Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Prisliste Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JEANIUS (730) Indehaver: Gary C. Gregg, Amagerbrogade 114, 4, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JA Rengøring (730) Indehaver: JA Rengøring v/lars Stokholm Adriansen, Østervang 8 F, 4100 Ringsted, Danmark (511) Klasse 37: Vedligeholdelsesvirksomhed, vinduespolering, rengøringsvirksomhed. (511) Klasse 44: Havearbejde (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAGIC BALL (730) Indehaver: ZETA ESPACIAL S.A., Avda. de las Olimpiadas s/n, Polígono Industrial "Can, Rosés", E Rubí (Barcelona), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, nemlig hårdt forgasset slik, slikpinde og tyggegummi (ingen af disse varer af chokolade). (730) Indehaver: Skousen Husholdningsmaskiner A/S, Trekanten 1, 6500 Vojens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LYSIDÉEN (730) Indehaver: Skousen Husholdningsmaskiner A/S, Trekanten 1, 6500 Vojens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DON & DON (730) Indehaver: Niels Ørtoft, Syrenvej 4, Sørup, 3480 Fredensborg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, herunder færdiglavede ris og nudleretter. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed. 2299

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GAROO (730) Indehaver: Pi-Design AG, Kantonstrasse 100, CH-6234 Triengen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: GFK Designs & Trade Marks A/S, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 21: Glasvarer, herunder glasskåle, drikkeglas og vaser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dreamhouse (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TORM (730) Indehaver: Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torm, Marina Park, Sundkrogsgade 10, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aalborg Erhvervsråd, Europa Plads 4, 9100 Ålborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ID (730) Indehaver: Aretex A/S, Gammel Kongevej 54-56, 7442 Engesvang, Danmark (511) Klasse 25: Damebeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Proviso (730) Indehaver: Proviso Fondsmæglerselskab A/S, Kohavevej 5 C, Trørød, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (730) Indehaver: Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, rå eller forarbejdet, herunder cigarer, cigaretter, cigarillos, tobak til hjemmerulning af cigaretter, pibetobak, skrå, snustobak, tobakserstatninger (ikke til medicinske formål); artikler til rygere, herunder cigaretpapir og -mundstikker, cigaretfiltre, tobaksdåser, cigaretæsker og askebægre (ikke af ædle metaller, legeringer heraf eller overtrukket dermed), piber, lommeredskaber til rulning af cigaretter; lightere, tændstikker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MJK AUTOMATION A/S, Byageren 7, 2850 Nærum, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. 2300

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Dagblades Forening, Skindergade 7, 1159 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Juridisk bistand og rådgivning til foreningens egne medlemmer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAMARA TAT (730) Indehaver: Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, rå eller forarbejdet, herunder cigarer, cigaretter, cigarillos, tobak til hjemmerulning af cigaretter, pibetobak, skrå, snustobak, tobakserstatninger (ikke til medicinske formål); artikler til rygere, herunder cigaretpapir og -mundstikker, cigaretfiltre, tobaksdåser, cigaretæsker og askebægre (ikke af ædle metaller, legeringer heraf eller overtrukket dermed), piber, lommeredskaber til rulning af cigaretter; lightere, tændstikker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SKJOLD RØD (730) Indehaver: Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, rå eller forarbejdet, herunder cigarer, cigaretter, cigarillos, tobak til hjemmerulning af cigaretter, pibetobak, skrå, snustobak, tobakserstatninger (ikke til medicinske formål); artikler til rygere, herunder cigaretpapir og -mundstikker, cigaretfiltre, tobaksdåser, cigaretæsker og askebægre (ikke af ædle metaller, legeringer heraf eller overtrukket dermed), piber, lommeredskaber til rulning af cigaretter; lightere, tændstikker. (730) Indehaver: Quality Products A/S, Silkeborgvej 765, 8220 Brabrand, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOPSIN (730) Indehaver: Nippon Soda Co. Ltd., No. 2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Fungicider, germicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SKJOLD HVID (730) Indehaver: Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, rå eller forarbejdet, herunder cigarer, cigaretter, cigarillos, tobak til hjemmerulning af cigaretter, pibetobak, skrå, snustobak, tobakserstatninger (ikke til medicinske formål); artikler til rygere, herunder cigaretpapir og -mundstikker, cigaretfiltre, tobaksdåser, cigaretæsker og askebægre (ikke af ædle metaller, legeringer heraf eller overtrukket dermed), piber, lommeredskaber til rulning af cigaretter; lightere, tændstikker. (730) Indehaver: LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computere; fjernsynsapparater; monitorer; katodestrålerør. 2301

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: C.R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og desinfektionsmidler i form af overtræk og belægninger til medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter; katetre, poser til urindrænage, drænagerør og - ventiler, føringstråd, stenter, endotracheale rør, tracheostomirør, sårdræn, cardiovasculære, neorologiske og ordopædiske instrumenter og indretninger; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fnuggi (730) Indehaver: Guldbageren A/S, Lillehøjvej 11-13, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DTO A/S, c/o Reklamebureau, Østervangsvej 2, 6715 Esbjerg N, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Aabenraa Selvhjælpscenter, J P Junggreens Gang 1, 6200 Åbenrå, Danmark (511) Klasse 44: Psykologisk og personlig krisehjælp til mennesker i nød, rådgivning og medmenneskelig støtte; selvhjælp-, krise- og rådgivningscentre, som bl.a. består af sorggrupper for børn, selvhjælpsgrupper, samlivsrådgivning og familieterapi; akut krisehjælp til andre. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, herunder frivilligt socialt arbejde udøvet overfor mennesker i krise. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MANITOBA (730) Indehaver: Lone Callsen, Alexandervej 2, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ny-Form, Kolding A/S, Sommerfuglevej 10, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 2302

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FUNSOFT (730) Indehaver: Funsoft ApS, Dronning Olgas Vej 30, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PHILIP & PARTNERE Advokatfirma, Vognmagergade 7, 1020 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware og computerprogrammer; computerspil til undervisningsbrug og til børn; computerspil og computersoftware særlig rettet til undervisning af børn; spil til underholdningskonsoller, elektronisk udstyr til computerspil; computerprogrammer til videospillemaskiner; computerspil til brug i mobile og håndholdte enheder. (511) Klasse 16: Tryksager, navnlig dokumentation til computerprogrammer, opslagsbøger, tekniske manualer, strategisk vejledninger, betjeningsvejledninger, brugermanualer; tegneserier, blade, magasiner og nyhedsbreve - alle vedrørende computerspil og underholdning. (511) Klasse 28: Håndholdte enheder til computerspil, håndholdte computerspil og lommecomputerspil. (511) Klasse 41: Uddannelses- og underholdningsvirksomhed i form af personlige og interaktive spil, interaktive flerbrugerspilleservice for spil, der spilles via kabel- og satellitnetværk, trådløse netværk, computernetværk og globale kommunikationsnetværk; computerspil, konsolspil og videospil, som er tilgængelige, kan spilles eller downloades via sådanne netværk, online computerspil og interaktive computerspil beregnet til flere spillere udbudt via Internettet og elektroniske kommunikationsnetværk. (511) Klasse 42: Computervirksomhed, udarbejdelse og distribution af medier med computersoftware, herunder software til computerspil og undervisning, computerrådgivning og -bistand samt teknisk rådgivning og bistand indenfor udvikling af computersoftware, herunder computersoftware til spil og undervisning; fremstilling af og udstedelse af licens vedrørende software, særligt til computerspil og undervisningsbrug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COYOTE UGLY (730) Indehaver: Prime Agency ApS, Yderlandsvej 5, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder events, bookingbureau for underholdning, arrangement af levende optræden og events. (511) Klasse 43: Barer, herunder mobile barer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kids Grass (730) Indehaver: Mogens Eriksen, Allesøvej 87, 5270 Odense N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: GPL International A/S, Lavsenvænget 18, 5200 Odense V, Danmark (511) Klasse 31: Levende planter og naturlige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KittyClean (730) Indehaver: Bazig ApS, Thomas B.Thriges Gade 91, 2. tv., 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 04: Midler til absorbering. (511) Klasse 17: Tætnings- og isoleringsmateriale. (511) Klasse 31: Strøelse til dyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ferroperm Magnetics (730) Indehaver: Holm Magnetics 2002 ApS, H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske materialer med permanente magnet egenskaber, samt magneter. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tristan (730) Indehaver: Mogens Damm, Prøvensvej 20, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 04: Ethanol og methanolholdigt brændstof. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 35: Franchising. (730) Indehaver: Blå Kors Danmark, Lillehøjvej 14, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, spportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Rehabilitering af misbrugere, lægevirksomhed, psykologivirksomhed, sundhedspleje af mennesker. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRESTIS (730) Indehaver: Triumf Glass & Diplom-Is AB, Box 2033, S Sävedalen, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, malt til human konsumption. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SITTING BULL (730) Indehaver: Triumf Glass & Diplom-Is AB, Box 2033, S Sävedalen, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, malt til human konsumption. 2303

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Korpus (730) Indehaver: Korpus v/klaus Klinge, Heisesgade 22, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AVENUE (730) Indehaver: Triumf Glass & Diplom-Is AB, Box 2033, S Sävedalen, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. malt til human konsumption. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Brdr. Daugaard Pedersen A/S, Koldingvej 7, 6580 Vamdrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: VAMDRUP UDVIKLINGSRÅD, Banegårdspladsen 4, Postbox 98, 6580 Vamdrup, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende byggevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Storstrøms Rytmiske Spillested STARS, Algade 84, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, konsulentvirksomhed og forretningsmæssig rådgivning, projektledelse, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Koncertvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed, tilvejebringelse af mad og drikke, bardrift. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Syntase (730) Indehaver: Fog Ink ApS, Egelykkevej 13, 2720 Vanløse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gritt Løschenkohl, Egelykkevej 13, 2720 Vanløse, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aquasoft (730) Indehaver: Brock & Michelsen A/S, Blokken 76-80, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Brdr. Daugaard Pedersen Systembyg A/S, Kirketorvet 6, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: VAMDRUP UDVIKLINGSRÅD, Banegårdspladsen 4, Postbox 98, 6580 Vamdrup, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende byggevirksomhed. 2304

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: adidas-salomon AG, Postfach 1120, D Herzogenaurach, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 25: Fodtøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nojunk A/S, Gammelager 13, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dagrofa A/S, Gammelager 13, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, æg, mælk og mejeriprodukter, kakaomælk. (511) Klasse 30: Næringsmidler af korn, brød, konditorivarer, kakao. (511) Klasse 31: Landbrugsprodukter, frisk frugt og grøntsager. (511) Klasse 32: Frugtdrikke, saft, frugtsaft, kulsyreholdige drikke og mineralvand.. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: adidas-salomon AG, Postfach 1120, D Herzogenaurach, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 25: Fodtøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mobil Startbox (730) Indehaver: Debitel Danmark A/S, Kanalgaden 3, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske databærere - herunder kodede smartkort, lydplader, databehandlingsudstyr, computersoftware. (511) Klasse 35: Tegning af telefonabonnementer for andre. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder også i forbindelse med internettet; elektronisk post; information vedrørende telekommunikation; telefonservice; tilvejebringelse af brugeradgang til globale computernetværk, herunder internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XINGFU (730) Indehaver: EMCOfinans, Landtingvej 3, Ejsing, 7830 Vinderup, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (730) Indehaver: Nojunk A/S, Gammelager 13, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dagrofa A/S, Gammelager 13, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, æg, mælk og mejeriprodukter, kakaomælk. (511) Klasse 30: Næringsmidler af korn, brød, konditorivarer, kakao. (511) Klasse 31: Landbrugsprodukter, frisk frugt og grøntsager. (511) Klasse 32: Frugtdrikke og frugtsaft, saft og frugtsaft, kulsyreholdige drikke og mineralvand. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOJUNK (730) Indehaver: Nojunk A/S, Gammelager 13, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dagrofa, Gammelager 13, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, æg, mælk og mejeriprodukter, kakaomælk. (511) Klasse 30: Næringsmidler af korn, brød, konditorivarer, kakao. (511) Klasse 31: Landbrugsprodukter, frisk frugt og grøntsager. (511) Klasse 32: Frugtdrikke, saft, frugtsaft, kulsyreholdige drikke og mineralvand.. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. 2305

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OfficeGRID (730) Indehaver: Mesh Technologies ApS, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bo Bech-Nielsen, Østerbrogade 84 c - 3.tv, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ex-Presmann (730) Indehaver: Presmann (Tahiland) Co., Ltd., 47/9 Moo 9, Soi Naweesathien, Chaengwattana Road, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MESH-MPI (730) Indehaver: Mini Horn Trading ApS, Lindevej 25, 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 14: Bijouterivarer: armbånd, halskæder, finger/tå ringe, ørering, mobiltelefonkæder, smykker. (511) Klasse 25: Beklædning: Bh-er, undertøj, bukser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EasyPass (730) Indehaver: Cube Medical A/S, Langebjerg 2, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (730) Indehaver: Mesh Technologies ApS, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TMem (730) Indehaver: Mesh Technologies ApS, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 2306

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IN-1 SYSTEM-MIX BY DAMIXA (730) Indehaver: Damixa A/S, Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til vandledning og sanitære formål, herunder vandforsyningsinstallationer, dele heraf og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Smagsbarometer (730) Indehaver: Przedsiebiosrtwo Polmos Bialystok, Spolka Akcyina, ul. Elewatorska 20, PL Bialystok, Polen (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke, nemlig vodka. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fyns Registrerede Revisorer, FRR (730) Indehaver: Revision Fyn Gruppen ApS, Hestehavevej 15, 5792 Årslev, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, rådgivning vedrørende forretningsorganisation herunder bestyrelsesrådgivning, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, bogføring, revision, forretningsmæssig oplysningskontor, regnskabsførelse herunder skatteregnskab, momsregnskab, driftsregnskab og årsregnskab. (511) Klasse 36: Finansiel rådgivningsvirksomhed, økonomiske vurderinger og vurderinger af skatteforhold. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BABBLEBOOM (730) Indehaver: Debenhams Retail Plc, One Welbeck Street, London, W1G OAA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; fodtøj; støvler; sko; hjemmesko; sandaler; træningssko; sokker og trikotage; hovedbeklædning; hatte; kasketter; baretter; tørklæder; handsker; vanter; bælter (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATTICA (730) Indehaver: Zeiss Optronik GmbH, Carl- Zeiss-Strasse 22, DE Oberkochen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Infraføde sensorer og dele dertil. (730) Indehaver: Glad & Vin A/S, c/o Holger Hinz, Bergmannsvej 51 C, Thurø, 5700 Svendborg, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INEGY (730) Indehaver: MSP Singapore Company LLC, Limited liability company organized under the laws of Delaware, United States of America, 300 Beach Road, The Concourse No /06, Singapore , Singapore (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Kardiovaskulære præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hot.dk (730) Indehaver: Sejberg It v/christian Sejberg, Jernbanegade 23 B, 1., 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ignite Brand Consulting (730) Indehaver: Firma Mark Hammerich, Amalievej 13, 3., 1875 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder branding, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser i form af industriel analyse, forskning og strategi. 2307

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sudnif S.A., Baarerstrasse 63, CH 6301 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, skaldyr (ikke levende), fjerkræ og vildt; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; tilberedte grøntsager; kødekstrakter; kødprodukter; pølser; ekstrakter af frugter og/eller grøntsager; geleer, syltetøj, frugtkonserves, grøntsagskonserves; snacks (ikke indeholdt i andre klasser); færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser); desserter (ikke indeholdt i andre klasser); æg, mælk; mælkeprodukter; yoghurt, frossen yoghurt; spiseligt protein fra sojabønner; spiselige olier og spisefedt; behandlede nødder og nøddesmør; pickles; smørepålæg bestående helt eller hovedsageligt af grøntsager, mælk, kød, fjerkræ, fisk, skaldyr eller af spisefedt; supper; kraftsky. (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeessenser og kaffeekstrakter; blandinger af kaffe og cikorie; cikorie og cikorieblandinger, alle til anvendelse som kaffeerstatning; te, teekstrakt; kakao; præparater fremstillet hovedsageligt af kakao; chokolade; chokoladevarer; konfekturevarer, slik (sukkervarer); sukker; mel; præparater fremstillet af korn og/eller ris og/eller mel; nudler; kornprodukter til morgenmad; pizzaer; pasta og pastaprodukter (næringsmidler); brød; biskuitter; småkager; kager; konditorivarer; råis; iscreme, sodavandsis, frosne konfekturevarer; præparater til fremstilling af iscreme og/eller sodavandsis og/ eller frosne konfekturevarer; honning; præparater, som består helt eller hovedsageligt af sukker, til brug som erstatning for honning, sirup, melasse; ketchup; saucer (krydrede) og præparater til fremstilling af krydrede saucer; krydderier; eddike; chutney; cremebuddingpulver; salatdressinger; snackvarer (ikke indeholdt i andre klasser); færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser), mousser (ikke indeholdt i andre klasser); desserter (ikke indeholdt i andre klasser); buddinger. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer GB Storbritannien (730) Indehaver: Brandenborg A/S, Jens Juuls Vej 40, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 09: Billeddatabaser; optagne computerprogrammer bl.a. indeholdende katalogsystemer og oversættelsessystemer. (511) Klasse 35: Reproduktion af dokumenter; rådgivning og planlægning indenfor strategi. (511) Klasse 42: Idéudvikling; grafisk designervirksomhed; webdesign; computerprogrammering; vedligeholdelse, hosting samt design af websites; DTP-opsætning (opsætning af desktop publishing). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TrendZet (730) Indehaver: Ulla Duelund Skrubbeltrang, Smørum Bygade 11, 2765 Smørum, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FINDUS FEELING GREAT! (730) Indehaver: Sudnif S.A., Baarerstrasse 63, CH 6301 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, skaldyr (ikke levende), fjerkræ og vildt; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; tilberedte grøntsager; kødekstrakter; kødprodukter; pølser; ekstrakter af frugter og/eller grøntsager; geleer, syltetøj, frugtkonserves, grøntsagskonserves; snacks (ikke indeholdt i andre klasser); færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser); desserter (ikke indeholdt i andre klasser); æg, mælk; mælkeprodukter; yoghurt, frossen yoghurt; spiseligt protein fra sojabønner; spiselige olier og spisefedt; behandlede nødder og nøddesmør; pickles; smørepålæg bestående helt eller hovedsageligt af grøntsager, mælk, kød, fjerkræ, fisk, skaldyr eller af spisefedt; supper; kraftsky. (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeessenser og kaffeekstrakter; blandinger af kaffe og cikorie; cikorie og cikorieblandinger, alle til anvendelse som kaffeerstatning; te, teekstrakt; kakao; præparater fremstillet hovedsageligt af kakao; chokolade; chokoladevarer; konfekturevarer, slik (sukkervarer); sukker; mel; præparater fremstillet af korn og/eller ris og/eller mel; nudler; kornprodukter til morgenmad; pizzaer; pasta og pastaprodukter (næringsmidler); brød; biskuitter; småkager; kager; konditorivarer; råis; iscreme, sodavandsis, frosne konfekturevarer; præparater til fremstilling af iscreme og/eller sodavandsis og/ eller frosne konfekturevarer; honning; præparater, som består helt eller hovedsageligt af sukker, til brug som erstatning for honning, sirup, melasse; ketchup; saucer (krydrede) og præparater til fremstilling af krydrede saucer; krydderier; eddike; chutney; cremebuddingpulver; salatdressinger; snackvarer (ikke indeholdt i andre klasser); færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser), mousser (ikke indeholdt i andre klasser); desserter (ikke indeholdt i andre klasser); buddinger. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (730) Indehaver: Jysk Holding A/S, Sødalsparken 18, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bender.dk, Gammeltorv 8, 3., 1457 København K, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. 2308

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: K.E. Mathiasen A/S, Sintrupvej 12, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MÜNTZINGS (730) Indehaver: H. Müntzings Koncept & Handel i Göteborg AB, Box 2033, S Sävedalen, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, malt til human konsumption. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lotte Rechenbach Nielsen, Ellebjergvej 4, 2. sal, mf., 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed, tilvejebringelse af mad og drikke. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, kontaktbureau, herunder dating-service, rådgivning vedrørende parforhold. (730) Indehaver: Archemis (Société anonyme à Conseil d'administration), 24 avenue Jean Jaurès, F Decines Charpieu, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 16: Publikationer inden for det videnskabelige område. (511) Klasse 38: Stillen brugeradgang til rådighed af industrielle eller videnskabelige data via internet eller intranet. (511) Klasse 40: Bistand ved forarbejdning af kemikalier, farmaceutiske præparater eller agrokemikalier, teknisk bistand ved fremstillingen af sådanne produkter, herunder vedrørende eksperimentelle produktionsprocesser og installationer. (511) Klasse 42: Forskning og udvikling inden for det farmaceutiske, kemiske og agrokemiske område i produkter tilhørende tredjemand, herunder udvikling af kemiske og biokemiske syntetiske ruter; forskning og udvikling inden for farmaceutiske, kemiske, agrokemiske og industrielle processer; videnskabelige og industrielle analyser; analyser til identificering og fysisk bestemmelse af kemiske enheder; planlægning og frembringelse af varepartier til udvikling og/eller kommercialisering for farmaceutiske, kemiske og agrokemiske selskaber; formulering og præformulering af procesdesign for farmaceutiske, kemiske og agrokemiske selskaber; teknisk ingeniørmæssig bistand til formulering, procesevaluering og projektstyring inden for det videnskabelige og industrielle område, hovedsageligt det kemiske og farmaceutiske område; industrielle sikkerhedsforanstaltninger og vurdering heraf; ingeniørmæssige løsninger inden for basal og industriel teknologi, navnlig for kemiske og organiske produkter og behandlingen heraf; bistand ved licensgivning inden for industriel og teknologisk ejendomsret, teknisk revision af industrielle anlæg. (511) Klasse 45: Forskning og overvågning af sikkerhed for personer beskæftiget i industrien. (591) Farvetekst: Farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Green Hearts (730) Indehaver: Gartneriet Vestdal v/jan Marthedal Knudsen, Gartnervænget 18, 5240 Odense NØ, Danmark (740/750) Fuldmægtig: GPL International A/S, Lavsenvænget 18, 5200 Odense V, Danmark (511) Klasse 31: Levende planter og naturlige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ell (730) Indehaver: House of Scandinavian Care ApS, Maglemosevej 20 B, 1, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 2309

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 579 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 124. årgang. 2003-03-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 124. årgang. 2003-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 124. årgang. 2003-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 759 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere