Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY"

Transkript

1 Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

2 Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Afvejning af ofte modsatrettede rammer og målsætninger Inddragelse af brugere, interesseorganisationer og andre myndigheder Sikre at arealdriften er inden for de mulige økonomiske rammer SIDE 2

3 Planens rækkevidde Planen er en rammeplan til overordnet styring og daglig støtte Revideres hvert 6. år Målsætningerne er 15-årige Skovudvikling og landskabsplan har længere tidshorisont

4 Status for driftsplanlægningen Udløbne driftsplaner skal opdateres. Der er i øjeblikket 12 nye driftsplaner under udarbejdelse og én revision: Vadehavet Vestsjælland Trekantsområdet Østsjælland Himmerland Storstrøm Vestjylland Bornholm Midtjylland Fyn Nordsjælland Sønderjylland Thy (Revision)

5 Den eksisterende driftsplan for NST THY 1. januar 2007 til 31. december 2021.

6 Den eksisterende driftsplan for NST THY 1. januar 2007 til 31. december Indhold: 1. Forord 2. Status for Naturstyrelsen Thy 3. Retningslinjer for driften på lokalt niveau 4. Arealvise beskrivelser 5. Planens konsekvenser 6. Driftsplanens forhold til skovloven (pdf) Bilag

7 Hvorfor revision hvert 6. år? Målsætninger og politikker udvikles og ændres Der sker arealændringer og andre forudsætninger ændres Erfaringsmæssigt er der derfor behov for at kunne opdatere planernes indhold og konsekvensberegninger, når forudsætningerne ændres væsentligt. Sikre, at driftsplanen er i overensstemmelse med det gældende driftsplankoncept.

8 Projekt nye driftsplaner Naturstyrelsen arbejder med fem planelementer Landskabsplanen, der viser den langsigtede fordeling mellem bevoksede og ubevoksede arealer Skovudviklingstypeplanen, der viser den langsigtede skovudvikling Naturplanen, der både fastlægger den langsigtede målsætning og konkrete plejeindsatser for de enkelte naturarealer Kulturmiljøplanen, der fastlægger plejen af fortidsminder og sikringen af andre kulturmiljøinteresser Friluftslivsplanen, der fastlægger rammerne og konkrete tiltag for friluftslivet

9 Slutproduktet - Driftsplanen sider plan der sammenfatter mål, status og plan for enheden Temakort over planer og tiltag Områdeplanerne Budgetgrundlag for planperioden

10 Driftsplanrevision Landskabsplanen, der viser den langsigtede fordeling mellem bevoksede og ubevoksede arealer Skovudviklingstypeplanen, der viser den langsigtede skovudvikling Naturplanen, der både fastlægger den langsigtede målsætning og konkrete plejeindsatser for de enkelte naturarealer Kulturmiljøplanen, der fastlægger plejen af fortidsminder og sikringen af andre kulturmiljøinteresser Friluftslivsplanen, der fastlægger rammerne og konkrete tiltag for friluftslivet Konkrete tiltag

11 Produkter - revision Efter endt revision er planen er: opdateret ift. nye udpegninger, politikker og ekstern planlægning udbygget med et særskilt afsnit om friluftszoneringen inklusive kortmateriale opdateret med et tiltagsskema frem til 2021 opdateret med revideret planberegning og notat [på baggrund af taksation]

12 Driftsplan Revision - Tidsplan og proces

13 TIDSPLAN THY Start 25/ Slut 27/ Start 1/ Slut 1/ Start 2/ Slut 31/ Start 1/ Slut 1/ Start 1/ Slut 15/ Rammerne for planlægning og opgørelse af status Fastsættelse af mål Afvejning og planlægning og udarbejdelse af planprodukter Høring og bearbejdelse af høringssvar Direktionsgodkendelse

14 Zonering for friluftslivet DRIFTSPLANLÆGNING I NATURSTYRELSEN

15 Aktiviteter der ikke kræver tilladelse En stilfærdig skovtur, der ikke indebærer afmærkninger eller brug af særligt udstyr, uanset hvor mange I er, må du godt arrangere, uden at der skal søges om tilladelse. Arrangementet må gerne annonceres offentligt. Eksempler på aktiviteter som ikke kræver tilladelse Almindelige skovture Ekskursioner med skoleklasser Naturvejlederture Fugleture Anvendelse af bål- og grillpladser Børnefødselsdag / skattejagt Overnatning på de primitive overnatningspladser Særligt for O-løb gælder, at jf. O-løbsaftalen skal der ikke søges tilladelse til O- løb med under 150 deltagere for løb arrangeret af DO-F eller dettes klubber uanset at disse løb kræver afmærkning DRIFTSPLANLÆGNING OG FRILUFTSLIV I NATURSTYRELSEN SIDE 15

16 Skematisk sammenfatning af zonerne Definitionen af de enkelte zonetyper er sammenfattet i forenklet form i skemaet herunder. Stillezone Arrangementer som kræver tilladelser Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse. Der foretages en konkret vurdering. Faciliteter Ingen faciliteter undtagen stille -understøttende faciliteter f.eks. En bænk hist og her Kriterier for udlægning Mulighed for oplevelsen af uberørthed og vild natur Facilitetszone (1-100 ha) Efter konkret vurdering som hidtil. Mulige investeringer og Bygge på eksisterede brug vedligehold prioriteres her eller oplagt potentiale Friluftszone Efter konkret vurdering som hidtil. Kun ruter prioriteres og vedligeholdes. Øvrigt udfases over tid. Mindre benyttet til facilitetskrævende friluftsliv. DRIFTSPLANLÆGNING OG FRILUFTSLIV I NATURSTYRELSEN SIDE 16

17 Baggrundskriterier Regler for adgangen til naturen Udpegninger på arealer Fysisk planlægning Samarbejdsaftaler NST s overordnede politikker og retningslinier Lokale forhold og det lokale naturgrundlag Publikumsgrundlaget samt tilgængelighed og adgang Status for understøttelsen af friluftsliv DRIFTSPLANLÆGNING OG FRILUFTSLIV I NATURSTYRELSEN SIDE 17

18 Oplæg til zoneringsproces 1. Målsætning for friluftsliv fastlægges og brugerråd inddrages 2. Første udkast til zonering udlægges på kort for et givet areal 3. Første udkast vurderes i forhold til baggrundskriterierne 4. Udkastet vurderes kritisk og tilrettes eventuelt 5. Den samlede zonering fremlægges og bearbejdes på planlægningsmøde 6. Høring af udkastet til zonering i sammenhæng med de øvrige fire planelementer i enhedens brugerråd 7. Samlet, offentlig høring af driftsplanen. DRIFTSPLANLÆGNING OG FRILUFTSLIV I NATURSTYRELSEN SIDE 18

19 Eksemplet Naturstyrelsen Blåvandshuk DRIFTSPLANLÆGNING OG FRILUFTSLIV I NATURSTYRELSEN SIDE 19

20 Eksemplet Naturstyrelsen Blåvandshuk DRIFTSPLANLÆGNING OG FRILUFTSLIV I NATURSTYRELSEN SIDE 20

21 BORGERINDDRAGELSE Start 25/ Slut 27/ Start 1/ Slut 1/ Start 20/ Slut 31/ Start 2/ Slut 31/ Start 1/ Slut 1/ Start 1/ Slut 15/ TIDSPLAN THY Rammerne for planlægning og opgørelse af status Fastsættelse af mål Taxation, hugst-, kultur-, og økonomiberegninger Afvejning og planlægning og udarbejdelse af planprodukter (workshop uge: 11, 20 og 35) Høring (1/2 2016) og bearbejdelse af høringssvar Direktionsgodkendelse

22 Borgerinddragelse DRIFTSPLANLÆGNING I NATURSTYRELSEN

23 Borgerinddragelse driftsplanrevision, minimum Brugerrådet orienteres løbende Input via Naturstyrelsens hjemmeside Friluftszoneringen sendes i høring hos Brugerrådet forud for den offentlige høring Afsluttende offentlig høring

24 Inspiration Idefase: - Skriftlige input forud for planlægningsfasen kommuner, interessenter, brugerråd - Offentlige brugerrådsmøder idecafe Planfase: - Møde med landsbyforeninger/lokalråd ideer/præsentation af udkast - Offentlige borgermøder præsentation af udkast, workshop baseret Høring: - Skriftlig input (kommuner, interessenter, NP, borgere) - Offentlige brugerrådsmøder

25 Dilemmaer Geografi Arealer indenfor og udenfor Nationalpark Thy Det blanke papir versus et udkast

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen Årsrapport 2013 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2013 Redaktion: Økonomi Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 Må citeres med kildeangivelse. 2 Årsrapport 2013 Indhold

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Forslag til Nationalpark Vadehavet

Forslag til Nationalpark Vadehavet F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 1 Forslag til Nationalpark Vadehavet Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2

Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Handlingsplan 2010 Indhold: Indledning side 2. Målsætning side 2. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Finansiering side 3 Strategier vedr. side 4 Skovrejsning på private arealer privat skov

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 3 FORMÅLET MED BORGERRÅDGIVEREN 3. Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Københavns Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter 1. Indledning 2. Hvorfor trivselsmåling? 3. Om Trivselmeter 4. Et overblik over processen i trivselsarbejdet 5. Fase 1: Planlægning 6. Fase 2: Måling

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Til råstofindvindere i Region Nordjylland Organisationer Kommuner i Region Nordjylland Statslige myndigheder Følgegruppen om Råstofplan 2012 Regionsrådet Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Referat af møde i Regionskontaktudvalget Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur November 0 Kolofon Kommuneplanen er vedtaget af Sønderborg byråd. november 0. Kort: Sønderborg Kommune Foto: Kim Toft Jørgensen, Steen Rabjerg, m.fl. Planen kan rekvireres

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur Kolofon Kommuneplanen er vedtaget af Sønderborg byråd i december 009. Kort: Sønderborg Kommune Foto: Kim Toft Jørgensen, Steen

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Kommuneplanlægning i en reformtid

Kommuneplanlægning i en reformtid Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 8 13 15 17 18 19 Kommuneplanlægning i en reformtid Hovedtræk i lovforslaget til ændring af planloven Faser i sammenlægningsprocessen Reformarbejdets organisering - To grupper

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere