STUDIEHÅNDBOG FINANSFORBUNDETS GRUNDUDDANNELSE FOR TILLIDSMÆND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEHÅNDBOG FINANSFORBUNDETS GRUNDUDDANNELSE FOR TILLIDSMÆND"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOG FINANSFORBUNDETS GRUNDUDDANNELSE FOR TILLIDSMÆND Version 6, august 2015

2 INDHOLDS FORTEGNELSE VELKOMMEN TIL DIN UDDANNELSE 5 GRUNDUDDANNELSENS MÅL OG DIT UDBYTTE 6 Pædagogikken på grunduddannelsen 6 Pædagogisk princip 7 Høj deltageraktivitet og stor variation 7 Deltagere på uddannelsen 7 Indholdet i uddannelsen 7 Akademiuddannelse i ledelse 8 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN 9 Tidsforbrug 9 Sammenhængen mellem modulerne 9 Netværk 10 Løbende evaluering af grunduddannelsen 10 Modul 1: Kredssamtale 12 Modul 2: Den aktive og undersøgende tillidsmand 13 Modul 3: Tillidsmandens kommunikationsværktøjer 14 Modul 4: Den sagsoplysende tillidsmand 15 Modul 5: Tillidsmanden i samarbejdsrelationer 16 Modul 6: Tillidsmanden som strategisk forandringsagent 17 Modul 7: Eksamen i Ledelse i praksis 18 Modul 8: Den perspektiverende kredssamtale 20 FØR DU GÅR I GANG MED GRUNDUDDANNELSEN 21 Tilmelding 21 Afholdelse af 9 samtale med din nærmeste leder 21 Forberedelse til grunduddannelsen 21 2

3 MENS DU DELTAGER PÅ GRUNDUDDANNELSEN 22 Hjemmearbejde 22 Hørenedsættelse, ordblindhed, eksamensangst 22 Fronter 22 Mentor 23 Hvad kan jeg bruge min mentor til? 23 Det kan jeg ikke forvente af min mentor 23 Netværk 24 E-læring 24 Er du faglig repræsentant? 24 NÆSTEN FÆRDIG MED GRUNDUDDANNELSEN 25 Eksamen 25 Sygdom i forbindelse med eksamen 25 Reeksamen 25 Afsluttende evaluering af grunduddannelsen 25 PRAKTISKE FORHOLD 26 Kontakt 26 Transport 26 Kobæk Strand 26 Overnatning 27 Forplejning 27 Telefonudgifter 27 Børnepasning 27 Forsikring 27 Udgifter og udgiftsbilag 28 SPØRGSMÅL (FAQ) 29 3

4 GRUNDUDDANNELSETILLIDSMÆND

5 VELKOMMEN TIL DIN UDDANNELSE Du er tillidsmand fra det øjeblik, du er valgt, og du vil sikkert opleve, at dine medlemmer forventer, at du kan svare på alt fra dag et. Det kan virke overvældende, og derfor står din kreds og Finansforbundets sekretariat parat med hjælp og støtte. Men tanken er naturligvis, at du via uddannelse bliver klædt på, så du selvstændigt kan løse de fleste opgaver - til glæde for både dig selv og dine medlemmer. Det er formålet med grunduddannelsen for tillidsmænd i Finansforbundet. Denne studiehåndbog er tænkt som et redskab til dig. Den samler alle informationer om grunduddannelsen, så du har et overblik over det forløb, du nu skal i gang med. Vi glæder os til at byde dig inden for på et uddannelsesforløb, som vil gøre en forskel for dig og dine medlemmer. God fornøjelse! Formandskabet i Finansforbundet 5

6 GRUNDUDDANNELSENS MÅL OG DIT UDBYTTE Grunduddannelsen tager afsæt i det arbejde, du som tillidsmand (TM) har ansvaret for. Når du har gennemført grunduddannelsen, har du erhvervet dig seks grundlæggende kompetencer. Du kan: Varetage tillidsmandsopgaverne målrettet, selvstændigt og indsigtsfuldt med afsæt i refleksioner over egne styrker og potentialer. Anvende en bred vifte af forskellige kommunikationsstrategier. Håndtere de sager, medlemmerne er havnet i, eller som er under opsejling. Vurdere, hvornår og hvordan du skal involvere og inddrage andre ressourcer i det faglige system. Håndtere faglige udfordringer, vanskelige situationer og konflikter ved at tænke nyt og vække tillid med fokus på at etablere og fastholde gode samarbejdsrelationer, herunder kunne indgå i relationer og forhandlinger med ledelsen. Stå i spidsen for forandringer, se muligheder og lede processer. PÆDAGOGIKKEN PÅ GRUNDUDDANNELSEN Undervisningen er sammensat af metoder, der aktiverer og involverer deltagerne og lægger op til deltagerrefleksion. Vi forventer, at du som deltager forholder dig åbent og positivt til undervisningens indhold og form. Nogle gange er det først efterfølgende, at du vil kunne se meningen og hensigten med de forskellige øvelser. 6

7 Pædagogisk princip Undervisningen tager udgangspunkt i et pædagogisk grundsyn, som kan formuleres i disse fem udsagn: Læring relaterer sig til egen og andres virkeligheder Den, der arbejder, lærer Læring er en proces Læring bygger på respekt Læring skabes gennem forstyrrelser Høj deltageraktivitet og stor variation Du kan forvente at møde en stor variation af metoder og aktiviteter, som kræver din aktive deltagelse. I praksis betyder det størst mulig inddragelse af: Deltagerrefleksion, spørgsmål og øvelser Cases, opgaver og projekter Drøftelser i grupper og plenum Situationsspil og øvelser med udgangspunkt i tillidsmandens dagligdag DELTAGERE PÅ UDDANNELSEN Grunduddannelsen henvender sig til alle tillidsmænd i den finansielle sektor. Derfor kan du møde kollegaer, der kommer fra mange forskellige virksomheder, og som repræsenterer forskellige faggrupper og få eller mange medlemmer. INDHOLDET I UDDANNELSEN Uddannelsen er tilrettelagt, så vi gennem alle moduler kobler de centrale kommunikative aspekter i TM-arbejdet med de faglige dimensioner - f.eks. juridiske, fagpolitiske og arbejdsmiljømæssige indfaldsvinkler - og med indholdselementer fra Akademiuddannelsens fagmodul Ledelse i praksis. Det betyder, at der er særligt fokus på, hvordan tillidsmanden formidler og anvender sin vifte af faglige kompetencer. 7

8 GRUNDUDDANNELSENS MÅL OG DIT UDBYTTE På modellen side 11 kan du se hvordan grunduddannelsen er bygget op. Tid og sted samt hvilke temaer, der arbejdes med på de forskellige moduler, kan du læse om på side Temaerne under de enkelte moduler planlægges fleksibelt af holdets faste underviserteam. LIP indikerer, at der er tale om indhold, der relaterer sig særligt til Akademiuddannelsens fagmodul Ledelse i praksis. LEDELSE I PRAKSIS Som en del af grunduddannelsen integreres Akademiuddannelsens fagmodul Ledelse i praksis (LIP) i undervisningen på tværs af modulerne. Det betyder, at stoffet ikke gennemgås slavisk men bliver en referanceramme for undervisningen. Netværksprupperne vil være en god ramme for at perspektivere stoffet til din hverdag som tillidsmand. LIP kvalificerer dig primært til at indgå i relationer med ledelsen og til at kunne identificere mulige ledelsesperspektiver i forbindelse med samarbejdet med ledelsen. Fagmodulet er formelt anerkendt i det offentlige uddannelsessystem, og modulet er takseret til 10 ECTS point for en bestået eksamen. ECTS point giver merit i forhold til andre uddannelser. 8

9 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN UDDANNELSENS ELEMENTER Grunduddannelsen består af 8 moduler og en række elementer for at understøtte praksisnær læring for dig som tillidsmænd: Samtaler med din kreds, undervisning, hjemmeopgaver, netværksmøder, en praksisnær eksamensopgave og eksamen. TIDSFORBRUG Modul 1 og 8 er en samtale med din kreds eller fællestillidsmand. Grunduddannelsen (modul 2-7) består samlet set af 17 undervisningsdage, som er fordelt på undervisning, møder i netværksgrupper og en eksamination. Undervisningen på Modul 2-6 foregår som internat på Kobæk Strand og du skal derfor tage fri fra arbejde i det tidsrum modulerne foregår i arbejdstiden. Møder i din netværksgruppe er planlagt til at foregå på Kobæk Strand på modul 3-6 og begynder kl Din arbejdsgiver bidrager med 17 dage, som er forhandlet gennem overenskomsten (STOK). Det vil sige, at du har tiden svarende til 17 arbejdsdage til at gennemføre grunduddannelsen. Det er hermed muligt for dig at tage nogle timer fri forud for netværksmøderne og eksempelvis bruge disse til transport. Tid, som du bruger på grunduddannelsen, ud over de 17 arbejdsdage, bidrager du selv med. Eksempelvis tid som du bruger til læsning af pensum, udarbejdelse af erhvervscase, hjemmeopgaver mellem modulerne og lignende. 9

10 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MODULERNE En væsentlig del af læringen sker imellem modulerne på grunduddannelsen. Det sker på flere måder: Samarbejdsopgaver i netværkene Individuelt arbejde f.eks. praktiske opgaver mellem modulerne og læsning af pensum i form af artikler m.v. samt udarbejdelse af en erhvervscase til Ledelse i praksis Samtaler med mentor fra kredsen. NETVÆRK På modul 2 dannes der netværk på holdene. Holdets faste underviserteam er ansvarlige for netværksdannelsen. De støtter netværkene og hjælper med at sætte gang i fælles aktiviteter og praksis. Det er planlagt, at netværkene mødes kl på modulerne 3, 4, 5 og 6. LØBENDE EVALUERING AF GRUNDUDDANNELSEN Underviserne gennemfører løbende evalueringer, som er baseret på din vurdering af egen læreproces og indsats samt af selve undervisningen og indholdet. Du får derfor mulighed for løbende at reflektere over din egen indsats og fremskridt samt at komme med input og ideer til forbedringer og justeringer af uddannelsen. Endelig er der en afsluttende evaluering af hele uddannelsesforløbet. 10

11 MODUL 1 KREDSSAMTALE MODUL 1: Kredssamtale HJEMMEOPGAVE SAMTALE MED MENTOR MODUL 2 DEN AKTIVE OG UNDERSØGENDE TM ER HJEMMEOPGAVE NETVÆRK AFTENEN FØR MODUL 3 TM S KOMMUNIKATIONS- VÆRKTØJER HJEMMEOPGAVE NETVÆRK AFTENEN FØR MODUL 4 DEN SAGOPLYSENDE TM ER HJEMMEOPGAVE 4 DAGE 3 1/2 DAGE 2 1/2 DAGE MODUL 2: Den aktive og undersøgende tillidsmand MODUL 3: Tillidsmandens kommunikationsværktøjer MODUL 4: Den sagsoplysende tillidsmand NETVÆRK AFTENEN FØR MODUL 5 TM S LEDERSKAB I SAMARBEJDSRELATIONER 2 1/2 DAGE MODUL 5: Tillidsmanden i samarbejdsrelationer HJEMMEOPGAVE NETVÆRK AFTENEN FØR MODUL 6 TM SOM STRATEGISK FORANDRINGSAGENT 3 1/2 DAGE MODUL 6: Tillidsmanden som strategisk forandringsagent AFREJSE 4. DAG EKSAMENSOPGAVE MODUL 7 EKSAMEN MODUL 7: Eksamen i Ledelse i praksis MODUL 8 PERSPEKTIVERENDE KREDSSAMTALE MODUL 8: Perspektiverende kredssamtale 11

12 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1: KREDSSAMTALE Sted I kredsen eller efter anden aftale Indhold Kort tid efter at du er tiltrådt som tillidsmand, indkalder din kreds dig til en kort samtale. Her introduceres du til hvervet som tillidsmand. Læs mere om mentor-systemet på side 23. Hjemmearbejde til modul 1 Du skal tilmelde dig et grunduddannelsesforløb på Det er en god ide at tilmelde sig i god tid, så du kan planlægge efter det. Selvom et uddannelsesforløb er fuldt booket, er det en god ide at skrive sig på venteliste, såfremt en plads bliver ledig. 12

13 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN MODUL 2: DEN AKTIVE OG UNDERSØGENDE TILLIDSMAND Sted Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør, Tlf Tid Første dag fra kl Sidste dag afrejse kl Transport Rejser du med toget? Så skal det ske til Slagelse station, da den videre transport derfra vil foregå i bus til Kobæk Strand. Ved kørsel i egen bil skal det ligeledes tilstræbes, at flere kursister kører sammen. Indhold Introduktion til uddannelsen, modulet, samarbejdsrelatio- ner og arbejdsformer Refleksion, læring og udvikling Præsentationsteknik og afprøvning Læring i netværk Introduktion til Akademimodulet Ledelse i praksis (LIP) Træning af samarbejde, mod og stærke relationer Planlægning, gennemførelse og opfølgning på 9 samtalen med nærmeste leder Arbejdet som TM og de arbejdsopgaver, der knytter sig til hvervet. Hjemmearbejde til modul 2 Du modtager et indkaldelsesbrev, hvori din forberedelse til modul 2 er beskrevet. 13

14 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN MODUL 3: TILLIDSMANDENS KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER Sted Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør, Tlf Varighed Modulet strækker sig over 3½ dag. Bemærk, at modulet starter med en netværksaften på Kobæk Strand fra kl Sidste dag er der afrejse kl Indhold Kommunikation som værktøj (LIP) Kildesøgning til det gode argument Mødeledelse Besøg i Finansforbundet Håndtering af uenigheder og konflikter (dette tema arbejdes der med på både modul 3 og 4). (LIP) Hjemmearbejde til modul 3 Se på Fronter hvor dine undervisere giver dig nærmere besked. 14

15 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN MODUL 4: DEN SAGSOPLYSENDE TILLIDSMAND Sted Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør, Tlf Varighed Modulet strækker sig over 2½ dag. Bemærk, at modulet starter med en netværksaften på Kobæk Strand fra kl Sidste dag er der afrejse kl Indhold Ansættelsesretslige forhold og samtaler herom Arbejdsmiljømæssige forhold, særlige beskyttelsesområder og samarbejde herom Håndtering af uenigheder og konflikter (dette tema arbejdes der med på både modul 3 og 4). (LIP) Hjemmearbejde til modul 4: Se Fronter hvor dine undervisere giver dig nærmere besked. 15

16 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN MODUL 5: TILLIDSMANDEN I SAMARBEJDSRELATIONER Sted Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør, Tlf Varighed Modulet strækker sig over 2½ dag. Bemærk, at modulet starter med en netværksaften på Kobæk Strand fra kl Sidste dag er der afrejse kl Indhold Undersøgelse af medlemmernes behov og interesser Ledelsen som central samarbejdsrelation Uformelle forhandlinger Overenskomstmæssige forhold. Hjemmearbejde til modul 5 Se på Fronter hvor dine undervisere giver dig nærmere besked. 16

17 MODUL 6: TILLIDSMANDEN SOM STRATEGISK FORANDRINGSAGENT Sted Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør, Tlf Varighed Modulet strækker sig over 4 dage plus en efterfølgende afrejsedag. Bemærk, at modulet starter med en netværksaften på Kobæk Strand fra kl Sidste dag er der afrejse efter morgenmaden. Indhold TM som fagpolitisk front-medarbejder TM som bisidder (vagthund) for medlemmerne Strategisk kommunikation Egen strategi for TM-arbejdet de næste skridt i mit arbejde som TM. Hjemmearbejde til modul 6 Se på Fronter hvor dine undervisere giver dig nærmere besked 17

18 MODUL 7: EKSAMEN I LEDELSE I PRAKSIS Sted Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K., Tlf Receptionen vil oplyse dig om, i hvilket lokale eksaminationen finder sted. Tid Eksaminationen varer 30 minutter inkl. votering. Hele holdet går til eksamen typisk over to dage. Eksamen Eksamen er en mundtlig prøve, hvor du får en karakter på baggrund af den mundtlige eksamination, hvori også din erhvervscase indgår. Det er frivilligt at gå til eksamen, men alle opfordres til at gøre det. Ved den mundtlige prøve skal du kommentere og uddybe din erhvervscase og gennem relevante teorier og undersøgelser vise din evne til at analysere praksis. Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis. En erhvervscase defineres som et kort oplæg til et virkelighedsnært scenarie f.eks. et morgenmøde, hvor du skal orientere dine kollegaer om 75, medarbejderens udviklingsplan eller en situation med mobning på arbejdspladsen. I erhvervscasen kan der arbejdes med konkrete problemstillinger set i lyset af det berørte fags stof, metoder og modeller. 18

19 Erhvervscasen er en kort beskrivelse af et scenarie på max. to A4 sider, der skildrer en relevant situation fra egen praksis. Casen afleveres sammen med en litteraturliste. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til dit mundtlige oplæg 2/4 til samtale 1/4 til eksaminators og censors votering samt en tilbagemelding til den studerende. Vejledning Inden du formulerer din erhvervscase, skal din problemformulering for casen godkendes af din vejleder. Du får tildelt en af underviserne fra det faste underviserteam som din vejleder. Denne vil også føre dig til eksamen. Du kan forvente op til en times individuel vejledning i forhold til eksamensprojektet. Formen aftales med din vejleder. Det kan være via mail, pr. telefon eller møde. Aflevering af problemformulering og erhvervscase Din vejleder skal godkende din problemformulering. Du skal aflevere din problemformulering i Fronter i PDF-format 2 3 uger før deadline for aflevering af erhvervscasen. Dine undervisere giver dig nærmere be-sked om dato for deadline. Din erhvervscase skal ligeledes afleveres i Fronter og som PDFfil. Dine undervisere giver dig besked om dato for aflevering. Vær opmærksom på de formelle krav til erhvervscasen, der fremgår af fagmodul planen. 19

20 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN MODUL 8: DEN PERSPEKTIVERENDE KREDSSAMTALE Sted I kredsen eller efter anden aftale. Indhold Modul 8 er en samtale med et medlem af kredsbestyrelsen. Kredsen indkalder dig kort tid efter, at du er færdig med grunduddannelsen. Du vil sammen med indkaldelsen modtage en disposition samt eventuelle spørgsmål, som du skal forberede til samtalen. Samtalen er primært en perspektiverende samtale, hvor du får mulighed for at drøfte din tillidsmandskarriere. Du kan på under videreuddannelse for tillidsvalgte, orientere dig om de mange muligheder, du har for videreuddannelse. Således kan du inden samtalen have gjort dig nogle tanker om, hvad du kunne tænke dig at arbejde videre med. Ved samtalen får du udleveret dit diplom for gennemført tillidsmandsuddannelse. Dit eksamensbevis for modulet Ledelse i praksis, sendes direkte til din privatadresse fra Erhvervsakademiet Lillebælt. Din kreds får kun besked om, hvorvidt du er bestået eller ej. Din eksamenskarakter kendes således kun af dig og eksaminator. 20

21 FØR DU GÅR I GANG MED GRUNDUDDANNELSEN TILMELDING Du tilmelder dig grunduddannelsen på Finansforbundets hjemmeside under For tillidsvalgte, Grunduddannelsen. Tilmeldingen gælder det samlede uddannelsesforløb. Du følges med de samme personer gennem hele din uddannelse. Datoerne for de enkelte moduler fremgår af det forløb, du tilmelder dig. AFHOLDELSE AF 9 SAMTALE MED DIN NÆRMESTE På hjemmesiden under For tillidsvalgte, Grunduddannelsen, For deltagere finder du et e-learningsmodul om 9 samtalen, som du med fordel kan lade dig inspirere af, inden du gennemfører 9 samtalen med din leder. Du bør have gennemført samtalen, inden du starter på grunduddannelsen. FORBEREDELSE TIL GRUNDUDDANNELSEN Ca. 14 dage før du skal starte på uddannelsesforløbet, modtager du et indkaldelsesbrev, som indeholder de informationer, du skal bruge i din forberedelse til modul 2. Din forberedelse vil typisk bestå i at læse udvalgt litteratur, gennemse et videoklip og forberede svar på nogle spørgsmål. 21

22 MENS DU DELTAGER PÅ GRUNDUDDANNELSEN HJEMMEARBEJDE Der vil være forskellige praksisnære opgaver mellem modulerne. Det kan både være læsestof, et område du skal undersøge, eller opgaver du skal udføre i praksis. HØRENEDSÆTTELSE, ORDBLIDHED, EKSAMENSANGST ELLER LIGNENDE Finansforbundet grunduddannelse er for alle. Derfor tilbydes du specialpædagogisk vejledning, hvis du f.eks. har udfordringer med et af følgende områder: Læse/skrivevanskeligheder Ordblindhed Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der kræver hjælp til at geneføre uddannelsen Eksamensangst Andre udfordringer. Kontakt din faste underviser, som vil hjælpe dig med at afklare, hvad dine behov er og henvise dig til den specialepædagogiske vejleder, som Finansforbundet samarbejder med. FRONTER På modul 2 introduceres du til Fronter, som er en kommunikations- og informationsplatform. Her vil blandt andet ligge artikler, filer og bilag, som du skal læse og arbejde med. Du skal også aflevere din erhvervscase m.m. via Fronter. Får du problemer med at logge på Fronter, skal du kontakte Evy Grønvall på telefon

23 MENTOR Din kreds tildeler dig en mentor. Er du tilknyttet en finanskreds, er det en person fra kredsbestyrelsen (KB). Er du tilknyttet en virksomhedskreds, er din mentor en fællestillidsmand (FTM), en områdetillidsmand (OTM) eller et KB-medlem. Formålet, med at du tildeles en mentor fra kredsen, er at: Skabe en tæt kontakt til kredsen under din uddannelse Din mentor bliver en TM-faglig sparringspartner Din mentor kan give dig oplysninger, som du kan bruge i løsningen af dine praksisnære opgaver gennem uddannelsen Din mentor kan guide dig til de personer, som har den viden/erfaring, du har brug for Skabe et netværk i kredsen Skabe mulighed for, at du kan dele viden om dine medlemmers behov og ønsker. Hvad kan jeg bruge min mentor til? Du har mulighed for sparring med din mentor undervejs i din grunduddannelse. Første gang, du taler med din mentor, anbefales det, at I afstemmer forventninger til samarbejdet: Hvordan kan du kontakte din mentor (mail, telefon, personligt ect.)? I hvilket tidsrum? Hvilke forventninger har I til hinanden? Det kan jeg ikke forvente af min mentor Din mentor kan og skal ikke vejlede dig om din eksamensopgave. Har du spørgsmål til opgaven, skal du kontakte en af dine faste undervisere på grunduddannelsen. Alle spørgsmål om selve grunduddannelsen kan du få svar på ved at skrive til 23

24 MENS DU DELTAGER PÅ GRUNDUDDANNELSEN NETVÆRK Modul 3, 4, 5 og 6 indledes med aktiviteter i netværksgrupper. Formålet er, at du optimerer din læring. Eksempelvis kan netværk bruges til: Forberedelse til undervisningen En løftestang for et videre samarbejde efter uddannelsen Et forum, hvor du kan give og få hjælp Et erfarings- og vidensforum, når du skal hjælpe dine medlemmer Et interessefællesskab At få ideer til, hvordan du får ting på dagsorden på din arbejdsplads. E-LÆRING Finansforbundet har som tidligere nævnt udviklet et e-learningsmodul til 9 samtalen, som du finder på hjemmesiden. Du kan med fordel gennemføre e-modulet som forberedelse til din første 9 samtale med din leder. ER DU FAGLIG REPRÆSENTANT? Som faglig repræsentant kan du have behov for at blive klædt på, til at indgå i lokale forhandlinger, før du har afsluttet din grunduddannelse. Det er derfor muligt at deltage i et forhandlingskursus på videreuddannelsen for tillidsvalgte, før du har gennemført din grunduddannelse. Du tilmelder dig via Finansforbundets hjemmeside. Kurset hedder Forhandlingskursus for faglige repræsentanter og har en varighed på to dage. For yderligere information kontakt Finansforbundets Kursus og Karriere. 24

25 NÆSTEN FÆRDIG MED GRUNDUDDANNELSEN EKSAMEN Den mundtlige eksamen i Ledelse i praksis finder sted i Finansforbundet og er en samtale, som tager udgangspunkt i din erhvervscase. Du skal aflevere erhvervscasen via Fronter 2 3 uger før eksamen til den underviser, som skal eksaminere dig. Der er afsat 30 min. til eksaminationen inklusiv votering. Der afgives karakter efter 7-trins skalaen. Sygdom i forbindelse med eksamen Ved sygdom skal du senest om morgenen på eksamensdagen sende en mail til med din vejleder CC, og med en begrundelse for hvorfor du ikke kommer. Undlader du at sygemelde dig, betragtes det som et eksamensforsøg. Reeksamen Reeksamen kan tages ved den førstkommende eksamen på det efterfølgende forløb eller efter aftale. Såfremt det er muligt, vil din egen underviser eksaminere. Den samme erhvervscase bruges ved eksaminationen. Du har tre eksamensforsøg. AFSLUTTENDE EVALUERING AF GRUNDUDDANNELSEN Du vil efter modul 6 modtage et elektronisk spørgeskema pr. mail. Vi vil løbende bruge evalueringerne i vores videreudvikling af grunduddannelsen og sætter stor pris på, at du bruger tid på at udfylde skemaet. 25

26 PRAKTISKE FORHOLD Kontakt Hvis du har spørgsmål til din uddannelse, er du altid velkommen til at kontakte Finansforbundet på telefon Transport Rejser du med toget? Så skal det ske til Slagelse station, da den videre transport derfra vil foregå i bus eller fælles taxi til Kobæk Strand. Tjek gerne deltagerlisten i god tid inden uddannelsesstart og aftal samkørsel i taxaen. Ved kørsel i egen bil skal det ligeledes tilstræbes, at flere kursister kører sammen. Finansforbundet refunderer følgende udgifter Togrejser på standard Flyrejser (indenrigs) aftales med Finansforbundet inden bestilling af billetter Taxa efter regning mellem hjem og nærmeste station Taxa efter regning mellem Slagelse station og Kobæk Strand Kørsel i egen bil godtgøres efter statens regler (den lave km-takst). Den lave km-takst skyldes at skattereglerne vedr. kørselsgodtgørelse pr. 1. januar 2014 er ændret. Kobæk Strand Undervisningen på modul 2-6 foregår på Kobæk Strand. Hvis du er vegetar, allergiker eller har andet, som køkkenet skal tage højde for, skal du meddele det til Kobæk Strand senest dagen, før du ankommer, på mailadressen; Får du under opholdet brug for 26

27 hjælp, er du velkommen til at kontakte receptionen eller en medarbejder i restauranten. Overnatning Har du som tillidsmand brug for en ekstra overnatning ved modul 2 for at kunne møde til tiden på den 1. undervisningsdag, har du mulighed for dette. Det er Finansforbundet, som vælger og booker værelse som udgangspunkt på Kobæk Strand. Kontakt Finansforbundet såfremt du har brug dette. Forplejning Der er fuld forplejning på Kobæk Strand. Har du som tillidsmand mere end tre timers transport til uddannelsesstedet, kan du få refunderet udgifter til mad og drikke op til 100,- kr. Original kvittering vedlægges udgiftsbilag. Telefonudgifter Finansforbundet betaler rimelige telefonudgifter under din uddannelse dog ikke udenlandske. Børnepasning Hvis du ikke kan få arrangeret gratis børnepasning i forbindelse med din uddannelse, kan du rekvirere et specielt børnepasningsbilag hos Finansforbundet. Forsikring Er du så uheldig at komme til skade, mens du deltager på et modul, er du forsikret af Finansforbundet. 27

28 PRAKTISKE FORHOLD Udgifter og udgiftsbilag Udgiftsbilag hentes på Finansforbundets hjemmeside, Grunduddannelsen, Relaterede links. (I højre side). Udgifter i forbindelse med uddannelsen afregnes ved at sende udgiftsbilaget til Finansforbundet, att.: Evy Grønvall senest to uger efter endt modul. Originale kvitteringer skal altid vedlægges, dette gælder også brobizz. Hvis du benytter Brobizz, kan du udskrive Brobizztrækket fra banken. 28

29 SPØRGSMÅL (FAQ) Spørgsmål (FAQ) Har du spørgsmål i til uddannelsen, kan du formentlig finde svarene på hjemmesiden under Grunduddannelsen, eller du kan skrive til Vi står meget gerne til rådighed med råd og vejledning. 29

30

31

32 Version 6, august 2015 FINANSFORBUNDET APPLEBYS PLADS 5 / POSTBOKS 1960 / 1411 KØBENHAVN K / TELEFON

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilbage til indholdsfortegnelsen Tilbage til indholdsfortegnelsen KURSUSKATALOG 16 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 15 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Modulvejledning Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere