Vilkår for. Knallertforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Knallertforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Knallertforsikring 12-1 November 2016

2 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget policen: Hvis du fx får policen mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. u kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. u skal give besked til ornholms randforsikring /S, Tornegade 8, 3700 Rønne eller ndre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. et vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: ornholms randforsikring /S Tornegade Rønne Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i ornholms randforsikring. Provision Vi kan oplyse, at nogle af ornholms randforsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. Nemkonto ornholms randforsikring benytter Nemkonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/VR-nummer.

3 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november 2016 Et par ord om din knallertforsikring... 3 nsvarsforsikring... 3 Kaskoforsikring... 3 Et par ord om skadehjælp... 3 Skadehjælp... 3 Har I spørgsmål til forsikringen?... 3 Fælles vilkår Hvem er sikret? Hvor dækker forsikringen? ane- eller terrænkørsel Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Selvrisiko Moms Varighed, opsigelse og ændring Flytning og risikoændring liver knallerten afhændet eller skiftet ud liver registreret knallert afmeldt Tilbagebetaling ved ophør Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Regres Krig, naturkatastrofer og atomskader nkenævn Lovgivning Lovpligtig ansvarsforsikring Hvilket ansvar er dækket? Hvilket ansvar er ikke dækket? Kaskoforsikring Hvad omfatter forsikringen? Hvad omfatter forsikringen ikke? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Redningsforsikring i udlandet Hvordan bliver skaderne erstattet? Retshjælp Ordforklaring

4 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november 2016 Et par ord om din knallertforsikring in knallertforsikring er en kombineret forsikring, der kan bestå af to dækninger. u kan se i policen, hvilke dækninger du har valgt. Her får du en kort beskrivelse af de forskellige dækninger. nsvarsforsikring Forsikringen er lovpligtig og dækker efter færdselslovens regler erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af knallerten som køretøj. Kaskoforsikring Forsikringen dækker skade påført knallerten og dennes faste tilbehør med de få begrænsninger, der er nævnt i vilkårene. Forsikringen indeholder også en retshjælpsforsikring, hvis formål er at dække omkostninger i forbindelse med visse private retssager. Under kørsel i udlandet er stor knallert (45) udvidet med en særlig redningsforsikring, hvis der er tegnet kaskoforsikring OS Føreren af en ikke-registreringspligtig knallert skal under kørslen medbringe kvittering for, at ansvarsforsikring er betalt. Et par ord om skadehjælp Skadehjælp u kan anmelde skader på eller ringe på telefon Har I spørgsmål til forsikringen? Ring til ornholms randforsikring på , hvis I har spørgsmål til forsikringen.

5 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november 2016 Fælles vilkår ornholms randforsikring etablerer udelukkende forsikringsdækning i det omfang, den forsikrede knallert hovedsageligt befinder sig på ornholm. et er således en forudsætning for dækning, at brugeren af den sikrede knallert bor og er tilmeldt Folkeregisteret på ornholm, både ved oprettelsen af forsikringen og under forsikringens løbetid. 1. Hvem er sikret? Forsikringstageren Lovlig bruger et vil sige enhver, som lovligt benytter knallerten, lader den benytte eller er fører af den. Reparatør Virksomheder, der har fået overladt knallerten til reparation, salg, service, transport eller lignende. Forsikringen dækker ikke skade påført knallerten under arbejde på denne eller under kørsel, der ikke sker i forsikringstagerens interesse. Ny ejer Ny ejer af den forsikrede knallert er dækket i indtil tre uger efter ejerskiftet*, hvis der ikke er en anden forsikring for knallerten. Ny ejer er ikke dækket for skade påført knallerten under arbejde på denne. 2. Hvor dækker forsikringen? nsvarsforsikring i anmark Forsikringen dækker med de summer, der er fastsat i færdselsloven. nsvarsforsikring i udlandet I det øvrige Europa samt i de lande uden for, der er tilsluttet grønt kort*ordningen*, dækker forsikringen med de summer, der gælder i de pågældende lande. og mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. Forsikringen dækker kun, hvis der ikke er en særlig forsikring for kørsel i udlandet. Kaskoforsikring i anmark og i udlandet Forsikringen dækker i Eu-lande samt i de lande udenfor EU, der er tilsluttet grønt kortordningen*. 3. ane- eller terrænkørsel Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under terrænkørsel eller træning til eller deltagelse i kørsel på bane. 4. Forsikringens betaling Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter ornholms randforsikrings gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen etalingsadresse Påkrav om betaling bliver sendt til den opgivne betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal ornholms randforsikring have besked hurtigst muligt. Rettidig betalingsdag eløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. 4

6 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november 2016 E For sen betaling 1. liver beløbet ikke betalt rettidigt, sender ornholms randforsikring et rykkerbrev. Samtidig giver vi besked til eventuel panthaver. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. 2. Hvis beløbet trods 2. rykkerbrev ikke bliver betalt, sletter vi forsikringen. Hvis knallerten er registreret giver vi besked til myndighederne om, at forsikringen er ophørt. et medfører inddragelse af nummerpladen. en manglende betaling bliver også indberettet til utomobilforsikringernes Fællesregistret, se punkt For hvert rykkerbrev ornholms randforsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på eløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til ornholms randforsikring. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 4. Hvis forsikringen er slettet på grund af manglende betaling, kan den ikke blive genoptaget, før det skyldige beløb er betalt. esuden kan forsikringen kun blive genoptaget på betingelse af, at den nye forsikring bliver betalt forud, og at beløbet bliver betalt helårligt i mindst 2 år. 5. Gebyr Gebyr for serviceydelser ornholms randforsikring har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser såsom opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned. Vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside. Gebyrerne fremgår af prislisten på eløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til ornholms randforsikring. 6. Indeksregulering Hvilke beløb og hvornår? Pris, forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året på årsdagen for forsikringen, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra anmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan ornholms randforsikring bruge et andet indeks fra anmarks Statistik. 7. Selvrisiko Forsikringstageren betaler den første del af enhver kaskoskade med selvrisikobeløbet. eløbet fremgår af policen og betalingsmeddelelsen. Ved tyveri eller skade i forbindelse med tyveri er selvrisikobeløbet 20 % af erstatningsbeløbet, dog mindst det selvrisikobeløb, der står på betalingsmeddelelsen. Selvrisiko ved reparation ornholms randforsikring lægger selvrisiko ud over for reparatør eller andre og opkræver den hos forsikringstageren i det omfang, kravet ikke kan gennemføres over for en skadevolder. Selvrisiko ved kontanterstatning Ved betaling af kontanterstatning trækker ornholms randforsikring selvrisikobeløbet fra den beregnede erstatning i det omfang, kravet ikke kan gennemføres over for en skadevolder. Hvis flere forsikringer bliver ramt af samme skade Har forsikringstageren flere forsikringer i ornholms randforsikring, der bliver ramt af det samme skadetilfælde, gælder kun én selvrisiko, og det er den højeste af disse, der gøres gældende.

7 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november 2016 E Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. F. nden fører Føres knallerten i uheldsøjeblikket af en anden end forsikringstageren, den registrerede bruger, eller deres ægtefælle/samlever er selvrisikoen forhøjet. F G Rettidig betalingsdag På opkrævningen, der tidligst bliver sendt samtidig med, at ornholms randforsikring betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. For sen betaling 1. liver beløbet ikke betalt rettidigt, sender ornholms randforsikring et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev ornholms randforsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på eløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til ornholms randforsikring. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 2. liver beløbet ikke betalt rettidigt, kan ornholms randforsikring ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. H Forsikringstageren betaler ikke selvrisiko, når: 1. Skaden ikke har medført udgift for ornholms randforsikring 2. Skaden er sket, mens knallerten var overladt til værksted, servicestation og lignende jf. punkt 1. Selvrisiko bliver opkrævet hos virksomheden, hvis denne er ansvarlig for skaden. 3. Skaden er sket, efter knallerten var overdraget til ny ejer, jf. punkt 1. Selvrisiko bliver opkrævet hos ny ejer, hvis denne er ansvarlig for skaden. 4. Skaden er forvoldt af en kendt skadevolder*, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og er sker personskade på tredjemand, og føreren af den forsikrede knallert er uden skyld i skaden efter reglerne om objektivt ansvar i færdselslovens 101 og Udgifterne alene er betalt efter reglerne om redningsforsikring i udlandet jf. punkt en ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at betale selvrisikobeløbet. 8. Moms. en momsregistrerede virksomhed betaler moms 1. etaling af moms følger gældende lovgivning. 2. Tilhører knallerten en registreret virksomhed, skal virksomheden betale moms i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med SKT. 3. Ved udbetaling af kontanterstatning trækker ornholms randforsikring momsen fra i erstatningen. 4. Ved reparationer lægger ornholms randforsikring momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed Udgifter ved opkrævningen en registrerede virksomhed betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Rettidig betalingsdag På opkrævningen, der tidligst bliver sendt samtidig med, at ornholms randforsikring betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. For sen betaling 1. liver momsen ikke betalt rettidigt, sender ornholms randforsikring et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev, ornholms randforsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på eløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til ornholms randforsikring. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 2. liver momsen ikke betalt rettidigt, kan ornholms randforsikring i øvrigt ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 6

8 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november Varighed, opsigelse og ændring Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller ornholms randforsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). 3. For private forbrugerforsikringer gælder, at forsikringstageren har en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på eløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til ornholms randforsikring. Opsigelse ved skade 1. Fra den dag ornholms randforsikring har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter ornholms randforsikring har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstager og ornholms randforsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan ornholms randforsikring - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår, fx ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. ornholms randforsikring skal have skriftlig besked inden denne dato. Ændring af vilkår og pris 1. ornholms randforsikring kan ændre vilkår og pris med virkning fra årsdagen. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer ornholms randforsikring vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til årsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. Indberetning til Fællesregistret Hvis ornholms randforsikring på grund af forsikringens forløb, fx ved præmierestance eller efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i utomobilforsikringsselskabernes Fællesregister. Samtidig med en sådan registrering får forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang mv. Registreringen i nævnte fællesregister sker på grundlag af en tilladelse meddelt af atatilsynet på en række vilkår. FIM Philip Heymans llé 1, 2900 Hellerup, Telefon Flytning og risikoændring Hvornår skal ornholms randforsikring have besked? f hensyn til prisen, og de vilkår der gælder for forsikringen, skal ornholms randforsikring have besked, hvis: 1. Forsikringstageren eller den faste bruger* skifter bopæl. 2. Knallerten får en anden fast bruger*, flere brugere eller flere ejere. 3. Knallerten bliver afhændet, udskiftet eller får ny ejer. 4. Knallerten skifter anvendelse. 5. Motorstørrelsen bliver ændret eller der i øvrigt bliver foretaget ændringer ved motoren. 6. Værdien af den forsikrede knallert og tilbehør forøges.

9 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november rugeren ikke længere bor på ornholm. Når vi har fået besked Når ornholms randforsikring har fået besked om ændringen, bliver der taget stilling til, om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. Hvis vi ikke får besked Hvis ornholms randforsikring ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. Ret til besigtigelse ornholms randforsikring har til enhver tid ret til at besigtige knallerten og tilbehør. 11. liver knallerten afhændet eller skiftet ud Når registreret knallert bliver afhændet liver knallerten afhændet og afmeldt, ophører forsikringen. Når uregistreret knallert ophører fmeldes en uregistreret knallert ophører forsikringen fra den dato, hvor selskabet modtager sidst betalte præmiekvittering retur. Når knallerten bliver skiftet ud 1. liver knallerten skiftet ud, ophører forsikringen, og forsikringstageren er fritstillet med hensyn til forsikring for sin nye knallert. 2. Pris og vilkår for den nye knallert bliver i øvrigt fastsat efter ornholms randforsikrings gældende regler. Ny ejer Skifter den forsikrede knallert ejer, dækker forsikringen den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet*, hvis der ikke er en anden forsikring for knallert. en nye ejer er ikke dækket for skade påført knallerten under arbejde på den. 12. liver registreret knallert afmeldt liver den registrerede knallert afmeldt, ophører forsikringen fra afmeldingsdatoen. 13. Tilbagebetaling ved ophør Ophører forsikringen betaler ornholms randforsikring eventuelt tilgodehavende tilbage. 14. Hvis skaden sker En skade skal anmeldes hurtigt 1. Sker der en skade, skal ornholms randforsikring have besked hurtigst muligt. 2. Tyveri, røveri og seriehærværk* skal anmeldes til politiet hurtigst muligt. Hvordan kan en skade anmeldes? 1. En skade kan anmeldes til ornholms randforsikring telefonisk, på kontoret i Tornegade eller via Udbedring af skade skal ske efter aftale med ornholms randforsikring 1. Reparationer må kun ske efter aftale med ornholms randforsikring. Forsikringstageren kan på egen hånd få udført mindre reparationer, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med knallert, og kørslen ikke kan udsættes. 2. ornholms randforsikring har ret til at anvise reparatør. 3. Når knallerten bliver afleveret på værkstedet, vil værkstedet kontakte taksator. Skade sket i udlandet Skade på stor knallert (45) under redningsforsikringen skal anmeldes til SOS-International /S. Se det røde SOS-servicekort eller på 8

10 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Er der købt forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. enne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 16. Regres Hvad er regres? Regres betyder, at ornholms randforsikring har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. Reglerne 1. ornholms rand har regres mod enhver, som efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med forsæt*, eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed* jf. færdselslovens 108 stk Hvis ornholms randforsikring har erstattet en skade, som ikke er dækket af forsikringen, har ornholms randforsikring regres for erstatningsbeløbet. 3. For knallert, der ikke frit må udlejes, har ornholms randforsikring regres, hvis skaden er sket, mens knallerten var udlejet uden fører. et gælder ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at knallerten var udlejet i strid med bekendtgørelsen om motorkøretøjer, der udlejes uden fører. 17. Krig, naturkatastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte er en følge af: Krig mv Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når sikrede er på rejse uden for anmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. et er en betingelse, at: 1. er ikke foretages rejse til et land, der er i en af de anførte situationer. 2. Sikrede ikke selv deltager i handlingerne. Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i anmark inkl. Færøerne og Grønland. tomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvis ikke skaden sker i forbindelse med kernereaktioner brugt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. et er en forudsætning, at brugen er forskriftsmæssig, og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 18. nkenævn Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem sikrede og ornholms randforsikring om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: nkenævnet for Forsikring nker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl.10 og 13. Sådan kan der klages Sikrede skal sende klagen til nkenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis sikrede får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver

11 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november 2016 afvist, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos: 1. ornholms randforsikring 2. nkenævnet for Forsikring Syn og skøn 1. Hvis ornholms randforsikring har dækket en skade på kaskoforsikringen, og der opstår uenighed om knallertens værdi ved totalskade, kan sikrede og ornholms randforsikring hver for sig forlange, at knallertens værdi skal afgøres ved syn- og skønsforretning. 2. Vi beder i så fald automobilforhandlernes brancheforening om at udpege en Syn- og skønsmand. et kan aftales, at Syn- og skønsmandens afgørelse er bindende for begge parter. 3. en af parterne, der ønsker syn og skøn, betaler de omkostninger, der er forbundet med det. 4. Medfører syn- og skønsmandens afgørelse en højere værdi af knallerten end den af os tilbudte, betaler ornholms randforsikring alle omkostninger til syn- og skønsmanden. 19. Lovgivning ansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. Lovpligtig ansvarsforsikring 20. Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen dækker: 1. Erstatningsansvar for skade forvoldt ved brug af knallerten som køretøj - med de summer, der er fastsat i færdselsloven (se også punkt 2: Hvor dækker forsikringen?). 2. nsvar for skade på forsikringstagerens person, når han ikke er fører af knallerten. 21. Hvilket ansvar er ikke dækket? Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på: 1. På den person, der er fører af knallerten. 2. På ting eller ejendom der tilhører føreren, den faste bruger* af knallerten, forsikringstageren, dennes ægte- fælle/samlever eller virksomheder helt eller delvist ejet af dem. 3. På et køretøj, som er koblet til knallerten. 4. På dyr eller ting, der bliver transporteret i eller på et køretøj, der er koblet til bilen. 10

12 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november 2016 Kaskoforsikring Tillæg til lovpligtig ansvarsforsikring et fremgår af policen om denne forsikring er valgt. 22. Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter: 1. Knallerten 2. Fastmonteret tilbehør* til knallerten. 3. Standardværktøj og afmonteret tilbehør*, når det alene bruges til knallerten. Ved fastmonteret udstyr forstås udstyr, der er fastsat med bolt, skrue, svejsning eller lignende i køretøjets karosseri eller interiør, sådan at der kræves værktøj for at fjerne det. 23. Hvad omfatter forsikringen ikke? Forsikringen omfatter ikke tilbehør, der bliver brugt erhvervsmæssigt. 24. Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker enhver skade på knallerten og tab af denne ved tyveri og røveri, medmindre det er undtaget i punkt 25. Vi dækker ikke tyveri, hvis nøglen befandt sig i knallerten på tyveri tidspunktet. 25. Hvilke skader er ikke dækket? Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 1. Tyveri af eller fra uaflåst knallert 2. Skade der alene opstår i og er begrænset til knallertens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (fx motor, transmission, styretøj, elektriske styresystemer eller elektriske komponenter). Skaden er dog dækket, hvis den opstår ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk** eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. 3. Skade som følge af kørsel uden olie, samt skade som følge af forkert påfyldning af drivmiddel eller anden væske. 4. Fabrikations- og konstruktionsfejl. 5. Skader der bliver påført knallerten eller dele af den under eller i forbindelse med behandling og bearbejdning. Skaden er dog dækket, hvis den opstår ved brand. 6. Forringelse af knallertens stand, hvis det er en følge af brugen af denne, fx stenslag i lak 7. Skade der sker over tid, fx tæring, rust, slitage eller frostsprængning. Forsæt**, spiritus, manglende kørekort mv. Forsikringen dækker ikke skade, der er: 1. Forvoldt med forsæt* eller ved grov uagtsomhed*, jf. forsikringsaftalelovens Sket fordi knallertens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller andre rusmidler, jf. forsikrings- aftalelovens Sket mens knallerten blev ført af en person, der ikke har gyldigt kørekort, medmindre det bliver godtgjort, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Er skaden sket som nævnt under punkt 25, er forsikringstageren dækket, hvis ikke forsikringstageren, den faste burger*, ægtefælle/samlever eller et medlem af husstanden var fører af knallerten eller vidste, hvad der foregik. enne uvidenhed må ikke skyldes grov uagtsomhed*.

13 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november Redningsforsikring i udlandet 1. Kaskoforsikringen for Lille knallert (30) omfatter ikke redningsforsikring under kørsel i udlandet. 2. Kaskoforsikringen for Stor knallert (45) er udvidet med redningsforsikring under kørsel i udlandet.. 3. e fuldstændige vilkår for redningsforsikringen fremgår af det røde SOS-servicekort. Kortet kan findes på eller hentes på Hvordan bliver skaderne erstattet? Reparation 1. ornholms randforsikring betaler for en reparation hos en anerkendt reparatør, der sætter knallerten i samme stand som før skaden. 2. ekorations- eller speciallakering bliver kun erstattet, hvis arbejdet bliver udført hos en anerkendt autolakerer i anmark. Kosmetiske forskelle mellem ubeskadigede og erstattede dele er ikke dækket. 3. Kan nødvendige reservedele* for en reparation ikke skaffes, kan ornholms randforsikring vælge at afregne skaden helt eller delvist med en kontant erstatning på grundlag af de priser, der normalt bliver betalt for tilsvarende brugte dele. 4. Er skaden opstået, efter at knallerten var overladt eller solgt til reparatør, forhandler eller lignende (se punkt 1.), og kan denne ikke godtgøre at være uden skyld i skaden, skal reparationer, som kan udbedres på pågældendes eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, udføres til nettopriser. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor den bestemmende indflydelse indehaves af samme personkreds. Skade, som reparatøren normalt lader udbedre på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for reparationen. Hvis reparatøren eller forhandleren ikke er skyld i skaden, bliver erstatningen gjort op efter de sædvanlige værkstedspriser. 1. Eventuel forringelse af knallertens handelsværdi erstattes ikke. 2. Forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid er ikke dækket. Kontanterstatning 1. ornholms randforsikring betaler kontanterstatning, hvis: a. Skaden er så stor, at reparationsudgiften vil medføre, at der skal tilbydes eller ydes kontanterstatning. b. Knallerten ikke bliver fundet inden 4 uger efter, at ornholms randforsikring og politiet har modtaget en anmeldelse om tyveri. Erstatningen bliver fastsat til det beløb en tilsvarende knallert (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for kontant. 2. I stedet for kontanterstatning har ornholms randforsikring ret til at levere tilsvarende genstande. Transportomkostninger 1. ornholms randforsikring betaler omkostninger til: a. Transport af knallerten til nærmeste reparatør. et er en betingelse, at skaden er dækket af forsikringen, og at skadens omfang gør transporten nødvendig. b. fhentning af knallerten efter tyveri. et er en betingelse, at skaden er dækket af forsikringen. 2. ornholms randforsikring betaler ikke transportomkostninger, hvis udgiften er dækket af en anden forsikring, et abonnement, en forening eller lignende. 3. Udenfor anmark gælder vilkårene i det røde kort*, jfr. punkt

14 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november Retshjælp Kaskoforsikringen omfatter også retshjælp. Hvad dækker forsikringen? Retshjælpsforsikringen dækker sikrede udgifter til sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund til løsning af visse private retstvister. Sikrede skal være involveret i sagen som privatperson, og tvisten må ikke have forbindelse til sikredes erhverv. En virksomhed kan ikke få dækket sine omkostninger. omstolene skal kunne afgøre sagen. Hvis sagen kan behandles af et godkendt klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet, er sikrede forpligtet til først at benytte denne mulighed. nmeldelse af skade Får sikrede brug for forsikringen, skal sikrede kontakte en advokat, der vil påtage sig sagen. dvokaten skal anmelde sagen til ornholms randforsikring. Sikrede skal dog selv anmelde sagen til ornholms randforsikring, når sagen kan behandles under småsagsprocessen. Småsagsprocessen er en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr. er er ikke dækning for advokatbistand under sagens forberedelse. Vilkår Vilkår for retshjælpsforsikringen får sikrede hos ornholms randforsikrings skadeafdeling, der øvrigt gerne vejleder. Summer og selvrisiko Fremgår af vilkårene for retshjælp

15 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november 2016 Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en * rand Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. Ejerskifte* Tidspunktet, hvor bilen efter købsaftalen bliver overdraget fra sælger til køber. Fast bruger* en person, der primært benytter køretøjet og selv kan råde over det. Er den faste bruger forskellig fra den registrerede ejer, skal den pågældende registreres som bruger af bilen i henhold til loven. Forsæt* Skade, der bliver forvoldt med vilje. Grov hensynsløshed* Grov og bevidst adfærd, der tilsidesætter trafiksikkerheden, uden at skaden bliver forvoldt med vilje. Grov uagtsomhed* dfærd, der indebærer en indlysende fare for, at skaden vil ske. Grønt kort* Internationalt forsikringskort for motorkøretøjer. et grønne kort er dokumentation for, at der er en lovpligtig ansvarsforsikring for ejer/bruger under kørsel i de lande, der er tilsluttet grønt kort*ordningen. Hærværk* Skade, der bliver forvoldt med vilje og i ond hensigt. Kendt gerningsmand* Gerningsmanden til fx tyveri eller hærværk* har erkendt eller er dømt for at have forvoldt gerningen. Kendt skadevolder* Skadevolder er kendt af os og har erkendt eller er dømt for at have forvoldt skaden. Reservedele* ele til senere erstatning for dele, der allerede sidder på bilen. Rødt kort* Kortet indeholder oplysninger om hvad, hvor og hvordan redningsforsikringen i udlandet dækker. Kortet kan hentes på Seriehærværk* Skader der er sket på flere motorkøretøjer på samme sted og ved samme begivenhed. Seriehærværk*et skal være anmeldt til politiet 14

16 ornholms randforsikring /S VR-nr Tornegade Rønne Telefon Internet

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Vilkår for. Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner

Vilkår for. Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner Vilkår for Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner 11-41 November 2016 ornholms randforsikring /S Vilkår for traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner 11-41 november 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

6384-7 Oktober 2010. vilkår for

6384-7 Oktober 2010. vilkår for 6384-7 Oktober 2010 vilkår for Registreringspligtige knallerter Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for. Lastbil og trækkere

Vilkår for. Lastbil og trækkere Vilkår for Lastbil og trækkere 11-61 Marts 2017 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan

Læs mere

Vilkår for. Motorcykel

Vilkår for. Motorcykel Vilkår for Motorcykel 11-51 Marts 2017 ornholms randforsikring /S Vilkår for Motorcykel 11-51 marts 2017 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Bus Marts 2017

Vilkår for Bus Marts 2017 Vilkår for us 11-71 Marts 2017 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at

Læs mere

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel standard Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite DF20399-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykler elite DF20399-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 Vilkår for Påhængs- og campingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for. Campingvogn- og trailerforsikring

Vilkår for. Campingvogn- og trailerforsikring Vilkår for ampingvogn- og trailerforsikring 11-21 September 2016 ornholms randforsikring /S Vilkår for ampingvogn og trailer 11-21 september 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter 5587-14 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

6730-1 Marts 2015. vilkår for Personbiler

6730-1 Marts 2015. vilkår for Personbiler 6730-1 Marts 2015 vilkår for Personbiler SKOD Intro Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler SKOD Intro 6730-1 Marts 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

6741-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

6741-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6741-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il uden bonustab Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il uden bonustab 6741-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Maj vilkår for Varebil - egne varer

Maj vilkår for Varebil - egne varer 6664-2 Maj 2014 vilkår for Varebil - egne varer Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer 6664-2 Maj 2014 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

DF December vilkår for

DF December vilkår for DF20026-4 December 2013 vilkår for motorcykelforsikring standard Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykelforsikring standard DF20026-4 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Personbiler Bil elite

Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-2 Juli 2008 DF20095-2_07.08.indd 1 28/07/08 11:26:28 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Internet E-mail www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Formula A/S 02.10 Vilkår for Personbiler Bil elite Formula

Læs mere

Vilkår for. Varebiler

Vilkår for. Varebiler Vilkår for Varebiler 11-11 Januar 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Vilkår for Motorcykel standard

Vilkår for Motorcykel standard Vilkår for Motorcykel standard 6453-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-4 September 2012 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

DF20095-5 Maj 2014. Vilkår for Personbiler Bil elite

DF20095-5 Maj 2014. Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-5 Maj 2014 Vilkår for Personbiler Bil elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Varebil elite

Vilkår for. Varebil elite Vilkår for Varebil elite 6515-2 Maj 2006 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse,

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Campingvogne

Vilkår for Campingvogne Vilkår for ampingvogne 6637-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil elite

Vilkår for Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite 6600-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

DF December Vilkår for Campingvogne

DF December Vilkår for Campingvogne DF20100-2 December 2013 Vilkår for ampingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne DF20100-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

November Vilkår for Personbiler Bil elite

November Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-2 November 2016 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-2 November 2016 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil standard

Vilkår for Personbiler Bil standard DF20096-6 Oktober 2015 Vilkår for Personbiler Bil standard - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil standard DF20096-6 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

vilkår for kør smart ung

vilkår for kør smart ung DF20344-3 Oktober 2015 vilkår for kør smart ung - en del af Topdanmark Danske Forsikring /S Vilkår for Kør Smart Ung DF20344-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere