Livskompetence via stress-mestring og selv-coaching

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livskompetence via stress-mestring og selv-coaching"

Transkript

1 Livskompetence via stress-mestring og selv-coaching Af Lene Bjerregaard Forlaget Colourful, e-bog tlf ISBN Illustrationer: Ronni Jensen Omslag: Karin Hald - karinhald.blogspot.dk. Grafisk tilrettelæggelse: Lene Bjerregaard E-Bogen er en nyredigering af papirbogen Livskompetence fra 2004 af samme forfatter. Der er mere billedtekst og flere at de gode pointer er tilføjet på opsamlingssiderne i denne e-bog. Enkelte oplysninger er ligeledes opdateret, ligesom der er få mindre omskrivninger. Bogen er kun blevet endnu mere aktuel Copyright:Tekst og tegninger er beskyttet af lov om ophavsret. Ønsker du at kopiere fra bogen i professionel sammenhæng, skal du have tilladelse af forfatteren. - Tak for at du respekterer forfatterens arbejde og tid.

2 Håndbog i at udvikle Livskompetence Siden bogen udkom 1. gang i 2004, er den blot blevet endnu mere aktuel. Men bogen handler om langt mere, end almindelig stress. Bogen kombinerer gammel livsvisdom med praktiske anvisninger på, hvordan du kan tackle hverdagens dilemmaer, bekymringer, vrede og konflikter på en social og spirituel intelligent måde, så du udvikles menneskeligt og åndeligt såvel privat som på jobbet. Samtidig bidrager du til, at verden bliver et bedre sted for alle. Al frygt giver indre stress. F.eks. den udbredte frygt for ikke at være god nok. Livskunst handler om at lære at leve ud fra sin kerne og at vælge med hjertet i alle situationer du får tips til at overvinde frygt. Denne bogs styrke er, at den er kort, klar og præcis. De vigtigste pointer er opsamlet efter hvert afsnit, så de er lette af finde. Hverdagens dilemmaer vises gennem 16 cases. Derefter følger selvcoachende spørgsmål, der gør bogen til et virkelig godt arbejdsredskab. Man bliver aldrig færdig med at træne sin livskompetence, som er det vigtigste for at få glæde og succes i livet. De faglige kompetencer tæller kun 20 %. Alle kan have glæde af bogen. Anmeldelser: Jeg er virkelig imponeret. Den bog kommer rundt om mange af de vigtigste emner, som livet indeholder og har mange gode øvelser. Jytte Hollender, Ressourcekonsulent (2004) Klare tanker kan udtrykkes kort. Denne bog om livskompetence er kort og klar - og god at få forstand af. Den er på samme tid konkret og dyb. Bogen er illustreret med fine tegninger. Den er velskrevet og giver en række praktiske anvisninger. Og så er livskompetence et begreb, som alle bør være optaget af. Professor Steen Hildebrandt, Ph.D. Handelshøjskolen i Århus. Den bog er virkelig livsklog, lærerig, interessant og inspirerende. Anna Rui Nielsen, chefsykeplejerske, Norge 2

3 Indholdsfortegnelse Om forfatteren s. 5 Baggrund for bogen s. 8 Stress en kultur-tilstand s. 10 Bogens opbygning s. 11 Historier om Bent og Berit s. 12 Sådan gør du bogen til Dit personlige redskab s. 13 Det vigtigste i afsnittet s. 15 Afklaring af Din nuværende livskompetence s. 16 Case 1. Berits veninde får stress s. 18 Hvad er stress og hvordan påvirkes vi? s. 21 Indre stress s. 23 Tegn på stress. Virkning af langtidsstress s. 27 En ny vinkel på sygdom s. 29 Spørgsmål, når du er syg eller ned-trykt s. 30 Det vigtigste i afsnittet s. 31 Case 2. Sammenlægning af afdelinger s. 32 Case 3. Store krav + virksomhedskultur s. 34 Spørgsmål til stress i Dit liv s. 36 Anti-stress-øvelse s. 39 Hvilke holdninger beskytter mod stress? s. 42 Det vigtigste i afsnittet s. 46 Case 4. Familiehemmeligheder s. 47 Case 5. Stress i trafikken s. 49 Case 6. Jeg kan ikke samarbejde med den person s. 50 Afklaring af Dine livsholdninger og værdier s. 53 Sådan takles frygt og bekymringer s. 57 Generelle spørgsmål der afklarer frygtens indhold s. 57 Det vigtigste i afsnittet s. 58 Case 7. Dilemma: Helbred økonomi s. 59 Spørgsmål til Dine bekymringer og frygt s. 60 Øvelse til at overvinde utilstrækkelighed s. 62 3

4 Skjulte psykologiske rollespil s. 65 Sådan fungerer: dommeren-offeret-hjælperen s. 65 Undersøg din vrede s. 69 Brug konflikter konstruktivt s. 71 Om sandheder s. 73 Metode til at tilgive s. 74 Det vigtigste i afsnittet s. 75 Case 8. Fordomme s. 76 Case 9. Bagtalelse s. 77 Case 10. Sandheder s. 79 Case 11. Fodboldklubbens bestyrelse s. 84 Uddybende spørgsmål til rollerne i Dit liv s. 86 Øvelse i selvrespekt s. 88 Social intelligens på jobbet s. 90 Hvad er kreativ, spirituel og social intelligens? s. 91 Hvordan gives konstruktiv social intelligent feedback? s. 93 Hvordan bliver jeg selv en bedre kollega? s. 94 Det vigtigste i afsnittet s. 95 Case 12. Anklager fra kollega s. 96 Case 13. Alkoholproblemer s. 98 Case 14. De utaknemmelige unge medarbejdere s. 99 Case 15. Magt og afmagt. Årsager til produktionsnedgang s manipulations-metoder s.104 Case 16. Gamle vaner nye situationer s.105 Afklaring af Dine sociale kompetencer s.106 Jeg du vi vinklen s.107 Bliv herre over eget liv. s.109 Huskeliste til livskunst s.111 Kvalitetssikring af dit liv s.113 Det vigtigste i afsnittet s.114 Hvad er livskvalitet for dig? Dine forventninger s.115 Plan for kvalitetssikring af Dit liv s.117 Litteraturliste s.120 4

5 Om Lene Bjerregaard Jeg har altid interesseret mig for livsfilosofi, psykologi, samt personlig og åndelig udvikling. Jeg har læst hundredvis af bøger og deltaget i mange kurser, så mine inspirationskilder er mange. Men udfordringerne i mit liv har været den største læremester i selvindsigt. Interessen for sammenhængen mellem krop og psyke steg i forbindelse med en kræftsygdom i 1988, hvor jeg var ret ung. Jeg fik mod på at udgive bøger selv efter endnu en kræft i I 2007 gik jeg ned med stress. Jeg har lært at se sygdom som læremester i livskunst. Jeg er uddannet arkitekt og psykoterapeut. Jeg kombinerer de to uddannelser på flere måder. Jeg integrerer altid filosofi, psykologi og videnskab for at give en større helhedsforståelse. Alle mine bøger har jeg skrevet, fordi jeg manglede dem. Jeg har også udviklet Holistisk Indretnings-psykologi, der kombinerer seriøs videnskabelig farvepsykologi, perceptions-psykologi og dybde-psykologi med arkitektfaglige redskaber. Tidligere udgivelser: Hvorfor brystkræft? 1993 Brug farverne bevidst, 1996 Farver & Stemninger, 1999 Farveordbog 100 farvesignaler, 2002 som e-bog 2012 Livskompetence, 2004 Den nye helhedsfarvelære, 2005 Holistisk indretning, 2011 som e-bog 2012 Se mere på web: 5

6 6

7 Den, der kender andre er lærd. Den, der kender sig selv er mægtig. Lao-Tse 7

8 Baggrunden for bogen. Hvad er spirituel intelligens og livskompetence? Der tales meget om at udvikle de faglige kompetencer for at styrke vor position på arbejdsmarkedet. Men noget tyder på, at de menneskelige kvalifikationer er mere afgørende end de faglige. Jeg så en undersøgelse i Berlingske Tidende, der viste, at de menneskelige kvalifikationer er mere afgørende end de faglige for, om vi får succes i livet eller ej. De faglige kvalifikationer tæller kun 20 %. Livskompetencerne tæller altså hele 80%! Hvis man er topkvalificeret fagligt, men ikke tør komme frem med sine tanker og ideer, er der ingen, der lægger mærke til én. Det nytter ikke at have en IQ på 160, hvis man ikke kan begå sig blandt andre mennesker. Der er eksempler på, at folk med meget høj IQ har et ufaglært job, som ikke kræver samarbejde, fordi de ikke har udviklet deres sociale og emotionelle kompetencer. Der har de seneste 15 år været talt om EQ = Emotionel Quotient, som er følelsesmæssig intelligens. Nu har man tilføjet SQ = Spirituel Quotient, som er spirituel intelligens, der er evnen til at se: - meningen med livet fra en overordnet filosofisk vinkel - sig selv som en del af en større helhed og tænke på helhedens interesse (det fælles bedste) - etiske holdninger ikke skade nogen eller noget Det er disse intelligensområder, som bogen omhandler: Hvordan bruge spirituel intelligens på jobbet og i dagligdagen? Det filosofiske aspekt er her formidlet på en enkel og let forståelig måde, der relateres til hverdagens dilemmaer ved hjælp af nogle cases, som vi alle kan spejle os i. 8

9 Livet byder af og til på situationer, som kan give anledning til frygt, stress og bekymringer. Omstruktureringer på jobbet eller privat (som f.eks. skilsmisse), er større ydre faktorer. Men vore holdninger er i høj grad med til at afgøre, om en situation i hverdagen giver os stress eller ej. Jeg synes, der har manglet et ord, der dækker denne evne: Livskompetence. Livskompetence er evnen til at kunne takle svære situationer og se dem som udfordringer, man kan lære og udvikles af. Dette mindsker stress. Ved at udvikle den emotionelle og den spirituelle intelligens, kan alle lære at få større livskvalitet. Vi får større indflydelse på vores liv ved at ændre holdninger til negative situationer. Vi får større indflydelse på vores liv og mere livskvalitet ved at se negative situationer, som (op)gaver, der giver mere livserfaring og personlig udvikling. Derved bliver oplevelsen er gave til at forstå livets dybere mening. 9

10 Bogen er en opsamling af gammel livsfilosofi især fra østen, som er kombineret med moderne vestlig psykologi og videnskab, der igen er krydret med egne filosofiske betragtninger. Filosofi giver overblik og sammenhæng. Det er først, når vi møder negative reaktioner fra vrede og sure personer, samt tab af alle slags, som giver stress, at vores kompetence til at mestre både stress og selve livet virkelig udfordres vores reaktion herpå viser, hvor langt vi er kommet med at integrere alt det, vi har læst om selvudvikling! Stress - en kultur-tilstand Stress rammer flere og flere. Alt efter hvilken statistik, man ser i, er det mellem 35-55% af befolkningen, som oplever stress i større eller mindre grad i det daglige. Flere og flere bliver alvorlig syge på grund af langvarig stress. DTU har i 2012 konkluderet i en undersøgelse, at stress koster ca. 1½ million ekstra sygedage om året. Det vrimler efterhånden med bøger om stress. Da jeg selv for nogle år siden blev alvorlig syg af stress, savnede jeg en lille, kort præcis håndbog om stressens årsager og enkle metoder til at imødegå stress. En stress-ramt hjerne, der har været på overarbejde i årevis, orker ikke at læse bøger på 300 sider. Mange andre bøger om stress omhandler de ydre faktorer. Denne bog tager fat i den indre stress det pres vi i stigende grad pålægger os selv. Flere og flere presser sig selv ud over kanten, for at leve op til det, vi tror, vi skal kunne præstere alle vegne både privat og på jobbet, hvor der er stærk fokus på resultater og det perfekte liv. Selve processen; at leve i nu et bliver glemt. Men stress opstår langt fra kun ved tidspres. Hver gang, vi føler frygt (f.eks. for ikke at kunne slå til), aktiveres stresshormoner. 10

11 Selv om jeg har beskæftiget mig med psyko-spirituel udvikling i over 30 år, blev jeg alligevel ramt af sygdom. Vi har alle blinde pletter i vores selvbevidsthed. Vi kan alle lære at få mere selvindsigt og blive bedre til at lytte til den indre stemme. Livskompetence og stressmestring er nært forbundne. I virkeligheden tror jeg, at al sygdom kommer af en eller anden form for stress. Derved kan man bruge sin sygdom som læremester i personlig udvikling. Bogen giver dig selv-coachende spørgsmål, så du bliver mere klar over dine ubevidste valg. Det er velkendt, at folk med stor ansvarsfølelse let får stress. Jeg har i tillæg erfaret, at særligt sensitive mennesker med stor empati og forståelse for andre også hyppigt får stress, fordi de ikke kan sige nej til at hjælpe andre og fordi de bombarderes af indtryk. Der er ikke pauser nok i det moderne hektiske liv, hvor vi skal være på hele tiden, med mindre man selv siger stop. Brug bogen hver gang, du synes, du er kørt fast i et problem, føler utryghed, eller blot trænger til inspiration til nye og mere positive perspektiver på livet. Bogens opbygning. Hvert afsnit behandler essensen i et emne, således at bogen bliver så kort, præcis og overskuelig som mulig. Derefter følger en side med afsnittets vigtigste pointer, så du nemt kan finde det igen. 20 humoristiske Tegningerne gør det nemmere for dig at huske teksten! Billeder huskes bedre end ord. Nogle ord er delt med en tankestreg det er IKKE en fejl, men for at man skal tænke mere over ordets dybere betydning! (f.eks. ned-trykt s. 28 og gen-gæld s ) 11

12 Dernæst følger vi, hvordan to almindelige personer, som vi kalder Bent og Berit, konkret takler nogle af de problemstillinger, der er beskrevet overordnet og generelt. Til sidst følger nogle sider med selv-coachende spørgsmål, hvor du kan relatere emnet og dilemmaet til netop DIT LIV. Sidst i bogen er en liste til at udvikle livskunst, som du kan læse med jævne mellemrum. Derved kan de positive råd integreres mere og mere i din bevidsthed en forudsætning for at integrere det i din hverdag det er her det virkelige arbejde ligger, når de gode bøger er læst! Da en stor del af vores liv foregår på arbejdet, er der et særskilt afsnit om Livskompetence og social intelligens på jobbet. De fleste cases om Bent og Berit beskriver problemer på deres arbejde. Historier om Bent og Berit et arbejdsredskab. Vi kender alle Bent og Berit, for deres liv, oplevelser og frustrationer er almene. Derfor kan vi spejle os i dem. Deres problemer er sandsynligvis også dine problemer. Bent er 49 år og Berit er 42 år. Sammen har de børnene Birgitte på 16 år, som går i gymnasiet og Benjamin på 12 år, der går i 6. klasse. Bent har arbejdet sig op til en lederpost, som økonomi- og personalechef i en privat virksomhed med 400 ansatte. Han er en del af et team på 5 ledere. Berit er sygeplejerske på et kommunehospital, hvor hun har været i 12 år. Vi følger dem i forskellige situationer for at se, hvordan de vælger at klare de problemer og dilemmaer, som vi alle møder i hverdagen. Vi ser, hvordan de bruger både små problemer og 12

13 større kriser til at udvikles og vokse på det personlige, men også på det professionelle plan de to verdener er ikke adskilte, men hænger sammen inde i enhver person. Efter hver case, bliver du spurgt om, hvad DU ville gøre i den pågældende situation. Det gør bogen til et godt arbejdsredskab, der også kan bruges som debatoplæg på de fleste arbejdspladser eller i organisationer/foreninger. Derefter følger en beskrivelse af, hvordan Bent eller Berit vælger at reagere. Måske kan du hente inspiration i den måde, de takler tilværelsens udfordringer, for deres reaktionsmåder er præget af høj social og spirituel intelligens samt stor livskompetence, der mindsker stress. Men det vigtigste er, at du selv tager stilling. Sådan gør du bogen til Dit personlige arbejdsredskab 1. For at få mest ud af bogen, bør du først læse bogen hurtigt igennem, så du får overblik over indholdet. Du vil sandsynligvis nikke genkendende til mange ting du har læst det før. Men hvor meget har du integreret i din hverdag??? Det vanskelige er netop at implementere alt dette. Det tager ofte et helt liv. Det er så stor en mundfuld, at det er en god ide, at tage det i småbidder. Hver eneste dag kan man lære nyt. Det er kun godt at læse om livsfilosofi igen og igen. Jeg har oplevet, at hver bog jeg læser, altid er skrevet ud fra en ny vinkel, selv om det er bog nr. 300 om samme emne: personlig udvikling. Vi glemmer hurtigt det meste af det, vi læser og hører. Efter en uge husker vi kun ca. 10%. Hvis du kun læser bogen overfladisk igennem uden at besvare spørgsmålene, vil dit udbytte også kun blive overfladisk! 13

14 2. Læs derefter et kapitel ad gangen og brug tid på at besvare alle spørgsmål både i selve afsnittet og dem, der relaterer sig til Bent og Berit, samt til DIT LIV. Gør det skriftligt, for så vil du blive tvunget til at tænke dybere over hvert spørgsmål. Brug mindst 1 uge på hvert kapitel, så det kan nå at bundfælde sig i din psyke. Du kan også bruge historierne og spørgsmålene til Bent og Berit som debatoplæg på din arbejdsplads. 3. Tag bogen frem efter noget tid og se, hvordan du så vil svare på de spørgsmål, der er mest aktuelle for dig. På den måde bliver bogen et virkelig stærkt redskab til at udvikle dine kompetencer til at mestre stress og selve livet ud fra en filosofisk og social vinkel til alles bedste. For hver gang du tager bogen frem, vil du kunne gå et lag dybere i hvert hovedemne og komme endnu tættere på din egen kerne. Det er de samme typer af konflikter og problemer, vi oplever livet igennem, men fra forskellige vinkler og på dybere niveauer. God arbejdslyst og udviklingslyst! På Livets landevej kan vi møde problemer og forhindringer, men der er altid flere valgmuligheder for at komme videre. Lær at se dem. 14

15 Det vigtigste i dette afsnit er: Du kan bruge din stress og andre sygdomme som læremester i personlig udvikling. Har du tænkt på, at hver eneste lille beslutning i virkeligheden handler om, hvordan DU ønsker at leve DIT liv? Undersøgelser viser, at de menneskelige kvalifikationer er mere afgørende end de faglige for, om vi får succes i livet eller ej. Livskompetence er, at kunne takle svære situationer og se dem som mulighed for at lære mere om sig selv ikke de andre. Problemer er opgaver, der endnu ikke er blevet løst! Der findes en løsning på ethvert problem. Vi får større indflydelse på vores liv og mere livskvalitet ved at se negative situationer, som (op)gaver, der giver mere livserfaring og personlig udvikling. 15

16 Afklaring af DIN nuværende livskompetence Du har sikkert hørt eller læst det meste, der står i denne bog før, men..hvor meget har du integreret i din hverdag? Hvordan reagerer du reelt, når du står midt i et problem eller vanskelig situation? Du kan teste dig selv, ved at svare ærligt på de 8 spørgsmål! (Du snyder kun dig selv ved at være uærlig) Hvilken mulighed hælder du mest til? Sæt X ud for a) eller b) 1) Sidst du var i en større personlig krise, tab, sorg eller konflikt, tænkte du da: a) Nej, hvor irriterende og besværligt det kunne jeg godt undvære? Eller tænkte du: b) Hvilken gave og erfaring ligger gemt til mig her? 2) Sidst du mistede et venskab eller en kærlighed, blev du da a) vred og begyndte, at finde fejl ved den anden? Eller b) sagde du: OK. - Tak for den tid, vi har haft sammen? 3) Er der nogle kendte personer eller venner, som du misunder, fordi det går dem godt og ikke går så godt for dig selv? a) Det hænder i ny og næ. b) Næsten aldrig. 4) Er der nogle kendte personer, som du særlig godt kan lide at tale nedsættende om og gør det tit? (evt. en politiker?) a) Ja, et par stykker b) Nej, jeg taler ikke nedsættende om de kendte. 4) Når folk uretmæssigt anklager dig for noget, oplever du det da som a) et angreb du skal forsvare dig imod, eller b) udtryk for denne persons frustration og usikkerhed? 16

17 5) Er du generelt en optimist? Hvilken holdning, kommer tættest på din: a) Det er svært at være optimist, når livet er så besværligt. b) Man kan altid finde en positiv vinkel. Omstillingsparat er et af de nye modeord. Det mindsker stress at kunne omstille sig hurtigt til en ny situation. Test her hvor omstillingsparat du er? 6) Hvis dit job pludselig blev sparet væk og du blev fyret, ville du da tænke: a) Sikke en katastrofe hvad skal jeg dog leve af nu? eller b) Nå, jeg har også godt af at prøve noget andet. Jeg går straks i gang med at søge noget nyt 7) Du har aftalt med din ven/veninde, at I skal i biografen/ud at spise og ½ time før ringer denne person afbud, fordi personen ikke har tid alligevel. Hvordan reagerer du? a) med vrede og irritation. b) siger: ærgerligt, men så går jeg selv i biografen/byen. 8) Hvis der er problemer på din arbejdsplads, tænker eller siger du så: a) Hvis der skal ske nogen ændringer her, må det være de andre, der starter! b) Hvordan kan jeg medvirke til at løse op for problemet? Antal svar på a) Antal svar på b) PS: Hvis du har svaret bare et a), kan du få glæde af denne bog. Brug listen til at hente inspiration til, hvordan du kan sætte nye mål for, hvordan du fremover ønsker, at opleve DIN verden. 17

18 Case 1. Berits veninde får stress. Berits veninde Lise, som er pædagog i en børnehave, ringede til Lise i aftes og fortalte grædende, at nu skulle der spares igen på personalenormeringerne. Lise, der var blevet skilt for 2½ år siden, havde igennem de sidste 2-3 år været forkølet ret tit. På grund af de hyppige sygemeldinger var Lise bange for, at hun nu kunne blive fyret. Lise var en meget ansvarsfuld person, som kun ønskede det bedste for børnene og sine kolleger. Lise havde et venligt væsen og var altid flink og hjælpsom. På grund af dårlig samvittighed over de mange sygedage, hvor hendes kolleger så fik ekstra at se til, tilbød Lise altid at give en hjælpende hånd, når nogen havde brug for det. Det betød dog, at Lise ofte måtte bruge sin frokostpause hertil. Derfor kom Lise som regel træt hjem fra arbejde og ofte med hovedpine. Alligevel var Lise tit i tvivl, om hun gjorde sit arbejde godt nok og om hun var vellidt af sine kolleger. Hun fik aldrig nogen positiv feedback fra hverken lederen eller de andre ansatte. Efter skilsmissen var arbejdet blevet hele hendes liv. Lise havde betroet Berit, at hun havde haft svært ved at falde i søvn de sidste 2 år, da hun spekulerede over næste dags opgaver og på om hun var god nok til sit job. Derfor var hun ikke udhvilet, når hun mødte på arbejde næste dag. Weekenderne blev brugt til at hvile ud, så hendes sociale liv var blevet meget indskrænket. Lise sagde i telefonen: Jeg føler mig utrolig stresset. Jeg er ved at bryde sammen og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Berit og Lise talte længe sammen. Berit foreslog Lise at ringe til sin læge næste dag og få en sygemelding og en henvisning til en stresskonsulent eller psykolog med speciale i stress. Berit lovede også at komme forbi næste dag med nogle CD er med afstressende og beroligende musik og en buket blomster. 18

19 Hvorfor tror du, at Lise er bange for, at hun ikke slår til på sit arbejde? Find så mange både ydre og indre årsager som muligt.. Hvilke holdninger til sig selv, får Lise til altid at sige Ja, når nogen spørger om ekstra opgaver? eller omvendt: Hvorfor kan hun ikke sige Nej? Find så mange svar som muligt... Hvad ville du have foreslået Lise?... og hvorfor?

20 20

21 Hvad er stress og hvordan påvirkes vi? Det engelske ord: Stress betyder pres. Vi bliver stressede, når vi føler os pressede. Men det er meget individuelt, hvornår mennesker føler sig så pressede, at der er tale om stress. Der er både positiv og negativ stress. Positiv stress er, når vi udfordres i tilpas mængde. Uden udfordringer vil vi kede os. Ved for meget rutine går vi i stå. Man kan sige, at negativ stress opstår, når vi ikke kan overskue en situation. Som oftest er den opstået uventet, virker faretruende og vi oplever, vi ikke har indflydelse på situationen. Det er selvfølgelig de uforudsigelige begivenheder, der stresser mest. Når de opstår, er det vigtigt at kunne omstille sig hurtigt til en ny situation. Det gøres ved først og fremmest, at erkende situationen, frem for at benægte den, som vi meget tit gør i starten. Derefter kan vi beslutte, hvordan vi så kan handle mest optimalt. Derved får vi igen indflydelse på forløbet. Den ydre faktor, der stresser mest, er ægtefælles død eller alvorlig sygdom hos sig selv eller de nærmeste. På jobbet er det ikke kun tidspres, der stresser. Det kan også give stress, hvis der er uklare forventninger fra ledelsen, eller man har problemer med sine kolleger. Ændret ansvar på jobbet kan ligeledes give stress. For 25 år siden viste officielle undersøgelser, at 35% følte sig stresset på jobbet. I 2003 viste en undersøgelse fra Institut for Folkesundhed, at 45% af arbejdsstyrken følte sig stresset. Antallet af sygemeldte på grund af stress stiger fortsat. Faktisk kan alle forandringer selv de positive - give nogle mennesker stress. Da vi er forskellige som personer, vil vi også reagere forskelligt på den samme type af belastning 21

22 Uanset om presset skyldes, at man bliver opsagt på jobbet eller af kæresten, er forandringer en del af selve livsprocessen. ALT forandrer sig. - Tro på, at noget nyt og bedre erstatter det gamle! Indre stress. Det er langt fra altid, at presset kommer udefra. Vi kan tit stresse os selv ved at bekymre os eller ved at tænke negativt om os selv og andre. Det indre selvpåførte pres kan vi formindske, ved at blive opmærksom herpå. Her er typiske måder, vi kan stresse os selv på: - bekymringer om noget måske vil ske i fremtiden - frygt for at miste noget eller nogen - overdreven ansvarsfølelse - skyld og skamfølelse - følelse af ikke at slå til - uløste konflikter - had, nag og bitterhed - jalousi og misundelse - konstante selvbebrejdelser og utilfredshed - manglende evne til at sige fra ved krænkelser - forsøg på at kontrollere andre - præstationsangst Listen her skal ikke bruges til at få dårlig samvittighed!!! Den bør selvfølgelig bruges konstruktivt til at sige til sig selv: På disse områder må jeg rydde op, for at få det bedre. Husk at rose dig selv, for hvert eneste (lille) fremskridt. Det er et livsprojekt, at få ryddet helt op. 22

23 Sådan påvirkes kroppen af psyken. Krop og psyke hænger nøje sammen. Følelser skaber kemiske og fysiske reaktioner i kroppen. Vi har alle prøvet at rødme, når vi blev flove eller forlegne. Vi har også prøvet at få hjertebanken, når vi blev forskrækkede eller forelskede osv. De senere år har videnskaben bekræftet det, de fleste af os allerede har erfaret: at krop og psyke hænger uløseligt sammen. Krop og psyke hænger sammen. Alle følelser påvirker kroppen: Vi har f.eks. alle prøvet at rødme, når vi blev flove. 23

24 Den forskning, der ser på denne sammenhæng, kaldes psykoneuro-immunologi-endokrinologi: Forskningen viser, at alle vore tanker og følelser (psyko) sender signaler via nervesystemet (neuro) ud til såvel organer og væv som hormonsystem (endokrin) og immunforsvar. (immunologi) Alle tanker og følelser giver fysiske reaktioner i hele kroppen via nervebanerne og hormoner i blodbanen. 24

25 Den stærke sammenhæng mellem krop og psyke ses også af, at det har vist sig i mange forsøg, at placebo medicin (kalktabletter) kan helbrede % af de fleste sygdomme også alvorlige. F.eks. har jeg læst, at kalktabletter kan helbrede 70% mavesår på 3 mdr. Og i England har man prøvet at give lægestuderende saltvandsindsprøjtninger, men påstod at det var kemoterapi. Hele 30 % mistede håret alene på grund af forventningen! Dette viser, hvor meget, tro og forventninger styrer fysiske reaktioner! Vi besidder alle en selvhelbredende evne. Det har vist sig, at optimistiske mennesker generelt er mindre syge end pessimister. Men også her findes undtagelser, for mange faktorer spiller ind. Latter og alt, hvad der er udtryk for livsglæde (sang, dans, godt samarbejde) fremkalder endorfiner, som er kroppens eget lykkehormon. Latter kan faktisk virke smertestillende. Når vi bliver stressede udskiller binyrerne et korttids stresshormon (adrenalin) og et langtids stresshormon (cortisol), for at vi kan få ekstra energi til at klare den uvante situation, der opleves som faretruende. Når situationen er klaret, falder kroppen igen til ro. Det er kun den konstante langvarige stress, (f.eks. fra bekymringer) der kan gå ud over helbred og humør, da stresshormoner skaber kemiske reaktioner, som virker nedbrydende på såvel kroppen som humøret. Den seneste forskning viser, at også hjernen kan tage skade. Store mængder af stress-hormonet cortisol øger indholdet af kolesterol i blodet, som efterhånden forsnævrer blodårerne (medfører bl.a. årefor-kalkning, forhøjet blodtryk og hjerte- 25

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1 Noget er anderledes... 4 De første små tegn... 4 Omkring diagnosen... 5 Dagen jeg aldrig glemmer... 6 Nedtur...... 8 Kap. 2 Livet forandres..... 11 Den svære

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Om ledighedsstress asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel Få styr på stress og skab bedre trivsel på arbejdspladsen Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Fra stress til trivsel 2. udgave,

Læs mere

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 NLP Master i Ledelse og Kommunikation Life- log Businesscoach fra Manning Inspire Businesscoach fra Leadership Company Coaching og foredrag kan bestilles via

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

U D K A S T. Kærlighedsmanualen. - fra tanke til handling. Nina Askov Charita Vegeberg Poulsen

U D K A S T. Kærlighedsmanualen. - fra tanke til handling. Nina Askov Charita Vegeberg Poulsen U D K A S T Kærlighedsmanualen - fra tanke til handling. Nina Askov Charita Vegeberg Poulsen Nina Askov & Charita V Poulsen Kærlighedsmanualen - fra tanke til handling. 2013, Nina Askov & Charita V Poulsen

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Chris Poole Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Indhold Forord................................................... 3 Kærestevold som undervisningstema............................

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Stress! - om min vej tilbage til musikken!

Stress! - om min vej tilbage til musikken! Stress - om min vej tilbage til musikken KA-projekt af Lars Fiil Fredslund NOMAZZ-2, Studienummer 2007161 Det Jyske Musikkonservatorium Vejleder: Morten Øberg Opgaven består af 71.497 anslag inkl. blanktegn,

Læs mere

Skolelederens psykiske arbejdsmiljø

Skolelederens psykiske arbejdsmiljø TEMA Psykisk Tekst indsættes arbejdsmiljø Skolelederens psykiske arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø på skoler Indhold Forord side 3 Introduktion til ledelse og arbejdsmiljø side 4 Vilkår for skoleledelse

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere