Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?"

Transkript

1 Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

2 Hvorfor sundhed og forebyggelse? Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende Sundhed er både at være rask, at opleve livsglæde og tryghed og kunne tage aktivt del i samfundet sammen med andre Sundhed er en forudsætning for at lære, arbejde og fungere i dagligdagen Et sundt hverdagsliv og forebyggelse af sygdom er bedre for den enkelte og for samfundet

3 Fysisk og mentalt helbred 9 ud 10 borgere i Aalborg Kommune vurderer, at de har et godt helbred både fysisk og mentalt Mænd vurderer oftere end kvinder deres helbred som godt Unge vurderer oftere end ældre, at de har et godt helbred. Dog er der en del unge (særligt kvinder), der har dårlig mentalt helbred

4 Nogle har det bedre end andre Borgere udenfor arbejdsmarkedet og borgere med kort uddannelse vurderer deres helbred dårligere 16% beskæftigede har et højt stressniveau; blandt arbejdsløse er det 28% 1/3 på kontanthjælp og førtidspension har psykiske lidelser

5 Mange ældre og mange med kronisk sygdom 1,3 millioner danskere lider af én af de fem mest udbredte kroniske sygdomme 70 pct. af de ældre over 67 år har mindst én kronisk sygdom Andelen af ældre i befolkningen er stærkt stigende og der vil derfor komme stadig flere borgere med kronisk sygdom Borgere med kronisk sygdom har det oftere dårligere både fysisk og mentalt (diabetes, hjerte-karsygdom, kroniske lungesygdomme, psykiske sygdomme og knogleskørhed/leddegigt)

6 Rangordning af børne- og ungesundhed i 29 lande 1. Island 2. Sverige 3. Finland 4. Luxemburg 5. Holland Bjørn Holstein, SIF 2014

7 Rangordning af børne- og ungesundhed i 29 lande 22. Estland 23. Danmark 24. Litauen 25. USA 26. Østrig 29. Rumænien

8 På trods af UNICEF: De fleste børn og unge er raske, lever sundt og trives med familie, venner og skole

9 Børns og unges sundhed Blandt børn under 1 år har 10% tilknytningsproblemer og 25 % har ikke alderssvarende motorik Blandt børn i indskolingsalderen er 20% overvægtige og 24% er passivrygere Blandt årige har hver syvende en langvarig sygdom og hver femte har været syg inden for 14 dage Børn og unge ryger og drikker mindre nu end for år siden men niveauet er stadig meget højt sammenlignet med andre lande Holstein B., 2014 Jørgensen et al, 2014 Rasmussen & Due 2011; Holstein et al SIF, SDU

10 Rygning 15% af borgerne i Aalborg Kommune er daglig rygere; de fleste vil gerne holde op og ønsker hjælp hertil Stor social ulighed i rygevaner % af den kortere middellevetid i Danmark sammenlignet med Sverige kan forklares ved forskelle i ryge- og drikkevaner Hver anden ryger dør af det. Rygere får 10 år mindre med børnebørnene og rygere og aldrigrygere har lige mange leveår med langvarig belastende sygdom altså ikke lev stærkt, dø ung kun dø ung

11 Alkohol 7% af borgerne i Aalborg Kommune drikker mere end SSTs højrisikogrænse. 1/3 ønsker at drikke mindre Alkohol bidrager til 60 forskellige sygdomme. Blandt midaldrende mænd er hver 3. dødsfald relateret til alkohol Alkohol er skyld i trafikulykker, vold, selvmord, uønskede graviditeter, arbejdsløshed og mange sociale problemer Alkohol er en væsentlig årsag til næsten halvdelen af anbringelsessager

12 Social ulighed i sundhed og tobak og alkohol I dag lever den rigeste fjerdedel af danske mænd i gennemsnit knap 10 år længere end den fattigste fjerdedel; for 25 år siden var den forskel 5,5 år. Sundere liv for alle, Regeringens Nationale mål for danskernes sundhed, 2014 Rygning og alkohol forklarer mellem 60% og 70% af den sociale ulighed i dødelighed, både for mænd og kvinder Statens Institut for Folkesundhed, SDU: Ugens tal for Folkesundhed, 2013

13 Andel nyfødte udsættelse for passiv rygning i hjemmet - mors uddannelse års skolegang > 10 års skolegang Udsættes for passiv rygning hjemme Jørgensen S et al. SIF 2013 (5406 nyfødte i 11 kommuner i Region Hovedstaden 2012)

14 Andel nyfødte som ammes i de anbefalede fire måneder ift. mors uddannelse års skolegang > 10 års skolegang Ammes fuldt mindst 4 måneder Jørgensen S et al. SIF 2013 (5406 nyfødte i 11 kommuner i Region Hovedstaden 2012)

15 Borgernes sundhed Blandt både børn og voksne har mange et godt helbred både fysisk og mentalt Med alderen dukker sygdomme op, og flere ældre har en eller flere kroniske sygdomme Sociale forhold har stor betydning for sundhed. Borgere med kort uddannelse og udenfor arbejdsmarkedet samt disses børn har oftere dårligt helbred

16 Hvad gør borgerne syge? Usund livsstil: KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) Dårlig mental sundhed Muskel-skelet lidelser Meget kan forebygges

17 Mange vil gerne det sunde Men ofte er det sunde ikke det lette valg

18 Kommunens forebyggende arbejde Kommunen kan medvirke betydeligt til at fremme befolkningens sundhed ved at: 1) skabe sunde rammer for borgernes hverdag 2) arbejde sundhedsfremmende i alle kontakter med borgerne 3) etablere forebyggelsestilbud til borgere med særlige behov

19 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker: Anbefalinger til den kommunale indsats baseret på bedste viden Tobak Alkohol Fysisk aktivitet Mental sundhed Seksuel sundhed Solbeskyttelse Mad og måltider Indeklima i skoler Hygiejne Overvægt Stoffer

20 Anbefalede indsatser ift. tobak Røgfri miljøer, hvor børn og unge færdes Undervisning om tobak og rygning til elever i folkeskolen Rygestoptilbud og kurser målrettet forskellige grupper af borgere Opsøgende rekruttering til rygestop på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser med mange rygere Eksempel på indsatsområde, hvor vi har relativ god viden om metoder, og hvor mange kommuner allerede godt fat i indsatsen

21 Anbefalede indsatser ift. alkohol Alkoholpolitikker på kommunens arbejdspladser og institutioner Alkoholbevillinger håndteres efter ansvarlig udskænkning i samarbejde med politi, restauratører, foreninger, sportshaller m.fl. Systematisk tidlig opsporing af alkohol- og stofproblemer ved frontpersonalet i fx socialforvaltningen, jobcentre mv. Alkoholbehandlingstilbud til socialt udsatte og sårbare samt borgere med dobbeltdiagnoser

22 Anbefalinger involverer hele kommunen og forudsætter tværgående indsats Målrettet arbejde med børns trivsel, motorik, mad og måltider, solbeskyttelse og håndhygiejne i daginstitutioner Fysisk aktivitet integreret i skoledagen, undervisning om sundhed, godt indeklima i skoler Sundhedsfremme på socialfaglige botilbud og væresteder Systematisk tidlig alkoholindsats i sundhedsplejen, daginstitutioner, skoler, jobcentre, hjemmeplejen mv. Bevægelsesfremmende byindretning og let adgang til idrætsfaciliteter og bevægelsesfremmende miljøer

23 Sundhed er mere end fravær af sygdom Borgernes sundhed påvirkes af kommunens indsats i alle forvaltninger Daginstitutioner og skoler, trafik og boligmiljø, beskæftigelsesindsatsen, hverdagsrehabilitering og pleje i ældreområdet, forebyggelse i socialpsykiatrien mv. Borgernes sundhed påvirker opgaverne i alle forvaltninger Børnenes indlæringsparathed og trivsel, ældres og syges funktionsniveau og behov for pleje, lediges arbejdsmarkedsparathed mv.

24 Samarbejde med andre lokale aktører ungdomsuddannelserne mhp at skabe rammer og tilbud, der kan forebygge frafald og brug af rusmidler praktiserende læger med henblik på tidlig opsporing og henvisning til kommunale tilbud politi, restauratører, foreninger, sportshaller m.fl. om ansvarlig udskænkning af alkohol frivillige foreninger, aftenskole, ældresagen og private om tilbud til fysisk inaktive borgere, tilbud om socialt samvær fx besøgstjenester til ensomme mv. patientforeninger om bla. tilbud til borgere med kronisk sygdom

25 Den brede dagsorden på velfærdsområderne Forebyggelse og tidlig indsats Styrket inddragelse og deltagelse af borgerne Styrket sammenhæng på tværs i kommunen, mellem kommuner, og mellem kommuner og regioner, frivillige, erhvervsliv osv. Fokus på kvalitet og evidensbaserede indsatser

26 Vejen til en god sundheds- og forebyggelsesindsats i kommunen Ambitiøse (men realistiske) politiske målsætninger At alle forvaltningsområder bidrager med indsatser til realiseringen af målsætningerne At indsatserne er de rigtige (virker) Engagerede og dygtige medarbejdere Samarbejde mellem kommune og det øvrige lokalsamfund

27 Tak for opmærksomheden

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sundhedspolitikken 2011-2014 - Version 7- Dato: 24-05-2011 Sagsnr.: 563-2011-1697 Doknr.: 563-2011-33197 Indholdsfortegnelse Forord...side Læsevejledning...side Sundhedsfremme,

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere