Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 28. juli 2014 Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender 1. Indledning Oversigten beskriver de datakontroller, som virksomhedens indberetning skal overholde, for at den kan gå igennem vores automatiske godkendelsesprocedure. Hvis der er fejl, sendes en med besked om, at indberetningen ikke kan godkendes. en indeholder et link til en oversigt over fejlene. Oversigten åbnes i FIONA Online (kræver login). Den indberetningsansvarlige skal herefter rette fejlene og sende en erstatningsindberetning. Datakontrollerne bliver indfaset gradvis, og vi vil løbende orientere jer, når det sker. Bemærk, at oversigten er en samlet liste. Det er derfor ikke alle kontroller, der er relevante for den enkelte indberetter. Nogle er kun relevante for månedsindberettere, mens andre kun er relevante for rene årsindberettere. Hvis en kategori af kontroller kun er relevante for den ene gruppe, fremgår det af overskriften. I tillæg til nedennævnte kontroller er der i FIONA Online indbygget diverse formatkontroller. De skal sikre, at de enkelte felter kun kan udfyldes med gyldige værdier. Værdierne fremgår af kodelisterne (fx datoformater, landekoder, valutakoder mv.) i vejledningen.

2 2 2. Kontroller af primo og ultimo PrimoUltimoMv PrimoUltimoNom AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b, Derivater, LA, LP, LKK, OEA, OEP, FOEP, F1, F2, F1Aar, F2Aar, EKAb, EKPb AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b Den indberettede primo (beholdning, hensættelse osv.) skal svare til ultimo indberettet i foregående periode. Af hensyn til afrunding mv. er bagatelgrænsen for kontroludslag Indberettet nominel værdi/antal stk. primo skal svare til nominel værdi/antal stk. ultimo indberettet i foregående periode. PrimoUltimoAndel EKAa, EKPa Den indberettede ejerandel primo skal svare til ejerandel ultimo indberettet i foregående periode. AK1: "Beholdning primo perioden" = "Beholdning ultimo perioden" t-1 Bagatelgrænse = 1000 OB1: "Primobeholdning - nominel værdi" = "Ultimobeholdning - nominel værdi" t-1 EKAa: "Procentvis ejerandel primo regnskabsåret" = "Procentvis ejerandel ultimo regnskabsåret" t-1 3. Kontroller af regnskabsperiodens gyldighed RegnskStartSlut VirkDataAar Den indberettede regnskabsperiodes begyndelse skal ligge i umiddelbar forlængelse af forrige regnskabsperiodes afslutning (indberettet i foregående periode). RegnskSlutdato VirkDataAar Den indberettede regnskabsperiode skal være afsluttet, før indberetningen kan godkendes. MinRegnsk VirkDataAar Den indberettede regnskabsperiode skal minimum være 14 dage lang. MaxRegnsk VirkDataAar Den indberettede regnskabsperiode må maksimalt være 18 måneder lang. "Regnskabsperiode start" = "Regnskabsperiode slut" t dag "Regnskabsperiode slut" < dags dato "Regnskabsperiode slut" - "Regnskabsperiode start" 14 dage "Regnskabsperiode slut" - "Regnskabsperiode start" < 550 dage 4. Kontrol af CVR-nr. CVR_EKAa_ VirkData_aar EKAa, VirkDataAar Alle CVR-numre på danske virksomheder i koncernen, der er opgivet som direkte ejere af udenlandske virksomheder på EKAa, skal også fremgå af listen over danske virksomheder i koncernen på VirkdataAar. Desuden skal disse virksomheder være indberettet som "Ja, inkluderet" - "ji".

3 3 5. Kontrol af strømidentitet Stroemidentitet AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b, Derivater, LA, LP, LKK, OEA, OEP, FOEP, F1, F2, F1Aar, F2Aar, EKAb, EKPb Den indberettede strømidentitet skal gå op. Summen af nettotransaktioner og værdireguleringer (valutakurs, pris mv.) skal derfor forklare udviklingen fra primo til ultimo. Af hensyn til afrunding mv. er bagatelgrænsen for kontroludslag OB1: "Beholdning primo perioden" + "Nettotransaktioner" + "Valutakursreguleringer" + "Kursreguleringer" = "Beholdning ultimo perioden" Bagatelgrænse = Kontroller af indberetning af værdiansættelse Værdiansættelse_A EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Når en dattervirksomhed ikke selv har nogen dattervirksomheder og derfor indberetter værdiansættelsesprincip "A", skal felterne for opskrivning efter indre værdis metode eller reinvesteret indtjening i underliggende dattervirksomheder ikke udfyldes. Værdiansættelse_B EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Når en dattervirksomhed opgør sine egne dattervirksomheder efter indre værdis metode og derfor indberetter værdiansættelsesprincip "B", skal felterne for opskrivning efter indre værdis metode udfyldes. Værdiansættelse_C EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Når en dattervirksomhed opgør sine egne dattervirksomheder til kostpris og derfor indberetter værdiansættelsesprincip "C", skal felterne for reinvesteret indtjening i underliggende dattervirksomheder udfyldes. Se indberetningsvejledningen for mere om denne post. EKAa, EKAb: Hvis "Værdiansættelsesprincip" = A så "Nettoopskrivning efter indre værdis metode" = tom og "Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirksomheder" = tom EKAa, EKAb: Hvis "Værdiansættelsesprincip" = B så "Nettoopskrivning efter indre værdis metode" = værdi og "Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirksomheder" = tom EKAa, EKAb: Hvis "Værdiansættelsesprincip" = C så "Nettoopskrivning efter indre værdis metode" = tom og "Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirksomheder" = værdi 7. Kontroller af korrekt udfyldning af koder IsinKontrol AK1, OB1, REPO, AKU1, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2a, OBU2b, EKAa, EKAb, EKPa, EKPb ISIN-koden skal være gyldig og dermed opfylde moduluskontrollen, som er en standardkontrol for ISIN-koder. AK1: ISIN-kode opfylder moduluskontrol Isin_Intern AKU1, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2a, OBU2b, EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Hver enkelt række skal udfyldes med enten intern kode eller ISIN-kode.

4 4 8. Kontroller af konsistens mellem delskemaer Kode_Skema_a_b AK2a, AK2b, OB2a, OB2b, OBU2a, OBU2b, EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Enhver intern kode eller ISIN-kode opgivet i første delskema (a) eller andet delskema (b) skal fremgå på begge skemaer. CVR_Skema_a_b EKPa, EKPb Er et CVR-nummer opgivet på enten EKPa eller EKPb, skal det fremgå på begge skemaer. Kode_AKU1_2 AKU1, AKU2, AKU3 Når en aktie er opgivet på AKU1 eller AKU3, skal den også fremgå på AKU2. Derfor skal enhver intern kode eller ISINkode opgivet på AKU1 eller AKU3 også fremgå på AKU2. OBU2a, OBU2b: OBU2a[interne koder] = OBU2b[interne koder] og OBU2a[ISIN-koder] = OBU2b[ISIN-koder] EKPa, EKPb: "CVR-nr. på virksomhed i koncernen ejet direkte fra udlandet" (EKPa) = "CVR-nr. på virksomhed i koncernen ejet direkte fra udlandet" (EKPb) AKU1, AKU2: AKU1[interne koder] er indeholdt i AKU2[interne koder], og AKU1[ISIN-koder] er indeholdt i AKU2[ISIN-koder] 9. Kontroller af sammenhæng mellem årsindberetninger og månedsindberetninger (kun relevant for månedsindberettere) Kode_EK_AK Trans_År_Måned EKAa, EKPa, AK1, AK2a, AK2b, AKU3 EKAa, EKPa, AK1, AK2a, AK2b, AKU3 Udbytte_År_Måned EKAa, EKPa, AK1, AK2a, AK2b, AKU3 Når der er indberettet en kapitalandel på egenkapitalskemaerne (EKAa, EKPa) med enten primo- eller ultimobeholdning, skal kapitalandelen (intern kode eller ISIN-kode) også fremgå på det korresponderende månedsskema (AK1, AK2a, AK2b, AKU3) for henholdsvis regnskabsårets første og sidste månedsindberetning. Når der er indberettet en transaktion med egenkapital i feltet køb og salg af kapitalandele samt kapitalforhøjelser og - nedsættelser (EKAa, EKPa), skal der fremgå minimum én transaktion inden for regnskabsåret på det korresponderende månedsskema (AK1, AK2a, AK2b, AKU3). De to beløb kan afvige fra hinanden grundet valutakursændringer mv. Når der er indberettet en udbyttebetaling på EKAb eller EKPb og ejerandelen både primo og ultimo er større end "0", skal der fremgå minimum én udbyttebetaling inden for regnskabsåret på det korresponderende månedsskema (AK1, AK2a, AK2b, AKU3). De to beløb kan afvige fra hinanden grundet valutakursændringer mv. EKAa, AK1: EKAa[ISIN koder x [procentvise ejerandele primo regnskabsåret > 0]] = AK1[ISIN-koder] 1.månedsindberetning

5 5 10. Kontrol af sammenhæng mellem skema Store transaktioner og øvrige skemaer (kun relevant for rene årsindberettere) Kode_StoreTrans AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b, EKAa, EKPa, StoreTrans Når der er indberettet en transaktion med tilhørende ISIN-kode eller intern kode på StoreTrans, skal koden også fremgå på det korresponderende skema (AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b, EKAa, EKPa). Hvis StoreTrans indeholder en transaktion for AK1, skal ISINkoden på StoreTrans også fremgå på AK Kontrol af sammenhænge mellem sektor og branche SektorBranche AK2a, EKPa, EKAa, FOEP, LA, LKK, LP, OB2a, OEA, OEP, REPO Ikke-finansielle selskaber kan ikke have finansielle brancher Sektor = '1110' and substring(branche,1,1) = 'K' and Land = 'DK' Ikke-finansielle selskaber kan ikke have finansielle brancher Sektor = '1120' and substring(branche,1,1) = 'K' and Land = 'DK' Sektoren Centralbanker kan kun have branchen Nationalbanken og pengeinstitutter Sektor = '1210' and Branche <> 'K01' and Land = 'DK' Sektoren Pengeinstitutter kan kun have branchen Nationalbanken og pengeinstitutter Sektor = '1221' and Branche <> 'K01' Sektoren realkreditinstitutter kan kun have branchen Realkreditinstitutter Sektor = '1222' and Branche <> 'K09' Sektoren Andre kreditinstitutter kan kun have branchen Andre kreditinstitutter Sektor = '1223' and Branche <> 'K10' Sektoren Udstedere af elektroniske penge kan kun have branchen Øvrige finansielle virksomheder Sektor = '1224' and Branche <> 'K11'

6 6 Sektoren Pengemarkedsforeninger kan kun have branchen Pengemarkedsforeninger Sektor = '1230' and Branche <> 'K06' Sektoren Investeringsforeninger kan kun have branchen Investeringsforeninger Sektoren FVC-selskaber kan kun have branchen Øvrige finansielle virksomheder Sektoren Centrale modparter kan kun have branchen Øvrige finansielle virksomheder Sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt kan kun have udvalgte brancher Sektoren Finansielle hjælpeenheder kan kun have udvalgte brancher Sektoren Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere kan kun have udvalgte brancher Sektoren Forsikringsselskaber kan kun have udvalgte brancher Sektoren Pensionskasser kan kun have branchen Pensionsforsikring Sektoren Privatejede virksomheder kan ikke have en branche for finansielle virksomheder, der kræver specielle tilladelser Sektor = '1240' and Branche <> 'K05' Sektor = '1251' and Branche <> 'K11' Sektor = '1252' and Branche <> 'K11' Sektor = '1259' and Branche not in ('K07','K08','K11') Sektor = '1260' and Branche not in ('K16','K17','MA3') Sektor = '1270' and Branche not in ('K02','K03','K04') Sektor = '1280' and Branche not in ('K12',K13','K14') Sektor = '1290' and Branche <> 'K15' Sektor = '1410' and Branche in ('K01','K02','K03,'K04','K05','K06','K09','K10','K12','K13','K14','K15')

7 7 Sektoren Lønmodtagere og pensionister kan kun have branchen Sektor = '1430' and Branche <> 'YZZ' Lønmodtagere og pensionister Sektoren Non-profitinstitutter kan kun have udvalgte brancher Branchen Nationalbanken og pengeinstitutter kan kun have sektoren Centralbanker eller Pengeinstitutter Branchen Finansielle holdingselskaber kan kun have sektoren Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Branchen Ikke-finansielle holdingselskaber kan kun have sektoren Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Branchen Gennemløbsholdingselskaber kan kun have sektoren Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Branchen Investeringsforeninger kan kun have sektoren Investeringsforeninger Branchen Pengemarkedsforeninger kan kun have sektoren Pengemarkedsforeninger Branchen Realkreditinstitutter kan kun have sektoren Realkreditinstitutter Branchen Andre kreditinstitutter kan kun have sektoren Andre kreditinstitutter Sektor = '1500' and Branche not in ('PZZ','QAZ','QBZ','RZ1','RZ2','RZ3','SZ1','SZ2') Branche = 'K01' and Sektor not in ('1210','1221') Branche = 'K02' and Sektor <> '1270' Branche = 'K03' and Sektor <> '1270' Branche = 'K04' and Sektor <> '1270' Branche = 'K05' and Sektor <> '1240' Branche = 'K06' and Sektor <> '1230' Branche = 'K09' and Sektor <> '1222' Branche = 'K10' and Sektor <> '1223'

8 8 Branchen Livsforsikring kan kun have sektoren Forsikringsselskaber Branche = 'K12' and Sektor <> '1280' Branchen Anden forsikring kan kun have sektoren Forsikringsselskaber Branchen Genforsikring kan kun have sektoren Forsikringsselskaber Branche = 'K13' and Sektor <> '1280' Branche = 'K14' and Sektor <> '1280' Branchen Pensionsforsikring kan kun have sektoren Pensionskasser Branche = 'K15' and Sektor <> '1290' Branchen Lønmodtagere og pensionister kan kun have sektoren Lønmodtagere og pensionister Branche = 'YZZ' and Sektor <> '1430' 12. Kontrol af sammenhæng mellem land og sektor SektorLand AK2a, EKPa, EKAa, FOEP, LA, LKK, LP, OB2a, OEA, OEP, REPO Den Europæiske Centralbank (ECB) skal have sektoren Centralbanker Land = '4F' and Sektor <> '1210' Den Internationale Betalingsbank(BIS) skal have sektoren Centralbanker Land = '5B' and Sektor <> '1210' Den Internationale Valutafond (IMF) skal have sektoren Andre kreditinstitutter Land = '1C' and Sektor <> '1223' Den Europæiske Investeringsbank (EIB) skal have sektoren Andre kreditinstitutter Land = '4C' and Sektor <> '1223'

9 9 Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling Land = '1E' and Sektor <> '1259' (IBRD) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt International Finance Corporation (IFC) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt European Investment Fund (EIF) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Den Nordiske Investeringsbank (NIB) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt African Development Bank skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Asian Development Bank skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Inter-American Investment Corporation skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Caribbean Development Bank (CDB) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Land = '1M' and Sektor <> '1259' Land = '4G' and Sektor <> '1259' Land = '4S' and Sektor <> '1259' Land = '5F' and Sektor <> '1259' Land = '5H' and Sektor <> '1259' Land = '5D' and Sektor <> '1259' Land = '5E' and Sektor <> '1259' Land = '5G' and Sektor <> '1259' Land = '5L' and Sektor <> '1259'

10 10 Central American Bank for Economic Integration (CABEI) skal have sektoren Andre kreditinstitutter Land = '5T' and Sektor <> '1223' Andean Development Corporation (Corporatión Andina de Fomento - CAF) skal have sektoren Andre kreditinstitutter Land = '5U' and Sektor <> '1223' Den indberettede FN-organisation skal have sektoren Statslig forvaltning og service Land in ('1H','1D','1F','1J','1K','1N','1O','1P','1Q','1R','1S','1T','1Z') and Sektor <> '1311' Den indberettede EU-organisation skal have sektoren Statslig forvaltning og service Land in ('4A','4B','4D','4E','4H','4K','4L','4M','4N','4P','4Q','4Z') and Sektor <> '1311' 13. Kontrol af VP/VP-Lux registrering Isin_Vpreg OBU1, OBU2a Kontrollerer om den indberettede udstedelse er indberettet på det korrekte skema alt efter om det er VP/VP-lux-registreret eller ej.

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for erhvervsvirksomheder Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber mellemværender

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for forsikrings- og pensionsselskaber Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af udenlandske dattervirksomheder og udenlandsk ejerskab til Danmarks Nationalbank årlig for MFI'er Vejledning og skemaer dberetning af udenlandske dattervirksomheder

Læs mere

Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]*

Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]* DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 23. juni 2011 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1059060 Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]* Indhold Institutionelle enheder... 2 Kriterier for sektorplacering...

Læs mere

MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET

MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET Har du brug for hjælp? Skriv til os på: betalingsbalance@nationalbanken.dk eller kontakt: Lasse Vogelius på tlf. 3363 6853 Samir

Læs mere

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI ESA21 BACKDATA Rasmus Kofoed Mandsberg lokal 686 Finansiel Statistik Penge, Bank og Nationalregnskabsstatistik Sagsnr.: 166392 Dokumentnr.: 165798 29. september 217

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Danmarks betalingsog kapitalbalance. En samlet fremstilling af dataindsamling og -bearbejdning

Danmarks Nationalbank. Danmarks betalingsog kapitalbalance. En samlet fremstilling af dataindsamling og -bearbejdning Danmarks Nationalbank Danmarks betalingsog kapitalbalance En samlet fremstilling af dataindsamling og -bearbejdning Januar 2007 Danmarks betalings- og kapitalbalance en samlet fremstilling af dataindsamling

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indberetningsvejledning Indberetning af kundedepot- og MFI-egenbeholdningsoplysninger

Indberetningsvejledning Indberetning af kundedepot- og MFI-egenbeholdningsoplysninger Juli 2014 Indberetningsvejledning Indberetning af kundedepot- og MFI-egenbeholdningsoplysninger Indholdsfortegnelse Bilag 1. Indledning 1.1 Generelt om KDE2 1.2 Indberetningsformat og -system 1.3 Indberetningsfrist

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter

Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter Side 1 af 5 Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 17. januar 2013 0.1 Navn Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken

Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 17. juni 2011 Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken Indhold 1. Indledning... 1 2. Kort om STINA... 2 2.1. Indberetning af MFI via STINA... 2 2.2. Tilgængelighed

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer:

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer: Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning CVR-nummer: 34482624 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/1-2016 Peter Tolstrup Christensen Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE DANMARKS NATIONALBANK TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE 1 Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken 2 Oversigt over tips og tricks til FIONA Online Forsiden: Her offentliggøres nyheder

Læs mere

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i Nyt i forhold til økonomisk-statistiske begreber DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 25. oktober 2013 Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber Ordbogens formål er at forklare fagudtryk

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Vejledning Strukturen i XML-indberetningsfilen

Vejledning Strukturen i XML-indberetningsfilen DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.0 Oktober 2012 Vejledning Strukturen i XML-indberetningsfilen 1. Indledning Vejledningen henvender sig til virksomheder, der vil automatisere indberetningen

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) L 305/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.11.2012 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) STYRELSESRÅDET

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank månedlig, kvartalsvis og årlig for forsikrings- og pensionsselskaber Vejledning og skemaer dberetning af finansielle

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Finanstilsynet 22. marts 2016 FIRA J.nr. 1982-0003 FIRA/fp Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Ændringen omfatter følgende elementer: 1) Ophævelse

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr Åhusene Hinnerup. Årsrapport 2015

Invest Brazil A/S CVR-nr Åhusene Hinnerup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Åhusene 6 8382 Hinnerup

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014

Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014 Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014 CVR-nr. 18 70 62 37 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /5 2015 Henrik Møgelmose Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Jesper Berg, Bankdirektør, Nykredit Bank 21.april, 2015. Trust me, I m a banker 2 21-04-2015 Game plan 1. Modeller for finansiel intermediering

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2014 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grene Danmark A/S Årsrapport 2015 CVR-nr. 45 80 39 10 17 Årsregnskab 1. januar - 31. december Noter tkr. 2015 2014 1 Nettoomsætning Salg af varer og tjenesteydelser, agro 300.343 310.237 Salg af varer

Læs mere

GPI Holding V ApS. Årsrapport for 2014

GPI Holding V ApS. Årsrapport for 2014 Vibevej 50 7330 Brande CVR-nr. 33753772 Årsrapport for 2014 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03-03-2015 Kim Tranholm Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

ETK EMS GROUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT 1/ / (7. regnskabsår)

ETK EMS GROUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT 1/ / (7. regnskabsår) ETK EMS GROUP APS CVR-NR 27 52 31 88 ÅRSRAPPORT 1/7 2012 30/6 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28 / 11 2013. Thomas Vinter Dirigent

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter 27. oktober 2010 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter Indberetning skal ske månedsvis 15 arbejdsdage efter månedsudløb af alle gruppe

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 7. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 7. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 7. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016, hvor

Læs mere

Fischer Holding ApS. Årsrapport 2008/09

Fischer Holding ApS. Årsrapport 2008/09 BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Åboulevarden 11-13 8000 Århus C Tlf:, Fax: 96 26 38 01 E-mail: Fischer Holding ApS Årsrapport 2008/09 Årsrapporten

Læs mere

1. Titlen affattes således:»bekendtgørelse for Færøerne om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter og sparevirksomheder«

1. Titlen affattes således:»bekendtgørelse for Færøerne om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter og sparevirksomheder« Nr. 442 18. maj 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om ændring af bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter 1) I bekendtgørelse af 23. oktober

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

ETK EMS GROUP APS Industrivej 45, Stilling 8660 Skanderborg CVR-NR ÅRSRAPPORT 1/ / (6. regnskabsår)

ETK EMS GROUP APS Industrivej 45, Stilling 8660 Skanderborg CVR-NR ÅRSRAPPORT 1/ / (6. regnskabsår) ETK EMS GROUP APS Industrivej 45, Stilling 8660 Skanderborg CVR-NR. 27 52 31 88 ÅRSRAPPORT 1/7 2011 30/6 2012 (6. regnskabsår) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den, 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

HOLBERG FENGER ADMINISTRATION A/S Frode Jakobsens Plads 4, Vanløse Cvr.nr ÅRSRAPPORT

HOLBERG FENGER ADMINISTRATION A/S Frode Jakobsens Plads 4, Vanløse Cvr.nr ÅRSRAPPORT HOLBERG FENGER ADMINISTRATION A/S Frode Jakobsens Plads 4, 2. 2720 Vanløse Cvr.nr. 11 81 14 93 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thomas Høgh Holding ApS. Årsrapport for 2013

Thomas Høgh Holding ApS. Årsrapport for 2013 Skaadsmosevej 16 6950 Ringkøbing CVR-nr. 29309914 Årsrapport for 2013 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25-06-2014 Thomas Høgh Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975

FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2015 Bent Lauritzen Dirigent Side

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 Postboks 229 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk F G Kapital ApS CVR-nr. 25568850 Vestergade

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5, L 222/24 17.8.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2016/1384 af 2. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/22)

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup

Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 28 29 68 86 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 2016 Dirient 1 171 7/( '4

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

O:\Finanstilsynet\Bekendtgørelser\547093\Dokumenter\ fm :51 k09 bpe

O:\Finanstilsynet\Bekendtgørelser\547093\Dokumenter\ fm :51 k09 bpe Bekendtgørelse nr. 442 af 18. maj 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om ændring af bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter 1 I bekendtgørelse

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 13.

DANMARKS NATIONALBANK 13. STATISTIK DANMARKS NATIONALBANK 13. OKTOBER 2017 DIREKTE INVESTERINGER, BEHOLDNINGER, 2016 Fremgang i direkte investeringer i 2016 Der er fremgang i direkte investeringer i 2016. Kapitaltilførsler, opkøb

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Anette Fyhn Holding ApS. Årsrapport for 01.01-31.12.2014

Anette Fyhn Holding ApS. Årsrapport for 01.01-31.12.2014 Anette Fyhn Holding ApS Monradsgade 18, 7400 Herning Årsrapport for 01.01-31.12.2014 8. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 29.05.2015 --- Dirigent Anette Fyhn CVR.

Læs mere