Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk"

Transkript

1 Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk April 2013

2 2

3 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN FÅR EN GOD SERVICEOPLEVELSE 8 MÅL 3: MAN KAN FÅ HJÆLP, NÅR MAN HAR BRUG FOR DET FOKUSERING AF WEBARBEJDET 12 3

4 Forord Brøndby Kommune står i de kommende år over for et markant krav om øget digitalisering, idet kommunerne med det såkaldte e2015-program har forpligtet sig til at gøre 50 procent af kommunikationen mellem borgerne og kommunen digital i For at understøtte denne ambition har Folketinget vedtaget lov om obligatorisk selvbetjening, der betyder, at det bliver et lovkrav, at borgerne anvender digitale selvbetjeningsløsninger ved henvendelse til det offentlige. Loven implementeres gradvist frem mod 2015 ved, at flere og flere serviceområder bliver genstand for obligatorisk selvbetjening. Målet er, at graden af selvbetjening skal op på 80 procent på de områder, hvor det giver mening. Kommunens hjemmeside kommer til at spille en helt central rolle i realiseringen af de muligheder og udfordringer digitaliseringen tilbyder. Det er vigtigt, at hjemmesiden er brugervenlig, så borgere og virksomheder har nem adgang til den information og de selvbetjeningsløsninger, de skal bruge. I den sammenhæng bliver det afgørende, at medarbejderne kender til de muligheder hjemmesiden tilbyder og har kompetencer til selv at bruge dem og til at vejlede borgerne i at bruge dem. Den øgede digitalisering kommer til at forandre måden, hvorpå borgere og virksomheder skal kommunikere med kommunen. For de fleste borgere vil digitaliseringen betyde lettere adgang til kommunen, da man i højere grad vil kunne ordne sine mellemværender uafhængigt af kommunens åbningstid. For nogle borgere kan digitaliseringen dog medføre usikkerhed. Vi ønsker som kommune ikke at lade de grupper, der er utrygge ved IT, i stikken og har med Service- og kanalstrategien igangsat en række initiativer, der skal sikre, at de også fremover får den service, de har krav på. For at understøtte denne ambition, skal hjemmesiden derfor tilbyde borgerne nem adgang til at få hjælp til at bruge hjemmesiden. Implementering Denne strategi bidrager til at Brøndby Kommune øger digitaliseringen samtidig med at vi fastholder, at borgere og virksomheder er i centrum for vores arbejde også når det handler om at gøre vores dialog med dem digital. Strategiens sætter rammen for, hvordan vi fremover vil arbejde på at skabe god digital service på brondby.dk og den præciserer ansvarsfordelingen for web-indsatsen. Webstrategien implementeres frem mod 2014 via følgende initiativer: Hjemmeside opgraderes ift. brugervenlighed samt tilgængelighed på mobile enheder. Udvikling af fælles retningslinjer og vejledning for god digital service sætter fælles retning for web-indsatsen. Webredaktørerne gennemgår undervisningsforløb, så de klædes på til at skabe god digital service. Al indhold på brondby.dk gennemgås ift. fælles retningslinjer og vejledning for god digital service. Alle relevante afdelinger gennemgår forløb med Kommunikations- og Digitaliseringsteamet 4

5 1. Vision og formål Visionen for hjemmesiden Hjemmesiden er borgerens/virksomhedens naturlige indgang til kommunen Hjemmesidens formål Hjemmesiden skal favne kommunens digitale borger- og virksomhedsservice, information og branding. Den skal sætte borgeren i centrum og hjælpe dem med at få mere ud af hverdagen. Hjemmesiden skal vedvarende give Brøndby Kommune og vores brugere værdi. Hjemmesiden skal motivere borgerne til at anvende de selvbetjeningsløsninger, vi som kommune tilbyder. Hjemmesiden skal medføre, at vi får færre personlige henvendelser og derved frigør ressourcer / opnår besparelser. Målgruppe Hjemmesiden er primært målrettet borgere og virksomheder, som bor i Brøndby Kommune, samt folk som ønsker at flytte til eller arbejde i kommunen. Da hjemmesiden kommer til at spille en central rolle i serviceringen af borgere og virksomheder, skal den ikke alene favne de it-parate, men også dem, der er lidt mere utrygge ved it. Hovedbudskab Hovedbudskabet er det, som hjemmesiden skal signalere, så borgeren ikke er i tvivl om, hvad vi som kommune ønsker at tilbyde/fortælle dem: Følgende tre budskaber er de centrale: Sammenhængende service Hjemmesiden tager udgangspunkt i dig som borger og de behov, som du har. Oplevelsen er, at når du kontakter kommunen via hjemmesiden, så får du alle de informationer, du har brug for og gerne lidt ekstra. Selvbetjeningen er lige til at finde, og der er links til yderligere informationer, hvis du gerne vil have det. Brøndby mulighedernes by Brøndby danner ramme om det gode liv og er et godt sted at bo og vokse op. Her er mange spændende tilbud og muligheder, som er med til at skabe et godt liv for dig som borger. 24/7 på brondby.dk Som borger har du mulighed for at betjene dig selv via kommunens hjemmeside. Selvbetjening er effektiv og til rådighed døgnet rundt. Hvis der findes en selvbetjeningsløsning, er den aldrig mere end et klik væk. 5

6 Mål For at skabe en god oplevelse for borgere og virksomheder skal de via hjemmesiden have nem adgang til at få afklaret konkrete behov eller spørgsmål. Både når det drejer sig om information om åbningstider, selvbetjening eller en politisk opdatering. For at sikre at flest mulige borgere og virksomheder har adgang til og kan bruge hjemmesiden, er det vigtigt, at hjemmesiden effektivt guider borgere og virksomheder til den information og selvbetjening, der har brug for. Og går brugerne i stå har de nem adgang til at få hjælp til at bruge hjemmesiden. Frem til 2015 er målene for hjemmesiden: Mål 1: Borgeren finder nemt det, han søger Mål 2: Borgeren får en god serviceoplevelse Mål 3: Borgeren har nem adgang til at få hjælp 6

7 Mål 1: Borgeren finder nemt det, han søger Forudsætning for en succesoplevelse er, at borgeren finder det, han søger efter, med så få klik som muligt. Dette skal logisk afspejles gennem genkendelighed og ensartet navigation og indholdsopbygning på tværs af hjemmesiden. Hjemmesiden skal tage udgangspunkt i borgerens tankegang og ikke i den organisatoriske virkelighed. Samtidig skal informationsarkitekturen understøtte kommunens ambition om at importere mest muligt indhold fra borger.dk 1. Prioriteringen af indholdet på hjemmesiden er i dag præget af en vis grad af tilfældighed. Den nuværende menustruktur er kommet i stand via en forhandling mellem Kommunikations- og Digitaliseringsteamet og de enkelte forvaltninger og afdelinger. Alt andet lige betyder det en logik, der i første omgang tager udgangspunkt i de administrative behov dernæst i brugernes. For at sikre, at menustrukturen tilgodeser flest mulige brugeres behov, bør hjemmesidens menustruktur opbygges, med udgangspunkt i konkret viden om brugernes adfærd og behov. Da borgerne er forskellige, skal der være mulighed for at søge informationer ad flere veje. Dette kan være via strukturen, søgemaskine eller gennem genveje. Som minimum skal alle sider kunne findes via to adgange, men flere kan sagtens være en mulighed. Borgeren må gerne opleve, at kommunen ved, hvad vedkommende søger. Forsiden bør derfor afspejle, hvad der er hot lige præcis på det pågældende tidspunkt. Her er eksempler som selvbetjening til skoleopskrivning, bestilling af pas eller lignende, hvor vi af erfaring ved, at det er der særligt fokus på i en given periode. Jo mere automatisk dette kan gøres, jo bedre. Handlinger # 1 Forbedret søgning. # 2 Kommunikation og Digitalisering restrukturerer menustrukturen på brondby.dk. # 3 Forbedret overblik over selvbetjeningsløsninger # 4 Navigation giver brugerne flere veje til det samme indhold. 1 Brøndby Kommunen har valgt at importere mest mulig indhold fra borger.dk af to grunde. For det første er brugen af borger.dk de seneste år steget markant, hvilket gør det stadig vigtigere for kommunens medarbejdere at have kendskab til indholdet på borger.dk, når de servicerer borgerne. Derudover er kvaliteten af det indhold, som borger.dk stiller til rådighed, forbedret væsentligt siden relanceringen i

8 Mål 2: Borgeren får en god serviceoplevelse Borgeren skal som minimum have den samme gode serviceoplevelse på hjemmesiden som med den personlige betjening. Ellers benytter borgeren ikke denne mulighed igen. Målet er, at borgeren oplever hjemmesiden som en troværdig kanal på niveau med at tale med en af kommunens medarbejdere. Landsdækkende tal viser, at ca. 50 procent af brugerne tilgår kommunernes hjemmesider via en søgemaskine, og derfor kommer de aldrig ind fra forsiden. Derfor skal den enkelte indholdsside stille alle informationer om det pågældende emne til rådighed for borgerne. Ligesom ved den personlige betjening skal borgeren opleve, at de bliver rådgivet hele vejen rundt. Den enkelte indholdsside skal give et kort resume af, hvilken information og selvbetjening borgeren kan finde på siden. Der skal være nem adgang til relevant selvbetjening og der vil være generel information om emnet. Derudover skal borgeren kunne finde links til relevant information fx når du nu er ved at søge viden om de lokale skoler, så bør du lige vide, at skoleopskrivning starter her. Arbejdet med at skabe indhold på hjemmesiden er en løbende proces som aldrig ender. Borgernes behov for information ændres og den information vi som forvaltning synes er logisk og nem, kan for borgeren synes besværligt. Webarbejdet skal derfor tage udgangspunkt i konkret viden om brugernes adfærd. Dels ved løbende at følge med i, hvor stor en andel af borgerbetjeningen der foregår via selvbetjening og informationssøgning, dels ved at give borgerne og kolleger mulighed for at komme med forbedringsønsker til den enkelte indholdsside via feed-back-modulet. Handlinger En afgørende forudsætning for at skabe en god hjemmeside er, at de enkelte fagområder løbende og struktureret arbejder med at forbedre brugeroplevelsen på de indholdssider, de er ansvarlige for. Derfor skal webarbejdet fremover ske efter mere faste retningslinjer og med udgangspunkt i konkret viden om brugernes adfærd. # 5 Vejledning og kursus i at skrive til nettet og opbygge den enkelte side, så den er informativ og nem at bruge for borgeren og hvordan man kan bruge indhold fra borger.dk til dette. # 6 Gennemgang af alle informationssider på brondby.dk med udgangspunkt i vejledningen. # 7 Vejledning i hvordan den enkelte afdeling kan bruge statistik om borgernes adfærd til at sætte overordnede mål for deres sider på brondby.dk samt hvordan afdelingen kan bruge tallene til løbende at vurdere, om de enkelte web-tiltag virker efter hensigten. # 8 Vejledning i hvordan de enkelte afdelinger kan bruge feedback-modulet til at opsamle ændringsønsker til deres sider fra borgere eller kolleger. 8

9 Eksempel på opbygning af indholdsside: 9

10 Mål 3: Man kan få hjælp, når man har brug for det Ligegyldigt hvor god hjemmesiden er, vil nogle borgere og virksomheder opgive deres informationssøgning eller selvbetjening og kontakte en af kommunens medarbejdere. Enten ved ringe eller ved personligt fremmøde på rådhuset. Det tager tid for både borgeren og kommunens medarbejdere, og det er ikke en særlig god serviceoplevelse for borgeren, som jo havde forsøgt sig på hjemmesiden. Samtidig vil der være grupper i befolkningen, der vil opleve stor usikkerhed ved at bruge hjemmesiden til at finde information og betjene sig selv. Disse grupper vil fortsat have behov for personlig betjening, hvor borgeren hjælpes til at søge informationer eller betjene sig selv. Hjælp til selvbetjening skal derfor være en naturlig del af arbejdet med hjemmesiden. Dels fordi hjemmesiden har potentiale til at gøre dialogen mellem borgere, virksomhed og kommune lettere. Dels fordi de øgede digitale krav til borgerne risikerer at lade it-svage grupper i stikken. Det er derfor vigtigt, at borgere og virksomheder har mulighed for at få vejledning og hjælp i forhold til, hvordan de kan bruge hjemmesiden til at søge information og betjene sig selv. For at øge borgernes mulighed for at klare tingene selv, vil alle selvbetjeningslinks på brondby.dk fremover pege på en relevant vejledningside på borger.dk. På vejledningssiden kan borgeren se hvad han skal bruge for at betjene sig selv og få besvaret oftest stillede spørgsmål til selvbetjeningsløsningen. Handlinger # 9 Alle selvbetjeningslinks knyttes til handlingssider på borger.dk. # 10 Der udarbejdes vejledninger til de selvbetjeningsløsninger, hvor borger.dk endnu ikke stiller vejledning til rådighed. # 11 Der tages på alle vejledningssider på borger.dk stilling til, hvilken kontaktinformation til medbetjening, der skal gives til borgeren. 10

11 Eksempel på vejledningsside på borger.dk 11

12 2. Fokusering af webarbejdet For at gøre hjemmesiden til borgeren/virksomhedens naturlige indgang til kommunen, skal kvaliteten af indholdet forbedres løbende. Brugerne skal få en serviceoplevelse, der giver dem lyst til at vende tilbage til hjemmesiden, næste gang de har brug for at komme i kontakt med kommunen. Organiseringen af web-arbejdet vil derfor fremover tage udgangspunkt i brugernes behov og afspejle den sammenhængende opgaveløsning. Web-indsats samles omkring hjemmesidens aktivitetsplan, som er vedlagt som bilag til strategien. Ansvarsfordelingen for web indsatsen Forvaltningsdirektører Har det overordnede ansvar for fremdriften. Hver direktør inddrages løbende i beslutninger om hjemmesiden og i hvordan det går med fremdriften af hjemmesiden på forvaltningens område, herunder hvor stor en andel, der benytter hjemmesiden eller selvbetjening i dialogen med kommunen, brugermønstre og brugertilfredshed mv. Afdelingsledere Kommunikations- og Digitaliseringsteamet Har ansvaret for at afdelingen organiserer sig, så hjemmesiden løbende forbedres. Afdelingslederen sætter løbende mål for webindsatsen, under hensyntagen til eksempelvis nationale mål for obligatorisk digital selvbetjening. Resultaterne af webindsatsen evalueres løbende via statistik om brugeradfærden, samt tilbagemeldinger fra brugere og medarbejdere om afdelingens web-indhold. Afdelingslederen er ansvarlig for at organisere en løbende optimering af afdelingens websider. Har ansvar for, at brondby.dk teknisk og designmæssigt understøtter kommunens ambition om en effektiv og brugercentreret hjemmeside. Udvikler vejledninger til at skabe gode serviceoplevelser på nettet og sikrer, at alle relevante aktører kender dem. Udbyder kurser, der giver webredaktørerne de nødvendige kompetencer. Når den nye hjemmeside går i luften, vil teamet derudover fungere som rejsehold og etablere samarbejdsforløb med alle afdelinger. Et samarbejdsforløb har to formål: 1. afdelingens websider gennemgås ift. webstrategien, af afdelingens faglige leder, afdelingens webredaktør og Kommunikationsog Digitaliseringsteamet. Forbedringspotentialet vurderes, hvorefter det aftales hvilke web-tiltag, der iværksættes. 2. understøttelse af den nye weborganisering, hvor afdelingen understøttes i at etablere en løbende weboptimering i en travl hverdag. 12

13 Gennemgangen af afdelingernes websider prioriteres ud fra bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening samt volumen og angives i bilag 1. De enkelte forløb aftales med forvaltningsdirektør samt afdelingsleder. Webredaktører tilpasser afdelingens websider og understøtter at afdelingen på trods af en travl hverdag kan håndtere den løbende tilpasning af afdelingens websider. Webredaktørernes kompetenceudvikling Der vil fremover blive udbudt en række kurser og workshops for webredaktører, der sikrer at webredaktørerne har kompetencer til at leve op til den ændrede rolle. Følgende tiltag skal sikre, at webredaktørerne bliver klædt på til at varetage rollen: Kursus i god webkommunikation på brondby.dk herunder hvordan man kan bruge borger.dk til at opbygge sit indhold. Grundkursus i Sitecore: Her lærer nye redaktører, at bruge Sitecore. Udvidet kursus i Sitecore: Kurset retter sig mod øvede brugere af Sitecore og har til formål at lære redaktørerne at udnytte hjemmesidens muligheder fuldt ud. Kursus i brug af statistik i webarbejdet. Her gennemgås de muligheder redaktørerne har for at få konkret viden om brugernes adfærd samt hvordan man kan bruge denne viden både til at sætte mål for de sider, man er ansvarlig for, og til at evaluere om webindsatsen på de enkelte indholdssider virker som ønsket. Workshops: Her kan webredaktører mødes med andre redaktører og sparre med hinanden om webarbejdet. Der vil ligeledes være deltagelse fra Kommunikations- og Digitaliseringsteamet. 13

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017 Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune 3. oktober 2017 Indstilling De koordinerende redaktører i BIF, BUF SOF, KFF, TMF og ØKF indstiller til styregruppen at tilslutte sig nærværende

Læs mere

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30 Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den 13.09.2016 kl. 12:30 Punkt nr: 1 Fremtidig borgerservicebetjening i Gladsaxe Kommune Beslutning Morten Just og Mark Korshøj Jensen orienterede om

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Retningslinjer for interne hjemmesider på Heålth

Retningslinjer for interne hjemmesider på Heålth Retningslinjer for interne hjemmesider på Heålth Indhold Indledning... 2 Interne hjemmesider på Health... 2 Standarder for interne fakultets- og instituthjemmesider... 2 1. Navigationsmenu... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation?

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Gentofte bibliotek 28. August 2012 - Ann Sophie Storm, Faglig koordinator, annss@digst.dk, 4187 8716 Befolkningens it-parathed Bruger internettet

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Hvordan indfrier vi Projekt bedre borgerservice?

Hvordan indfrier vi Projekt bedre borgerservice? DIAS 1 Konsulentservice Hvordan indfrier vi Projekt bedre borgerservice? 14. Oktober 2009 Sisimiut DIAS 2 Konsulentservice Tre punkter: -> Hvor bevæger borgerservice sig hen generelt -> Hvad skal IT understøtte

Læs mere

Governance - borgervendt selvbetjening

Governance - borgervendt selvbetjening Governance - borgervendt selvbetjening KL netværksmøde, april 2014 /Anna Sofie Almegaard 1 Hvad sker i Københavns Kommune Historien bag Organisering og samarbejde Governance overblik over løsninger, principper,

Læs mere

ATP s Digitaliseringsstrategi

ATP s Digitaliseringsstrategi Kanalstrategi i ATP Digitaliseringsstrategi Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi Bag om ATP s Kanalstrategi Digitale udfordringer Agenda 2 ATP s Digitaliseringsstrategi 3 ATP s digitaliseringsstrategi

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

Jeg har en fornemmelse af, at vi arbejder for at gøre tingene nemmere for os selv ikke for borgeren. Borgerservicemedarbejder i Hørsholm kommune

Jeg har en fornemmelse af, at vi arbejder for at gøre tingene nemmere for os selv ikke for borgeren. Borgerservicemedarbejder i Hørsholm kommune Jeg har en fornemmelse af, at vi arbejder for at gøre tingene nemmere for os selv ikke for borgeren. Borgerservicemedarbejder i Hørsholm kommune Januar KL: Klade for ny strategi Web-analyse Transaktionsanalyse

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Retningslinjer for eksterne hjemmesider på Heålth

Retningslinjer for eksterne hjemmesider på Heålth Retningslinjer for eksterne hjemmesider på Heålth Indhold Indledning... 2 Eksterne hjemmesider på Health... 2 Standarder for eksterne fakultets- og instituthjemmesider... 2 1. Navigationsmenu... 2 2. Beskrivelser

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Kommunens kontakt med borgerne

Kommunens kontakt med borgerne Kommunens kontakt med borgerne Kanalstrategi for Gribskov Kommune 2016-2019 Personlig Papirbrev @ e-mail Telefon Digital Post Kommunen Selvbetjening Borgere Virksomheder Foreninger Push-medier Hjemmeside

Læs mere

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015.

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015. BUSINESSCASE Anskaffelse af Dream Broker Studio 1. Idé Udgangspunktet er idékataloget for digitaliseringsprojekter, som er tilvejebragt sammen med de enkelte ledere i organisationen. Videohjælp/Guides

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

BDU 13. maj Udvikling af ny website til Rudersdal Kommune NY RUDERSDAL.DK

BDU 13. maj Udvikling af ny website til Rudersdal Kommune NY RUDERSDAL.DK BDU 13. maj 2014 - Udvikling af ny website til Rudersdal Kommune NY RUDERSDAL.DK Grundlag for arbejdet Økonomiudvalget har tidligere afsat midler for 2014-16 til bl.a. udvikling af ny hjemmeside, nyt intranet,

Læs mere

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark KOU høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 29. februar 2012 ATP Koncerndirektør for Kunder

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere