STUDIEHÅNDBOG FINANSFORBUNDETS GRUNDUDDANNELSE FOR TILLIDSMÆND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEHÅNDBOG FINANSFORBUNDETS GRUNDUDDANNELSE FOR TILLIDSMÆND"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOG FINANSFORBUNDETS GRUNDUDDANNELSE FOR TILLIDSMÆND Version 6, august 2015

2 INDHOLDS FORTEGNELSE VELKOMMEN TIL DIN UDDANNELSE 5 GRUNDUDDANNELSENS MÅL OG DIT UDBYTTE 6 Pædagogikken på grunduddannelsen 6 Pædagogisk princip 7 Høj deltageraktivitet og stor variation 7 Deltagere på uddannelsen 7 Indholdet i uddannelsen 7 Akademiuddannelse i ledelse 8 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN 9 Tidsforbrug 9 Sammenhængen mellem modulerne 9 Netværk 10 Løbende evaluering af grunduddannelsen 10 Modul 1: Kredssamtale 12 Modul 2: Den aktive og undersøgende tillidsmand 13 Modul 3: Tillidsmandens kommunikationsværktøjer 14 Modul 4: Den sagsoplysende tillidsmand 15 Modul 5: Tillidsmanden i samarbejdsrelationer 16 Modul 6: Tillidsmanden som strategisk forandringsagent 17 Modul 7: Eksamen i Ledelse i praksis 18 Modul 8: Den perspektiverende kredssamtale 20 FØR DU GÅR I GANG MED GRUNDUDDANNELSEN 21 Tilmelding 21 Afholdelse af 9 samtale med din nærmeste leder 21 Forberedelse til grunduddannelsen 21 2

3 MENS DU DELTAGER PÅ GRUNDUDDANNELSEN 22 Hjemmearbejde 22 Hørenedsættelse, ordblindhed, eksamensangst 22 Fronter 22 Mentor 23 Hvad kan jeg bruge min mentor til? 23 Det kan jeg ikke forvente af min mentor 23 Netværk 24 E-læring 24 Er du faglig repræsentant? 24 NÆSTEN FÆRDIG MED GRUNDUDDANNELSEN 25 Eksamen 25 Sygdom i forbindelse med eksamen 25 Reeksamen 25 Afsluttende evaluering af grunduddannelsen 25 PRAKTISKE FORHOLD 26 Kontakt 26 Transport 26 Kobæk Strand 26 Overnatning 27 Forplejning 27 Telefonudgifter 27 Børnepasning 27 Forsikring 27 Udgifter og udgiftsbilag 28 SPØRGSMÅL (FAQ) 29 3

4 GRUNDUDDANNELSETILLIDSMÆND

5 VELKOMMEN TIL DIN UDDANNELSE Du er tillidsmand fra det øjeblik, du er valgt, og du vil sikkert opleve, at dine medlemmer forventer, at du kan svare på alt fra dag et. Det kan virke overvældende, og derfor står din kreds og Finansforbundets sekretariat parat med hjælp og støtte. Men tanken er naturligvis, at du via uddannelse bliver klædt på, så du selvstændigt kan løse de fleste opgaver - til glæde for både dig selv og dine medlemmer. Det er formålet med grunduddannelsen for tillidsmænd i Finansforbundet. Denne studiehåndbog er tænkt som et redskab til dig. Den samler alle informationer om grunduddannelsen, så du har et overblik over det forløb, du nu skal i gang med. Vi glæder os til at byde dig inden for på et uddannelsesforløb, som vil gøre en forskel for dig og dine medlemmer. God fornøjelse! Formandskabet i Finansforbundet 5

6 GRUNDUDDANNELSENS MÅL OG DIT UDBYTTE Grunduddannelsen tager afsæt i det arbejde, du som tillidsmand (TM) har ansvaret for. Når du har gennemført grunduddannelsen, har du erhvervet dig seks grundlæggende kompetencer. Du kan: Varetage tillidsmandsopgaverne målrettet, selvstændigt og indsigtsfuldt med afsæt i refleksioner over egne styrker og potentialer. Anvende en bred vifte af forskellige kommunikationsstrategier. Håndtere de sager, medlemmerne er havnet i, eller som er under opsejling. Vurdere, hvornår og hvordan du skal involvere og inddrage andre ressourcer i det faglige system. Håndtere faglige udfordringer, vanskelige situationer og konflikter ved at tænke nyt og vække tillid med fokus på at etablere og fastholde gode samarbejdsrelationer, herunder kunne indgå i relationer og forhandlinger med ledelsen. Stå i spidsen for forandringer, se muligheder og lede processer. PÆDAGOGIKKEN PÅ GRUNDUDDANNELSEN Undervisningen er sammensat af metoder, der aktiverer og involverer deltagerne og lægger op til deltagerrefleksion. Vi forventer, at du som deltager forholder dig åbent og positivt til undervisningens indhold og form. Nogle gange er det først efterfølgende, at du vil kunne se meningen og hensigten med de forskellige øvelser. 6

7 Pædagogisk princip Undervisningen tager udgangspunkt i et pædagogisk grundsyn, som kan formuleres i disse fem udsagn: Læring relaterer sig til egen og andres virkeligheder Den, der arbejder, lærer Læring er en proces Læring bygger på respekt Læring skabes gennem forstyrrelser Høj deltageraktivitet og stor variation Du kan forvente at møde en stor variation af metoder og aktiviteter, som kræver din aktive deltagelse. I praksis betyder det størst mulig inddragelse af: Deltagerrefleksion, spørgsmål og øvelser Cases, opgaver og projekter Drøftelser i grupper og plenum Situationsspil og øvelser med udgangspunkt i tillidsmandens dagligdag DELTAGERE PÅ UDDANNELSEN Grunduddannelsen henvender sig til alle tillidsmænd i den finansielle sektor. Derfor kan du møde kollegaer, der kommer fra mange forskellige virksomheder, og som repræsenterer forskellige faggrupper og få eller mange medlemmer. INDHOLDET I UDDANNELSEN Uddannelsen er tilrettelagt, så vi gennem alle moduler kobler de centrale kommunikative aspekter i TM-arbejdet med de faglige dimensioner - f.eks. juridiske, fagpolitiske og arbejdsmiljømæssige indfaldsvinkler - og med indholdselementer fra Akademiuddannelsens fagmodul Ledelse i praksis. Det betyder, at der er særligt fokus på, hvordan tillidsmanden formidler og anvender sin vifte af faglige kompetencer. 7

8 GRUNDUDDANNELSENS MÅL OG DIT UDBYTTE På modellen side 11 kan du se hvordan grunduddannelsen er bygget op. Tid og sted samt hvilke temaer, der arbejdes med på de forskellige moduler, kan du læse om på side Temaerne under de enkelte moduler planlægges fleksibelt af holdets faste underviserteam. LIP indikerer, at der er tale om indhold, der relaterer sig særligt til Akademiuddannelsens fagmodul Ledelse i praksis. LEDELSE I PRAKSIS Som en del af grunduddannelsen integreres Akademiuddannelsens fagmodul Ledelse i praksis (LIP) i undervisningen på tværs af modulerne. Det betyder, at stoffet ikke gennemgås slavisk men bliver en referanceramme for undervisningen. Netværksprupperne vil være en god ramme for at perspektivere stoffet til din hverdag som tillidsmand. LIP kvalificerer dig primært til at indgå i relationer med ledelsen og til at kunne identificere mulige ledelsesperspektiver i forbindelse med samarbejdet med ledelsen. Fagmodulet er formelt anerkendt i det offentlige uddannelsessystem, og modulet er takseret til 10 ECTS point for en bestået eksamen. ECTS point giver merit i forhold til andre uddannelser. 8

9 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN UDDANNELSENS ELEMENTER Grunduddannelsen består af 8 moduler og en række elementer for at understøtte praksisnær læring for dig som tillidsmænd: Samtaler med din kreds, undervisning, hjemmeopgaver, netværksmøder, en praksisnær eksamensopgave og eksamen. TIDSFORBRUG Modul 1 og 8 er en samtale med din kreds eller fællestillidsmand. Grunduddannelsen (modul 2-7) består samlet set af 17 undervisningsdage, som er fordelt på undervisning, møder i netværksgrupper og en eksamination. Undervisningen på Modul 2-6 foregår som internat på Kobæk Strand og du skal derfor tage fri fra arbejde i det tidsrum modulerne foregår i arbejdstiden. Møder i din netværksgruppe er planlagt til at foregå på Kobæk Strand på modul 3-6 og begynder kl Din arbejdsgiver bidrager med 17 dage, som er forhandlet gennem overenskomsten (STOK). Det vil sige, at du har tiden svarende til 17 arbejdsdage til at gennemføre grunduddannelsen. Det er hermed muligt for dig at tage nogle timer fri forud for netværksmøderne og eksempelvis bruge disse til transport. Tid, som du bruger på grunduddannelsen, ud over de 17 arbejdsdage, bidrager du selv med. Eksempelvis tid som du bruger til læsning af pensum, udarbejdelse af erhvervscase, hjemmeopgaver mellem modulerne og lignende. 9

10 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MODULERNE En væsentlig del af læringen sker imellem modulerne på grunduddannelsen. Det sker på flere måder: Samarbejdsopgaver i netværkene Individuelt arbejde f.eks. praktiske opgaver mellem modulerne og læsning af pensum i form af artikler m.v. samt udarbejdelse af en erhvervscase til Ledelse i praksis Samtaler med mentor fra kredsen. NETVÆRK På modul 2 dannes der netværk på holdene. Holdets faste underviserteam er ansvarlige for netværksdannelsen. De støtter netværkene og hjælper med at sætte gang i fælles aktiviteter og praksis. Det er planlagt, at netværkene mødes kl på modulerne 3, 4, 5 og 6. LØBENDE EVALUERING AF GRUNDUDDANNELSEN Underviserne gennemfører løbende evalueringer, som er baseret på din vurdering af egen læreproces og indsats samt af selve undervisningen og indholdet. Du får derfor mulighed for løbende at reflektere over din egen indsats og fremskridt samt at komme med input og ideer til forbedringer og justeringer af uddannelsen. Endelig er der en afsluttende evaluering af hele uddannelsesforløbet. 10

11 MODUL 1 KREDSSAMTALE MODUL 1: Kredssamtale HJEMMEOPGAVE SAMTALE MED MENTOR MODUL 2 DEN AKTIVE OG UNDERSØGENDE TM ER HJEMMEOPGAVE NETVÆRK AFTENEN FØR MODUL 3 TM S KOMMUNIKATIONS- VÆRKTØJER HJEMMEOPGAVE NETVÆRK AFTENEN FØR MODUL 4 DEN SAGOPLYSENDE TM ER HJEMMEOPGAVE 4 DAGE 3 1/2 DAGE 2 1/2 DAGE MODUL 2: Den aktive og undersøgende tillidsmand MODUL 3: Tillidsmandens kommunikationsværktøjer MODUL 4: Den sagsoplysende tillidsmand NETVÆRK AFTENEN FØR MODUL 5 TM S LEDERSKAB I SAMARBEJDSRELATIONER 2 1/2 DAGE MODUL 5: Tillidsmanden i samarbejdsrelationer HJEMMEOPGAVE NETVÆRK AFTENEN FØR MODUL 6 TM SOM STRATEGISK FORANDRINGSAGENT 3 1/2 DAGE MODUL 6: Tillidsmanden som strategisk forandringsagent AFREJSE 4. DAG EKSAMENSOPGAVE MODUL 7 EKSAMEN MODUL 7: Eksamen i Ledelse i praksis MODUL 8 PERSPEKTIVERENDE KREDSSAMTALE MODUL 8: Perspektiverende kredssamtale 11

12 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1: KREDSSAMTALE Sted I kredsen eller efter anden aftale Indhold Kort tid efter at du er tiltrådt som tillidsmand, indkalder din kreds dig til en kort samtale. Her introduceres du til hvervet som tillidsmand. Læs mere om mentor-systemet på side 23. Hjemmearbejde til modul 1 Du skal tilmelde dig et grunduddannelsesforløb på Det er en god ide at tilmelde sig i god tid, så du kan planlægge efter det. Selvom et uddannelsesforløb er fuldt booket, er det en god ide at skrive sig på venteliste, såfremt en plads bliver ledig. 12

13 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN MODUL 2: DEN AKTIVE OG UNDERSØGENDE TILLIDSMAND Sted Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør, Tlf Tid Første dag fra kl Sidste dag afrejse kl Transport Rejser du med toget? Så skal det ske til Slagelse station, da den videre transport derfra vil foregå i bus til Kobæk Strand. Ved kørsel i egen bil skal det ligeledes tilstræbes, at flere kursister kører sammen. Indhold Introduktion til uddannelsen, modulet, samarbejdsrelatio- ner og arbejdsformer Refleksion, læring og udvikling Præsentationsteknik og afprøvning Læring i netværk Introduktion til Akademimodulet Ledelse i praksis (LIP) Træning af samarbejde, mod og stærke relationer Planlægning, gennemførelse og opfølgning på 9 samtalen med nærmeste leder Arbejdet som TM og de arbejdsopgaver, der knytter sig til hvervet. Hjemmearbejde til modul 2 Du modtager et indkaldelsesbrev, hvori din forberedelse til modul 2 er beskrevet. 13

14 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN MODUL 3: TILLIDSMANDENS KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER Sted Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør, Tlf Varighed Modulet strækker sig over 3½ dag. Bemærk, at modulet starter med en netværksaften på Kobæk Strand fra kl Sidste dag er der afrejse kl Indhold Kommunikation som værktøj (LIP) Kildesøgning til det gode argument Mødeledelse Besøg i Finansforbundet Håndtering af uenigheder og konflikter (dette tema arbejdes der med på både modul 3 og 4). (LIP) Hjemmearbejde til modul 3 Se på Fronter hvor dine undervisere giver dig nærmere besked. 14

15 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN MODUL 4: DEN SAGSOPLYSENDE TILLIDSMAND Sted Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør, Tlf Varighed Modulet strækker sig over 2½ dag. Bemærk, at modulet starter med en netværksaften på Kobæk Strand fra kl Sidste dag er der afrejse kl Indhold Ansættelsesretslige forhold og samtaler herom Arbejdsmiljømæssige forhold, særlige beskyttelsesområder og samarbejde herom Håndtering af uenigheder og konflikter (dette tema arbejdes der med på både modul 3 og 4). (LIP) Hjemmearbejde til modul 4: Se Fronter hvor dine undervisere giver dig nærmere besked. 15

16 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN MODUL 5: TILLIDSMANDEN I SAMARBEJDSRELATIONER Sted Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør, Tlf Varighed Modulet strækker sig over 2½ dag. Bemærk, at modulet starter med en netværksaften på Kobæk Strand fra kl Sidste dag er der afrejse kl Indhold Undersøgelse af medlemmernes behov og interesser Ledelsen som central samarbejdsrelation Uformelle forhandlinger Overenskomstmæssige forhold. Hjemmearbejde til modul 5 Se på Fronter hvor dine undervisere giver dig nærmere besked. 16

17 MODUL 6: TILLIDSMANDEN SOM STRATEGISK FORANDRINGSAGENT Sted Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør, Tlf Varighed Modulet strækker sig over 4 dage plus en efterfølgende afrejsedag. Bemærk, at modulet starter med en netværksaften på Kobæk Strand fra kl Sidste dag er der afrejse efter morgenmaden. Indhold TM som fagpolitisk front-medarbejder TM som bisidder (vagthund) for medlemmerne Strategisk kommunikation Egen strategi for TM-arbejdet de næste skridt i mit arbejde som TM. Hjemmearbejde til modul 6 Se på Fronter hvor dine undervisere giver dig nærmere besked 17

18 MODUL 7: EKSAMEN I LEDELSE I PRAKSIS Sted Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K., Tlf Receptionen vil oplyse dig om, i hvilket lokale eksaminationen finder sted. Tid Eksaminationen varer 30 minutter inkl. votering. Hele holdet går til eksamen typisk over to dage. Eksamen Eksamen er en mundtlig prøve, hvor du får en karakter på baggrund af den mundtlige eksamination, hvori også din erhvervscase indgår. Det er frivilligt at gå til eksamen, men alle opfordres til at gøre det. Ved den mundtlige prøve skal du kommentere og uddybe din erhvervscase og gennem relevante teorier og undersøgelser vise din evne til at analysere praksis. Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis. En erhvervscase defineres som et kort oplæg til et virkelighedsnært scenarie f.eks. et morgenmøde, hvor du skal orientere dine kollegaer om 75, medarbejderens udviklingsplan eller en situation med mobning på arbejdspladsen. I erhvervscasen kan der arbejdes med konkrete problemstillinger set i lyset af det berørte fags stof, metoder og modeller. 18

19 Erhvervscasen er en kort beskrivelse af et scenarie på max. to A4 sider, der skildrer en relevant situation fra egen praksis. Casen afleveres sammen med en litteraturliste. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til dit mundtlige oplæg 2/4 til samtale 1/4 til eksaminators og censors votering samt en tilbagemelding til den studerende. Vejledning Inden du formulerer din erhvervscase, skal din problemformulering for casen godkendes af din vejleder. Du får tildelt en af underviserne fra det faste underviserteam som din vejleder. Denne vil også føre dig til eksamen. Du kan forvente op til en times individuel vejledning i forhold til eksamensprojektet. Formen aftales med din vejleder. Det kan være via mail, pr. telefon eller møde. Aflevering af problemformulering og erhvervscase Din vejleder skal godkende din problemformulering. Du skal aflevere din problemformulering i Fronter i PDF-format 2 3 uger før deadline for aflevering af erhvervscasen. Dine undervisere giver dig nærmere be-sked om dato for deadline. Din erhvervscase skal ligeledes afleveres i Fronter og som PDFfil. Dine undervisere giver dig besked om dato for aflevering. Vær opmærksom på de formelle krav til erhvervscasen, der fremgår af fagmodul planen. 19

20 OPBYGNING AF GRUNDUDDANNELSEN MODUL 8: DEN PERSPEKTIVERENDE KREDSSAMTALE Sted I kredsen eller efter anden aftale. Indhold Modul 8 er en samtale med et medlem af kredsbestyrelsen. Kredsen indkalder dig kort tid efter, at du er færdig med grunduddannelsen. Du vil sammen med indkaldelsen modtage en disposition samt eventuelle spørgsmål, som du skal forberede til samtalen. Samtalen er primært en perspektiverende samtale, hvor du får mulighed for at drøfte din tillidsmandskarriere. Du kan på under videreuddannelse for tillidsvalgte, orientere dig om de mange muligheder, du har for videreuddannelse. Således kan du inden samtalen have gjort dig nogle tanker om, hvad du kunne tænke dig at arbejde videre med. Ved samtalen får du udleveret dit diplom for gennemført tillidsmandsuddannelse. Dit eksamensbevis for modulet Ledelse i praksis, sendes direkte til din privatadresse fra Erhvervsakademiet Lillebælt. Din kreds får kun besked om, hvorvidt du er bestået eller ej. Din eksamenskarakter kendes således kun af dig og eksaminator. 20

21 FØR DU GÅR I GANG MED GRUNDUDDANNELSEN TILMELDING Du tilmelder dig grunduddannelsen på Finansforbundets hjemmeside under For tillidsvalgte, Grunduddannelsen. Tilmeldingen gælder det samlede uddannelsesforløb. Du følges med de samme personer gennem hele din uddannelse. Datoerne for de enkelte moduler fremgår af det forløb, du tilmelder dig. AFHOLDELSE AF 9 SAMTALE MED DIN NÆRMESTE På hjemmesiden under For tillidsvalgte, Grunduddannelsen, For deltagere finder du et e-learningsmodul om 9 samtalen, som du med fordel kan lade dig inspirere af, inden du gennemfører 9 samtalen med din leder. Du bør have gennemført samtalen, inden du starter på grunduddannelsen. FORBEREDELSE TIL GRUNDUDDANNELSEN Ca. 14 dage før du skal starte på uddannelsesforløbet, modtager du et indkaldelsesbrev, som indeholder de informationer, du skal bruge i din forberedelse til modul 2. Din forberedelse vil typisk bestå i at læse udvalgt litteratur, gennemse et videoklip og forberede svar på nogle spørgsmål. 21

22 MENS DU DELTAGER PÅ GRUNDUDDANNELSEN HJEMMEARBEJDE Der vil være forskellige praksisnære opgaver mellem modulerne. Det kan både være læsestof, et område du skal undersøge, eller opgaver du skal udføre i praksis. HØRENEDSÆTTELSE, ORDBLIDHED, EKSAMENSANGST ELLER LIGNENDE Finansforbundet grunduddannelse er for alle. Derfor tilbydes du specialpædagogisk vejledning, hvis du f.eks. har udfordringer med et af følgende områder: Læse/skrivevanskeligheder Ordblindhed Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der kræver hjælp til at geneføre uddannelsen Eksamensangst Andre udfordringer. Kontakt din faste underviser, som vil hjælpe dig med at afklare, hvad dine behov er og henvise dig til den specialepædagogiske vejleder, som Finansforbundet samarbejder med. FRONTER På modul 2 introduceres du til Fronter, som er en kommunikations- og informationsplatform. Her vil blandt andet ligge artikler, filer og bilag, som du skal læse og arbejde med. Du skal også aflevere din erhvervscase m.m. via Fronter. Får du problemer med at logge på Fronter, skal du kontakte Evy Grønvall på telefon

23 MENTOR Din kreds tildeler dig en mentor. Er du tilknyttet en finanskreds, er det en person fra kredsbestyrelsen (KB). Er du tilknyttet en virksomhedskreds, er din mentor en fællestillidsmand (FTM), en områdetillidsmand (OTM) eller et KB-medlem. Formålet, med at du tildeles en mentor fra kredsen, er at: Skabe en tæt kontakt til kredsen under din uddannelse Din mentor bliver en TM-faglig sparringspartner Din mentor kan give dig oplysninger, som du kan bruge i løsningen af dine praksisnære opgaver gennem uddannelsen Din mentor kan guide dig til de personer, som har den viden/erfaring, du har brug for Skabe et netværk i kredsen Skabe mulighed for, at du kan dele viden om dine medlemmers behov og ønsker. Hvad kan jeg bruge min mentor til? Du har mulighed for sparring med din mentor undervejs i din grunduddannelse. Første gang, du taler med din mentor, anbefales det, at I afstemmer forventninger til samarbejdet: Hvordan kan du kontakte din mentor (mail, telefon, personligt ect.)? I hvilket tidsrum? Hvilke forventninger har I til hinanden? Det kan jeg ikke forvente af min mentor Din mentor kan og skal ikke vejlede dig om din eksamensopgave. Har du spørgsmål til opgaven, skal du kontakte en af dine faste undervisere på grunduddannelsen. Alle spørgsmål om selve grunduddannelsen kan du få svar på ved at skrive til 23

24 MENS DU DELTAGER PÅ GRUNDUDDANNELSEN NETVÆRK Modul 3, 4, 5 og 6 indledes med aktiviteter i netværksgrupper. Formålet er, at du optimerer din læring. Eksempelvis kan netværk bruges til: Forberedelse til undervisningen En løftestang for et videre samarbejde efter uddannelsen Et forum, hvor du kan give og få hjælp Et erfarings- og vidensforum, når du skal hjælpe dine medlemmer Et interessefællesskab At få ideer til, hvordan du får ting på dagsorden på din arbejdsplads. E-LÆRING Finansforbundet har som tidligere nævnt udviklet et e-learningsmodul til 9 samtalen, som du finder på hjemmesiden. Du kan med fordel gennemføre e-modulet som forberedelse til din første 9 samtale med din leder. ER DU FAGLIG REPRÆSENTANT? Som faglig repræsentant kan du have behov for at blive klædt på, til at indgå i lokale forhandlinger, før du har afsluttet din grunduddannelse. Det er derfor muligt at deltage i et forhandlingskursus på videreuddannelsen for tillidsvalgte, før du har gennemført din grunduddannelse. Du tilmelder dig via Finansforbundets hjemmeside. Kurset hedder Forhandlingskursus for faglige repræsentanter og har en varighed på to dage. For yderligere information kontakt Finansforbundets Kursus og Karriere. 24

25 NÆSTEN FÆRDIG MED GRUNDUDDANNELSEN EKSAMEN Den mundtlige eksamen i Ledelse i praksis finder sted i Finansforbundet og er en samtale, som tager udgangspunkt i din erhvervscase. Du skal aflevere erhvervscasen via Fronter 2 3 uger før eksamen til den underviser, som skal eksaminere dig. Der er afsat 30 min. til eksaminationen inklusiv votering. Der afgives karakter efter 7-trins skalaen. Sygdom i forbindelse med eksamen Ved sygdom skal du senest om morgenen på eksamensdagen sende en mail til med din vejleder CC, og med en begrundelse for hvorfor du ikke kommer. Undlader du at sygemelde dig, betragtes det som et eksamensforsøg. Reeksamen Reeksamen kan tages ved den førstkommende eksamen på det efterfølgende forløb eller efter aftale. Såfremt det er muligt, vil din egen underviser eksaminere. Den samme erhvervscase bruges ved eksaminationen. Du har tre eksamensforsøg. AFSLUTTENDE EVALUERING AF GRUNDUDDANNELSEN Du vil efter modul 6 modtage et elektronisk spørgeskema pr. mail. Vi vil løbende bruge evalueringerne i vores videreudvikling af grunduddannelsen og sætter stor pris på, at du bruger tid på at udfylde skemaet. 25

26 PRAKTISKE FORHOLD Kontakt Hvis du har spørgsmål til din uddannelse, er du altid velkommen til at kontakte Finansforbundet på telefon Transport Rejser du med toget? Så skal det ske til Slagelse station, da den videre transport derfra vil foregå i bus eller fælles taxi til Kobæk Strand. Tjek gerne deltagerlisten i god tid inden uddannelsesstart og aftal samkørsel i taxaen. Ved kørsel i egen bil skal det ligeledes tilstræbes, at flere kursister kører sammen. Finansforbundet refunderer følgende udgifter Togrejser på standard Flyrejser (indenrigs) aftales med Finansforbundet inden bestilling af billetter Taxa efter regning mellem hjem og nærmeste station Taxa efter regning mellem Slagelse station og Kobæk Strand Kørsel i egen bil godtgøres efter statens regler (den lave km-takst). Den lave km-takst skyldes at skattereglerne vedr. kørselsgodtgørelse pr. 1. januar 2014 er ændret. Kobæk Strand Undervisningen på modul 2-6 foregår på Kobæk Strand. Hvis du er vegetar, allergiker eller har andet, som køkkenet skal tage højde for, skal du meddele det til Kobæk Strand senest dagen, før du ankommer, på mailadressen; Får du under opholdet brug for 26

27 hjælp, er du velkommen til at kontakte receptionen eller en medarbejder i restauranten. Overnatning Har du som tillidsmand brug for en ekstra overnatning ved modul 2 for at kunne møde til tiden på den 1. undervisningsdag, har du mulighed for dette. Det er Finansforbundet, som vælger og booker værelse som udgangspunkt på Kobæk Strand. Kontakt Finansforbundet såfremt du har brug dette. Forplejning Der er fuld forplejning på Kobæk Strand. Har du som tillidsmand mere end tre timers transport til uddannelsesstedet, kan du få refunderet udgifter til mad og drikke op til 100,- kr. Original kvittering vedlægges udgiftsbilag. Telefonudgifter Finansforbundet betaler rimelige telefonudgifter under din uddannelse dog ikke udenlandske. Børnepasning Hvis du ikke kan få arrangeret gratis børnepasning i forbindelse med din uddannelse, kan du rekvirere et specielt børnepasningsbilag hos Finansforbundet. Forsikring Er du så uheldig at komme til skade, mens du deltager på et modul, er du forsikret af Finansforbundet. 27

28 PRAKTISKE FORHOLD Udgifter og udgiftsbilag Udgiftsbilag hentes på Finansforbundets hjemmeside, Grunduddannelsen, Relaterede links. (I højre side). Udgifter i forbindelse med uddannelsen afregnes ved at sende udgiftsbilaget til Finansforbundet, att.: Evy Grønvall senest to uger efter endt modul. Originale kvitteringer skal altid vedlægges, dette gælder også brobizz. Hvis du benytter Brobizz, kan du udskrive Brobizztrækket fra banken. 28

29 SPØRGSMÅL (FAQ) Spørgsmål (FAQ) Har du spørgsmål i til uddannelsen, kan du formentlig finde svarene på hjemmesiden under Grunduddannelsen, eller du kan skrive til Vi står meget gerne til rådighed med råd og vejledning. 29

30

31

32 Version 6, august 2015 FINANSFORBUNDET APPLEBYS PLADS 5 / POSTBOKS 1960 / 1411 KØBENHAVN K / TELEFON

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af et praktisk forløb i en virksomhed og et parallelt

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Kursuskatalog 2016 TR Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Ny tillidsrepræsentant nye udfordringer Som nyvalgt tillidsrepræsentant står du over for mange nye udfordringer på arbejdspladsen. Fra

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

ORGANISERING. Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet. Procesfacilitering i organiseringsarbejdet. Projektstyring af organiseringsprojekter

ORGANISERING. Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet. Procesfacilitering i organiseringsarbejdet. Projektstyring af organiseringsprojekter ORGANISERING Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet Procesfacilitering i organiseringsarbejdet Projektstyring af organiseringsprojekter International inspiration, kursus i Danmark og studierejse

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger:

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger: Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Ansøgningsskema

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU : Formål med prøven Formålet er, at du får mulighed for at dokumentere i hvilken grad, du opfylder målene for prøven. Prøvegrundlag Forud for den mundtlige prøve skal du aflevere en individuel skriftlig

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Akademilederuddannelse Gennem et intensivt forløb over 4 moduler styrker du dine personlige og ledelsesfaglige kompetencer, og skaber dermed bedre resultater.

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER KMD OPUS PROCESRÅDGIVER CERTIFICERET UDDANNELSE FOR ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE I DET OFFENTLIGE, INKLUSIV KOMPETENCEGIVENDE EKSAMEN. BLIV CERTIFICERET KMD OPUS PROCESRÅDGIVER FÅ OVERBLIK OVER KOMMUNENS

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 219. Forbundssektorbestyrelsesmøde Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 Baggrund: Et væsentligt omdrejningspunkt i bestræbelserne på at udvikle en ny TR-uddannnelse har været s tillidsrepræsentanter og

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere