Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Glarmester Forening, Falkoner Alle 65, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer af Dansk Glarmester Forening. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må anvendes på butiksfacader, på firmabiler, på brevpapir og visitkort, på reklamer herunder bærerposer, på emblemer godkendt af Dansk Glarmester Forening, på flag (fane) godkendt af Dansk Glarmester forening. Mærket må ikke være synbart med andre mærker på samme skiltning med anden brancheforening. Ved udmeldelse skal mærket være fjernet fra offentlig beskuelse inden 4 uger. Mærker samt emblemer af enhver art, der tilhører Dansk Glarmester Forening skal tilbageleveres. Ved et medlems død drager efterladte omsorg for at det fornødne overholdes i.h.t. 4. (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Suzanne Lis Jacobsen, Gammel Kongevej 43 2 th., 1610 København V, Danmark (511) Klasse 16: Undervisningsmateriale, lærebøger, foldere, oplysnings- og instruktionsmateriale. (511) Klasse 41: Undervisning i form af supervision, foredrag, kurser og workshops og coaching. (511) Klasse 44: Psykologvirksomhed i form af individuel samtaleterapi, gruppeterapi, sorg og krisearbejde, visualisering, drømme, tegneterapi, kropslige ressourcer, psykesoma sammenhænge, kropsbevidsthed, afspænding, stress og belastningsproblemer; rådgivningsvirksomhed i form af personlig rådgivning, konsultation. (591) Farvetekst: Mærket er registreret i lys grå, mørk grå og rød (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLUE SELECTION (730) Indehaver: Fritidsresor AB, Söder Mälarstrand 27, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 29: Arrangering af rejser, rejsereservation og transportreservation, transport af rejsende, rundture, arrangering af rundrejser og rundture. (511) Klasse 42: Hoteller; hotelreservation; restauranter, barer; fremskaffelse af faciliteter til konferencer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NUCLEOCOUNTER (730) Indehaver: Administrator Gruppen, Jydeholmen 15, 4.sal, 2720 Vanløse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: COMING/1 Reklame/markedsføring a/s, Axeltorv 7, 4700 Næstved, Danmark (511) Klasse 35: Konsulentbistand ved forretningsledelse og -administration. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, administration af ejendomme og boligforeninger (finansiel virksomhed). (591) Farvetekst: mærket er udført i mørkeblå farve. (730) Indehaver: ChemoMetec A/S, Gydevang 43, 3450 Allerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Høiberg ApS, Store Kongensgade 59 B, 4. th., 1264 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, elektriske, elektroniske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling; laboratorieudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) i form af analyseapparater, kassetter til analysebrug, prøveanordninger til engangsbrug, kassetter til engangsbrug, prøveanordninger, celletælleanordninger samt analyseapparater og instrumenter (ikke til medicinsk brug) til analysering af væsker, såsom mælk og kropsvæsker; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af billeder; billedbehandlingsapparater; mikroskopi apparater, computer hardware og software, mikroskoper, billedanalyseapparater. 1465

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHEMOMETEC (730) Indehaver: ChemoMetec A/S, Gydevang 43, 3450 Allerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Høiberg ApS, Store Kongensgade 59 B, 4. th., 1264 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, elektriske, elektroniske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af billeder; billedbehandlingsapparater; mikroskoper; computer hardware og software; laboratorieudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) i form af analytiske instrumenter, især til brug i fødevareindustrien, samt i den kliniske, kemiske og farmaceutiske industri, analytiske instrumenter og apparater til analysering af væsker, såsom mælk og kropsvæsker; videnskabelige og elektroniske instrumenter og apparater til brug i malkningssystemer og i fermenteringsprocesser; laboratorieudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) i form af kassetter til analysebrug, kassetter til engangsbrug, prøveanordninger til engangsbrug, prøveanordninger og celletælleanordninger. (511) Klasse 10: Medicinske instrumenter og apparater; analytiske apparater og instrumenter til medicinsk brug. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, software programmering, særligt inden for kemi, biokemi, kemometri, optik og cellebiologi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: portal4domino (730) Indehaver: Inopi ApS, Skagensgade 39, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SCAN JOUR A/S, C. F. Richs Vej 107, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Optagne computerprogrammer og optaget computerprogrammel, optiske og magentiske databærere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NAUTEAK (730) Indehaver: BILKA Lavprisvarehus A/S, Agerøvej 7, 8381 Mundelstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 20: Havemøbler. (730) Indehaver: Vagtteam, Hareskovvej 88, 2700 Brønshøj, Danmark (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: mærket er udført i grøn og hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRO PÅ SKØNHEDEN (730) Indehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 03: Parfumerivarer- og produkter, kosmetik- og make-up præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: God Tone (730) Indehaver: Jerlev Radio ApS, Østerled 1-3, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel inden for området radio- og tv samt EDB-udstyr.. (511) Klasse 37: Reparation af radio- og tvapparater samt EDB-udsyr, installation af antenner. (511) Klasse 41: Udlejning af radio- og tvapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WindPartner (730) Indehaver: WindPartner Holding Aps, Engtoften 7, 4593 Eskebjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Brandt & Lauritzen, Overgaden Neden Vandet 19, 1414 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (730) Indehaver: LHG Group A/S, Nybodalen 1-3, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 02: Rustbeskyttelsesmidler til biler, midler til undervognsbehandling af køretøjschassiser, midler til forsegling af hulrum i automobiler. 1466

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tekst og tale a/s (730) Indehaver: Tekst og Tale A/S, Overgaden oven Vandet 52,2, 1415 København K, Danmark (511) Klasse 09: Optagne medier med lyd og/eller billede. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager herunder pjecer og rapporter, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrive-maskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration herunder organisations- og medarbejderudvikling, opinionsundersøgelser for virksomheder samt analysevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed herunder i fremlæggelsesteknik og kommunikation, produktion af multimedia, nemlig video- og audiomedier, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, arrangement og afholdelse af seminarer, konferencer, symposier og workshops. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Inter Profiles A/S, Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, herunder blandt andet tagbeklædning, tagrender og tagsten, vægbeklædning, plader til bygningsbrug, herunder trapezplader, alle af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder blandt andet tagbeklædning, tagrender og tagsten, vægbeklædning, plader til bygningsbrug, herunder trapezplader, alle ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: process.dk (730) Indehaver: Johnny Olsson, Egedal 8, 8800 Viborg, Danmark; Mogens Krogsgård, Engtoften 7, 4593 Eskebjerg, Danmark; George Skøt, Smedebakken 42, 3200 Helsinge, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (730) Indehaver: Ability To Think Different, v/henrik Hyldgaard, Dalgasgade 39, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration i form af branding-rådgivning, udvikling af markedsføringsinstrumenter og ledelsesrådgivning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lindholst & Co A/S, Vestermøllevej 9, 8380 Trige, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til vejning, kontrol og måling. (511) Klasse 37: Reparations- og installationsvirksomhed. (730) Indehaver: JoB Vision ApS, Gydevang 2 B, 3450 Allerød, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, genplacering af personale herunder rådgivningsvirksomhed vedrørende karriereudvikling og muligheder (jobvejledning), outplacementvirksomhed, informationsvirksomhed vedrørende personalerekruttering, beskæftigelse og karriereressourcer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor Human Ressource Management i form af afholdelse af foredrag og kulturelle arrangementer, rådgivningsvirksomhed, hvor man sikres individuel karriererådgivning og derved forøger sine muligheder i jobsøgning og rådgivningsvirksomhed vedrørende karriereudvikling og muligheder (jobvejledning). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Henning Schwarz Multimedia ApS, Petersborgvej 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Magasin, tidskrift, avis, blad. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og markedsføring. (511) Klasse 41: Forlags- og udgivervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i alle farver 1467

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIBRA PLUS (730) Indehaver: Albany International Corp., a corporation of the State of Delaware, 1373 Broadway, Albany, New York 12204, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 07: Remme og drivremme til brug i pressesektioner i papirfremstillingsmaskiner. (511) Klasse 24: Stoffer og filt til brug i papirfremstillingsmaskiner; stoffer og tekstiler til brug i papirfremstillingsmaskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INDEPENDENCE (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Kørestole. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tidk (730) Indehaver: Tryg i Danmark smba, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tryg Pakken (730) Indehaver: Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aabenraa Fælglager, v/ Finn Nielsen, Industrivej 11, 6392 Bolderslev, Danmark (511) Klasse 01: Kemikalier til brug for produkter i klasse (511) Klasse 03: Rustfjerner og polermidler til bilen. (511) Klasse 04: Smøre- og motorolie og lign. til bilen. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tryg Linien (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha Kenwood, 14-6 Dogenzaka 1-Chome, Shibuya- Ku, 153 Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LMK VEJ (730) Indehaver: Lemminkäinen A/S, Nørreskov Bakke 1, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 02: Maling til brug i forbindelse med anlægsarbejder, herunder vejmarkeringer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), alle til brug ved anlægsarbejder i form af belægninger til veje, vejbump, broer, pladser, industrigulve og idrætsanlæg; bituminøse produkter, asfalt, komposit belægninger (asfalt + cementmørtel), thermoplast til vejmarkeringer. (511) Klasse 37: Bygge, anlægs- og reparationsvirksomhed, anlæg og reparation af veje, broer, pladser, industrigulve og idrætsanlæg, vejbump og vejmarkeringer; drift og vedligeholdelse af veje, broer, pladser, industrigulve og idrætsanlæg samt de omkringliggende omgivelser. (511) Klasse 40: Forarbejdning af bituminøse produkter, asfalt, cement, fiberbeton og thermoplast. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning og konsulentvirksomhed indenfor bygge og anlægsvirksomhed, projektering af veje, broer, pladser, industrigulve og idrætsanlæg; rådgivning og konsulentvirksomhed indenfor vedligeholdelse af veje, broer, pladser, industrigulve og idrætsanlæg. (730) Indehaver: Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. 1468

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Shark Electronic Holding ApS, Bejlerholm 6, 9400 Nørresundby, Danmark (511) Klasse 09: Satellitmodtagere, herunder parabolsystemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PINEWOOD OUTDOOR COLLECTION (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, diætiske præparater til medicinsk brug, vitamin og mineral præparater. (730) Indehaver: T.N. Fashion, Holmevej 17, Gundsømagle, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, udendørs beklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Beringer Blass Wine Estates Company, 610 Airpark Road, Napa, Californien 94558, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 33: Vin og alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MATILDE CAFÉ (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, mælkedrikke overvejende bestående af mælk. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, chokolade-, kaffe- og kakaodrikke med mælk, pulver til fremstilling af kaffe-, cappucino- og chokoladedrikke, konditori- og konfekturevarer. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 1469

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; proteiner til industrielle formål, kasein og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og -drikke til medicinsk formål; lactose. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe; ostepulver, mælke- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform.. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salatdressing; kødpier og kødpostejer (ikke indeholdt i andre klasser), pizzaer, buddinger, fromager, ris á l'amande og spiseis; pulvere og præparater til fremstilling af cappuccino-, kakao-, chokolade-, kaffe- og tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sòlund Exterieur ApS, Efterårsvej 9, 4654 Fakse Ladeplads, Danmark (740/750) Fuldmægtig: 3Part Media, Mejlgade 18 B, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Beholdere af metal; brevkasser af metal; postkasser af metal; overdækninger af metal, herunder overdækninger til cykler og kundevogne; cykelstativer af metal. (511) Klasse 20: Borde; bænke (møbler). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: yello (730) Indehaver: EnBW Energie-Vertriebsgesellschaft mbh, Kronenstrasse 22, D Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 09: Telefonkommunikationsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser); telefaxmaskiner; telegrafapparater; apparater til elektronisk post; telefontransmittere i form af udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til transmission af data og dokumenter via computer terminaler; satelitter; sendere af elektroniske signaler i form af meddelelser og data; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede nemlig til brug i forbindelse med kabel radio og kabel tv, fjernsyns- og radioudsendelser og internet; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser); computersoftware; databe-handlingsudstyr og computere, elektrisk udstyr; videnskabelige, nautiske, geodæti-ske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske data-bærere, lydplader, møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater; fordelingsanlæg til energioverførsel. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Konsulentvirksomhed vedrørende forretningsledelse og organisation inden for energiområdet; annonce- og reklamevirksomhed, rådgivning og bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontorop-gaver, reklamevirksomhed, herunder markedsføring af nye teknologier, herunder in-den for miljø og energi, udlejning af midlertidig arbejdskraft, forretningsmæssig råd-givning vedrørende energi (ikke finansiel). (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, finansiel konsulentvirksomhed inden for energiområdet; investering af risikovillig kapital; kommerciel og teknisk administration af fast ejendom, ejendomsmæglervirksomhed, forsikringsvirksomhed, pengeoverførsler. (511) Klasse 37: Bygning, installation og vedligeholdelse af kraftværker, installation af fordelings- og transportnetværk i relation til distribution af energi, byggevirksomhed, herunder etablering, servicering og vedligeholdelse af gadebelysning, bygning af anlæg til affaldsbehandling, vedligeholdelse af spildevands- og ferskvandsanlæg; konstruktions-, monterings- og vedligeholdelsesarbejde, reparationsvirksomhed, nemlig reparation af teknisk udstyr og husholdningsapparater; installationsvirksomhed, byggevirksomhed; teknisk service til driften af distributionsanlæg. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transport, levering af elektricitet, centralvarme og fjernevarme til tredjemand, herunder betjening af fordelings- og transportnetværk i relation til distribution af energi; energidistribution, herunder elektricitetsdistribution; distribution af central-varme, fjernvarme; distribution af elektricitet, gas og varme, særligt til industrikunder; indsamling, opbevaring, bortskaffelse og transport af affald; vandforsyning; fjernelse af spildevand; spedition, fragtkørsel, transport, pakning og opbevaring af varer; ar-rangering af rejser. fortsættes 1470

9 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 40: Energiproduktion, affaldsudnyttelse, genbrug og andre former for affaldsudnyttelse, genbrugsvirksomhed, forbrænding og destruktion af affald; teknisk behandling af vand og spildevand. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Energirådgivning (ikke forretningsmæssig) til private og erhvervslivet, udvikling af komplette energikoncepter; energirådgivning, herunder teknisk rådgivning og planlægning vedrørende energifrembringelse og distributionsanlæg; teknisk og økologisk konsulentvirksomhed inden for energiområdet; softwareudvikling, udvikling af softwaredesign, moduler og interfaces og disses anvendelse i elektroniske og elektriske apparater og i komponenter og systemer; planlægning af affaldsbehandlingsanlæg, miljøvirksomhed, nemlig miljørådgivning, udvikling af miljømæssige risikostyringskoncepter (ikke finansiel); forskning og udvikling, særligt inden for miljøteknologi, udvikling af programmer til databehandling, indgåelse, implementering og udstedelse af licenser samt forsknings- og udviklingskontrakter; catering, værelsesudlejning; lægevirksomhed, sundheds- og skønhedpleje, bistand ved landbrugsvirksomhed og veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning; ingeniørvirksomhed i forbindelse med anlægsarbejde. Klasse 4: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger.;klasse 9: Elektrisk udstyr; databehandlingsudstyr og computere; videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater.;klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning.;klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet.;klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.;klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer.;klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.;klasse 21: Husholdningsog køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i r (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Skånemejerier Ekonomisk Förening, S Malmø, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Alle 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtkompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, ymer, tykmælk, yoghurt, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Skånemejerier Ekonomisk Förening, S Malmø, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Alle 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtkompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, ymer, tykmælk, yoghurt, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scancom International A/S, Skovvej 120, 4220 Korsør, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Skånemejerier Ekonomisk Förening, S Malmø, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Alle 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtkompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, ymer, tykmælk, yoghurt, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CROSSFIRE (730) Indehaver: DaimlerChrysler Corporation, a corporation of the State of Delaware, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hill, Michigan , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 1471

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ERGO (730) Indehaver: Knud E. Dan ApS, Lunikvej 40, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, rengøringsmidler til universal brug, herunder til pleje, rengøring og vedligeholdelse af gulve og sanitet sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEFLIC (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og stoffer, ikke indeholdt i andre klasser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danish Corner (730) Indehaver: Hans Jacob Bæch, Nedre Strandvej 39, 9500 Hobro, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Rødovre Lokal Nyt ApS, Rødovre Centrum 241, 2610 Rødovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Peter Holst Nielsen, Skindergade 23, 2., 1159 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, herunder aviser, blade og tidsskrifter, alle i elektronisk format eller distribueret on-line eller via multimedienetværk. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, blade og tidsskrifter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed herunder for erhvervsdrivende og for kulturelle institutioner, annoncering via internettet. (511) Klasse 41: Nyhedsformidling, redaktionsvirksomhed, offentliggørelse og udgivelse af aviser, blade og tidsskrifter; on-line publicering via internettet, nyhedsformidling via internettet. (511) Klasse 42: Udvikling, design og vedligeholdelse af computersoftware til brug for drift og udvikling af internetavisen. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAVGO (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og stoffer, ikke indeholdt i andre klasser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NETCAP (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og stoffer, ikke indeholdt i andre klasser. (300) Prioritetsoplysninger: EM Harmoniseringskontoret (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TROPICAL TREAT (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til personlig pleje, nemlig flydende sæbe, sæbe i fast form til bade- og toiletbrug, præparater til kropsvask, brusebads- og badegeæeer, badeolier og badeform. (300) Prioritetsoplysninger: US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Juelsberg (730) Indehaver: Juelsberg Gods, Juelsbergvej 11, 5800 Nyborg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nordgaard - a way of living (730) Indehaver: Nordgaard Holding ApS, Sejerøvej 41, 3140 Ålsgårde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: WIP Walstijn/Intecectval Property, Parkovsvej 3, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 1472

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Skaka Seafood (730) Indehaver: Skaka Seafood ApS, Auktionsvej 10, 9990 Skagen, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jens Stadum, Sct. Laurentii Vej 26, 9990 Skagen, Danmark (511) Klasse 29: Fisk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MICRODRIVE (730) Indehaver: International Business Machines Corporation, a corporation of the State of New York, Old Orchard Road, Armonk, New York 10504, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computere, adaptere til computere, komponenter og perifert udstyr til computere, computerhukommelser, computerinterfaces, databehandlingsudstyr, printere, integrerede kredsløb, trykte kredsløb, magnetplader, diskettedrev, compact discs, magnetbånd, båndoptagere, regnemaskiner, lommeregnere, kasseapparater, telefaxmaskiner, videospil (ikke håndholdte), videoskærme, videooptagere, videobånd, computerprogrammer, dokumentations- og instruktionsmanualer optaget på maskinlæsbare medier i relation til computere eller computerprogrammer, computer hardware og computer software til lagring, kameraer og dele og tilbehør til kameraer, computer hardware og computer software til direkte lagring i kameraer af digitale billeder. (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale, dokumentation og publikationer i relation til computere eller computerprogrammer, manualer, trykte publikationer, bøger, magasiner, tidsskrifter, aviser, tryksager, tryksager i relation til computer hardware og computer software, tryksager i relation til kameraer. (511) Klasse 42: Programmering af computere, udvikling, opdatering og vedligeholdelse af computer software, leasing af accestid til computer databaser, tekniske projektstudier inden for computer hardware og software, rådgivning i forbindelse med computer hardware og software, computer systemanalyser, rådgivning vedrørende brug af Internet, udlejning af computere og computer software, udbydelse af brugeradgang til computere i forbindelse med forretningsledelse, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, nyhedsformidling, videooptagning, fremskaffelse af faciliteter til udstillinger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ValueNetwork (730) Indehaver: Creuna A/S, Rentemestervej 69A, 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved ledelse og administration af forretninger og kontortjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportslige og kulturelle aktiviteter. (511) Klasse 42: Juridisk tjenester, videnskabelig og industriel forskning samt edb-programmering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DXaudit (730) Indehaver: Rewss ApS, Poppelvej 5,1., 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DXtool (730) Indehaver: Rewss ApS, Poppelvej 5,1., 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WAGON WHEELS (730) Indehaver: Burton's Food Limited, Quality House, Vicarage Lane, GB- Blackpool Lancs FY4 4NQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug; næringsmidler til spædbørn; diætetiske næringsmidler, herunder medicinske kiks, medicinske småkager, herunder finskbrød, medicinske kager, medicinske konfekturevarer, medicinske chokoladeprodukter, herunder marshmallows (skumslik), sukkervarer. (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter; frugtsauce, frugtpålæg, mælk, mælkeprodukter, mejeriprodukter; fløde og flødeprodukter; yoghurt, desserter baseret på yoghurt; desserter baseret på mælk, syltetøj, konserves; tilberedte måltider og snacks. (511) Klasse 30: Kaffe, kaffe og cikorie blandinger, kaffe præparater, drikke indeholdende kaffe; cikorie og cikorie blandinger som erstatninger for kaffe; the, sort the, grøn the, urtethe (ikke til medicinsk eller helbredende brug), frugtthe, the med frugt- og urtesmag, the essenser, the ekstakter, thepulver, the blandinger; kakao, kakao produkter, kakao pulver, drikkechokolade, drikkevarer lavet af eller indeholdende chokolade, drikkevarer lavet af eller indeholdende kakao, præparater til fremstilling af chokolade- eller kakaodrikke; tvebakker; kornprodukter og præparater fremstillede af kornprodukter, morgenmadsprodukter; bageri produkter, melholdige produkter og præparater, konditor- og konfekturevarer; tærter, kiks; småkager, herunder finsk brød, kager; forberedte måltider; snacks; chokolade, chokolade produkter, chokolade og ikke medicinske konfekturevarer, is, iskonfekture; frossen konfekture; marsmallows (skumslik); sukkervarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CoffeeGo (730) Indehaver: Elite Gold Ltd, Jipfa Building, Third Floor, Mainstreet, P.O. Box 181, Road Town Tortola, Britiske Jomfruøer (740/750) Fuldmægtig: Philip & Partnere, Vognmagergade 7, 1120 København K, Danmark (511) Klasse 29: Vegetabilsk kaffefløde. (511) Klasse 30: Kaffe, ris, tapioka, sago, erstatningskaffe, kaffebaserede drikke, mel og næringsmidler af korn, morgenmadsprodukter fremstillet hovedsageligt af korn, kager, kiks, småkager, slik, chokolade og konfekture. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADIO (730) Indehaver: Planet Earth Skateboard Inc., 2453 Cades Way, Suite B, Vista, California 92083, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 25: Sportssko til mænd og kvinder. 1473

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AgroLand (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Agroland A/S, Pantonevej 10, 6580 Vamdrup, Danmark (511) Klasse 20: Senge til kæledyr. (511) Klasse 21: Fuglebure. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BINEXIS (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jupiter Skilte ApS, Ravnevej 6, 8410 Rønde, Danmark (511) Klasse 06: Skilte af metal; skilte af metal til veje, ikke lysende. (511) Klasse 09: Skilte (mekaniske); skilte, lysende. (511) Klasse 16: Skilte af papir eller pap. (511) Klasse 17: Plasticfolier til videre forarbejdning, herunder solfilm til biler og ejendomme. (511) Klasse 19: Skilte ikke af metal, ikke lysende og ikke mekaniske; skilte til veje, ikke af metal, ikke lysende og ikke mekaniske. (511) Klasse 20: Skilte af træ eller af plastic. (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, herunder firmaprofilering. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed, herunder design af logoer; rådgivning vedrørende valg af bygningsfarver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HP STAR (730) Indehaver: DAKO A/S, Produktionsvej 42, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter og præparater til industrielle og videnskabelige formål og anvendelse, herunder kemiske reagensmidler og diagnosepræparater til brug i forskningslaboratorier samt til brug industrien. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder kemiske reagensmidler og diagnosepræparater til medicinsk eller veterinærmedicinsk brug. (511) Klasse 44: Læge-, sundheds- og veterinærvirksomhed, herunder medicinsk analyse og diagnose. (730) Indehaver: Mozami Aps., Ved Milepælen 4 A, 8361 Hasselager, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser); pizzaer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. 1474

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SCHOU ISENKRAM A/S, Industrivej 36, 6580 Vamdrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 20: Beholdere, ikke af metal, til oplagring, billedrammer, møbler til badeværelsesbrug, herunder rulleborde, bænke (møbler), fodskamler, ikke af metal, hylder til opbevaring, kommoder, medicinskabe, taburetter, toiletborde, vitriner, håndklædeautomater (fastsiddende), ikke af metal, knager, ikke af metal, til beklædningsgenstande, knagerækker, store kurve (tøjkurve), kurvevarer, møbelhylder, servater (møbler), vitriner (møbler), skabe, skabsdøre og - låger til møbler, skuffer, skærmbrætter (møbler), spejle af træ eller plastic, stole, sølvbelagt glas (til spejle), tidsskrifthylder, toiletborde, urtepopttestativer, vuggekurve, æsker af træ eller plastic. (511) Klasse 21: Sæbeautomater (dispensere), transportable babybadekar, barberkoste, holder til barberkoste, opbevaringsholdere, buksepressere, børster til toiletter, børstevarer, dørgreb af porcelæn, etuier til kamme, fajancevarer, glasbeholdere, glaskrukker, malede glasvarer, kamme, redskaber til kosmetisk brug, krukker, ikke af ædle materialer, krus, ikke af ædle metaller, kurve til husholdningsbrug, ikke af ædle metaller, redskaber (ikke elektriske) til fjernelse af makeup, natpotter, neglebørster, parfumeforstøvere, pudderdåser, ikke af ædle metaller, pudderkvaster, spejlglas (råmateriale), svampe til toiletbrug, svampeholdere, sæbeholdere, sæbeskåle, tandbørster, tandbørster, elektriske, toiletpapirholdere, toiletredskaber, tøjklemmer, tørrestativer til beklædningsgenstande, tørrestativer til vasketøj, vandapparater til rengøring af tænder og gummer, vaskebaljer, vaskekar, WC-papirholder, øjenbrynsbørster. (511) Klasse 24: Ansigtshåndklæder af tekstilmateriale, badelinned (ikke beklædning), badelagner, bomuldsstoffer, frottehandsker (vaskehandsker), gardiner af tekstilmateriale eller af plastic, toilethandsker (vaskeklude), håndklæder af tekstilmateriale, husholdningslinned (ikke beklædning), lommetørklæder af tekstilmateriale, tekstilservietter, til fjernelse af makeup, møbelstoffer, tekstilovertræk til møbler, plasticstoffer (erstatninger for tekstil), pudebetræk, rayonstof, rullegardiner af tekstil, stoffer til tekstilbrug, tekstilmateriale, badeforhæng og bademåtter af tekstilmateriale eller plasticstoffer. (730) Indehaver: MT Højgaard A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer ikke af metal. (511) Klasse 37: Entreprenørvirksomhed, herunder bygge- og anlægsvirksomhed, reparationsvirksomhed, udlejning og byggemateriel og bygningsudstyr, herunder kraner, pumper, luftværktøj og betonblandeanlæg, tilsyn med bygningskonstruktion, renovation af bygninger, installation, reparation og vedligeholdelse af ventilations-, brandsikrings-, sanitets-, tyverisikrings- og energistyringsinstallationer. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed, rådgivning vedrørende byggevirksomhed, udarbejdelse af byggeplaner. (511) Klasse 43: Udlejning af transportable bygninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RODEX (730) Indehaver: Slagelse Autodele ApS, Odensevej 15, 4200 Slagelse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokathuset Slagelse, Bredgade 3, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 12: Reservedele til automobiler. (730) Indehaver: Aisab Import AB, Box 50304, S Malmø, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Alle 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 08: Hånddrevne værktøjer og håndredskaber; hånddrevne haveredskaber, herunder river, haveklippere, havesakse, spader og grensakse. (511) Klasse 12: Slangevogne. (511) Klasse 17: Koblinger (ikke af metal) til slanger. (511) Klasse 20: Slangetromler, ikke metal, ikke mekaniske. (511) Klasse 21: Vandingsredskaber, sprinklere til havebrug, sprøjtemundstykker til vandslanger, sprøjter til vanding af blomster og planter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Etrade Bank Danmark A/S, Nyhavn 31 G, 1051 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; finansiering, elektronisk overførsel af penge, forvaltning af formuer, investering af kapital, investeringsforeninger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1475

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BUBBALOO (730) Indehaver: Warner-Lambert Company, a corporation of the State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, tuggegummi (ikke til medicinsk brug), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DENTYNE ICE (730) Indehaver: Østergaard Dansk Auto Materiel A/S, Wichmandsgade 12, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, sort 30, rød P032, gul P109. (730) Indehaver: Warner-Lambert Company, a corporation of the State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, tyggegummi (ikke til medicinsk brug), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bio Medis AS, Årøseterveien 25, N Molde, Norge (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Kosttilskud i form af gæret svamp i flydende eller fast form. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Christian Mortensen, Dronninggaards Alle 130, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hovedstadens Tekniske Skole (730) Indehaver: Københavns tekniske Skole, Lygten 16, 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 41: Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Bio Medis AS, Årøseterveien 25, N Molde, Norge (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Kosttilskud i form af gæret svamp i flydende eller fast form. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRIDENT ADVANTAGE (730) Indehaver: Warner-Lambert Company, a corporation of the State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, tyggegummi (ikke til medicinsk brug), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. 1476

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 1123 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder alle foranstående tjenesteydelser ydet af foreninger til deres egne medlemmer; bistand ved forretningsledelse i form af udvikling og vedligeholdelse af henholdsvis standarder for forretningsmæssige handlemåder, etiske regelsæt samt uddannelsesmæssige standarder; salgsfremmende foranstaltninger for andre. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; tjenester ydet af foreninger til deres egne medlemmer i form af uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand; rådgivning vedrørende byggevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 1123 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder alle foranstående tjenesteydelser ydet af foreninger til deres egne medlemmer; bistand ved forretningsledelse i form af udvikling og vedligeholdelse af henholdsvis standarder for forretningsmæssige handlemåder, etiske regelsæt samt uddannelsesmæssige standarder; salgsfremmende foranstaltninger for andre. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; tjenester ydet af foreninger til deres egne medlemmer i form af uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand; rådgivning vedrørende byggevirksomhed. (730) Indehaver: Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 1123 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder alle foranstående tjenesteydelser ydet af foreninger til deres egne medlemmer; bistand ved forretningsledelse i form af udvikling og vedligeholdelse af henholdsvis standarder for forretningsmæssige handlemåder, etiske regelsæt samt uddannelsesmæssige standarder; salgsfremmende foranstaltninger for andre. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; tjenester ydet af foreninger til deres egne medlemmer i form af uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand; rådgivning vedrørende byggevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INSPIRASOF (730) Indehaver: Tribal Team Vision v/ Frank S. Kristensen, Vesterbrogade 20, 1., 1620 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); brochurer; manualer; blyanter; kontorartikler (dog ikke møbler). (511) Klasse 35: Professionel rådgivning og bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration og forretningsorganisation; rådgivning vedrørende personaleudvikling, personaleledelse, organisation og samarbejde på arbejdspladsen, rekruttering af personale. (511) Klasse 38: On-line tjenesteydelser; telekommunikationsvirksomhed, herunder kommunikation via computerskærme og computernetværkssystemer, transmission af meddelelser og billeder formidlet via computer. (511) Klasse 41: Kursusvirksomhed; undervisnings- og uddannelsesvirksomhed; ledelse og arrangement af seminarer, konferencer og workshops; underholdning; events. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Magistrenes Jobservice, Mimersgade 47, 2., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 41: IT-efteruddannelseskurser for akademikere med klar vægtning af personlig udvikling. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1477

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: E-Reiss ApS, Strandøre 15, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Broadcast Service Danmark A/S, Banestrøget 21, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Telekommunikationsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Drift og vedligeholdelse af analoge og digitale sendestationer for radio og tv, drift og vedligeholdelse af tilbringer- og sendeudstyr for radio og tv. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, nemlig administration og udlejning af mastekapacitet, multiplex-operatørvirksomhed, EPG (Electronic Programme Guide)-operatørvirksomhed, CA (Conditional Access)-operatørvirksomhed, API (Application Program Interface)-operatørvirksomhed, SMS (Subscriber Management System)-operatørvirksomhed, Internetopratørvirksomhed, interaktiv radio- og tv, udlejning af telekommunikationsudstyr, nemlig udlejning af lokalradio- og lokaltv sendere og -sendeanlæg og SET TOP boxe, udlejning af transmissionskapacitet, datatjenester vedrørende transmission. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Møbelfabrikken Anker A/S, Hesthøjvej 4, 7870 Roslev, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - også online - på en nem måde at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af elektroniske værktøjer til brug for design af møbler og indretning af hjem. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fa. Guldhammer A/S, Baunevej 24, Sdr. Resen, 7470 Karup Jylland, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GLOBIC (730) Indehaver: Chanel Sarl, Burgstrasse 26, 8750 Glaris, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt og sportshandsker. (730) Indehaver: J. C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtoftevej 150, 2800 Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 02: Maling, inklusive grundings- og forseglingsmidler, maling med begroningshindrende egenskaber, emulsionsmaling, strukturmaling, maling med specielle effekter, spartelfarver (fillers) nemlig masse og maling til udfyldning og reparation til malerformål, fernis og lakker, emaljelakker, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, fortyndere til lak og maling, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 37: Maling og anden overfladebehandling, reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende malerarbejder samt reparationsvirksomhed. 1478

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BilXtreme (730) Indehaver: BilXtreme v/thomas Sørensen, og Thomas Greffel, Fyrtøjsvej 45, 9700 Brønderslev, Danmark (511) Klasse 12: Reservedele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til automobiler. (511) Klasse 35: Engroshandel med reservedele og tilbehør til automobiler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: X-YACHTS (730) Indehaver: Ejendomsselskabet 2000 ApS, c/o Advokatfirmaet Buch & Boje, Teaterstien 6, 6100 Haderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 12: Skibe og både, herunder lystbåde; dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 39: Udlejning af både og skibe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MASCOTEX (730) Indehaver: MASCOT INTERNATIONAL A/S, Julsøvej 100, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Sikkerhedsbeklædning, herunder sikkerhedshjelme, ansigtsskærme og fodtøj. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer samt erstatninger for disse varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CUSTOMERCONNECT (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 38: Kommunikation via computerskærme, udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computer hardware og software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danpo A/S, Ågade 2, Farre, 7323 Give, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Frosne og forædlede fjerkræprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PLS Rambøll Management A/S, Olof Palmes Allé 20, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware. (511) Klasse 35: Undersøgelse og analyse af virksomheder; forretningsanalyser; statistisk analyse; administration af datastyrede arkiver. (511) Klasse 42: Design af computerprogrammer og -systemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danpo A/S, Ågade 2, Farre, 7323 Give, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Frosne og forædlede fjerkræprodukter. (730) Indehaver: Aubo Interiør v/ Jens B. Bertelsen, Vævervej 19-33, 7490 Aulum, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, ventilation. (511) Klasse 20: Spejle, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, møbler. 1479

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EUCLID (730) Indehaver: THE EUCLID CHEMICAL COMPANY, Redwood Road Cleveland, Ohio (an Ohio Corporation), USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 17: Tætningsmaterialer. (511) Klasse 19: Tagbeklædning, ikke af metal, tagbelægninger, ikke af metal, fugemasser. (730) Indehaver: Alta A/S, Danneskiold-Samsøes Alle 57, 1434 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware og programmer til databasehåndtering og databasesystemer inden for områderne Supply Chain Management, ressourceplanlægning, produktionsstyring samt webbaseret leverandørstyring, compactdisks (hukommelseskredsløb) med software. (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, professionel rådgivning om og analyse af produktionsstyring samt Supply Chain Management. (511) Klasse 41: Uddannelsestjenester, nemlig uddannelse, undervisning, kurser, seminarer, workshops og konferencer inden for områderne Supply Chain Management, ressourceplanlægning, produktionsstyring samt webbaseret leverandørstyring, herunder brugen af databasesystemer samt programsoftware og -udvikling. (511) Klasse 42: Programmering, udvikling, design, opdatering og tilpasning af computerprogrammer for andre, installation og vedligeholdelse af computersoftware, konsulentbistand i forbindelse med computersoftware og computersystemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JANE HELLEN (730) Indehaver: Hardford AB, Box 9515, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater i form af parfumer, hud- og ansigtscreme, muskeolier, ansigtsvand, læbestift, rouge, brilliantine, hårglans, hårlak, hårbehandlingsmidler, hårshampoo og hårpermanentsmidler samt plejemidler til hår, skæg, hud, mund, tænder, ansigtet, negle og fødder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Flagstænger (730) Indehaver: A Frost A/S, Hasseris Bymidte 21, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Applica, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: For computer software. (511) Klasse 42: For udvikling af computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trille (730) Indehaver: A Frost A/S, Hasseris Bymidte 21, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Skødekontoret v/advokatfirmaet Buch & Bøje, Teaterstien 6, 6100 Haderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Reklamehuset Sønderborg ApS, Att.: H. Johannsen, Sdr. Landevej 59, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand i form af udfærdigelse af skøder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARY BY GOSH (730) Indehaver: E. Tjellesen A/S, Blokken 81, 3460 Birkerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 1480

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Byggeriets Evaluerings Center, Strandgade 27B, 1401 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 35: Indhentning af forretningsoplysninger; administration af datastyrede arkiver, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, datasøgning for andre i computerregistre, bistand ved køb af varer og tjenesteydelser for andre; markeds- og omkostningsanalyser vedrørende byggeri; rationaliseringsekspertise, evaluering af logistik, kvalitet og produktivitet i byggerisektoren; udarbejdelse af statistiske oplysninger; forretningsundersøgelser vedrørende byggeri. (511) Klasse 37: Information vedrørende bygningskonstruktion og vedrørende reparation. (511) Klasse 42: Analyser og evalueringer vedrørende byggeri; arkitektvirksomhed; udvikling og forskning for andre; udarbejdelse af byggeplaner, rådgivning vedrørende byggevirksomhed, forskning vedrørende byggeriforbedringer, tekniske forskning, ingeniørvirksomhed, juridisk bistand; test af materialer, materialeprøvning, tekniske projektstudier, kvalitetskontrol; rådgivning om miljøbeskyttelse. 1481

20 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: A/S. Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Kgs. Nytorv 13, 1095 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: DanDrit (730) Indehaver: DanDrit Biotech A/S, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 05: Medicinske præparater og præparater til sundhedspleje. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed og konsulentvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: DanDrit Biotech (730) Indehaver: DanDrit Biotech A/S, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 05: Medicinske præparater og præparater til sundhedspleje. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed og konsulentvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: MelCancerVac (730) Indehaver: DanDrit Biotech A/S, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 05: Medicinske præparater og præparater til sundhedspleje. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed og konsulentvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: IndiCancerVac (730) Indehaver: DanDrit Biotech A/S, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 05: Medicinske præparater og præparater til sundhedspleje. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed og konsulentvirksomhed. 1482

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 122. årgang. 2001-05-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1425 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere