AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR"

Transkript

1 Side 1 af 5 FØRSTE VERSION MARTS 2011 Vi har modtaget en række spørgsmål til AV-Pakken. Spørgsmål verørende tolkning af, og detaljer i, aftalens indhold. For at udbrede kendskabet til aftalen publicerer vi her spørgsmål og svar til AV-PAkken. Spørgsmål modtages gerne og vi uddbygger og distriburere løbendene nærværende liste med modtagne spørgsmål og tilhørende svar. Henvendelse til: bibzoom.dk support tlf Victor Albecks Vej Aarhus C HVOR MÅ DER VISES TV? SPØRGSMÅL: Hvad er definitionen på et kommunalt kontor? Menes der kontorer, hvortil kun kommunalt ansatte har adgang, eller menes der kommunale kontorer og områder, hvortil også borgere har adgang (fx venteområder i socialforvaltningen og kommunens reception)? SVAR: Der er ikke foretaget nogen nærmere afgrænsning af begrebet kommunale kontorer, men det kan oplyses, at da der er tale om offentlig fremførelse af tv, gælder det lokaler, hvor både kommunalt ansatte og borgere har adgang. Der er konkret aftalt den procedure, at den enkelte bibliotekskommune kan sende en mail til Statsbiblioteket hvori kommunen kan anføre de lokaliteter, hvor man ønsker at bruge AV-pakken i henhold til bestemmelsen om fremførelse i kommunale kontorer. I mailen anføres adresse og beskrivelse af den funktion, som de pågældende lokaler har. Statsbiblioteket vil herefter drøfte de aktuelle ønsker med rettighedshaverne og vende tilbage med svar. SPØRGSMÅL: Dækker aftalen andre institutioner mv. i kommunen end biblioteker. Gælder aftalen også for skoler, ungdomsskoler, fritidshjem, vuggestuer, børnehaver, kulturhuse, musikskolen, plejehjem, svømmehaller, sport og idrætsanlæg og idrætsarrangementer og lignende. SVAR: Spørgsmålet er overvejende dækket af ovenstående svar, men det kan tilføjes, at særligt uddannelsesinstitutioner skal indgå egne aftaler (er ikke omfattet af biblioteksaftalen). SPØRGSMÅL: Er det hele aftalen, der dækker andre organisationer/institutioner eller kun dele af den (fx. tv)? SVAR: Det er kun vedr.flow - tv.

2 Side 2 af 5 VISNING ELLER IKKE VISNING AF FILM OG SPORT SPØRGSMÅL: Hvordan foregår den begrænsning, der er, i forhold til visning af flow-tv omkring sportsudsendelser og fjernsynsudsendte filmværker, der indgår i biografernes almindelige repertoire? Helt konkret: Betyder det, at vi skal slukke, hver gang der kommer en sportsudsendelse eller transmission fra et sportsarrangement, og hvordan defineres film, der indgår i biografernes almindelige repertoire'? Menes der for eksempel film, der på noget tidspunkt har været vist i biografen, eller kun film, som lige nu vises i biografen? Og hvordan forventes vi at holde rede på disse, så vi kan holde os inden for aftalen? SVAR: I praksis vil der næppe i videre omfang opstå situationer, hvor de omfattede tvkanaler vil transmittere film, der falder ind under den givne filmdefinition i aftalen. Principielt kan sportsudsendelser, som fx en landskamp ikke vises. En situation, hvor et bibliotek (eksempelvis) afholder et arrangement med offentlig fremførelse af en landskamp vil være et klart brud på aftalen. INTEGRATION AF FLOW-TV I INFOSKÆRME (EKSEMPELVIS) SPØRGSMÅL: Må flow-tv indgå i fx fremvisning på Infoskærm, således at flow-tv på en skærm vises ved siden af andre oplysninger? SVAR: Ja. HVAD BETYDER "FREMSTILLING AF EKSEMPLARER"? SPØRGSMÅL: Hvad menes der med, at bibliotekerne kan fremstille eksemplarer? At biblioteket kan lægge en given produktion på eksempelvis. dvd og bruge den efterfølgende? SVAR: Det betyder, at en transmission kan optages og vises efterfølgende under forudsætning af, at de beskrevne kriterier er opfyldt, herunder kravet om bibliotekernes aktive medvirken. Ved forskudt offentlig fremførelse af tv vil Statsbiblioteket og rettighedshaverne løbende aftale hvilke DR-udsendelser bibliotekerne kan siges aktivt at have medvirket i. Det vil blive angivet på en positivliste, hvilke udsendelser man løbende bliver enige om, er omfattet.

3 Side 3 af 5 TV-UDSENDELSER, HVOR BIBLIOTEKERNE HAR VÆRET AKTIVT INVOLVERET SPØRGSMÅL: Hvad menes der med, at retten alene omfatter DRs egenproducerede tv-udsendelser, hvor bibliotekerne har været aktivt involverede i tilblivelsen af tv-udsendelsen? Menes der at fx, at Roskilde Bibliotekerne må vise ethvert program, der på denne måde har tilknytning til et hvilket som helst bibliotek i Danmark (ekskl. Grøndland og Færøerne)? Eller menes der, at det bibliotek, der viser tidsforskudt tv skal have været involveret direkte i den givne udsendelse, der vises (hvis eksempelvis Roskilde Bibliotek har lagt lokaler til Ramasjang, kan dette så kun vises tidsforskudt på Roskilde Bibliotekerne)? SVAR: Nu er Ramasjang LIVE-udsendelserne pr. definition omfattet, fordi en række biblioteker bidrager til disse udsendelser, ligesom de delvis er finansieret af Udviklingspuljen for folke-og skolebiblioteker. Men hvis man fx antog, at Aalborg Bibliotekerne alene havde bidraget til Ramasjang LIVE-udsendelserne, ville disse udsendelser være omfattet af retten til tidsforskudt visning på alle biblioteker, der køber AV-Pakken. HVORNÅR KOMMER DER REKLAMEFILM? SPØRGSMÅL: On demand steaming af reklamefilm: Hvornår vil denne service være tilgængelig? Hvis aftalen underskrives, vil service så være gennemtestet og tilgængelig pr. 1. april 2011? Hvis ikke, hvornår så? SVAR: Der arbejdes allerede på de tekniske løsninger, og det forventes pt., at løsningen vil være i drift i april BAGGRUNDSMUSIK - HVOR OG HVAD? SPØRGSMÅL: Baggrundsmusik. Gælder denne aftale al udgivet musik uanset udgiver? Og gælder den musik, som er underlagt karenstid, og som derfor ikke udlånes i fast format (på cd)? Hvordan forholder aftalen sig til baggrundsmusik i et lokale, hvor der er opstillet en betalingskaffemaskine - går dette ind under caféområde' med salg af drikkevarer, eller er det under petitessegrænsen? SVAR: Aftalen omfatter afspilning af al musik. Karenstiden gælder ikke her, men kun for udlån af fysisk musik. Der er som bekendt heller ikke karenstid på. Det vil også være muligt at afspille musik i et lokale, hvori der er opstillet en betalingskaffemaskine.

4 Side 4 af 5 HVOR MANGE ARRANGEMENTER? SPØRGSMÅL: Arrangementer med musik: Henviser maksimale antal i linje 11 i paragraffen til antallet af tilhørere eller til antallet af arrangementer? Eller begge dele? Hvilke rettigheder har det enkelte bibliotek i forhold til en drøftelse af vederlaget i førstkommende år? (Kan vi fx opleve en prisstigning på aftalen, hvis en anden kommune afholder 40 arrangementer, mens vi selv holder os inden for aftalen? Eller omvendt?) SVAR: Linje 11 i Produktbladet refererer til sektorens samlede antal arrangementer inden for den givne aftaleperiode, og uanset antallet vil det ikke medføre ekstraregning. Det er Statsbiblioteket og Styrelsen for Bibliotek og Medier, der evaluerer på aftaleforløbet med rettighedshaverne, herunder fastlæggelsen af den fremadrettede pris. Bibliotekerne vil imidlertid ikke pr. automatik blive udsat for prisstigninger, da der er mulighed for årlig tilog framelding. SPØRGSMÅL: Bør der ikke være indeholdt flere arrangementer og koncerter til eksempelvis Aarhus Bibliotekerne end til eksempelvis Samsø? SVAR: Det er der taget højde for - den pulje, vi betaler, opgøres nationalt og på basis af antal filialer ganget med det nævnte gennemsnit, og endeligt fremgår det af aftalen, at et eventuelt overforbrug ikke vil blive faktureret. OMFANG AF AFRAPPORTERING? SPØRGSMÅL: Hvor detaljeret skal afrapporteringen være? Vi vil gerne se et eksemplar, så vi kan bedømme, hvor meget arbejdstid der vil indgå i opfyldelsen af dette krav. SVAR: Standardrapporten er endnu ikke fastlagt, men den forventes at blive meget simpel og blot at bestå af et regneark, hvori det enkelte bibliotek indarbejder en enkelt linje for hvert arrangement (dato, formål, ca. antal deltagere, billetindtægt etc.). En gang årligt mailes regnearket til SB, der konsoliderer og afrapporterer til rettighedshaverne. HVEM INDGÅR OG HÆFTER FOR AFTALEN? SPØRGSMÅL: Hvordan skal formuleringen om, at det er kommunen, der indgår aftalen og ikke det enkelte bibliotek, forstås? Vil kommunen og ikke biblioteket (i vores tilfælde en selvstændig institution) hæfte for aftalen? SVAR: Det er en biblioteksaftale, og kontrakten indgås som udgangspunkt mellem kommunens hovedbibliotek og Statsbiblioteket, hvorefter alle kommunens biblioteker samt de beskrevne offentlige kontorer er omfattet. SPØRGSMÅL: Hvordan forventer I tidsmæssigt at håndtere det, hvis det er kommunen og ikke biblioteket, der indgår aftalen - det kan forlænge sagsbehandlingen betydeligt. SVAR: Se svar på umiddelbart ovenstående spørgsmål.

5 Side 5 af 5 HVAD BETYDER "EN VÆSENTLIG DEL AF MATERIALET? SPØRGSMÅL: I forhold til definitionen af en væsentlig del af det omfattede av-materiale. Hvem definerer, hvad der er en væsentlig del? Og hvilken retsinstans hører aftalen under i tilfælde af uenighed? SVAR: Det følger af hovedaftalens pkt. 9, at hver af parterne kan anmode om, at aftalen genforhandles, såfremt rettighedshaverne omfattet af aftalen har trukket en væsentlig del af det omfattede av-materiale ud af aftalen. Bestemmelsen blev indført på Statsbibliotekets initiativ og giver kravmulighed forgenforhandling af aftalen. Det vil bero på sædvanlig aftalefortolkning, hvornår der er tale om en væsentlig del af det omfattede materiale. Her vil også drøftelserne inden aftalens indgåelse kunne inddrages i fortolkningen. Da Statsbiblioteket jo årligt kan opsige aftalen, vil man ved forhandling nå til enighed om det materiale, der skal indgå til den aftalte pris. AFTALENS VARIGHED. SPØRGSMÅL: Det er uklart, hvor længe en given kommune binder sig til aftalen, og med hvilke varsel samme kommune kan opsige aftalen? SVAR: Det nuværende aftaletilbud omfatter perioden fra 1. april 2011 til 31. december I løbet af efteråret vender Statsbiblioteket og Styrelsen for Bibliotek og Medier tilbage med et tilbud for 2012.

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere