Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS"

Transkript

1 Årgang 8 Nr. 1 GarudaNyt Årgang Oktober 6, 2004 Nr. 2 December 2002 LEDER: Personlighed kan ikke ændres, men adfærd kan modificeres Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS Garuda AS Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling GarudaNyt Alle vi der arbejder med HR har i et eller andet omfang et ideal om personlig udvikling. Vi drømmer om at kunne udvikle både os selv og andre. I praksis oplever vi dog sjældent de store kvantespring. Folk er i det store hele sig selv, og ændrer ikke personlighed fra den ene dag til den anden. hvilket i og for sig er ganske praktisk. En del nyere forskning tyder på, at personligheden i høj grad er biologisk bestemt - at den er bestemt af arv mere end af miljø. og det gør jo heller ikke idealet om personlig udvikling mere realistisk. Hvis vi dropper idealet om at udvikle folk i en given retning, må vi også opgive tanken om at udvikle mennesker til at kunne bestride bestemte job, og i stedet kaste os over opgaven med at udvikle jobbene, så de passer bedre til de mennesker vi nu en gang er. Fordelen ved dette skifte er, at det er en meget enklere opgave at ændre et job, end det er at ville ændre et menneske - og så må det også siges at være langt Nyt værktøj på vej: I dette nummer: mere humant! - læs mere på side 4-5 Når vi måler folk med Garudas personprofiler, er formålet ikke at vurdere om profilen i sig selv er god nok, men for at vurdere hvilket job personen vil være god til. Vi er som mennesker vidt forskellige. Med personprofiler kan vi opnå en klarhed og forståelse for, hvilke opgaver vi hver især foretrækker og fordele opgaverne, så nogle sørger for orden og systematik, andre går foran og skaber resultater, nogle sørger for at det sociale fungerer og andre arbejder med strategier for videre udvikling. Hvis vi tilsammen dækker alle de områder, der er behov for, kan vi hver især nøjes med at fokusere på de enkeltopgaver vi er gode til. Desværre er det dog ikke altid helt så enkelt, i nogle stillinger (f.eks. lederstillinger) er det nødvendigt, at man evner at fokusere på flere forskellige områder. Som leder skal man situationsbestemt kunne: gå i detaljen, gå forrest, mægle og tænke langsigtet. Til en vis grænse kan man uddelegere disse opgaver og hente hjælp fra andre, men i et eller andet om- (Fortsættes på side 7) DEBAT: Man skal ikke tro man skal vide... 2 Gratis domæne til Internetudfyldelse af profiler... 3 Nyt værktøj på vej Garudas kurser i efteråret Program for efterårets ERFAdage... 8

2 DEBAT Man skal ikke tro man skal vide Af: Malene Brandt Winther, B.A. Socialantropologi, MSc(Econ) Postcolonial Politics Tror og synes er problematiske vendinger, når medarbejder og leder diskuterer medarbejdernes fremtidige udviklingsmuligheder i organisationen. Deres forskellige indgangsvinkler leder let samtalen i ring, fordi medarbejder og leder tror forskelligt, og hverken leder eller medarbejder får udbytte af samtalen. Tværtimod. Parterne forlader samtalen med dårlige minder i bagagen, hvilket er grobund for myter, der resulterer i et knudret samarbejde. Lederen bør derfor udskifte tro med viden. Myter Myter opstår, når lederen efterlader medarbejderne med ubesvarede spørgsmål. De manglende forklaringer skaber en mistillid mellem leder og medarbejder, fordi medarbejderen har svært ved at gennemskue, hvorfor lederen åbenbart tror og synes bedre om nogle medarbejdere frem for andre. I den situation vil medarbejderen sammen med andre ligestillede kollegaer lede efter svar på, hvorfor de er havnet i den uønskede situation. Resultatet kan være myten om, at lederen har ynglinge: Det er kun de kollegaer, som lederen kan lide, der får lov til at udfolde deres talenter. På den måde får medarbejderne en forklaring, fordi min leder kan ikke lide mig, derfor får jeg ingen spændende opgaver. Men myten skaber uønskede blokeringer i samarbejdet. Blokeringer Myten kan umiddelbart virke grundløs på lederen, men den er virkelig for medarbejderen. Når medarbejderen oplever, hvordan ynglingemyten giver forståelige men ikke nødvendigvis acceptable svar bliver myten reaktionen på mange andre problemstillinger. På den baggrund kan medarbejderen af tilsyneladende uforklarlige grunde modsætte sig f.eks. udviklingstiltag, fordi medarbejderen er bange for, at lederen får nye muligheder for at træffe illegitime beslutninger. Uanset lederens holdning til myten, er det derfor nødvendigt, at lederen overvejer sit argumentationsgrundlag og forholder sig til medarbejdernes opfattelser af hendes ledelsesstil, hvis hun ønsker et produktivt samarbejde. Legitimitet God ledelse bygger på et fælles grundlag, hvor medarbejderen forstår og accepterer lederens beslutninger. Hvor medarbejderen ofte accepterer lederens subjektive tro, hvis samtalen falder på muligheder, har medarbejderen behov for objektiv viden, når lederen sætter begrænsninger. En viden, der ligger udenfor lederens øjebliksbillede af medarbejderen eller medarbejderens opfattelse af sig selv. Det skal være en viden, som forener lederens og medarbejderens forskellige opfattelser til et fælles ståsted, der bygger på generel viden. Til det formål er Garudas samtaleværktøjer velegnede. Samtaleværktøj Garudas samtaleværktøjer kortlægger medarbejderens personlige kompetencer udfra medarbejderens egne besvarelser og formulerer en viden. Under tilbagemeldingen taler leder og medarbejder om medarbejderens profil og opbygger en fælles viden, der kan legitimere lederens beslutninger udfra en direkte sammenligning af jobbets krav til medarbejderen med medarbejderens personlige kompetencer. På den måde kan medarbejder og leder sammen konkludere, at medarbejderens personlige kompetencer ikke kan løfte den pågældende opgave, hvorimod medarbejderens personlige ressourcer kan udnyttes langt bedre, hvis medarbejderen tilbydes udvikling i en anden ofte overset retning. Har du skrottet tro til fordel for viden? Jeg tror ikke, at du egner dig til den opgave Jo, jeg gør Jamen, jeg synes ikke, at du tager initiativer i den retning Det er bare, fordi du aldrig ser, hvad jeg går og laver Side 2

3 Eget domæne til internetudfyldelse af profiler - Gratis for Garudas licenskunder Af: Rasmus Mortensen, Garuda AS I løbet af sommeren er alle Garudas licenskunder blevet tilbudt et gratis domæne på Garuda Online Test System. Med eget domæne får I jeres egen indgangsside, hvor layoutet ligner jeres egen hjemmeside. Personer der skal udfylde en profil via Internettet føler sig dermed budt velkommen af jer. For ca. 4 år siden lancerede Garuda programmet Garuda Applicant System (GAS), dette program har i dag skiftet navn til Garuda Online Test System. Navneskiftet ligger der ikke så meget i, men selve udviklingen af programmet er blevet væsentlig forbedret igennem de sidste par år. Programmet bruges i dag af mange af Garudas kunder, og har i et stort omfang erstattet de trykte spørgeskemaer. Fordele ved internetudfyldelse Ved brug af Garuda Online Test System sparer du administrationstid i form af bestilling af spørgeskemaer, forberedelse af lokaler til udfyldelse, indtastning af udfyldte spørgeskemaer - og du undgår uheldige indtastningsfejl. Kandidaterne føler sig ofte bedre forberedt til samtalen, fordi de via systemet får en standardiseret vejledning, og fordi de efter udfyldelse af profilen evt. kan få mulighed for at udfylde en selvevaluering. Du bestemmer selv, om dine kandidater skal udfylde en selvevaluering over Internettet, eller om I evt. venter med det til selve samtalen. Hvis I bruger spørgeskemaer på flere sprog, er det også muligt at udfylde disse via Internettet. Sådan bruges systemet En normal arbejdsgang ved brug af Garuda Online Test System vil forløbe således: 1. Du indtaster navn og mailadresse på den person der skal udfylde en profil 2. Programmet laver automatisk en standard mail, som sendes ud til personen 3. Personen klikker sig ved hjælp af linket i mailen, ind på hjemmesiden 4. Personen åbner spørgeskemaet læser introduktionen, udfylder spørgeskemaet og evt. selvevalueringen. 5. Når personen har henholdsvis åbnet spørgeskemaet, udfyldt spørgeskemaet og evt. selvevalueringen, vil du modtage en mail herom. 6. Du downloader derefter spørgeskemaet v.h.a. programmet Garuda Online Test System. Umiddelbart herefter vil profilen automatisk blive overført til dit KompetenceProfil-, GarudaProfil-, MedarbejderProfil- eller Fokus- Profilprogram alt efter hvilket værktøj du har udsendt password til. I øjeblikket kan kandidater udfylde følgende profiler via Internettet: KompetenceProfilen GarudaProfilen MedarbejderProfilen FokusProfilen Alle med Internet adgang og med Microsofts Internet Explorer installeret kan udfylde Garudas spørgeskemaer via Internettet. Oprettelse og priser Programmet Garuda Online Test System følger altid med en licens på Garudas Samtaleværktøjer. Prisen for udfyldelse af spørgeskemaer via Internettet er den samme som for trykte spørgeskemaer, nemlig 25 kr.. Antallet af brugte spørgeskemaer via Internettet bliver automatisk talt sammen af Garuda og faktura bliver udsendt kvartalsvis. Oprettelsen og vedligeholdelse af hjemmesiden står vi for. Eventuelle ændringer i teksten på siden står I selv for, og I sender dem blot til Garuda. Det vil naturligvis stadig være muligt at bestille trykte spørgeskemaer hos Garuda, at udfylde profiler direkte på skærmen eller at printe spørgeskemaer direkte ud via softwaret (sidstnævnte er muligt i Fokus- Profilen og MedarbejderProfilen). Har I endnu ikke fået oprettet jeres egen indgangsside eller ønsker I yderligere information om Garuda Online Test System, så kontakt Rasmus Mortensen hos Garuda på tlf eller Oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider er gratis. Sådan kan et domæne f.eks. komme til at se ud Side 3

4 Nyhed på vej 360 graders LederProfil + Scorekort til mental træning Af: Lotte Stensberg, Kundechef i Garuda AS er et mentalt træningsværktøj til lederen, der ønsker at udnytte sit potentiale fuldt ud. består af to dele. I den ene del kan lederen kortlægge sin adfærd gennem en 360 graders analyse med spejlprofiler. I den anden del kan lederen lave sit mentale Scorekort - en handlingsplan for, hvordan lederen kan modificere sin adfærd, så den bliver mest hensigtsmæssig. Hver især har vi nogle arbejdsområder, som vi føler, at vi er gode til, og som vi foretrækker at arbejde med. Når vi er vant til at arbejde på en bestemt måde, med bestemte arbejdsområder, udvikler vi hver især vores egen måde at se verden på. Man kan sige, at vores briller bliver farvet af det perspektiv, som vi ser verden fra. Den der arbejder systematisk og er god til at få orden på tingene, vil f.eks. vurdere en situation ud fra, om den er under kontrol. Hvorimod den der trives bedst, når tingene kan flyde mere kreativt, vil opleve situationen som fastlåst og død, hvis tingene er for meget under kontrol. Vi synes hver især, at vores måde at se verden på er den rigtige - og måske endda den eneste tænkelige. Forståelse for forskellighed Med Garudas personprofiler kan vi afdække, hvilke arbejdsopgaver vi hver især foretrækker og hvilke briller vi ser verden med. Vi får et fælles billede af, hvem vi er, samt et fælles sprog som vi kan bruge til at tale om det. Formålet er at skabe forståelse for, at vi med vores forskellige perspektiver har noget forskelligt at bidrage med - som vil være nyttigt til forskellige slags opgaver. Når vi har opnået denne forståelse, kan vi fordele arbejdsopgaverne efter, hvem der vil være bedst til at løse de forskellige aspekter af opgaverne. Træningsværktøj for lederen Med kan lederen afdække sine egne fokusområder som leder. Desuden kan lederen gå et skridt videre, og træne i situationsbestemt at kunne udvide sine fokusområder, så han/hun kan udvide sit handlerum. For selvom man som leder selvfølgelig kan uddelegere opgaver, og få andre til at supplere, der hvor man har svage sider, vil det oftest være hensigtsmæssigt at lederen, om ikke andet så for et kort øjeblik også evner at indtage andre perspektiver, end dem der umiddelbart falder ham/hende naturligt. 4 ledertyper I LederProfilen i Lederens Mentale sammen med FokusProfilen giver dig mulighed for: 1. At kende dig selv (LederProfilen i Lederens Mentale Scorekort) 2. At kende din indvirkning på andre (360 graders spejlanalyse i ) 3. At forstå andres reaktionsmønstre (PersonProfil-modulet i FokusProfilen) 4. At vurdere opgaven (JobProfil-modulet i FokusProfilen) 5. At foretage en realistisk vurdering af situationen og modificere din adfærd () Fire overordnede lederroller Udviklerleder fokuserer på at der sker fornyelse og strategisk udvikling Integratorleder - fokuserer på at samarbejde og kommunikation fungerer Resultatleder - fokuserer på at der skal skabes resultater her og nu Grunderleder - fokuserer på rutiner og systemer, der sikrer, at alt er som aftalt Side 4

5 Scorekort inddeles ledelse i 4 overordnede lederroller, som det i forskellige situationer vil være hensigtsmæssigt, at lederen indtager (se figuren på side 4). Nogle ledere har lettest ved at indtage én af disse lederroller, andre indtager mere ubesværet 2-3 lederlederroller. De fleste vil dog have 1 til flere lederroller, som de ikke naturligt indtager, men som man må træne og modificere sin adfærd, for at kunne indtage. Med bliver man som leder bevidst om, hvilke lederroller man naturligt indtager, og hvilke man har svært ved. Samtidig kan man afdække, hvilke lederroller det ville være hensigtsmæssigt, at man blev bedre til at indtage. Og man kan lægge en plan for, hvordan man i det daglige kan modificere sin adfærd, så man situationsbestemt kan indtage disse lederroller. Formålet med Lederens Mentale Scorekort er vel at mærke ikke at ændre lederens personlighed, men at træne lederen i situationsbestemt at tilrette sin adfærd, så den bliver mere hensigtsmæssig! er i øjeblikket ved at blive afprøvet og afpudset. Værktøjet forventes færdigudviklet ultimo et to-delt værktøj Spørgeskemaet 360 graders LederProfil Lederen forholder sig til 56 udsagn om, hvad han/hun fokuserer på i sit arbejde som leder. Lederens egen leder, kollegaer og medarbejdere forholder sig ligeledes til 56 udsagn om, hvad de mener lederen fokuserer på. Resultatet Grafisk profil med nøgleord: Overblik over lederens fokus Fortolkningstekst: Hvad lederen fokuserer/ikke fokuserer på Sammenligning med spejlprofiler (Ledere, Kollegaer, Medarbejdere): Svarer lederens selvbillede til andres billede? Benchmarke lederens profil mod andre ledere (eller f.eks. mod en ideal-lederprofil): Ligner lederens profil andres? Spørgeskemaet Scorekort til mental træning Lederen forholder sig til 56 udsagn og vurderer, hvilke han/hun burde fokusere mere/mindre på i sit arbejde som leder. Lederen kan udfylde spørgeskemaet på egen hånd, lederens leder eller coach kan udfylde det - eller de kan udfylde det i fællesskab. Resultatet Grafisk profil: Hvilke lederroller bør lederen træne på? Træningsskema hvor udviklingsområderne kan uddybes og konkretiseres Scorekort til løbende at vurdere, hvor godt det lykkes for lederen at modificere sin adfærd i praksis (udfyldes f.eks. hver 14. dag) Side 5

6 Garudas kurser i efteråret 2004 Du kan tage en brugeruddannelse i et eller flere værktøjer, hvis du ønsker at benytte Garudas værktøjer på egen hånd. Hvis du ønsker at benytte KompetenceProfilen, GarudaProfilen eller skal du vælge et 5-dages certificeringskursus i KompetenceProfilen. Dette kursus giver de grundlæggende forudsætninger for at benytte alle Garudas værktøjer. Efter afsluttet certificering kan du straks benytte KompetenceProfilen og GarudaProfilen. Og efter ca. ½ dags supplerende uddannelse i hvert værktøj kan du desuden benytte MedarbejderProfilen, FokusProfilen og. Hvis du er interesseret i at benytte et enkelt af Garudas mindre personprofiler, kan du også vælge et kortere kursus i enten MedarbejdeProfilen eller FokusProfilen. For yderligere kursusdatoer se løbende Kurset i MedarbejderProfilen gennemføres som virksomhedskurser for de ledere, der skal give tilbagemeldinger på MedarbejderProfilen. Kurset i FokusProfilen gennemføres som åbne kurser. FokusProfilen kan anvendes uden decideret brugeruddannelse, men bruges skal foregå under overordnet supervision af en brugeruddannet, derfor skal mindst én person i organisationen på kursus i FokusProfilen. 5 dages kursus i KompetenceProfilen - Giver desuden de grundlæggende forudsætninger for brug af Garudas øvrige profilværktøjer Certificeringskurset i Kompetence- Profilen består af to kurser af i alt 5 dages varighed: Certificering A (3 dage) oktober november december Indledende kursus. Obligatorisk før man må begynde at give tilbagemeldinger på KompetenceProfilen. Kurset giver en grundlæggende introduktion til KompetenceProfilen. Teorien bag værktøjerne bliver gennemgået og kursisterne bliver trænet i at give tilbagemeldinger. Certificering B (2 dage) oktober november december Afsluttende kursus. Deltagelse i Certificering A er en forudsætning for deltagelse i Certificering B. Kurset lægger op til en afsluttende prøve, hvor kursisternes evne til at tolke profiler bliver vurderet. Bestået kursus afsluttes med certifikat. Træningsseminar i samtaleteknik Garuda anbefaler, at certificeringskurset i KompetenceProfilen suppleres med et kursus i samtaleteknik. Garudas træningsseminar i samtaleteknik giver teoretisk input og praktisk træning i effektiv og professionel kommunikation ved tilbagemelding på Garudas personprofiler. Kurset veksler mellem gennemgang af moderne kommunikationsteorier og praktisk træning i at anvende relevante teknikker i tilbagemeldingssamtaler. Træningsseminarer arrangeres efter behov. Hvis du er interesseret i at deltage i et træningsseminar, så kontakt os (evt. på vedlagte Tilmeldings-/Bestillingskort). Priser Certificering A: ,- Certificering B: 5.500,- Samtaleteknik: 7.500,- Priserne er ekskl. moms Praktisk Kurserne gennemføres som internat. Overnatning, forplejning samt materialer er inkluderet i kursusprisen. Garudas certificeringskurser holdes på Haraldskær Kursuscenter ved Vejle Side 6

7 Kursus i FokusProfilen Kursus i MedarbejderProfilen Kurset i FokusProfilen består af 2 ét-dagsmoduler : Modul 1- FokusProfilen som samtaleværktøj Modul 2- Anvendelse af FokusProfilen i organisationen Kurserne gennemføres som åbne kurser. Kurserne foregår fra kl Århus: Modul 2: 6. december Modul 1: 7. december København: Modul 2: 1. november Modul 1: 2. november Pris Prisen for hvert modul er kr ,00 ekskl. moms. Prisen inkluderer kursusmateriale og forplejning. Kurset i MedarbejderProfilen består af 2 kurser af i alt 2 dages varighed. Kurset i MedarbejderProfilen gennemføres typisk som virksomhedsinternt kursus for de ledere, der skal give tilbagemeldinger på MedarbejderProfilen. 1½-dags introduktionskursus Pris ved op til 8 deltagere: kr.* ½-dags opfølgningskursus Pris ved op til 8 deltagere: kr.* *Priserne dækker undervisningen. Eventuelle udgifter til lokaleleje, forplejning m.m. er ikke inkluderet. Priserne er ekskl. moms. Oversigt over uddannelseskrav KompetenceProfilen GarudaProfilen MedarbejderProfilen FokusProfilen 5 dages brugeruddannelse og certificering 2 dages brugeruddannelse 2 dages brugeruddannelse (Fortsat fra side 1) fang skal man også selv kunne mestre hvert af de 4 områder - om ikke andet så for med sin blotte tilstedeværelse at markere, at området har ens bevågenhed. For at hjælpe ledere med at blive bedre til situationsbestemt at fokusere på hvert af de 4 områder, har vi udviklet et nyt værktøj til træning af Ledere. er udviklet som et mentalt træningsværktøj til de af os, der ikke er fødte ledere. Den fødte leder kan ubesværet og naturligt bevæge sig mellem alle de 4 fokusområder - vi andre må træne for at kunne gøre det. består af 2 dele: en 360 graders del med spejlprofiler til at skabe bevidsthed om egen adfærd og en mental træningsdel til at modificere egen adfærd så den bliver mere hensigtsmæssig. Det overordnede formål med Lederens Mentale Scorekort er at hjælpe lederen med at blive bedre til at træffe bevidste valg, frem for blot automatisk at gøre som man altid har gjort. Hensigten med Lederens Mentale Scorekort er ikke at ændre lederens personlighed, for det tvivler vi på kan lade sig gøre. Men vi ønsker at give lederen et værktøj til at blive mere bevidst om sin egen adfærd sin indvirkning på andre medarbejdernes behov hvad opgaven kræver og dermed få et bedre overblik over, hvad situationen kræver, så han/hun kan modificere sin egen adfærd, så den passer bedst muligt til situationen. Side 7

8 ERFAdage for Garudas licenskunder 28. oktober 2004 på Hellerup Park Hotel 17. november 2004 på Værket i Randers GarudaNyt udgives 2-3 gange årligt af: Garuda AS Voldbjergvej 16A Postboks Risskov Tlf.: Fax: Kaffe og rundstykker Velkomst Workshops om tolkning af profiler Plenumdebat om resultater fra workshops Frokost Nyt fra Garuda, v. Gunnar Nielsen og Lotte Stensberg, Garuda AS Kaffepause Erfaringer med Fokus- Profilen til teambuilding v. Maja Clausen, personaledirektør i Brødrene Dahl A/S Walk & Talk Middag Casino Moonlight, Østre Gasværk 9.30 Kaffe og rundstykker Velkomst Workshops om tolkning af profiler Plenumdebat om resultater fra workshops Frokost Hvordan undgår du modstand og får stærkere resultater i samtaler? V. Anders Søndergaard, A.S. Human Ressources Kaffepause Erfaringer med MedarbejderProfilen i uddannelsesprojekt v. Simon Norst, adm. direktør i Alkaline Batteries A/S Nyt fra Garuda v. Gunnar Nielsen og Lotte Stensberg, Garuda Middag Spindoctor, Værket Eftertryk er tilladt med kildeangivelse Garuda udvikler og sælger samtaleværktøjer, der kan bruges ved rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling m.m.. Garuda er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer til udvælgelse og udvikling af mennesker, grupper og organisationer. Garuda blev grundlagt i Danmark i Garuda har datterselskaber i Norge, Sverige, Belgien, Slovakiet, Kroatien og Brasilien. Formålet med Garudas værktøjer er at skabe grundlag for en åben og ligeværdig dialog om de egenskaber, der har betydning for arbejdslivet. Deltagergebyr 650 kr. pr. person (ekskl. moms). Tilmelding til Garuda på tlf: R Garuda AS

Se en demonstration af FokusProfilen

Se en demonstration af FokusProfilen Årgang 5, Nummer 2 December 2001 NYHED: FokusProfil på Internettet Garuda lancerer en ny international internetportal www.focusprofile.com, hvor man kan købe og downloade FokusProfiler. Portalen henvender

Læs mere

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer

TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer Årgang 7 Nr. 1 GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December Juli 2003 2002 TEMA: MedarbejderProfilen - til individuel og organisatorisk udvikling Garuda AS Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling,

Læs mere

TEMA: I dette nummer af GarudaNyt præsenterer. I den nye softwareversion af MedarbejderProfilen

TEMA: I dette nummer af GarudaNyt præsenterer. I den nye softwareversion af MedarbejderProfilen Årgang 7 Nr. 2 GarudaNyt December Årgang 6, Nr. 2003 2 December 2002 TEMA: Ny version af MedarbejderProfilen Garuda AS Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling,

Læs mere

Garuda har netop lanceret et nyt koncept,

Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 TEMA: Personprofiler via Internettet Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Garuda Applicant System (GAS), der gør det muligt at udfylde Garudas PersonProfiler via Internettet.

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling.

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling. Årgang 10 10 Nr. 1 Nr. 1 GarudaNyt Årgang Juni 6, 2006 Nr. 2 December Juni 2006 2002 FOKUS: Brug dog de ressourcer der er.. Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling,

Læs mere

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer:

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer: GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December 2002 TEMA: FokusProfilen - lederens samtaleværktøj Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale Årgang 4, Nummer 1 Februar 2000 Tema: Kompetenceudvikling Selvom det bliver mere og mere almindeligt at inddrage personprofiler i forbindelse med rekrutteringer, er det stadig de færreste danske virksomheder,

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

GarudaSamtalen TEMA: - den udviklende samtale

GarudaSamtalen TEMA: - den udviklende samtale Årgang 5, Nummer 1 Maj 2001 GarudaSamtalen TEMA: - den udviklende samtale Dette nummer af GarudaNyt handler om udviklingssamtaler, og om hvordan man kan anvende Garudas MedarbejderProfil som element i

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt

Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt København 12. og 13. marts 2014 Aarhus 8. og 9. april 2014 Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt Lær at forstå, hvorfor andre reagerer og agerer anderledes end du gør

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil Enneagrammet Enneagrammet Øget selvindsigt, bedre relationer og forbedret samarbejde Bedre kommunikation og stærkere relationer Med Enneagrammet kan du opnå større indsigt i dine egne og andres måder at

Læs mere

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling Årgang GarudaNyt 11 Nr. 1 Årgang April 11, 2007 Nr. 1 April 2007 TEMA: Fælles sprog Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Læs mere

Motivation Factor Education SPECIAL

Motivation Factor Education SPECIAL JobEdu udbyder i samarbejde med Nordic Coaching Motivation Factor Education SPECIAL den 26. 27 og 28. november 2013 Bliv uddannet i Motivation Factor Education SPECIAL og få viden og metoder, der hjælper

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM 22. april 2015 2015-2016

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM 22. april 2015 2015-2016 TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM 22. april 2015 2015-2016 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en typisk gennemsnitsalder på over 50 år blandt kommunale ledere og med de små årgange, der nu rammer arbejdsmarkedet,

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Motivation Factor Job & Education

Motivation Factor Job & Education Styrk trivslen og motivationen - hos jeres målgruppe og jer selv! Motivation Factor Job & Education Sommerrabat på kurser, der afholdes internt i juni, august eller september 2015 3 dages internt kursus

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

kan vi, sørge for, at de 14-16 spillere der er med til en slutrunde har forstået allesammen har det samme fokus, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

kan vi, sørge for, at de 14-16 spillere der er med til en slutrunde har forstået allesammen har det samme fokus, siger Peter Bredsdorff-Larsen. GarudaNyt Årgang 12, Nr. 1 Juni 2008 I dette nummer af GarudaNyt fortæller vi om anvendelse af profil-værktøjer i meget forskellige verdener. Vi møder bl.a. herrelandsholdet i håndbold, en hurtigvoksende

Læs mere

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis Positive Devicance Academy Træning i PD praksis 1 Træning i PD praksis 1.1 Formål Formålet med kurset er todelt. Dels at deltagerne får et udvidet teoretisk og praktisk indblik i PD-metoden og dels at

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling G A R U D A A S S A M T A L E V Æ R K T T Ø J J E E R R T T I I L L R R E E K

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Fra kollega til chef

Fra kollega til chef Fra kollega til chef Kom godt fra start og få succes i din lederrolle 2 x 2 dages certificeret lederuddannelse Fra kollega til succesfuld leder få værktøjer til den svære overgang Kommuniker effektivt

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter Fleksibel Fleksibelworkshopdag workshopdag 14. 14.jan. jan.kl.10.00-20.00 kl.10.00-20.00 Hornstrup Hornstrupkursuscenter kursuscentervejle Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård.

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Rådgivning med succes Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Inden for rådgivningsfaget er der i disse år en stærkt stigende opmærksomhed på personlige egenskaber

Læs mere

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk.

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk. MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk Nyhedsbrev Nummer 3 J u l i 2 0 1 2 Velkommen I dette nummer: Velkommen 1 God sommer 1 Velkommen til MG-Udviklings

Læs mere

Personlig Udvikling & Kommunikation

Personlig Udvikling & Kommunikation Personlig Udvikling & Kommunikation Giv dig selv flere muligheder igennem større forståelse af dig selv og andre. Deltag på dette kursus, der giver dig seks dage med fokus på dig og din personlige udvikling.

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre kursusprogram Kend dig selv og andre Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Intro til 360 grader evaluering. Modul 1 september 2013 cyj

Intro til 360 grader evaluering. Modul 1 september 2013 cyj Intro til 360 grader evaluering Modul 1 september 2013 cyj Joharis vindue et kig ind i sindet Kendt af mig selv Det, som jeg selv ved og er bevidst om i mit liv Ukendt for mig selv Det, som jeg ikke selv

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

Er du leder eller redder?

Er du leder eller redder? Er du leder eller redder? Som leder undrer du dig måske over, hvorfor dine medarbejdere reagerer, som de gør? Hvorfor gør de ikke, som I havde aftalt? Svaret findes måske i din egen ledelsesstil? Med små

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Mannaz HR Business Partner uddannelse

Mannaz HR Business Partner uddannelse Mannaz HR Business Partner uddannelse Bind forretningen sammen Det kan være en stor udfordring at binde strategien sammen med det komplekse HR-arbejde og samtidig tale forretningens sprog. Ved du, hvordan

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Forhandling for kvinder

Forhandling for kvinder INTENSIVT KURSUS Forhandling for kvinder 4. - 5. n o v e m b e r 2 0 0 8 o g 1 3. - 1 4. j a n u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Opnå forståelse for forhandlingens psykologi

Læs mere

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Side 1 af 7 Vil du lære at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Spiritualitet i dit liv et spørgsmål om opmærksomhed og væren Mentortimer, supervision og seks workshopdage på smukke Jegindø

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Ledelse af organisationskultur

Ledelse af organisationskultur Ledelse af organisationskultur Brug kulturen som løftestang for forandringer De fleste ledere har oplevet, at uanset hvor god en strategi er, kan organisationskulturen vise sig at være en kraftfuld størrelse,

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST Generel vejledning for kursister Adgang til læringsportalen Du får adgang til LæringsPortalen via vores hjemmeside www.finansudd.dk eller via www.laeringsportal.dk

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Nuudbydes kurseri Microsoft Office 2010 fra introduktion til videregående Kursuscentret MS Project 2010-2 dage

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere