[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]"

Transkript

1 2007 Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen er orienteret imod ungdomsprojekter og projekter i det frivillige foreningsliv.

2 Denne gennemgang er baseret på overvejelser, der er vigtige i forbindelse med en projektbeskrivelse. Mange fonde har egne ansøgningskemaer der skal udfyldes, men min erfaring er at der ofte giver et bedre resultat af skrive en separat projektbeskrivelse da man på den måde har et reskab til både projektstyring, præsentation og fundraising. Opstillingen i punkter i den følgende tekst er for overskuelighedens skyld og det vil ofte være for omfattende at gennemgå alle punkter grundigt hvis man ønsker at fundraise til mindre projekter. Introduktion Hvad er de vigtigste elementer i projektet? Projektets essens på 300 ord. En kort og interesseskabende sammenfatning af hele projektbeskrivelsen under fængende overskrifter. Denne pitch er også anvendelig i forbindelse med markedsføring af arrangementet. Baggrund Hvordan i fik idéen? Hvilke problemstillinger projektet arbejder med? En baggrund for et projekt kan f.eks. være den samfundsmæssige årsag til at projektet er nødvendigt at støtte (vi har startet projektet fordi vi mener at der er for lidt interaktivt teater, der henvender sig til børn) eller en lille historie om hvordan i fik idéen (vi blev inspirerede til projektet da vi oplevede hvordan en legende gruppe af børn udvikler idéer og spiller med ). Citer gerne fra pressen, relevant litteratur, en beskrivelse af et andet arrangement eller lignende, der har inspireret jer til at starte projektet. Politiske tiltag er også gode at tage udgangspunkt i. Det handler om at synliggøre og sandsynliggøre at der er en god pointe i at gennemføre jeres projekt fra et almennyttigt perspektiv og at sætte jeres projekt ind i en overordnet kontekst. Idé Hvad er det i vil skabe? Hvad er det nye ved projektet? Hvilke virkemidler vil projektet gøre brug af for at nå målet? Med en beskrivelse af tankerne om projektet, jeres målsætninger og metoder bliver forklaringen af idéen ofte det længste afsnit i en projektbeskrivelse. Det er vigtigt at beskrive projektet i termer som alle kan forstå og undgå faglige indforståetheder, der kan forvirre læseren. Det er til gengæld centralt at i beskriver hvad der gør jeres projekt unikt eller specielt. Undgå også at skrive for meget om selve produktet (teaterstykket, filmen, rollespillet osv.), men hold jer til at beskrive den centrale tanke eller vision med dette. I alt for mange projektbeskrivelser forklares der indgående hvordan produktet vil tage sig ud i stedet for at fokusere på en beskrivelse af processen altså hvordan i vil gennemføre projektet, hvad deltagerne får ud af det og hvordan projektgruppen vil arbejde. 2

3 Formål Hvilket resultat skal projektet have? Hvilken effekt skal det skabe? Det kan i praksis være vanskeligt at adskille idéen bag et projekt fra formålet, og opdelingen vil kun være aktuel i meget omfattende projektbeskrivelser. Dog er det i enhver projektbeskrivelse centralt at beskrive formålet eller formålene for projektet - altså hvad der skal opnås med dets gennemførsel. En vigitg pointe når det kommer til formål er, at et projekt sagtens kan have adskillige. Eksempler på formål kan være at skabe et produkt, at gøre opmærksom på en problemstilling, at projektgruppen lærer noget gennem arbejdsprocessen, at deltagerne lærer noget gennem deres deltagelse, at der skabes nye venskaber/netværk, at projektet inspirerer flere unge til at skabe egne initiativer eller at projektet skaber debat. Særligt relevant er det at tage stilling til om arbejdsprocessen og udviklingen af projektet er et formål i sig selv. Organisering Hvordan i har tænkt jer at arbejde i projektgruppen? Hvordan vil i udvikle projektet/tage beslutninger? Organiseringen er en konkretisering af de læringsmål i sætter jer i beskrivelserne af idé og formål. Det handler om at beskrive hvordan projektgruppen overordnet vil arbejde, eksempelvis om der er tale om en flad struktur, om der skal der være et ugenligt/månedligt møde eller om der er en fast opdeling af roller og ansvar. Det er vigtigt at det beskrives hvordan processen er demokratisk og det kan være en god idé at synliggøre det, hvis det er meningen at der skal inddrages flere arrangører/deltagere senere i processen. Samarbejdspartnere Hvem vil udover projektgruppen blive tilknyttet projektet? Hvordan vil de blive involveret? En liste over alle de samarbejdspartnere, der indgår i projektet. Langt de fleste projekter bliver lavet i samarbejde med en række organisationer og institutioner og man kan ligeså godt nævne dem i projektbeskrivelsen. Eksempler på samarbejdspartnere er en vejledende/rådgivende person/organisation, en institution der stiller ressourcer/faciliteter til rådighed eller organisationer der sparres med undervejs i projektarbejet. Oplevelsen Hvad vil deltagere/publikum opleve ved afviklingen af projektet? En beskrivelse af deltageres/publikums oplevelse til afviklingen af projektet. Det være sig i forbindelse med en fremvisning, som deltager i en event, som læser osv. Det er vigtigt at formidle hvilket udbytte deltagerne får ud af arrangementet, hvordan de har muligehed for at interagere og involvere sig i projektet mv. Det er selvfølgelig mere relevant at beskrive oplevelsen i forbindelse med events og andre fysiske afviklinger end ved rene produktioner af f.eks. film. 3

4 Markedsføring/Målgruppe Hvem er i målgruppen for projektet og hvordan vil i få fat i den? Det er vigtigt at huske at et projekt kan have adskillige målgrupper. Eksempelvis:som med formålet er det centralt at have for øje at et projekt kan have flere målgrupper. Eksempler kunne være projektgruppens medlemmer (hvis gruppen ikke på forhånd er fastlagt), publikum/deltagere eller den brede offentlighed. Til hver gruppe, der er relevant for projektet, kan man med fordel beskrive hvilken selvstændig markedsføringsstrategi der vil blive anvendt. Det er centralt at beskrive hvilke markedsføringsmetoder der vil blive taget i brug og hvilke medier projektgruppen ønsker at arbejde igennem. Hjemmeside, presse, internetcommunities, flyers, plakater og mund til mund er gode eksempler. Evaluering Hvordan i har tænkt jer at evaluere og afrapportere for projektet? Det er i en projektbeskrivelse vigtigt at beskrive dels hvordan man vil evaluere (internt i projektgruppen samt i forhold til deltagerne) og afrapportere (til de fonde, der har bevilliget penge til projektet). Vigtige faktorer i en evaluering er hvordan arbejdet i projektgruppen har fungeret, hvad der er blevet lært ved at arbejde med projektet, hvordan samarbejdet har været med forskellige partnere, hvad modtagerne/målgruppen syntes om produktet? Der kan være en god ide at benytte sig af forskellige evaluerings og afrapporteringsformer ud over den skriftlige afrapportering (som man ikke kommer udenom). Man kan f.eks. anvende spørgeskemaer/interviews, foto-evaluering eller videooptagelser. Tidsplan Hvornår skal hvad være gjort for at projektet bliver realiseret til tiden? Tidsplanen udarbejdes så den giver et overblik over projektets faser. Som minimum er det en god ide at beksrive en forberedelsesfase (som sandsynligvis er der man er når man skriver projektbeskrivelsen), en produktionsfase, en markedsføringsfase, evt. afvikling/afslutning af projektet, evt. formidling/fremvisning af projektet og dets resultater og sidst en evalueringsfase. En detalieret milepælsplan over projektet fra start til slut kan også være anvendelig, men jo mere specifik den gøres, jo vanskeligere bliver den at overholde. 4

5 Budget Hvilke udgifter og indtægter er forbundet med projektet? Hvordan skal projektet overordnet finansieres? Budgettet er en vigtig del af projekbeskrivelsen, da målet ofte er netop af skaffe midler til udvikling af projektet. Indtægter og udgifter skal gå op i budgettet man skal altså helst have en financieringsplan færdig når i sender projektbeskrivelsen ud til den første fond. Et budget består af en udgiftsside og en indtægtsside, der skal gå op. På udgiftssiden laver man et overslag over de samlede udgifter man forestiller sig at der vil være til gennemførsel af projektet og opstiller dem i kategorier (materialeudgifter, transport, markedsføring osv.) En god idé er at udarbejde et maximum (det perfekte budget for afvikling af projektet) og et minimum-budget (de lavest tænkelige beløb projektet kan afvikles for). Maxbudgettet bruges i projektbeskrivelsen og sendes ud til fonde, min-budgettet anvendes internt som en rettesnor for hvornår det ikke længere er muligt at realisere projektet. På indtægtsside opstilles samtlige indtægter i forbindelse med projektet. Dvs. hver enkelt ansøgt fond, deltagerbetaling/billetsalg, evt. bardrift, evt. salg af produkt, egenbetaling osv. Det er vigtigt at et projekts budget er realistisk, da der kun sjældent vil blive bevilliget penge til et projekt der ikke ser ud til at kunne blive gennemført. Derfor skal både udgiftts- og indtægtssiden virke sandsynlige. Bilag Man kan med fordel overveje at arbejde lidt ud over brødteksten i en projektbeskrivelse. Et godt layout, forskellige relevante billeder, citater eller fiktions-tekster kan alt sammen bidrage til at gøre det mere underholdende at læse projektbeskrivelsen. Derudover kan der være en ide i at vedlægge regulære bilag som f.eks. et cv for projektgruppen, et manuskript eller grafisk materiale eller video der er produceret i forbindelse med projektet. 5

6 GODE RÅD Projektbeskrivelsen Vær visionær, men realistisk det er de færreste fonde der støtter et umuligt projekt. Vær nytænkende - præsentér projektet som noget nyt. Vær ærlig lov ikke for meget, det vil blive straffet i sidste ende. Undgå at blive tekniske husk at læserne ikke nødvendigvis har baggrund for at forstå hvad iarbejder med. Beskriv processen mindst ligeså indgående som produktet. Brug projektbeskrivelsen som et redskab til at udvikle og styre projektet. Ikke kun til at søge penge. Det er tilladt at fejle vi vil forsøge at inddrage er ok, men gør ikke alt relativt. Undskyld ikke - undlad at skrive hvad i ikke har tænkt jer at gøre. Fonde Vær ude i god tid. Husk at undersøge ansøgningsfrister Undersøg modtagerne af projektbeskrivelsen. Hvad er fondenes formål? Husk at mange fonde ikke giver penge til projekter der er påbegyndt. Husk at indsende ændringer undervejs i forløbet hvis i har modtaget støtte. 6

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Kom godt i gang med e-learning

Kom godt i gang med e-learning Kom godt i gang med e-learning I de kommende år vil der være behov for at udbyde stadig mere uddannelse til de ansatte på hospitalerne via e-learning. Det er dels en følge af de mange nye uddannelser,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere