Tanker om teknologi efter 11. september

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tanker om teknologi efter 11. september"

Transkript

1 30 2.0

2 Tanker om teknologi efter 11. september There is no technical fix for terrorism tidl. redaktør af Nature, Sir John Maddox Af Mette Bom, interviews af Louise Detlefsen Den teknologiske udvikling har altid været genstand for megen diskussion. Tænk bare på hvad fx genteknologien har bragt med sig af etiske og værdimæssige diskussioner igennem tiden. Eller atomkraftteknologien, som vi mest til dels har oplevet negative konsekvenser af med Hiroshima og Tjernobyl-katastrofen i Der opstod en heftig debat dengang, hvilket resulterede i at danskerne valgte teknologien fra. Men der er også positive sider ved teknologi. Og der har derfor også altid eksisteret fortalere for udviklingen, udnyttelsen og benyttelsen af fx atomkraft. Fordi den både kan gavne og skade. Atomkraft kan udgøre en væsentlig energikilde og den kan bruges som forsvar. Atomkraftteknologien er således et godt eksempel på den moderne teknologis paradoks; den kan hjælpe os med at udvikle vores samfund og samtidig kan den skade os. Kernen i al omgang med moderne teknologi må derfor være dialog. Kun sådan kan vi sikre os at den teknologi der udvikles også anvendes på en for samfundet hensigtsmæssig måde. Den 11. september blev en ganske almindelig hverdagsteknologi som en Boeing 767, brugt som masseødelæggelsesvåben. Med eet blev vores opfattelse af teknologien vendt på hovedet og en ny diskussion om teknologiens anvendelse og betydning dukkede op i folks bevidsthed; hvis ganske almindelige mennesker uden speciel teknologisk ekspertise eller know-how, kan anvende et fly som bombe til at dræbe tusindvis af uskyldige mennesker, hvor stiller det da udviklingen af teknologi? Hvordan sikrer vi os imod fremtidige angreb, skal vi aldrig mere flyve igen, eller skal vi øge overvågningen i lufthavne? Skal efterretningstjenesters netværk integreres og hvordan vil det igen påvirke vores demokratiske rettigheder? Lektor i international politik ved Københavns Universitet, Birthe Hansen analyserer i debatbogen Terrorisme de utilfredse og den nye verdensorden baggrunden for terrorangrebet og har i denne forbindelse også undersøgt danske reaktioner på angrebet. Hansen vurderer at selvom 11.september fyldte utroligt meget i danskernes bevidsthed de første seks-otte uger efter angrebet, forstærket af de andre begivenheder såsom miltbrandbrevene, flystyrtene i Queens og Milano og bombningerne i Afghanistan, så var den umiddelbare frygt alligevel ved at fortage sig ved juletid. Og danskerne købte julegaver ind som normalt. Men fordi angrebet på World Trade Center ramte tilfældige mennesker, føltes den mere nærværende og skabte større langvarig frygt hos danskerne end en krig mellem nationer udkæmpet af soldater ville have gjort. Og fordi terroristerne ved at bruge fly som bomber opfandt en helt ny form for trussel, vil 11. september blive et af de angreb, vi husker særligt skarpt. Ifølge Birthe Hansen har terrorangrebet ikke medført en stærkere teknologiskepsis hos danskerne, men diskussionen omkring ejerskab og anvendelse af teknologi er bestemt øget: - Lige præcis omkring ejerskab og besiddelse af teknologien er der kommet en større bevidsthed. En bevidsthed der er meget knyttet til frygten for, at masseødelæggelsesvåben falder i de forkerte hænder, og at ustabile regimer eller terrorgrupper vil få adgang til kemisk og biologisk krigsførelse, siger Birthe Hansen. I dette tema Tanker om Teknologi har vi spurgt tre danskere; journalist og fhv. forskningsminister, Birte Weiss, kunstneren Mika Utzon og direktør Rigmor Zobel, hvordan terrorangrebet har påvirket dem i deres liv, og i forhold til deres opfattelse af teknologi: Hvilke spørgsmål omkring teknologi har de spekuleret på siden terrorangrebet? Har deres holdning til udviklingen og ejerskab af teknologien ændret sig og i så fald fra hvad til hvad? Vi har også spurgt til hvordan de gerne så den teknologiske udvikling forme sig i fremtiden. 31

3 32 Birte Weiss Birte Weiss er journalistuddannet ved den socialdemokratiske presse og fhv. forskningsminister, indenrigs-, sundheds-, og kirkeminister. Weiss arbejder nu som journalist for Weekendavisen.

4 En tyk streg under vestens dilemma 11. september har tvunget os til at tage diskussionen om kontrol og ejerskab af teknologien op igen, mener fhv. forskningsminister, Birte Weiss En stopskilteffekt. Sådan karakteriserer tidligere forskningsminister og nuværende journalist ved Weekendavisen, Birte Weiss, virkningen af 11. september. Set med hendes øjne har terrorangrebet d. 11. september, miltbrandbrevene i USA og den efterfølgende fokus på korrupte videnskabsfolk og terroristers adgang til biologiske og kemiske våben fået offentligheden til at standse op og beskæftige sig med det problem, der længe har været den vestlige verdens akilleshæl: Hvordan sikrer vi, at den 3. verden får del i den teknologiske viden og udvikling, samtidig med at vi sikrer os mod, at de misbruger den? - De fleste, der er oprigtigt optaget af den teknologiske udvikling har hele tiden være opmærksom på det janushoved, som spredning af teknologi har været. Og det har 11. september været med til at highlighte, siger Birte Weiss og ridser den vestlige verdens dilemma op: - Når man gerne vil skabe økonomisk udvikling i tilbagestående lande, kræver det en hurtigere indførsel af teknologi, end den vi selv har gennemgået ved at hestevognen blev afløst af håndsvingsbilen, o.s.v. Derfor står vi i en situation, hvor vi på den ene side har behov for et knaldhårdt tempo i teknologiudviklingen, mens vi på den anden side står over for mangelen på demokratisk kontrol med teknologien, som også kendetegner mange af disse lande. Et vanskeligt dilemma. Ikke bare når det drejer sig om at forhindre terrorister i at få adgang til kemisk og biologisk krigsførelse og andre avancerede våbensystemer, nej, frygten for misbrug er mindst lige så reel, når det drejer sig for eksempel om forskningen i de menneskelige gener; En forskning der åbner op for ny behandling og forståelse af livstruende og invaliderende sygdomme, men samtidig giver næring til skrækscenarier om genbomber, skræddersyet til at ramme særlige racer, designerbørn og kloning af individer uden for demokratisk kontrol. Som konkret eksempel nævner Birte Weiss den aktuelle debat om celle-transplantation og overførsel af cellekulturer fra grise til mennesker ud fra ønsket om at kunne producere såkaldte reservedele til den menneskelige organisme: - Et samfund som vores er, og skal være, underkastet alle mulige besværlige overvejelser etiske og biologiske frem og tilbage, før vi giver os i kast med den slags. Det er en del af vores demokratiske tradition. Men hvad når den type teknologi bliver tilgængelig for lande uden demokratisk tradition og kontrol? spørger Weiss, men skynder sig dog at tilføje, at den frygt ikke må resultere i at vi holder de teknologiske fremskridt tæt ind til kroppen. Snarere tværtimod: - Hvis ikke vi tør lade udviklingslandene få del i den teknologiske udvikling, så får vi rent økonomisk skabt nogle afgrundsdybe kløfter, der vil være en større trussel mod os. Og så skal man huske på, at jo mere de får adgang til informationer fra vores del af verden, des sværere vil det blive at være diktator. Men har 11. septembers demonstration af, hvor langt terrorister er villige til at gå, ikke gjort Weiss mere skeptisk over for udviklingen af eksempelvis den genteknologiske forskning? - Nej, men det er klart, at 11. september sætter en tyk streg under nødvendigheden af alle de besværlige diskussioner og overvejelser, der er forbundet med blandt andet udnyttelsen af genteknologi, siger Birte Weiss og tilføjer efter et øjeblik: Og efter 11. september er jeg blevet endnu mere opmærksom på glæden ved alle de besværlige diskussioner. Det er jo det demokratiet handler om. På det personlige plan har terrorangrebet, miltbrandfrygten og krigen mod Talebanstyret i Afghanistan, ikke fået Birte Weiss til at ændre adfærd. Hun har overhovedet ikke været bange for at flyve og har handlet og i øvrigt opført sig som hun plejer. Til spørgsmålet om, hvorvidt 11. september har sået en spire af teknologiskepsis i hendes sind, har hun kun en hovedrysten tilovers. Rent historisk har indførelsen af ny teknologi altid været genstand for bekymrede miner. Men den slags grundlæggende angst for det ukendte, har intet at gøre med en enkeltstående, om end grufuld, begivenhed som terrorangrebet d. 11. september, mener Birte Weiss og illustrerer sin pointe med en historisk anekdote: - Der var også en voldsom bekymret debat i forbindelse med etableringen af moderne vandforsyning. Det ville jo simpelthen få kommunikationskulturen i de små samfund til at bryde sammen, mente man. For det var jo ved bybrønden, at landsbykonerne udvekslede nyheder og sladder. Og når man nu pludselig fik disse skrækkelige vandhaner, så ville folk i byen jo ikke mødes mere. Birte Weiss slår et grin op. - Men det gik jo endda. 33

5 Fra egoisme til fællesskab I stedet for at bryde grænser handler det nu om at kommunikere basale menneskelige værdier, mener reklamebureaudirektør Rigmor Zobel 34 Reaktionen i reklamebranchen på terrorangrebet den 11. september var lige så øjeblikkelig, om end knap så synlig, som krisen i flyindustrien. Mens flyene fløj med tomme sæder, sad danske kommunikationseksperter og forsøgte at forholde sig til den ikke nær så håndgribelige, men lige så voldsomme ændring i forbrugernes holdninger og værdier. Rigmor Zobel er administrerende direktør i reklamebureauet Rapp Collins. Her har konsekvenserne af 11. september kunnet mærkes på flere områder. Både på virksomhedens økonomi og på det produkt den kommunikation som bureauet lever af at levere til virksomheder som fx Nybolig, Audi og Sony. - Medieindustien reagerede omgående på 11. september. Ingen af vores kunder turde tage nogle beslutninger, så alt blev udskudt. Og når kunderne holder pause, så kan vi heller ikke foretage os noget. Så vi havde 4 uger, hvor vi satte os ned og tænkte os om, siger Rigmor Zobel. Og der var nok at spekulere på i det påtvungne vakuum. For hvordan kommunikerer man med mennesker, hvis verdensbillede er blevet ændret med et slag? - Vi begyndte med at se alle vores kampagner og materiale efter for upassende budskaber. Når vores kunders kunder forbrugernes følelsesmæssige kontekst pludselig er en anden, bliver alle budskaber mere politiske. Og vores kunder, virksomhederne, bliver mere påpasselige med, hvad der er for signaler de sender ud. I første omgang drejede det sig om at sikre sig mod upassende budskaber om fly, og der blev også kastet et ekstra blik på budskaberne i en kampagne om flygtninge, som vi havde færdiggjort kort tid forinden. Men også på det mere subtile plan stod vi i en ny situation; når forbrugerne i løbet af et døgn fuldstændig skifter fokus, er man som kommunikationsvirksomhed også nødsaget til at skifte strategi. Budskaberne skal sendes ud på en frekvens, der er i overensstemmelse med det, der ligger forbrugerne på sinde, forklarer Rigmor Zobel og fortsætter: september har betydet en ændring i hele kommunikationsuniverset. Meget voldsom, grænsebrydende reklame er ikke længere interessant. Efter terrorangrebet er det andre værdier basale værdier som fællesskab og samvær, i modsætning til de mere individualistiske, egocentrerede værdier, vi så før, som er i folks bevidsthed, siger Rigmor Zobel. Hun bygger sine vurderinger på de løbende undersøgelser af forbrugeradfærd, som reklamebureauet benytter sig af. Her har terrorangrebet 11. september givet sig udslag i ændret tv-forbrug og rejseaktivitet, men også i forbrugernes holdninger. Nære ting som familie og børn bliver vægtet højere end tidligere. Også når det gælder privatpersonen Rigmor Zobel: - Jeg aflyste da selv en flyrejse til Paris og London i november måned. Det gjorde jeg, fordi jeg lige har fået en søn. Jeg havde nok fløjet, hvis jeg ikke havde børn. Men som mor tager man ingen chancer, smiler hun og tilføjer, at hun allerede i december begyndte at flyve igen. Foreløbig har fællesskab og opbyggelige værdier erstattet provokation og individualitet i Rapp Collins univers. Senest har firmaet sendt en reklamekampagne for Nybolig på gaden, der forbinder huskøb med små historier om venskab og kærlighed. En kampagne, der ifølge Rigmor Zobel er et godt eksempel på en efter-11.september måde at kommunikere på. Men dermed ikke sagt, at der er nedlagt forbud mod al grænsesøgende kommunikation: - Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke går terroristernes ærinde ved for voldsomt at indskrænke det brede kommunikationsunivers, der er kendetegnende for vores frie, demokratiske samfund. Samtidig med, at vi er opmærksomme på de positive værdier, som forbrugerne er optagede af lige nu, skal vi passe på, at der ikke kommer en generel uha-vi-skal-passe-påhvad-vi-siger-aura, siger Rigmor Zobel og advarer mod at tro, at forbrugernes fokus på de nære værdier, skulle have gjort dem mere skeptiske overfor fx den digitalisering, som medierne står overfor. - Men måske er der kommet en større fokus på, hvad det er for nogle værdier vi skal putte ind i teknologien, så den kan bruges til at understøtte de værdier, vores samfund har. Det kunne jeg da helt personligt håbe på, siger Rigmor Zobel. Som medlem af IT-tænketanken TÆNKeTanken, nedsat af den forrige regering, er hun særligt optaget af at sikre, at Internettet gøres tilgængeligt for alle 2,3 millioner danske husstande: - Naturligvis er det rart med nye, hurtigere computere og computere, der kan sammensmelte flere medietyper, Internet, radio, tv, mail og så videre. Men det er vigtigere, at der bliver skabt nogle Internetløsninger, der sikrer, at alle danskere har en fælles platform, så de fx kan gå til elektronisk lægekonsultation, købe ind og betale deres regninger og skat elektronisk, slutter Zobel.

6 Rigmor Zobel Rigmor Zobel. Økonom og tidligere underdirektør i Codan Forsikring. Administrerende direktør i reklamebureauet Rapp Collins. Fra 1. maj 2002 ansat som direktør i konsulentfirmaet Andersens Financial Services Industry afdeling. 35

7 36 Mika Utzon Mika Utzon er uddannet billedkunstner fra National Art School i Sydney. Han har udstillet i Danmark, London og Spanien.

8 Tid til fordybelse Chokket over at have set det andet American Airlines fly smadre ind i World Trade Center live i tv, har billedkunstneren Mika Utzon kanaliseret ud i det første af måske flere malerier af det amerikanske flag 37 På gulvet i kunstneren Mika Utzons interimistiske atelier ligger et maleri og tørrer. Utzon har lige tilføjet et lag rød maling, men er endnu ikke tilfreds. Der skal flere lag, flere farver og mere arbejde til, før motivet det amerikanske Stars and Stripes ser lige præcis så laset og svedent ud, som han gerne vil have det til. Maleriet er blevet til som reaktion på terrorangrebet den 11. september. Egentlig ikke fordi Mika Utzon vil komme med et politisk statement. Mere fordi han personligt har behov for at få afløb for de tanker og følelser, der har rørt sig i ham siden terrorangrebet den 11. september sidste år. - Jeg kom til at tænke på, hvor tit jeg har set det amerikanske flag i tv og at det næsten altid har været enten i forbindelse med krig eller afbrænding af flaget. Men denne gang er det blevet brændt og slidt og banket på en helt anden måde, end amerikanerne har været vant til, forklarer Mika Utzon. Han kan stadig genkalde sig den uvirkelighedsfølelse, han fik, da han ved et tilfælde tændte for BBC den 11. september og så fly nummer to ramme Twin Towers live på tv: - Først var jeg meget chokeret, men senere blev jeg mere optaget af, hvad det er for en enorm vrede, der ligger bag. Selv lang tid efter virkede det grotesk at gå en tur på Strøget. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at mens vi ser på sko-priser, er der nogle mennesker, der er klar til at sætte sig ind i et fly for at slå andre mennesker ihjel. Der er jo ikke tale om

9 38 én psykopat, men om 18 mennesker, der var parate til at gå i døden for deres sag. Det er den enorme ubalance mellem rig og fattig, der er blevet siddende i mig. Siden Mika Utzon, der er søn af kunstneren Lin Utzon og barnebarn til den berømte arkitekt Jørn Utzon, afsluttede sin kunstuddannelse i Sydney i 1996, har han rejst meget mellem London, Spanien og Danmark. Men efter 11. september har han bevidst undgået undergrundsbanen i London og planerne om at flytte til New York med kæresten blev udskudt på ubestemt tid. I London har de dét system, at de filmer folk på gaden. Min umiddelbare reaktion var, at det jo er det rene George Orwell Big Brother is watching you. - Jeg elsker at flyve. Jeg er typen, der sidder deroppe og tænker på, hvor flippet det er, at det kan lade sig gøre. Men siden 11. september sidder nervøsiteten i baghovedet, siger Mika Utzon. Han husker også den anspændte stemning, da han var ude at flyve kun tre dage efter at amerikanerne havde indledt deres bombetogt mod Afghanistan: - Jeg fik enormt ondt af en muslimsk mand, der sad i maskinen sammen med kone og børn. Da han rejste sig og gik op gennem midtergangen mod cockpittet, kunne man mærke, hvordan alle i kabinen stivnede. Mika Utzon mener, at terrorangrebet har vist, at der er brug for øget sikkerhedskontrol i lufthavne. Og også hans holdning til en mere udbredt overvågning på gader og stræder har ændret sig: - I London har de dét system, at de filmer folk på gaden. Min umiddelbare reaktion var, at det jo er det rene George Orwell Big Brother is watching you. På den anden side; hvis en pige bliver voldtaget under en bro af fire fyre, så har politiet fat i dem fem dage senere, fordi de har det hele på video. Det er virkelig et svært dilemma. Som billedkunstner har Mika Utzon i flere år beskæftiget sig med kommunikation og teknologi som tema i sine arbejder. Senest brugte han sine egne spejlvendte SMS-beskeder sendt til en veninde, som udgangspunkt for en udstilling i London. Et andet projekt har tvunget ham til at bruge Internettet og lære at lave sin egen hjemmeside. Han har bærbar og mobil og på det personlige plan har terrorangrebet ikke ændret på hans holdning til den teknologiske udvikling. Mika Utzon ser lyst på fremtiden og håber, at bilerne vil begynde at svæve i hans levetid. For som han siger, er det lidt kedeligt, at vi stadig arbejder med at forbedre en hundrede år gammel forbrændingsmotor. Men lige så begejstret, han er for moderne informationsteknologi, lige så optaget er han af, hvordan vi som mennesker har brug for at afgrænse os i forhold til den: - Ny teknologi kræver selvdisciplin. Men tendensen er, at når der kommer en ny teknologi, så tilpasser vi os den, og lader den tage vores tid, siger Mika Utzon. Han fik først selv mobiltelefon for to år siden, da hans fætter forærede ham en, fordi han ellers ikke var til at få fat på i sit atelier. - Jeg brugte den ekstremt meget i starten. Talte i den eller SMS ede. Men du oplever ikke verden omkring dig, når du hele tiden er i kontakt med noget andet. Hvis min mobil ringer, når jeg går fra Christianshavn ind til byen og jeg taler i den hele vejen, så lægger jeg ikke mærke til solen i en tagrende, eller at der er is på vandet. Som konsekvens er Mika Utzon blevet mere bevidst om at vælge teknologien fra og fordybelsen til. Både som kunster og menneske er det vigtigt at have kontakt med sig selv, mener han. Og den slags kræver koncentration. Da han for nylig var i Paris lod han den bærbare blive hjemme og fik i stedet læst hele Ringenes Herre. Mobilen bliver også oftere slukket. At have sin opmærksomhed to steder er dræbende for forholdet til sig selv og andre, mener Mika Utzon og slutter: - Forleden så jeg en far stå på rulleskøjter med sin lille søn. Han talte i mobiltelefon hele tiden og så slet ikke, om drengen grinede eller snublede. Han var slet ikke til stede. Det synes jeg er trist.

10 Teknologirådet har til opgave at: fremme teknologidebatten vurdere teknologiens muligheder og konsekvenser rådgive Folketinget og regeringen Teknologidebat Nr. 1, marts 2002/ Årsberetning 2001 Udgives af Teknologirådet Antonigade København K Telefon Telefax Redaktion: Mette Bom Design: Bysted HQ A/S Repro og tryk: Quickly Tryk A/S Foto: Portrætter: Henrik Clifford Øvrige: Stone m.fl. Oplag: eks. ISSN: Eftertryk tilladt mod kildeangivelse. Beretningen kan bestilles hos Teknologirådet, eller hentes på Abonnement er gratis. Bestilling af abonnement eller adresseændring hos: Statens Information Telefon Telefax TeknologiDebat er trykt på miljøvenligt papir.

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Hvem er Teknologirådet?

Hvem er Teknologirådet? Hvem er Teknologirådet? Teknologirådet er en uafhængig institution, som blev oprettet ved lov af Folketinget i 1995 som en afløser for Teknologinævnet, oprettet i 1986. Rådet modtager årligt et tilskud

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Formen. Kamera. Perspektiv: Normal perspektiv er oftest brugt i filmen. Der bliver brugt normal perspektiv forskudt.

Formen. Kamera. Perspektiv: Normal perspektiv er oftest brugt i filmen. Der bliver brugt normal perspektiv forskudt. Forrest Gump Berettermodel Formen Kamera Perspektiv: Normal perspektiv er oftest brugt i filmen. Der bliver brugt normal perspektiv forskudt. Vinkel: Der er meget total, halvtotal og nær. Der bliver brugt

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Test jeres klasse: Er du en god kammerat?

Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Testen kan bruges som oplæg til dialog mellem lærere og elever om svære situationer i skolen, og hvordan man som elev kan handle, for at gøre klassen og skolen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

endda. Første gang var kun få dage efter, at det brød løs udenfor. Til at begynde med havde han troet, at stemmen kom udefra, fra en eller anden, som

endda. Første gang var kun få dage efter, at det brød løs udenfor. Til at begynde med havde han troet, at stemmen kom udefra, fra en eller anden, som 4. Forjættelsen Den fireogtyvende dag i den tredje måned, knap en måned efter, at de endelig havde fået lov at slippe ud af arken, var de fire huse færdige. At der ikke var tale om arkitektoniske mesterværker,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Stress og kriser i livet

Stress og kriser i livet Psykolog Henrik Lyng i samarbejde med Frivilligcenter Fredensborg I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGCENTER FREDENSBORG Årsager Forebyggelse Værktøjer 22. oktober 2014 Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Omsorg - niveau 3 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

TERRORANGREB. Psykiske følger af

TERRORANGREB. Psykiske følger af Eftervirkninger Af Dorthe Plechinger Psykiske følger af TERRORANGREB 11. september: For første gang er de umiddelbare psykiske konsekvenser af et terrorangreb blevet undersøgt. Mellem to og tre gange så

Læs mere

I SOMMERHUS Final draft

I SOMMERHUS Final draft I SOMMERHUS Final draft SCENE 1 - SKOLE (DAG, EXT.) står og læner sig op ad en bil foran en skole. Han har en smøg i den ene hånd og en iphone i den anden. Han er kunstertype, har pjusket hår og slidte

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Den skal kun være til unge

Den skal kun være til unge 08-09-2010 Den skal kun være til unge Kommunikér MÈR præsenterer hjemmesideprojektet på Helsingør Gymnasium - en lille rapport om to fokusgruppeinterviews på produktionsskolen Sundet og Helsingør Gymnasium

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Prædiken 23. s.e trinitatis Mk ; Jer ; Fil Salmer: 745, 301, , 448, 321 (alterg.), 13

Prædiken 23. s.e trinitatis Mk ; Jer ; Fil Salmer: 745, 301, , 448, 321 (alterg.), 13 Prædiken 23. s.e trinitatis Mk. 12 38-44; Jer.7 1-11; Fil. 3 17-21 Salmer: 745, 301, 68--750, 448, 321 (alterg.), 13 Lad os alle bede! Kære Herre. Vi beder om at du vil gå i hjertet på os, og gøre os til

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

TERROR TERRORIS TERRORISM

TERROR TERRORIS TERRORISM DI SERVICE SÅDAN SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN TERROR TERRORIS TERRORISM Virksomheder og terrorisme SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN VIRKSOMHEDER OG TERRORISME Maj 2005 Forord Terrorismens uforudsigelighed

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Sæt strøm på dit kvarter

Sæt strøm på dit kvarter Sæt strøm på dit kvarter Tværgående erfaringer Denne artikel går på tværs af de mange cases, der er blevet indsamlet under projektet: Sæt strøm på dit kvarter. Læs om borgernes og planlæggernes nye roller

Læs mere

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7 Indledning og problemformulering Anden verdenskrig blev afsluttet i 1945 og det lod USA i en fronts krig med Japan. Den 6. august 1945 kastet USA bomben little boy over Hiroshima. Man har anslået at 80.000

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Juleaften 2015, Hurup Lukas 2, 1-20

Juleaften 2015, Hurup Lukas 2, 1-20 Juleaften 2015, Hurup Lukas 2, 1-20 I vores spisestue hænger der en tallerkenrække. Der er tallerkener og fine små kopper, som vi bruger igen og igen. På en af kopperne står der: Verdens bedste mormor.

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Jeg er aldrig flov over min mor

Jeg er aldrig flov over min mor Jeg er aldrig flov over min mor Mennesker, der lever af at være humoristiske er ikke nødvendigvis særligt sjove derhjemme, men det er Lisbet Dahl, forsikrer hendes yngste søn Gustav. Især når hun slår

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Søren Svold: Ikke uden grund er ytringsfriheden forankret i selve Grundloven.

Søren Svold: Ikke uden grund er ytringsfriheden forankret i selve Grundloven. 1 Fri udveksling af Jørgen Michaelsen Deltagerliste: Hekla Lee Madsen (forfatter og foredragsholder) Sten Graubølle (forfatter og foredragsholder) Søren Svold (forfatter og foredragsholder) Erik Gyldenbrød

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere