Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 28. juli 2014 Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender 1. Indledning Oversigten beskriver de datakontroller, som virksomhedens indberetning skal overholde, for at den kan gå igennem vores automatiske godkendelsesprocedure. Hvis der er fejl, sendes en med besked om, at indberetningen ikke kan godkendes. en indeholder et link til en oversigt over fejlene. Oversigten åbnes i FIONA Online (kræver login). Den indberetningsansvarlige skal herefter rette fejlene og sende en erstatningsindberetning. Datakontrollerne bliver indfaset gradvis, og vi vil løbende orientere jer, når det sker. Bemærk, at oversigten er en samlet liste. Det er derfor ikke alle kontroller, der er relevante for den enkelte indberetter. Nogle er kun relevante for månedsindberettere, mens andre kun er relevante for rene årsindberettere. Hvis en kategori af kontroller kun er relevante for den ene gruppe, fremgår det af overskriften. I tillæg til nedennævnte kontroller er der i FIONA Online indbygget diverse formatkontroller. De skal sikre, at de enkelte felter kun kan udfyldes med gyldige værdier. Værdierne fremgår af kodelisterne (fx datoformater, landekoder, valutakoder mv.) i vejledningen.

2 2 2. Kontroller af primo og ultimo PrimoUltimoMv PrimoUltimoNom AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b, Derivater, LA, LP, LKK, OEA, OEP, FOEP, F1, F2, F1Aar, F2Aar, EKAb, EKPb AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b Den indberettede primo (beholdning, hensættelse osv.) skal svare til ultimo indberettet i foregående periode. Af hensyn til afrunding mv. er bagatelgrænsen for kontroludslag Indberettet nominel værdi/antal stk. primo skal svare til nominel værdi/antal stk. ultimo indberettet i foregående periode. PrimoUltimoAndel EKAa, EKPa Den indberettede ejerandel primo skal svare til ejerandel ultimo indberettet i foregående periode. AK1: "Beholdning primo perioden" = "Beholdning ultimo perioden" t-1 Bagatelgrænse = 1000 OB1: "Primobeholdning - nominel værdi" = "Ultimobeholdning - nominel værdi" t-1 EKAa: "Procentvis ejerandel primo regnskabsåret" = "Procentvis ejerandel ultimo regnskabsåret" t-1 3. Kontroller af regnskabsperiodens gyldighed RegnskStartSlut VirkDataAar Den indberettede regnskabsperiodes begyndelse skal ligge i umiddelbar forlængelse af forrige regnskabsperiodes afslutning (indberettet i foregående periode). RegnskSlutdato VirkDataAar Den indberettede regnskabsperiode skal være afsluttet, før indberetningen kan godkendes. MinRegnsk VirkDataAar Den indberettede regnskabsperiode skal minimum være 14 dage lang. MaxRegnsk VirkDataAar Den indberettede regnskabsperiode må maksimalt være 18 måneder lang. "Regnskabsperiode start" = "Regnskabsperiode slut" t dag "Regnskabsperiode slut" < dags dato "Regnskabsperiode slut" - "Regnskabsperiode start" 14 dage "Regnskabsperiode slut" - "Regnskabsperiode start" < 550 dage 4. Kontrol af CVR-nr. CVR_EKAa_ VirkData_aar EKAa, VirkDataAar Alle CVR-numre på danske virksomheder i koncernen, der er opgivet som direkte ejere af udenlandske virksomheder på EKAa, skal også fremgå af listen over danske virksomheder i koncernen på VirkdataAar. Desuden skal disse virksomheder være indberettet som "Ja, inkluderet" - "ji".

3 3 5. Kontrol af strømidentitet Stroemidentitet AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b, Derivater, LA, LP, LKK, OEA, OEP, FOEP, F1, F2, F1Aar, F2Aar, EKAb, EKPb Den indberettede strømidentitet skal gå op. Summen af nettotransaktioner og værdireguleringer (valutakurs, pris mv.) skal derfor forklare udviklingen fra primo til ultimo. Af hensyn til afrunding mv. er bagatelgrænsen for kontroludslag OB1: "Beholdning primo perioden" + "Nettotransaktioner" + "Valutakursreguleringer" + "Kursreguleringer" = "Beholdning ultimo perioden" Bagatelgrænse = Kontroller af indberetning af værdiansættelse Værdiansættelse_A EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Når en dattervirksomhed ikke selv har nogen dattervirksomheder og derfor indberetter værdiansættelsesprincip "A", skal felterne for opskrivning efter indre værdis metode eller reinvesteret indtjening i underliggende dattervirksomheder ikke udfyldes. Værdiansættelse_B EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Når en dattervirksomhed opgør sine egne dattervirksomheder efter indre værdis metode og derfor indberetter værdiansættelsesprincip "B", skal felterne for opskrivning efter indre værdis metode udfyldes. Værdiansættelse_C EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Når en dattervirksomhed opgør sine egne dattervirksomheder til kostpris og derfor indberetter værdiansættelsesprincip "C", skal felterne for reinvesteret indtjening i underliggende dattervirksomheder udfyldes. Se indberetningsvejledningen for mere om denne post. EKAa, EKAb: Hvis "Værdiansættelsesprincip" = A så "Nettoopskrivning efter indre værdis metode" = tom og "Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirksomheder" = tom EKAa, EKAb: Hvis "Værdiansættelsesprincip" = B så "Nettoopskrivning efter indre værdis metode" = værdi og "Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirksomheder" = tom EKAa, EKAb: Hvis "Værdiansættelsesprincip" = C så "Nettoopskrivning efter indre værdis metode" = tom og "Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirksomheder" = værdi 7. Kontroller af korrekt udfyldning af koder IsinKontrol AK1, OB1, REPO, AKU1, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2a, OBU2b, EKAa, EKAb, EKPa, EKPb ISIN-koden skal være gyldig og dermed opfylde moduluskontrollen, som er en standardkontrol for ISIN-koder. AK1: ISIN-kode opfylder moduluskontrol Isin_Intern AKU1, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2a, OBU2b, EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Hver enkelt række skal udfyldes med enten intern kode eller ISIN-kode.

4 4 8. Kontroller af konsistens mellem delskemaer Kode_Skema_a_b AK2a, AK2b, OB2a, OB2b, OBU2a, OBU2b, EKAa, EKAb, EKPa, EKPb Enhver intern kode eller ISIN-kode opgivet i første delskema (a) eller andet delskema (b) skal fremgå på begge skemaer. CVR_Skema_a_b EKPa, EKPb Er et CVR-nummer opgivet på enten EKPa eller EKPb, skal det fremgå på begge skemaer. Kode_AKU1_2 AKU1, AKU2, AKU3 Når en aktie er opgivet på AKU1 eller AKU3, skal den også fremgå på AKU2. Derfor skal enhver intern kode eller ISINkode opgivet på AKU1 eller AKU3 også fremgå på AKU2. OBU2a, OBU2b: OBU2a[interne koder] = OBU2b[interne koder] og OBU2a[ISIN-koder] = OBU2b[ISIN-koder] EKPa, EKPb: "CVR-nr. på virksomhed i koncernen ejet direkte fra udlandet" (EKPa) = "CVR-nr. på virksomhed i koncernen ejet direkte fra udlandet" (EKPb) AKU1, AKU2: AKU1[interne koder] er indeholdt i AKU2[interne koder], og AKU1[ISIN-koder] er indeholdt i AKU2[ISIN-koder] 9. Kontroller af sammenhæng mellem årsindberetninger og månedsindberetninger (kun relevant for månedsindberettere) Kode_EK_AK Trans_År_Måned EKAa, EKPa, AK1, AK2a, AK2b, AKU3 EKAa, EKPa, AK1, AK2a, AK2b, AKU3 Udbytte_År_Måned EKAa, EKPa, AK1, AK2a, AK2b, AKU3 Når der er indberettet en kapitalandel på egenkapitalskemaerne (EKAa, EKPa) med enten primo- eller ultimobeholdning, skal kapitalandelen (intern kode eller ISIN-kode) også fremgå på det korresponderende månedsskema (AK1, AK2a, AK2b, AKU3) for henholdsvis regnskabsårets første og sidste månedsindberetning. Når der er indberettet en transaktion med egenkapital i feltet køb og salg af kapitalandele samt kapitalforhøjelser og - nedsættelser (EKAa, EKPa), skal der fremgå minimum én transaktion inden for regnskabsåret på det korresponderende månedsskema (AK1, AK2a, AK2b, AKU3). De to beløb kan afvige fra hinanden grundet valutakursændringer mv. Når der er indberettet en udbyttebetaling på EKAb eller EKPb og ejerandelen både primo og ultimo er større end "0", skal der fremgå minimum én udbyttebetaling inden for regnskabsåret på det korresponderende månedsskema (AK1, AK2a, AK2b, AKU3). De to beløb kan afvige fra hinanden grundet valutakursændringer mv. EKAa, AK1: EKAa[ISIN koder x [procentvise ejerandele primo regnskabsåret > 0]] = AK1[ISIN-koder] 1.månedsindberetning

5 5 10. Kontrol af sammenhæng mellem skema Store transaktioner og øvrige skemaer (kun relevant for rene årsindberettere) Kode_StoreTrans AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b, EKAa, EKPa, StoreTrans Når der er indberettet en transaktion med tilhørende ISIN-kode eller intern kode på StoreTrans, skal koden også fremgå på det korresponderende skema (AK1, AK2b, OB1, OB2b, AKU2, AKU3, OBU1, OBU2b, EKAa, EKPa). Hvis StoreTrans indeholder en transaktion for AK1, skal ISINkoden på StoreTrans også fremgå på AK Kontrol af sammenhænge mellem sektor og branche SektorBranche AK2a, EKPa, EKAa, FOEP, LA, LKK, LP, OB2a, OEA, OEP, REPO Ikke-finansielle selskaber kan ikke have finansielle brancher Sektor = '1110' and substring(branche,1,1) = 'K' and Land = 'DK' Ikke-finansielle selskaber kan ikke have finansielle brancher Sektor = '1120' and substring(branche,1,1) = 'K' and Land = 'DK' Sektoren Centralbanker kan kun have branchen Nationalbanken og pengeinstitutter Sektor = '1210' and Branche <> 'K01' and Land = 'DK' Sektoren Pengeinstitutter kan kun have branchen Nationalbanken og pengeinstitutter Sektor = '1221' and Branche <> 'K01' Sektoren realkreditinstitutter kan kun have branchen Realkreditinstitutter Sektor = '1222' and Branche <> 'K09' Sektoren Andre kreditinstitutter kan kun have branchen Andre kreditinstitutter Sektor = '1223' and Branche <> 'K10' Sektoren Udstedere af elektroniske penge kan kun have branchen Øvrige finansielle virksomheder Sektor = '1224' and Branche <> 'K11'

6 6 Sektoren Pengemarkedsforeninger kan kun have branchen Pengemarkedsforeninger Sektor = '1230' and Branche <> 'K06' Sektoren Investeringsforeninger kan kun have branchen Investeringsforeninger Sektoren FVC-selskaber kan kun have branchen Øvrige finansielle virksomheder Sektoren Centrale modparter kan kun have branchen Øvrige finansielle virksomheder Sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt kan kun have udvalgte brancher Sektoren Finansielle hjælpeenheder kan kun have udvalgte brancher Sektoren Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere kan kun have udvalgte brancher Sektoren Forsikringsselskaber kan kun have udvalgte brancher Sektoren Pensionskasser kan kun have branchen Pensionsforsikring Sektoren Privatejede virksomheder kan ikke have en branche for finansielle virksomheder, der kræver specielle tilladelser Sektor = '1240' and Branche <> 'K05' Sektor = '1251' and Branche <> 'K11' Sektor = '1252' and Branche <> 'K11' Sektor = '1259' and Branche not in ('K07','K08','K11') Sektor = '1260' and Branche not in ('K16','K17','MA3') Sektor = '1270' and Branche not in ('K02','K03','K04') Sektor = '1280' and Branche not in ('K12',K13','K14') Sektor = '1290' and Branche <> 'K15' Sektor = '1410' and Branche in ('K01','K02','K03,'K04','K05','K06','K09','K10','K12','K13','K14','K15')

7 7 Sektoren Lønmodtagere og pensionister kan kun have branchen Sektor = '1430' and Branche <> 'YZZ' Lønmodtagere og pensionister Sektoren Non-profitinstitutter kan kun have udvalgte brancher Branchen Nationalbanken og pengeinstitutter kan kun have sektoren Centralbanker eller Pengeinstitutter Branchen Finansielle holdingselskaber kan kun have sektoren Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Branchen Ikke-finansielle holdingselskaber kan kun have sektoren Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Branchen Gennemløbsholdingselskaber kan kun have sektoren Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Branchen Investeringsforeninger kan kun have sektoren Investeringsforeninger Branchen Pengemarkedsforeninger kan kun have sektoren Pengemarkedsforeninger Branchen Realkreditinstitutter kan kun have sektoren Realkreditinstitutter Branchen Andre kreditinstitutter kan kun have sektoren Andre kreditinstitutter Sektor = '1500' and Branche not in ('PZZ','QAZ','QBZ','RZ1','RZ2','RZ3','SZ1','SZ2') Branche = 'K01' and Sektor not in ('1210','1221') Branche = 'K02' and Sektor <> '1270' Branche = 'K03' and Sektor <> '1270' Branche = 'K04' and Sektor <> '1270' Branche = 'K05' and Sektor <> '1240' Branche = 'K06' and Sektor <> '1230' Branche = 'K09' and Sektor <> '1222' Branche = 'K10' and Sektor <> '1223'

8 8 Branchen Livsforsikring kan kun have sektoren Forsikringsselskaber Branche = 'K12' and Sektor <> '1280' Branchen Anden forsikring kan kun have sektoren Forsikringsselskaber Branchen Genforsikring kan kun have sektoren Forsikringsselskaber Branche = 'K13' and Sektor <> '1280' Branche = 'K14' and Sektor <> '1280' Branchen Pensionsforsikring kan kun have sektoren Pensionskasser Branche = 'K15' and Sektor <> '1290' Branchen Lønmodtagere og pensionister kan kun have sektoren Lønmodtagere og pensionister Branche = 'YZZ' and Sektor <> '1430' 12. Kontrol af sammenhæng mellem land og sektor SektorLand AK2a, EKPa, EKAa, FOEP, LA, LKK, LP, OB2a, OEA, OEP, REPO Den Europæiske Centralbank (ECB) skal have sektoren Centralbanker Land = '4F' and Sektor <> '1210' Den Internationale Betalingsbank(BIS) skal have sektoren Centralbanker Land = '5B' and Sektor <> '1210' Den Internationale Valutafond (IMF) skal have sektoren Andre kreditinstitutter Land = '1C' and Sektor <> '1223' Den Europæiske Investeringsbank (EIB) skal have sektoren Andre kreditinstitutter Land = '4C' and Sektor <> '1223'

9 9 Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling Land = '1E' and Sektor <> '1259' (IBRD) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt International Finance Corporation (IFC) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt European Investment Fund (EIF) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Den Nordiske Investeringsbank (NIB) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt African Development Bank skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Asian Development Bank skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Inter-American Investment Corporation skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Caribbean Development Bank (CDB) skal have sektoren Andre finansielle formidlere i øvrigt Land = '1M' and Sektor <> '1259' Land = '4G' and Sektor <> '1259' Land = '4S' and Sektor <> '1259' Land = '5F' and Sektor <> '1259' Land = '5H' and Sektor <> '1259' Land = '5D' and Sektor <> '1259' Land = '5E' and Sektor <> '1259' Land = '5G' and Sektor <> '1259' Land = '5L' and Sektor <> '1259'

10 10 Central American Bank for Economic Integration (CABEI) skal have sektoren Andre kreditinstitutter Land = '5T' and Sektor <> '1223' Andean Development Corporation (Corporatión Andina de Fomento - CAF) skal have sektoren Andre kreditinstitutter Land = '5U' and Sektor <> '1223' Den indberettede FN-organisation skal have sektoren Statslig forvaltning og service Land in ('1H','1D','1F','1J','1K','1N','1O','1P','1Q','1R','1S','1T','1Z') and Sektor <> '1311' Den indberettede EU-organisation skal have sektoren Statslig forvaltning og service Land in ('4A','4B','4D','4E','4H','4K','4L','4M','4N','4P','4Q','4Z') and Sektor <> '1311' 13. Kontrol af VP/VP-Lux registrering Isin_Vpreg OBU1, OBU2a Kontrollerer om den indberettede udstedelse er indberettet på det korrekte skema alt efter om det er VP/VP-lux-registreret eller ej.

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for erhvervsvirksomheder Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber mellemværender

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for forsikrings- og pensionsselskaber Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af udenlandske dattervirksomheder og udenlandsk ejerskab til Danmarks Nationalbank årlig for MFI'er Vejledning og skemaer dberetning af udenlandske dattervirksomheder

Læs mere

Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]*

Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]* DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 23. juni 2011 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1059060 Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]* Indhold Institutionelle enheder... 2 Kriterier for sektorplacering...

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Danmarks betalingsog kapitalbalance. En samlet fremstilling af dataindsamling og -bearbejdning

Danmarks Nationalbank. Danmarks betalingsog kapitalbalance. En samlet fremstilling af dataindsamling og -bearbejdning Danmarks Nationalbank Danmarks betalingsog kapitalbalance En samlet fremstilling af dataindsamling og -bearbejdning Januar 2007 Danmarks betalings- og kapitalbalance en samlet fremstilling af dataindsamling

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indberetningsvejledning Indberetning af kundedepot- og MFI-egenbeholdningsoplysninger

Indberetningsvejledning Indberetning af kundedepot- og MFI-egenbeholdningsoplysninger Juli 2014 Indberetningsvejledning Indberetning af kundedepot- og MFI-egenbeholdningsoplysninger Indholdsfortegnelse Bilag 1. Indledning 1.1 Generelt om KDE2 1.2 Indberetningsformat og -system 1.3 Indberetningsfrist

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken

Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 17. juni 2011 Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken Indhold 1. Indledning... 1 2. Kort om STINA... 2 2.1. Indberetning af MFI via STINA... 2 2.2. Tilgængelighed

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank månedlig, kvartalsvis og årlig for forsikrings- og pensionsselskaber Vejledning og skemaer dberetning af finansielle

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer:

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer: Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning CVR-nummer: 34482624 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/1-2016 Peter Tolstrup Christensen Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i Nyt i forhold til økonomisk-statistiske begreber DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 25. oktober 2013 Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber Ordbogens formål er at forklare fagudtryk

Læs mere

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Finanstilsynet 22. marts 2016 FIRA J.nr. 1982-0003 FIRA/fp Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Ændringen omfatter følgende elementer: 1) Ophævelse

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE DANMARKS NATIONALBANK TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE 1 Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken 2 Oversigt over tips og tricks til FIONA Online Forsiden: Her offentliggøres nyheder

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Vejledning Strukturen i XML-indberetningsfilen

Vejledning Strukturen i XML-indberetningsfilen DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.0 Oktober 2012 Vejledning Strukturen i XML-indberetningsfilen 1. Indledning Vejledningen henvender sig til virksomheder, der vil automatisere indberetningen

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Jesper Berg, Bankdirektør, Nykredit Bank 21.april, 2015. Trust me, I m a banker 2 21-04-2015 Game plan 1. Modeller for finansiel intermediering

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2014 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter 27. oktober 2010 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter Indberetning skal ske månedsvis 15 arbejdsdage efter månedsudløb af alle gruppe

Læs mere

Fischer Holding ApS. Årsrapport 2008/09

Fischer Holding ApS. Årsrapport 2008/09 BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Åboulevarden 11-13 8000 Århus C Tlf:, Fax: 96 26 38 01 E-mail: Fischer Holding ApS Årsrapport 2008/09 Årsrapporten

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr Åhusene Hinnerup. Årsrapport 2015

Invest Brazil A/S CVR-nr Åhusene Hinnerup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Åhusene 6 8382 Hinnerup

Læs mere

ETK EMS GROUP APS Industrivej 45, Stilling 8660 Skanderborg CVR-NR ÅRSRAPPORT 1/ / (6. regnskabsår)

ETK EMS GROUP APS Industrivej 45, Stilling 8660 Skanderborg CVR-NR ÅRSRAPPORT 1/ / (6. regnskabsår) ETK EMS GROUP APS Industrivej 45, Stilling 8660 Skanderborg CVR-NR. 27 52 31 88 ÅRSRAPPORT 1/7 2011 30/6 2012 (6. regnskabsår) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den, 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

HOLBERG FENGER ADMINISTRATION A/S Frode Jakobsens Plads 4, Vanløse Cvr.nr ÅRSRAPPORT

HOLBERG FENGER ADMINISTRATION A/S Frode Jakobsens Plads 4, Vanløse Cvr.nr ÅRSRAPPORT HOLBERG FENGER ADMINISTRATION A/S Frode Jakobsens Plads 4, 2. 2720 Vanløse Cvr.nr. 11 81 14 93 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975

FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2015 Bent Lauritzen Dirigent Side

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Anette Fyhn Holding ApS. Årsrapport for 01.01-31.12.2014

Anette Fyhn Holding ApS. Årsrapport for 01.01-31.12.2014 Anette Fyhn Holding ApS Monradsgade 18, 7400 Herning Årsrapport for 01.01-31.12.2014 8. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 29.05.2015 --- Dirigent Anette Fyhn CVR.

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

O:\Finanstilsynet\Bekendtgørelser\547093\Dokumenter\ fm :51 k09 bpe

O:\Finanstilsynet\Bekendtgørelser\547093\Dokumenter\ fm :51 k09 bpe Bekendtgørelse nr. 442 af 18. maj 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om ændring af bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 24. juni 2010 Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet Med udgivelsen af kvartalsvise finansielle sektorkonti i januar 2010 er

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer VEJ nr 9023 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 113-0002 Senere ændringer til

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere