Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRNC (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker (730) Indehaver: SNITKER & CO. ApS, Bredgade 21b, 1260 København K, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danish Crown AmbA, Marsvej 43, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 29: Kød, pølser, fjerkræ, vildt, kødekstrakter, spiselige olier og fedtstoffer, færdigretter hovedsageligt bestående af kød og æg; supper. (511) Klasse 30: Færdigretter bestående hovedsageligt af pasta, ris, saucer (krydrede), tærter, toast og hamburgere. (511) Klasse 43: Catering og restaurationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: SATS v/hans Marner Kjærbo, Havnegade 39, 1058 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danish Crown AmbA, Marsvej 43, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 29: Kød, pølser, fjerkræ, vildt, kødekstrakter, spiselige olier og fedtstoffer, færdigretter hovedsageligt bestående af kød og æg; supper. (511) Klasse 30: Færdigretter bestående hovedsageligt af pasta, ris, saucer (krydrede), tærter, toast og hamburgere. (511) Klasse 43: Catering og restaurationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: GRAPHIC SOLUTIONS ApS, Thorsvej 6,, 4100 Ringsted, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange. 795

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Randers Kommune, Laksetorvet 1, 8900 Randers, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og blåt. (730) Indehaver: KEEPIT A/S, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Computere, databehandlingsudstyr, apparater til dataregistrering, dataindlæsning, dataudlæsning, datatransmission og datalagring; indlæsningskærme, skærme, grafikkort, filkort, interfacekort, interfaceapparat, harddiske, masselagre, tastaturer, mus, optiske læsere, stregkodelæsere, skriftlæsere, scannere, printere, skrivere, plottere; plade-, bånd- og diskettedrev; strømforsyninger, modemer og andre perifere enheder til computere, apparater til telekommunikation, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, samt elektriske og elektroniske komponenter og dele til førnævnte varer; databærere til elektroniske medier, herunder disketter, Dvd'er og Cd-rom'er. (511) Klasse 42: Opdatering af computersoftware, tilrådighedsstillelse af computerprogrammer på datanetværk, rådgivning vedrørende computerhardware, design af comptersystemer, elektronisk datasikring og -lagring, design af computersoftware, Edb-programmørvirksomhed, digital dataredigering, digital databehandling, computerrådgivning, programmering af computere, rådgivning vedrørende hardware og software, implementering af Edb-programmer på netværk, installation af computerprogrammer, konvertering af computerprogrammer og data (dog ikke fysisk ændring), design af websider, kopiering af computerprogrammer, pleje og installation af software, teknisk projektstyring inden for Edb, udlejning af computersoftware, vedligeholdelse af computersoftware. (511) Klasse 45: Licensiering af computer software (juridisk bistand). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BETAPACK A/S, Agerskovvej 9, 8362 Hørning, (511) Klasse 16: Emballage af papir og pap. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 796

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROYAL D'OR (730) Indehaver: NORDISK PARFUMERIVAREFABRIK A/S, Havrevænget 13, 9500 Hobro, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: P2 (730) Indehaver: DR, c/o DR BYEN, Emil Holms Kanal 20, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: DR Jura, DR-Byen, Emil Holms Kanal 20, 2300 København S, (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD er, video, DVD og bånd; computerspil (software); analoge og digitale musikkassetter; lydplader; apparater til elektroniske spil kun til brug med fjernsynsapparater, samt software dertil, herunder videospil; magnetiske og optiske databærere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer, heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater); bøger, tidsskrifter, plakater, postkort (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, samling (ikke transport) af dagligvarer, elektronikvarer og sportsartikler, så andre får mulighed for - på nem måde - at overskue og købe disse dagligvarer, elektronikvarer og sportsartikler, også via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RETROBRØD (730) Indehaver: Guldbageren A/S, Jyllandsgade 22, 1, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EcoVagFlora (730) Indehaver: Bifodan A/S, Bogbinderivej 6, 3390 Hundested, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, herunder sådanne indeholdende mælkesyrebakterier og sæbe indeholdende mælkesyrebakterier. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder sådanne indeholdende mælkesyrebakterier til beskyttelse og genoprettelse af den vaginale bakterieflora, kapsler til farmaceutiske formål, sanitære præparater til medicinske formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SolaArt (730) Indehaver: VANGSGAARD A/S, Måløv Teknikerby 2, 2760 Måløv, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Securicon (730) Indehaver: Securicon v/peter Andersen-Alstrup, Stakkeledet 32, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MasterParts (730) Indehaver: FTZ Autodele & Værktøj A/S, Hvidkærvej 21, 5250 Odense SV, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 12: Autoreservedele (ikke indeholdt i andre klasser), herunder motorreservedele, karrosseridele, sliddele (til befordringsmidler til brug på land). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gul Spanvall (730) Indehaver: A/S SPANVALL, Tissøvej 39, 4490 Jerslev Sjælland, (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Orange Spanvall (730) Indehaver: A/S SPANVALL, Tissøvej 39, 4490 Jerslev Sjælland, (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 797

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rød Spanvall (730) Indehaver: A/S SPANVALL, Tissøvej 39, 4490 Jerslev Sjælland, (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PARAMOUNT VANTAGE (730) Indehaver: Paramount Pictures Corporation, a corporation of the State of Delaware, 5555 Melrose Avenue, Los Angeles, Californien , USA (511) Klasse 09: Spillefilm og film til underholdning optaget på elektroniske medier, herunder sådanne tilpasset til fjernsyn, videokassetter, videobånd, digitale videoplader og digitale plader med optagne spillefilm, optagne film og optaget filmunderholdning. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder produktion og udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte af spillefilm og film; filmdistribution. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SNOMED STANDARDS DEVELOP- MENT ORGANISATION (730) Indehaver: INTERNATIONAL HEALTH TERMINOLOGY STANDARDS DE- VELOPMENT ORGANISATION, IHTSDO, Rued Langgaards Vej 7, 5., 2300 København S, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, herunder design og udvikling af computer software til blandt andet sundhedsmæssige formål; teknisk rådgivning i anvendelsen af computersoftware; konvertering af computerprogrammer og data (ikke-fysisk-); forskning og design i forbindelse de videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker, herunder røntgenundersøgelser og blodprøvetagning; kunstig befrugtning; farmaceutisk rådgivning; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SNOMED SDO (730) Indehaver: INTERNATIONAL HEALTH TERMINOLOGY STANDARDS DE- VELOPMENT ORGANISATION, IHTSDO, Rued Langgaards Vej 7, 5., 2300 København S, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, herunder design og udvikling af computer software til blandt andet sundhedsmæssige formål; teknisk rådgivning i anvendelsen af computersoftware; konvertering af computerprogrammer og data (ikke-fysisk-); forskning og design i forbindelse de videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker, herunder røntgenundersøgelser og blodprøvetagning; kunstig befrugtning; farmaceutisk rådgivning; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IHTSDO (730) Indehaver: INTERNATIONAL HEALTH TERMINOLOGY STANDARDS DE- VELOPMENT ORGANISATION, IHTSDO, Rued Langgaards Vej 7, 5., 2300 København S, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, herunder design og udvikling af computer software til blandt andet sundhedsmæssige formål; teknisk rådgivning i anvendelsen af computersoftware; konvertering af computerprogrammer og data (ikke-fysisk-); forskning og design i forbindelse de videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker, herunder røntgenundersøgelser og blodprøvetagning; kunstig befrugtning; farmaceutisk rådgivning; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTERNATIONAL HEALTH TERMI- NOLOGY STANDARDS DEVELOP- MENT ORGANISATION (730) Indehaver: INTERNATIONAL HEALTH TERMINOLOGY STANDARDS DE- VELOPMENT ORGANISATION, IHTSDO, Rued Langgaards Vej 7, 5., 2300 København S, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, herunder design og udvikling af computer software til blandt andet sundhedsmæssige formål; teknisk rådgivning i anvendelsen af computersoftware; konvertering af computerprogrammer og data (ikke-fysisk-); forskning og design i forbindelse de videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker, herunder røntgenundersøgelser og blodprøvetagning; kunstig befrugtning; farmaceutisk rådgivning; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. 798

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Airboss (730) Indehaver: Exhausto A/S, Odensevej 76, 5550 Langeskov, (740/750) Fuldmægtig: FOCUS Advokater I/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, isenkramvarer af metal, herunder armaturer til personlig ventilation, det vil sige armaturer, der monteres på eksempelvis skrivebord, og som tilfører ren udeluft til den enkelte arbejdsplads efter individuel indstilling. (511) Klasse 11: Ventilationsinstallationer og apparater, samt ventilatorer til luftkonditionering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Clinikken v/klara Balling, Hasselvænget 20, 4300 Holbæk, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå nuancer og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Airspace (730) Indehaver: Exhausto A/S, Odensevej 76, 5550 Langeskov, (740/750) Fuldmægtig: FOCUS Advokater I/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, isenkramvarer af metal, herunder armaturer til personlig ventilation, det vil sige armaturer, der monteres på eksempelvis skrivebord, og som tilfører ren udeluft til den enkelte arbejdsplads efter individuel indstilling. (511) Klasse 11: Ventilationsinstallationer og apparater, samt ventilatorer til luftkonditionering. (730) Indehaver: Christian Meisner Kofoed, Havnegade 29, 5000 Odense C, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Airzone (730) Indehaver: Exhausto A/S, Odensevej 76, 5550 Langeskov, (740/750) Fuldmægtig: FOCUS Advokater I/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, isenkramvarer af metal, herunder armaturer til personlig ventilation, det vil sige armaturer, der monteres på eksempelvis skrivebord, og som tilfører ren udeluft til den enkelte arbejdsplads efter individuel indstilling. (511) Klasse 11: Ventilationsinstallationer og apparater, samt ventilatorer til luftkonditionering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aircare (730) Indehaver: Exhausto A/S, Odensevej 76, 5550 Langeskov, (740/750) Fuldmægtig: FOCUS Advokater I/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, isenkramvarer af metal, herunder armaturer til personlig ventilation, det vil sige armaturer, der monteres på eksempelvis skrivebord, og som tilfører ren udeluft til den enkelte arbejdsplads efter individuel indstilling. (511) Klasse 11: Ventilationsinstallationer og apparater, samt ventilatorer til luftkonditionering. 799

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: H.C. Andersen Group International, c/o Shi Qiang Jin & Zhen Zhou, Sundholmsvej 13, 2.tv., 2300 København S, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, (511) Klasse 32: Øl. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAANII (730) Indehaver: Adax A/S, Vestre Hedevej 18, 4000 Roskilde, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed, ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, håndtasker og indkøbstasker, punge, rygsække, skoletasker, skuldertasker og tegnebøger. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 800

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SENSIT (730) Indehaver: Protac A/S, Kystvejen 17, 1., 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 10: Møbler, stole og lænestole, specielt udformede til medicinske formål; madrasser, specielt udformede til medicinske formål; dyner, puder og hovedpuder, specielt udformede til medicinske formål. (511) Klasse 20: Møbler, stole, lænestole, madrasser, puder, hovedpuder. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; dyner. (730) Indehaver: TØMRERMESTEREN ApS, Hedegrænsen 57, 2605 Brøndby, (511) Klasse 19: Vinduer (ikke af metal), herunder ovenlys, døre (ikke af metal), carporte (ikke af metal), skure (ikke af metal), tilbygninger (ikke af metal), facadebeklædning (ikke af metal), gipsvægge, gipslofter, gulve (ikke af metal), trælofter, hegn (ikke af metal), terrasser (ikke af metal), tagkonstruktioner (ikke af metal), udhæng (ikke af metal), forskalling (ikke af metal), trapper (ikke af metal), vindfang (ikke af metal), kviste (ikke af metal), stuk. (511) Klasse 20: Garderober (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Bygning, reparation og installation af vinduer, døre, carporte, skure, tilbygninger, facadebeklædning, gipsvæge, gipslofter, gulve, trælofter, hegn, terrasser, køkkener, garderober, tagkonstruktioner, udhæng, ovenlys, forskalling, trapper, vindfang, kviste og stuk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAFETRACK (730) Indehaver: Safetrack Infrasystems SISAB AB, Lilla Mölleberga, SE Staffanstorp, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; materialer af metal til jernbanespor; kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål); klejnsmedearbejder, metalrør; varer af uædle metaller (ikke indeholdt i andre klasser) kabelklemmer af metal; sølv og guld til lodning; loddestave. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; svejse- og loddeapparater (gasdrevne); loddepistoler (gasdrevne). (511) Klasse 09: Svejse- og loddeapparater og -pistoler (elektriske); elektriske kabler; elektriske kabler til opvarmning; katodebeskyttelsesmateriale, nemlig elektriske kabler til tilslutning til katodebeskyttelsesinstallationer; materialer til forbindelse til jord i form af pæle, skinner og bygninger; kortslutningsforbindelse til signalsystemer til jernbaner; elektriske batterier; batteriopladere og batterikasser. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UniQunde (730) Indehaver: LOKALHÅNDBOGEN A/S, Vongevej 17, 7160 Tørring, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOPFORM (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ScienceforAngels (730) Indehaver: Aage Bergholt, Sankt Nikolaj Vej 9, 5 mf., 1953 Frederiksberg C, (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RAXON (730) Indehaver: Darø Belysning ApS, Ribevej 8, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. 801

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROCKPRIME (730) Indehaver: Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 17: Isoleringsmaterialer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FormueEvolution I (730) Indehaver: Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FormueEvolution II (730) Indehaver: Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HARIBO BLACK BELT (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, (511) Klasse 30: Lakrids- og lakridsvarer (ikke farmaceutiske) herunder lakridskonfekt, karameller, drops, bolcher, drageevarer, konfekturevare, vingummivarer samt skumvarer (på sukkerbasis). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMV-grupper (730) Indehaver: HRDPARTNER ApS, Moseholmsvej 2, 3400 Hillerød, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed og sportsarrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VITA PRO VITAL (730) Indehaver: AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, NO 0506 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; diætetisk margarine til ernæring (medicinsk); kosttilskud. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter; oste; kaviar; spiselige olier og fedtstoffer; margarine, herunder diætetisk margarine til ernæring (ikke-medicinsk); smør. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, bagværk og konditorivarer, kagedeje, konfekturevarer, spiseis; iscreme; honning; sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, færdigblandede sovse; pulver til sovse; krydderier; råis; bouillon; sukkervarer; mayonnaise; nudler, pasta; postejer (bagværk); patéer; buddinger; salatdressinger; chokolade; smørrebrød; sushi. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Serenergy (730) Indehaver: SERENERGY A/S, Østre Alle 6, 9530 Støvring, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VITA PRO BIO (730) Indehaver: AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, NO 0506 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; diætetisk margarine til ernæring (medicinsk); kosttilskud. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter; oste; kaviar; spiselige olier og fedtstoffer; margarine, herunder diætetisk margarine til ernæring (ikke-medicinsk); smør. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, bagværk og konditorivarer, kagedeje, konfekturevarer, spiseis; iscreme; honning; sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, færdigblandede sovse; pulver til sovse; krydderier; råis; bouillon; sukkervarer; mayonnaise; nudler, pasta; postejer (bagværk); patéer; buddinger; salatdressinger; chokolade; smørrebrød; sushi. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke NO Norge 802

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VITA PRO VITA (730) Indehaver: AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, NO 0506 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; diætetisk margarine til ernæring (medicinsk); kosttilskud. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter; oste; kaviar; spiselige olier og fedtstoffer; margarine, herunder diætetisk margarine til ernæring (ikke-medicinsk); smør. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, bagværk og konditorivarer, kagedeje, konfekturevarer, spiseis; iscreme; honning; sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, færdigblandede sovse; pulver til sovse; krydderier; råis; bouillon; sukkervarer; mayonnaise; nudler, pasta; postejer (bagværk); patéer; buddinger; salatdressinger; chokolade; smørrebrød; sushi. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Koncept Bolig (730) Indehaver: KONCEPT BOLIG A/S, Langdyssen 5, 8200 Århus N, (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med transportable huse. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KRIEGERSVEJ 27 A/S, c/o Hotel Ritz, Banegårdspladsen 12, 8000 Århus C, (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ayo By Kromann (730) Indehaver: Jakob Kromann, Dyssegårdsvej 46, 2870 Dyssegård, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel med Beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Congrex Holding B.V., Arent Janszoon Ernststr 595 K de Gelder, NL-1082LD Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Forum Advokater A/S, Havnevej 3, 4000 Roskilde, (511) Klasse 09: Optaget computer software, optagne computerprogrammer. (511) Klasse 35: Organisering af varemesser med kommercielle eller reklamemæssige formål, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål, professionel rådgivning vedrørende for-retningsvirksomhed bistand ved forretningsledelse, kommerciel administration ved licensering af andres varer og tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Arrangering og ledelse af konferencer, kongresser, seminarer, symposier og workshops, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte samt ledelse og arrangering af videnskabelige møder. (511) Klasse 42: EDB-programmering, computerprogrammering, design af computerprogrammer, ikke-fysisk konvertering af computerprogrammer og data, ajourføring af computerprogrammer, udlejning af computerprogrammer, design af computer software, installation af computer software, ajourføring af computer software, vedligeholdelse af computer software og udlejning af computer software. (511) Klasse 43: Bureauer til anvisning af midlertidigt logi, hotelreservation, reservation af midlertidig indkvartering, udlejning af midlertidig indkvartering, indlogering i ferielejre, udlejning af mødelokaler samt reservation af værelser på pensionater. (591) Farvetekst: Mærket er blåt - farvekode PMS652 (C62 M45 Y1 K0), sort og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONGREX (730) Indehaver: Congrex Holding B.V., Arent Janszoon Ernststr 595 K de Gelder, NL-1082LD Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Forum Advokater A/S, Havnevej 3, 4000 Roskilde, (511) Klasse 09: Optaget computer software, optagne computerprogrammer. (511) Klasse 35: Organisering af varemesser med kommercielle eller reklamemæssige formål, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed bistand ved forretningsledelse, kommerciel administration ved licensering af andres varer og tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Arrangering og ledelse af konferencer, kongresser, seminarer, symposier og workshops, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte samt ledelse og arrangering af videnskabelige møder. (511) Klasse 42: EDB-programmering, computerprogrammering, design af computerprogrammer, ikke-fysisk konvertering af computerprogrammer og data, ajourføring af computerprogrammer, udlejning af computerprogrammer, design af computer software, installation af computer software, ajourføring af computer software, vedligeholdelse af computer software og udlejning af computer software. (511) Klasse 43: Bureauer til anvisning af midlertidigt logi, hotelreservation, reservation af midlertidig indkvartering, udlejning af midlertidig indkvartering, indlogering i ferielejre, udlejning af mødelokaler samt reservation af værelser på pensionater. 803

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PINARD (730) Indehaver: Vinodan A/S, Kokkedal Industripark 38, 1., 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Being & Doing ApS, Niels Bohrs Alle 21, 2860 Søborg, (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: mærket er udført i sort, hvid og rød (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KUSZON ZOLUTIONS A/S, Englandsvej 2, 4800 Nykøbing F, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; computer hardware, computer software (optaget software eller downloadable software); ildslukningsapparater. (511) Klasse 20: Møbler, kontormøbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig bistand til drift, ledelse eller administration af virksomheder, detailhandel og engroshandel vedrørende kontorartikler, kontormøbler og kontormaskiner. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; installation og vedligeholdelse og reparation af hardware i forbindelse med it-systemer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; design, udvikling og tilretning af computer hardware og computer software; indretningsarkitektvirksomhed, nemlig kontorindretning, rådgivning vedrørende IT.; installation og vedligeholdelse og reparation af software i forbindelse med it-systemer. (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Mælkepulver, blandingsprodukter i pulverform, hovedsageligt produceret af mælk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørkeblåt, lyseblåt og rødt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Blac (730) Indehaver: BELLINGER A/S, Brunbjergvej 9 B, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Advokatgruppen I/S, Åboulevarden 31, 5, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Briller, brillestel, brilleetuier, brillehængsler. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. 804

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NRGi Biz (730) Indehaver: NRGI BREDBÅND A/S, Dusager 22, 8200 Århus N, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til kontrol og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse at lyd eller billede; fibernet (kabler); telekommunikationsapparater, herunder telefoner og mobiltelefoner samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), optiske, magnetiske eller elektroniske databærere, cd-rom; lydplader, databehandlingsudstyr; computer hardware og software, herunder IT-sikkerhedsprogrammer, firewall-, antispam- og antivirusprogrammer, elektroniske opslagsværker, elektroniske publikationer (downloadable) distribueret online eller via multimedie-netværk; modtagerbokse/modems til modtagelse af telefoni/ip-telefoni og TV- og internet-signal gennem et kabel. (511) Klasse 16: Tryksager, trykte opslagsværker, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); trykte manualer, trykte brugsvejledninger og trykt teknisk dokumentation. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling, indføring og systematisering af informationer i computerdatabaser; detailhandel med IP-telefoniudstyr, headsets, IP-telefoner, routere og switche. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af lyslederkabler og datanetværk, fællesantennenet og set-top-bokse, baseret på IP-netværk og lyslederkabler, samt rådgivning og information vedrørende relaterede tjenesteydelser, vedligeholdelse og reparation af computerhardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; data-, fjernsyns- og radiokommunikation; bredbåndskommunikation; tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk, computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder, fiberoptisk netværkskommunikation, tjenesteydelser vedrørende elektronisk post, herunder udsendelse af meddelelser, udlejning af telekommunikationsudstyr, information vedrørende telekommunikation, tjenesteydelser vedrørende remote backup og remote mail backup; oplysning, drift og vedligeholdelse af optiske fibernet, fiberbredbåndsudstyr og lyslederkabler, tilvejebringelse af adgang til databaser, telekommunikation i form af etablering af bredbåndsforbindelse, herunder lan-lan forbindelser til brug ved elektronisk handel, webportaler og IP-telefoni og intern virksomhedskommunikation. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder virksomhed omhandlende udbud og anvendelse af bredbånd; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion af radioog TV-programmer, herunder onlineproduktion; tilvejebringelse af interaktiv underholdning, herunder udlejning af film, foranstående tjenesteydelser også udøvet via globale netværk. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, design, udvikling, installation og ajourføring af edb-software, teknisk rådgivning og information vedrørende databehandlingsudstyr, foranstående tjenesteydelser også udøvet via globale netværk; teknologisk udvikling og vedligeholdelse af databaser, udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer; homepageadministration, teknisk rådgivning og information vedrørende bredbånd; IT-sikkerhedstjenester, nemlig firewall, antispam og antivirustjenester; teknologisk bistand ved tilveje-bringelse af link til informationer og interaktive sites af varieret karakter; udlejning af web-servere, herunder udbydelse SMTP-server tjenester; www-hoteller (webhosting for andre). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ceilscope (730) Indehaver: idisplay v/simon Balslev Brandt, Havnegade 62, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 20: Møbler til audio-visuelt udstyr, herunder projektorophæng og multimedieborde. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ORTOS A/S, Folehavevej 7, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Ortos A/S, Børstenbindervej 12, 5230 Odense M, (511) Klasse 10: Arm- og benproteser, ortopædiske behandlingsbandager, korsetter til medicinske formål, kompressionsstrømper til medicinske formål, ortopædiske bandager, benstativer og kapsler til arme og ben, specialsyet ortopædisk fodtøj, fodindlæg til medicinske formål, brystproteser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: The Leadership and Coaching Group (730) Indehaver: THE LEADERSHIP AND COACHING GROUP ApS, Vesterballevej 5, Snoghøj, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Advokatgruppen I/S, Åboulevarden 31, 5, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MATINIQUE (730) Indehaver: IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, håndtasker, rygsække, tegnebøger, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel i forbindelse med læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materiale (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, håndtasker, rygsække, tegnebøger, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 805

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: THE HOUSE ApS, Nyhavn 11, 1051 København K, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S, Frederiksgade 21, 1265 København K, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 35: Detail og engroshandel med møbler, lamper og kunst. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Babadut - gør hverdagen nemmere/ lettere for børnefamilier. (730) Indehaver: Babadut.dk v/lone Schramm, Lindhovedvej 18, Helnæs, 5631 Ebberup, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, sutter, sutteflasker. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, navnestempel, textilstempel til mærkning af tøj. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder til børn og babyer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Verivinci Accessori v/maria-louise Knipschildt, Callisensvej 4 4 th, 2900 Hellerup, (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 18: Tasker; nøgleetuier af læder; nøglesnore af læder. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder tøj og tørklæder; bælter (beklædning). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JUST4TASTE (730) Indehaver: Credin A/S, Palsgaardvej 12, 7130 Juelsminde, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj; æg, mælk og mejeriprodukter, herunder yoghurt, fløde, piskefløde og flødeskum, ost, flødeost, mælkedesserter og mælkedrikke, hovedsageligt bestående af mælk; spiselige olier og spisefedt, herunder margarine, fedtstoffer med lavt fedtindhold til madlavning og til at smøre på brød og fedtblandinger til bagning; fedtstoffer til fabrikation af spiselige fedtstoffer; vegetabilsk fløde og vegetabilsk piskefløde; tomatpuré, forblandinger (ikke indeholdt i andre klasser) til fremstilling og tilvirkning af alle de førnævnte varer. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, brød, biscuits, tvebakker, kiks, kager, bageriprodukter, konditorivarer, ikke-medicinske konfekturevarer, mølleriprodukter, kornpræparater, stivelse til næringsmidler (fremstillet af korn); essenser og aromastoffer til fødevarer (undtagen æteriske essenser og æteriske olier), kakao og chokoladedrikke, spiseis, iscreme, naturlig og kunstig is, herunder sorbetis og pulver til fremstilling af alle de nævnte typer is; bindemidler til spiseis; creme og kunstig creme, saucer (ikke indeholdende kød eller frugt) herunder salatdressinger, mayonnaise, tomatketchup; præparater og forblandinger (ikke indeholdt i andre klasser) til fremstilling af alle de førnævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Anne Ravn Grønholt, Krogengen 1, 2600 Glostrup, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dansk Fødevareerhverv (730) Indehaver: Landbrugsrådet, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V, (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker, skønhedspleje af dyr. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rose Lille (730) Indehaver: Rose Lille v/helle Mølgaard Jespersen, Søndergade 2 b, 1. tv., 9900 Frederikshavn, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 806

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: lanterne moderne (730) Indehaver: Helle Bull Sarning, Jyllands Allé 10, 1.th, 8000 Århus C, (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMAGINATION (730) Indehaver: Smykkekæden A/S, Fabriksparken 12 A, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, nemlig uædle metaller og legeringer heraf, ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter - så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FBC TRAVEL (730) Indehaver: FBC TRAVEL A/S, Lyngbyvej 70, 2100 København Ø, (511) Klasse 36: Finansiel investering i ferieboliger og finansiering heraf. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, rejsebureauvirksomhed, herunder arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: INDEKS RETAIL A/S, Lundagervej 21, 8722 Hedensted, (511) Klasse 08: Sakse. (511) Klasse 16: Kontorartikler (dog ikke møbler), skriveredskaber til børn, børnebøger, aktivitetsbøger til børn i form af opgavehæfter, mini hulmaskiner til børn, glitterlim som papirhandlervare. (511) Klasse 18: Tasker, skoletasker. (511) Klasse 21: Glasdekorationer (ikke indeholdt i andre klasser), mal-selv krus og tallerkner. (511) Klasse 26: lav-selv armbånd og perlesæt til håndarbejde. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PICOLINE (730) Indehaver: INDEKS RETAIL A/S, Lundagervej 21, 8722 Hedensted, (511) Klasse 08: Sakse. (511) Klasse 16: Kontorartikler (dog ikke møbler), skriveredskaber til børn, børnebøger, aktivitetsbøger til børn i form af opgavehæfter, mini hulmaskiner til børn, glitterlim som papirhandlervare. (511) Klasse 18: Tasker, skoletasker. (511) Klasse 21: Glasdekorationer (ikke indeholdt i andre klasser), mal-selv krus og tallerkner. (511) Klasse 26: Lav-selv armbånd og perlesæt til håndarbejde. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FBC (730) Indehaver: FERIEBOLIGCENTRET A/S, Lyngbyvej 70, 2100 København Ø, (511) Klasse 36: Finansiel investering i ferieboliger og finansiering heraf. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, rejsebureauvirksomhed, arrangering af rejser. (730) Indehaver: Intercycle A/S, Tarupvej 63-65, Tarup, 5210 Odense NV, (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands herunder cykler og dele til cykler. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Engroshandel med køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands herunder cykler og dele til cykler, spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og hvid. 807

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAXSMSLIVE (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere; lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable eller optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og elektriske omformere; kodere og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optagne); dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletransmissioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv; udsendelser af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf; personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere; udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software; udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INNOVATING WITH DIVERSITY (730) Indehaver: Innoversity v/susanne Justesen, Brobergsgade 16, 1427 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZUPREMA (730) Indehaver: Sociéte des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé 55, CH Vevey, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeekstrakter, kaffebaserede præparater og drikke; iskaffe; kaffeerstatninger, ekstrakter af kaffeerstatninger, præparater og drikke baseret på kaffeerstatninger; cikorie (kaffeerstatning); te, te-ekstrakter, te-baserede præparater og drikke; iste; maltbaserede præparater til brug som næringsmiddel; kakao og kakaobaserede præparater og drikke; chokolade, chokoladeprodukter; chokoladebaserede præparater og drikke; konfekturevarer, sukkervarer, herunder slik; sukker, tyggegummi (ikke til medicinsk brug); naturlige sødemidler; bagerivarer, brød, gær, konditorivarer, biscuits, kager, småkager, vafler, toffees og karameller, buddinger; spiseis, iscreme, sodavandsis, sorbet, frossen konfekt; frosne kager, softice, frosne desserter, frossen yoghurt (spiseis); bindemidler til iscreme og/eller sodavandsis og /eller sorbet og /eller frosen konfekt og/eller frosne kager og/eller softice og/eller frosne desserter og/eller frossen yoghurt; honning og honningerstatninger; morgenmads-kornprodukter; müsli, cornflakes, (energi)barer fremstillet på basis af korn; spiseklare kornprodukter; kornpræparater; ris, pasta (makaroni o. lign), nudler; fødevarer baseret på ris, mel eller korn, også i form af færdigretter; pizzaer; sandwiches; saucer (krydrede), sojasauce; ketchup; aromatiske stoffer og krydrede aromastoffer til næringsmidler, krydderier, salatdressinger, mayonnaise, sennep, vineddike. (730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til livredning og undervisning. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed og finansiel virksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KIKANA (730) Indehaver: Kikana v/anna Kathrine D Pedersen, Kirkehusvej 2, Filskov, 7200 Grindsted, (511) Klasse 35: Engros- import- og detailhandel med alkoholdige drikke og gaveartikler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PHASE (730) Indehaver: GROWN-UP LICENSES ApS, Balticagade 12, 2., 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Dametasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, bælter (beklædningsgenstande). 808

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: D'ROUGE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: D'Rouge v/anja Bloch-Hamre, Guldfaxevej 28, 8800 Viborg, (511) Klasse 16: Malerier (billeder), nemlig collagekunst og personlige collager i form af en blanding af fotokunst og malerkunst. (511) Klasse 35: Detailhandel med collagekunst og personlige collager, også via internettet; gallerivirksomhed i form af fremvisning af collagekunst og personlige collager med kommercielt formål, også via internettet. (511) Klasse 42: Design i form af udarbejdelse af collagekunst og personlige collager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A-Brand AB, c/o Åhlens AB, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Hansen Sønderby & Co., Middelgade 1, 8900 Randers, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, hårplejepræparater, tandplejemidler. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (730) Indehaver: A-Brand AB, c/o Åhlens AB, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Hansen Sønderby & Co., Middelgade 1, 8900 Randers, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til hudpleje i form af hudcremer, hudlotioner, olier for hudpleje, rensecreme og håndcreme; sæbe, shampoo, hårbalsam, præparater til hårfarvning, deodoranter, antiperspiranter, læbepomade. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JP 1899 (730) Indehaver: A-Brand AB, c/o Åhlens AB, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Hansen Sønderby & Co., Middelgade 1, 8900 Randers, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 25: Herrebeklædning, herrekonfektion. 809

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A-Brand AB, c/o Åhlens AB, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Hansen Sønderby & Co., Middelgade 1, 8900 Randers, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 25: Herrebeklædning, herrekonfektion. (730) Indehaver: Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, Spitalgasse 2, 3011 Bern, Schweiz (511) Klasse 29: Snack og/eller færdiglavede snack hovedsagligt bestående af kartofler, nødder og andre frugter og grøntsager eller kombinationer heraf, herunder franske kartofler, kartoffelchips og tarochips; snacks og/eller færdiglavede snacks hovedsagligt bestående af svinekød eller oksekød; kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Snack og/eller færdiglavede snack hovedsagligt bestående af korn, herunder chips hovedsageligt bestående af kornprodukter, majschips, tortillachips, rischips, kassava chips, crackers og kringler fremstillet af korn, majs, ris og kassava; fyldte og pressede snacks hovedsageligt bestående af korn, majs, ris eller kassava, fyldte snacks hovedsageligt bestående af korn, majs, ris eller kassava, popcorn, dipsaucer til snacks (krydrede), mel, kornprodukter og cornflakes, overtrukket nødder (konfekturevarer), tilberedte måltider hovedsageligt bestående af varer omfattet af denne klasse, kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 810

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: time2learn v/pernille Brinch Pallesen, Tingvej 23, 8543 Hornslet, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; vikarbureau, herunder formidling af vikarer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, herunder fjernundervisning, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: orange,sort og hvidt (730) Indehaver: Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, Spitalgasse 2, 3011 Bern, Schweiz (511) Klasse 29: Snack og/eller færdiglavede snack hovedsagligt bestående af kartofler, nødder og andre frugter og grøntsager eller kombinationer heraf, herunder franske kartofler, kartoffelchips og tarochips; snacks og/eller færdiglavede snacks hovedsagligt bestående af svinekød eller oksekød; kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Snack og/eller færdiglavede snack hovedsagligt bestående af korn, herunder chips hovedsageligt bestående af kornprodukter, majschips, tortillachips, rischips, kassava chips, crackers og kringler fremstillet af korn, majs, ris og kassava; fyldte og pressede snacks hovedsageligt bestående af korn, majs, ris eller kassava, fyldte snacks hovedsageligt bestående af korn, majs, ris eller kassava, popcorn, dipsaucer til snacks (krydrede), mel, kornprodukter og cornflakes, overtrukket nødder (kon-fekturevarer), tilberedte måltider hovedsageligt bestående af varer omfattet af denne klasse, kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MillePen (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes. (511) Klasse 10: Injektorer til medicinske formål, nemlig penne til injektion af anti-diabetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: noma (730) Indehaver: NOMA AF 2003 ApS, c/o NOMA, Strandgade 93, 1401 København K, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HENRIETTE (730) Indehaver: Henriette Rähr, Fangekrogen 29, 3400 Hillerød, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning og accessories, herunder smykker, bælter, tasker og tørklæder; bistand ved forretningsledelse og rretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 811

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RECTOR (730) Indehaver: SaniGra, Frøkær Skovvej 6C, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 11: Sanitetsinstallationer, håndvaske, vaskekummer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; bordplader, alle førnævnte varer til køkkener og badeværelser. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, alle førnævnte tjenesteydelser i forbindelse med køkkener og badeværelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHILIPOPS (730) Indehaver: Kims A/S, Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø, (511) Klasse 29: Chips og snackprodukter fremstillet af grøntsager, frugt, kartofler, ost og/eller af kød, tilberedte nødder. (511) Klasse 30: Chips og snackprodukter fremstillet af korn eller majs, snackprodukter hovedsaglig bestående af korn eller majs, popcorn, pasta snackprodukter, tacos, tortillas, tilberedte korn- og majsprodukter, saucer (krydrede), dressinger (ikke indeholdt i andre klasser) til chips og snackprodukter, konditori- og konfekturevarer, kager, småkager og kiks. (511) Klasse 31: Friske nødder, friske frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SPINOFF A/S, c/o Landmark ApS, Lysholtvej 130, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, udlejning af fast ejendom, herunder boliger, lejligheder og kontorlokaler, boliganvisning (lejligheder), forvaltning af fast ejendom, herunder boliger, lejligheder og kontorlokaler. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder byggeri af boliger og butikker. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Passioneers (730) Indehaver: ENSO CONSULT A/S, Ehlersvej 9, 2900 Hellerup, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Map the Gap (730) Indehaver: ENSO CONSULT A/S, Ehlersvej 9, 2900 Hellerup, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: LK DESIGN REKLAMEBUREAU A/S, Mågebakken 11, 5250 Odense SV, (511) Klasse 03: Rengøringsmidler til vask og rensning, fjernelse af snavs, skidt og pletter, storkøkkener, privat og industrielt rengøring, farmaceutisk-, veterinær-, hospitals- og laboratoriemæssig rengøring. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber, rengøringssvampe, børster, redskaber til rengøringsformål, stål-uld. 812

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 201 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere