Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling"

Transkript

1 Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling G A R U D A A S S A M T A L E V Æ R K T T Ø J J E E R R T T I I L L R R E E K K R R U U T T T E E R R I N I N G G,, Årgang 9 Nr. 1 Årgang GarudaNyt 9 Nr. 1 Årgang 9 Nr. 1 Maj GarudaNyt 6, 2005 Nr. 2 December Maj 2005 Årgang 6, 2002 Nr. 2 December Maj GarudaNyt GarudaNyt LEDER: Samarbejde er lukrativt LEDER: Samarbejde er lukrativt Garuda har igennem de sidste mange år fremdrager i artiklen Dansk ledelse været Garuda i en har rigtig igennem god udvikling de sidste både mange hvad år giver fremdrager økonomisk i artiklen og menneskelig Dansk ledelse succes. giver Vores økonomisk danske og værdier menneskelig omkring bl.a. suc- angår været økonomi, i en rigtig god kundeportefølje udvikling både og hvad udvikling angår økonomi, af værktøjer. kundeportefølje og udvikling Hvis af vi værktøjer. skal reflektere over, hvorfor række tillid og nye samarbejde undersøgelser viser at give sig ifølge kontante en tillid ces. Vores og samarbejde danske værdier viser sig omkring ifølge bl.a. en det går Hvis så vi godt, skal ender reflektere vi ved over, nøgleordet hvorfor resultater række nye i undersøgelser form af mere at give lykkelige kontante og SAMARBEJDE. det går så godt, ender Hvordan vi ved vi end nøgleordet vender dermed resultater mere i form effektive af mere medarbejdere, lykkelige der og og SAMARBEJDE. drejer det, må vi Hvordan konkludere, vi end at vender vores gør dermed Danmark mere effektive til et særdeles medarbejdere, konkurrencedygtigt gør Danmark land. til et særdeles konkurren- der succes og drejer må det, skyldes, må vi at konkludere, vi har været at vores gode til succes at samarbejde. må skyldes, Samarbejde at vi har været med gode hinanden til at samarbejde. selvfølgelig, Samarbejde men ikke mindst med hin- til friste Sådanne til selvtilfredshed: undersøgelses-resultater der kan kan ancedygtigt Sådanne land. undersøgelses-resultater kan at anden samarbejde selvfølgelig, med vores men kunder ikke mindst og partnere at samarbejde omkring gode med vores ideer til kunder nye værktø- og part- hvis dre bare det er se, den det reaktion er os der vi vælger, har ret. bryder Men til dre friste bare til selvtilfredshed: se, det er os der der har kan ret. de Men anjenere og omkring videndeling gode om ideer hvordan til nye værktø- hvis jo det netop er den med reaktion principperne vi vælger, om bryder inkluderende vi jo netop åbenhed med principperne og samarbejde, om inklu- for jerne og kan videndeling bruges. Når om man hvordan arbejder værktøjerne kan hersker bruges. det Når fantastiske man arbejder princip, med at (reaktivt) derende at åbenhed lukke os og om samarbejde, os selv. for med viden, ideer viden, ikke hersker halveres, det fantastiske hver gang princip, de bliver at (reaktivt) I stedet at bør lukke vi bruge os om de os gode selv. nyheder delt, ideer tværtimod ikke halveres, har de hver en tilbøjelighed gang de bliver til til at I stedet glæde bør os vi over, bruge at samarbejde gode nyheder kan at delt, formere tværtimod sig ved har deling. en tilbøjelighed til betale til at glæde sig, og os måske over, til at at samarbejde finde inspiration betale til at sig, indgå og måske i nye samarbejdsrelationer. til at finde inspirati- kan at formere I dette nummer sig ved deling. af GarudaNyt sættes der i I forskellige dette nummer sammenhænge af GarudaNyt fokus sættes på, on til Vi at har indgå I Garuda i nye samarbejdsrelationer. for ganske nyligt hvordan der i forskellige samarbejde sammenhænge er et lukrativt fokus princip. hvordan samarbejde er et lukrativt pringisk indgået Institut et nyt omkring samarbejde udvikling med Teknolo- af kultu- på, indgået Vi har et nyt I Garuda samarbejde for med ganske Teknolo- nyligt cip. KOMPANS Human Ressource Manager KOMPANS Jan Frisenette Human fortæller Ressource i et inter- Ma- Kultur- ren i organisationer & KlimaProfil. på baggrund af en ren gisk i Institut organisationer omkring på udvikling baggrund af kultu- af en view nager om, Jan hvordan Frisenette Garudas fortæller profiler i et interview om, hvordan anvendes Garudas i et profiler samarbejde hos ventninger Dette samarbejde til. Vi fornemmer har vi store et stort for- hos Kultur- Dette & samarbejde KlimaProfil. har vi store for- KOMPAN mellem KOMPAN virksomhed anvendes og i ansøger et samarbejde til at behov ventninger for at til. arbejde Vi fornemmer med den fælles et stort kultur behov i organisationer, for at arbejde og med en den interesse fælles efter kul- afklare mellem ønsker virksomhed og muligheder og ansøger til fordel til at for afklare begge ønsker parter. og Målet muligheder er, at virksomheden til fordel at tur stille i organisationer, spørgsmål som: og en Er interesse der overensstemmelse efter for begge skal finde parter. den Målet rigtige er, at medarbejder, virksomheden at stille spørgsmål mellem, som: hvordan Er der ledere overensstemmelse mellem, og at medarbejderen skal finde den skal rigtige føle medarbejder, stor jobtilfredshed, medarbejdere opfatter hvordan kulturen ledere hos os?, og at medarbejderen og dermed skal blive føle længere stor jobtilfredshed, og dermed blive længere i Er kulturen den samme vores forskel- i Er medarbejdere kulturen den opfatter samme kulturen i vores hos forskellige afdelinger? osv. os?, jobbet også til fordel for virksomheden. Nu kan vi tilbyde at stille disse jobbet også til fordel for virksomheden. Nu kan vi tilbyde at stille disse lige afdelinger? osv. Åbenhed og aktiv deltagelse er spørgsmål ud fra Garudas spørgeramme Åbenhed og aktiv deltagelse er spørgsmål ud fra Garudas spørgeramme grundlæggende værdier i vores danske suppleret med professionel konsulentbistand fra Teknologisk Institut. Vi håber grundlæggende værdier i vores danske suppleret med professionel konsulentbistand fra Teknologisk Institut. Vi håber kultur. I skolerne lærer vores børn, at kultur. I skolerne lærer vores børn, at deres mening tæller, og at de skal samarbejde om at finde gode løsninger. bidrag til fremmelse af den (lukrative) derved at kunne give vores beskedne deres mening tæller, og at de skal samarbejde om at finde gode løsninger. bidrag til fremmelse af den (lukrative) derved at kunne give vores beskedne Dette Dette er er ikke ikke blot blot et et smukt, smukt, men men også danske også danske samarbejdskultur. samarbejdskultur. et et lukrativt lukrativt princip, princip, viser viser en en række række nye nye undersøgelser, undersøgelser, som som Ann Ann Louise Louise Slot Slot Gunnar Gunnar Nielsen, Nielsen, adm. adm. direktør direktør i Garuda Garuda AS AS I dette nummer: Ingen hokus pokus - blot sund fornuft... 2 Interview med Jan Frisenette, Human Ressource Manager i KOMPAN KompetenceProfilen - kan andet end at rekruttere ledere Af Af Line Heje Skafte, vinder af Garudas konkurrence på Træfpunkt Human Ressources... 4 Dansk ledelse giver økonomisk og menneskelig succes...5 Garudas kurser i efteråret Nyt samarbejde med Teknologisk Institut omkring Kultur- & KlimaProfilen... 8

2 Ingen hokus pokus - blot sund fornuft - Interview med Jan Frisenette, Human Ressource Manager i KOMPAN Af: Ann Louise Slot, Antropologistuderende & marketingsassistent i Garuda AS KOMPAN anvender GarudaProfilen for at finde de bedste medarbejdere til jobbet. Samtidig kan profilen bruges til at skabe balance i samarbejdet mellem leder og medarbejder. Det mener Human Ressource Manager Jan Frisenette er sund fornuft KOMPAN ansætter kun de bedste medarbejdere i organisationen. Det vil sige medarbejdere med den rette personlighed til jobbet. GarudaProfilen er KOMPANs værktøj i jagten på den rigtige medarbejder. Jan Frisenette forklarer: Garuda er ikke andet end sund fornuft. Værktøjerne er struktureret og grafisk fremstillet på en simpel måde så alle mennesker forstår det. Det danner grundlag for en brugbar dialog mellem medarbejder og leder. Alle virksomheder stræber i højere eller mindre grad efter at ansætte de bedste folk. De bedste til jobbet. Det giver grobund for at organisationen blomstrer og udvikler sig i en positiv retning - socialt og på den økonomiske bundlinie. Hos KOMPAN har man valgt at anvende GarudaProfilen for at sikre den proces. KOMPAN lægger stor vægt på medarbejdernes personlighed og om den passer til jobprofilen. Men hvorfor er det så vigtigt med personligheden? Handler arbejde ikke i højere grad om erfaring og uddannelse? Personlighed kommer først Det sværeste er at finde den rette person. Derfor har vi i KOMPAN en helt klar prioritering. Personligheden er det vigtigste, når vi ansætter en medarbejder. Det næstvigtigste er faglighed og erfaring og det tredjevigtigste er uddannelse. Man kan altid give folk ny viden via kurser og uddannelse men vi kan ikke ændre på deres personlighed. Derfor er det så vigtigt, at vi rammer rigtigt, fortæller Jan Frisenette. Uddannelse, erfaring og faglighed kan KOMPAN er Europas største producent af legeredskaber. Virksomheden producerer legeredskaber og -pladsudstyr til hele verden og har mere end 30 års erfaring med installation og vedligeholdelse. KOMPANs værdipolitik bygger på filosofien homo ludens. Her er alle mennesker unikke og værdifulde i sig selv. Den holdning betyder frihed i leg og læring for børnene dem der er i centrum for KOM- PANs produkter. For at vise denne værdipolitik i det konkrete har KOMPAN optaget et samarbejde med UNICEF. Et samarbejde der har resulteret i 40 gratis legepladser til de tsunamiramte, forældreløse børn i Sri Lanka. Se mere på eller ring læses ud fra et CV og en ansøgning. Men en persons personlighed er mere kompliceret end to A4 sider. GarudaProfilen tager fat i individet og søger at afdække de forskellige personlighedstræk. For eksempel; i hvor høj grad personen er villig til at løbe risici, i hvor høj grad personen har brug for opbakning i jobbet og i hvor stor grad vedkommende er konkurrencemenneske. Dette er blot nogle af de områder profilen er med til at sætte fokus på. En personprofil er altid okay, fordi en personlighed altid er okay. De følsomme samtaleemner En personprofil er altid okay, fordi en personlighed altid er okay. Jeg prøver at legitimere personprofilen, når vi bevæger os ind på de mere følsomme områder. Ofte bliver profilen værdiladet fra ansøgerens side, fordi vedkommende gerne vil kvalificere sig til jobbet, fortæller Jan Frisenette om sine mangeårige erfaringer ved ansættelsessamtaler. Især når snakken falder på ansøgerens trang til frihed (frihedstrang) og tålmodigheden med andre mennesker (social fleksibilitet), ønsker mange at nedtone en side af sig selv, der kan forekomme negativ. For det er i disse kategorier, at personens albuer dukker frem. Hvad der er vigtigt at huske i den sammenhæng er at der findes jobs, hvor albuer og konkurrenceevne er uundværlige ingredienser. Derfor handler det ikke om, hvorvidt en personlighed er rigtig eller forkert, men om jobbet passer til personligheden. Side 2

3 ...der findes jobs, hvor albuer og konkurrenceevne er uundværlige ingredienser. Derfor handler det ikke om, hvorvidt en personlighed er rigtig eller forkert, men om jobbet passer til personligheden. Samtale er i højsædet En personprofil står aldrig alene. Formålet med at lave en profil er at skabe et godt udgangspunkt for ligeværdig dialog. I ansættelsessamtalen bliver ansøgeren delagtiggjort i processen. Hos KOMPAN kommer dette tydeligt til udtryk. Folk er selv med til at skabe profilen, de er medansvarlige til at få en dialog om sig selv. Deres tilbagemelding er det vigtigste af det hele, fortæller Jan Frisenette. Profilen handler således ikke om fakta eller fastlåste overbevisninger om en personlighed. Profilen kaster lys over de sider af personligheden som både medarbejder og leder kan have glæde af at tale om. Både i ansættelsesforløbet men også bagefter i hverdagen. Succes for medarbejder og virksomhed Det afgørende er, at medarbejderen har fået personlig succes og samtidig Det afgørende er, at medarbejderen har fået personlig succes og samtidig er blevet en succes for virksomheden. er blevet en succes for virksomheden. På den måde går tingene op i en større enhed. Og det er jo målet med det hele at få ansat den rigtige person til jobbet, forklarer Jan Frisenette. Succesraten for KOMPAN er dels at ansætte de rigtige folk og derefter at fastholde dem i organisationen. For Jan Frisenette er målsætningen en vigtig del af hans job som Human Ressource Manager. Hvis 2/3 af de medarbejdere, han har ansat stadig er i organisationen efter 3 år, får han en bonus for sin indsats. KOMPAN sætter fokus på at videreudvikle medarbejderne så tilfredsheden med at være i jobbet er vedvarende og den bliver udviklet undervejs. Der følges op på medarbejderens tilfredshed med at være i virksomheden. GarudaProfilen er også anvendelig i fastholdelsen af medarbejdere. Leder og medarbejder kan vende tilbage til profilen og bruge den aktivt i medarbejdersamtaler. Jan Frisenette bruger for eksempel profilen for det første til Garudas Værktøjer Garudas værktøjer er ikke lukkede psykologiske test, men samtaleværktøjer der lægger op til ligeværdig dialog. Formålet med værktøjerne er at skabe balance og gensidig forståelse mellem mennesker. Vi har udviklet en bred værktøjskasse, der giver den enkelte virksomhed mulighed for at komme hele vejen rundt om individ, gruppe og organisation. Værktøjet der er omtalt i denne artikel er GarudaProfilen. GarudaProfilen er et samtaleværktøj, der giver et godt grundlag for en positiv dialog. Profilen indeholder 96 spørgsmål, måler 16 forskellige personlighedstræk og tager cirka 15 minutter at udfylde. at trævle problematikker mellem leder og medarbejder op. For det andet til at sætte fokus på de områder, hvor kommunikationen slår fejl mellem leder og medarbejder. Og for det tredje til at udskifte tro om en personlighed ud med viden. GarudaProfilen er det værktøj, der er med til at sikre en viden om en medarbejders personlighed. Det er et værktøj, der er med til at afklare og konkretisere lederens ønsker i forhold til medarbejderens behov. Et meget gængs eksempel på hvor kommunikationen mellem medarbejder og leder ofte knækker, er forholdet til support. En medarbejders behov for tilbagemelding og sparring kan give anledning til irritation hos lederen: Kan han da ikke bare selv gøre det? Det er væsentligt, at der bliver sat ord på medarbejderens forventninger om opbakning og støtte således, at lederen ikke opfatter medarbejderens signaler som forkerte og negative. Når lederen tror, at en medarbejder ér på en bestemt måde opstår der ofte myter om, hvad medarbejderen kan og ikke kan. Det er vigtigt at udskifte disse myter med egentlig viden om personligheden. En viden der kun kan findes i åben dialog med medarbejderen. Personprofil uden kasser GarudaProfilen har ikke til hensigt at måle, hvorvidt personen er god nok - eller bestemme hvilken kasse vedkommende passer bedst i. Den skal bruges til at vurdere, hvilket job personen vil være bedst til. Mennesker er vidt forskellige. Med personprofiler er det nemmere at klarlægge disse forskelligheder og tage hensyn til dem på arbejdspladsen. Det handler derfor ikke om at ændre menneskers personlighed. Det handler om at finde de rette jobs til de rette mennesker. Idealet er heller ikke at sætte folk i bestemte kasser. Urokkelige kasser som fastlåser medarbejder og leder i bestemte mønstre og roller. Respekten for den enkeltes individualitet og ønsker er i dialogens højsæde. Til det udtaler Jan Frisenette: Vi sætter ikke folk i bokse. Det synes jeg er det allervæsentligste at undgå. Folk hader at blive sat i kasser. De vil være individuelle og sig selv. Det positive er, når profilen sammen med tilbagemeldingen beskriver det unikke menneske som hver enkelt er. Det giver det bedste resultat for medarbejderen og for virksomheden. Yderligere information Yderligere information om Garudas Værktøjer kan bestilles på vedlagte Tilmelding / Bestillings seddel eller ved at kontakte Garuda på: Telefon: Fax: Internet: Side 3

4 KompetenceProfilen - kan andet end at rekruttere ledere Af: Line Heje Skafte, LiMa Kommunikation Ved den årlige HR-messe i Øksnehallen i København vandt jeg i efteråret 2004 en certificering i Kompetence- Profilen hos Garuda. KompetenceProfilen har været et nyttigt redskab i min virksomhed LiMa Kommunikation lige siden. Jeg stiftede LiMa Kommunikation i Virksomheden beskæftiger sig med konflikthåndtering og organisationsudvikling på bl.a. skoleområdet. Før HR-messen kendte jeg ikke til Garudas KompetenceProfil men den har siden vist sig at være et godt værktøj til at indfri nogle af mine ambitioner. Jeg har brugt KompetenceProfilen internt i min egen virksomhed til at blive mere bevidst om de ressourcer, som allerede er i virksomheden, og i forhold til de samarbejdspartnere jeg har. LiMa Kommunikation LiMa Kommunikation arbejder ikke direkte med rekruttering, men inspireret af Kompetenceprofilen valgte jeg at afprøve Kompetenceprofilen på andre områder med stor succes. Der bliver brugt alt for mange penge på at have medarbejdere siddende i de forkerte stillinger, og der bliver brugt for mange ressourcer på gode initiativer, som ikke bliver fulgt til dørs. I LiMa Kommunikation er vi interesserede i at lave vedvarende løsninger. Vi ønsker, at de projekter vi er med til at løse, også i fremtiden skal være en integreret del af virksomheden eller organisationen. LiMa Kommunikation har over en årrække arbejdet med at udvikle metoder til, hvordan man som konsulent sikrer sig, at de initiativer, man i samarbejde med kunden finder frem til, også bliver implementeret i kundens virksomhed eller organisation. Der er mange konsulenter som kommer hurtigt ind i en given virksomhed for at løse en umiddelbar konflikt, men derefter forlader virksomheden med den opbyggede viden. Kort tid efter konsulenten har forladt organisationen, vil der derfor ofte opstå et problem igen, som virksomheden ikke selv er blevet gjort i stand til at løse. Måske viser problemet sig et andet sted i organisationen, men konflikten udspringer tit fra den samme kilde, og så bliver konsulenten indkaldt igen, og jeg mener, at ansvaret både ligger hos konsulenterne og virksomhederne selv. For at sikre overlevelsen af et igangsat projekt er det essentielt at have en person, som formår at holde ild i projektet. Det tager tid at kortlægge de kompetencer, som allerede er i virksomheden, men det betaler sig at gøre det. Min brug af Kompetence- Profilen KompetenceProfilen er i mit arbejde et vigtigt værktøj, når jeg skal analysere mig frem til, hvem der vil være den rette tovholder og projektleder. KompetenceProfilen bliver hovedsageligt brugt til ledere og mellemledere, men i Li- Ma Kommunikation har vi brugt den til at finde den rette projektleder eller til at udpege repræsentanter, som skulle deltage i et kursus. Hvis ikke repræsentanterne havde den rette evne til at være ambassadør for kurset, ville de andre medarbejdere (som ikke kunne deltage i kurset) aldrig få mulighed og indsigt i den nye viden, som kurset indeholdt. Det er essentielt for udførelsen af projektet, at virksomhederne finder frem til den person, som har kompetencerne til at kunne sparke døren ind de rigtige steder. Når der skal udvælges en projektleder til et projekt - sker det tit ud fra praktiske kriterier, såsom hvem der er ledig, og Vinder af konkurrencen på Garudas stand på Træfpunkt Human Resources Line Heje Skafte LiMa Kommunikation hvem ved noget emnet i forvejen. Men det er langt fra altid den person, som kan skabe de bedste resultater, så de gode initiativer får den forventede opmærksomhed og levedygtighed. Yderligere information om LiMa Kommunikation kan findes på eller på Tlf.: eller ved mail: Side 4

5 Dansk ledelse giver økonomisk og menneskelig succes Af: Ann Louise Slot, Antropologistuderende & marketingsassistent i Garuda AS Danmark er kåret som verdens bedste investeringsland, udnævnt som mere konkurrencedygtig end USA og indehaver af en befolkning der er blandt de lykkeligste i verden. En del af svaret på denne økonomiske og menneskelige succes findes i den kulturelle kontekst, der har været med til at skabe dansk ledelse. Danmark er verdens bedste land at investere i nu og i de næste fem år. Det fastslår analyseinstituttet: Economist Intelligence Unit fra The Economist Group(1) Danmark har i 2005 vippet både Canada, sidste års nummer 1, og Holland, Europas førende investeringsland, af pinden. Det er blandt andet en veluddannet arbejdsstyrke og den liberale politik, der har gjort arbejdsmarkedet mere fleksibelt og har placeret Danmark i toppen. Danmarks erhvervsklima er verdens bedste Vigtigst viser analysen at Danmark samtidig med forøget konkurrenceevne ikke har frasagt sig de sociale velfærdsydelser. Ydelser der giver tryghed hos borgerne om blandt andet fri adgang til sygehuse og mulighed for uddannelse uden brugerbetaling. Danmarks konkurrenceevne er øget og investeringsmarkedet det gunstigste i verden uden at skabe stor utryghed og mistillid hos befolkningen. Danmark som internationalt forbillede European Policy Centre fastsætter Danmark som et internationalt forbillede for økonomisk konkurrencedygtighed i Financial Times(2). Europæiske lande der mangler inspiration skal se på den danske samfundsøkonomiske model og ikke den amerikanske. Centret fastslår at Danmark, Sverige og Finland er de bedste eksempler på lande med innovation og økonomisk vækst. Hvis USA var en del af EU ville de kun være placeret som nummer fire i listen over konkurrencedygtighed. I toppen ligger Danmark, Sverige og Finland. Områder som researchog udviklingsinvesteringer, højteknologi, telekommunikation, arbejdsmarkedsstyrken, den fysiske og sociale infrastruktur nævnes af EPC som stærke indikatorer på de nordiske landes overlegenhed. Dansk ledelse er fremtiden Ledelse handler ikke kun om økonomisk bundlinie og tørre tal, men i høj grad også om menneskelig kompetence og evnen til at sætte sig ud over sig selv. I Danmark er en del af den kulturelle væremåde at man stiller kritiske spørgsmål, har medbestemmelse og udviser tillid til hinanden såvel som til sin leder. Allerede i 1800-tallet udtrykte den danske filosof Søren Kierkegaard en klar pointe i forhold til ledelse. Man må sætte sig i den andens sted og søge at forstå vedkommendes handlinger og bevæggrunde. Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen, hvor han befinder sig, og begynde lige der. I 1982 gjorde de to amerikanske managementguruer Peters og Waterman(3) op med dinosaurledelse. En ledelsesform der er baseret på topstyring, ordrer og kontrol. De lagde i stedet vægt på positive reinforcement, det vil sige at motivere medarbejderne i stedet for at tvinge dem. Dansk ledelsesfilosofi går længere endnu. Motivationen skal have et troværdigt og m e n n e s k e l i g t grundlag. Det handler om tillid og balance mellem mennesker, mellem leder og medarbejder, mellem politikere og borgere, og mellem offentlige myndigheder og den enkelte. Flertallet af danske arbejdstagere føler at deres arbejde bliver værdsat. En europæisk måling fra StepStone ASA(4) viser at danskere i højere grad end tyskere og svenskere bliver rost og motiveret af deres ledere. Det giver medarbejderen en positiv følelse af at vedkommende gør en forskel og er til gavn for virksomheden. Målingen viser en høj grad af bevidsthed hos de danske ledere om vigtigheden af motivation, tillid og balance. En undersøgelse foretaget af Rambøll Management(5) understøtter at ansvar og indflydelse har betydning for tilfredshed i jobbet. 76% af danskerne er tilfredse med deres job og 83% mener, at det er på grund af muligheden for indflydelse og ansvar. Dinosaurledelse har en række konsekvenser udover medarbejdernes utilfredshed og mangel på arbejdsglæde. Vigtigst af dem er en stigning i medarbejdernes sygefravær. Det er noget, der koster virksomhederne penge. En undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation(6) viser at det koster danske private og offentlige virksomheder cirka 26 milliarder kroner om året. To tredjedele af de virksomheder der arbejder ud fra uformel ledelse og hvor der er høj tilfredshed blandt medarbejderne, har et lavt sygefravær. Uformel ledelse har således en række fordele. Det trækker på en række demokratiske principper om medbestemmelse og tillid. Principper der gør ledelse i Danmark til en økonomisk og menneskelig succes. (Fortsættes på side 6) Side 5

6 (Fortsat fra side 5) Lykkelige mennesker Ikke nok med de rosende ord om dansk økonomi. Den danske befolkning er også blevet målt til at være blandt de lykkeligste i verden. Det er den engelske økonom Richard Layard der i sin bog Hapiness(7) placerer Danmark i toppen sammen med Island, Holland og Schweiz. Hans pointe med bogen er at det ikke er yderligere rigdom, der gør folk lykkelige. Over de sidste 50 år er folk i den vestlige del af verden blevet rigere og rigere. De mangler ikke mad, kører i dyre biler, har større huse, holder flere ferier, har bedre jobs osv. Alligevel er de ikke blevet lykkeligere. Tjener man over dollars om året, vil flere penge ikke have direkte virkning på følelsen af lykke. Det er helt andre steder, man skal lede efter lykke såsom i familielivet, i pleje og udvikling af sit mentale helbred og ikke mindst i den sociale relation til andre mennesker. Den tillidsfulde relation til andre er således en hovedkilde til lykke, argumenterer Layard. Relationen kan både være borgerne imellem men også til det politiske system. Det vil sige, at man stoler på de beslutninger politikerne foretager og samtidig er medbestemmende i processen. Layard rammer her en central pointe i forhold til dansk økonomi og samfundsmodel, der bygger på gensidig tillid. For eksempel er folkeskolen som uddannelsesinstitution bygget op omkring denne tillid. Børnene lærer allerede i en tidlig alder at de er medbestemmende. Således står der i paragraf 1 stk. 3 i folkeskolens fælles formål: Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur [...] Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på Dansk kultur ifølge professor Gert Hofstede Kilde: åndsfrihed, ligeværd og demokrati For at understøtte dette også udenfor undervisningen har alle folkeskoler et elevråd. Rådet er en selvstændig konstitution, der refererer direkte til skolebestyrelsen. De har ingen vetoret, men deres forslag, meninger og ønsker er et fast punkt på dagsordenen. Yderligere konstituerer eleverne mange steder et konfliktråd. Her er det elevernes job at løse eventuelle konflikter i de forskellige klasser. På den måde lærer de at tage ansvar, gribe ind overfor uretfærdigheder og løse konflikter på en ikke-voldelig måde. Det bliver således allerede fra en tidlig alder anerkendt at have en mening og at give udtryk for den. Det afspejler sig også i dansk ledelsesstrategi. I erhvervslivet vil man i de større virksomheder finde samarbejdsudvalg, hvor både ledere og medarbejdere er repræsenteret. I aktieselskaber har medarbejderne repræsentanter i bestyrelsen. Og sidst men ikke mindst arbejder mange virksomheder i teams, hvor tillid, medbestemmelse og samarbejde på tværs af kompetencer og status er i højsædet. Dansk kultur i ledelse Dansk ledelsesfilosofi er skabt i en specifik dansk kontekst. Den er både historisk, økonomisk, kulturel og social. Som eksemplet ovenfor viser så er folkeskolen et af de steder ledelsesværdierne kommer til udtryk. Foreningslivet i Danmark er et andet eksempel. Her holder man generalforsamlinger, hvor alle beslutninger om foreningen tages. Det er lige fra indkøb af nye håndbolde til valg af ny formand. Alle kan komme til orde og alle har én stemme. Også her er de demokratiske principper en realitet. Det er lige fra den mindste gymnastikforening ude på landet, hvor medlemsantallet svarer til de tyve indbyggere fra nærmeste landsby til sportsaktiviteter på højt, internationalt plan. Professor Geert Hofstede(8) har lavet komparativ analyse af kulturelle forskelle mellem 50 lande set i lyset af samarbejde og ledelse. Hofstede tydeliggør i analysen de sociale relationer som Layard omtaler. Det vil sige hvordan mennesker omgås hinanden i blandt andet Danmark. Hofstede undersøger landenes kulturer defineret ved graden af magtdistance (PDI), af individualisme (IDV), af maskulinitet (MAS) og af tolerancetærskel (UAI). Skemaet nedenfor placerer således Danmark på skalaen. Hofstede tydeliggør de sociale relationer dansk ledelse er en del af. Magtdistancen er særdeles lav i Danmark. Det betyder, at der bliver lagt vægt på lighed og mulighed for alle. På den måde er afstanden fra medarbejder til leder kort og direkte. Samtidig prioriteres en høj grad af individualisme, som afspejles i det ansvar medarbejderen tildeles i organisationen. Den traditionelle maskuline rollemodel er nedprioriteret, hvilket indikerer lav diskrimination mellem kønnene. Slutteligt er tolerancetærsklen forholdsvis høj. Det betyder at man i Danmark giver plads til forskellighed og forandring og søger at inddrage medarbejderen i beslutningsprocesser, viser dem tillid, giver dem indflydelse og ansvar. Dansk ledelse er ikke en statisk og uforanderlig størrelse. Den er i konstant udvikling og påvirkes af sociale relationer, menneskelig indflydelse og politiske omstændigheder. Ledelse er ikke isoleret fra kulturelle, sociale og politiske omstændigheder. Foreningslivet, skolen, arbejdslivet og andre institutioner er en del af den kulturelle kontekst dansk ledelse er født ind i. På den måde er kultur med til at forme den måde hvorpå vi betragter og bruger ledelse. Noter Note 1 - (http://www.viewswire.com/index.asp?layout=display_article& doc_id= &www.eiu.com). Note 2 - Clees, Nick. 31 marts Why Europe should look within for inspiration. Financial Times.). Note 3 - Peters, T.J. & Waterman, R.H Man Waiting for Motivation I: In search of Excellence. HarperBuisness. London.) Note 4 - StepStone ASA. 23 februar European Companies Value Their Employees Work. Note 5 - (NAP The government: Denmark s National Action Plan for Employment 2002.) Note 6 - (Ledernes Hovedorganisation Sygefravær en undersøgelse af hvordan ledere håndtere sygefravær på arbejdspladsen.) Note 7 - (Layard, Richard Hapiness. The Penguin Press. USA.) Note 8 - (Hofstede, Geert Cultures' Consequences. Beverly Hill: Sage Side 6

7 Garudas kurser i efteråret 2005 Certificering Uddannelsen i KompetenceProfilen består af 2 moduler Certificering A og Certificering B Certificering A (3 dage) august november december Indledende kursus. Obligatorisk før man må begynde at give tilbagemeldinger på KompetenceProfilen. Kurset giver en grundlæggende introduktion til KompetenceProfilen. Teorien bag værktøjerne bliver gennemgået og kursisterne bliver trænet i at give tilbagemeldinger. Priser Certificering A: ,- Certificering B: 5.500,- Priserne er ekskl. moms Praktisk Kurserne gennemføres som internat. Overnatning, forplejning samt materialer er inkluderet i kursusprisen. Garudas hjemmeside På Internetadressen kan du løbende finde datoer for Garudas kurser. Du kan også læse mere om de forskellige kurser samt se beskrivelse af Garudas øvrige kurser, som f.eks. Kursus i Samtaleteknik. Certificering B (2 dage) august september oktober november december Afsluttende kursus. Deltagelse i Certificering A er en forudsætning for deltagelse i Certificering B. Kurset lægger op til en afsluttende prøve, hvor kursisternes evne til at tolke profiler bliver vurderet. Bestået kursus afsluttes med certifikat. For yderligere kursusdatoer se løbende Kursus i MedarbejderProfilen MedarbejderProfilen må kun benyttes af personer, der som minimum har fået 2 dages oplæring i Garudas værktøjer. Oplæring i MedarbejderProfilen foregår som 2-dags kursus i virksomheden for de personer, der skal give tilbagemeldinger på MedarbejderProfilen. Garudas certificeringskurser holdes som regel på Haraldskær Kursuscenter ved Vejle 2-dags kursus i MedarbejderProfilen Pris for op til 8 personer: kr.* Prisen er ekskl. moms og dækker undervisningen. Eventuelle udgifter til lokaleleje, forplejning m.m. er ikke inkluderet. FokusProfilen Kurset i FokusProfilen består af 2 étdagsmoduler: Modul 1- FokusProfilen som samtaleværktøj Modul 2- Anvendelse af FokusProfilen i organisationen Jylland: Modul 2: 12. september Modul 1: 13. september Modul 2: 13. december Modul 1: 14. december Sjælland: Modul 2: 8. august Modul 1: 9. august Modul 2: 31. oktober Modul 1: 1. november Pris Prisen for hvert modul er kr ,00 ekskl. moms. Prisen inkluderer kursusmateriale og forplejning. Kurserne foregår fra Side 7

8 Nyt samarbejde med Teknologisk Institut - omkring Kultur- & KlimaProfilen GarudaNyt udgives 2-3 gange årligt af: Teknologisk Institut tilbyder i i samarbejde med Garuda at gennemføre en Kultur og KlimaProfil, der lægger op til dialog og udvikling af kulturen. Garuda vil kunne stå for administration af spørgeskemaer og generering af rapporter, mens Teknologisk Institut tilbyder at fungere som sparringspartner og proceskonsulent. Det er en kompliceret proces, at gennemføre en kultur- & klimamåling, hvis den skal lægge op til udvikling. Selv den mest erfarne HR-konsulent vil sjældent have rutine i i den type opgave, og det vil oftest være en god ide at alliere sig med en professionel rådgiver. Teknologisk Institut kan som sparringspartner og proceskonsulent hjælpe med at skræddersy et forløb, der er målrettet organisationens og medarbejdernes behov. Nogle elementer af processen varetages bedst af organisationens egne folk, mens der er andre områder, hvor det kan være en fordel, at der kommer hjælp udefra. Derfor er det vigtigt at etablere et godt samarbejde mellem organisationens ledelse, HRfunktionen, medarbejderrepræsentanter og eksterne konsulenter. 3 faser i en Kultur- & KlimaProces FORBEREDELSE Afklaring & Projektplan Design UNDERSØGELSEN Gennemførelse Fortolkning IMPLEMENTERING Forbedringer Opfølgning Bestil uddybende materiale om Kultur- & Klimaprofilen og om samarbejdet med Teknologisk Institut på vedlagte Tilmelding // Bestillings seddel Garuda AS Voldbjergvej 16A Postboks Risskov Tlf.: Fax: Eftertryk er tilladt med kildeangivelse Garuda udvikler og sælger samtaleværktøjer, der kan bruges ved rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisations- udvikling m.m.. Garuda er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer til udvælgelse og udvikling af mennesker, grupper og organisationer. Garuda blev grundlagt i i Danmark i i Garuda har datterselskaber i i Norge, Sverige, Belgien, Slovakiet, Kroatien og Brasilien. Nye ansigter hos Garuda Formålet med Garudas værktøjer er at at skabe grundlag for en åben og ligeværdig dialog om de egenskaber, der har betydning for arbejdslivet. Lone Carstens (tv) er pr. 1. april 2005 ansat som intern salgskonsulent. Ann Louise Slot (midt) startede 1. november 2004 og er ansat som marketingassistent. Jette Storm (th) er pr. 1. februar 2005 ansat som konsulent på Sjælland. Garuda AS Kolind Bogtrykkeri I/S

Se en demonstration af FokusProfilen

Se en demonstration af FokusProfilen Årgang 5, Nummer 2 December 2001 NYHED: FokusProfil på Internettet Garuda lancerer en ny international internetportal www.focusprofile.com, hvor man kan købe og downloade FokusProfiler. Portalen henvender

Læs mere

TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer

TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer Årgang 7 Nr. 1 GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December Juli 2003 2002 TEMA: MedarbejderProfilen - til individuel og organisatorisk udvikling Garuda AS Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling,

Læs mere

Garuda har netop lanceret et nyt koncept,

Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 TEMA: Personprofiler via Internettet Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Garuda Applicant System (GAS), der gør det muligt at udfylde Garudas PersonProfiler via Internettet.

Læs mere

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale Årgang 4, Nummer 1 Februar 2000 Tema: Kompetenceudvikling Selvom det bliver mere og mere almindeligt at inddrage personprofiler i forbindelse med rekrutteringer, er det stadig de færreste danske virksomheder,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer:

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer: GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December 2002 TEMA: FokusProfilen - lederens samtaleværktøj Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

15. 1. 2011 2011 2 6 8 11 VIKING

15. 1. 2011 2011 2 6 8 11 VIKING Årgang 15. Nr. 1. September 2011 GarudaNyt Danmark mangler iværksættere! Prototypen på den gode forretningschef KompetenceProfil til kvindelige forskere Garudas kurser i efteråret 2011 Læs mere side 2

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18 TAK FOR TILLIDEN Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mandag den 8. juni 2015, 05:00 Del: Er det lighed, der er grunden til, at danskerne er et af verdens mest

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

A GREAT PLACE TO WORK

A GREAT PLACE TO WORK A GREAT PLACE TO WORK AFFECTO A GREAT PLACE TO WORK Det er en fornøjelse at have muligheden for at arbejde sammen med så professionelle kolleger, og jeg får ganske enkelt et personligt kick ud af at være

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere