Produktionsforløbet. Når disse spørgsmål er afklaret er der også på grundlag af virksomhedens projektoplæg basis for at indgå en produktionsaftale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsforløbet. Når disse spørgsmål er afklaret er der også på grundlag af virksomhedens projektoplæg basis for at indgå en produktionsaftale."

Transkript

1 Produktionsforløbet Projektudvikling De fleste af virksomhedens produktioner leveres på bestilling til en kunde, der selv skal bruge produktionen på én eller anden måde. Det er vores opgave som producent, at levere en produktion, der lever op til kundens behov og forventninger. Tidligt i processen oftest allerede før produktionen bestilles og der indgås en aftale udarbejder vi et projektoplæg, der nøje beskriver grundidéen til produktionen. Her kortlægges produktionens formål, målgruppe, budskab og ambitionsniveau. Det er forskelligt fra projekt til projekt, hvor detaljeret man på dette stadie er i stand til at beskrive produktionens indhold og hvordan den skal realiseres. At skrive synopsis eller manuskript er oftest kun muligt efter yderligere researcharbejde - noget der udføres, når produktionen er bestilt. Channel 6 Television producerer oftest til en fast pris hvilket for kunden såvel som for producenten betyder, at man inden produktionsaftalens indgåelse definerer opgaven og de overordnede rammer, der har indvirkning på resultatet. I visse tilfælde indgås der en særskilt aftale med kunden, således at den indledende research og manuskriptarbejde bestilles og udføres med udgangspunkt i kundens forventede budgetramme hvorefter der indgås en yderligere aftale om resten af opgaven. Herved får begge parter et bedre grundlag for at indgå produktionsaftalen. Uanset hvilke fremgangsmåde der vælges, har selve udviklingsforløbet til formål at afklare følgende : Projektets målgruppe Hvordan og af hvem skal produktionen bruges Projektets målsætning og budskab Distributionsmetode / format Evt. supplerende medier (web, tryksager m.v.) Evt. behov for sprogversionering Produktions- og leveringsterminer Budgetramme Når projektet udvikles på foranledning af en konkret henvendelse fra en kunde, besvares ovenstående spørgsmål i en dialog med kunden. Når disse spørgsmål er afklaret er der også på grundlag af virksomhedens projektoplæg basis for at indgå en produktionsaftale. I forbindelse med projekter hvor Channel 6 Television samarbejder med andre personer eller en anden organisation om udvikling af projektet med henblik på at søge finansiering til projektet fra andre for eksempel offentlige puljer eller private fonde, indgås der også en aftale mellem parterne, hvorved grundlaget for dette samarbejde defineres. Her tager man også stilling til fordeling af projektansvar og dækning af partnernes omkostninger. En klar aftale om disse spørgsmål er forudsætningen for at virksomheden vil investere i udvikling af sådanne projekter. Research & manuskriptarbejde Tilrettelæggelsen af en produktion kan ske på flere måder enten ved at Channel 6 Television udfører arbejdet alene, eller i et samarbejde med kunden. I nogle tilfælde kan der også være eksterne konsulenter tilknyttet projektet. Det er vores erfaring, at jo mere man ved hjælp af en synopsis eller et decideret optagemanuskript er i stand til at definere produktionens indhold, desto mere vellykket bliver resultatet. Channel 6 Televisions normale fremgangsmåde er at udarbejde et optagemanuskript som grundlag for produktionsforberedelse og optagelse. Optagemanuskriptet ligner i høj grad manuskriptet til den færdige produktion det er opdelt i scener og angiver en rækkefølge for fortællingen, og det fremgår af optagemanuskriptet hvilke locations, der skal bruges og hvilke personer, der skal medvirke i de enkelte scener. Mens de endelige handlinger og tekster næppe kan defineres før optagelserne er i hus, fremgår det tydeligt af optagemanuskriptet hvad indholdet af de enkelte scener er. Kunden får typisk synopsis eller optagemanuskript til godkendelse før optagelserne finder sted, ligesom kunden i mange tilfælde også vil være involveret i tilrettelæggelsen af selve optagelserne. Når projektet udvikles med udgangspunkt i en idé fra Channel 6 Television er ovenstående spørgsmål oftest adresseret i virksomhedens projektoplæg.

2 Produktionsforberedelser Tv-produktion er mere end en kreativ proces. Rejsen fra manuskriptet til masterbåndet er også et forløb, der forudsætter en del logistik og planlægning ikke mindst når projektet skal gennemføres til fast pris. Projektets synopsis eller optagemanuskript er grundlaget for produktionsforberedelserne. Manuskriptets idé omsættes af produktionslederen til en disposition over produktionsressourcer, medvirkende, programmedarbejdernes indsats og endeligt en plan for hele optageperioden. Produktionslederen har også til opgave at indgå aftaler med alle medvirkende og andre kreative leverandører i forbindelse med f.eks. musik eller arkivfilm - således at disse aftaler indgås i overensstemmelse med den aftale, virksomheden har indgået med kunden. Produktionslederen står også for projektets logistik herunder planlægning af rejser og sikring af de nødvendige dokumenter som for flere udenlandske locations kan være et særdeles omfattende arbejde. Det er virksomhedens mål at tilrettelægge projektet således at de variabler, der kan styres, bliver styret. Dermed frigøres ressourcer til den kreative arbejdsproces. Optagelse Produktionsplanen definerer i hvilke rækkefølge produktionens optagelser udføres. Hensynet til de medvirkende, rejseplaner og andre logistiske faktorer gør, at optagelserne sjældent udføres i kronologisk rækkefølge i forhold til manuskriptet. Der kan også være scener såsom interviews der er bestemmende for andre optagelser, hvorfor disse scener optages først. Målet er, at udnytte optageperioden og de menneskelige ressourcer optimalt, ved f.eks. at minimere transporttid og udnytte dagslyset især på de korte vinterdage. Kunden er ofte med på optagelse enten fordi optagelserne forgår hos kunden, eller fordi kunden er tæt involveret i projektet. Det aftales fra projekt til projekt. På denne måde er det muligt at tage optagelserne om, hvis det skulle være nødvendigt uden at dette går ud over projektets tidsplan og økonomi. Vi tilstræber i videst mulig omfang at tilrettelægge optagelserne som et sammenhængende forløb. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at lægge pauser ind i optageplanen, f.eks. for at tage hensyn til de dage, hvor medvirkende eller særlige locations er til rådighed. Der er ingen faste regler for, hvor meget man kan nå at optage på en given dag. Det afhænger i høj grad af projektets beskaffenhed og hvad/hvem der skal optages. Detaljeret trin for trin optagelser af specifikke arbejdsforløb eller håndværkssituationer kræver ofte megen tid, mens de mere reportageagtige optagelser typisk er hurtigere at gennemføre. Optagelserne med skuespillere, statister og andre medvirkende især børn kræver gode tid. Og der skal ofte stor tålmodighed til fra alle involverede, før historien er i hus. Den perfekte optageplan findes aldrig virkeligheden er altid en balance mellem forskellige tekniske, logistiske, økonomiske og menneskelige hensyn, hvor det gælder om at opnå det bedst mulige kompromis. Det er oftest optageperioden, der udgør største post i produktionsbudgettet. Her er de fleste usikkerhedsmomenter og de fleste variable udgifter. Optagelsen er ofte den del af produktion, hvor der er flest mennesker involveret på samme tid, og hvor budgettet og planen nemt kan væltes af uforudsete omstændigheder. For Channel 6 Television er det optageperioden, der er vigtigst. Selv det bedste manuskript står og falder med de optagelser, man kommer hjem med og selv den meste kreative redigering med den bedste teknik, må tage udgangspunkt i produktionens råmateriale. Optageplanen tilrettelægges normalt således, at produceren og fotografen har mulighed for at gennemse optagelserne fra alle væsentlige optagesteder, før de rejser videre til den næste.

3 Efterbearbejdning forredigering Alle optagelser gennemses og registreres klip for klip. Det foregår via PC, ved hjælp af den samme software, som bruges under redigering, således at materialet nu er tilgængeligt under efterbearbejdningen. Lyd og billedoptagelser digitaliseres altså overspilles til harddisk på vores medieserver, hvor der er plads til mange timers optagelser. Kortere produktioner med få optagelser digitaliseres med det samme i fuldopløsning, mens materialet til større produktioner med mange optagelser digitaliseres først i lavopløsning for at spare plads på serveren. Sådanne produktioner bliver redigeret i lavopløsning, hvorefter de optagelser, der bruges i den færdige produktion digitaliseres igen i fuldopløsning. Når materialet er tilgængeligt på serveren, kan produktionen forredigeres det er den vigtigste redaktionelle proces, hvorved de sekvenser, der skal med i den færdige produktion, udvælges og redigeres ned til deres endelige varighed. Under forredigering udføres der en løbende proces, hvorved optagemanuskriptet skrives om til et klippemanuskript af hvilket de præcise sekvenser, interviewklip m.v. der skal bruges fremgår. Samtidigt skrives speakerteksten og stikord til evt. grafik eller billedtekster. Processen resulterer i et råklip som oftest er den første udgave, der ses af kunden. På dette tidspunkt mangler man stadig grafik, billedtekster og de fleste effekter mens musikken og speakerteksten måske findes i en guide udgave, idet væsentlige ændringer, der påvirker varigheden af enkelte sekvenser er hurtigere at lave og afprøve, før man laver tidskrævende effektarbejde.. Før i tiden, hvor forredigering foregik på billige analog- båndmaskiner, inden færdigredigering i en adskilt redigeringssuite med dyre båndmaskiner og elektronik, var der en klar grænse mellem off-line forredigering og den endelig on-line redigering. I dag hvor hele produktionen redigeres digitalt, kan der være en glidende overgang mellem de to redigeringsstadier, idet der oftest er tale om processer, der forgår på samme anlæg og som udføres af samme personer. Det væsentligste ved de to processer er, at man under forredigering udvælger og definerer produktionens redaktionelle indhold og opbygning. Man skal vide, at historien holder og hænger sammen, før man går videre med at tilføre de fine detaljer som effekter, lyddubbing, musik og grafik. Derfor kan det variere fra produktion til produktion hvilket tidspunkt kunden præsenteres for resultatet, og i hvilket omfang, der stadig mangler noget. Det gælder i ligeså høj grad om kundens forventning tilog behov for at involvere sig i processen. Visse produktionstyper især industrifilm eller andre film med en højere grad af teknisk indhold forudsætter at kunden godkender speakerteksten forud for indspilning. Det samme kan gælde for andre elementer såsom grafik og billedtekster. Tidslinien på redigerings-pc (Avid/Pinnacle Liquid) Med digitalredigering er hele produktionen klip for klip synlig som en tidslinie på PC skærmen. Den forredigerede produktion giver produktionsholdet og kunden et indtryk af, hvordan den færdige produktion vil se ud man kan vurdere hvordan optagelserne hænger sammen, hvordan handlingsforløbet virker, og hvordan budskabet træder frem. Ligeledes kan man vurdere produktionens varighed. Under forredigering er det en nem sag at ændre på tingene og eksperimentere med alternative løsninger. Derfor fremgår det af produktionsaftalen, hvilke elementer kunden skal godkende, og hvornår i produktionsforløbet en sådan godkendelse skal finde sted. Det skyldes at disse elementer oftest indebærer mange timers arbejde, nogle gange med freelance medvirkende hvorfor en godkendelse forud for udførelsen er forudsætningen for at budgettet holder. Gennemsyn af råklippet foregår normalt hos Channel 6 Television, idet evt. alternativer oftest kan afprøves med det samme. Såfremt der er tid til rådighed, kan dette gennemsyn forgå hos kunden, enten ved besøg af produceren, eller ved levering af råklippet på DVD/VHS eller evt. via internettet.

4 Musik Til de fleste produktioner anvender vi enten musik, som er komponeret og indspillet til formålet, eller arkivmusik, som kan købes fra flere underleverandører til priser, der er kendt på forhånd. Det er i de færreste produktioner, der er råd til at anvende kendt musik af f.eks. internationale kunstnere. Der kan være store omkostninger forbundet med sådant, og det kan tage megen tid at finde frem til en pris og afklare rettighederne. Til længere produktioner, hvor der er brug for musik af særlig varighed, er komponeret musik den bedste og oftest den hurtigste og billigste løsning. Channel 6 Television samarbejder med flere komponister, og musikken produceres enten i vore egne studier, eller hos komponisten selv. Hvorvidt filmen klippes til musik, eller musikken komponeres efter den redigerede film afhænger af såvel budgettet som den konkrete produktions behov. Grafik og billedtekster Grænsen mellem tv-mediet og andre medier er i dag så flydende, at en films grafiske udtryk oftest skal stemme overens med grafikken fra afsenderens hjemmeside eller andet præsentationsmateriale. Channel 6 Television producerer grafik og billedtekster ved hjælp af både tv-specifikke grafiske applikationer og applikationer der kendes i andre grafiske brancher. Dermed kan filmens grafik nemt afspejle og fungere sammen med grafik fra andre medier. Grafik og især animationer er ofte noget af det sidste, der færdiggøres til en produktion. Teksterne til grafik og billedtekst fremgår normalt af projektets klippemanuskript og sendes til kunden til korrektur inden redigering, ligesom kunden ofte har mulighed for at godkende opsætning og layout på grundlag af eller internettet. Hvor kundens organisation har en fastlagt designmanual, tager vi altid udgangspunkt i den dog skal det siges, at der er mange organisationer, hvis designmanual ikke tager højde for tv-mediets muligheder og begrænsninger, hvorfor det kan være nødvendigt at drøfte løsningen med kunden. Speakindtaling At vælge den rigtige speakerstemme er én af de vigtigste beslutninger i forbindelse med projektet. Channel 6 Television har kontakt med mange freelance stemmer det kan være skuespillere, journalister eller andre, der arbejder professionelt som speaker. Til de produktioner, hvor kunden skal godkende valget af stemmen, fremsender vi oftest prøveeksempler af forskellige speakere således,at der er noget at vælge imellem. Indtaling kan enten finde sted før redigering eller efter, alt afhængig af projektets art og selve indtalingsopgaven. Oftest foretrækker vi at indspille speak før den endelige redigering finder sted, idet denne fremgangsmåde gør det nemmere at tilpasse forholdet mellem speak og billeder. Selvom speakerteksten fastlægges forud for indtaling må man også forvente, at mindre justeringer kan foretages for at gøre teksten mere mundret til den valgte stemme. Redigering Hvorvidt den sidste redigeringsproces udgør et særskilt forløb, eller hvorvidt der redigeres fortløbende sammen med produktion af grafik, animation og effekter, afhænger af den enkelte produktions behov. Idet der ofte er tale om en arbejdsproces, hvori samme mennesker og teknik indgår, klares dette ofte fortløbende. Her sættes alle produktionens elementer sammen således at man løbende kan se den færdige produktion dog kan det være, at billederne stadig er i lavopløsning. Når man er færdig med denne proces, bliver samtlige videoklip,der indgår i den færdige produktion digitaliseret på ny i fuld opløsning. Alle effekter og billedovergange renderes automatisk, og filmens lydspor balanceres indbyrdes for at nå den færdige lydmix. Produktionen overspilles nu til masterbånd til arkivering og er klar til præsentation for kunden.

5 Sprogversionering Mange produktioner leveres på flere sprog. Der kan være tale om produktioner, hvis indhold produceres med henblik på udgivelse på flere sprog hvor man f.eks. optager interviews eller andre scener på mere end ét sprog, således at man faktisk redigerer flere særskilte udgaver af produktionen. I sådanne tilfælde betragtes disse produktioner som særskilte produktioner. De fleste sprogversioner produceres dog som versioneringer af produktionens originaludgave hvor versioneringsarbejdet tager udgangspunkt i originalens varighed og struktur, scene for scene. Den originale speak udskiftes med speak på versioneringssproget, og evt. interviews og andet on-camera dialog undertekstes. Grafikken og billedtekster erstattes da også med udgaver på versioneringssproget. Det er normalt muligt at finde sådanne personer i Danmark, men der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at finde stemmen i udlandet. Tilknytning af en speaker, der ikke selv har stået for oversættelsen giver en ekstra kontrol af oversættelsens kvalitet. Den vanskeligste opgave er oftest at sikre, at sekvenserne på versioneringssproget har samme varighed som originalen. Der er stor forskel på, hvor megen tid der skal bruges til at sige det samme på forskellige sprog derfor er det de produktioner, hvor man har taget højde for denne problemstilling allerede ved redigering af originalen, der er de mest vellykkede. Denne versioneringsmetode tager altid udgangspunkt i den færdige originaludgave, idet der er for mange usikkerhedsmomenter forbundet med at igangsætte oversættelsen før originaludgaven er færdig og godkendt. Channel 6 Television har en velafprøvet metode til sprogversionering også til de mange sprog, som vores producere og programmedarbejdere ikke selv behersker. Produktionens originalmanuskript oftest på dansk eller engelsk ombrydes således at alle elementer (ofte helt ned til den enkelte sætning) kan identificeres hver for sig. Der noteres tidskode for hver sekvens, således at oversætteren kan vide præcis hvor megen tid, den enkelte sekvens må fylde på versioneringssproget. Oversætteren som har versioneringssproget som modersmål og som omhyggeligt udvælges af Channel 6 Television får en VHS kopi af originalen, samt kopi af det ombrudte manuskript. Oversætteren leverer så et versioneringsmanuskript til godkendelse. Til produktioner, der har et kompliceret teknisk indhold, indhentes en korrekturlæsning fra en relevant fagperson, som taler versioneringssproget helst som modersmål. Evt. korrektur foregår oftest direkte mellem fagpersonen og oversætteren. Der findes sprog, hvor det kan være nødvendigt at redigere originalproduktionens sekvenser om for at give mere tid til speak. Det er et mere omfattende arbejde, som man oftest vil have taget højde for i versioneringsbudgettet. Versionering af grafik og billedtekster, samt produktion af undertekster udføres i huset, oftest ved hjælp fra enten oversætteren eller speakeren. Ligeledes får oversætteren opgaven at oversætte produktionens øvrige grafiske materialer såsom omslag til VHS og DVD eller medfølgende tryksager. Målet er at nå frem til et resultat på versioneringssproget, som opfattes af målgruppen som en helstøbt produktion på deres sprog. Til indtaling vælger vi normalt endnu en person som også har versioneringssproget som modersmål, og som har erfaring med professionel indtaling.

6 Distributionsmedie Når den færdige produktion er godkendt af kunden, skal der produceres kopier på de medier og i de formater, som kunden har brug for. Der kan være tale om følgende udgivelsesformater : Professionel videobånd (til broadcast) VHS kopier Video CD DVD Web-formater (til visning over internettet) Professionelle båndkopier (udsendelsesmastere) og VHS kopier kan fremstilles enten fra produktionens masterbånd eller direkte fra den digitale masterfil i redigeringsanlægget. Der er lignende udfordringer forbundet med produktion af video CD et format som Channel 6 Television også har gode erfaringer med. Formatet egner sig til produktioner, hvor kunden og kundens målgruppe ikke altid råder over kraftige computere til afspilning. Channel 6 Television er leveringsdygtig inden for både DVD og Video CD. Grafisk produktion Der produceres omslag til VHS og CD/DVD samt tryk på selve CD/DVD skiven. Channel 6 Television fremstiller VHS kopier på eget anlæg, der kan producere op til 1500 kopier pr. dag. Til udgivelse på digitale medier, såsom video CD eller DVD, er der en yderligere proces, hvor produktionens masterfilm encodes til de nødvendige digitale formater. DVD udgivelse forudsætter en authoringproces, hvor der dannes brugermenuer og supplerende grafik. Til video CD bruges der normalt en simpel HTML menu. Udfordringen med alle digitale udgivelser er at opnå den højest mulige afspilningskompatibilitet. For DVD formatet findes der adskillige standarder, ligesom der omkring i verden findes mange forskellige DVD drev i såvel computere som selvstændige afspillere. Ingen af standarderne giver 100% kompatibilitet med alle drevtyper. Den højest mulige kompatibilitet opnås ved hjælp af glasmastering en fabriksproces hvor folien i DVD skiverne stanses med et glasstempel - før skiven lamineres. Denne proces giver op til 95% kompatibilitet med verdens afspillere og anvendes især til fremstilling af spillefilm på DVD. Men prisen er også derefter således at processen bedst egner sig til produktioner, hvor der skal laves flere tusinde DVD kopier. DVD kopibestillinger i mindre antal produceres med traditionel brændingsteknologi og med omhyggelig lavhastigheds brænding kan der opnås op til 75% afspilningskompatibilitet. Her er den lave brændingshastighed og kvaliteten af DVD mediet den største betydning for afspilningskompatibiliteten. Channel 6 Television kan tilbyde såvel design som produktion af supplerende tryksager - til både traditionel trykteknik og DTP løsninger. Web-design Mange af vores produktioner har også en hjemmeside til at understøtte projektet det kan f.eks. være en hjemmeside, hvorfra der kan hentes lærervejledninger og supplerende materialer i forbindelse med udgivelse af en undervisningsfilm. En sådan hjemmeside gør det muligt for afsenderen at stille andre ressourcer til rådighed for mange brugere uden store distributionsomkostninger eller spild. Ligeledes er der flere kunder, der ønsker deres produktion udgivet via internettet. Processen med web-udgivelser ligner det, vi kender fra DVD og video CD produktion, som skal omsættes digitalt til en fil med størst mulig afspilningskompatibilitet. Channel 6 Television tilbyder også design og produktion af komplette web projekter der ofte kan realiseres på grundlag af samme research og optagelser som en tv-produktion.

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

FUSE, INTERNET & DVD

FUSE, INTERNET & DVD FUSE, INTERNET & DVD Disse noter beskriver trin for trin, hvordan du eksporterer dine klippede indslag til FUSE, Internet og DVD. DVD..side 2 FUSE-eksport..side 7 INTERNET-eksport side 10 AMN E09 Side

Læs mere

Adobe Premiere Pro 2.0

Adobe Premiere Pro 2.0 Arbejds oversigt Hvad enten du bruger Adobe Premiere Pro til at redigere video til TV transmission, DVD, eller hjemmesider, vil du sandsynligvis fälge lignende arbejdsmetoder. Premiere Pro s arbejdsmetode

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

Multi-Camera redigering

Multi-Camera redigering Multi-Camera redigering Hvis du laver optagelser af en levende begivenhed såsom en koncert eller en dans med flere kameraer, kan det være temmelig tidskrævende at redigere optagelserne sammen sekventielt.

Læs mere

Video Action Learning

Video Action Learning www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Projektrapport Uddannelsesaktiviteter 2016 Video Action Learning

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL 1 INDEX Introduktion side 3 Aflytning af beskeder.side 5 Muligheder ved aflytning af beskeder.....side 6 Tilføj personlige indstillinger.side 7 2 INTRODUKTION Der er tre mulige

Læs mere

Pinnacle Studio Titler

Pinnacle Studio Titler Pinnacle Studio Titler En enkel titel Du kan starte med at oprette en titel, så skal du blot klikke på "T"-ikonet i venstre side af medie vinduet og dine indsatte medieklip vil blive erstattet af et udvalg

Læs mere

Video Action Learning -introducerende videokurser

Video Action Learning -introducerende videokurser www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Projektrapport Uddannelsesaktiviteter 2015 Video Action Learning

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Video Action Learning levende billeder og lyd

Video Action Learning levende billeder og lyd www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Video Action Learning levende billeder og lyd Projektrapport

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 6: Video for viderekomne Om at oprette et projekt Når man arbejder med videoprojekter, er det en god ide at få en god struktur og organisering på de filer,

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

Digitalisering Få liv i dine gamle billeder

Digitalisering Få liv i dine gamle billeder Digitalisering Få liv i dine gamle billeder Dine minder holder ikke nødvendigvis for evigt. Billeder falmer oftest med tiden, og gamle negativer og dias bliver ligeledes påvirket. Husk derfor at få dem

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

(i det følgende benævnt "Kontrahent 2")

(i det følgende benævnt Kontrahent 2) Side 1 af 5 Mellem og Viborg Kommune (i det følgende benævnt "Kontrahent 1") DELUCA FILM A/S Bjørnholms Allé 4-6 8260 Viby J (i det følgende benævnt "Kontrahent 2") er der d.d. indgået følgende S A M A

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

HUSET OVERFOR. Læs hele opgaven igennem, inden du åbner klippeprogrammet.

HUSET OVERFOR. Læs hele opgaven igennem, inden du åbner klippeprogrammet. HUSET OVERFOR Filminfo: Instruktør: Ask Hasselbalch, Four Hands Film / Filmværkstedet, 2009. Filmens historie: I 'Huset overfor' udfordrer to drenge hinanden til at gå på opdagelse i det uhyggelige hus

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv

Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv Velkommen til samarbejde med DR Medieindkøb. Når du producerer en produktion til DR er du som producent eneansvarlig for at DR

Læs mere

Sikkerhedskopiering af slægtsdata

Sikkerhedskopiering af slægtsdata Sikkerhedskopiering af slægtsdata Hvorfor og hvordan Sikkerhedskopiering af data på computeren svarer til at lave afskrifter af Kirkebøgerne Tænk Kirkebøger! Disposition Hvorfor sikkerhedskopiere Hvad

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren

Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail:info@evidencenter.dk Web:www.evidencenter.dk

Læs mere

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst)

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Problemstilling: Jeg ønskede at bruge slideshow til at vise mange forskellige billeder i undervisningen. Jeg har i lokalet

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Digitalisering Få liv i dine gamle billeder

Digitalisering Få liv i dine gamle billeder Digitalisering Få liv i dine gamle billeder Dine minder holder ikke nødvendigvis for evigt. Billeder falmer oftest med tiden, og gamle negativer og dias bliver ligeledes påvirket. Husk derfor at få dem

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR BÅNDBASERET

Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR BÅNDBASERET Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR BÅNDBASERET Af hensyn til en sikker registrering af alt programmateriale, skal en række gældende tekniske normer og

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR Side 1 af 5 FØRSTE VERSION - 17. MARTS 2011 Vi har modtaget en række spørgsmål til AV-Pakken. Spørgsmål verørende tolkning af, og detaljer i, aftalens indhold. For at udbrede kendskabet til aftalen publicerer

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

K-opgave i faget multimedietekologi, foråret 2004 Fremstilling af multimediebaseret præsentation

K-opgave i faget multimedietekologi, foråret 2004 Fremstilling af multimediebaseret præsentation K-opgave i faget multimedietekologi, foråret 2004 Fremstilling af multimediebaseret præsentation 1. Tidsfrister og generelle krav Dette er den karaktergivende eksamensopgave (K-opgave) på kurset multimedieteknologi,

Læs mere

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212 Manual v8.4 Brugermanual Side 1 Guide til styrepanelet Styrepanelet er meget simpelt bygget op. Forklaringen omkring diverse knapper mm., er givet herunder: Viser dato, klokken samt fri optageplads Viser

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

AMU. Efteruddannelseskurser. Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Efterår Medie og Kommunikation Roskilde Tekniske Skole

AMU. Efteruddannelseskurser. Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Efterår Medie og Kommunikation  Roskilde Tekniske Skole Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation www.rts.dk Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation Efterår 2017 Roskilde Tekniske Skole Center for Medie og Kommunikation Kursusadministration: 46 300

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

MINE BIILEDER ER BLEVET TL UDRÅBSTEGN

MINE BIILEDER ER BLEVET TL UDRÅBSTEGN MINE BIILEDER ER BLEVET TL UDRÅBSTEGN! AMN E09 Side 1 FILER i AVID LIQUID (og andre redigeringsprogrammer) Et redigeringsprogram anvender grundlæggende to typer filer: 1) Mediefiler, der typisk er videofiler

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

GRAFISK DESIGN WolfPack

GRAFISK DESIGN WolfPack GRAFISK DESIGN WolfPack HVORDAN? HVAD HVORFOR OPGAVEN Opgaven blev stillet af virksomheden WolfPack og gik ud på at redigere en 35 sekunders film som skulle promovere et tilbagevendende festarrangement

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

Marker det ønskede klip Vælg Videoeffekter, Tryk Plug-in (stikkontakten), Farveeffekter, Farvekorrigering, OK

Marker det ønskede klip Vælg Videoeffekter, Tryk Plug-in (stikkontakten), Farveeffekter, Farvekorrigering, OK Bent Sehested Odense Video Klub Side 15 Manuel farvekorrigering. Tidligere (side 13) er der vist en indstilling, hvor du kunne lave en automatisk farvekorrektion. Der er også en mulighed for at gennemføre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Collaboration tools... 3 2.1 Groove... 3 2.2 Vores erfaringer... 5 3 Interactive story telling... 6 3.1 Historiefortælling... 6 3.2 Interactive

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Her er en guide til at lave BackUp af din DVD ved hjælp af DVDShrink og et brænderprogram.

Her er en guide til at lave BackUp af din DVD ved hjælp af DVDShrink og et brænderprogram. Side 1 af 12 DVD BackUp www.abmedia.dk Opdateret d. 28.12.2004 Ofte er der mere på en original DVD end der kan ligge på en Backup, så derfor kan man benytte dette lille program til at vælge hvad man vil

Læs mere

den professionelle leverandør af multimedia løsninger til bilen

den professionelle leverandør af multimedia løsninger til bilen den professionelle leverandør af multimedia løsninger til bilen Nakkestøtte skærmløsninger spænding på bagsædet Skræddersyet skærmløsning i nakkestøtten CSM forhandler og tilbyder professionel montering

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Rejseliv.dk som e-magasin

Rejseliv.dk som e-magasin Rejseliv Issue #3 2 Rejseliv.dk som e-magasin Vi kombinerer det bedste fra print, online, TV og samler det i et super lækkert og dynamisk rejsemagasin,der kun udkommer online! Vores chefredaktør tager

Læs mere

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber Indhold Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber... 1 Indhold... 2 Lyd er trykforandringer i luftens molekyler... 3 Frekvens,

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer..

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer.. Spørgsmål vedr. udbud 1. Der er 105 statsanerkendte og statslige museer på listen. Er det udelukkende disse museer, der skal afrapporteres på, dvs. 105 afdelingsrapporter? 2a. Enkelte af museerne har flere

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

Web 2.0. Af Frederik Adamsen. Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion...

Web 2.0. Af Frederik Adamsen. Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion... Web 2.0 Af Frederik Adamsen Indholdsfortegnelse Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion... 6 Frederik Adamsen Kom/IT Web 2.0 Side

Læs mere

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Studio Fitness Music-TV. INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG... 2 LOGIN

Læs mere

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser Læsning og it øvelser Øvelse 1 Indsæt billede i en tekst... 3 Øvelse 2 Organiser et billedkatalog... 4 Øvelse 3 Indtal en lyd og indsæt den i tekstbehandlingsprogram... 4 Øvelse 4 Indskan en tekst fra

Læs mere

Se Billeder i Picasa.

Se Billeder i Picasa. Se Billeder i Picasa. Selvom det er vigtigt at organisere, redigere og udskrive sine billeder, er det også vigtigt, at man ønsker at lære om de forskellige måder man kan se sine billeder på. Visning af

Læs mere

Vurdering af digitalt læringsmiddel:

Vurdering af digitalt læringsmiddel: Vurdering af digitalt læringsmiddel: Indholdsfortegnelse: 1) Beskrivelse af Photo Story 3.. 2 a. Trin 1.. 3 b. Trin 2.. 5 c. Trin 3.. 5 d. Trin 4.. 6 e. Trin 5.. 6 2) Konklusion. 7 Claus B. Jensen Side

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

Optagelse med to kameraer

Optagelse med to kameraer Optagelse med to kameraer Del 1 Hvis du filmer en levende begivenhed med et enkelt videokamera, kan du få problemer med redigeringen: Hvis du ønsker at klippe fra det ene skud til det andet, er du nødt

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

ggepladsskilte, byggepladsbanner, tryksag infoskilte, materiel skiltning, henvisningsskilte, storformatskilte, storformatpri

ggepladsskilte, byggepladsbanner, tryksag infoskilte, materiel skiltning, henvisningsskilte, storformatskilte, storformatpri Digitale skilte interaktive informationsskærme ggepladsskilte, byggepladsbanner, infoskilte, materiel skiltning, henvisningsskilte, storformatskilte, storformatpri egaprint, flag, hjemmeside facadeprofiler,

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Video-redigering IT-valgfag Møldrup skole. kb@moeldrupskole.dk 1 af 11

Video-redigering IT-valgfag Møldrup skole. kb@moeldrupskole.dk 1 af 11 kb@moeldrupskole.dk 1 af 11 Video valgfag 2011 12 Varighed: 5 uger a 2 lektioner Formål: at sætte alle i stand til selvstændigt at planlægge og fremstille korte videofilm, til brug fx i forbindelse med

Læs mere

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012 PhotoStory Et fedt program til præsentation af digitale billeder Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PhotoStory 3?...4 PhotoStory 3 i undervisningen / på skolen...4 Hvad skal jeg bruge?...4

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere