Modern banskötsel. - Nya EU-direktiv kräver integrerat växtskydd. Anne Mette Dahl Jensen Skov & Landskab, Københavns Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modern banskötsel. - Nya EU-direktiv kräver integrerat växtskydd. Anne Mette Dahl Jensen Skov & Landskab, Københavns Universitet"

Transkript

1 Modern banskötsel - Nya EU-direktiv kräver integrerat växtskydd Anne Mette Dahl Jensen Skov & Landskab, Københavns Universitet Den nordiska golfspelarens uppfattning av spelkvalitet

2 Disposition Ogräsbekämpning på fairway utan kemiska bekämpningsmedel Golfspelare och spelkvalitet

3 Hvorfor reduktion i pesticidanvendelsen? EU direktiv i forhold til bæredygtig anvendelse af pesticider fokus på golfbaner Pesticidaftale i Danmark skal nedsætte forbruget med 75 % på golfbanerne Færre pesticider forøger naturværdien (bedre miljø og større biologisk mangfoldighed) Større generel miljøbevidsthed og et ønske om beskyttelse af natur- og vandområder

4 Konsekvens Anvendelse af flere pesticidfri plejemetoder (IPM) - mekanisk pleje/bekæmpelse - biologisk bekæmpelse - Etc. Har vi disse metoder? Nej ikke i særlig stor udstrækning Konsekvens for kvaliteten

5 Pesticidfri bekæmpelse af ukrudt på fairways

6 Hvor på banen bruges pesticider? Pesticidfordeling Greens i alt 16% Teesteder i alt 3% Fairways i alt 81% Kilde: Grønt regnskab 2009

7 Hvilke typer pesticider bruges? Forbrug på fairway Kg aktivt stof 1600, , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, Herbicider fairway Fungicider fairway Insekticider fairway Pesticid Kilde: Grønt regnskab 2009

8

9 Hvorfor er ukrudt et problem? Mere sygdomsmodtagelighed bar jord dårlig spillekvalitet og risiko for skader Reduceret slidstyrke bar jord dårlig spillekvalitet og risiko for skader Dårlig/uretfærdig boldleje dårlig spillekvalitet Ødelægger det æstetiske udtryk (manglende ensartedhed)

10 Mekanisk pleje/bekæmpelse Pleje-operationer der reducerer / fjerner ukrudt Pleje-operationer der optimerer græssets vækst og dermed konkurrenceevnen Pleje-operationer der forebygger spredning af ukrudt (frø, rodstykker etc.) Kontrol af skadevolder er svært for græsset skal overleve

11 Græspleje operationer og bekæmpelse

12 Resultater fra Viborg golfbane Behandling Behandlings frekvens Gange år -1 Forskel, Behandling - kontrol Græs Ukrudt % Kontrol Kontrol HighN ** -1.5 ** Strigling med langfingerharve 3, *** -1.4 * Strigling med langfingerharve 5, *** -2.1 *** Strigling med plænestrigle * -0.9 ns Strigling med plænestrigle *** -1.6 ** Vertikalskæring ns +0.3 ns Vertikalskæring HighN ** -0.9 * Vertikalskæring + eftersåning *** -1.6 ** Vertikalskæring + eftersåning *** -2.0 ***

13 Furesø golfbane ph.d. projekt Ændring i ukrudtforekomst fra 2008 til Furesø Ændringer i plantedække (%) 5 0 0s 3v 90N 3s 3 v 90N 3s 0v 90N 0s 0v 90N Kløver Bellis Mælkebøtte Gras Bar jord -5-10

14 Nye tiltag tiltag pilotforsøg Flammebehandling Gødningstype Klipning Eftersåning?

15 Bekæmpelse af ukrudt uden pesticider Vi må acceptere et vist niveau af ukrudt på banerne. Kun pesticider er 100 effektive Effekten af de afprøvede mekaniske metoder er ikke stor og effektens størrelse afhænger af ukrudttype Forskningen inden for pesticidfri-pleje er præget af få forsøg vi har brug for meget mere forskning

16 Bekæmpelse af ukrudt uden pesticider Kend din skadevolder - specielt dens svage sider kun den vej rundt kan der iværksættes kvalificeret bekæmpelse Vi må til at fokusere meget mere på pleje af fairways her bruges den største mængde pesticider

17 Reduktion i pesticidforbrug Mangler alternative metoder Yderste konsekvens vi må som golfspiller acceptere Mere ukrudt Flere svampeangreb Flere insektangreb Har betydning for spillekvaliteten

18 Dårlig spillekvalitet pga. græs dør eller blade visner bort ujævn spilleflade Dårlig slidstyrke bar jord ujævn spilleflade

19 Larver i jorden fugle vender jorden dårlig spillekvalitet

20 Hvad mener golfspilleren? Hvilke parametre har betydning for spillet og hvordan forholder de sigt til miljø og konsekvenser af e.v.t. en pesticidreduktion/forbud?

21 STERF spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskema undersøgelse i Danmark, Norge, Sverige og Finland Finansieret af STERF, DGU og Skov & Landskab 1949 personer svarede Mænd 83 % Kvinder 17 % 310 golfklubber er repræsenteret Lande 15 Danmark 1414 Sverige 217 Finland 106 Norge 39

22 Hvorfor snakke om spillekvalitet? Pesticidforbud, EU direktiv og klimaforandringer får betydning for kvaliteten Spillerne får en ændret kvalitet Et redskab til greenkeeperen/klubben Spillernes meninger kan danne grundlaget for prioriteringer i design og pleje Et forskningsredskab

23 Profil af spillerne Køn* Alder* Antal år de har spillet golf Handicap* Klub* Hjemsted-land Type af medlemsskab Uddannelse Job TV golf timer pr uge* Frivillig arbejde I klubben Hvor ofte spilles der golf Antal runder pr år (hjemme klub, greenfee etc) Deltagelse I turneringer

24 Alders profil Frequency years years years years years years years years 80- years Age

25 Handicap profil Frequency hc hc hc hc hc hc 10-1 hc 0 - Handicap

26 Alder vs handicap 70- years years years years years years 0-19 years hv hc hc hc hc hc 10-1 hc 0-0% 20% 40% 60% 80% 100% Age

27 Greens generelt spillekvalitet Hvad er vigtigt?

28 Greens generelt - I hvilken grad har følgende faktorer betydning for dit spil? Ensarted hastighed Jævnt rul Grønt græs Hårdhed Stor Nogen Lidt Ingen Hastighed 0% 20% 40% 60% 80% 100%

29 Jævnt bold-rul det vigtigste Mere svampe og insekt angreb samt ukrudt påvirker boldrul meget

30 Hvor vigtig er green hastigheden? Jævnheden er mere vigtig end hastigheden 3 % siger hastigheden er mest vigtig 97 % siger jævnheden er mest vigtig Meget fokus på hastigheden

31 Green hastighed - I hvilken grad har hastigheden på greens betydning for dit spil? Frekvens hc hc hc hc hc hc 10-1 hc 0 - Stor Nogen Lidt-Ingen

32 Greenhastighedens betydning Procent Stor Nogen Lidt Ingen 0 DK N S SF Land

33 Handicap profil i de enkelte lande Frekvens hc hc hc hc hc hc 10-1 hc 0- Sverige Danmark Finland

34 Greenhastighedens betydning Procent Stor Nogen Lidt Ingen 0 Halmstad Hornbæk Vejle Viborg Ålborg Larvik Klub

35 Teesteder

36 Hvilken betydning har følgende faktorer for dit golfspil? Ingen knækkede tee Markeringers sigteret. Meget bar jord Er jævnt Grønt græs Stor Nogen Lidt Ingen Klippehøjden 0% 20% 40% 60% 80% 100%

37 Fairways

38 Fairways Har ikke fået megen fokus tidligere men i dag er en stor del af banen fairways som er nøje formet og tilsået med specialgræs som klippes relativt tæt Boldens leje på fairway er blevet interessant

39 Bold leje på fairway 87 % vil at bolden skal bæres oppe 13 % vil at bolden skal ligge tæt på jorden Hvem vil hvad? Kilde; Cella et al., 2001

40 Boldleje på fairway Frequency Carry On the ground year year year year year year 70- year Age

41 Hvad påvirker boldens leje Mængden og typen af ukrudt Svampe og insekt angreb Græsart/sort (morfologi, densiteten) Klippehøjde Plejen (gødning, vanding, etc,) Slidtage Etc.

42 Kløverproblemer

43 Har det at spille på kløver en betydning for dit golfspil?

44 Kløver på fairway - I hvilken grad har tilstedeværelsen af kløver en betydning 100% for dit spil? 80% 60% 40% 20% None Little Some Large 0% hc hc hc 10-1 hc 0- Handicap

45 Kløver Spillere med et lavt handicap ved af erfaring at det er svære at ramme en bold der ligger i kløver sammenlignet med en der ligger på græs. De føler forskellen og slaget er mindre kontrolleret (det samme gælder for ukrudt generelt) Spillere fra Danmark og Finland har den største tolerance I forhold til kløver på fairway

46 Valg af greenfee bane

47 Greenfee vigtige faktorer Frequency 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Course conditions Price Environmental friendly course None Little Some large

48 Banestand og handicap 100% 80% Frekvens 60% 40% 20% 0% hc hc hc hc hc hc 10-1 hc 0- Stor Nogen Lidt-ingen

49 Hvilken betydning har det at det er en miljøvenlig/ miljøansvarlig bane når du spiller greenfee på en fremmed bane?

50 Miljøbevidsthed og geografi Frekvens Samlet Danmark Sverige Finland Stor Nogen Lidt Ingen

51 Miljøvenlig bane ved greenfee spil Procent Stor Nogen Lidt Ingen 0 hc hc hc 10- Handicap

52 Græskvalitet og skadegørere

53 Hvad kan accepteres på greens? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fungi Insect Weed None Little Some Large

54 Betyder ukrudt noget for valg af bane? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% hc hc hc hc hc hc 10-1 hc 0 - Handicap Little-None Some Large

55 I hvilken grad kan du acceptere ukrudt på greens? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Denmark Norw ay Sw eden Finland None Little Some Large

56 Opfattelsen af spille- og banekvalitets parametre er forskellig mellem landene

57 Profil af den svenske golfspiller

58 Natur og miljø

59 Hvad er vigtig for din golfoplevelse? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Healty trees Obey timeschedule Dresscode is followed Layout Environ. friendly manag. Nature experience Clubs environ. policy None Little Some Large

60 Restriktioner på pesticider Som tidligere nævnt; restriktioner på pesticidanvendelsen har oftest en negativ indflydelse på græs kvaliteten hvilket igen negativt påvirker spillekvaliteten. Er golfspillerne villige til at gå på kompromis når det gælder spillekvaliteten i forhold til at sænke pesticidanvendelsen?

61 I hvilken grad er spillerne villige til at gå på kompromis med spillekvaliteten hvis der er miljøhensyn som skal tages? 100% 80% 60% 40% Some Little Some Large 20% 0% Denmark Norway Sweden Finland

62 Relation til handicap 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% hc hc hc hc hc hc 10-1 hc 0 - Handicap Little-None Some Large

63 Relation til køn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Female Male Little-None Some Large

64 Hvad kan påvirke vores opfattelse af spillekvalitet

65 Golf i TV Urealistiske forventninger Tror de kan få Augusta eller Pebble beach standard F.eks. i forhold til ukrudt. Jo mere en spiller ser TV jo vigtigere er det at der ikke er ukrudt på de baner man vælger at spille De ser baner I TV hvor alt ukrudt er sprøjtet væk For dem er det også vigtigere at græsset er grønt Jo mere TV jo vigtigere er banens stand

66 Informationsniveau I Danmark har vi haft en pesticidaftale siden % af de danske golfspillere har aldrig hørt om denne aftale 60 % af de danske spillere ved ikke hvilke konsekvenser et pesticidstop vil få for banens kvalitet

67 Konklusion på bane og spillekvalitet Banens stand helt ned i de enkelte elementer har stor betydning for mange golfspillere Opfattelse/vægtning af spillekvalitetsparametre variere i forhold ti; Land, alder, handicap etc. Ukrudt er det som påvirker spillerne mest De parametre som spillerne finder vigtig (jævnhed, bæreevne etc.) er parametre som kraftigt forringes hvis pesticidforbruget skal sættes ned Forudsat at vi ikke har pesticidfri plejemetoder der kan bibeholde kvaliteten

68 Konklusion på bane- og spillekvalitet 49 % af golfspillerne vil gerne betale mere i kontingent så forskningen kan støttes 60 % af de danske golfspillere kan acceptere en kontingent forhøjelse i forhold til at bruge flere ressourcer på banepleje

69 Konklusion pesticider og spillekvalitet Et nedsat/stop i pesticidforbrug kan få en negativ betydning for spillekvaliteten Mangel på pesticidfri plejemetoder til at opretholde spillekvaliteten Den spillekvalitetsforringelse der sker (mere ukrudt, ujævn spilleflade etc.) har stor betydning for spillerne og deres spil

70 Tak for opmærksomheden

71 Banens stand Har stor betydning 100% Finland går knap så meget op i banens kvalitet De yngre spillere går mest op i banens stand falder med alderen Procent 80% 60% 40% 20% 0% 1 Ingen Lidt Nogen Stor Jo længere tid en spiller har spillet golf jo mere fokus er der på banens stand Jo lavere handicap jo mere fokus på banen stand

72 Har det betydning for din golfoplevelse at klubben har en miljøpolitik 1 Stor Nogen Lidt Ingen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Procent

73 Miljøvenlig bane ved greenfee spil Der er ikke den store forskel mellem kvinder og mænd. Unge og gamle er mest miljøbevidste Der er ikke rigtig nogen sammenhæng i forhold til uddannelse Jo mere golf du ser i tv jo mindre miljøbevidst unaturlige forventninger til banen Ikke mange der sætter det som prioritet underlig i disse miljøtider GEO certificering

74 Handicap vs år spillet golf 30- years years years years 5-9 years 0-4 years hv hc hc hc hc hc 10-1 hc 0-0% 20% 40% 60% 80% 100% Number of years played golf

75 I hvilken grad kunne du bruge mere information i forhold til hvordan du kan hjælpe med til at forbedre bane- og spillekvalitet? hc 0 - hc 10-1 Handicap hc hc hc hc hc Large Some Little-None 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Spillekvalitet - Hvad er det og hvordan måles det?

Spillekvalitet - Hvad er det og hvordan måles det? Spillekvalitet - Hvad er det og hvordan måles det? Hvad er det? Det har en golfspilleren jo lige svaret på Men. Han var landstræner Hvad mener den alm. golfspiller med handicap 31 Og. hvordan måler vi

Læs mere

Spillekvalitet. på golfbanen

Spillekvalitet. på golfbanen Spillekvalitet på golfbanen Spillekvalitet En golfspillers definition af spillekvalitet afhænger af evner og hvad øjnene ser, og er forskellig alt efter geografi. Hver golfspiller opfatter spillekvalitet

Læs mere

Pesticidfri pleje på fairways. Anne Mette Dahl Jensen Skov & Landskab Københavns Universitet

Pesticidfri pleje på fairways. Anne Mette Dahl Jensen Skov & Landskab Københavns Universitet Pesticidfri pleje på fairways Anne Mette Dahl Jensen Skov & Landskab Københavns Universitet Hvorfor bekæmpelse uden pesticider? Pesticidaftale for golfbaner i Danmark skal nedsætte forbruget med 75 % Målet

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Golf og miljø U DFOR DR I NGE R

DA N S K GOL F U N ION. Golf og miljø U DFOR DR I NGE R DA N S K GOL F U N ION Golf og miljø U DFOR DR I NGE R M I L JØ I N DS AT S PE S T ICI DF R I PL E J E H O V E D S P O N S O R Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2006 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2006 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB DANSK GOLF UNION Golfens Grønne Regnskab 26 DGU s Natur- og miljøpolitik baggrund basisoplysninger Ressourceforbrug Indhold DGU s Natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger 4 Indberetningskort

Læs mere

BANERAPPORT INTRODUKTION

BANERAPPORT INTRODUKTION Holbæk Golf Klub, 25. Juni 2012 INTRODUKTION Undertegnede banekonsulent besøgte Holbæk Golfklub (HGK) mandag den 25. juni 2012 med henblik på rådgivning omkring roughpleje på golfbaner samt tilsyn med

Læs mere

Mere ukrudt på banen Uge 45 11. November 2010

Mere ukrudt på banen Uge 45 11. November 2010 Mere ukrudt på banen AGENDA Golf s ressourceforbrug Hvilke regler påvirkes vi af? Pause/konkurrence Konsekvensen og mulige løsninger Uddannelse Miljø og golf på dagsordenen også i 2011 Pesticidaftalen

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2007 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2007 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB DANSK GOLF UNION Golfens Grønne Regnskab 27 DGU s Natur- og miljøpolitik baggrund basisoplysninger Ressourceforbrug 1 H O V E D S P O N S O R Indhold DGU s Natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner

Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-666-00090 Ref. louln Den 12. december 2014 Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner Skrappere krav til golfbanerne er et

Læs mere

Eftersåning af fairways. Af seniorrådgiver Anne Mette Dahl Jensen, Københavns Universitet og produktchef Henrik Romme, DLF

Eftersåning af fairways. Af seniorrådgiver Anne Mette Dahl Jensen, Københavns Universitet og produktchef Henrik Romme, DLF Eftersåning af fairways Af seniorrådgiver Anne Mette Dahl Jensen, Københavns Universitet og produktchef Henrik Romme, DLF Popular Scientific Articles - STERF, February 2017 Så ser vi det igen anledning

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION MEDIEINFORMATION 29 Golfsportens grønne regnskab 21 DGU S NAT U R- OG MIL JØ POL I T IK BA SISOPLYSN INGE R R E S SOU RCEFOR BRUG 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund

Læs mere

medieinformation Golfens grønne regnskab 2009

medieinformation Golfens grønne regnskab 2009 D A N S K G O L F U medieinformation N I O N29 Golfens Grønne Regnskab 29 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourcefor brug H O V E D S P O N S O R 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik

Læs mere

Annual Green Audit Report

Annual Green Audit Report Annual Green Audit Report Jordejerskab: Private owner Antal ansatte : 45 Antal medlemmer: 2500 Sted/område: Kbh og nordsjællland Golfbanens arealer Samlet areal af greens hektar: 3 Samlet areal af tees

Læs mere

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010 DANSK GOLF UNION medieinformation 29 Golfsportens grønne regnskab 211 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011 Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 211 Grafer Pesticidforbrug pi hele banen Gødning: kvælstor-forbrug for spil-arealet Pesticidforbrug for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug (Diesel

Læs mere

Golfklubben oplyser, at de siden har behandlet banen med strigling og ekstra gødskning for at få bekæmpet hvidkløver.

Golfklubben oplyser, at de siden har behandlet banen med strigling og ekstra gødskning for at få bekæmpet hvidkløver. Behandling i Miljøudvalget den 23.05.2012 Fredericia Kommune har den 1. marts 2012 modtaget en ansøgning fra Fredericia Golf Club om dispensation til bekæmpelse af kløver ved hjælp af sprøjtning (bilag

Læs mere

Bilag Sprøjtning golfbane

Bilag Sprøjtning golfbane Bilag Sprøjtning golfbane Aftale mellem Dansk Golf Union, miljøministeren og Kommunernes Landsforening om at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler i golfklubber. 21. juni 2005 Formål og område 1.

Læs mere

Integreret Pest Management for rekreative områder (golf) Hvad er det og hvad kan vi forvente?

Integreret Pest Management for rekreative områder (golf) Hvad er det og hvad kan vi forvente? Integreret Pest Management for rekreative områder (golf) Hvad er det og hvad kan vi forvente? Anne Mette Dahl Jensen Seniorrådgiver Skov & Landskab, Københavns Universitet EU s s strategi om bæredygtig

Læs mere

Plejeplan for Tønder golfklub

Plejeplan for Tønder golfklub Plejeplan for Tønder golfklub Golfbanen i Tønder skal de næste år have en fast plejeplan for hele banen, både så medlemmer og bestyrelsen kan følge udviklingen på banen år for år. Banen er på mange måder

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 31. maj 2016 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 31. maj 2016 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015

KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015 BANERAPPORT KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015 INTRODUKTION Mødedato og tidspunkt: Fredag den 26-06-2015 start kl. 7.10 slut 13.00 Deltagere: Allan Brandt DGU, chefgreenkeeper Martin Nielson, direktør Christian

Læs mere

Udviklingen i pesticidforbrug og -belastning på golfbaner i Danmark

Udviklingen i pesticidforbrug og -belastning på golfbaner i Danmark November 2017 Udviklingen i pesticidforbrug og -belastning på golfbaner i Danmark 2013-2016 Baggrund Golfbanerne i Danmark dækker samlet set et areal på næsten 13.000 hektar. Tidligere eksisterede der

Læs mere

Notat: Drift af Fredericia Golf uden pesticider

Notat: Drift af Fredericia Golf uden pesticider Fredericia Kommune Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Att.: Annemette Bargum Kværndrup, den 21. september 2012 Notat: Drift af Fredericia Golf uden pesticider Goldbanen i Fredericia blev besøgt

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

STÆRKT SOM STÅL. Regenererende Almindelig Rajgræs

STÆRKT SOM STÅL. Regenererende Almindelig Rajgræs STÆRKT SOM STÅL Regenererende Almindelig Rajgræs Revolutionerende teknologi Regenererende og meget stor slidstyrke, selv ved tæt klipning RPR-teknologi indeni! RPR er en regenererende Almindelig Rajgræs,

Læs mere

Grønt regnskab Sindal Golf Klub: 2012

Grønt regnskab Sindal Golf Klub: 2012 Grønt regnskab Sindal Golf Klub: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Mikrokløver på fairways

Mikrokløver på fairways A r t i k e l Kan mikrokløveren blive en positiv komponent i fairwaygræs på en golfbane? Det var hvad en brugerundersøgelse på Viborg golfbane i 2005 skulle belyse. Mikrokløver blev isået et stykke af

Læs mere

DEN MULTIFUNKTIONELLE GOLFBANE

DEN MULTIFUNKTIONELLE GOLFBANE DEN MULTIFUNKTIONELLE GOLFBANE Baneoplysninger 27 hullers international standard bane 9 hullers Intermediate bane 9 hullers Par 3 bane 9 hullers Pitch and putt bane Driving range Shortgame area 2 stk puttinggreens

Læs mere

Mål og metoder for Greenkeepernes arbejde med banen. Alle tal tages fra medlemsmålingerne, suppleret med gæstemålingerne hvor relevant.

Mål og metoder for Greenkeepernes arbejde med banen. Alle tal tages fra medlemsmålingerne, suppleret med gæstemålingerne hvor relevant. Mål og metoder for Greenkeepernes arbejde med banen Banen generelt Alle tal tages fra medlemsmålingerne, suppleret med gæstemålingerne hvor relevant. GIC, målskema banen generelt: Målområde / årstal 2014

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2012

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2012 Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Mål og metoder for Greenkeepernes arbejde med banen. Alle tal tages fra medlemsmålingerne, suppleret med gæstemålingerne hvor relevant.

Mål og metoder for Greenkeepernes arbejde med banen. Alle tal tages fra medlemsmålingerne, suppleret med gæstemålingerne hvor relevant. Mål og metoder for Greenkeepernes arbejde med banen Banen generelt Alle tal tages fra medlemsmålingerne, suppleret med gæstemålingerne hvor relevant. GIC, målskema banen generelt: Målområde / Banen - MEDLEMMER

Læs mere

Visioner, målsætninger og plejeplan for golfbanen i Vejle Golf Club

Visioner, målsætninger og plejeplan for golfbanen i Vejle Golf Club Visioner, målsætninger og plejeplan for golfbanen i Vejle Golf Club Baneudvalget Februar 2019 Indholdsfortegnelse Plejeplan VGC 2019.... 3 Vi har i 2019 særlig fokus på... 3 Vision for banen... 4 Generelt...

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner Tvedt, Tilde; Fischer, Jørgen; Larsen, Søren Ugilt; Kristoffersen, Palle

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner Tvedt, Tilde; Fischer, Jørgen; Larsen, Søren Ugilt; Kristoffersen, Palle university of copenhagen University of Copenhagen Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner Tvedt, Tilde; Fischer, Jørgen; Larsen, Søren Ugilt; Kristoffersen, Palle Publication date: 2002 Document

Læs mere

VELKOMMEN Regionalmøde Haderslev 4. oktober 2011

VELKOMMEN Regionalmøde Haderslev 4. oktober 2011 VELKOMMEN Dårligere golfbaner? - Ny lov på vej!! Total forbud 1998 Det hele starter med regeringens finanslov 1998 Totalforbud mod brugen af plantebeskyttelsesmidler på private arealer (Herunder golfbaner).

Læs mere

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Introduktion Therese Kølbæk, der er en af klubbens mest talentfulde ungdomsspillere, gennemfører for tiden en bachelor uddannelse i USA. I forbindelse med denne

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland VELKOMMEN (www.dguplus.org) 11. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag til rep. møde 2010 Dialog!

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Giv en ven en gratis golfoplevelse. Farvemessens Pinseturnering 116 spillere til start. Hole in One. Hvorfor er banen ikke tip top fra sæsonstart

Giv en ven en gratis golfoplevelse. Farvemessens Pinseturnering 116 spillere til start. Hole in One. Hvorfor er banen ikke tip top fra sæsonstart MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Giv en ven en gratis golfoplevelse Farvemessens Pinseturnering 116 spillere til start Hole in One Hvorfor er banen ikke tip top fra sæsonstart 8. NYHEDSBREV

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Greens; rødsvingel / alm hvene / poa

Greens; rødsvingel / alm hvene / poa Greens; rødsvingel / alm hvene / poa Synlige bare pletter må forekomme i begrænset omfang, afhængig af udbredelsen af Poa Annua. Klippehøjden er 3,7-5mm dog 5-8 mm i starten og slutningen af vækstsæsonen.

Læs mere

Greenkeepernes klumme

Greenkeepernes klumme Greenkeepernes klumme Af Henrik R. F. Thomsen Igen i år er det dejligt at se medlemstilgang. Vi byder jer alle hjertelig velkommen. Mange fine Company Days og gæstespillere har besøgt os igen i år. Vi

Læs mere

MEDLEMSUNDERSØGELSE FREDERICIA GOLF CLUB KNUD LARSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND SDU

MEDLEMSUNDERSØGELSE FREDERICIA GOLF CLUB KNUD LARSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND SDU MEDLEMSUNDERSØGELSE FREDERICIA GOLF CLUB KNUD LARSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND SDU APRIL 00 Medlemsundersøgelse Fredericia Golf Club Side 1 1. INDLEDNING... MEDLEMMERNE 1. GENERELT..

Læs mere

Der er ikke søgt om dispensation til pesticidanvendelse på konkrete baner, men der peges på, at der er et generelt problem med ukrudt på banerne.

Der er ikke søgt om dispensation til pesticidanvendelse på konkrete baner, men der peges på, at der er et generelt problem med ukrudt på banerne. Behandling i Miljøudvalget den 23.05.2012 Fredericia Kommune har modtaget en henvendelse fra tre fodboldklubber, der tilkendegiver, at der efter deres vurdering er behov for at bekæmpe ukrudt på kommunens

Læs mere

Notat: Ukrudtstryk på stadion og træningsbane

Notat: Ukrudtstryk på stadion og træningsbane Fredericia Idrætscenter Vestre Ringvej 100 7000 Fredericia Att.: Jørn Jensen Kværndrup, den 4. september 2012 Notat: Ukrudtstryk på stadion og træningsbane Baggrund for besøget var, at der for tiden er

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Kontoret er ferielukket

Kontoret er ferielukket Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 4. november 2016 13:13 Emne: Breinholtgård Golfklub Nyhedsbrev Kontoret er ferielukket I næste uge (uge 45) holder jeg ferie. Kontoret vil derfor ikke være bemandet så

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Besigtigelse på golfbanen den 12. juli 2006 Deltagere Klub Manager Bent Petersen, chefgreenkeeper Jan Bay og konsulent Bente Mortensen,

Læs mere

Golfen i tal Golfklubber og spillere pr. 30. september 2010 DGU har 181 medlemsklubber. En stigning på 0,55 %(1 klub) i forhold til 2009.

Golfen i tal Golfklubber og spillere pr. 30. september 2010 DGU har 181 medlemsklubber. En stigning på 0,55 %(1 klub) i forhold til 2009. Golfen i tal Golfklubber og spillere pr. 30. september 2010 DGU har 181 medlemsklubber. En stigning på 0,55 %(1 klub) i forhold til 2009. Klubbernes geografiske fordeling: 106 klubber i Jylland (58,6%)

Læs mere

Indsamling og brug af data på golfbanen

Indsamling og brug af data på golfbanen Indsamling og brug af data på golfbanen 12-12-2018 1 Thomas Pihl Furesø Golf Club 27 huller + Par 3 1700 medlemmer Medlemsklub. 12-12-2018 2 Hvilken retning er nordøst? 12-12-2018 3 Hvorfor? Objektive

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

From:Martin Sørensen Fredericia Golf Club To:Annemette Bargum Subject:SV: Pesticid dispensation Fredericia Golf Club.

From:Martin Sørensen Fredericia Golf Club To:Annemette Bargum Subject:SV: Pesticid dispensation Fredericia Golf Club. From: To:Annemette Bargum Subject:SV: Pesticid dispensation Fredericia Golf Club Hej Annemette Så står efteråret for døren med risiko for svampe angreb på greens Jeg vil gerne bede om tilladelse til, ifølge

Læs mere

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned.

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned. Skovbo, 15/6 2017 Vision og tanker omkring banens udseende: Klubben ønsker at alle golfspillere skal have en god oplevelse, når de spiller Skovbo Golfklub. Banen skal være fair og smuk at spille. Roughen

Læs mere

Ustoppelig! Græs med etableringsgaranti. Great in Grass

Ustoppelig! Græs med etableringsgaranti. Great in Grass Ustoppelig! Græs med etableringsgaranti Great in Grass Beskyt din investering med Yellow Jacket Water Manager Barenbrug er kendt for sine innovative græskoncepter, som udgør løsninger i en række forskellige

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner

Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-666-00090 Ref. anfje/louln Den 19. december 2014 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner Opdateret 19. december 2014 Formål

Læs mere

DIALOG OG VIDENSDELING VED BORDENE

DIALOG OG VIDENSDELING VED BORDENE DIALOG OG VIDENSDELING VED BORDENE Fastholdelse og det sociale miljø Hvad gør I for at styrke det sociale miljø og klublivet i jeres golfklub? Hvordan sikrer I, at klubber i klubben bidrager positivt til

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Jysk Open. den 23. maj Arrangør: PI Aarhus

Dansk Politiidrætsforbund. Jysk Open. den 23. maj Arrangør: PI Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Jysk Open den 23. maj 2014 Arrangør: PI Aarhus Kære PI-Golfer 2 Århus PI og Østjyllands Politi har igen i år den store glæde og fornøjelse, at invitere jer til Jysk Open i golf.

Læs mere

Miljøredegørelse for Kolding Golf Club. For regnskabsåret 2008

Miljøredegørelse for Kolding Golf Club. For regnskabsåret 2008 Miljøredegørelse for Kolding Golf Club For regnskabsåret 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 LEDELSENS BERETNING... 3 2 STAMOPLYSNINGER... 5 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 7 3.1 AREALTYPER OG BANENS PLEJE...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner Bekg. nr. xx af [dato] 2018

Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner Bekg. nr. xx af [dato] 2018 Udkast til høring Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner Bekg. nr. xx af [dato] 2018 Formål og definitioner ( 1-2) Bekendtgørelsens formål er at begrænse brugen

Læs mere

Nyt fra greenkeepergården

Nyt fra greenkeepergården Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 28. juni 2018 13:47 Emne: Sommerferie på Par 3 banen - Flow på banen - Kun for mænd Nyt fra greenkeepergården Det gode vejr ser ud til at fortsætte. Det betyder at vi

Læs mere

Golfsportens Grønne Regnskab

Golfsportens Grønne Regnskab Golfsportens Grønne Regnskab Basisoplysninger Adresse: Smørum Golfcenter, Skebjergvej 46, 2765 Smørum Matr. Nr.: Egegården, matr.nr. 13a, Ledøje By, Ledøje, 14a, Ledøje By, Ledøje. Ormegården, 6a og 7a,Smørum

Læs mere

GOLF GAVNER SUNDHEDEN

GOLF GAVNER SUNDHEDEN Hovedsponsor: 1 GOLF GAVNER SUNDHEDEN De danske golfklubber bygger ligesom alle andre idrætsforeninger på demokratiske processer og folkeoplysende værdier. Foreningslivet lever i bedste velgående i de

Læs mere

Golfsportens Grønne Regnskab

Golfsportens Grønne Regnskab Golfsportens Grønne Regnskab Basisoplysninger Adresse: Smørum Golfcenter, Skebjergvej 46, 2765 Smørum Matr. Nr.: Egegården, matr.nr. 13a, Ledøje By, Ledøje, 14a, Ledøje By, Ledøje. Ormegården, 6a og 7a,Smørum

Læs mere

Strategier for den moderne golfklub

Strategier for den moderne golfklub Strategier for den moderne golfklub Konkurrencesituation, den bagvedliggende økonomi, potentialer og behov for ledelsesinformation DGU Udviklingskonference, Korsør den 20. november 2010 Udarbejdet af Lars

Læs mere

Tønder Golfklub nyhedsbrev nr. 2 April 2019

Tønder Golfklub nyhedsbrev nr. 2 April 2019 Tønder Golfklub nyhedsbrev nr. 2 April 2019 1) Så er vi kommet godt i gang med sommersæsonen Den 31. marts startede vi sommersæsonen med afholdelse af vores åbningsturnering med deltagelse af ikke mindre

Læs mere

Målsætninger og plejeplaner for Golfbanen.

Målsætninger og plejeplaner for Golfbanen. Målsætninger og plejeplaner for Golfbanen. Overordnede målsætning for pleje og vedligehold af banen som helhed: Ligesom der er langt stor vægt på kvalitet i designet, skal plejeniveauet og standarden på

Læs mere

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club Golf-kørekort Junior Asserbo Golf Club Medl. Nr.: Navn: Adresse Telefon/mobil: Mail: LILLE GRØNT GOLF KØREKORT Når du har gennemført pkt. 1-2, har du erhvervet dig det Lille Grønne Golf Kørekort. Det giver

Læs mere

Forsøgsgreenen i Mogenstrup - www.turfgrass.dk

Forsøgsgreenen i Mogenstrup - www.turfgrass.dk Forsøgsgreenen i Mogenstrup - www.turfgrass.dk René Gislum, Aarhus Universitet Per Sørensen & Co., Mogenstrup Niels Chr. Nielsen, DLF-TRIFOLIUM Anne Mette Dahl Jensen, Skov og Landskab, KU præsen TATION

Læs mere

Miljøredegørelse 2016

Miljøredegørelse 2016 Miljøredegørelse 216 Godkendt af bestyrelsen august 217 1. Natur og Miljø: Målsætning og miljøpolitik Målsætning Sønderjyllands Golfklub vil være med til at fremme natur og miljø ved en målrettet indsats

Læs mere

RESULTATER. o LOYALITET o FASTHOLDELSE o HVAD HAR BETYDNING FOR MEDLEMMERNE? o HVAD HAR BETYDNING FOR GÆSTERNE? o TRÆNING OG TRÆNEREN

RESULTATER. o LOYALITET o FASTHOLDELSE o HVAD HAR BETYDNING FOR MEDLEMMERNE? o HVAD HAR BETYDNING FOR GÆSTERNE? o TRÆNING OG TRÆNEREN I samarbejde med: RESULTATER o LOYALITET o FASTHOLDELSE o HVAD HAR BETYDNING FOR MEDLEMMERNE? o HVAD HAR BETYDNING FOR GÆSTERNE? o TRÆNING OG TRÆNEREN FASTHOLDELSE SER SIG SELV SOM MEDLEM OM TO ÅR JA MÅSKE

Læs mere

SÆSON Selvom der netop er varslet et par dage med koldt vejr er det dog et faktum at det lunere vejr og en ny golfsæson er lige på trapperne.

SÆSON Selvom der netop er varslet et par dage med koldt vejr er det dog et faktum at det lunere vejr og en ny golfsæson er lige på trapperne. SÆSON 2009 Så nærmer tiden sig Selvom der netop er varslet et par dage med koldt vejr er det dog et faktum at det lunere vejr og en ny golfsæson er lige på trapperne. Inden vi for alvor tager hul på en

Læs mere

Afprøvning af metoder til pesticidfri ukrudtbekæmpelse ved pleje af græs på fodboldbaner og golfbaner Fischer, Jørgen; Larsen, Søren Ugilt

Afprøvning af metoder til pesticidfri ukrudtbekæmpelse ved pleje af græs på fodboldbaner og golfbaner Fischer, Jørgen; Larsen, Søren Ugilt university of copenhagen Københavns Universitet Afprøvning af metoder til pesticidfri ukrudtbekæmpelse ved pleje af græs på fodboldbaner og golfbaner Fischer, Jørgen; Larsen, Søren Ugilt Publication date:

Læs mere

Golfsportens Grønne Regnskab

Golfsportens Grønne Regnskab Golfsportens Grønne Regnskab Basisoplysninger Adresse: Smørum Golfcenter, Skebjergvej 46, 2765 Smørum Matr. Nr.: Egegården, matr.nr. 13a, Ledøje By, Ledøje, 14a, Ledøje By, Ledøje. Ormegården, 6a og 7a,Smørum

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Rough Der er kommentarer om at: - Den er meget svær at finde bolden i grundet højt kløvergræs og brombærkrat.

Rough Der er kommentarer om at: - Den er meget svær at finde bolden i grundet højt kløvergræs og brombærkrat. Referat fra møde i baneudvalg 1. august kl. 17.00 i klubhuset Til stede: Jesper Thøger Christensen, Jørgen Pedersen, Christian Balzer og Leif Jensen Afbud: Kristian Jeppesen Referent: Jesper Thøger Christensen

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Natur og Miljøpolitik for Hornbæk Golfklub. Hornbæk Golfklub Det naturlige valg

Natur og Miljøpolitik for Hornbæk Golfklub. Hornbæk Golfklub Det naturlige valg 0 for Det naturlige valg 1 1 FORMÅL Formålet med natur og miljøpolitikken er at fremme udvikling af egnskarakteristiske naturtyper på s arealer, samt at sikre en stor artsdiversitet inden for både flora

Læs mere

Mødereferat baneudvalgsmøde onsdag den 7. juni 2017 kl hos greenkeeperne

Mødereferat baneudvalgsmøde onsdag den 7. juni 2017 kl hos greenkeeperne Mødereferat baneudvalgsmøde onsdag den 7. juni 2017 kl. 16.30 hos greenkeeperne Deltagere: Baneafdelingen Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) Hans Peter Ingvorsen (HP) Tina Devantie (TD) Knud Roed (KR) René

Læs mere

Hvidkløver i plænegræs og bekæmpelse af gåsebillelarver i plænegræs

Hvidkløver i plænegræs og bekæmpelse af gåsebillelarver i plænegræs Skov & Landskab KVL Søren Ugilt Larsen 14. juni 2004 Bilag 1: Projektbeskrivelse Hvidkløver i plænegræs og bekæmpelse af gåsebillelarver i plænegræs Indledning Gennem de seneste år har der været stigende

Læs mere

Golfklubbens strategi for Skjoldenæsholm golf

Golfklubbens strategi for Skjoldenæsholm golf Golfklubbens strategi for Skjoldenæsholm golf 2019 2020 Bestyrelsens mål er i samarbejde med medlemmer og golfcenteret at skabe en golfklub, der er et attraktivt sted at dyrke sin idræt og giver en kvalitetsoplevelse

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner

sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner Hovedsponsor: indhold Hensynet til sikkerheden Ingen 100 procents garanti Golfbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor langt slår en spiller? Banens topografi

Læs mere

TEMA MØDE DANSK GOLF UNION GREENKEEPERENS ARBEJDSFORHOLD

TEMA MØDE DANSK GOLF UNION GREENKEEPERENS ARBEJDSFORHOLD TEMA MØDE DANSK GOLF UNION GREENKEEPERENS ARBEJDSFORHOLD ELLER HVORDAN DIN GREENKEEPER KAN SPARE DIN KLUB FOR PENGE OG SORGER - OG SKABE SPILLEGLÆDE PÅ BANEN Martin Nilsson Chefgreenkeeper, Københavns

Læs mere

Udvikling af Golfklubben Lillebælt. Golf Course Architecture By Caspar

Udvikling af Golfklubben Lillebælt. Golf Course Architecture By Caspar Golfklubben Lillebælt Lillebælt 2016 Caspar Bay Grauballe Baggrund Projekter Filosofi Golfklubben Lillebælt Overblik Opgaven Udviklingsplanen Hovedpunkter Forslag Projektet Valg af entreprenør Nelson &

Læs mere

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2009

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2009 VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2009 VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2009 Revision 01 Dato 2010-03-06 Udarbejdet af Ole Riger-Kusk Kontrolleret af Egon Christensen Godkendt af Uffe Steffensen GRØNT

Læs mere

Bestyrelses- og managerrapport. Esbjerg Golfklub Juli 2018

Bestyrelses- og managerrapport. Esbjerg Golfklub Juli 2018 Bestyrelses- og managerrapport Esbjerg Golfklub Juli 2018 Om rapporten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarprocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfspilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 29. maj 2018 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 29. maj 2018 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Lars Christensen (LC), bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA har i denne revision foretaget flere tekniske ændringer, og i modsætning til seneste revision

Læs mere

Naturgræs Kunstgræs in cooperation with Fase 1 (2002) Observation: Græs og ukrudt vokser i kunstgræs Den lyse ide: Etablere en naturgræsbane i kunstgræs in cooperation with Vækst Naturgræs Kunstgræs

Læs mere

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Handlingsplan Banens handlingsplan er udviklet med fokus på klubbens vision og strategi. Planen skal fremadrettet sikre, at banens

Læs mere

God sommer. Baneguide Nr. 2 - juni 2019

God sommer. Baneguide Nr. 2 - juni 2019 Nr. 2 - juni 2019 Formandens indlæg: God sommer Kære medlemmer, Så kom sommeren med lyse aftener, men ikke helt med det gode vejr som vi husker fra sidste år. Jeg er dog overbevist om, at vores grønne

Læs mere