VÆRESTEDER I BLÅ KORS DANMARK. Undersøgelse af væresteder i BLÅ KORS DANMARK. - gør det en forskel interview af 30 brugere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRESTEDER I BLÅ KORS DANMARK. Undersøgelse af væresteder i BLÅ KORS DANMARK. - gør det en forskel interview af 30 brugere"

Transkript

1 Undersøgelse af væresteder i BLÅ KORS DANMARK - gør det en forskel interview af 30 brugere Indhold: 1. Baggrund Målgruppe 3 3. Sammendrag af undersøgelsens resultater Uddybende sammenfatning af undersøgelsens resultater 6 5. Nøgletal for væresteder i Blå Kors, samt beskrivelse af respondenternes karakteristika Arketyper dem vi møder på værestederne Metode og validitet. 14 Appendiks 1: Interview-spørgsmål.. 16 Appendiks 2: Resultater af de 30 interviews. 17 Side 1

2 1. Undersøgelsens baggrund: Blå Kors Danmark driver i dag ti væresteder rundt om i landet, hvor mennesker med sociale, psykiske og misbrugsmæssige problemer har mulighed for at komme. Blå Kors har længe gerne villet undersøge og forsøge at dokumentere i hvilket omfang, det kan antages, at det at komme i et værested har nogen væsentlig positiv betydning i brugeres liv. Det har også været et ønske, at forsøge at belyse i hvilket omfang andre forhold har en positiv indflydelse i brugernes liv. Det har været væsentligt, at det var brugernes egne og alene disses oplevelser af det, der blev belyst. Blå Kors Danmark har derfor foretaget en undersøgelse, baseret på 30 interviews blandt brugere på samtlige ti væresteder. Interviewene har fundet sted i perioden november 2015 januar Der har været tale om individuelle interviews inden for en i forvejen fastlagt interviewramme. Der har i udvælgelsen været lagt vægt på at finde interviewpersoner, der havde mest mulig spredning i forhold til alder, varighed af perioden, de havde besøgt værestedet, samt såvel mænd som kvinder. Udvælgelsen af interviewpersoner er blevet foretaget af det enkelte væresteds leder inden for ovenstående kriterier. Side 2

3 2. Undersøgelsens målgruppe Undersøgelsens målgruppe er tre. Undersøgelsen tænkes at kunne give kommunale politikere og forvaltninger mere indsigt i hvilken betydning væresteder har i brugeres liv, når man spørger dem selv. Herudover kan rapporten være med til at kaste lys over hvilke øvrige sociale netværk brugerne har, og endelig brugernes vurdering af hvad det vil betyde, hvis værestedet måtte lukke. Med undersøgelsen vil de kommunale beslutningstagere have bedre indsigt i, hvilken betydning værestedet har for brugerne og dermed hvilket udbytte kommunen får for sin støtte. Den anden målgruppe er værestedernes såvel lønnede som frivillige medarbejdere. Her vil undersøgelsen kunne bruges til at give en mere grundig indsigt i, på hvilken måde brugerne oplever værdien i at kunne komme i værestedet. Undersøgelsen belyser også, hvilke af værestedets mange forskellige tilbud, som brugerne tillægger størst værdi. Hvis der ses nærmere på denne information, kan værestederne overveje om man med fordel kunne ændre noget af det, som man tilbyder, for i højere grad at imødekomme brugernes ønsker og behov. Endelig giver undersøgelsen også et indblik i såvel brugernes øvrige netværk, som brugernes vurdering af hvad det vil betyde, hvis værestedet måtte lukke. Værestedsledere og medarbejdere vil såvel på det enkelte værested som i fællesskab værestederne imellem kunne bruge undersøgelsen til at udvikle og kvalitetssikre indsatsen på værestederne. Endelig har undersøgelsen også en interesse for Blå Kors Danmark. Med rapporten vil man kunne besvare en række spørgsmål om, hvad betyder værestederne i menneskers liv? Man får en indsigt i hvilke forskellige livsvilkår og udfordringer, brugerne af værestederne har. Viden om, hvilke behov værestederne dækker i brugernes liv, og hvilken effekt brugerne tillægger det at kunne komme i et værested, samt på hvilken måde værestedet har været med til at gøre en forskel i menneskers liv. Denne viden vil kunne anvendes, når organisationen foretager strategiske beslutning om indsatsområder og deres indvirken på menneskers liv. Denne viden kan også bruges, når der forhandles med kommuner om værdien af det tilskud som kommunen yder til et væresteds drift. Undersøgelsen vil kunne give Blå Kors Danmarks bestyrelse og direktion en yderligere vægt når der nationalt drøftes indsats i forhold til mennesker med særlige sociale behov/ socialt udsatte. Endelig Side 3

4 vil Blå Kors Danmark også kunne bruge undersøgelsen og dens fokuspunkter i organisationens drøftelse med andre diakonale organisationer, i de fælles bestræbelser på til stadighed at have de bedst mulige tilbud til målgruppen. Side 4

5 3. Sammendrag af undersøgelsens resultater Sammenfattende kan det af undersøgelsen uddrages, at det enkelte værestedet har en stor eller meget stor betydning for næsten alle brugeres vedkommende. Det vil for stort set alle brugere have store negative konsekvenser, hvis værestedet måtte lukke. Værestedet har betydet en mindre eller en væsentlig mindre ensomhed for en betragtelig del af brugerne. Det, der kendetegnede det liv brugerne havde inden de begyndte med at bruge værestedet, var mere misbrug, flere psykiske problemer, færre og dårligere sociale relationer samt mindre og dårligere fungerende sociale netværk. En stor del af disse problemer er blevet mindsket eller væsentlig mindsket som følge af at komme i værestedet. En del af værestedernes brugere har ikke andet netværk end værestedet. En mere uddybende sammenfatning af undersøgelsens resultater findes i kapitel 4 på de følgende sider. Side 5

6 4. Uddybende sammenfatning af undersøgelsens resultater: Svarene på undersøgelsens interview præsenteres her i en lidt mere uddybende form end tilfældet var i afsnit 3, svarene suppleres med en række citater fra interviewene. To ud af tre besøger værestedet hver dag. De øvrige besøger værestedet mellem 2 og 4 gange ugentligt. det er jo ligesom blevet min familie der mangler noget, hvis jeg ikke kommer i værestedet det er blevet en del af min daglige rutine, at jeg kommer her bare et par timer det er rart at komme her. de kalder mig altid ved navn både, de andre brugere og medarbejderne det er ligesom om at man er velkommen her de tar mig jo, som jeg er. Det har jeg ikke været vant til før Lige knap halvdelen bruger værestedet mere nu, end de gjorde da de begyndte med at komme i værestedet. Hver fjerde bruger værestedet i samme udstrækning som tidligere og én ud af seks bruger værestedet mindre end tidligere. Dem der bruger værestedet mere end tidligere: Efterhånden, som jeg er kommet til at kende flere hernede, er det at komme i værestedet blevet en stor del af mit sociale liv. i begyndelsen sad jeg meget mere for mig selv. Jeg er begyndt, at have samtaler med de lønnede medarbejdere om mine problemer. Det gjorde jeg ikke i starten På en eller anden måde er det som om der mangler noget, hvis jeg ikke kommer her ind omkring hver dag, sådan var det ikke i starten Godt én af tre er kommet i værestedet i mere end fem år. Én ud af fire er begyndt at komme i værestedet inden for det seneste år. Side 6

7 Alle de interviewede svarer, at de benytter værestedets mulighed for at få dækket et behov for socialt samvær med andre. Alle spiser varm mad i værestedet hver dag eller flere gange om ugen. de serverer jo god mad hernede, og jeg får ikke lavet varm mad til mig selv derhjemme Jeg synes, at det er hyggeligt at spise sammen med andre. At spise alene derhjemme kan godt føles lidt ensomt Jeg kan ikke lave maden lige så billigt, hvis jeg skal lave mad til mig selv derhjemme Tre ud af fire af brugerne deltager i værestedets udflugter. jeg er glad for at være med på udflugterne,. jeg plejer ikke at komme sådan udenfor byen det er hyggeligt at opleve noget sammen med andre.så har man også noget at snakke om bagefter Knap en fjerdedel har jævnligt eller ofte individuelle samtaler med en af værestedets lønnede medarbejder. jeg har jo ikke så mange andre at snakke om mine problemer med Jeg synes, at de er gode til at lytte, og en gang imellem kommer de med et forslag til hvad jeg kan gøre Ni ud af ti svarer, at deres netværk er blevet større som følge af at komme i værestedet. Tre ud af fire giver udtryk for at værestedet har en stor eller meget stor betydning i deres liv. Det at komme i værestedet har givet mig meget mere indhold i mit liv Side 7

8 det er ligesom, der mangler noget, hvis jeg en enkelt dag ikke kommer her Otte ud af ti svarer, at de føler sig mindre ensomme i dag sammenlignet med før de begyndte at komme i værestedet. Nu har jeg jo nogen at snakke med,. det er også rart at snakke med nogen, der har oplevet noget i stil med det jeg selv har oplevet nogen gange er det som om de forstår én bedre. før sad jeg tit alene, derhjemme. Jeg var sådan set kun udenfor, når jeg skulle handle ind Det der kendetegnede det liv brugerne havde inden de begyndte med at bruge værestedet er for seks ud af ti, mere misbrug, flere psykiske problemer, færre og dårligere sociale relationer samt mindre eller dårligere fungerende sociale netværk... før kom jeg i nogle miljøer, som ikke var godt for mig. det kan jeg se nu bagefter hvis jeg havde fortsat med det liv, jeg levede inden jeg begyndte at komme her, ville jeg ikke have været her i dag Min familie er blevet meget mere tryg efter jeg er begyndt med at komme her,. de kan jo se, at der er sket noget godt for mig Ni ud af ti svarer, at det vil have en stor eller meget stor negativ betydning i deres liv, hvis værestedet måtte lukke. det ville være en katastrofe i mit liv, hvis det lukkede, intet mindre Jeg ville ikke vide, hvor jeg ville skulle gå hen, for at få det samme, som jeg får her Jeg ville jo ligesom miste min familie Side 8

9 Her nævner nogle af de interviewede, konsekvenser som: flere psykiske problemer, mere behov for støtte fra socialpsykiatri og bostøtte, mangle et sted at få hjælp, mindre socialt netværk, mere ensomhed, miste hjælp til at administrere økonomi og mere misbrug... jeg ville få bruge for at nogen kom hjem og besøgte mig. sådan noget. en bostøtte, det havde jeg før jeg begyndte at komme her jeg tror, at jeg meget hurtigt ville begynde at drikke igen Seks ud af ti får hjælp fra en medarbejder på værestedet til kontakt til én eller flere offentlige myndigheder. Mit forhold til min sagsbehandler er blevet meget bedre, siden jeg er begyndt at have én med fra værestedet... det er som om vi er begyndt at forstå hinanden bedre det der med Digital Post kunne jeg slet ikke finde ud af inden jeg begyndte at komme her, det hjælper de mig også med nu Side 9

10 5. Nøgletal for væresteder i Blå Kors, samt beskrivelse af respondenternes karakteristika: Samlet set får væresteder i Blå Kors årligt besøg. Og værestederne er samlet i kontakt med personer. (Note 1) Vi arbejder p.t. på at sikre en registrering af besøgende i de enkelte væresteder. Denne proces er endnu ikke helt afsluttet, hvorfor vi ikke er i stand til at give en præcis beskrivelse af alderssammensætningen med videre blandt brugerne på de enkelte væresteder. Værestederne i Blå Kors har imidlertid i forbindelse med en anden undersøgelse (Note 2), foretaget et registrering af brugere i en 14-dages periode i november Denne aldersfordeling ses i tabellen nedenfor år år 65 år + I alt 13 % 68 % 19 % 100 % (Note 3) Denne registrering giver ikke et billede af aldersfordelingen af det samlede antal årlige brugere, men alene et billede af de registrerede brugere i en 14-dages periode. For de 30 interviewede kan der uddrages følgende: Gennemsnitsalderen for de interviewede mænd er 52 og for kvinder 47 år. Tre ud af fire modtager enten førtidspension eller social pension. Otte ud af ti bor alene. Otte af ti bor i lejlighed. Én ud af tre har en gæld på mere end kr. og én ud af tre har tidligere boet på botilbud, (herberg/forsorgshjem). Halvdelen har eller har haft misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler. Side 10

11 Note 1: Disse tal er fra Blå Kors årsrapport Tallene er opgjort med baggrund i at der på nogle væresteder foregår en faktisk registrering af besøg, men der for andre væresteders vedkommende er foretaget en skønsmæssig opgørelse af besøgstallet. Note 2: Evidentia har for Kirkens Korshær, KFUM s Sociale Arbejde og Blå Kors Danmark forestået en undersøgelse om unge i væresteder. I forbindelse med denne undersøgelse blev der i november foretaget en registrering af antal besøg, alder og herkomst. Undersøgelsen afsluttes i løbet af foråret Note 3: Når aldersintervallerne er som de er i ovenstående tabel, skyldes det, at registreringen i værestederne havde til formål at dokumentere andelen af unge under 30 års andel af det samlede besøgstal. 6. Arketyper dem vi møder på værestederne Når man går de 30 interviews igennem, tegner der sig nogle billeder af personer, der har noget til fælles. Vi forsøger at benævne disse arketyper. "Den yngre mand, som altid har levet et liv på kanten Han er i 30-erne, måske lidt yngre. Han har gennem mange år haft et misbrug af alkohol og hash og måske hårde stoffer. Han har aldrig har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet og ingen skolegang eller uddannelse ud over folkeskolen. Hans misbrug har taget hårdt på hans liv, både socialt og helbredsmæssigt. Det bruger han værestedet til: Han har brug for et bedre netværk, der er misbrugsfrit. Muligheden for at få hjælp af medarbejderne til at få lidt mere styr på sit liv, især i forhold til sit misbrug og sin økonomi, og han har måske et lille håb om at kunne ændre sit liv. Derfor er det vigtigt: Et garanteret rusmiddelfrit miljø og kompetente medarbejdere, der kan støtte ham i bestræbelserne på at gøre en forskel i sit liv, og som kan hjælpe ham videre til misbrugsrådgivning eller andet. Kvinden med de psykiske problemer Hun har mistet meget. Ægteskabet lykkedes ikke. Kom aldrig rigtigt i gang på arbejdsmarkedet. Hun har ikke længere ret meget kontakt med sine børn. Hun fik tilkendt førtidspension i en forholdsvis ung alder. Hun har måske været indlagt på psykiatrisk Side 11

12 sygehus af flere omgange. Kontakten med socialpsykiatrien er ophørt eller ved at glide ud. Hun har svært ved at finde sig tilpas noget sted. Hun bruger værestedet til: På værestedet møder hun en rummelighed - der er også plads til hende. Måske får hun en mindre opgave som medhjælper i værestedet, og oplever at der er nogen, der har brug for hende. Der igennem oplever hun, at hendes psykiske problemer ikke længere, i så høj grad som tidligere, er en barriere for hende. Derfor er det vigtigt: At værestedet er rummeligt, at der kan skabes et fysisk skærmet sted til den psykisk udfordrede, og at der eventuelt tænkes i retning af muligheden for at opfinde en opgave til hende. Værestedets primære opgave er at skabe et trygt og i størst mulig grad et forudsigeligt miljø (derfor anbefalingen om et skærmet afgrænset sted). Værestedets opgave er ikke nødvendigvis at gå ind i hendes psykiske sygdom og behandlingen heraf, men i højere grad medvirke til at skabe gode rammer for hende og introducere hende til et socialt fællesskab. Ofte vil værestedet være hendes eneste sociale rum uden for hendes lejlighed. Den midaldrende mand, der er ved at miste grebet om sit liv Han har været ude for en markant og hurtig social deroute. Han har mistet sit job, konen er skredet, som følge heraf har han fået en meget mindre bolig, børnene er flyttet hjemmefra og han er måske begyndt at drikke lidt mere end godt er. Han kan ikke rigtigt finde et socialt netværk Det bruger han værestedet: Han bruger værestedet, for en tid, for at blive en del af et inkluderende socialt fælleskab. At få fodfæste igen og forsøge at få hånd om sit liv, og måske bruge værestedet til at komme videre i sit liv. Derfor er det vigtigt: Side 12

13 At værestedet er et trygt sted og at der er kompetente ansatte, der kan vejlede og hjælpe ham, gerne med kontakter til steder, hvor man i endnu højere grad end i værestedet, har kompetence og kapacitet til at hjælpe ham, i den specifikke situation, han befinder sig i. Den unge, der aldrig rigtig er kommet i gang med voksenlivet Har lagt en skolegang bag sig, kendetegnet ved meget pjækkeri og ofte har han ikke fuldført folkeskolen fra til afgangsprøven. Han er på kontanthjælp, og har måske været det længe. De forskellige aktiveringsforløb, har ikke rigtigt ført til noget. På en eller anden måde hænger han fast og har svært ved at komme videre og er begyndt at drikke mere og ryge mere hash. Det bruger han værestedet til: Han er på en eller anden måde blevet opmærksom på at værestedet findes. Han forsøger at finde en pause, et frirum og har i en eller anden udstrækning et (lille) håb om at medarbejderne på værestedet, kan hjælpe ham videre til noget bedre. Derfor er det vigtigt: Et garanteret rusmiddelfrit miljø og kompetente medarbejdere, der kan støtte ham i bestræbelserne på at gøre en forskel i sit liv, og som kan hjælpe ham videre til misbrugsrådgivning eller andet. Den ensomme mandlige pensionist Pensionisten, manden over 65 år. Han har afsluttet sit arbejdsliv, måske mistet sin ægtefælle, oplever en vis ensomhed. Kontakten til børn og børnebørn er gledet lidt ud, det var konen, der tog sig af alt det der. Det var også hende, der stod for al madlavning, så han mangler et sted, at få noget varm mad at spise. Han har ikke et misbrug, men lever måske lidt isoleret liv. Det var overvejende den nu afdøde ægtefælle, der tog sig af alt det sociale. Det bruger han værestedet til: Side 13

14 Han holder sig noget for sig selv i begyndelsen, men over tid får han i høj eller nogen grad dækket sit behov for socialt netværk og sociale relationer. Måske etablerer han kun ganske få relationer til andre, der kommer i værestedet. Grundlæggende er de to væsentlige ting, han bruger værestedet til, socialt samvær og mad. Derfor er det vigtigt: Der er brug for det sociale samvær, som værestedet kan byde på og som de bliver en del af ved at komme i værestedet. De har i høj grad brug for at værestedet tilbyder muligheden for at man kan spise varm mad, meget gerne flere gange om ugen, og at værestedet har det længst mulige åbningstid, gerne hver dag. 7. Undersøgelsens metode og validitet: Blå Kors har med undersøgelsen været interesseret i af få viden om, brugeres oplevelse af værdien af at komme i et værested. Metoden i undersøgelsen har derfor naturligt været interview af brugere. For at få den bedst mulige belysning af ovenstående spørgsmål har den interviewede bruger fået mulighed for at besvare en række spørgsmål. Spørgsmålene centrerede sig om: Hvor meget og til hvad bruges værestedet? Hvilken betydning har værestedet i en brugers liv Hvad kendetegner typisk det liv, brugeren havde inden værestedet Brugerens øvrige sociale netværk Hvilken betydning ville det have, hvis værestedet måtte lukke Der har været anvendt en semistruktureret metode. Spørgsmålene kan i sin helhed ses som Appendiks 1. Med disse spørgsmål besvaret, får man en vis indsigt i, hvordan 30 brugere på 10 forskellige væresteder generelt oplever, værdien af værestedet i deres liv og om der er andet i den enkelte brugers liv, der har en positiv indflydelse på deres liv. Side 14

15 Interviewene havde et godt flow, og det virkede til, at de interviewede havde let ved at besvare langt de fleste spørgsmål. Der var imidlertid nogle spørgsmål som godt halvdelen havde vanskeligt ved at svare på. Fælles for disse spørgsmål var, at de krævede en vis formåen til refleksion og abstraktion. Disse spørgsmål kunne omhandle: hvad kendetegnede dit liv inden du begyndte med at komme i værestedet? Er der ting eller forhold i dit liv, som du gerne vil ændre? Hvad ville du gøre, hvis værestedet måtte lukke? Måske er der tale om, at en stor del af de interviewede ikke har den nødvendige kognitive formåen, for at kunne forstå og besvare denne type spørgsmål. Undersøgelsen har visse validitetsproblemer, hvis der fokuseres på undersøgelsens repræsentativitet. Man skal være forsigtig, hvis man forsøger at uddrage noget generelt om hvordan det gør sig gældende for brugere i al almindelighed i Blå Kors væresteder. Ikke desto mindre kan man i en vis udstrækning tillade sig at antage, at der kan eller måske vil være, en vis sammenhæng mellem besvarelserne i de 30 interviews og tendensen blandt brugere generelt. Et overblik over undersøgelsens samlede svar ses i appendiks 2. Silkeborg, 25. februar 2016/nb Side 15

16 Appendiks 1: De spørgsmål, som blev stillet i interviewene 1. Hvordan blev du i sin tid opmærksom på værestedets eksistens? 2. Hvor ofte kommer du i værestedet? 3. Hvor længe har du været bruger værestedet? 4. Hvor mange timer varer dine besøg i værestedet? 5. Bruger du værestedet mere i dag end da du begyndte med at komme i værestedet? 6. Hvad bruger du værestedet til? 7. Hvilken betydning har de forskellige ting som du bruger værestedet til for dig? 8. Hvor stor betydning har det generelt for dig at du har mulighed for at komme i værestedet? 9. Kan du specifikt beskrive hvilken betydning værestedet har haft i forhold til dit eventuelle misbrug, din eventuelle ensomhed, din økonomi og dit helbred? 10. Hvilke andre forhold i dit liv end at komme i værestedet har en positiv indflydelse? (her kunne der være tale om: støtte fra familie, ægtefælle/kæreste/venner, at dit forhold til arbejdslivet og/eller at dit forsørgelsesgrundlag er blevet afklaret.) 11. Hvad kendetegnede dit liv inden du begyndte at komme i værestedet? Side 16

17 12. Er der nogle ting i dit liv som du ønsker at ændre og kan du bruge værestedets medarbejdere til det? 13. Får du støtte fra en medarbejder på værestedet i din kontakt med offentlige myndigheder? 14. Hvad betyder værestedet generelt i dit liv? 15. Hvad ville det betyde for dig, hvis værestedet måtte lukke? 16. Hvad ville du gøre, hvis værestedet måtte lukke? Appendiks 2: Resultater efter 30 brugerinterviews: Hvor meget og hvor ofte bruges værestedet: 33 %er blevet opmærksom på værestedet gennem eget netværk 66 % kommer i værestedet hver dag 46 %bruger værestedet mere i dag end tidligere 42 %) er kommet i værestedet i mere end 5 år 25 %) er kommet i værestedet i mindre end et år Hvad bruger man værestedet til: 100% bruger værestedet for at få socialt samvær i dagligdagen 100 % spiser mad på værestedet 79 % deltager i værestedets udflugter 71 % har individuelle samtaler med lønnet medarbejder 84 % har det styrket deres netværk som følge af at komme i værestedet Værestedets betydning for den enkelte bruger: 71% svarer at det at komme i værestedet har stor eller meget stor betydning for dem Side 17

18 38 % svarer, at det at komme i værestedet har betydet, at de har mindre misbrug i dag end tidligere 79 % svarer, at de føler sig mindre ensomme nu end før de begyndte at komme i værestedet 58 % svarede, at de før de begyndte at komme i værestedet Havde flere psykiske problemer Mere misbrug Dårligere sociale relationer 92 % svarer, at det ville have stor eller meget stor negativ indflydelse på deres liv, hvis værestedet måtte lukke heraf nævner 15, at det ville forringe deres sociale netværk. Andet der har positiv betydning for brugerne i deres liv: 3 % svarer, at de kommer i andre væresteder 25 % svarer, at de får støtte fra samlever 42 % svarer, at de får støtte fra øvrig familie Kontakt med offentlige/kommunale myndigheder m.v.: 84 % har ikke kontakt til Jobcenter 79 % har ikke kontakt til Socialforvaltning 25 % har kontakt til Socialforvaltning 66 % får hjælp fra værestedet til kontakt med Socialforvaltning 96 % har ikke kontakt til Misbrugsrådgivning, 9 (38 %) har eller har haft misbrug 84 % har ingen kontakt til sygehuse 58 % mænd, ældst 79 år, yngst 27 år, gennemsnitsalder; 52 år 42 % kvinder, ældst 67 år yngst 27 år, gennemsnitsalder 47 år Uddannelse: 58 % har ingen uddannelse ud over folkeskolen Side 18

19 42 % har uddannelse ud over folkeskolen 42 % ikke besvaret Forsørgelsesgrundlag: 50 % Førtidspension 29 % Social pension (Folkepension) 4 %) A-dagpenge 12 % kontanthjælp 4 % fleksjob Arbejde: 17 % har aldrig haft arbejde 29 % har ikke haft arbejde inden for de seneste 10 år 25 % har haft arbejde inden for de seneste 9 år 29 % ikke besvaret Civilstand: 79 % bor alene 21 % bor sammen med ægtefælle/kæreste Boligforhold: 79 % bor i lejebolig (lejlighed) 8 % bor i eget hus 4 % bor på kollegieværelse 4 % boligløs 4 % ikke besvaret Side 19

20 Gæld: 16 % har en gæld på mere end kroner 12 % har en gæld på ca kr 29 % har mindre gæld (max kr) 42 % har ingen gæld Ophold til botilbud (Forsorgshjem/herberg): 33 % ja (heraf 2 også i fængsel) 62 % nej én har ikke besvaret Misbrug af rusmidler: 46 % har tidligere haft et misbrug 54 % har ikke på noget tidspunkt haft misbrug Sociale relationer: 21 % har gode relationer 38 % har OK relationer 8 % har nogenlunde 16 % har ikke gode 12 % har ingen sociale relationer ud over værestedet Side 20

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE P AR A S O L L E N O G T R O I A Juni 2014 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige borgere som benytter og har været inviteret

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 21 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE Denne status skal give et indledende og forsøgsvist billede på, hvordan vi kan dokumentere og måle progression for tilbuddets

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune EFTERÅR 2012 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune Kommunerapport: Rebild 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Denne delrapport indgår som en del

Læs mere

En undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark

En undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark Fællesskabsmålingen En undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark Indhold 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Alle har brug for et fællesskab På kanten af fællesskabet? Tre grupper Tilfreds med

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg April 2012 Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg En karakteristik af det sociale liv blandt ældre i fem midt- og sydjyske kommuner Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Den Blå Mølle - værdi for brugerne!?

Den Blå Mølle - værdi for brugerne!? Den Blå Mølle - værdi for brugerne!? Interviewundersøgelse blandt brugere med henblik på afdækning af værdien af værestedet, specielt i forhold til åbningstider Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen 3

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013-2016

Samarbejdsaftale 2013-2016 BLÅ KORS H i DANMARK Aabenraa Kommune 11 DEC. 2012 INDGÅET Aabenraa Kommune Administrationsenheden Arbejdsmarked og Social Kallemosen 20 6200 Aabenraa Att. IT- og Projektkoordinator Joan Martinussen Deres

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Den Blå Sociale Café - lidt ekstra hjemlig hygge, eller en samfundsøkonomisk sværvægter?

Den Blå Sociale Café - lidt ekstra hjemlig hygge, eller en samfundsøkonomisk sværvægter? Den Blå Sociale Café - lidt ekstra hjemlig hygge, eller en samfundsøkonomisk sværvægter? Interviewundersøgelse blandt brugere med henblik på afdækning af værdien af værestedet, specielt i forhold til åbningstider

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning Evaluering Opland Netværkssted og mentorordning Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015 Undersøgelse af bruger- og

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug Projektbeskrivelse for Unge og misbrug 15. oktober 2007 Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) søger hermed Københavns Kommunes forskningspulje på stofafhængighedsområdet om støtte til undersøgelse

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

I denne pjece præsenteres de væsentligste resultater fra en undersøgelse af brug af og holdninger til khat blandt personer

I denne pjece præsenteres de væsentligste resultater fra en undersøgelse af brug af og holdninger til khat blandt personer I denne pjece præsenteres de væsentligste resultater fra en undersøgelse af brug af og holdninger til khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark. Der har deltaget 848 personer i undersøgelsen.

Læs mere

Adresse: Blommevej 3, 4671 Strøby Facebook: mmstevns2015 1

Adresse: Blommevej 3, 4671 Strøby Facebook: mmstevns2015 1 Stevns Kommune 4660 Store Heddinge Folkeoplysningsudvalget Aktivitetspuljen Att.: Yasmina Liv Zacares Formålet med foreningens ansøgning er at fastholde og styrke fællesskabet på tværs af de mænd, der

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Socialt udsatte i udkantskommuner - resultater fra interviewundersøgelsen. Konference i Slagelse 13. december 2017 Pernille Loumann

Socialt udsatte i udkantskommuner - resultater fra interviewundersøgelsen. Konference i Slagelse 13. december 2017 Pernille Loumann Socialt udsatte i udkantskommuner - resultater fra interviewundersøgelsen Konference i Slagelse 13. december 2017 Pernille Loumann Overordnede undersøgelsesspørgsmål Hvordan oplever socialt udsatte tilværelsen

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

6 borgeres oplevelser af muligheder og udfordringer i socialpsykiatrien

6 borgeres oplevelser af muligheder og udfordringer i socialpsykiatrien 6 borgeres oplevelser af muligheder og udfordringer i socialpsykiatrien 23. april 2013, Lea Glerup - en brugerundersøgelse i forbindelse med afdækningen af Københavns Kommunes socialpsykiatriske tilbud

Læs mere

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Analyse 11. februar 216 Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Denne analyse kortlægger den aktuelle beskæftigelsesstatus for de flygtninge og familiesammenførte, der startede

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4 Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen Modul 4 Agenda for modul 4 1. Sagsbehandlerens forberedelse af materiale til mødet med det tværgående team 2. Det tværfaglige team hvordan kan det arbejde?

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Afd. 2 UVM-undersøgelse

Afd. 2 UVM-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Ældre Borgere med anden baggrund end dansk.

Ældre Borgere med anden baggrund end dansk. Ældre Borgere med anden baggrund end dansk. Byrådet har ved budgetforliget for 2015 besluttet, at der skal laves en undersøgelse af, plejebehov og plejemuligheder i forhold til ældre med anden etnisk baggrund

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Ressourceforløb Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar 2013 Mål: Færre personer på førtidspension Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Målgruppen Borgere med større begrænsninger

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere