TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer"

Transkript

1 Årgang 7 Nr. 1 GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December Juli TEMA: MedarbejderProfilen - til individuel og organisatorisk udvikling Garuda AS Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling GarudaNyt I dette nummer af GarudaNyt fortæller vi om, hvordan to forskellige virksomheder har anvendt MedarbejderProfilen - dels til at give den enkelte medarbejder mulighed for personlig udvikling i forbindelse med MedarbejderUdviklings- Samtaler og dels til at få et strategisk overblik over organisationens samlede menneskelige ressourcer. MedarbejderProfilen er en enkel personprofil, der kan bruges på alle medarbejdere fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer I dette nummer: for, hvordan vi agerer på jobbet, og den lægger op til en ligeværdig samtale om vores stærke sider såvel som vores udviklingsområder. En MedarbejderProfil kan kobles med en JobProfil, for at give en fornemmelse af, hvilke udviklingsområder vi har i forhold til jobbet. Eller den kan kobles med SpejlProfiler, der kan give os et indtryk af, hvorvidt andre opfatter os på samme måde, som vi opfatter os selv. I de senere år har vi fra vores kunder oplevet en øget interesse for at udbygge den individuelle udvikling af medarbejdere med en strategisk dimension. Derfor har vi i den kommende version af MedarbejderProfilen bl.a. tilføjet et omfattende statistik-modul. Den nye version af MedarbejderProfilen bliver lanceret i efteråret Ledelsesmæssig modenhed At bruge et værktøj som Medarbejder- Profilen kræver en vis menneskelig og ledelsesmæssig modenhed. Desværre oplever vi mange ledere, der har svært ved at håndtere MedarbejderProfilen - ikke så meget fordi de har besvær med værktøjet, men mere fordi de har svært ved at håndtere selve samtalen og lægge op til en åben dialog. Men hvis vi ønsker moderne ledelse med ledere der kan befordre udvikling blandt medarbejderne, er det en simpel nødvendighed, at lederne lærer samtalens kunst. Og hvis lederne er åbne overfor situationen, vil langt de fleste ledere kunne lære at anvende MedarbejderProfilen på 1-1½ dags kursus. Vi håber, at artiklerne i dette Garuda- Nyt kan give inspiration til, hvordan man kan arbejde med MedarbejderProfilen på såvel individuelt som strategisk plan. Først bringer vi et resume fra en konference holdt af Alkaline Batteries A/S om deres uddannelsesprojekt VIALKA. Dernæst bringer vi et interview med ledere og medarbejdere i Middelfart Sparekasse om brugen af Medarbejder- Profilen til udviklingssamtaler. God læselyst. Adm. Direktør i Garuda AS Gunnar Nielsen Brugerkurser i efteråret Uddannelsesprojekt hos Alkaline Batteries A/S... 3 Resume fra konference om VIALKA projektet den 22. maj 2003 Udviklingssamtale med en profil... 4 Interview med ledere og medarbejdere fra Middelfart Sparekasse ERFAdag for Garudas licenskunder... 8

2 Brugerkurser i efteråret 2003 GarudaProfilen og KompetenceProfilen må kun benyttes af personer, der har gennemgået og bestået Garudas certificeringsforløb af i alt 4½ dags varighed: FokusProfilen Kurset i FokusProfilen består af 2 ét-dagsmoduler : Modul 1- Fokusprofilen som samtaleværktøj Modul 2- Anvendelse af Fokus- Profilen i organisationen Certificering A (3 dage) Indledende kursus. Obligatorisk før man må begynde at give tilbagemeldinger på GarudaProfilen og Kompetence- Profilen. Kurset giver en grundlæggende introduktion til GarudaProfilen og KompetenceProfilen. Teorien bag værktøjerne bliver gennemgået og kursisterne bliver trænet i at give tilbagemeldinger august september oktober november december Certificering B (1½ dag) Afsluttende kursus. Deltagelse i Certificering A er en forudsætning for deltagelse i Certificering B. På kurset bliver kursisternes evner i tilbagemeldingssituationen vurderet og afprøvet. Kurset lægger op til en afsluttende prøve, hvor kursisterne skal vise, at de er i stand til at give en god og ansvarlig tilbagemelding. Bestået kursus afsluttes med certifikat august september oktober november december Priser Certificering A: ,- Certificering B: 5.500,- Priserne er ekskl. moms Praktisk Kurserne gennemføres som internat på Haraldskær Kursuscenter ved Vejle. Overnatning, forplejning samt materialer er inkluderet i kursusprisen. Kurserne foregår fra Århus: Modul 2: man. 4. august Modul 1: tirs. 5. august Modul 2: man. 6. oktober Modul 1: tirs. 7.oktober København: Modul 2: man. 1. september Modul 1: tirs. 2. september Modul 2: man 3. november Modul 1: tirs. 4. november Kursus i MedarbejderProfilen MedarbejderProfilen må kun benyttes af personer, der som minimum har fået 1-dags oplæring i Garudas værktøjer. Oplæring i MedarbejderProfilen foregår som 1-dags kursus i virksomheden for de personer, der skal give tilbagemeldinger på MedarbejderProfilen. 1-dags kursus i MedarbejderProfilen Pris for op til 8 personer: kr.* Desuden kan der holdes en opfølgningsdag: ½-dags træning i tilbagemelding Pris for op til 8 personer: kr* *Prisen dækker undervisningen. Eventuelle udgifter til lokaleleje, forplejning m.m. er ikke inkluderet. Garudas konsulent på Færøerne Georg Suðurgarð, kursuschef på Skeiðsdepilin (et fælles kursuscenter for Færøernes Handelsskole og Teknisk Skole i Tórshavn), arbejder som selvstændig virksomhedsrådgiver i Suðurgarð SMBA og er Garudas konsulent på Færøerne. Side 2

3 Uddannelsesprojekt hos Alkaline Batteries A/S Af: Lotte Christensen, kundechef i Garuda AS Alkaline Batteries holdt den 22. maj 2003 en konference om det netop gennemførte uddannelsesprojekt VIALKA. Projektet gik ud på at udvikle de menneskelige ressourcer på fabrikken i Thisted, for at forbedre fabrikkens konkurrenceevne på det internationale marked. Uddannelsesprojektet bestod af 4 ugers kursus for samtlige medarbejdere - herunder bl.a. en uges studierejse til Alkalines egen søsterfabrik (og konkurrent) i Malaysia. Ved projektets start og slut blev der gennemført MedarbejderUdviklingsSamtaler med en MedarbejderProfil. Projektet udsprang af, at adm. direktør Simon Norst og direktør René Birch fik den idé, at alle medarbejdere skulle til Malaysia, for på egen krop at opleve truslen fra den billige arbejdskraft. Med hjælp fra Laurids Mortensen, udviklingschef i Nordvestjysk Uddannelsescenter, udviklede det sig til et ganske omfattende projekt, der gik ud på at skabe en fælles bevidsthed om, at alles viden og ressourcer skulle bruges bedre, for at man kunne gå foran i den internationale konkurrence og sikre den danske fabriks overlevelse. Resultatet blev et 4 ugers forløb for samtlige medarbejdere. Medarbejderne blev sat sammen i hold på tværs af organisationen, og alle - selv direktørerne - deltog i kurserne. Forløbet startede med en uges kursus om ens egne personlige ressourcer. Derefter fulgte studieturen til Malaysia og en uges teambuilding. Afslutningsvis var der individuel kompetenceafklaring og uddannelsesplanlægning. For at frigøre medarbejderne til projektet blev der ansat 16 ledige i jobtræning. I dag er 13 af disse fastansat hos Alkaline og der skal nu gennemføres et opfølgningsforløb for både dem og andre nyansatte. MedarbejderProfil til MUS Alkaline valgte at bruge Medarbejder- Profilen til at registrere den ændring, der skete med medarbejderne under udviklingsprojektet. Ved projektetes start primo 2002 og igen ved projektetes afslutning primo 2003 udfyldte alle medarbejdere en MedarbejderProfil som et element i MedarbejderUdviklingsSamtalerne. De udfyldte profiler blev gennemgået af den nærmeste overordnede ved den årlige MedarbejderUdviklings- Samtale, og den enkelte medarbejder fik derved lejlighed til at diskutere muligheder i hans/hendes fortsatte udviklingsforløb. Samtidig fik ledelsen et overblik over de menneskelige ressourcer i organisationen. Alkaline Batteries A/S har 140 medarbejdere på fabrikken i Thisted, heraf arbejder i produktionen. Alkaline mener, at der efter projektet kan påvises en påvirkning i den ønskede retning på alle de fokusområder, som projektet har bearbejdet. Især er der sket ændringer på hjertearbejdet, hvor trækkene Indføling, Selvkontrol og Tillid er vokset. Økonomien Projektet VIALKA blev støttet med 8 millioner fra Den europæiske Socialfond, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og Arbejdsformidlingen. Alkaline selv har brugt 4 millioner kr. på projektet - bl.a. har Alkaline selv finansieret rejsen til Malaysia. Udbyttet Ifølge adm. Direktør Simon Norst har projektet fungeret som en vitaminindsprøjtning for alle. Og trods de mange ressourcer der blev brugt på projektet har indtjeningen undervejs været ligeså god som normalt. Især turen til Malaysia var en oplevelse for alle. Den gav en stor taknemlighed for vores danske velfærd og sociale sikkerhedsnet. Samtidig har medarbejderne fået lyst til videre udvikling. Og de udstråler en stolthed og begejstring, som vi tydeligt kunne mærke ved konferencens afsluttende besøg i produktionen. Ved projektets start og slut blev der gennemført MedarbejderUdviklingsSamtaler med en MedarbejderProfil. Målingerne viser, at der er sket en udvikling på flere fokusområder. De øverste søjler viser resultatet fra 2002 de nederste viser Kilde: Rapporten Uddannelsesprojektet Vialka udgivet af Alkaline Batteries A/S, s Side 3

4 Udviklingssamtale med en profil Interview med ledere og medarbejdere fra Middelfart Sparekasse Af: Lotte Christensen, kundechef igaruda AS Middelfart Sparekasse har siden 1995 arbejdet intensivt med udvikling af alle medarbejdere. Startskuddet lød i hvor sparekassen med projektet Selvledelse for alvor satte skub i udviklingen, bl.a. da samtlige medarbejdere kom på selvledelseskurser. Selvledelseskurserne var udviklet direkte til Middelfart Sparekasse i samarbejde med Ankerhus, og de bestod i at alle ansatte fra direktør til elev kom på kurser i helhedsforståelse, gennemslagskraft, kommunikation, personlig fremtræden o.s.v.. Udviklingstiltagene har givet tydelige resultater både på regnskabets bundlinje og i form af en usædvanlig høj medarbejdertilfredshed. Middelfart Sparekasse kom i 2003 på listen over de 100 bedste arbejdspladser i EU og blev nummer 6 på den tilsvarende danske liste. I 2002 besluttede Middelfart Sparekasse, at der på ny skulle pustes vind i Selvledelsesprojektet. Denne gang skulle projektet have en mere individuel vinkel. Sparekassen besluttede derfor, at den enkeltes udviklingsbehov skulle afdækkes gennem en MedarbejderProfil. Fra november 2002 til januar 2003 gennemførte lederne udviklingssamtaler med samtlige medarbejdere. Til samtalerne gennemgik lederen den enkelte medarbejders profil, og leder og medarbejder fandt i fællesskab udviklingsområder for den enkelte medarbejder. Udviklingsområderne blev markeret på et opfølgningsskema. Opfølgningsskemaerne blev afleveret til projektgruppen bag anden runde af Selvledelsesprojektet. Projektgruppen har opgjort hvor mange medarbejdere, der ønsker udvikling på de forskellige udviklingsområder, og gruppen har nu til opgave at finde kurser der matcher behovene. I artiklerne nedenfor fortæller underdirektøren, en leder samt to medarbejdere om, hvordan de har oplevet forløbet med medarbejderprofilerne. Forløbet 21. sept. 2002: 1 dags seminar for alle medarbejdere, hvor konceptet med MedarbejderProfilen til udviklingssamtaler præsenteres sept. 2002: 1½ dags kursus i MedarbejderProfilen for alle ledere. 1. nov jan. 2003: Lederne gennemfører udviklingssamtaler med MedarbejderProfilen. Der markeres op til 3 udviklingsområder på opfølgningsskemaet. 1. feb. - efteråret 2003: Projektgruppen udarbejder skræddersyede kurser til de enkelte udviklingsområder. Der gennemføres et testkursus Foråret 2004: De skræddersyede kurser gennemføres Underdirektøren: Det har været en KANON succes Interview med Herbert Sørensen, Underdirektør, ansvarlig for HR området Folk er gået meget op i det, og det har været en KANON succes, fortæller Herbert Sørensen om brugen af MedarbejderProfiler til udviklingssamtaler. Vi har fået meget positiv feedback. For det første var folk meget glade for at få en samtale på en anden måde end den traditionelle udviklingssamtale. Og så gav det her også mulighed for at komme til at snakke konkret om personen og mennesket. Det har man godt kunnet lide. Fordi man kom tæt på i drøftelserne omkring den enkeltes udviklingsbehov. Der har ikke været nogen klager eller utilfredshed fortæller Herbert Sørensen, og de plejer heldigvis at give sig til kende, hvis der er noget de er utilfredse med, siger han. Opfølgningsskema til udvikling Som afslutning på udviklingssamtalerne har leder og medarbejder i fællesskab skullet finde udviklingspunkter for den enkelte medarbejder. Udviklingspunkterne skulle markeres på et opfølgningsskema. Der har været mange forskellige måder at gøre det på, fortæller Herbert Sørensen, og det er også typisk for os. Nogen har bare udfyldt med pile for hvilken retning udviklingen skal gå, andre har skrevet en kæmpe stil nedenunder. Det er kanonfedt, det viser mangfoldigheden, når man lader folk gøre det på hver sin facon, siger Herbert Sørensen. Og det er vores måde at gøre det på. Det eneste vi har sagt er, at vi har det her skema. Hvordan I vil anvende det, det må I selv finde ud af. Side 4

5 Men vi skal bare have nogle markeringer. Men der er selvfølgelig nogen, hvor samtalen er endt med, at der ikke har været nogle udviklingspunkter. Men det er jo sådan set også fint nok, konstaterer han. Og så har der til sidst været én person, der har læst alle skemaerne igennem og samlet resultaterne fra ledernes forskellige opgørelsesmetoder i én anonymiseret oversigt, som projektgruppen har kunnet arbejde videre med, fortæller Herbert Sørensen. Medarbejder: Leder: Dato: Personlighedstræk Adfærd V Adfærd H Kommentarer Tænkning Styring Detailorientering Indføling MedarbejderProfilen afdækker 9 faktorer der har betydning for arbejdslivet Skræddersyede kurser Det afgørende for os med dette projekt er, at vi vil kunne tilbyde den enkelte medarbejder noget der er skrædder syet direkte-til-dig, fortæller Herbert Sørensen. I vores projekt med Selvledelse, fik vi alle den samme dosis. Man kan sige, at den samme diagnose blev stillet på os alle sammen, og at vi fik den samme medicin med vores fælles selvledelseskurser. Nu har vi forsøgt at stille nogle individuelle diagnoser, og derfor skal medicinen også passe til diagnoserne. Der er ingen tvivl om, at vores medarbejdere nu forventer at få støtte på netop de udviklingspunkter, som de har fundet frem til gennem MedarbejderProfilen. Og så skal vi ikke tilbyde dem kurser i alt muligt andet, men vi skal sørge for at kurserne bliver meget målrettede, siger Herbert Sørensen. Derfor giver projektgruppen sig nu god tid til at finde og afprøve kursustilbud, før kurserne tilbydes til medarbejderne i efteråret. Konklusion fra MedarbejderProfilsamtalen Testkursus for projektgruppen Vi vil starte med at gennemføre et test kursus for os i projektgruppen og et par stykker mere, så vi kan få en fornemmelse af, om de konsulenter, vi har valgt, har ramt os nogenlunde hvor vi er henne i vores udvikling, siger Herbert Sørensen. Vi er ikke de mest modige, når vi lukker nye folk ind i organisationen. For vi får flere og flere steder bekræftet, at på de her områder, er vi måske lidt anderledes end så mange andre. Nogen vil sige længere fremme, nogen vil sige alt for eksperimenterende. Det er i hvert fald meget vigtigt, at kurserne tager hensyn til, hvor vi er nu, for ellers bliver vores folk trætte af det det havde vi altså for 6 år siden! Det må simpelthen bare ikke ske. Selvkontrol Tillid Præstation Selvtillid Robusthed Underskrift medarbejder Underskrift leder Middelfart Sparekasses skema til opfølgning på samtalerne om MedarbejderProfilen Lederen: Jeg er kommet tættere på mine medarbejdere Interview med Kjeld Johansen, afdelingsleder i hovedafdelingen i Middelfart Det har været ufatteligt spændende, siger Kjeld Johansen. Allerede da vi alle var samlet første gang og blev præsenteret for projektet - og lige siden - synes jeg, at der har været en kanon-god stemning omkring det her. Både i ledergruppen, fra direktionens side, blandt mellemledere, men også hos medarbejderne, fortæller han. Der har været opbakning hele vejen igennem. Og det har gjort, at (Fortsættes på side 6) Side 5

6 (Fortsat fra side 5) det har været utroligt spændende at arbejde med. Større åbenhed Jeg har haft følelsen af, at medarbejderne har været meget åbne overfor det her. Og jeg synes, at jeg er kommet tæt på mange medarbejdere, fortæller Kjeld Johansen. Den stemning der har været omkring samtalerne har gjort, at der er kommet mange ting på bordet, bemærker han. Vi har snakket meget personligt om mange ting, og de er kommet fra medarbejderne uden at jeg har presset på. Jeg har oplevet det som en stemning, der er blevet løst op - på en eller anden måde. Måske er der nogle af medarbejderne, som har gået med nogle ting, som de egentlig gerne ville fortælle, men som de ikke har følt, at de havde en anledning til. Og så er det måske kommet naturligt med Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse har 110 medarbejdere fordelt på 8 afdelinger i Trekantområdet. testen, siger Kjeld Johansen Ikke mini-psykolog Det har været helt anderledes end tidligere udviklingssamtaler, fortæller Kjeld Johansen. Hvor udviklingssamtalerne ellers har gået meget direkte på jobsituationen og på faglighed, har vi i denne omgang stort set ikke været inde og vende faglighed som sådan. Vi har ikke snakket faglighed som sparekassefag, men vi har snakket adfærd i forhold til fagligheden. Men det skal ikke lyde som om jeg har været mini-psykolog, pointerer Kjeld Johansen, når vi har snakket om det personlige, har det været relateret til dagligdagen hernede. Samtalens forløb Jeg har startet samtalerne med at fortælle ganske kort om, hvad vi skulle i gang med, fortæller Kjeld Johansen. Jeg har gjort meget ud af at fortælle, at medarbejderen har tegnet et billede af sig selv ved at svare på spørgsmålene til profilen, og at profilen er udgangspunktet for samtalen. Jeg har lagt vægt på at fortælle, at profilen er et udgangspunkt, og ikke nogen facitliste. Og så har jeg gjort meget ud af at fortælle, at det vigtigste er samtalen, siger Kjeld Johansen. Et stort arbejde Det har været et meget stort arbejde, fortæller Kjeld Johansen, der som den leder i sparekassen, der har flest medarbejdere direkte under sig, har skullet gennemføre 17 samtaler på 2½ måned. Kjeld Johansen har brugt 1½ til 2 timer på forberedelse plus 2-3 timer på hver samtale. Og så har jeg haft min egen opsamling bagefter, fortæller han for ligesom at få nogle ting til at falde på plads inde i mit eget hoved hvad er det jeg skal tænke over i forhold til den her person?. Og jeg har været træt efter samtalerne, siger han, for man skal være koncentreret hele tiden. Men ifølge Kjeld Johansen har det været værd at bruge så meget tid på det. Jeg har oplevet, at det tillidsforhold, der har været mellem mig og den enkelte, er blevet styrket, fortæller han. Jeg er kommet tættere på mine medarbejdere, og jeg tror også, at de er kommet tættere på mig. Og det synes jeg er godt. Udover afdelingerne har Sparekassen sin egen ejendomsmælgerkæde, et godt HJEM A/S, samt ejer 37,5% af Forsikringsselskabet Fyn A/S. Projektet med MedarbejderProfiler til udviklingssamtaler har kørt samtidig i både Middelfart Sparekasse og et godt HJEM A/S. Middelfart Sparekasse kom i marts på listen over de 100 Bedste Arbejdsplader i EU 2003 Medarbejderen i projektgruppen: Man åbner sig jo kun det man har lyst til Interview med Helle Juul Zederkof, privatkunderådgiver i Middelfart afdelingen Helle Juul Zederkof har sammen med underdirektøren, en projektleder og 2 andre medarbejdere siddet i projektgruppen, der har stået for projektet med at integrere MedarbejderProfilen i udviklingssamtalen. Vi har været jævnbyrdige i projektgruppen, fortæller Helle Juul Zederkof. Vi har snakket om, hvordan vi synes at tingene skulle være, og vi er blevet enige i fællesskab. Hver har haft sine forbehold, fortæller Helle Juul Zederkof, og bemærker, at der egentlig ikke har været skepsis fra medarbejdernes side overfor brugen af personprofilen, idet de fleste medarbejdere havde prøvet at lave en profil før. Men til at starte med var vi meget bekymrede for, om lederne virkelig kunne blive klædt ordentligt på til at give positive, konstruktive og professionelle tilbagemeldinger, fortæller Helle Juul Zederkof. Det var nok vores allerstørste bekymring. Også fordi vi jo alle sammen er forskellige som mennesker. Men efter1½ dages kursus sagde Garuda god for alle lederne, og det (Fortsættes på side 7) Side 6

7 (Fortsat fra side 6) har da også været Helle Juul Zederkofs indtryk, at alle har gjort det rigtig godt. Min egen personlige samtale, den gik utroligt godt, fortæller Helle Juul Zederkof, Jeg synes, at min leder gik tættere på mig som person i forhold til mit arbejde, end han har gjort i de normale samtaler vi har haft en gang om året. Og når jeg hører mine kollegaer tale rundt omkring, så synes jeg også kun, at der har været positive tilbagemeldinger. Frivilligt at åbne sig Mange har da helt klart været nervøse inden samtalen, fortæller Helle Juul Zederkof, men de er kommet tilbage med oplevelsen af, det bare var rigtig godt, og at det slet ikke var så farligt, som vi gik og troede. Man åbner sig jo også kun det har lyst man til, siger Helle Juul Zederkof og det er jo heller ikke sådan, at man skal sidde og bore i hinandens dårlige og svage sider. En særlig kultur Jeg har været ansat her i 11 år og jeg kan huske da man startede med selvledelse, fortæller Helle Juul Zederkof. Folk var meget bange for det her, hvad var Selvledelse? Det var ikke håndgribeligt. Selvledelse, hvad var det? Og så - stille og roligt har organisationen ændret sig. Lederne har givet mere indflydelse til os medarbejdere, så vi nu kan få lov til også at give vores besyv med. Organisationen er meget fri, og der er ikke nogen der dikterer, hvad vi skal lave hver dag, siger Helle Juul Zederkof. Nogle af mine kollegaer, der er kommet hertil fra de store pengeinstitutter, har haft svært ved at finde ud af det her. De har syntes at det er noget diffust noget. Hvorfor er der ikke nogen, der siger hvad jeg skal gøre, hvis dét og dét sker? Men jeg ville slet ikke kunne arbejde i et af de store pengeinstitutter med masser af retningslinjer for nøjagtig hvad man skal gøre. Bedre indtjening Ifølge Helle Juul Zederkof er formålet med udviklingen af medarbejderne også at skabe en bedre indtjening for sparekassen. Og det har også klart vist sig, siger hun vores resultat sidste år, var det største i sparekassens historie, og det tror jeg helt klart har noget med det her projekt at gøre. Folk er blevet mere bevidste om nogle ting i hverdagen. Medarbejderen: Det har fornyet udviklingssamtalen Frank Juul Hansen, Kjeld Johansen, Helle Juul Zederkof og Herbert Sørensen Interview med Frank Juul Hansen, medarbejder i ejendomsadministrationen Det har fornyet vores udviklingssamtaler, der godt kan blive stereotype, når de kører i samme trummerum, konstaterer Frank Juul Hansen. Derfor har han været meget positiv overfor, at der blev brugt MedarbejderProfiler som oplæg til årets udviklingssamtaler. Frank Juul Hansen synes i og for sig ikke, at han har opdaget noget nyt om sig selv med profilen, man kender jo sig selv, siger han, men alligevel synes han, at det var godt at bruge profilen, for udviklingssamtalen får et andet og bedre fundament, når lederen har et værktøj. Og så kan lederen bagefter trække profilen frem og sige husk lige det vi snakkede om, fortæller Frank Juul Hansen. Godt med åbenhed Jeg havde ingen forbehold overfor at skulle udfylde en profil fortæller Frank Juul Hansen. Jeg synes der var et godt oplæg på det der var fuldstændig åbenhed om, hvad det gik ud på, siger han. Side 7

8 ERFA dag for Garudas licenskunder onsdag den 17. september 2003 i København 9.30 Kaffe og rundstykker Velkomst Workshops om tolkning af profiler, om erfaringer med Garudaværktøjer i forskellige sammenhænge (f.eks. til MUS) og om etik i tilbagemeldingen Plenumdebat om resultater fra workshops Frokost TVM Assessment Torben Lund Rasmussen, Direktør for TVM Search and Selection A/S, certificeret bruger af KompetenceProfilen TVM Assessment er en faglig og personlig kortlægning af ledelsesmæssige ressourcer med henblik på at analysere det ledelsesmæssige udgangspunkt i relation til den aktuelle situation og i forhold til et eller flere strategiske udviklingsscenarier Kaffepause Nyt fra Garuda: Ny version af MedarbejderProfilen Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS Walk & Talk GarudaNyt udgives 2-3 gange årligt af: Garuda AS Voldbjergvej 16A Postboks Risskov Tlf.: Fax: Eftertryk er tilladt med kildeangivelse Garuda udvikler og sælger samtaleværktøjer, der kan bruges ved rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling m.m.. Garuda er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer til udvælgelse og udvikling af mennesker, grupper og organisationer. Garuda blev grundlagt i Danmark i Garuda har datterselskaber i Norge, Sverige, England, Holland, Belgien og Kroatien. Formålet med Garudas værktøjer er at skabe grundlag for en åben og ligeværdig dialog om de egenskaber, der har betydning for arbejdslivet Middag The Phantom of the Opera, Det Ny Teater Deltagergebyr 495 kr. pr. person (ekskl. moms). Tilmelding til Garuda på tlf: R Garuda AS

Se en demonstration af FokusProfilen

Se en demonstration af FokusProfilen Årgang 5, Nummer 2 December 2001 NYHED: FokusProfil på Internettet Garuda lancerer en ny international internetportal www.focusprofile.com, hvor man kan købe og downloade FokusProfiler. Portalen henvender

Læs mere

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS

Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS Årgang 8 Nr. 1 GarudaNyt Årgang Oktober 6, 2004 Nr. 2 December 2002 LEDER: Personlighed kan ikke ændres, men adfærd kan modificeres Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS Garuda AS Samtaleværktøjer

Læs mere

TEMA: I dette nummer af GarudaNyt præsenterer. I den nye softwareversion af MedarbejderProfilen

TEMA: I dette nummer af GarudaNyt præsenterer. I den nye softwareversion af MedarbejderProfilen Årgang 7 Nr. 2 GarudaNyt December Årgang 6, Nr. 2003 2 December 2002 TEMA: Ny version af MedarbejderProfilen Garuda AS Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling,

Læs mere

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale Årgang 4, Nummer 1 Februar 2000 Tema: Kompetenceudvikling Selvom det bliver mere og mere almindeligt at inddrage personprofiler i forbindelse med rekrutteringer, er det stadig de færreste danske virksomheder,

Læs mere

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer:

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer: GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December 2002 TEMA: FokusProfilen - lederens samtaleværktøj Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Læs mere

GarudaSamtalen TEMA: - den udviklende samtale

GarudaSamtalen TEMA: - den udviklende samtale Årgang 5, Nummer 1 Maj 2001 GarudaSamtalen TEMA: - den udviklende samtale Dette nummer af GarudaNyt handler om udviklingssamtaler, og om hvordan man kan anvende Garudas MedarbejderProfil som element i

Læs mere

Garuda har netop lanceret et nyt koncept,

Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 TEMA: Personprofiler via Internettet Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Garuda Applicant System (GAS), der gør det muligt at udfylde Garudas PersonProfiler via Internettet.

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Certificering i MPI - Management of Paradox Indicator

Certificering i MPI - Management of Paradox Indicator Certificering i MPI - Management of Paradox Indicator MPI er et testredskab der bygger på kendte teorier om paradoksledelse og konkurrerende værdier i din organisation. Certificeringsseminar Formålet med

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Lederne Konference Tour. 19. Marts 2013. Ledernes Konference Center, Odense

Lederne Konference Tour. 19. Marts 2013. Ledernes Konference Center, Odense Lederne Konference Tour 19. Marts 2013 Ledernes Konference Center, Odense Knud Herbert Sørensen can i.p. HR direktør Middelfart Sparekasse 1991 febr. 2012 Senior Konsulent Frontpeople A/S, Vejle aug. 2012

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Middelfart Sparekasse. Balance kr. 6,5 mia. 230 hoveder Egenkapital kr. 580 mill. 11 afdelinger et godt HJEM A/S

Middelfart Sparekasse. Balance kr. 6,5 mia. 230 hoveder Egenkapital kr. 580 mill. 11 afdelinger et godt HJEM A/S Middelfart Sparekasse Balance kr. 6,5 mia. 230 hoveder Egenkapital kr. 580 mill. 11 afdelinger et godt HJEM A/S HR direktør Knud Herbert Sørensen, can i.p. i sparekassen siden 1991 tidligere fodboldspiller

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads Afdelinger Middelfart Sparekasse ikke kun en Sparekasse Vores menneskesyn Medarbejderne er ansvarsfulde De vil gerne gøre deres bedste De

Læs mere

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER SKAB MEROMSÆTNING I DIN PORTEFØLJE Det overordnede mål med Den kompetente Rådgiver er at uddanne rådgivere, der proaktivt

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling.

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling. Årgang 10 10 Nr. 1 Nr. 1 GarudaNyt Årgang Juni 6, 2006 Nr. 2 December Juni 2006 2002 FOKUS: Brug dog de ressourcer der er.. Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling,

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård.

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Rådgivning med succes Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Inden for rådgivningsfaget er der i disse år en stærkt stigende opmærksomhed på personlige egenskaber

Læs mere

Tlf:

Tlf: jari@kea.dk Tlf: 2344 4682. Vi starter op med 5-10 min. summen om sidste gang 5 spørgsmål fordelt på pensum til dagen. Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner? Individuelt oplæg. Oplæg fra

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

Certificering i MPI Management of Paradox Indicator.

Certificering i MPI Management of Paradox Indicator. Certificering i MPI Management of Paradox Indicator. Hvad er MPI? MPI er et værktøj til at arbejde med nogle af de ledelsesmæssige paradokser, som kan være hensigtsmæssige at forholde sig til i ledergrupper.

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads Afdelinger Horsens Odense Vores menneskesyn Medarbejderne er ansvarsfulde De vil gerne gøre deres bedste De er ikke ude på at snyde dig Derfor

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

Lundbeck & S-O Gruppen PERSONLIG LØN. Samarbejde. Udvikling af nyt løn- og performancesystem, og dets anvendelse som ledelsesværktøj.

Lundbeck & S-O Gruppen PERSONLIG LØN. Samarbejde. Udvikling af nyt løn- og performancesystem, og dets anvendelse som ledelsesværktøj. Initiativ Samarbejde Resultat Lundbeck & S-O Gruppen PERSONLIG LØN Kvalitet Fleksibilitet Udvikling af nyt løn- og performancesystem, og dets anvendelse som ledelsesværktøj. Udfordringen Lundbeck Supply

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

PROGRAM. 25. 26. marts 2014. Turbinehallen Kalkværksvej 12 Aarhus C. TR-seminar

PROGRAM. 25. 26. marts 2014. Turbinehallen Kalkværksvej 12 Aarhus C. TR-seminar PROGRAM 25. 26. marts 2014 Turbinehallen Kalkværksvej 12 Aarhus C TR-seminar At få inspiration til at agere konstruktivt i TR-rollens dilemmaer og udfordringer. i forhold til kollegaer, ledelse og faglig

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

DEN STRATEGISKE HR FUNKTION. Tlf:

DEN STRATEGISKE HR FUNKTION. Tlf: DEN STRATEGISKE HR FUNKTION jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Oplæg fra jer. Oplæg på 10. minutter ud fra læst pensum til dagen, med overvejelser, refleksioner i forhold til egen praksis og (egen) virksomheds

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Rengøringsleder Anne Birgitte Lindbjerg og sektionsleder Thora Pestell, Rengøringsafdelingen,

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Teknisk assistent og designer 2009

Teknisk assistent og designer 2009 Teknisk assistent og designer 2009 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Effektivitet i hverdagen: Tag initiativ, samarbejd og nå dine mål Sådan kan du bidrage med

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N.

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. KURSUSPROGRAM Rådgivning - et kursus for nyansatte rådgivere Tid og sted 8.-9. oktober 2003 og 27.-29. januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. Baggrund Som nyansat rådgiver står

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

v. Hans Erik Brønserud

v. Hans Erik Brønserud Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. Foredrag på Munkebjerg Hotel den 4. februar 2014. v. Hans Erik Brønserud Begynd med dig selv! Oktober 1990 Februar 1991 Lagde grunden til

Læs mere

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis Positive Devicance Academy Træning i PD praksis 1 Træning i PD praksis 1.1 Formål Formålet med kurset er todelt. Dels at deltagerne får et udvidet teoretisk og praktisk indblik i PD-metoden og dels at

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Velkommen til. Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS

Velkommen til. Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS Velkommen til Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS Eva Maria Mogensen og Birgit Holt Sørensen 26. September kl. 13.30-15.30 SCKK: SCKK er oprettet af overenskomstparterne på det statslige

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt

Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt København 12. og 13. marts 2014 Aarhus 8. og 9. april 2014 Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt Lær at forstå, hvorfor andre reagerer og agerer anderledes end du gør

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling Bilag KvalifikationsProfil Fokusområde i handlingsplanen: Indsatsområde: Aktiviteter i den strategiske handlingsplan af betydning for kvalifikationskrav: Nødvendige kvalifikationer til realisering af indsatsområdets

Læs mere