TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer"

Transkript

1 Årgang 7 Nr. 1 GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December Juli TEMA: MedarbejderProfilen - til individuel og organisatorisk udvikling Garuda AS Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling GarudaNyt I dette nummer af GarudaNyt fortæller vi om, hvordan to forskellige virksomheder har anvendt MedarbejderProfilen - dels til at give den enkelte medarbejder mulighed for personlig udvikling i forbindelse med MedarbejderUdviklings- Samtaler og dels til at få et strategisk overblik over organisationens samlede menneskelige ressourcer. MedarbejderProfilen er en enkel personprofil, der kan bruges på alle medarbejdere fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer I dette nummer: for, hvordan vi agerer på jobbet, og den lægger op til en ligeværdig samtale om vores stærke sider såvel som vores udviklingsområder. En MedarbejderProfil kan kobles med en JobProfil, for at give en fornemmelse af, hvilke udviklingsområder vi har i forhold til jobbet. Eller den kan kobles med SpejlProfiler, der kan give os et indtryk af, hvorvidt andre opfatter os på samme måde, som vi opfatter os selv. I de senere år har vi fra vores kunder oplevet en øget interesse for at udbygge den individuelle udvikling af medarbejdere med en strategisk dimension. Derfor har vi i den kommende version af MedarbejderProfilen bl.a. tilføjet et omfattende statistik-modul. Den nye version af MedarbejderProfilen bliver lanceret i efteråret Ledelsesmæssig modenhed At bruge et værktøj som Medarbejder- Profilen kræver en vis menneskelig og ledelsesmæssig modenhed. Desværre oplever vi mange ledere, der har svært ved at håndtere MedarbejderProfilen - ikke så meget fordi de har besvær med værktøjet, men mere fordi de har svært ved at håndtere selve samtalen og lægge op til en åben dialog. Men hvis vi ønsker moderne ledelse med ledere der kan befordre udvikling blandt medarbejderne, er det en simpel nødvendighed, at lederne lærer samtalens kunst. Og hvis lederne er åbne overfor situationen, vil langt de fleste ledere kunne lære at anvende MedarbejderProfilen på 1-1½ dags kursus. Vi håber, at artiklerne i dette Garuda- Nyt kan give inspiration til, hvordan man kan arbejde med MedarbejderProfilen på såvel individuelt som strategisk plan. Først bringer vi et resume fra en konference holdt af Alkaline Batteries A/S om deres uddannelsesprojekt VIALKA. Dernæst bringer vi et interview med ledere og medarbejdere i Middelfart Sparekasse om brugen af Medarbejder- Profilen til udviklingssamtaler. God læselyst. Adm. Direktør i Garuda AS Gunnar Nielsen Brugerkurser i efteråret Uddannelsesprojekt hos Alkaline Batteries A/S... 3 Resume fra konference om VIALKA projektet den 22. maj 2003 Udviklingssamtale med en profil... 4 Interview med ledere og medarbejdere fra Middelfart Sparekasse ERFAdag for Garudas licenskunder... 8

2 Brugerkurser i efteråret 2003 GarudaProfilen og KompetenceProfilen må kun benyttes af personer, der har gennemgået og bestået Garudas certificeringsforløb af i alt 4½ dags varighed: FokusProfilen Kurset i FokusProfilen består af 2 ét-dagsmoduler : Modul 1- Fokusprofilen som samtaleværktøj Modul 2- Anvendelse af Fokus- Profilen i organisationen Certificering A (3 dage) Indledende kursus. Obligatorisk før man må begynde at give tilbagemeldinger på GarudaProfilen og Kompetence- Profilen. Kurset giver en grundlæggende introduktion til GarudaProfilen og KompetenceProfilen. Teorien bag værktøjerne bliver gennemgået og kursisterne bliver trænet i at give tilbagemeldinger august september oktober november december Certificering B (1½ dag) Afsluttende kursus. Deltagelse i Certificering A er en forudsætning for deltagelse i Certificering B. På kurset bliver kursisternes evner i tilbagemeldingssituationen vurderet og afprøvet. Kurset lægger op til en afsluttende prøve, hvor kursisterne skal vise, at de er i stand til at give en god og ansvarlig tilbagemelding. Bestået kursus afsluttes med certifikat august september oktober november december Priser Certificering A: ,- Certificering B: 5.500,- Priserne er ekskl. moms Praktisk Kurserne gennemføres som internat på Haraldskær Kursuscenter ved Vejle. Overnatning, forplejning samt materialer er inkluderet i kursusprisen. Kurserne foregår fra Århus: Modul 2: man. 4. august Modul 1: tirs. 5. august Modul 2: man. 6. oktober Modul 1: tirs. 7.oktober København: Modul 2: man. 1. september Modul 1: tirs. 2. september Modul 2: man 3. november Modul 1: tirs. 4. november Kursus i MedarbejderProfilen MedarbejderProfilen må kun benyttes af personer, der som minimum har fået 1-dags oplæring i Garudas værktøjer. Oplæring i MedarbejderProfilen foregår som 1-dags kursus i virksomheden for de personer, der skal give tilbagemeldinger på MedarbejderProfilen. 1-dags kursus i MedarbejderProfilen Pris for op til 8 personer: kr.* Desuden kan der holdes en opfølgningsdag: ½-dags træning i tilbagemelding Pris for op til 8 personer: kr* *Prisen dækker undervisningen. Eventuelle udgifter til lokaleleje, forplejning m.m. er ikke inkluderet. Garudas konsulent på Færøerne Georg Suðurgarð, kursuschef på Skeiðsdepilin (et fælles kursuscenter for Færøernes Handelsskole og Teknisk Skole i Tórshavn), arbejder som selvstændig virksomhedsrådgiver i Suðurgarð SMBA og er Garudas konsulent på Færøerne. Side 2

3 Uddannelsesprojekt hos Alkaline Batteries A/S Af: Lotte Christensen, kundechef i Garuda AS Alkaline Batteries holdt den 22. maj 2003 en konference om det netop gennemførte uddannelsesprojekt VIALKA. Projektet gik ud på at udvikle de menneskelige ressourcer på fabrikken i Thisted, for at forbedre fabrikkens konkurrenceevne på det internationale marked. Uddannelsesprojektet bestod af 4 ugers kursus for samtlige medarbejdere - herunder bl.a. en uges studierejse til Alkalines egen søsterfabrik (og konkurrent) i Malaysia. Ved projektets start og slut blev der gennemført MedarbejderUdviklingsSamtaler med en MedarbejderProfil. Projektet udsprang af, at adm. direktør Simon Norst og direktør René Birch fik den idé, at alle medarbejdere skulle til Malaysia, for på egen krop at opleve truslen fra den billige arbejdskraft. Med hjælp fra Laurids Mortensen, udviklingschef i Nordvestjysk Uddannelsescenter, udviklede det sig til et ganske omfattende projekt, der gik ud på at skabe en fælles bevidsthed om, at alles viden og ressourcer skulle bruges bedre, for at man kunne gå foran i den internationale konkurrence og sikre den danske fabriks overlevelse. Resultatet blev et 4 ugers forløb for samtlige medarbejdere. Medarbejderne blev sat sammen i hold på tværs af organisationen, og alle - selv direktørerne - deltog i kurserne. Forløbet startede med en uges kursus om ens egne personlige ressourcer. Derefter fulgte studieturen til Malaysia og en uges teambuilding. Afslutningsvis var der individuel kompetenceafklaring og uddannelsesplanlægning. For at frigøre medarbejderne til projektet blev der ansat 16 ledige i jobtræning. I dag er 13 af disse fastansat hos Alkaline og der skal nu gennemføres et opfølgningsforløb for både dem og andre nyansatte. MedarbejderProfil til MUS Alkaline valgte at bruge Medarbejder- Profilen til at registrere den ændring, der skete med medarbejderne under udviklingsprojektet. Ved projektetes start primo 2002 og igen ved projektetes afslutning primo 2003 udfyldte alle medarbejdere en MedarbejderProfil som et element i MedarbejderUdviklingsSamtalerne. De udfyldte profiler blev gennemgået af den nærmeste overordnede ved den årlige MedarbejderUdviklings- Samtale, og den enkelte medarbejder fik derved lejlighed til at diskutere muligheder i hans/hendes fortsatte udviklingsforløb. Samtidig fik ledelsen et overblik over de menneskelige ressourcer i organisationen. Alkaline Batteries A/S har 140 medarbejdere på fabrikken i Thisted, heraf arbejder i produktionen. Alkaline mener, at der efter projektet kan påvises en påvirkning i den ønskede retning på alle de fokusområder, som projektet har bearbejdet. Især er der sket ændringer på hjertearbejdet, hvor trækkene Indføling, Selvkontrol og Tillid er vokset. Økonomien Projektet VIALKA blev støttet med 8 millioner fra Den europæiske Socialfond, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og Arbejdsformidlingen. Alkaline selv har brugt 4 millioner kr. på projektet - bl.a. har Alkaline selv finansieret rejsen til Malaysia. Udbyttet Ifølge adm. Direktør Simon Norst har projektet fungeret som en vitaminindsprøjtning for alle. Og trods de mange ressourcer der blev brugt på projektet har indtjeningen undervejs været ligeså god som normalt. Især turen til Malaysia var en oplevelse for alle. Den gav en stor taknemlighed for vores danske velfærd og sociale sikkerhedsnet. Samtidig har medarbejderne fået lyst til videre udvikling. Og de udstråler en stolthed og begejstring, som vi tydeligt kunne mærke ved konferencens afsluttende besøg i produktionen. Ved projektets start og slut blev der gennemført MedarbejderUdviklingsSamtaler med en MedarbejderProfil. Målingerne viser, at der er sket en udvikling på flere fokusområder. De øverste søjler viser resultatet fra 2002 de nederste viser Kilde: Rapporten Uddannelsesprojektet Vialka udgivet af Alkaline Batteries A/S, s Side 3

4 Udviklingssamtale med en profil Interview med ledere og medarbejdere fra Middelfart Sparekasse Af: Lotte Christensen, kundechef igaruda AS Middelfart Sparekasse har siden 1995 arbejdet intensivt med udvikling af alle medarbejdere. Startskuddet lød i hvor sparekassen med projektet Selvledelse for alvor satte skub i udviklingen, bl.a. da samtlige medarbejdere kom på selvledelseskurser. Selvledelseskurserne var udviklet direkte til Middelfart Sparekasse i samarbejde med Ankerhus, og de bestod i at alle ansatte fra direktør til elev kom på kurser i helhedsforståelse, gennemslagskraft, kommunikation, personlig fremtræden o.s.v.. Udviklingstiltagene har givet tydelige resultater både på regnskabets bundlinje og i form af en usædvanlig høj medarbejdertilfredshed. Middelfart Sparekasse kom i 2003 på listen over de 100 bedste arbejdspladser i EU og blev nummer 6 på den tilsvarende danske liste. I 2002 besluttede Middelfart Sparekasse, at der på ny skulle pustes vind i Selvledelsesprojektet. Denne gang skulle projektet have en mere individuel vinkel. Sparekassen besluttede derfor, at den enkeltes udviklingsbehov skulle afdækkes gennem en MedarbejderProfil. Fra november 2002 til januar 2003 gennemførte lederne udviklingssamtaler med samtlige medarbejdere. Til samtalerne gennemgik lederen den enkelte medarbejders profil, og leder og medarbejder fandt i fællesskab udviklingsområder for den enkelte medarbejder. Udviklingsområderne blev markeret på et opfølgningsskema. Opfølgningsskemaerne blev afleveret til projektgruppen bag anden runde af Selvledelsesprojektet. Projektgruppen har opgjort hvor mange medarbejdere, der ønsker udvikling på de forskellige udviklingsområder, og gruppen har nu til opgave at finde kurser der matcher behovene. I artiklerne nedenfor fortæller underdirektøren, en leder samt to medarbejdere om, hvordan de har oplevet forløbet med medarbejderprofilerne. Forløbet 21. sept. 2002: 1 dags seminar for alle medarbejdere, hvor konceptet med MedarbejderProfilen til udviklingssamtaler præsenteres sept. 2002: 1½ dags kursus i MedarbejderProfilen for alle ledere. 1. nov jan. 2003: Lederne gennemfører udviklingssamtaler med MedarbejderProfilen. Der markeres op til 3 udviklingsområder på opfølgningsskemaet. 1. feb. - efteråret 2003: Projektgruppen udarbejder skræddersyede kurser til de enkelte udviklingsområder. Der gennemføres et testkursus Foråret 2004: De skræddersyede kurser gennemføres Underdirektøren: Det har været en KANON succes Interview med Herbert Sørensen, Underdirektør, ansvarlig for HR området Folk er gået meget op i det, og det har været en KANON succes, fortæller Herbert Sørensen om brugen af MedarbejderProfiler til udviklingssamtaler. Vi har fået meget positiv feedback. For det første var folk meget glade for at få en samtale på en anden måde end den traditionelle udviklingssamtale. Og så gav det her også mulighed for at komme til at snakke konkret om personen og mennesket. Det har man godt kunnet lide. Fordi man kom tæt på i drøftelserne omkring den enkeltes udviklingsbehov. Der har ikke været nogen klager eller utilfredshed fortæller Herbert Sørensen, og de plejer heldigvis at give sig til kende, hvis der er noget de er utilfredse med, siger han. Opfølgningsskema til udvikling Som afslutning på udviklingssamtalerne har leder og medarbejder i fællesskab skullet finde udviklingspunkter for den enkelte medarbejder. Udviklingspunkterne skulle markeres på et opfølgningsskema. Der har været mange forskellige måder at gøre det på, fortæller Herbert Sørensen, og det er også typisk for os. Nogen har bare udfyldt med pile for hvilken retning udviklingen skal gå, andre har skrevet en kæmpe stil nedenunder. Det er kanonfedt, det viser mangfoldigheden, når man lader folk gøre det på hver sin facon, siger Herbert Sørensen. Og det er vores måde at gøre det på. Det eneste vi har sagt er, at vi har det her skema. Hvordan I vil anvende det, det må I selv finde ud af. Side 4

5 Men vi skal bare have nogle markeringer. Men der er selvfølgelig nogen, hvor samtalen er endt med, at der ikke har været nogle udviklingspunkter. Men det er jo sådan set også fint nok, konstaterer han. Og så har der til sidst været én person, der har læst alle skemaerne igennem og samlet resultaterne fra ledernes forskellige opgørelsesmetoder i én anonymiseret oversigt, som projektgruppen har kunnet arbejde videre med, fortæller Herbert Sørensen. Medarbejder: Leder: Dato: Personlighedstræk Adfærd V Adfærd H Kommentarer Tænkning Styring Detailorientering Indføling MedarbejderProfilen afdækker 9 faktorer der har betydning for arbejdslivet Skræddersyede kurser Det afgørende for os med dette projekt er, at vi vil kunne tilbyde den enkelte medarbejder noget der er skrædder syet direkte-til-dig, fortæller Herbert Sørensen. I vores projekt med Selvledelse, fik vi alle den samme dosis. Man kan sige, at den samme diagnose blev stillet på os alle sammen, og at vi fik den samme medicin med vores fælles selvledelseskurser. Nu har vi forsøgt at stille nogle individuelle diagnoser, og derfor skal medicinen også passe til diagnoserne. Der er ingen tvivl om, at vores medarbejdere nu forventer at få støtte på netop de udviklingspunkter, som de har fundet frem til gennem MedarbejderProfilen. Og så skal vi ikke tilbyde dem kurser i alt muligt andet, men vi skal sørge for at kurserne bliver meget målrettede, siger Herbert Sørensen. Derfor giver projektgruppen sig nu god tid til at finde og afprøve kursustilbud, før kurserne tilbydes til medarbejderne i efteråret. Konklusion fra MedarbejderProfilsamtalen Testkursus for projektgruppen Vi vil starte med at gennemføre et test kursus for os i projektgruppen og et par stykker mere, så vi kan få en fornemmelse af, om de konsulenter, vi har valgt, har ramt os nogenlunde hvor vi er henne i vores udvikling, siger Herbert Sørensen. Vi er ikke de mest modige, når vi lukker nye folk ind i organisationen. For vi får flere og flere steder bekræftet, at på de her områder, er vi måske lidt anderledes end så mange andre. Nogen vil sige længere fremme, nogen vil sige alt for eksperimenterende. Det er i hvert fald meget vigtigt, at kurserne tager hensyn til, hvor vi er nu, for ellers bliver vores folk trætte af det det havde vi altså for 6 år siden! Det må simpelthen bare ikke ske. Selvkontrol Tillid Præstation Selvtillid Robusthed Underskrift medarbejder Underskrift leder Middelfart Sparekasses skema til opfølgning på samtalerne om MedarbejderProfilen Lederen: Jeg er kommet tættere på mine medarbejdere Interview med Kjeld Johansen, afdelingsleder i hovedafdelingen i Middelfart Det har været ufatteligt spændende, siger Kjeld Johansen. Allerede da vi alle var samlet første gang og blev præsenteret for projektet - og lige siden - synes jeg, at der har været en kanon-god stemning omkring det her. Både i ledergruppen, fra direktionens side, blandt mellemledere, men også hos medarbejderne, fortæller han. Der har været opbakning hele vejen igennem. Og det har gjort, at (Fortsættes på side 6) Side 5

6 (Fortsat fra side 5) det har været utroligt spændende at arbejde med. Større åbenhed Jeg har haft følelsen af, at medarbejderne har været meget åbne overfor det her. Og jeg synes, at jeg er kommet tæt på mange medarbejdere, fortæller Kjeld Johansen. Den stemning der har været omkring samtalerne har gjort, at der er kommet mange ting på bordet, bemærker han. Vi har snakket meget personligt om mange ting, og de er kommet fra medarbejderne uden at jeg har presset på. Jeg har oplevet det som en stemning, der er blevet løst op - på en eller anden måde. Måske er der nogle af medarbejderne, som har gået med nogle ting, som de egentlig gerne ville fortælle, men som de ikke har følt, at de havde en anledning til. Og så er det måske kommet naturligt med Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse har 110 medarbejdere fordelt på 8 afdelinger i Trekantområdet. testen, siger Kjeld Johansen Ikke mini-psykolog Det har været helt anderledes end tidligere udviklingssamtaler, fortæller Kjeld Johansen. Hvor udviklingssamtalerne ellers har gået meget direkte på jobsituationen og på faglighed, har vi i denne omgang stort set ikke været inde og vende faglighed som sådan. Vi har ikke snakket faglighed som sparekassefag, men vi har snakket adfærd i forhold til fagligheden. Men det skal ikke lyde som om jeg har været mini-psykolog, pointerer Kjeld Johansen, når vi har snakket om det personlige, har det været relateret til dagligdagen hernede. Samtalens forløb Jeg har startet samtalerne med at fortælle ganske kort om, hvad vi skulle i gang med, fortæller Kjeld Johansen. Jeg har gjort meget ud af at fortælle, at medarbejderen har tegnet et billede af sig selv ved at svare på spørgsmålene til profilen, og at profilen er udgangspunktet for samtalen. Jeg har lagt vægt på at fortælle, at profilen er et udgangspunkt, og ikke nogen facitliste. Og så har jeg gjort meget ud af at fortælle, at det vigtigste er samtalen, siger Kjeld Johansen. Et stort arbejde Det har været et meget stort arbejde, fortæller Kjeld Johansen, der som den leder i sparekassen, der har flest medarbejdere direkte under sig, har skullet gennemføre 17 samtaler på 2½ måned. Kjeld Johansen har brugt 1½ til 2 timer på forberedelse plus 2-3 timer på hver samtale. Og så har jeg haft min egen opsamling bagefter, fortæller han for ligesom at få nogle ting til at falde på plads inde i mit eget hoved hvad er det jeg skal tænke over i forhold til den her person?. Og jeg har været træt efter samtalerne, siger han, for man skal være koncentreret hele tiden. Men ifølge Kjeld Johansen har det været værd at bruge så meget tid på det. Jeg har oplevet, at det tillidsforhold, der har været mellem mig og den enkelte, er blevet styrket, fortæller han. Jeg er kommet tættere på mine medarbejdere, og jeg tror også, at de er kommet tættere på mig. Og det synes jeg er godt. Udover afdelingerne har Sparekassen sin egen ejendomsmælgerkæde, et godt HJEM A/S, samt ejer 37,5% af Forsikringsselskabet Fyn A/S. Projektet med MedarbejderProfiler til udviklingssamtaler har kørt samtidig i både Middelfart Sparekasse og et godt HJEM A/S. Middelfart Sparekasse kom i marts på listen over de 100 Bedste Arbejdsplader i EU 2003 Medarbejderen i projektgruppen: Man åbner sig jo kun det man har lyst til Interview med Helle Juul Zederkof, privatkunderådgiver i Middelfart afdelingen Helle Juul Zederkof har sammen med underdirektøren, en projektleder og 2 andre medarbejdere siddet i projektgruppen, der har stået for projektet med at integrere MedarbejderProfilen i udviklingssamtalen. Vi har været jævnbyrdige i projektgruppen, fortæller Helle Juul Zederkof. Vi har snakket om, hvordan vi synes at tingene skulle være, og vi er blevet enige i fællesskab. Hver har haft sine forbehold, fortæller Helle Juul Zederkof, og bemærker, at der egentlig ikke har været skepsis fra medarbejdernes side overfor brugen af personprofilen, idet de fleste medarbejdere havde prøvet at lave en profil før. Men til at starte med var vi meget bekymrede for, om lederne virkelig kunne blive klædt ordentligt på til at give positive, konstruktive og professionelle tilbagemeldinger, fortæller Helle Juul Zederkof. Det var nok vores allerstørste bekymring. Også fordi vi jo alle sammen er forskellige som mennesker. Men efter1½ dages kursus sagde Garuda god for alle lederne, og det (Fortsættes på side 7) Side 6

7 (Fortsat fra side 6) har da også været Helle Juul Zederkofs indtryk, at alle har gjort det rigtig godt. Min egen personlige samtale, den gik utroligt godt, fortæller Helle Juul Zederkof, Jeg synes, at min leder gik tættere på mig som person i forhold til mit arbejde, end han har gjort i de normale samtaler vi har haft en gang om året. Og når jeg hører mine kollegaer tale rundt omkring, så synes jeg også kun, at der har været positive tilbagemeldinger. Frivilligt at åbne sig Mange har da helt klart været nervøse inden samtalen, fortæller Helle Juul Zederkof, men de er kommet tilbage med oplevelsen af, det bare var rigtig godt, og at det slet ikke var så farligt, som vi gik og troede. Man åbner sig jo også kun det har lyst man til, siger Helle Juul Zederkof og det er jo heller ikke sådan, at man skal sidde og bore i hinandens dårlige og svage sider. En særlig kultur Jeg har været ansat her i 11 år og jeg kan huske da man startede med selvledelse, fortæller Helle Juul Zederkof. Folk var meget bange for det her, hvad var Selvledelse? Det var ikke håndgribeligt. Selvledelse, hvad var det? Og så - stille og roligt har organisationen ændret sig. Lederne har givet mere indflydelse til os medarbejdere, så vi nu kan få lov til også at give vores besyv med. Organisationen er meget fri, og der er ikke nogen der dikterer, hvad vi skal lave hver dag, siger Helle Juul Zederkof. Nogle af mine kollegaer, der er kommet hertil fra de store pengeinstitutter, har haft svært ved at finde ud af det her. De har syntes at det er noget diffust noget. Hvorfor er der ikke nogen, der siger hvad jeg skal gøre, hvis dét og dét sker? Men jeg ville slet ikke kunne arbejde i et af de store pengeinstitutter med masser af retningslinjer for nøjagtig hvad man skal gøre. Bedre indtjening Ifølge Helle Juul Zederkof er formålet med udviklingen af medarbejderne også at skabe en bedre indtjening for sparekassen. Og det har også klart vist sig, siger hun vores resultat sidste år, var det største i sparekassens historie, og det tror jeg helt klart har noget med det her projekt at gøre. Folk er blevet mere bevidste om nogle ting i hverdagen. Medarbejderen: Det har fornyet udviklingssamtalen Frank Juul Hansen, Kjeld Johansen, Helle Juul Zederkof og Herbert Sørensen Interview med Frank Juul Hansen, medarbejder i ejendomsadministrationen Det har fornyet vores udviklingssamtaler, der godt kan blive stereotype, når de kører i samme trummerum, konstaterer Frank Juul Hansen. Derfor har han været meget positiv overfor, at der blev brugt MedarbejderProfiler som oplæg til årets udviklingssamtaler. Frank Juul Hansen synes i og for sig ikke, at han har opdaget noget nyt om sig selv med profilen, man kender jo sig selv, siger han, men alligevel synes han, at det var godt at bruge profilen, for udviklingssamtalen får et andet og bedre fundament, når lederen har et værktøj. Og så kan lederen bagefter trække profilen frem og sige husk lige det vi snakkede om, fortæller Frank Juul Hansen. Godt med åbenhed Jeg havde ingen forbehold overfor at skulle udfylde en profil fortæller Frank Juul Hansen. Jeg synes der var et godt oplæg på det der var fuldstændig åbenhed om, hvad det gik ud på, siger han. Side 7

8 ERFA dag for Garudas licenskunder onsdag den 17. september 2003 i København 9.30 Kaffe og rundstykker Velkomst Workshops om tolkning af profiler, om erfaringer med Garudaværktøjer i forskellige sammenhænge (f.eks. til MUS) og om etik i tilbagemeldingen Plenumdebat om resultater fra workshops Frokost TVM Assessment Torben Lund Rasmussen, Direktør for TVM Search and Selection A/S, certificeret bruger af KompetenceProfilen TVM Assessment er en faglig og personlig kortlægning af ledelsesmæssige ressourcer med henblik på at analysere det ledelsesmæssige udgangspunkt i relation til den aktuelle situation og i forhold til et eller flere strategiske udviklingsscenarier Kaffepause Nyt fra Garuda: Ny version af MedarbejderProfilen Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS Walk & Talk GarudaNyt udgives 2-3 gange årligt af: Garuda AS Voldbjergvej 16A Postboks Risskov Tlf.: Fax: Eftertryk er tilladt med kildeangivelse Garuda udvikler og sælger samtaleværktøjer, der kan bruges ved rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling m.m.. Garuda er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer til udvælgelse og udvikling af mennesker, grupper og organisationer. Garuda blev grundlagt i Danmark i Garuda har datterselskaber i Norge, Sverige, England, Holland, Belgien og Kroatien. Formålet med Garudas værktøjer er at skabe grundlag for en åben og ligeværdig dialog om de egenskaber, der har betydning for arbejdslivet Middag The Phantom of the Opera, Det Ny Teater Deltagergebyr 495 kr. pr. person (ekskl. moms). Tilmelding til Garuda på tlf: R Garuda AS

Se en demonstration af FokusProfilen

Se en demonstration af FokusProfilen Årgang 5, Nummer 2 December 2001 NYHED: FokusProfil på Internettet Garuda lancerer en ny international internetportal www.focusprofile.com, hvor man kan købe og downloade FokusProfiler. Portalen henvender

Læs mere

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale Årgang 4, Nummer 1 Februar 2000 Tema: Kompetenceudvikling Selvom det bliver mere og mere almindeligt at inddrage personprofiler i forbindelse med rekrutteringer, er det stadig de færreste danske virksomheder,

Læs mere

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer:

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer: GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December 2002 TEMA: FokusProfilen - lederens samtaleværktøj Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Læs mere

Garuda har netop lanceret et nyt koncept,

Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 TEMA: Personprofiler via Internettet Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Garuda Applicant System (GAS), der gør det muligt at udfylde Garudas PersonProfiler via Internettet.

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Lundbeck & S-O Gruppen PERSONLIG LØN. Samarbejde. Udvikling af nyt løn- og performancesystem, og dets anvendelse som ledelsesværktøj.

Lundbeck & S-O Gruppen PERSONLIG LØN. Samarbejde. Udvikling af nyt løn- og performancesystem, og dets anvendelse som ledelsesværktøj. Initiativ Samarbejde Resultat Lundbeck & S-O Gruppen PERSONLIG LØN Kvalitet Fleksibilitet Udvikling af nyt løn- og performancesystem, og dets anvendelse som ledelsesværktøj. Udfordringen Lundbeck Supply

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling G A R U D A A S S A M T A L E V Æ R K T T Ø J J E E R R T T I I L L R R E E K

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011 >> LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0 - Efterår 2011 1 Viden 2.0 - kompetencer og vækstpotentiale Efteråret 2011 tilbyder vi en række special-designede kurser inden for kommunikation, ledelse og IT.

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling Bilag KvalifikationsProfil Fokusområde i handlingsplanen: Indsatsområde: Aktiviteter i den strategiske handlingsplan af betydning for kvalifikationskrav: Nødvendige kvalifikationer til realisering af indsatsområdets

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

v. Hans Erik Brønserud

v. Hans Erik Brønserud Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. Foredrag på Munkebjerg Hotel den 4. februar 2014. v. Hans Erik Brønserud Begynd med dig selv! Oktober 1990 Februar 1991 Lagde grunden til

Læs mere

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling Årgang GarudaNyt 11 Nr. 1 Årgang April 11, 2007 Nr. 1 April 2007 TEMA: Fælles sprog Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Er du ansat i en stilling som f.eks. personaleassistent i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor du har HR-funktioner, men har behov for at

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere