Produktionsforløbet. Når disse spørgsmål er afklaret er der også på grundlag af virksomhedens projektoplæg basis for at indgå en produktionsaftale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsforløbet. Når disse spørgsmål er afklaret er der også på grundlag af virksomhedens projektoplæg basis for at indgå en produktionsaftale."

Transkript

1 Produktionsforløbet Projektudvikling De fleste af virksomhedens produktioner leveres på bestilling til en kunde, der selv skal bruge produktionen på én eller anden måde. Det er vores opgave som producent, at levere en produktion, der lever op til kundens behov og forventninger. Tidligt i processen oftest allerede før produktionen bestilles og der indgås en aftale udarbejder vi et projektoplæg, der nøje beskriver grundidéen til produktionen. Her kortlægges produktionens formål, målgruppe, budskab og ambitionsniveau. Det er forskelligt fra projekt til projekt, hvor detaljeret man på dette stadie er i stand til at beskrive produktionens indhold og hvordan den skal realiseres. At skrive synopsis eller manuskript er oftest kun muligt efter yderligere researcharbejde - noget der udføres, når produktionen er bestilt. Channel 6 Television producerer oftest til en fast pris hvilket for kunden såvel som for producenten betyder, at man inden produktionsaftalens indgåelse definerer opgaven og de overordnede rammer, der har indvirkning på resultatet. I visse tilfælde indgås der en særskilt aftale med kunden, således at den indledende research og manuskriptarbejde bestilles og udføres med udgangspunkt i kundens forventede budgetramme hvorefter der indgås en yderligere aftale om resten af opgaven. Herved får begge parter et bedre grundlag for at indgå produktionsaftalen. Uanset hvilke fremgangsmåde der vælges, har selve udviklingsforløbet til formål at afklare følgende : Projektets målgruppe Hvordan og af hvem skal produktionen bruges Projektets målsætning og budskab Distributionsmetode / format Evt. supplerende medier (web, tryksager m.v.) Evt. behov for sprogversionering Produktions- og leveringsterminer Budgetramme Når projektet udvikles på foranledning af en konkret henvendelse fra en kunde, besvares ovenstående spørgsmål i en dialog med kunden. Når disse spørgsmål er afklaret er der også på grundlag af virksomhedens projektoplæg basis for at indgå en produktionsaftale. I forbindelse med projekter hvor Channel 6 Television samarbejder med andre personer eller en anden organisation om udvikling af projektet med henblik på at søge finansiering til projektet fra andre for eksempel offentlige puljer eller private fonde, indgås der også en aftale mellem parterne, hvorved grundlaget for dette samarbejde defineres. Her tager man også stilling til fordeling af projektansvar og dækning af partnernes omkostninger. En klar aftale om disse spørgsmål er forudsætningen for at virksomheden vil investere i udvikling af sådanne projekter. Research & manuskriptarbejde Tilrettelæggelsen af en produktion kan ske på flere måder enten ved at Channel 6 Television udfører arbejdet alene, eller i et samarbejde med kunden. I nogle tilfælde kan der også være eksterne konsulenter tilknyttet projektet. Det er vores erfaring, at jo mere man ved hjælp af en synopsis eller et decideret optagemanuskript er i stand til at definere produktionens indhold, desto mere vellykket bliver resultatet. Channel 6 Televisions normale fremgangsmåde er at udarbejde et optagemanuskript som grundlag for produktionsforberedelse og optagelse. Optagemanuskriptet ligner i høj grad manuskriptet til den færdige produktion det er opdelt i scener og angiver en rækkefølge for fortællingen, og det fremgår af optagemanuskriptet hvilke locations, der skal bruges og hvilke personer, der skal medvirke i de enkelte scener. Mens de endelige handlinger og tekster næppe kan defineres før optagelserne er i hus, fremgår det tydeligt af optagemanuskriptet hvad indholdet af de enkelte scener er. Kunden får typisk synopsis eller optagemanuskript til godkendelse før optagelserne finder sted, ligesom kunden i mange tilfælde også vil være involveret i tilrettelæggelsen af selve optagelserne. Når projektet udvikles med udgangspunkt i en idé fra Channel 6 Television er ovenstående spørgsmål oftest adresseret i virksomhedens projektoplæg.

2 Produktionsforberedelser Tv-produktion er mere end en kreativ proces. Rejsen fra manuskriptet til masterbåndet er også et forløb, der forudsætter en del logistik og planlægning ikke mindst når projektet skal gennemføres til fast pris. Projektets synopsis eller optagemanuskript er grundlaget for produktionsforberedelserne. Manuskriptets idé omsættes af produktionslederen til en disposition over produktionsressourcer, medvirkende, programmedarbejdernes indsats og endeligt en plan for hele optageperioden. Produktionslederen har også til opgave at indgå aftaler med alle medvirkende og andre kreative leverandører i forbindelse med f.eks. musik eller arkivfilm - således at disse aftaler indgås i overensstemmelse med den aftale, virksomheden har indgået med kunden. Produktionslederen står også for projektets logistik herunder planlægning af rejser og sikring af de nødvendige dokumenter som for flere udenlandske locations kan være et særdeles omfattende arbejde. Det er virksomhedens mål at tilrettelægge projektet således at de variabler, der kan styres, bliver styret. Dermed frigøres ressourcer til den kreative arbejdsproces. Optagelse Produktionsplanen definerer i hvilke rækkefølge produktionens optagelser udføres. Hensynet til de medvirkende, rejseplaner og andre logistiske faktorer gør, at optagelserne sjældent udføres i kronologisk rækkefølge i forhold til manuskriptet. Der kan også være scener såsom interviews der er bestemmende for andre optagelser, hvorfor disse scener optages først. Målet er, at udnytte optageperioden og de menneskelige ressourcer optimalt, ved f.eks. at minimere transporttid og udnytte dagslyset især på de korte vinterdage. Kunden er ofte med på optagelse enten fordi optagelserne forgår hos kunden, eller fordi kunden er tæt involveret i projektet. Det aftales fra projekt til projekt. På denne måde er det muligt at tage optagelserne om, hvis det skulle være nødvendigt uden at dette går ud over projektets tidsplan og økonomi. Vi tilstræber i videst mulig omfang at tilrettelægge optagelserne som et sammenhængende forløb. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at lægge pauser ind i optageplanen, f.eks. for at tage hensyn til de dage, hvor medvirkende eller særlige locations er til rådighed. Der er ingen faste regler for, hvor meget man kan nå at optage på en given dag. Det afhænger i høj grad af projektets beskaffenhed og hvad/hvem der skal optages. Detaljeret trin for trin optagelser af specifikke arbejdsforløb eller håndværkssituationer kræver ofte megen tid, mens de mere reportageagtige optagelser typisk er hurtigere at gennemføre. Optagelserne med skuespillere, statister og andre medvirkende især børn kræver gode tid. Og der skal ofte stor tålmodighed til fra alle involverede, før historien er i hus. Den perfekte optageplan findes aldrig virkeligheden er altid en balance mellem forskellige tekniske, logistiske, økonomiske og menneskelige hensyn, hvor det gælder om at opnå det bedst mulige kompromis. Det er oftest optageperioden, der udgør største post i produktionsbudgettet. Her er de fleste usikkerhedsmomenter og de fleste variable udgifter. Optagelsen er ofte den del af produktion, hvor der er flest mennesker involveret på samme tid, og hvor budgettet og planen nemt kan væltes af uforudsete omstændigheder. For Channel 6 Television er det optageperioden, der er vigtigst. Selv det bedste manuskript står og falder med de optagelser, man kommer hjem med og selv den meste kreative redigering med den bedste teknik, må tage udgangspunkt i produktionens råmateriale. Optageplanen tilrettelægges normalt således, at produceren og fotografen har mulighed for at gennemse optagelserne fra alle væsentlige optagesteder, før de rejser videre til den næste.

3 Efterbearbejdning forredigering Alle optagelser gennemses og registreres klip for klip. Det foregår via PC, ved hjælp af den samme software, som bruges under redigering, således at materialet nu er tilgængeligt under efterbearbejdningen. Lyd og billedoptagelser digitaliseres altså overspilles til harddisk på vores medieserver, hvor der er plads til mange timers optagelser. Kortere produktioner med få optagelser digitaliseres med det samme i fuldopløsning, mens materialet til større produktioner med mange optagelser digitaliseres først i lavopløsning for at spare plads på serveren. Sådanne produktioner bliver redigeret i lavopløsning, hvorefter de optagelser, der bruges i den færdige produktion digitaliseres igen i fuldopløsning. Når materialet er tilgængeligt på serveren, kan produktionen forredigeres det er den vigtigste redaktionelle proces, hvorved de sekvenser, der skal med i den færdige produktion, udvælges og redigeres ned til deres endelige varighed. Under forredigering udføres der en løbende proces, hvorved optagemanuskriptet skrives om til et klippemanuskript af hvilket de præcise sekvenser, interviewklip m.v. der skal bruges fremgår. Samtidigt skrives speakerteksten og stikord til evt. grafik eller billedtekster. Processen resulterer i et råklip som oftest er den første udgave, der ses af kunden. På dette tidspunkt mangler man stadig grafik, billedtekster og de fleste effekter mens musikken og speakerteksten måske findes i en guide udgave, idet væsentlige ændringer, der påvirker varigheden af enkelte sekvenser er hurtigere at lave og afprøve, før man laver tidskrævende effektarbejde.. Før i tiden, hvor forredigering foregik på billige analog- båndmaskiner, inden færdigredigering i en adskilt redigeringssuite med dyre båndmaskiner og elektronik, var der en klar grænse mellem off-line forredigering og den endelig on-line redigering. I dag hvor hele produktionen redigeres digitalt, kan der være en glidende overgang mellem de to redigeringsstadier, idet der oftest er tale om processer, der forgår på samme anlæg og som udføres af samme personer. Det væsentligste ved de to processer er, at man under forredigering udvælger og definerer produktionens redaktionelle indhold og opbygning. Man skal vide, at historien holder og hænger sammen, før man går videre med at tilføre de fine detaljer som effekter, lyddubbing, musik og grafik. Derfor kan det variere fra produktion til produktion hvilket tidspunkt kunden præsenteres for resultatet, og i hvilket omfang, der stadig mangler noget. Det gælder i ligeså høj grad om kundens forventning tilog behov for at involvere sig i processen. Visse produktionstyper især industrifilm eller andre film med en højere grad af teknisk indhold forudsætter at kunden godkender speakerteksten forud for indspilning. Det samme kan gælde for andre elementer såsom grafik og billedtekster. Tidslinien på redigerings-pc (Avid/Pinnacle Liquid) Med digitalredigering er hele produktionen klip for klip synlig som en tidslinie på PC skærmen. Den forredigerede produktion giver produktionsholdet og kunden et indtryk af, hvordan den færdige produktion vil se ud man kan vurdere hvordan optagelserne hænger sammen, hvordan handlingsforløbet virker, og hvordan budskabet træder frem. Ligeledes kan man vurdere produktionens varighed. Under forredigering er det en nem sag at ændre på tingene og eksperimentere med alternative løsninger. Derfor fremgår det af produktionsaftalen, hvilke elementer kunden skal godkende, og hvornår i produktionsforløbet en sådan godkendelse skal finde sted. Det skyldes at disse elementer oftest indebærer mange timers arbejde, nogle gange med freelance medvirkende hvorfor en godkendelse forud for udførelsen er forudsætningen for at budgettet holder. Gennemsyn af råklippet foregår normalt hos Channel 6 Television, idet evt. alternativer oftest kan afprøves med det samme. Såfremt der er tid til rådighed, kan dette gennemsyn forgå hos kunden, enten ved besøg af produceren, eller ved levering af råklippet på DVD/VHS eller evt. via internettet.

4 Musik Til de fleste produktioner anvender vi enten musik, som er komponeret og indspillet til formålet, eller arkivmusik, som kan købes fra flere underleverandører til priser, der er kendt på forhånd. Det er i de færreste produktioner, der er råd til at anvende kendt musik af f.eks. internationale kunstnere. Der kan være store omkostninger forbundet med sådant, og det kan tage megen tid at finde frem til en pris og afklare rettighederne. Til længere produktioner, hvor der er brug for musik af særlig varighed, er komponeret musik den bedste og oftest den hurtigste og billigste løsning. Channel 6 Television samarbejder med flere komponister, og musikken produceres enten i vore egne studier, eller hos komponisten selv. Hvorvidt filmen klippes til musik, eller musikken komponeres efter den redigerede film afhænger af såvel budgettet som den konkrete produktions behov. Grafik og billedtekster Grænsen mellem tv-mediet og andre medier er i dag så flydende, at en films grafiske udtryk oftest skal stemme overens med grafikken fra afsenderens hjemmeside eller andet præsentationsmateriale. Channel 6 Television producerer grafik og billedtekster ved hjælp af både tv-specifikke grafiske applikationer og applikationer der kendes i andre grafiske brancher. Dermed kan filmens grafik nemt afspejle og fungere sammen med grafik fra andre medier. Grafik og især animationer er ofte noget af det sidste, der færdiggøres til en produktion. Teksterne til grafik og billedtekst fremgår normalt af projektets klippemanuskript og sendes til kunden til korrektur inden redigering, ligesom kunden ofte har mulighed for at godkende opsætning og layout på grundlag af eller internettet. Hvor kundens organisation har en fastlagt designmanual, tager vi altid udgangspunkt i den dog skal det siges, at der er mange organisationer, hvis designmanual ikke tager højde for tv-mediets muligheder og begrænsninger, hvorfor det kan være nødvendigt at drøfte løsningen med kunden. Speakindtaling At vælge den rigtige speakerstemme er én af de vigtigste beslutninger i forbindelse med projektet. Channel 6 Television har kontakt med mange freelance stemmer det kan være skuespillere, journalister eller andre, der arbejder professionelt som speaker. Til de produktioner, hvor kunden skal godkende valget af stemmen, fremsender vi oftest prøveeksempler af forskellige speakere således,at der er noget at vælge imellem. Indtaling kan enten finde sted før redigering eller efter, alt afhængig af projektets art og selve indtalingsopgaven. Oftest foretrækker vi at indspille speak før den endelige redigering finder sted, idet denne fremgangsmåde gør det nemmere at tilpasse forholdet mellem speak og billeder. Selvom speakerteksten fastlægges forud for indtaling må man også forvente, at mindre justeringer kan foretages for at gøre teksten mere mundret til den valgte stemme. Redigering Hvorvidt den sidste redigeringsproces udgør et særskilt forløb, eller hvorvidt der redigeres fortløbende sammen med produktion af grafik, animation og effekter, afhænger af den enkelte produktions behov. Idet der ofte er tale om en arbejdsproces, hvori samme mennesker og teknik indgår, klares dette ofte fortløbende. Her sættes alle produktionens elementer sammen således at man løbende kan se den færdige produktion dog kan det være, at billederne stadig er i lavopløsning. Når man er færdig med denne proces, bliver samtlige videoklip,der indgår i den færdige produktion digitaliseret på ny i fuld opløsning. Alle effekter og billedovergange renderes automatisk, og filmens lydspor balanceres indbyrdes for at nå den færdige lydmix. Produktionen overspilles nu til masterbånd til arkivering og er klar til præsentation for kunden.

5 Sprogversionering Mange produktioner leveres på flere sprog. Der kan være tale om produktioner, hvis indhold produceres med henblik på udgivelse på flere sprog hvor man f.eks. optager interviews eller andre scener på mere end ét sprog, således at man faktisk redigerer flere særskilte udgaver af produktionen. I sådanne tilfælde betragtes disse produktioner som særskilte produktioner. De fleste sprogversioner produceres dog som versioneringer af produktionens originaludgave hvor versioneringsarbejdet tager udgangspunkt i originalens varighed og struktur, scene for scene. Den originale speak udskiftes med speak på versioneringssproget, og evt. interviews og andet on-camera dialog undertekstes. Grafikken og billedtekster erstattes da også med udgaver på versioneringssproget. Det er normalt muligt at finde sådanne personer i Danmark, men der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at finde stemmen i udlandet. Tilknytning af en speaker, der ikke selv har stået for oversættelsen giver en ekstra kontrol af oversættelsens kvalitet. Den vanskeligste opgave er oftest at sikre, at sekvenserne på versioneringssproget har samme varighed som originalen. Der er stor forskel på, hvor megen tid der skal bruges til at sige det samme på forskellige sprog derfor er det de produktioner, hvor man har taget højde for denne problemstilling allerede ved redigering af originalen, der er de mest vellykkede. Denne versioneringsmetode tager altid udgangspunkt i den færdige originaludgave, idet der er for mange usikkerhedsmomenter forbundet med at igangsætte oversættelsen før originaludgaven er færdig og godkendt. Channel 6 Television har en velafprøvet metode til sprogversionering også til de mange sprog, som vores producere og programmedarbejdere ikke selv behersker. Produktionens originalmanuskript oftest på dansk eller engelsk ombrydes således at alle elementer (ofte helt ned til den enkelte sætning) kan identificeres hver for sig. Der noteres tidskode for hver sekvens, således at oversætteren kan vide præcis hvor megen tid, den enkelte sekvens må fylde på versioneringssproget. Oversætteren som har versioneringssproget som modersmål og som omhyggeligt udvælges af Channel 6 Television får en VHS kopi af originalen, samt kopi af det ombrudte manuskript. Oversætteren leverer så et versioneringsmanuskript til godkendelse. Til produktioner, der har et kompliceret teknisk indhold, indhentes en korrekturlæsning fra en relevant fagperson, som taler versioneringssproget helst som modersmål. Evt. korrektur foregår oftest direkte mellem fagpersonen og oversætteren. Der findes sprog, hvor det kan være nødvendigt at redigere originalproduktionens sekvenser om for at give mere tid til speak. Det er et mere omfattende arbejde, som man oftest vil have taget højde for i versioneringsbudgettet. Versionering af grafik og billedtekster, samt produktion af undertekster udføres i huset, oftest ved hjælp fra enten oversætteren eller speakeren. Ligeledes får oversætteren opgaven at oversætte produktionens øvrige grafiske materialer såsom omslag til VHS og DVD eller medfølgende tryksager. Målet er at nå frem til et resultat på versioneringssproget, som opfattes af målgruppen som en helstøbt produktion på deres sprog. Til indtaling vælger vi normalt endnu en person som også har versioneringssproget som modersmål, og som har erfaring med professionel indtaling.

6 Distributionsmedie Når den færdige produktion er godkendt af kunden, skal der produceres kopier på de medier og i de formater, som kunden har brug for. Der kan være tale om følgende udgivelsesformater : Professionel videobånd (til broadcast) VHS kopier Video CD DVD Web-formater (til visning over internettet) Professionelle båndkopier (udsendelsesmastere) og VHS kopier kan fremstilles enten fra produktionens masterbånd eller direkte fra den digitale masterfil i redigeringsanlægget. Der er lignende udfordringer forbundet med produktion af video CD et format som Channel 6 Television også har gode erfaringer med. Formatet egner sig til produktioner, hvor kunden og kundens målgruppe ikke altid råder over kraftige computere til afspilning. Channel 6 Television er leveringsdygtig inden for både DVD og Video CD. Grafisk produktion Der produceres omslag til VHS og CD/DVD samt tryk på selve CD/DVD skiven. Channel 6 Television fremstiller VHS kopier på eget anlæg, der kan producere op til 1500 kopier pr. dag. Til udgivelse på digitale medier, såsom video CD eller DVD, er der en yderligere proces, hvor produktionens masterfilm encodes til de nødvendige digitale formater. DVD udgivelse forudsætter en authoringproces, hvor der dannes brugermenuer og supplerende grafik. Til video CD bruges der normalt en simpel HTML menu. Udfordringen med alle digitale udgivelser er at opnå den højest mulige afspilningskompatibilitet. For DVD formatet findes der adskillige standarder, ligesom der omkring i verden findes mange forskellige DVD drev i såvel computere som selvstændige afspillere. Ingen af standarderne giver 100% kompatibilitet med alle drevtyper. Den højest mulige kompatibilitet opnås ved hjælp af glasmastering en fabriksproces hvor folien i DVD skiverne stanses med et glasstempel - før skiven lamineres. Denne proces giver op til 95% kompatibilitet med verdens afspillere og anvendes især til fremstilling af spillefilm på DVD. Men prisen er også derefter således at processen bedst egner sig til produktioner, hvor der skal laves flere tusinde DVD kopier. DVD kopibestillinger i mindre antal produceres med traditionel brændingsteknologi og med omhyggelig lavhastigheds brænding kan der opnås op til 75% afspilningskompatibilitet. Her er den lave brændingshastighed og kvaliteten af DVD mediet den største betydning for afspilningskompatibiliteten. Channel 6 Television kan tilbyde såvel design som produktion af supplerende tryksager - til både traditionel trykteknik og DTP løsninger. Web-design Mange af vores produktioner har også en hjemmeside til at understøtte projektet det kan f.eks. være en hjemmeside, hvorfra der kan hentes lærervejledninger og supplerende materialer i forbindelse med udgivelse af en undervisningsfilm. En sådan hjemmeside gør det muligt for afsenderen at stille andre ressourcer til rådighed for mange brugere uden store distributionsomkostninger eller spild. Ligeledes er der flere kunder, der ønsker deres produktion udgivet via internettet. Processen med web-udgivelser ligner det, vi kender fra DVD og video CD produktion, som skal omsættes digitalt til en fil med størst mulig afspilningskompatibilitet. Channel 6 Television tilbyder også design og produktion af komplette web projekter der ofte kan realiseres på grundlag af samme research og optagelser som en tv-produktion.

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Tilrettelæggelse af miljødialog

Tilrettelæggelse af miljødialog M ILJØNYT NR. 43 2000 Tilrettelæggelse af miljødialog Tilrettelæggelse af miljødialog Valør & Tinge A/S Illustreret af Gitte Helle Gitte Helle, f. 1959 Uddannelse 1986 Afgang Kunsthåndværkerskolen, Kolding

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Guide til udvikling af mobile løsninger i det offentlige. Version 1.0

Guide til udvikling af mobile løsninger i det offentlige. Version 1.0 Guide til udvikling af mobile løsninger i det offentlige Version 1.0 Indholdsfortegnelse Guide til udvikling af mobile løsninger i det offentlige 1 - Indledning 1.1 - Hvorfor mobile services? 1.2 - Formål,

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer Translation Basics Den engelske version er: Godkendt af WSTC den 7. februar, 1997 revideret 25. maj, 2001 WB bogprotokol Denne oversættelse

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces Rekrutteringsguiden 2012 den professionelle rekrutteringsproces Indledning En guide til vellykket rekruttering En ledig stilling er en enestående mulighed for at praktisere aktiv personaleplanlægning og

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

IT-learning og internationale uddannelsesprojekter.

IT-learning og internationale uddannelsesprojekter. IT-learning og internationale uddannelsesprojekter. af seminarielektor Henrik Bak og medielærer, bibliotekar Jens Kragh Internettet har gjort verden til the global village, men hvordan får man landsbyens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere