Kommunikation. mellem datamaskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation. mellem datamaskiner"

Transkript

1 Kommunikation mellem datamaskiner

2 Kommunikation Kommunikation er et undervisningsforløb, hvor der først og fremmest er tœnkt på fagene fysik og kemi. Materialet kan dog uden problemer også anvendes i valgfagene elektronik, teknologi og edb. I Kommunikation arbejder eleverne både praktisk og teoretisk indenfor seriel kommunikation, protokoller samt ASCIIkode. I undervisningsforløbet indgår en byggevejledning til en kontrolkasse. Kontrolkassen kan sœttes mellem to datamaskiner. Eleverne kan så se, når de to datamaskiner snakker sammen. Kommunikation er udarbejdet af lektor Christian Petresch fra N. Zahles Seminarium. Billeder er taget af Erland Andersen fra El-Fagets Uddannelsesnævn. Finn Horn og Geert Cederkvist har gennemlœst og kommenteret manuskriptet. Side 2

3 Folkeskoleprojektet Kommunikation er et led i det folkeskoleprojekt El-Fagets Uddannelsesnævn startede den 1. august Projektets formål er, at synliggøre elektricitetens betydning over for folkeskolens elever og lœrere samt orientere om alle de forskellige arbejdsopgaver, en moderne elektriker har. I projektet indgår udvikling og distribuering af undervisningsmaterialer til folkeskolen. Det kan vœre i form af lœrebøger, projekter og opgaver både i trykt og elektronisk form. Materialerne er målrettet til folkeskolens undervisning i fagene natur/teknik og fysik/kemi. Udarbejdelsen af undervisningsmaterialerne sker i tœt samarbejde med erfarne faglœrere over hele landet. Inden materialerne bliver stillet til rådighed for skolerne, bliver de afprøvet af elever i konkrete undervisningsforløb. Side 3

4 El i byen Som et led i folkeskoleprojektet udsendtes i efteråret 1999 en undervisnings-cd, som hedder El i byen. Den viser, hvor stor betydning elektricitet har for vores hverdag. El i Byen er blevet til via elevers arbejde i praksis. Alle dele af projektet foreligger som filmsekvenser, og alle trykte materialer kan udprintes. Eleverne kan på denne måde bruge cd en, både som underviser og som lærebog herved bliver lœreren frigjort fra instruktørrollen og får bedre tid til at hjælpe den enkelte elev. El i Byen er undervisningsforløb til natur/teknik i Klasse. Her skal eleverne først bygge en miniby med veje, huse, lysreguleringer osv. Bagefter skal de lœgge el ind overalt. På cd en kan man se, hvordan eleverne arbejder med tingene. Den viser også, hvordan en rigtig elektriker udfører det samme arbejde, så der hele tiden trœkkes paralleller mellem minibyen og virkeligheden. Der er desuden mulighed for bl.a. at udprinte arbejdstegninger og hjemmeopgaver. El i Byen er god at bruge tvœrfagligt, fordi den inddrager flere forskellige fag, såsom dansk, geografi og miljølære. Det er i det hele taget et meget anbefalelsesvœrdigt projekt, siger Nina Michaelsen, der er natur/teknik- og fysik/kemilœrer på Syvstjerneskolen i Vœrløse, og som har vœret med til at afprøve projektet i sin fjerde klasse. El i Byen er blevet til i et tœt samarbejde mellem elever, lœrere, El-Fagets Uddannelsesnævn og web-udviklingshuset ELK. Både hos El-Fagets Uddannelsesnævn og ELK har man stillet pœdagogisk ekspertise til rådighed med det klare sigte, at fremstille et gedigent undervisningsmateriale med en spœndende grafisk brugerflade. Cd en koster 150,- kr. Side 4

5 El-Fagets Uddannelsesnœvn El-Fagets Uddannelsesnœvn varetager Dansk El-Forbunds og Elinstallatørernes Landsforenings interesser vedrørende uddannelse, udvikling og lœremidler inden for elfaget. Yderligere oplysninger kan findes på nedenstående adresser: eller Herfra kan El og sikkerhed i skolen, Vaskemaskinen samt Kommunikation downloades. El-Fagets Uddannelsesnævn Højnæsvej Rødovre Tlf: Side 5

6 Indledning Når du skal tale ( kommunikere ) med en anden, er det indlysende, at I begge kan tale det samme sprog. Hvis I vil skrive en besked til hinanden ( kommunikere ) skal I begge kunne skrive og forstå det samme sprog. Dette betyder, at I for ikke at misforstå hinanden skal stave ordene på samme måde, og at bogstaverne skal tilhøre samme alfabet. Hvis den ene taler/skriver for hurtigt eller langsomt, kan meningen i beskeden blive uforståelig for den anden og så er man jo lige vidt. Der skal altså aftales nogle regler for, hvorledes du kommunikerer med en anden: 1. I skal tale, skrive og forstå samme sprog. 2. Bruge samme alfabet. 3. Aftale nogle regler for hvorledes samtalen skal foregå. Side 6

7 To datamaskiner har det på samme måde, hvis der skal kommunikeres mellem dem: 1. De skal skrive og forstå samme sprog. 2. Bruge samme alfabet. 3. Aftale nogle regler (en protokol) for hvorledes kommunikationen skal foregå. De har yderligere det problem, at de kun kan fortælle hinanden deres besked som: Enten et 0 eller som et 1, eller en blanding af 0 og 1. Dette kræver en uddybende forklaring: Datamaskiner opbevarer en besked som skrevet med et alfabet, hvor hvert bogstav/tegn er repræsenteret af et tal mellem 0 og 255, den såkaldte ASCII-kode. (ASCII-koden er senere udvidet til den mere omfattende ANSI-kode, men det er uden betydning for forståelsen af dette afsnit ) Bogstavet A har ASCII-koden 65, B har ASCII-koden 66, a har ASCII-koden 97 o.s.v. se f.eks. tabellen på side 16, hvor ASCII-koden for nogle tegn (et bestemt tegnsæt) er vist. ASCII-koden gemmes/repræsenteres i datamaskinen som et binært tal med otte cifre ( 0 eller 1 ), der er den måde man i det binære/2-tals-systemet kan vise et tal mellem 0 og 255. I nedenstående tabel er vist en række eksempler på, hvorledes bogstaver og tegn kan repræsenteres ved ASCII-koden på almindelig decimal eller binær form. Bemærk, at man i dataverdenen bruger betegnelsen bit i stedet for ciffer, og at bitnummeret er én lavere end ciffernummeret. Bogstav ASCII Ciffer 8 Ciffer 7 Ciffer 6 Ciffer 5 Ciffer 4 Ciffer 3 Ciffer 2 Ciffer 1 /tegn -kode Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 værdi A B a Side 7

8 Omregningen af ASCII-koden mellem almindelig decimal eller binær form er i sig selv en spændende opgave, der let kan løses ved hjælp af den i Windows indbyggede Videnskabelige Lommeregner. Kontroller at der er en prik i det hvide, cirkulære felt til venstre for Dec og indskriv dernæst f.eks. 65 som vist på figuren. Klik dernæst på feltet til venstre for Bin hvorved prikken flyttes hertil. Samtidigt er 65 omregnet til den binære form Omregningen af et tal fra binær til decimal form foregår efter det samme princip, prøv selv. Se evt. omregningsmetoderne på side 16. Side 8

9 Parallel eller seriel kommunikation En datamaskine kan komme i forbindelse med omverdenen, bl.a. en anden datamaskine, gennem en såkaldt port. En port kan være indrettet på to forskellige måder, som parallel-port eller som seriel-port. I parallel-porten er det muligt på en gang at få forbindelse til otte dataledninger og en række ledninger med kontrolsignaler samt en nul-ledning. Det er spændingsforskellen mellem nul-ledningen og hver af de otte data- og kontrolsignal-ledninger, der bestemmer, hvilken besked der for øjeblikket står at læse i den parallelle port. En spændingsforskel på 3,5-5 V svarer til den binære værdi 1, medens en spændingsforskel på 0-0,5 V svarer til den binære værdi 0. De otte dataledningers spændingsforskel i forhold til nul-ledningen, svarer således til cifrene i et ottecifret binært tal. Kontrolsignalerne bestemmer, om det ottecifrede binære tal skal læses ind eller ud af datamaskinen. De fleste datamaskiner overfører data til printeren gennem en parallelport. Side 9

10 I den serielle port er det på en gang muligt at få forbindelse med to dataledninger, fire kontrolledninger og nulledningen. Den ene dataledning, to kontrol ledninger og nulledningen bruges, når data skal læses ud af datamaskinen gennem den serielle port. En spændingsforskel mellem 5 og 15 V svarer til den binære værdi 0, medens en spændingsforskel mellem -5 og -15 V svarer til den binære værdi 1. Den anden dataledning, de to resterende kontrolledninger og nul-ledningen bruges, når data skal læses ind i datamaskinen gennem den serielle port. En spændingsforskel mellem 3 og 15 V svarer til den binære værdi 0, og en spændingsforskel mellem -3 og -15 V svarer til den binære værdi 1. Når to datamaskiner, maskine A og maskine B, skal kommunikere, skal de to maskiners serielle porte forbindes med et såkaldt nul-modem kabel, der ender i et 25/9 bens hunstik. Nedenstående skema angiver ledninger, signaler, bennummer og farver i det anvendte nul-modem kabel. A stik, bennr. Farve Signal Signalretning B stik, bennr. 1 og 6 Sort B er klar til at modtage. B til A. 4 4 Grøn A er klar til at modtage. A til B. 1 og 6 7 Gul A ønsker at sende. A til B. 8 8 Orange B ønsker at sende. B til A. 7 5 Blå Nul-ledning Rød Data fra A til B. A til B. 2 2 Brun Data fra B til A. B til A. 3 9 Blind 9 Alle signaler er ført ud til bøsningerne på kontrolkassen, og spændingsforskellen mellem nulledningen og data/kontrolledningerne kan måles med et voltmeter eller et oscilloskop. Endvidere kan data/kontrol-signalernes binære værdi aflæses af lysdiodernes farve : Rød svarer til 0 & Grøn svarer til 1 Kontrolkassen indretning og konstruktion er vist på side sammen med en stykliste til brug ved indkøb af delene til nulmodemmet og kontrolkassen. Side 10

11 Protokoller Når to datamaskiner skal kommunikere, skal der aftales regler, en såkaldt protokol, for denne kommunikation. Lad os f.eks. antage, at datamaskine A vil sende en besked til datamaskine B. Datamaskine A signalerer til datamaskine B, at den vil sende ved hjælp af kontrol-signalet: A ønsker at sende Datamaskine B signalerer til datamaskine A, at den er klar til at modtage ved hjælp af kontrol-signalet: B er klar til at modtage Data overføres derefter fra datamaskine A til B ved hjælp af data-signalet: Data fra A til B En protokol kunne være: Kontrolsignalet A ønsker at sende går fra grøn til rød ( negativ til positiv spænding ). Kontrolsignalet B er klar til at modtage går ligeledes fra grøn til rød. Datasignalet Data fra A til B starter overførslen ved at gå fra grøn til rød ( start bit ), og derefter forblive/skifte farve med et aftalt tidsrum, ( 0,020 s ) således at rød svarer til en binær værdi på 0 og grøn svarer til en binær værdi på 1. Hvis der i protokollen er aftalt at bruge en ASCII kode med en længde på otte bit, ( bit 0 til bit 7 ) kan datamaskine B afkode meddelelsen ved med det aftalte tidsrum på s, at måle om datasignalet har positiv eller negativ spænding, se nedenstående figur. Spændingerne omsættes til otte bit, der ved hjælp af ASCII tabellen omsættes til et bogstav. Side 11

12 Efter en lille pause, hvor datasignalet er negativt ( lysdioden grøn ) overføres næste bogstav. Af figuren ses, at der er overført et bogstav, der har den binære kode svarende til decimaltallet 97: ASCII koden for bogstavet a. Side 12

13 Opsætningen af en protokol Hvis du råder over en version af Microsoft programmet WORKS, kan det bruges til at kommunikere via den serielle port: COM1. Protokollen sættes op i den del af programmet, der hedder Seriel kommunikation. I Works ver. 4.5 skal der foretages en række valg: Menuen Indstillinger har tre faneblade Kommunikation, Terminalemulering og Filoverførsel. Når fanebladet Kommunikation er forrest vælges Direkte forbindelse via COM1 under Tilgængelige enheder:, som vist på figuren. Side 13

14 Når du trykker på knappen Egenskaber, kommer der en vigtig undermenu Portindstillinger frem. Her vælges tidsenheden som antallet af Bit pr. sekund, antallet af Databit, Paritet, antallet af Stopbit og Flow-styring. I undermenuerne Terminalemulering og Filoverførsel er det endvidere muligt at vælge indstillinger. MEN Når to datamaskiner skal kommunikere via den serielle port ved hjælp af MS WORKS, er det vigtigt, at alle indstillinger, f.eks. antallet af Bit pr. sekund, antallet af Databit, Paritet, antallet af Stopbit, Flow-styring, Terminalemulering, Filoverførsel med mere, er ens. Hvilken version af MS WORKS der anvendes er underordnet, blot indstillingerne er ens. Side 14

15 Forsøg Forbind to datamaskiners serielle porte ( COM1 udgang/indgang ) ved hjælp af nulmodemkablet med kontrolkasse. Start maskinerne, vælg WORKS/Seriel kommunikation som program, og opsæt en protokol, der kan sikre en kommunikation mellem de to maskiner. Prøv at sende budskaber mellem de to datamaskiner. Prøv derefter at ændre på protokollerne, så de er forskellige. Kan der stadigvæk sendes og modtages et meningsfuldt budskab? Side 15

16 ASCII-koden I nedenstående tabel er tegnene med ASCII (ANSI) kode mellem 33 og 126 angivet. 1.række: række: række: række: Fra binært tal til decimaltal og omvendt Et ottecifret binært tal kan skrives som a 8 a 7 a 6 a 5 a 4 a 3 a 2 a 1, hvor hvert ciffer er enten 0 eller 1. Dette tal omregnes til decimaltal på følgende måde: a 8 * a 7 * 64 + a 6 * 32 + a 5 * 16 + a 4 * 8 + a 3 * 4 + a 2 * 2 + a 1 * 1 Et decimaltal D, mellem 0 og 255, omregnes til et ottecifret binært tal på følgende måde: 1. D divideres med 128. Hvis resultatet er større eller lig med 1 er a 8 = 1, ellers er a 8 = Beregn derefter D-128 * a 8 3. ( D-128 * a 8 ) divideres med 64. Hvis resultatet er større eller lig med 1 er a 7 = 1, ellers er a 7 = Beregn derefter D-128 * a 8-64 * a 7 5. ( D-128 * a 8-64 * a 7 ) divideres med 32. Hvis resultatet er.osv. Side 16

17 Monteringsvejledning til kontrolkasse Følgende dele indkøbes evt. hos nedenstående leverandører. Antal Beskrivelse Ca. pris. 1 Nul-modemkabel med 25 & 9 SubD hunstik i begge 90 ender. ROLINE 1 Kasse L B H: 13 cm 7 cm 4,5 cm, sort. 31 WCA-H2853 WISHER 2 Gennemføringer/aflastning, sort mm telefonbøsninger, uisolerede 14 6 Tofarvede rød/grøn lysdioder Ω modstand, 1 /4 W 6 Nul-modemkabelet er købt hos: Aage Nielsens eft. Sortedams Dossering Kbh.N. Tlf: Resten hos: Brinck Elektronik og handel Frederiksborggade Kbh. K. Tlf: Side 17

18 I kassen bores der huller på de steder og med de diametre, der er angivet på nedenstående tegning. Endvidere bores der huller til gennemføringerne i kassens ender ved A og B og de monteres. Telefonbøsningerne skrues fast, og lysdioderne presses fast, og deres korte ben loddes fast i telefonbøsningen lige ved siden af. Nulmodem kablet klippes over, og det undersøges, om de enkelte farvede ledninger er forbundet som vist i neden stående tabel. Er det tilfældet, forbindes ledningerne som angivet i tabellen, idet de føres ind i kassen gennem gennemføringerne ved kassens ender. Hvis farverne afviger fra farverne i tabellen, tages der ved monteringen højde herfor. Side 18

19 Benforbindelser Bennr. på Bennr. på Bøsning/ Farve. *) Bennr. på Bennr. på D-sub 25 stik. D-sub 9 stik. Signal. D-sub 9 stik. D-sub 25 stik. A side A side B side B side 6 & 8 1 & 6 Er A klar? #) Sort Data B til A. #) Brun Data A til B. #) Rød Er B klar? #) Grøn 1 & 6 6 & GND Blå & 8 6 & 1 Er A klar? #) Sort A vil sende. #) Gul B vil sende. #) Orange 7 4 Blind 9 Blind 9 Blind *) Kan afvige pga. andet fabrikat. #)Bøsningen er forbundet til GND gennem en serieforbindelse af en tofarvet lysdiode og 470 Ω. Side 19

20 Kommunikation mellem datamaskiner Til sidst forbindes hver af de seks lysdioders længste ben gennem en 470Ω modstand til GND telefonbøsningen. Billederne viser hvorledes kontrolkassen ser ud fra undersiden uden låg og fra oversiden. Telefonbøsningerne er afmærket ved hjælp af mærketape fra en DYMO POCKET Tekstmaskine fra Esselte. Side 20

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere