Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 28. juli 2014 Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender 1. Indledning Oversigten beskriver de datakontroller, som virksomhedens indberetning skal overholde, for at den kan gå igennem vores automatiske godkendelsesprocedure. Hvis der er fejl, sendes en med besked om, at indberetningen ikke kan godkendes. en indeholder et link til en oversigt over fejlene. Oversigten åbnes i FIONA Online (kræver login). Den indberetningsansvarlige skal herefter rette fejlene og sende en erstatningsindberetning. Datakontrollerne bliver indfaset gradvis, og vi vil løbende orientere jer, når det sker. Bemærk, at oversigten er en samlet liste. Det er derfor ikke alle kontroller, der er relevante for den enkelte indberetter. Nogle er kun relevante for månedsindberettere, mens andre kun er relevante for rene årsindberettere. Hvis en kategori af kontroller kun er relevante for den ene gruppe, fremgår det af overskriften. I tillæg til nedennævnte kontroller er der i FIONA Online indbygget diverse formatkontroller. De skal sikre, at de enkelte felter kun kan udfyldes med gyldige værdier. Værdierne fremgår af kodelisterne (fx datoformater, landekoder, valutakoder mv.) i vejledningen.

2 2 2. Kontroller af primo og ultimo PrimoUltimoMv PrimoUltimoNom AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b, Derivater, LA, LP, LKK, OEA, OEP, FOEP, F1, F2, F1Aar, F2Aar, EKAb, EKPb AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b Den indberettede primo (beholdning, hensættelse osv.) skal svare til ultimo indberettet i foregående periode. Af hensyn til afrunding mv. er bagatelgrænsen for kontroludslag Indberettet nominel værdi/antal stk. primo skal svare til nominel værdi/antal stk. ultimo indberettet i foregående periode. PrimoUltimoAndel EKAa, EKPa Den indberettede ejerandel primo skal svare til ejerandel ultimo indberettet i foregående periode. AK1: "Beholdning primo perioden" = "Beholdning ultimo perioden" t-1 Bagatelgrænse = 1000 OB1: "Primobeholdning - nominel værdi" = "Ultimobeholdning - nominel værdi" t-1 EKAa: "Procentvis ejerandel primo regnskabsåret" = "Procentvis ejerandel ultimo regnskabsåret" t-1 3. Kontroller af regnskabsperiodens gyldighed RegnskStartSlut VirkDataAar Den indberettede regnskabsperiodes begyndelse skal ligge i umiddelbar forlængelse af forrige regnskabsperiodes afslutning (indberettet i foregående periode). RegnskSlutdato VirkDataAar Den indberettede regnskabsperiode skal være afsluttet, før indberetningen kan godkendes. MinRegnsk VirkDataAar Den indberettede regnskabsperiode skal minimum være 14 dage lang. MaxRegnsk VirkDataAar Den indberettede regnskabsperiode må maksimalt være 18 måneder lang. "Regnskabsperiode start" = "Regnskabsperiode slut" t dag "Regnskabsperiode slut" < dags dato "Regnskabsperiode slut" - "Regnskabsperiode start" 14 dage "Regnskabsperiode slut" - "Regnskabsperiode start" < 550 dage 4. Kontrol af CVR-nr. CVR_EKAa_ VirkData_aar EKAa, VirkDataAar Alle CVR-numre på danske virksomheder i koncernen, der er opgivet som direkte ejere af udenlandske virksomheder på EKAa, skal også fremgå af listen over danske virksomheder i koncernen på VirkdataAar. Desuden skal disse virksomheder være indberettet som "Ja, inkluderet" - "ji".

3 3 5. Kontrol af strømidentitet Stroemidentitet AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b, Derivater, LA, LP, LKK, OEA, OEP, FOEP, F1, F2, F1Aar, F2Aar, EKAb, EKPb Den indberettede strømidentitet skal gå op. Summen af nettotransaktioner og værdireguleringer (valutakurs, pris mv.) skal derfor forklare udviklingen fra primo til ultimo. Af hensyn til afrunding mv. er bagatelgrænsen for kontroludslag OB1: "Beholdning primo perioden" + "Nettotransaktioner" + "Valutakursreguleringer" + "Kursreguleringer" = "Beholdning ultimo perioden" Bagatelgrænse = Kontroller af indberetning af værdiansættelse Værdiansættelse_A EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Når en dattervirksomhed ikke selv har nogen dattervirksomheder og derfor indberetter værdiansættelsesprincip "A", skal felterne for opskrivning efter indre værdis metode eller reinvesteret indtjening i underliggende dattervirksomheder ikke udfyldes. Værdiansættelse_B EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Når en dattervirksomhed opgør sine egne dattervirksomheder efter indre værdis metode og derfor indberetter værdiansættelsesprincip "B", skal felterne for opskrivning efter indre værdis metode udfyldes. Værdiansættelse_C EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Når en dattervirksomhed opgør sine egne dattervirksomheder til kostpris og derfor indberetter værdiansættelsesprincip "C", skal felterne for reinvesteret indtjening i underliggende dattervirksomheder udfyldes. Se indberetningsvejledningen for mere om denne post. EKAa, EKAb: Hvis "Værdiansættelsesprincip" = A så "Nettoopskrivning efter indre værdis metode" = tom og "Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirksomheder" = tom EKAa, EKAb: Hvis "Værdiansættelsesprincip" = B så "Nettoopskrivning efter indre værdis metode" = værdi og "Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirksomheder" = tom EKAa, EKAb: Hvis "Værdiansættelsesprincip" = C så "Nettoopskrivning efter indre værdis metode" = tom og "Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirksomheder" = værdi 7. Kontroller af korrekt udfyldning af koder IsinKontrol AK1, OB1, REPO, AKU1, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2a, OBU2b, EKAa, EKAb, EKPa, EKPb ISIN-koden skal være gyldig og dermed opfylde moduluskontrollen, som er en standardkontrol for ISIN-koder. AK1: ISIN-kode opfylder moduluskontrol Isin_Intern AKU1, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2a, OBU2b, EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Hver enkelt række skal udfyldes med enten intern kode eller ISIN-kode.

4 4 8. Kontroller af konsistens mellem delskemaer Kode_Skema_a_b AK2a, AK2b, OB2a, OB2b, OBU2a, OBU2b, EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Enhver intern kode eller ISIN-kode opgivet i første delskema (a) eller andet delskema (b) skal fremgå på begge skemaer. CVR_Skema_a_b EKPa, EKPb Er et CVR-nummer opgivet på enten EKPa eller EKPb, skal det fremgå på begge skemaer. Kode_AKU1_2 AKU1, AKU2, AKU3 Når en aktie er opgivet på AKU1 eller AKU3, skal den også fremgå på AKU2. Derfor skal enhver intern kode eller ISINkode opgivet på AKU1 eller AKU3 også fremgå på AKU2. OBU2a, OBU2b: OBU2a[interne koder] = OBU2b[interne koder] og OBU2a[ISIN-koder] = OBU2b[ISIN-koder] EKPa, EKPb: "CVR-nr. på virksomhed i koncernen ejet direkte fra udlandet" (EKPa) = "CVR-nr. på virksomhed i koncernen ejet direkte fra udlandet" (EKPb) AKU1, AKU2: AKU1[interne koder] er indeholdt i AKU2[interne koder], og AKU1[ISIN-koder] er indeholdt i AKU2[ISIN-koder] 9. Kontroller af sammenhæng mellem årsindberetninger og månedsindberetninger (kun relevant for månedsindberettere) Kode_EK_AK Trans_År_Måned EKAa, EKPa, AK1, AK2a, AK2b, AKU3 EKAa, EKPa, AK1, AK2a, AK2b, AKU3 Udbytte_År_Måned EKAa, EKPa, AK1, AK2a, AK2b, AKU3 Når der er indberettet en kapitalandel på egenkapitalskemaerne (EKAa, EKPa) med enten primo- eller ultimobeholdning, skal kapitalandelen (intern kode eller ISIN-kode) også fremgå på det korresponderende månedsskema (AK1, AK2a, AK2b, AKU3) for henholdsvis regnskabsårets første og sidste månedsindberetning. Når der er indberettet en transaktion med egenkapital i feltet køb og salg af kapitalandele samt kapitalforhøjelser og - nedsættelser (EKAa, EKPa), skal der fremgå minimum én transaktion inden for regnskabsåret på det korresponderende månedsskema (AK1, AK2a, AK2b, AKU3). De to beløb kan afvige fra hinanden grundet valutakursændringer mv. Når der er indberettet en udbyttebetaling på EKAb eller EKPb og ejerandelen både primo og ultimo er større end "0", skal der fremgå minimum én udbyttebetaling inden for regnskabsåret på det korresponderende månedsskema (AK1, AK2a, AK2b, AKU3). De to beløb kan afvige fra hinanden grundet valutakursændringer mv. EKAa, AK1: EKAa[ISIN koder x [procentvise ejerandele primo regnskabsåret > 0]] = AK1[ISIN-koder] 1.månedsindberetning

5 5 10. Kontrol af sammenhæng mellem skema Store transaktioner og øvrige skemaer (kun relevant for rene årsindberettere) Kode_StoreTrans AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b, EKAa, EKPa, StoreTrans Når der er indberettet en transaktion med tilhørende ISIN-kode eller intern kode på StoreTrans, skal koden også fremgå på det korresponderende skema (AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b, EKAa, EKPa). Hvis StoreTrans indeholder en transaktion for AK1, skal ISINkoden på StoreTrans også fremgå på AK Kontrol af sammenhænge mellem sektor og branche SektorBranche AK2a, EKPa, EKAa, FOEP, LA, LKK, LP, OB2a, OEA, OEP, REPO Ikke-finansielle selskaber kan ikke have finansielle brancher Sektor = '1110' and substring(branche,1,1) = 'K' and Land = 'DK' Ikke-finansielle selskaber kan ikke have finansielle brancher Sektor = '1120' and substring(branche,1,1) = 'K' and Land = 'DK' Sektoren Centralbanker kan kun have branchen Nationalbanken og pengeinstitutter Sektor = '1210' and Branche <> 'K01' and Land = 'DK' Sektoren Pengeinstitutter kan kun have branchen Nationalbanken og pengeinstitutter Sektor = '1221' and Branche <> 'K01' Sektoren realkreditinstitutter kan kun have branchen Realkreditinstitutter Sektor = '1222' and Branche <> 'K09' Sektoren Andre kreditinstitutter kan kun have branchen Andre kreditinstitutter Sektor = '1223' and Branche <> 'K10' Sektoren Udstedere af elektroniske penge kan kun have branchen Øvrige finansielle virksomheder Sektor = '1224' and Branche <> 'K11'

6 6 Sektoren Pengemarkedsforeninger kan kun have branchen Pengemarkedsforeninger Sektor = '1230' and Branche <> 'K06' Sektoren Investeringsforeninger kan kun have branchen Investeringsforeninger Sektoren FVC-selskaber kan kun have branchen Øvrige finansielle virksomheder Sektoren Centrale modparter kan kun have branchen Øvrige finansielle virksomheder Sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt kan kun have udvalgte brancher Sektoren Finansielle hjælpeenheder kan kun have udvalgte brancher Sektoren Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere kan kun have udvalgte brancher Sektoren Forsikringsselskaber kan kun have udvalgte brancher Sektoren Pensionskasser kan kun have branchen Pensionsforsikring Sektoren Privatejede virksomheder kan ikke have en branche for finansielle virksomheder, der kræver specielle tilladelser Sektor = '1240' and Branche <> 'K05' Sektor = '1251' and Branche <> 'K11' Sektor = '1252' and Branche <> 'K11' Sektor = '1259' and Branche not in ('K07','K08','K11') Sektor = '1260' and Branche not in ('K16','K17','MA3') Sektor = '1270' and Branche not in ('K02','K03','K04') Sektor = '1280' and Branche not in ('K12',K13','K14') Sektor = '1290' and Branche <> 'K15' Sektor = '1410' and Branche in ('K01','K02','K03,'K04','K05','K06','K09','K10','K12','K13','K14','K15')

7 7 Sektoren Lønmodtagere og pensionister kan kun have branchen Sektor = '1430' and Branche <> 'YZZ' Lønmodtagere og pensionister Sektoren Non-profitinstitutter kan kun have udvalgte brancher Branchen Nationalbanken og pengeinstitutter kan kun have sektoren Centralbanker eller Pengeinstitutter Branchen Finansielle holdingselskaber kan kun have sektoren Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Branchen Ikke-finansielle holdingselskaber kan kun have sektoren Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Branchen Gennemløbsholdingselskaber kan kun have sektoren Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Branchen Investeringsforeninger kan kun have sektoren Investeringsforeninger Branchen Pengemarkedsforeninger kan kun have sektoren Pengemarkedsforeninger Branchen Realkreditinstitutter kan kun have sektoren Realkreditinstitutter Branchen Andre kreditinstitutter kan kun have sektoren Andre kreditinstitutter Sektor = '1500' and Branche not in ('PZZ','QAZ','QBZ','RZ1','RZ2','RZ3','SZ1','SZ2') Branche = 'K01' and Sektor not in ('1210','1221') Branche = 'K02' and Sektor <> '1270' Branche = 'K03' and Sektor <> '1270' Branche = 'K04' and Sektor <> '1270' Branche = 'K05' and Sektor <> '1240' Branche = 'K06' and Sektor <> '1230' Branche = 'K09' and Sektor <> '1222' Branche = 'K10' and Sektor <> '1223'

8 8 Branchen Livsforsikring kan kun have sektoren Forsikringsselskaber Branche = 'K12' and Sektor <> '1280' Branchen Anden forsikring kan kun have sektoren Forsikringsselskaber Branchen Genforsikring kan kun have sektoren Forsikringsselskaber Branche = 'K13' and Sektor <> '1280' Branche = 'K14' and Sektor <> '1280' Branchen Pensionsforsikring kan kun have sektoren Pensionskasser Branche = 'K15' and Sektor <> '1290' Branchen Lønmodtagere og pensionister kan kun have sektoren Lønmodtagere og pensionister Branche = 'YZZ' and Sektor <> '1430' 12. Kontrol af sammenhæng mellem land og sektor SektorLand AK2a, EKPa, EKAa, FOEP, LA, LKK, LP, OB2a, OEA, OEP, REPO Den Europæiske Centralbank (ECB) skal have sektoren Centralbanker Land = '4F' and Sektor <> '1210' Den Internationale Betalingsbank(BIS) skal have sektoren Centralbanker Land = '5B' and Sektor <> '1210' Den Internationale Valutafond (IMF) skal have sektoren Andre kreditinstitutter Land = '1C' and Sektor <> '1223' Den Europæiske Investeringsbank (EIB) skal have sektoren Andre kreditinstitutter Land = '4C' and Sektor <> '1223'

9 9 Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling Land = '1E' and Sektor <> '1259' (IBRD) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt International Finance Corporation (IFC) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt European Investment Fund (EIF) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Den Nordiske Investeringsbank (NIB) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt African Development Bank skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Asian Development Bank skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Inter-American Investment Corporation skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Caribbean Development Bank (CDB) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Land = '1M' and Sektor <> '1259' Land = '4G' and Sektor <> '1259' Land = '4S' and Sektor <> '1259' Land = '5F' and Sektor <> '1259' Land = '5H' and Sektor <> '1259' Land = '5D' and Sektor <> '1259' Land = '5E' and Sektor <> '1259' Land = '5G' and Sektor <> '1259' Land = '5L' and Sektor <> '1259'

10 10 Central American Bank for Economic Integration (CABEI) skal have sektoren Andre kreditinstitutter Land = '5T' and Sektor <> '1223' Andean Development Corporation (Corporatión Andina de Fomento - CAF) skal have sektoren Andre kreditinstitutter Land = '5U' and Sektor <> '1223' Den indberettede FN-organisation skal have sektoren Statslig forvaltning og service Land in ('1H','1D','1F','1J','1K','1N','1O','1P','1Q','1R','1S','1T','1Z') and Sektor <> '1311' Den indberettede EU-organisation skal have sektoren Statslig forvaltning og service Land in ('4A','4B','4D','4E','4H','4K','4L','4M','4N','4P','4Q','4Z') and Sektor <> '1311' 13. Kontrol af VP/VP-Lux registrering Isin_Vpreg OBU1, OBU2a Kontrollerer om den indberettede udstedelse er indberettet på det korrekte skema alt efter om det er VP/VP-lux-registreret eller ej.

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for forsikrings- og pensionsselskaber Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for erhvervsvirksomheder Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber mellemværender

Læs mere

Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeningssektoren til Finanstilsynet og Nationalbanken

Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeningssektoren til Finanstilsynet og Nationalbanken FINANSTILSYNET og DANMARKS NATIONALBANK Version 9.0 September 2014 Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeningssektoren til Finanstilsynet og Nationalbanken Indhold 1. Indledning... 5

Læs mere

Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]*

Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]* DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 23. juni 2011 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1059060 Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]* Indhold Institutionelle enheder... 2 Kriterier for sektorplacering...

Læs mere

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] - 1 - DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1205067 Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indhold 1 Generelt om MFIFO-indberetningen... 2 2 Læsevejledning... 12 3 Masterdata (Ark masterdata)... 16 4 Virksomhedsark Skal ikke indberettes...

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i Nyt i forhold til økonomisk-statistiske begreber DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 25. oktober 2013 Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber Ordbogens formål er at forklare fagudtryk

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

STINA-vejledning Automatiseret indberetning

STINA-vejledning Automatiseret indberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 December 2010 STINA-vejledning Automatiseret indberetning 1. Indledning Vejledningen henvender sig til teknikere i virksomheder, der vil automatisere

Læs mere

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 5. marts 2015 9. januar 2015 Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2.

Læs mere

Industrigruppe Finans. Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013

Industrigruppe Finans. Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013 Industrigruppe Finans Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber FINANSTILSYNET April 2009 Økonomisk-statistisk kontor Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber Indledning Denne skrivelse indeholder

Læs mere

Ny og mere detaljeret

Ny og mere detaljeret Ny og mere detaljeret MFI-statistik Jens Uhrskov Hjarsbech og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Nationalbanken har offentliggjort en ny MFI-statistik, der bygger på nye,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

Ny betalingsbalancestatistik i Danmark

Ny betalingsbalancestatistik i Danmark Ny betalingsbalancestatistik i Danmark Bidrag til Nordisk statistikermøde i Åbo, august 2004 Karin Blix (kwb@dst.dk) Katja Møller (kmo@dst.dk) Selma Mulalic (smu@dst.dk) Ny betalingsbalance, Danmarks Statistik

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier 2006 -

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier 2006 - Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2 - Retningslinier 2006 - Indholdsfortegnelse Regnskabscirkulære 2006 1 Indledning...3 2 Om regnskabsarbejdet...4 3

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Udvikling i og afkast af

Udvikling i og afkast af Udvikling i og afkast af udlandsformuer Paul Lassenius Kramp og Maria Hove Pedersen, Økonomisk Afdeling, og Lasse Nørgård Vogelius, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Danskerne er i løbet

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Kære Andelshaver i Faster Andelskasse

Kære Andelshaver i Faster Andelskasse Årsrapport 2013 Indhold: Indledning side 3 Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 10 De uafhængige revisorers erklæringer side 11 Resultatopgørelse side 12 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens Kapitel 10 Solvens Generelle regler om solvens 124. Pengeinstitutters og realkreditinstitutters bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere