Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit."

Transkript

1 Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer Indtastning og omregning af talsystemer Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal Sammenligning eller manipulation af bits Bemærk: I menuen MATH/Base kan du vælge på en liste over operationer med relation til talsystemer. Uanset hvor du indtaster et heltal i en beregning med TI-89 / TI-92 Plus kan det indtastes i decimal, binær eller hexadecimal form. Du kan også med Base-tilstanden angive formatet til visning af heltalsresultater. Resultater med brøker og flydende decimal vises altid i decimal form. Binære tal benytter 0 og 1 i totalssystemet: ù 0 = ù 0 = ù 1 = +4 Hexadecimale tal anvender tallene 0 9 og A F i 16- talssystemet: A8F 16 0 ù F = ù 8 = ù A = Dec Base Bin Base Hex Base A B C D E F 10 Med TI-89 / TI-92 Plus kan du omregne et tal til andre talsystemer, f.eks. 100 binært = 4 decimalt og A8F hex = 2703 decimalt. Hexadecimale tal anvendes ofte som kort notation for lange binære tal, der er svære at huske, f.eks.: A F 3 7 AF37 hexadecimalt er normalt lettere at arbejde med end binært. Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 343

2 Resumé af talsystemer Beregn 10 binært (totalssystem) + F hexadecimalt (16-talssystem) + 10 decimalt (10- talssystem). Anvend derefter operatoren 4 til at omregne et heltal fra ét talsystem til et andet. Se til sidst, hvordan ændringen af talsystemet påvirker de viste resultater. Trin ³ TI.89 Taster TI.92 Plus Taster Display 1. Vis dialogboksen MODE, side 2. Vælg i Base-tilstand DEC som standardtalsystem. Heltalsresultater vises i henhold til den valgte Base-tilstand. Resultater med brøk og flydende decimal vises altid i decimal form. 2. Beregn 0b10+0hF+10. For at indtaste et binært eller hexadecimalt tal skal du anvende præfikset 0b eller 0h (Nul og bogstavet B eller H). Ellers behandles indtastningen som et decimalt tal. 3. Læg 1 til resultatet, og omregn det til binært. 2 viser omregningsoperatoren 4. B 1 O j B10«O 2 HF j«10 «1 2 2 BIN j B 1 OB10«O HF «10 «12 BIN Vigtigt: Præfikset 0b eller 0h er et nul, ikke bogstavet O, efterfulgt af B eller H. 4. Læg 1 til resultatet, og omregn det til hexadecimalt. «1 2 2 HEX j «12 HEX 5. Læg 1 til resultatet, og lad det forblive decimalt, som er valgt som standard. «1 «1 6. Skift Base-tilstand til HEX. Ved Base = HEX eller BIN, er resultatets størrelse underlagt visse begrænsninger. Se side 346. B 2 B 2 Resultaterne anvender præfikserne 0b eller 0h til at vise det benyttede talsystem. 7. Beregn 0b10+0hF+10. O j B 1 0«O 2 HF j«10 OB10«O HF «10 8. Skift Base-tilstand til BIN. B 3 9. Genindtast 0b10+0hF+10. B Kapitel 20: Talsystemer

3 Indtastning og omregning af talsystemer Uanset talsystem-tilstanden skal du altid anvende det korrekte præfiks ved indtastning af et binært eller hexadecimalt tal. Indtastning af et binært eller hexadecimalt tal Bemærk: Du kan indtaste både b'et eller h'et i præfikset og de hexadecimale tegn A - F med både store og små bogstaver. Indtast binære tal på formen: 0b binærttal (for eksempel: 0b ) Binært tal med op til 32 cifre Nul, ikke bogstavet O, efterfulgt af bogstavet b Indtast hexadecimale tal på formen: 0h hexadecimalttal (for eksempel: 0h89F2C) Hexadecimalt tal med op til 8 cifre Nul, ikke bogstavet O, efterfulgt af bogstavet h Hvis du indtaster et tal som 11 uden præfikset 0b eller 0h, behandles det altid som decimaltal. Hvis præfikset 0h undlades på et hexadecimalt tal med A F, behandles hele indtastningen eller dele af den som en variabel. Omregning mellem talsystemer Bemærk: Hvis indtastningen ikke er et heltal, vises en Domain error-fejlmelding. Anvend omregningsoperatoren 4. heltalsudtryk 4 Bin heltalsudtryk 4 Dec heltalsudtryk 4 Hex Eksempel: Omregning af 256 fra decimaltal til binært: Bin Omregning af fra binært til hexadecimalt: 0b Hex Tryk på 2 for at få 4. Du kan også vælge omregning mellem talsystemer i menuen MATH/Base. Ved binære eller hexadecimale indtastninger skal anvendes præfikset 0b eller 0h. Resultaterne anvender præfikserne 0b eller 0h til at vise det benyttede talsystem. Andre omregningsmetoder I stedet for at anvende 4 kan du: 1. Anvende 3 (side 346) til at indstille det talsystem, du vil omregne til. 2. I hovedskærmbilledet skrive det tal, du vil omregne (med korrekt præfiks), og trykke på. Hvis Base-tilstand = BIN: Kapitel 20: Talsystemer 345

4 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal Ved alle operationer, der anvender et heltal, kan du indtaste et hexadecimalt eller binært tal. Resultater vises i det anvendte talsystem. Men resultatet er underlagt visse begrænsninger i størrelse, når Base = HEX eller BIN. Indstilling af talsystem til viste resultater Bemærk: Base-tilstanden berører kun outputtet. Anvend altid præfikset 0h eller 0b ved indtastning af et hexadecimalt eller binært tal. 1. Tryk på for at vise side 2 i MODE-skærmbilledet. 2. Rul til Base-tilstanden, tryk på B, og vælg den ønskede indstilling. 3. Tryk på for at lukke MODE-skærmbilledet. Base-tilstanden styrer kun det viste format for heltal. Resultater med brøk eller flydende decimal vises altid i decimalform. Præfikset 0h i resultatet viser det benyttede talsystem. Division når Base = HEX eller BIN Begrænsinger i størrelse når Base = HEX eller BIN Når Base=HEX eller BIN vises I et divisionsresultat kun i hexadecimal eller binær form, hvis resultataet er et heltal. Til at sikre, at en division altid giver et heltal anvendes intdiv() Tryk på for at vise i stedet for e. resultatet på formen APPROXIMATE. Når Base=HEX eller BIN gemmes et heltalsresultat internt som et fortegnsbestemt 32-bit binært tal, der anvender området (vist hexadecimalt og decimalt): 0hFFFFFFFF ë1 0h1 1 0h ë h0 0 0h7FFFFFFF Hvis et resultat fylder for meget til at blive gemt på en fortegnsbestemt 32-bit binær form, bringer en symmetrisk modulusoperation resultatet ind i området. Alle tal, der fylder mere end 0h7FFFFFFF, berøres. Tallene 0h til og med 0hFFFFFFFF bliver f.eks. negative. 346 Kapitel 20: Talsystemer

5 Sammenligning eller manipulation af bits Med følgende operatorer og funktioner kan du sammenligne eller manipulere bits i et binært tal. Du kan indtaste et heltal i ethvert talsystem. Indtastningerne omregnes automatisk til binær form til bitvis behandling, og resultater vises i det valgte talsystem. Boolske operatorer Bemærk: Disse operatorer kan vælges i menuen MATH/Base. Se et eksempel med hver operator i Bilag A i denne bog. Operator med syntaks not heltal Beskrivelse Giver 1-komplementet, hvor hver bit vendes. heltal Giver 2-komplementet, der er 1- komplementet + 1. heltal1 and heltal2 heltal1 or heltal2 heltal1 xor heltal2 I en bit-for-bit sammenligning med and er resultatet 1, hvis begge bits er 1. Ellers er resultatet 0. Den returnerede værdi udgør bitresultatet I en bit-for-bit sammenligning med or er resultatet 1, hvis én af bittene er 1. Resultatet er kun 0, hvis begge bits er 0. Den returnerede værdi udgør bitresultatet. I en bit-for-bit sammenligning med xor er resultatet 1, hvis én af bittene (men ikke begge) er 1. Resultatet er 0, hvis begge bits er 0, eller begge bits er 1. Den returnerede værdi udgør bitresultatet. Antag, at du indtaster: 0h7AC36 and 0h3D5F Internt omregnes de hexadecimale heltal til et fortegnsbestemt 32-bit binært tal. Derefter sammenlignes de modsvarende bits. Hvis Base-tilstand = BIN: Bemærk: Hvis du indtaster et heltal, der fylder for meget til at blive gemt i en fortegnsbestemt 32-bit binær form, bringer en symmetrisk modulusoperation værdien ind i det rigtige område (side 346). 0h7AC36 = 0b and and 0h3D5F = 0b b = 0h2C16 Foranstillede nuller vises ikke i resultatet. Resultatet vises i det benyttede talystem. Kapitel 20: Talsystemer 347

6 Rotation og flytning af bits Bemærk: Disse funktioner kan vælges i menuen MATH/Base. Se eksemplerne med hver funktion i Bilag A i denne bog. Funktion med syntaks rotate(helta) eller rotate(heltal,antalrotationr) shift(heltal) eller shift(heltal,antalryk) Beskrivelse Hvis antalrotationer: undlades bittene roterer én gang til højre (Standardværdi er ë 1). er negativ bittene roterer det angivne antal gange til højre. er positiv bittene roterer det angivne antal gange til venstre. I en højrerotation roterer bitten yderst til højre til pladsen yderst til venstre og omvendt ved en venstrerotation. Hvis antalryk: undlades rykker bittene én plads til højre (Standardværdi er ë 1). er negativ rykker bittene det angivne antal pladser til højre. er positiv rykker bittene det angivne antal pladser til venstre. I et ryk til højre fjernes bitten længst til højre, og 0 eller 1 indsættes, så det passer med yderste bit til venstre. I et ryk til venstre fjernes bitten længst til venstre, og 0 indsættes som bitten længst til højre. Tag indtastningen: shift(0h7ac36) Internt omregnes det hexadecimale heltal til et 32-bit binært tal. Derefter udføres rykket på det binære tal. Hvis Base-tilstand = BIN: Alle bits rykker til højre. Bemærk: Hvis du indtaster et heltal, der fylder for meget til at blive gemt i en fortegnsbestemt 32-bit binær form, bringer en symmetrisk modulusoperation værdien ind i det rigtige område (side 346). 0h7AC36 = 0b Indsætter 0, hvis bitten yderst til venstre er 0, eller 1, hvis bitten yderst til venstre er 1. 0b = 0h3D61B Foranstillede nuller vises ikke i resultatet. Resultatet vises i det benyttede talsystem. Falder væk 348 Kapitel 20: Talsystemer

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen ReVus værktøjskasse giver dig mulighed for nemt at tilføje annotationer i dine PDF-filer. Værktøjskassen gemmer almindeligt benyttede annotationer, så du

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Kom godt i gang. Begyndertrin

Kom godt i gang. Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrinnet Forfattere Kirsten Spahn og Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard,

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. DANSK Hvordan lommeregnerens

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere