Best practice for kommunale landingssider for affald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Best practice for kommunale landingssider for affald"

Transkript

1 Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål Formål og proces Generelle anbefalinger Navigation og indhold Sprog og formidling Selvbetjening og services Udviklingsvejledningens krav Relevante krav Ikke relevante krav Brugergrupper Husejere Sommerhusejere Viceværter Beboere i etageejendomme Visualisering af best practices Visualisering af best practices for landingsside Eksempler på best practises for landingsside Visualisering af best practices for landingsside Eksempler på best practices for landingsside Visualisering af best practices for landingssider med decentralt indhold Eksempel på best practices for landingsside med decentralt indhold Visualisering af best practices for indholdssider Eksempler på best practices for indholdssider

3 1 Baggrund og formål KL/KOMBIT har bedt Advice A/S om at udarbejde en rapport med visualisering af best practices for kommunale landingssider på affaldsområdet for borgere, så de bliver brugervenlige, ensartede og lever op til den fællesoffentlige Udviklingsvejledning. Baggrunden for at udarbejde best practices for de kommunale landingssider på affaldsområdet er, at området er blevet en del af obligatorisk digital selvbetjening, og at borgere fra 1. december 2014 skal kommunikere digitalt med kommuner (og affaldsselskaber). Pga. affaldsområdets kompleksitet, kan de kommunale landingssider pt. ikke etableres på Borger.dk og der er derfor behov for at etablere rammerne for gode og brugervenlige landingssider på de kommunale hjemmesider. De kommunale landingssider skal opbygges, så de giver en god brugeroplevelse. 1.1 Formål og proces Formålet med rapporten er; 1) 1) at beskrive best practices for opbygning af kommunernes landingssider ift. at give den bedste brugeroplevelse og være i overensstemmelse med relevante krav i den fællesoffentlige Udviklingsvejledning 2) at visualisere forskellige scenarier, der tilgodeser kommunernes forskelligheder inden for disse rammer. Advice har screenet alle kommunale hjemmesider med det formål at finde gode cases, som kunne testes af på brugerne og efterfølgende kvalificeres og prioriteres på workshops. Anbefalingerne for best practices er derfor opsamlet gennem ekspertvurdering og brugerinddragelse, som er videreudviklet på workshops med kommunale fagfolk og repræsentanter fra KL og Digitaliseringsstyrelsen. Formålet med processen har været at udvikle en værktøjskasse med best practices, der kan anvendes på tværs af forskellige kommunale hjemmesider, som har forskellige procedurer for affaldshåndtering og forskellige selvbetjeningsløsninger. Som input til de to workshops er gennemført 6 usabilitytest. 3 med viceværter og 3 med villaejere. Her gav brugerne feedback på tre udvalgte kommunale landingssider for at give input til temaer og co-creation på de to workshops. Resultaterne fra ekspertvurdering, workshops og brugerinddragelse er udmøntet i denne rapport med konkrete anvisninger og visualiseringer til best practices for de kommunale landingssider på affaldsområdet. Rapportens anbefalinger omfatter også henvisning til hvilke krav i den fællesoffentlige udviklingsvejledning, der er relevante for de kommunale landingssider for affald. 3

4 2 Generelle anbefalinger Med udgangspunkt i afdækningen af de kommunale landingssider anbefaler Advice, at (videre)udviklingen af de kommunale landingssider følger nedenstående retningslinjer for gode og brugervenlige landingssider for affald. Det er op til den enkelte kommune at beslutte om der skal etableres en landingsside på kommunens egen side eller på 3. parts hjemmesider som fx affaldsselskaber. 2.1 Navigation og indhold Navigation skal understøtte brugernes handlinger på hjemmesiden, og en god og brugervenlig navigation er afgørende for at kan finde den information, de søger og få et overblik over, hvordan de kommer videre. Omfanget og relevans af det indhold der tilbydes på de forskellige landingssider for affald er meget varierende. Det skyldes, at nogle kommuner har affaldsselskaber til at varetage informationen om affald, men også at der er stor forskel på mængden og relevansen af den information og de services de enkelte kommuner tilbyder. Advice anbefaler følgende for de kommunale landingssider for affald ift. navigation og indhold: 1) Lav selvstændige landingssider Opbyg selvstændige landingssider for affald på de kommunale hjemmesider. På mange kommunale hjemmesider er information om affald gemt langt nede i navigationsstrukturen og placeret under fx klima, miljø eller boliger/byggeri. Det betyder, at en stor del af det indhold der tilbydes brugerne vil blive opfattet som irrelevant. 2) Visualiser indhold Brug relevante og fortællende billeder eller ikoner til at visualisere indhold. Det fremmer den umiddelbare forståelse og giver et godt overblik. Stemningsbilleder uden funktion tager plads og biddrager ikke til brugerens forståelse af indholdet. 3) Skab sammenhæng og guide brugerne Skab sammenhæng mellem information, selvbetjening og indhold på eksterne hjemmesider (fx borger.dk eller affaldsselskabers hjemmesider). Opbyg siderne så brugerne får at vide, hvor de klikker sig hen og hvorfor. 4) Ensret navigationen Skab genkendelighed for brugerne ved at bruge de samme principper for navigation på siderne. Placer altid de samme navigationselementer de samme steder på siden, så brugeren hurtigt genkender og kan bruge dem. Placer fx selvbetjening det 4

5 samme sted på siden/siderne. 5) Mobile first Opbyg landingssiderne ud fra princippet om, at siderne skal vises på en mobil enhed. Fx modulopbyggede sider, så siderne kan vises responsivt på tværs af platforme. Det tilgodeser, at flere og flere brugere tilgår siderne fra mobile enheder. 2.2 Sprog og formidling God og lettilgængelig formidling er indhold, der er i øjenhøjde med brugerne og hvor der ikke bruges unødvendige faglige begreber. Advice anbefaler følgende for de kommunale landingssider for affald ift. sprog og formidling: 1) Skriv handlingsorienteret Skriv målrettet og handlingsorienteret uden fyldord og overflødig information. Kobl indhold med handlingsorienterede links i konteksten. Det hjælper brugeren på vej og hindrer dobbeltnavigation. 2) Skriv kort og klart Skriv i øjenhøjde med brugerne. Skriv korte sætninger med kort og præcis information. Det gør det lettere og hurtigere for brugerne at skimme teksten og finde præcis den information, de leder efter. 3) Undgå fagbegreber Undgå så vidt muligt at bruge fagbegreber som fx dagrenovation, fraktioner eller beholdere. Bruges der fagbegreber, så giv dem en forklarende tekst, som sikrer alle brugeres forståelse af begrebet. 2.3 Selvbetjening og services Gode selvbetjeningsmuligheder og services gør det lettere for brugerne at betjene sig selv. Sørg derfor for at guide brugerne godt ifm. selvbetjening og services. Advice anbefaler følgende for de kommunale landingssider for affald ift. selvbetjening og services: 1) Tydeliggør og visualiser selvbetjening Gør det tydeligt, hvilke links der er selvbetjening. Det skal være tydeligt at links til selvbetjening adskiller sig fra andre links og marker dem gerne på en ensartet måde, så brugeren kan genkende selvbetjeningshenvisninger før der klikkes på dem. 5

6 2) Forbered brugerne Forbered brugeren på, hvad der sker ved klik på et selvbetjeningslink, så han ikke sendes væk fra hjemmesiden uden varsel. Visualiser fx med ikoner, der viser at linket åbner i et nyt vindue/fane. 3) Kald det selvbetjening Brug ordet selvbetjening. Brugerne forstår det godt og leder ofte efter netop begrebet selvbetjening, fordi det er almindeligt at kalde det selvbetjening på tværs af offentlige løsninger. 4) Lav gode services Enkle handlingsorienterede services fungerer godt på de kommunale landingssider for affald. Fx sms-service og sorteringsguider, der understøtter brugernes ønske om skræddersyet information. Også affaldsapps til en eller flere brugergrupper bør placere dem centralt på landingssiden. 3 Udviklingsvejledningens krav I forbindelse med at det pt. er muligt at etablere de kommunale landingssider for affald uden for borger.dk, er det nødvendigt at se på hvilke krav i den fællesoffentlige udviklingsvejledning, det er relevant, at landingssiderne efterlever. Advice har gennemgået vejledningens krav med udgangspunkt i, at der er to former for selvbetjening: 1) Selvbetjening ved at skaffe sig informationer fx tekster, tabeller, kort og evt. billeder 2) Selvbetjening ved at sende data via brugergrænsefladen anvendelse af en formular De kommunale landingssider kan betragtes som selvbetjeningsuniverser, da de i høj grad er etableret som informationssider, hvor der lægges op til, at brugerne betjener sig selv. Enten ved at skaffe sig information fx via services som sorteringsguider eller adresseopslag eller ved at bruge sidernes selvbetjeningsløsninger. Det betyder således også, at alle krav på nær de 2, der vedrører borger.dk, er relevante at efterleve på de kommunale landingssider for affald. Nogle af kravene i Udviklingsvejledningen er desuden kun relevante. hvis der er tale om egentlig selvbetjening. 6

7 3.1 Relevante krav Kravene i den fællesoffentlige udviklingsvejledning omfatter en række krav til: Sprog Design og flow Data, komponenter og standarder Tilgængelighed Kravene skal sikre gode og brugervenlige løsninger og alle kravene i den fællesoffentlige udviklingsvejledning kan læses her: 3.2 Ikke relevante krav De to krav der ikke er relevante for de kommunale landingssider for affald er følgende: 1.1 Følg gældende skrivevejledninger - Når din løsning skal bo på portaler som borger.dk, virk.dk eller sundhed.dk, skal du følge de gældende skrivevejledninger. 2.1 Overhold designmanualer - Der findes designmanualer for de fællesoffentlige portaler. Hvilken manual, der er gældende, afhænger af, om din løsning er målrettet borgere eller erhvervsliv. 4 Brugergrupper Når der skal etableres landingssider for affald til kommunens borgere er det relevant at målrette dem de primære brugergrupper i kommunen og overveje hvilke brugergrupper, der er sekundære eller skal serviceres sjældnere eller sæsonbestemt fx sommerhusejere. Brugergrupperne for de kommunale landingssider for affald på borgerområdet kan opdeles i fire hovedgrupper: 1) Husejere 2) Sommerhusejere 3) Viceværter 4) Beboere i etageejendom I det følgende er de enkelte brugergruppers typiske handlinger og prioriteringer beskrevet, så de kan bruges direkte i arbejdet med at etablere brugervenlige og skræddersyede landingssider, der tilgodeser brugernes behov. 7

8 4.1 Husejere Husejerne er kendetegnet ved, at de har flere typer affald, som de selv skal sørge for at komme af med fx haveaffald, storskrald og miljøfarligt affald. Husejere bruger primært de kommunale landingssider for affald til at: 1)..finde en genbrugsstation for at se adressen og åbningstiderne 2)..se en kalender for afhentning af affald, så de ved hvornår de skal sætte deres affald ud 3)..bestille en ekstra tømning for at komme af med ekstra affald fx ifm. højtider eller fest Sekundært bruger husejerne landingssiderne til at: 1)..finde en sorteringsguide for at sikre sig, at de behandler affaldet korrekt 2)..tjekke deres aktuelle skraldeordning for tømmedag og pris 3)..kontakte kommunen for at klage/give feedback, bestille en ny beholder, der er gået i stykker eller en container til særlige formål 4.2 Sommerhusejere Sommerhusejere er kendetegnet ved, at de ikke bor heltids i kommunen og derfor ikke kender kommunens ordninger så godt. Derudover er de ofte uden internetforbindelse, når de er i sommerhuset og derfor kontakter de ofte kommunen telefonisk: Sommerhusejere bruger primært de kommunale landingssider for affald til at: 1)..finde en genbrugsstation og se adresse og åbningstider 2)..klage eller feedback. Fx ift. fluer i affaldet, lugtgener 3)..kontakte kommunen (på telefon) for at høre om skraldeordningen 4)..bestille en container til storskrald, fordi de har ryddet op, fryseren er i stykker osv., men de har ikke nogen bil at køre skraldet væk i Sekundært bruger sommerhusejerne landingssiderne til: 1)..bestille en ekstra tømning for at komme af med affald uden for normal tømningsdag 2)..se deres aktuelle skraldeordning i sommerhuskommunen 3).. se kalender for afhentning af affald 8

9 4.3 Viceværter Viceværter er kendetegnet ved, at de er skraldeansvarlige for en hel ejendom og dermed har en del viden om kommunens affaldsordninger og dermed også særlige informations- og servicebehov. Viceværter bruger primært de kommunale landingssider for affald til at: 1)..bestille en container til storskrald, for at deres beboere kan aflevere storskrald på den rigtige måde 2).. bestille en ekstra tømning for at sørge for at beboerne har plads til deres affald 3).. bestille en ny beholder for at ændre beholderens størrelse 4)..se kalenderen for afhentning af affald, så de kan stille beholderne frem til afhentning 5)..se den aktuelle skraldeordning, så de har overblik og kan informere deres beboere 6).. se hvordan de bestiller en vask af deres beholdere Viceværter bruger sekundært de kommunale landingssider til at: 1).. se en guide til affaldssortering for at kunne rådgive beboerne rigtigt 2).. kontakte kommunen fordi ordningen ikke fungerer 4.4 Beboere i etageejendomme Beboere i etageejendomme er kendetegnet ved, at de ikke har deres egne skraldespande/beholdere, men deler med andre og har viceværter til at håndtere problemer eller nye tiltag på affaldsområdet. De vil derfor sjældent besøge de kommunale affaldssider for affald, men typisk kontakte viceværten eller ejendommens formand, hvis der er særlige behov eller problemer. Hvis beboere i etageejendomme bruger de kommunale landingssider for affald, er det til at: 1).. bestille afhentning af storskrald fx ifm. tømning af en lejlighed 2).. se en guide til affaldssortering, så de ved hvordan de kommer af med deres affald på den rigtige måde. 3).. se deres aktuelle skraldeordning for at se, hvor de kan komme af med papir, glas osv. 4).. finde en genbrugsstation for at komme af med storskrald eller andet affald, de ikke kan komme af med i gården 9

10 5).. kontakte kommunen om fx henstillet affald i gården 10

11 5 Visualisering af best practices Det følgende afsnit er best practices for opbygning af kommunale landingssider for affald, visualiseret med udgangspunkt i de input, der er indsamlet fra brugertest, workshops og ekspertvurdering. Afsnittet vil være en 1) visualisering af best practices efterfulgt af 2) eksempler fra diverse kommunale affaldssider; 1) Visualiseringen af best practices tager udgangspunkt i 3 sidetyper Landingsside 1, som vil være den typiske løsning for kommuner med generelle indholdssider, selvbetjeningsmuligheder og services Landingsside 2, som vil være den skræddersyede tilgang til selvbetjening, hvor det indledningsvis kræves, at brugeren identificerer sig med sin adresse Indholdsside, som vil være den typiske informationsholdige side 2) Eksempler på best practices for hhv. landingssider og indholdssider Eksemplerne vil, på baggrund af visualiseringen af hhv. best practices for landingssider og indholdssider illustrere, hvordan nogle kommuner har forsøgt bedst muligt at imødekomme brugerens behov Visualiseringen af landingssiderne giver anbefalinger til hvilket indhold og services, der skal placeres på landingssiderne samt prioriteringen af dem. Det er således ikke wireframes, der definerer enkeltelementers størrelse, placering, overskrifter osv, men en vejledning til opbygning og prioritering af indhold. Visualiseringerne og eksemplerne er forklaret i de sorte bokse til højre på siden. 11

12 5.1 Visualisering af best practices for landingsside 1 12

13 5.2 Eksempler på best practises for landingsside 1 13

14 5.3 Visualisering af best practices for landingsside Eksempler på best practices for landingsside 2 14

15 15

16 5.5 Visualisering af best practices for landingssider med decentralt indhold 16

17 5.6 Eksempel på best practices for landingsside med decentralt indhold 17

18 5.7 Visualisering af best practices for indholdssider 18

19 5.8 Eksempler på best practices for indholdssider 19

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER INNOVATIONSPROCES BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER TÆNKE HØJT-TEST: BRUGERREAKTIONER & ONLINE KOMMUNIKATION UDFØRT PÅ DIAGNOSTISK CENTER SILKEBORG SEPTEMBER 2014 Opsummering og anbefalinger Workshop d.

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning

Læs mere

Kampagne om sortering af plast, metal og småt elektronikaffald

Kampagne om sortering af plast, metal og småt elektronikaffald Kampagne om sortering af plast, metal og småt elektronikaffald 0 ISBN 978-87-92689-59-7 Marts 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 1505 København

Læs mere

DDB CMS User Experience Analyse

DDB CMS User Experience Analyse DDB CMS User Experience Analyse Version 1.2 Dato Analyse Bureau af B14 Aps Værnedamsvej 15, 1. sal 1819 Frederiksberg C Danmark b14.dk 1 Introduktion 3 1.1 Introduktion 4 2 Identitet og guidelines 5 2.1

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Handlingsplan for Virk 2013-15

Handlingsplan for Virk 2013-15 Juni 2013 /Digitalisering Sag Handlingsplan for Virk 2013-15 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 46 60 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Oplæg til Sekretariatschefgruppen d. 22. august 2012 Arbejdsgruppe: Anne Rodil, Else Eisenhardt, Jan Engrob og Dorthe Dee Indledning

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Nye regler om lagring af cookies og lignende teknologier - Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Udgave

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen FÆLLES BRUGERPORTAL Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting

Læs mere

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune Hjemmesidehåndbog for Norddjurs Kommune I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skriver til nettet. Det er en vejledning i at lægge indhold på Norddjurs Kommunes hjemmesider, så brugerne kan læse

Læs mere

Guide til udvikling af mobile løsninger i det offentlige. Version 1.0

Guide til udvikling af mobile løsninger i det offentlige. Version 1.0 Guide til udvikling af mobile løsninger i det offentlige Version 1.0 Indholdsfortegnelse Guide til udvikling af mobile løsninger i det offentlige 1 - Indledning 1.1 - Hvorfor mobile services? 1.2 - Formål,

Læs mere

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald Bilag 4 Kravspecifikation Kontraktsum: 3.200.000 DKK Jord & Affald J.nr. MST-774-00100 Ref. menie Den 15. april 2015 Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Behovsanalyse til en webbaseret idéportal

Behovsanalyse til en webbaseret idéportal Behovsanalyse til en webbaseret idéportal Februar 2013 Region Hovedstaden Behovsanalyse til en webbaseret idéportal En kvalitativ undersøgelse af potentielle brugeres behov til en kommende webbaseret idéportal

Læs mere

Touch interface til mobilt Borger.dk

Touch interface til mobilt Borger.dk Touch interface til mobilt Borger.dk Touch Gesture Interface for a mobile version of Borger.dk Mads Skøtt Sørensen S083247 Lyngby 2012 IMM-B.Eng.-2012-11 Technical University of Denmark Department of Informatics

Læs mere