Februar vilkår for motorcykel standard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard"

Transkript

1 Februar 2015 vilkår for motorcykel standard

2 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget policen: Hvis du fx får policen mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-/cvr-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit cpr-/cvr-/se-nummer.

3 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar Indholdsfortegnelse Et par ord om din motorcykelforsikring Ansvarsforsikring...4 Kaskoforsikring...4 Førerulykkesforsikring....4 Vinterkørsel...4 Hvis du får mange skader...4 Et par ord om skadehjælp Skadehjælp....4 Har du spørgsmål til forsikringen?...4 Fælles vilkår 1. Begrænset dækning fra 1. dec feb Hvem er sikret? Hvor dækker forsikringen? Øvelseskørsel, motorløb mv Forsikringens betaling Gebyr Indeks regulering Prisen på forsikringen Årligt kilo meterforbrug Moms Varighed, opsigelse og ændring Flytning og risiko ændring Bliver motorcyklen afhændet eller skiftet ud Bliver motorcyklen afmeldt Tilbage betaling ved ophør Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Regres Krig, natur katastrofer og atomskader Ankenævn Lovgivning Ansvarsforsikring 22. Hvilket ansvar er dækket? Hvilket ansvar er ikke dækket? Kaskoforsikring 24. Hvad omfatter forsikringen? Hvad omfatter forsikringen ikke? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Rednings forsikring i udlandet Hvordan bliver skaderne erstattet? Selvrisiko Retshjælp Tillægsforsikringer Førerulykkesforsikring 32. Hvornår dækker forsikringen? Hvem dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Vinterkørsel 35. Hvad dækker forsikringen? Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en * Side

4 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar Et par ord om din motorcykelforsikring Motorcykel standard er en kombineret forsikring, der kan bestå af flere dækninger. Du kan se i din police, hvilke dækninger du har valgt. Her får du en kort beskrivelse af de forskellige dækninger. Ansvarsforsikring Forsikringen er lovpligtig og dækker efter færdselslovens regler erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af motorcyklen som køretøj. Kaskoforsikring Forsikringen dækker skade, der sker på motorcyklen og motorcyklens faste tilbehør med de begrænsninger, der er nævnt i vilkårene. Forsikringen indeholder også en retshjælpsforsikring. Under kørsel i udlandet er forsikringen udvidet med en særlig redningsforsikring. Førerulykkesforsikring Forsikringen dækker, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Vinterkørsel Vær opmærksom på, at skader opstået i forbindelse med kørsel i perioden 1. december til og med 29. februar, kun er dækket, hvis det fremgår af policen, at der er købt tillægsforsikring for det. Hvis du får mange skader Formålet med en forsikring er at dække uforudsete skader. Forsikringens pris afhænger af udgifterne til skader, og derfor kan du, ved at forebygge skader, hjælpe med at fastholde prisen på forsikringen. Det betyder også, at hvis du har et atypisk forløb på din forsikring, kan din forsikring blive ændret fx så din pris eller selvrisiko stiger. I så fald vil du få besked, inden det sker. Et par ord om skadehjælp Skadehjælp Du kan anmelde skader på eller ringe til vores skadehjælp på telefon Har du spørgsmål til forsikringen? Ring til Topdanmark, hvis du har spørgsmål til forsikringen. Du finder telefonnummeret på din police.

5 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar Fælles vilkår 1. Begrænset dækning fra 1. december til 29. februar A Forsikringen dækker skade opstået med den forsikrede motorcykel i perioden 1. marts til og med 30. november. B I perioden 1. december til og med 29. februar dækker kaskoforsikringen (se det særlige afsnit om kaskoforsikringen) skade på den forsikrede motorcykel bortset fra skade opstået i forbindelse med kørsel. Skade opstået i forbindelse med kørsel i perioden 1. december til og med 29. februar er kun dækket, hvis det fremgår af policen, at der er valgt tillægsforsikring for vinterkørsel. 2. Hvem er sikret? A Forsikringstageren B Lovlig bruger Det vil sige enhver, som lovligt benytter motorcyklen, lader den benytte eller er fører af den. Reparatør Virksomheder, der har fået overladt motorcyklen til reparation, salg, service, transport eller lignende. Forsikringen dækker ikke skade påført motorcyklen under arbejde på denne eller under kørsel, der ikke sker i forsikringstagerens interesse. D Ny ejer Ny ejer af den forsikrede motorcykel i indtil 3 uger efter ejerskiftet*, hvis der ikke er en anden forsikring for motorcyklen. E Anden rettighedshaver Hvis forsikringstageren ikke kan få erstatning som følge af en dækningsundtagelse, kan en anden rettighedshaver (fx panthaver eller leasinggiver) heller ikke få erstatning. Forsikrings aftalelovens 54 er herved fraveget. 3. Hvor dækker forsikringen? A Ansvarsforsikring i Danmark Forsikringen dækker med de summer, der er fastsat i færdselsloven. B Ansvarsforsikring i udlandet Forsikringen dækker i Europa og i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kortordningen*. Forsikringen dækker med de summer, der gælder i de pågældende lande dog mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. Forsikringen dækker kun, hvis der ikke er en særlig forsikring for kørsel i udlandet. Kaskoforsikring i Danmark og udlandet Forsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kortordningen*. 4. Øvelseskørsel*, motorløb mv. A Forsikringen dækker: 1. Øvelseskørsel* fx glatføre-, og skolekørsel samt køreteknik på afspærret område. Det vil sige på arealer, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet. Det er en betingelse, at kørslen foregår under ledelse af en godkendt kørelærer. 2. Øvelseskørsel*, orienterings-, præcisions- og økonomiløb uden for afspærret område. Det er en betingelse, at: a. Det foregår her i landet b. Der ikke er tale om terrænkørsel c. Justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis der er krav om det d. Reglerne for løbet bliver overholdt e. Kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (fx rally)

6 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar B Forsikringen dækker ikke: 1. Motorløb herunder kursus, instruktion og træning 2. Enhver anden kørsel på afspærret område end den, der er nævnt i punkt 4 A 1 5. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Betalingsadresse Påkrav om betaling bliver sendt til den opgivne betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling 1. Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. 2. Hvis beløbet trods 2. rykkerbrev ikke bliver betalt, sletter vi forsikringen. Samtidig giver vi besked til eventuel panthaver og myndighederne om, at forsikringen er ophørt. Det medfører inddragelse af nummerpladerne. Den manglende betaling bliver også indberettet til Fællesregistret, se punkt 11 D. 3. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 4. Hvis forsikringen er slettet på grund af manglende betaling, kan den ikke blive genoptaget, før det skyldige beløb er betalt. Desuden kan forsikringen kun blive genoptaget på betingelse af, at den nye forsikring bliver betalt forud, og at beløbet bliver betalt helårligt i mindst 2 år. 6. Gebyr Gebyr for serviceydelser Topdanmark har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser såsom opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned. Vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 7. Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik.

7 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar Prisen på forsikringen A Pristrin Motorcykel standard har 13 pristrin. Trin 0 er det dyreste og trin 12 er det billigste. Det fremgår af policen hvilket pristrin, forsikringen blev placeret på ved forsikringens start. B Skadeforløb Forsikringen bliver billigere Efter hvert år uden skade flytter forsikringen et trin frem indtil det billigste pristrin er nået. Forsikringen bliver dyrere Efter en skade flytter forsikringen to trin tilbage i forhold til det trin forsikringen stod på, da skaden skete. Flytningen sker med virkning fra den 1. i måneden efter skadedatoen. Forsikringen bliver ikke dyrere, når: 1. Skaden ikke har medført udgift for Topdanmark 2. Skaden er sket, mens motorcyklen var overladt til værksted, servicestation og lignende jf. punkt 2 3. Skaden er sket efter motorcyklen var overdraget til ny ejer, jf. punkt 2 D 4. Skaden er forvoldt ved tyveri eller hærværk* af en kendt gerningsmand* 5. Skaden er forvoldt af en kendt skadevolder*, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og Der sker personskade på tredjemand, hvis føreren af den forsikrede motorcykel er uden skyld i skaden efter reglerne om objektivt ansvar i færdselslovens 101 og Skaden er sket som følge af tyveri 8. Udgifterne alene er betalt efter reglerne om redningsforsikring i udlandet jf. punkt 28 eller retshjælpsforsikringen jf. punkt Årligt kilometerforbrug Prisen er fastsat ud fra forsikringstagerens oplysning om det årlige kilometerforbrug. A Ved forsikringens start Ved tegning af forsikringen skal Topdanmark have besked om motorcyklens kilometerstand og det forventede årlige kilometerforbrug. Disse oplysninger vil fremgå af policen. Det årlige kilometerforbrug bliver brugt til hvert år at beregne, hvor meget kilometerstanden højst kan være. B Ved ændring i kilometerforbruget Topdanmark skal have besked, hvis der sker ændring i det årlige kilometerforbrug. Ny kilometerstand skal oplyses samtidig. Ændring af forsikringens oplysninger om kilometerforbruget sker først med virkning fra den dag, Topdanmark får besked om ændringen. Ved skade Motorcyklens kilometertæller skal aflæses, hvis der sker en skade. Hvis det årlige kilometerforbrug har været højere end det, der fremgår af policen, og den tilladte kilometerstand derfor er overskredet, bliver skaden på motorcyklen erstattet forholdsmæssigt. Det vil sige, at erstatningen svarer til forholdet mellem den betalte pris og den pris, der skulle have været betalt for forsikringen. Hvis der sker en ansvarsskade, har Topdanmark på samme måde ret til at kræve udbetalte beløb tilbagebetalt. Det maksimale fradrag kan højst være kr. (2015) pr. skade. D Ret til at få oplysninger om kilometerstand Topdanmark har til enhver tid ret til at få oplyst motorcyklens kilometerstand. Topdanmark har endvidere ret til at få oplysning om motorcyklens kilometerstand fra værksted, synsmyndighed mv. 10. Moms A Den momsregistrerede virksomhed betaler moms 1. Betaling af moms følger gældende lovgivning 2. Tilhører motorcyklen en registreret virksomhed, skal virksomheden betale moms i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med SKAT

8 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar Ved udbetaling af kontanterstatning trækker Topdanmark momsen fra den beregnede erstatning 4. Ved reparationer lægger Topdanmark momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed B Udgifter ved opkrævningen Den registrerede virksomhed betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Rettidig betalingsdag På opkrævningen, der tidligst bliver sendt samtidig med, at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. D For sen betaling 1. Bliver momsen ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 2. Bliver momsen ikke betalt rettidigt, kan Topdanmark i øvrigt ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel 11. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden) 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen) 3. For private forbrugerforsikringer gælder, at forsikringstageren har en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. B Opsigelse ved skade 1. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter Topdanmark har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår, fx ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Topdanmark skal have skriftlig besked inden. Forsikringstageren skal sørge for, at motorcyklen er ansvarsforsikret efter opsigelsen. Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Topdanmark vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering D Indberetning til Fællesregistret Hvis Topdanmark på grund af forsikringens forløb, fx ved præmierestance eller efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister. Samtidig med en sådan registrering får forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang mv. Registreringen i nævnte fællesregister (DFIM, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, telefon ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår.

9 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar Flytning og risikoændring A Hvornår skal Topdanmark have besked? Af hensyn til prisen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Topdanmark have besked, hvis: 1. Det årlige kilometerforbrug ændres i forhold til det, der er oplyst på policen 2. Forsikringstageren eller den faste bruger* skifter bopæl 3. Motorcyklen får en anden fast bruger*, flere brugere eller flere ejere 4. Motorcyklen bliver afhændet, udskiftet eller får ny ejer 5. Motorcyklen skifter anvendelse 6. Motorstørrelsen bliver ændret eller der i øvrigt bliver foretaget ændringer, der påvirker motoreffekten, fx chiptuning 7. Der bliver udført konstruktive ændringer eller andre ændringer, der medfører at motorcyklen er forskellig fra den motorcykel, der er angivet på policen 8. Motorcyklen bruges i perioden 1. december til og med 29. februar, medmindre der er valgt tillæg for vinterkørsel B Når vi har fået besked Når Topdanmark har fået besked om ændringen, bliver der taget stilling til om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. Hvis vi ikke får besked Hvis Topdanmark ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. D Ret til besigtigelse Topdanmark har til enhver tid ret til at besigtige motorcyklen og tilbehør. 13. Bliver motorcyklen afhændet eller skiftet ud A Når motorcyklen bliver afhændet Bliver motorcyklen afhændet, ophører forsikringen. B Når motorcyklen bliver skiftet ud 1. Bliver motorcyklen skiftet ud, ophører forsikringen, og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sin nye motorcykel 2. Ved udskiftning af motorcyklen kan optjent skadefri kørsel videreføres, hvis den nye motorcykel bliver forsikret i Topdanmark 3. Pris og vilkår for den nye motorcykel bliver i øvrigt fastsat efter Topdanmarks gældende regler Ny ejer Skifter den forsikrede motorcykel ejer, dækker forsikringen den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet*, hvis der ikke er en anden forsikring for motorcyklen. 14. Bliver motorcyklen afmeldt Bliver motorcyklen afmeldt, ophører forsikringen fra afmeldingstidspunktet. 15. Tilbagebetaling ved ophør Ophører forsikringen, betaler Topdanmark eventuel overskydende præmie tilbage. 16. Hvis skaden sker A En skade skal anmeldes hurtigt 1. Sker der en skade, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt 2. Tyveri og røveri skal også anmeldes til politiet hurtigst muligt

10 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar B Hvordan kan en skade anmeldes? 1. En skade kan anmeldes til Topdanmark enten telefonisk eller via 2. En skade, der er omfattet af redningsforsikringen, skal anmeldes til Det Røde Korts alarmcentral. Se 3. En skade, der er omfattet af Tophjælp, skal anmeldes til Topdanmarks alarmcentral, se vilkårene for Tophjælp Udbedring af skade skal ske efter aftale med Topdanmark 1. Reparationer må kun ske efter aftale med Topdanmark. Forsikringstageren kan på egen hånd få udført mindre reparationer, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med motorcyklen, og kørslen ikke kan udsættes. 2. Topdanmark har ret til at anvise reparatør 3. Når motorcyklen bliver afleveret på værkstedet, vil værkstedet kontakte taksator 17. Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Er der købt forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 18. Regres A Hvad er regres? Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. B Reglerne 1. Topdanmark har regres mod enhver, som efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med forsæt*, eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed* jf. færdselslovens 108 stk Hvis Topdanmark har erstattet en skade, som ikke er dækket af forsikringen, har Topdanmark regres for erstatningsbeløbet 3. For motorcykler, der ikke frit må udlejes, har Topdanmark regres, hvis skaden er sket, mens motorcyklen var udlejet uden fører. Det gælder ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at motorcyklen var udlejet i strid med bekendtgørelsen om motorkøretøjer, der udlejes uden fører. 19. Krig, naturkatastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte er en følge af A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når sikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at: 1. Der ikke foretages rejse til et land, der er i en af de anførte situationer 2. Sikrede ikke selv deltager i handlingerne B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl. Færøerne og Grønland. Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

11 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem sikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet, kan sikrede rette henvendelse til Topdanmarks afdeling for kundeklager enten pr. brev eller Giver det ikke et tilfredsstillende resultat, kan sikrede herefter klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og 13. B Sådan kan der klages Sikrede skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis sikrede får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og indbetalingskort til betaling af gebyr kan fås hos: 1. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen.

12 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar Ansvarsforsikring 22. Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen dækker: 1. Erstatningsansvar for skade, der er forvoldt, mens motorcyklen bliver brugt som køretøj. Den dækker med de summer, der er fastsat i færdselsloven. Se også punkt 3: Hvor dækker forsikringen? 2. Ansvar for skade på forsikringstagerens person, når han ikke er fører af motorcyklen 3. Ansvar for skade forvoldt med trailer, hvis motorcyklen er synet med traileren 4. Uanset punkt dækkes ansvar for personskade overgået elev på skolemotorcykel under øvelseskørsel på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet 23. Hvilket ansvar er ikke dækket? Forsikringen dækker ikke ansvar for skade: 1. På den person, der er fører af motorcyklen 2. På ting eller ejendom der tilhører den person, der er fører af motorcyklen, den faste bruger* af motorcyklen, forsikringstageren, deres ægtefæller/samlevere eller virksomheder, der er helt eller delvist ejet af dem 3. På et køretøj, som er koblet til motorcyklen Kaskoforsikring Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt 24. Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter: 1. Motorcyklen 2. Sidevogn 3. Trailer synet til motorcyklen 4. Fastmonteret tilbehør til motorcyklen. Det er en betingelse, at udstyret er lovligt og godkendt. 5. Standardværktøj og lovligt godkendt tilbehør, når det alene bliver brugt til motorcyklen 6. Reservedele* til motorcyklen. Den samlede erstatning kan højst være kr. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. For punkt 24.5 og 24.6 gælder, at det ved tyveri er en betingelse, at genstandene bliver opbevaret i et forsvarligt aflåst rum, og at der er konstateret voldeligt opbrud. 25. Hvad omfatter forsikringen ikke? Forsikringen omfatter ikke: 1. Elektronisk udstyr, der ikke er fastmonteret. Det vil sige udstyr, der ikke kun bliver brugt til/på motorcyklen. 2. Tilbehør, der bliver brugt erhvervsmæssigt 26. Hvilke skader er dækket? 1. Forsikringen dækker enhver skade på det forsikrede og tab af dette ved tyveri og røveri, medmindre det er undtaget i punkt 27. Kun tyveri af aflåst motorcykel er dækket. 2. Hvis Topdanmark stiller krav om, at motorcyklen har en tyverisikring, er det en betingelse for dækning af tyveri, at tyverisikringen var tilsluttet, da tyveriet skete, og at nøglen ikke var opbevaret ved, i eller på motorcyklen Forsikringstager har bevisbyrden for at punkt er opfyldt.

13 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar Hvilke skader er ikke dækket? A Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 1. Tyveri eller skade som følge af tyveri, når tyverisikringskravene ikke er opfyldt 2. Skade, der alene opstår i og er begrænset til motorcyklens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (fx motor, transmission, styretøj, elektriske styresystemer eller elektriske komponenter). Skaden er dog dækket, hvis den opstår ved brand*, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk* eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. 3. Skade som følge af kørsel uden vand eller olie samt skade som følge af forkert påfyldning af væske eller andet drivmiddel 4. Fabrikations- og konstruktionsfejl 5. Skader, der bliver påført motorcyklen eller dele af den under eller i forbindelse med behandling og bearbejdning, medmindre skaden skyldes brand 6. Forringelse af motorcyklens stand, hvis det er en følge af brugen af denne, fx stenslag i lak 7. Skade, der sker over tid fx tæring, rust eller frostsprængning B Forsæt*, spiritus, manglende kørekort mv. Forsikringen dækker ikke skade, der: 1. Er forvoldt med forsæt* eller ved grov uagtsomhed* af en eller flere af de sikrede, som er nævnt i punkt 2 2. Er sket fordi motorcyklens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftalelovens Er sket mens motorcyklen blev ført af en person, der ikke har gyldigt kørekort, medmindre det bliver godtgjort, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed Er skaden sket som nævnt under punkt 27 B, er forsikringstageren dækket, hvis ikke denne, den faste bruger*, ægtefælle/samlever eller et medlem af husstanden var fører af motorcyklen eller vidste, hvad der foregik. Denne uvidenhed må ikke skyldes grov uagtsomhed*. 28. Redningsforsikring i udlandet 1. Kaskoforsikringen er udvidet med redningsforsikring under kørsel i udlandet 2. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen fremgår af Det Røde Kort*. Kortet kan hentes på Hvordan bliver skaderne erstattet? A Reparation 1. Topdanmark betaler for en reparation, der sætter motorcyklen i samme stand som før skaden 2. Dekorations- eller speciallakering bliver erstattet på de beskadigede dele. Kosmetiske forskelle mellem ubeskadigede og erstattede dele er ikke dækket. 3. Kan der ikke blive fremskaffet de reservedele*, der er nødvendige for en reparation, kan Topdanmark vælge at afregne skaden helt eller delvist med en kontant erstatning på grundlag af de priser, der normalt bliver betalt for tilsvarende brugte dele 4. Eventuel forringelse af motorcyklens handelsværdi bliver ikke erstattet 5. Hvis skaden sker, mens motorcyklen er overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, se punkt 2, erstatter Topdanmark efter disse regler: a. De reparationer, som reparatøren eller forhandleren kan udføre på eget værksted bliver erstattet til nettopriser. Det samme gælder reparationer, der kan udføres på andre værksteder under samme koncern. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor det er den samme personkreds, som har den bestemmende indflydelse. b. De reparationer, som reparatøren normalt får udført på andre værksteder, bliver erstattet med det beløb, som reparatøren normalt betaler for reparationen B Kontanterstatning 1. Topdanmark betaler kontanterstatning, hvis: a. En reparation efter Topdanmarks skøn ikke kan betale sig eller b. Motorcyklen (udstyret) ikke bliver fundet inden 4 uger efter, at Topdanmark og politiet har modtaget en anmeldelse om tyveri.

14 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar Erstatningen bliver fastsat til det beløb, en tilsvarende motorcykel (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. 2. I stedet for kontanterstatning har Topdanmark ret til at levere en tilsvarende motorcykel eller tilsvarende udstyr Nyværdierstatning Topdanmark betaler en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny motorcykel af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte, hvis: 1. Den skaderamte motorcykel var fabriksny, da forsikringen trådte i kraft 2. Motorcyklen er registreret til privat personkørsel 3. Skaden er sket inden for det første år efter motorcyklens første registrering 4. Reparationsomkostningerne vil overstige 50 % af en tilsvarende motorcykels nyværdi på det tidspunkt, hvor skaden skete I nyværdien indgår leveringsomkostninger og fastmonteret tilbehør, som nævnt i punkt 24.4 Ved modelskifte er nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede motorcykel. Reglerne om nyværdierstatning gælder ikke, hvis motorcyklen er leaset. D Transportomkostninger i Danmark 1. Topdanmark betaler omkostninger til: a. Transport af motorcyklen til nærmeste reparatør b. Afhentning af motorcyklen efter tyveri Det er en betingelse, at skaden er dækket af forsikringen, og at skadens omfang gør transporten nødvendig. 2. Topdanmark betaler ikke transportomkostninger, hvis udgiften er dækket af en anden forsikring, et abonnement, en forening eller lignende 3. Uden for Danmark gælder vilkårene i Det Røde Kort*, jf. punkt 28 E Syn og skøn 1. Hvis Topdanmark har dækket en skade på kaskoforsikringen, og der opstår uenighed om erstatningens størrelse eller motorcyklens værdi ved kontanterstatning eller totalskade, kan sikrede og Topdanmark hver for sig forlange, at motorcyklens værdi skal afgøres ved syn- og skønsforretning 2. Vi beder i så fald Motorcykel Forhandler Foreningen om at udpege en syn- og skøns mand. Syn- og skønsmandens afgørelse er bindende for begge parter. 3. Den af parterne, der ønsker syn og skøn, betaler de omkostninger, der er forbundet med det 4. Medfører syn- og skønsmandens afgørelse en højere værdi af motorcyklen end den af os tilbudte, betaler Topdanmark alle omkostninger til syn- og skønsmanden 30. Selvrisiko Forsikringstageren betaler den første del af enhver kaskoskade med selvrisikobeløbet. Beløbet fremgår af policen. A Selvrisiko ved reparation Topdanmark lægger selvrisiko ud over for reparatør eller andre og opkræver den hos forsikringstageren i det omfang, kravet ikke kan gennemføres over for en skadevolder. B Selvrisiko ved kontanterstatning Ved betaling af kontanterstatning trækker Topdanmark selvrisikobeløbet fra den beregnede erstatning i det omfang, kravet ikke kan gennemføres over for en skadevolder. Hvis flere forsikringer bliver ramt af samme skade Har forsikringstageren flere forsikringer i Topdanmark, der bliver ramt af det samme skadetilfælde, gælder kun én selvrisiko og det er den højeste selvrisiko.

15 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar D Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. E F Rettidig betalingsdag På opkrævningen, der tidligst bliver sendt samtidig med, at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. For sen betaling 1. Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 2. Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, kan Topdanmark ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel G Forsikringstageren betaler ikke selvrisiko, når: 1. Skaden ikke har medført udgift for Topdanmark 2. Skaden er sket, mens motorcyklen var overladt til værksted, servicestation og lignende jf. punkt 2. Selvrisikoen bliver opkrævet hos virksomheden. 3. Skaden er sket efter motorcyklen var overdraget til ny ejer, jf. punkt 2 D. Selvrisikoen bliver opkrævet hos den nye ejer. 4. Skaden er forvoldt ved tyveri eller hærværk* af en kendt gerningsmand* 5. Skaden er forvoldt af en kendt skadevolder*, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og Udgifterne alene er betalt efter reglerne om redningsforsikring i udlandet jf. punkt Retshjælp Kaskoforsikringen omfatter også retshjælp A Hvad dækker forsikringen? Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund til løsning af visse private retstvister. Sikrede skal være involveret i sagen som privat person, og tvisten må ikke have forbindelse til sikredes erhverv. En virksomhed kan ikke få dækket sine sagsomkostninger. Domstolene skal kunne afgøre sagen. Hvis sagen kan behandles af et godkendt klagenævn fx Forbrugerklagenævnet, er sikrede forpligtet til først at benytte denne mulighed. B Anmeldelse af skade Får sikrede brug for forsikringen, skal sikrede kontakte en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Topdanmark. Sikrede skal selv anmelde sagen til os, når sagen behandles under småsagsprocessen. Småsagsprocessen er en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr. Der er ikke dækning til advokatbistand under sagens forberedelse. Vilkår Vilkår for retshjælpsforsikringen får sikrede hos vores retshjælpsafdeling, der i øvrigt gerne vejleder. D Summer og selvrisiko Fremgår af vilkårene for retshjælp.

16 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar Tillægsforsikringer Det fremgår af policen, om der er valgt en eller flere af disse forsikringer Førerulykkesforsikring Tillæg til ansvarsforsikringen Dette er kun et uddrag af vilkårene for førerulykkesforsikringen. De fuldstændige vilkår kan fås hos Topdanmark. 32. Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. 33. Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker den person, der fører motorcyklen, hvis denne kommer ud for et ulykkestilfælde med den forsikrede motorcykel. 34. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 1. Med indtil kr. (2015) ved invaliditet. Erstatningen nedsættes fra det 68. år 2. Med kr. (2015) ved død, hvis afdøde efterlader sig ægtefælle. Erstatningen nedsættes, hvis afdøde var fyldt 68 år. 3. Med kr. (2015) pr. år for hvert barn afdøde efterlader sig, indtil de fylder 18 år 4. Med kr. (2015) til begravelseshjælp Vinterkørsel Tillæg til forsikringen 35. Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker skader opstået i forbindelse med kørsel med den forsikrede motorcykel i perioden 1. december til og med 29. februar. Tillægsforsikringen for vinterkørsel gælder for mindst et år.

17 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard Februar Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en * Brand Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft i modsætning til svidning/sodning. Ejerskifte Tidspunktet, hvor motorcyklen efter købsaftalen bliver overdraget fra sælger til køber. Fast bruger Den person, der primært benytter motorcyklen og selv kan råde over det. Er den faste bruger forskellig fra den registrerede ejer, skal den pågældende registreres som bruger af motorcyklen i henhold til loven. Forsæt Skade, der bliver forvoldt med vilje. Grov uagtsomhed Adfærd, der indebærer en indlysende fare for, at skaden vil ske. Grov hensynsløshed Grov og bevidst adfærd, der tilsidesætter trafiksikkerheden, uden at skaden bliver forvoldt med vilje. Grønt kort Internationalt forsikringskort for motorkøretøjer. Det grønne kort er dokumentation for, at der er en lovpligtig ansvarsforsikring for ejer/bruger under kørsel i de lande, der er tilsluttet grønt kortordningen. Hærværk Skade, der bliver forvoldt med vilje og i ond hensigt. Kendt gerningsmand Gerningsmanden til fx tyveri eller hærværk har erkendt eller er dømt for at have forvoldt gerningen. Kendt skadevolder Skadevolder er kendt af os og har erkendt eller er dømt for at have forvoldt skaden. Reservedele Dele til senere erstatning for dele, der allerede sidder på motorcyklen. Rødt kort Kortet indeholder oplysninger om hvad, hvor og hvordan redningsforsikringen i udlandet dækker. Kortet kan hentes på Øvelseskørsel Forbedring og vedligeholdelse af kørefærdigheder i forhold til almindelig trafikal adfærd.

18 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon VR-nr

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite DF20399-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykler elite DF20399-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

6730-1 Marts 2015. vilkår for Personbiler

6730-1 Marts 2015. vilkår for Personbiler 6730-1 Marts 2015 vilkår for Personbiler SKOD Intro Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler SKOD Intro 6730-1 Marts 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

DF20095-5 Maj 2014. Vilkår for Personbiler Bil elite

DF20095-5 Maj 2014. Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-5 Maj 2014 Vilkår for Personbiler Bil elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Internet E-mail www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Formula A/S 02.10 Vilkår for Personbiler Bil elite Formula

Læs mere

6741-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

6741-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6741-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il uden bonustab Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il uden bonustab 6741-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil elite

Vilkår for Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite 6600-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-4 September 2012 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Personbiler Bil elite

Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-2 Juli 2008 DF20095-2_07.08.indd 1 28/07/08 11:26:28 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Maj vilkår for Varebil - egne varer

Maj vilkår for Varebil - egne varer 6664-2 Maj 2014 vilkår for Varebil - egne varer Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer 6664-2 Maj 2014 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

6384-7 Oktober 2010. vilkår for

6384-7 Oktober 2010. vilkår for 6384-7 Oktober 2010 vilkår for Registreringspligtige knallerter Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil standard

Vilkår for Personbiler Bil standard DF20096-6 Oktober 2015 Vilkår for Personbiler Bil standard - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil standard DF20096-6 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for. Knallertforsikring

Vilkår for. Knallertforsikring Vilkår for Knallertforsikring 12-1 November 2016 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) u har ret til at

Læs mere

Vilkår for. Varebil elite

Vilkår for. Varebil elite Vilkår for Varebil elite 6515-2 Maj 2006 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for. Motorcykel

Vilkår for. Motorcykel Vilkår for Motorcykel 11-51 Marts 2017 ornholms randforsikring /S Vilkår for Motorcykel 11-51 marts 2017 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for Motorcykel standard

Vilkår for Motorcykel standard Vilkår for Motorcykel standard 6453-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

vilkår for kør smart ung

vilkår for kør smart ung DF20344-3 Oktober 2015 vilkår for kør smart ung - en del af Topdanmark Danske Forsikring /S Vilkår for Kør Smart Ung DF20344-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter 5587-14 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

DF20344-2 August 2015. vilkår for kør smart ung

DF20344-2 August 2015. vilkår for kør smart ung DF20344-2 ugust 2015 vilkår for kør smart ung Danske Forsikring /S Vilkår for Kør Smart Ung DF20344-2 ugust 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

DF December vilkår for

DF December vilkår for DF20026-4 December 2013 vilkår for motorcykelforsikring standard Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykelforsikring standard DF20026-4 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 Vilkår for Påhængs- og campingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Campingvogne

Vilkår for Campingvogne Vilkår for ampingvogne 6637-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL 6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp bil 6677-4 November 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 24 Indhold Et par ord til indledning

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

DF December Vilkår for Campingvogne

DF December Vilkår for Campingvogne DF20100-2 December 2013 Vilkår for ampingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne DF20100-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for. Lastbil og trækkere

Vilkår for. Lastbil og trækkere Vilkår for Lastbil og trækkere 11-61 Marts 2017 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Vilkår for. Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner

Vilkår for. Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner Vilkår for Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner 11-41 November 2016 ornholms randforsikring /S Vilkår for traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner 11-41 november 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende

Læs mere

Vilkår for Motorcykel elite

Vilkår for Motorcykel elite Vilkår for Motorcykel elite 6454-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Vilkår for. Personbiler

Vilkår for. Personbiler Vilkår for Personbiler 11-1 Maj 2015 Bornholms Brandforsikringforsikring A/S Vilkår for personbiler Maj 2015 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

November Vilkår for Personbiler Bil elite

November Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-2 November 2016 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-2 November 2016 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for Bus Marts 2017

Vilkår for Bus Marts 2017 Vilkår for us 11-71 Marts 2017 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil DF20123-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere