Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen har i sit arbejde valgt at have fokus på unge piger og kvinder i dette etnisk-kulturelle spændingsfelt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen har i sit arbejde valgt at have fokus på unge piger og kvinder i dette etnisk-kulturelle spændingsfelt."

Transkript

1 hilsen 2008 fra Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Nr November 2008 Diakoni - i etnisk spændingsfelt I samfundsdebatten har spørgsmålet om integration af unge med muslimsk baggrund været meget fremme igennem snart mange år. Her går især de store drenge og de unge mænd igen som en særlig udfordring. Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen har i sit arbejde valgt at have fokus på unge piger og kvinder i dette etnisk-kulturelle spændingsfelt. Forstander Lars Eyermann giver i sin artikel et indtryk af arbejdet og udfordringer i Bostedet Kastaniehusets liv og hverdag. Endvidere bringes interviews med to af de unge piger fra institutionen, der er hjemsted for unge kvinder og -piger på flugt. Leder af Bofællesskabet Rosenly, Marianne Honoré fortæller om Bofællesskabet Rosenly, der er midlertidigt hjemsted for voldsramte unge mødre, som søger at finde eget fodfæste i det danske samfund. Velkommen til Hilsen 2008

2 Indhold Side 3 Side 6 Side 8 Side 10 Side 15 ET TILFLUGTSSTED FOR UNGE PIGER PÅ FLUGT Af forstander Lars Eyermann KASTANIEHUSET ER ET STED, HVOR MAN FØLER SIG TRYG Af souchef Kirsten Høgh KASTANIEHUSET HAR HJULPET MIG PÅ RETTE SPOR Af sagsbehandler Lena Trougaard BOFÆLLESSKABET ROSENLY EN BASE FOR LIV, VÆKST OG MULIGHEDER Af leder af Bofællesskabet Marianne Honoré EN VIFTE AF TILBUD Redaktion: Lars Eyermann, Edy Kjærsgaard og Marianne Zehngraff Fotos fra Bostedet Kastaniehuset: Fotograf Julie Skovbo Frisch-Jensen Fotos fra Bofællesskabet Rosenly: Marianne Honoré SANKT LUKAS JULESTUE Lørdag den 6. december 2008 kl

3 Et tilflugtssted for unge piger på flugt Af forstander Lars Eyermann Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen driver i samarbejde med Red Barnet Bostedet Kastaniehuset, der er opholdssted for unge piger med etnisk minoritetsbaggrund. Institutionen har til huse på Sankt Lukas Stiftelsen og er et hjemsted for unge piger, der er ramt af konflikt med eget hjem i samspil med alvorlige sociale- og kulturelle problemer. 1. oktober 2008 fyldte Bostedet Kastaniehuset 4 år. I den forløbne tid har arbejdet udviklet sig i takt med de ændringer, som har fundet sted i målgruppen og i samfundet. Da Kastaniehuset blev oprettet for 4 år siden, var hensigten at tilbyde et tilflugtssted og et hjem for unge piger, som behøvede omsorg og pædagogisk støtte og behandling udenfor eget hjem. Målgruppen var unge piger mellem 14- og 18 år, som var i konflikt med eget hjem p.g.a. spændinger mellem dansk kultur og et indvandrermiljø med traditionelle muslimske normer. Det var således tanken, at beboerne i Bostedet Kastaniehuset skulle hjælpes og støttes, så skolegang kunne fortsættes eller et uddannelsesforløb kunne påbegyndes, og de unge kunne hjælpes til at finde eget fodfæste i det kulturelle spændingsfelt, som var deres. Et midlertidigt hjem for unge på flugt I den forløbne tid har det imidlertid vist sig, at de piger, som kommunerne faktisk visiterer til Bostedet, har langt sværere problemer med i bagagen. De kulturelt betingede konflikter mellem generationerne overskygges oftest af alvorlige sociale- og psykiske problemer. De fleste unge er således stærkt prægede af familierelaterede problemer med vold, overgreb og svage ressourcer af forskellig art. Flugt eller tvangsfjernelse fra hjemmet er tillige hyppigt med til at danne baggrund for de ofte svære traumer, som de unge har med i bagagen. Det har således vist sig, at mange at dem har det psykisk så dårligt, at de næsten ikke magter at gå i skolen eller at gennemføre et uddannelsesforløb. Mange har også store huller i deres skole-uddannelse, og flere bliver i lange perioder hjemmeundervist. I betydeligt omfang bruger de deres dagligdag på at komme følelsesmæssigt på fode. Deres kulturelle baggrund har også været, at pigerne i deres hjemland slet ikke skal have en uddannelse af den ene eller anden art. De skal først og fremmest giftes. 3

4 Tid til samtale Øget vægt på støtte og fælles opgaver i dagligdagen Bostedets pædagogik er lagt an på, at det er piger, som kan tage ansvar for sig selv og deltage i alle de praktiske ting i Bostedet. For eksempel er der ikke ansat en person til at lave mad, rengøring af lokalerne og andre praktiske tiltag. Disse områder skulle indgå som en del af deres dagligdag sammen med personalet. Det har skabt nogle store konflikter med pædagogerne og personalet. Måske har man stillet for store krav til pigerne, skønt de var så følelsesmæssigt belastede. Det er i dag sådan, at de laver mad og gør rent sammen med personalet. Ved Bostedet Kastaniehusets start var det hensigten, at der skulle arbejdes med de unge og deres samspil med familierne. Da det viste sig, at langt de fleste af beboerne er på skjult ophold, er dette ikke muligt. Kontakten med de pårørende varetages af sagsbehandleren, der holder disse underrettet om, hvordan den unge har det. Unge piger på skjult ophold Familien ved som regel ikke, hvor pigen opholder sig. Måske kan man genoptage kontakten til familien? Dog er det kun ganske få af pigerne, der har en kontakt til familien, og i de tilfælde prøver 4

5 Bostedet at samarbejde med dem. Man ønsker gerne, at de kommer på besøg i huset, og at pigerne med følgeskab fra pædagogerne kan tage på besøg i hjemmet eller ude i byen. Eller at de kan ringe til én i familien -måske en søster eller bror. Mange af pigerne har aldrig fortalt, hvad de har været ude for i deres forholdsvis korte liv. Og tilliden til, at voksne kan hjælpe, er i udgangspunktet meget lille. I dag bruges der meget tid på at genopbygge et tillidsforhold til andre, at de tør åbne sig og fortælle om de traumatiske hændelser og familieforhold, som tynger dem. Svingende pres og nye udfordringer Da kommunalreformen blev gennemført pr. 1. januar 2007 medførte det en længere periode uden tilgang af nye beboere. Nu har kommunerne atter fundet fodslaget. Alligevel er der store svingninger i perioder med tilgang af nye beboere. Vintermånederne er her en stille periode. Når sommeren nærmer sig, er der derimod ofte et stærkt pres fra kommunerne om plads i Bostedet. Med den forestående sommerferieperiode planlægges i familierne ferierejser med besøg hos familie og slægtninge i oprindelseslandet. Her spidser konflikterne ofte til, når de unge piger frygter at skulle møde en kommende ægtefælle med efterfølgende ægteskab til følge. Med svingningerne i tilgangen af nye beboere i Bostedet er det vanskeligt at opretholde de nødvendige personaleressourcer. Hertil kommer, at de tunge- og omfattende problemer, de unge har med sig, kræver støtte og behandling i et omfang, som ikke oprindeligt var forudsat. Tid til madlavning Det er baggrunden for, at Bostedet Kastaniehuset arbejder for en regulering af personale-normeringen til de reelle behov. Endvidere er der sket det glædelige, at Integrationsministeriet har bevilget midler til etablering af et antal akutpladser. Dermed åbnes der mulighed for, at man fremover bedre vil blive i stand til at kunne tage imod de unge med kort varsel, når det er påkrævet og at imødekomme dem med de omfattende behov, som er deres. 5

6 Kastaniehuset er et sted, hvor man kan føle sig tryg Kirsten Høgh (KH), der er medarbejder i Kastaniehuset, har interviewet Youssah (Y), der er 19 år og har boet i Kastaniehuset fra hun var 16- til 18 år. I dag bor hun i egen lejlighed og klarer sig selv. Hendes navn er ændret. Tid til at være på vej KH: Y, hvorfor kom du til at bo på Kastaniehuset? Y: Jeg havde problemer med min familie. En sommer var jeg med familien på ferie i Iran. Selv om jeg ikke ville, blev jeg sendt til Afganistan. Der var det planen, at jeg skulle giftes med min fætter. Heldigvis fik jeg kontakt til de danske myndigheder, som hjalp mig ud af landet. De sørgede for at jeg kunne komme til Kastaniehuset. KH: Hvad var det bedste ved at bo i Kastaniehuset? Y: Det bedste var samværet med de andre piger. Det betød meget at lære nye piger at kende, som kommer fra samme baggrund som mig og har omtrent de samme problemer med deres familie. Det er en stor fordel, at vi har samme baggrund. Så er det lettere at forstå de andre og at støtte hinanden. Det er nemt at identificere sig med de 6

7 andre. Og det var godt at tale med pædagogerne i huset. KH: Hvad fik du støtte til i hverdagen? Y: I Kastaniehuset fik jeg hjælp til at sætte ord på mine følelser. Og jeg fik lært at blive bedre til at styre min vrede. Jeg blev også meget mere selvstændig, og jeg har lært at klare mig selv, efter at jeg flyttede fra Kastaniehuset. Det ville jeg ikke have lært derhjemme. KH: Hvad tænker du om din religion i forhold til Kastaniehuset? Y: Kastaniehuset er et sted, hvor jeg altid har følt mig tryg. Her bliver der taget hensyn til min muslimske baggrund. Jeg har tidligere oplevet, at andre piger blev kritiseret, fordi de f.eks. gik med tørklæde. I Kastaniehuset er der plads til, at man kan praktisere sin religion, uden at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det. Jeg tror også, at forældrene har nemmere ved at acceptere en anbringelse i Kastaniehuset, da det er et sted, hvor der bliver taget hensyn til de muslimske traditioner. Der bor f. eks. ikke drenge, og pigerne må ikke drikke. Der er også faste tider, hvor pigerne skal komme hjem. Personalet skal vide, hvor pigerne opholder sig og, hvem de er sammen med, når de er ude osv. Jeg tror, det er regler, som har medvirket til, at pigen har Tid til eget værelse mulighed for at bevare sin ære som en god muslimsk pige. Derved har hun også lettere ved at blive accepteret i sit gamle miljø ved en eventuel tilbagekomst. KH: Hvad tænker du om det danske samfund og en sådan institution som Kastaniehuset? Jeg synes, det er godt, der findes et sted som Kastaniehuset, hvor piger har mulighed for at bevare deres egen kultur. Samtidig lærer man at respektere andres måde at leve på. Selv har jeg i mødet med de andre piger og personalet fået indblik i andre menneskers måde at opfatte tingene på, og jeg synes, jeg har udviklet mig personligt i de to år. Jeg opfatter mig selv som en afghansk pige, selv om jeg bor i Danmark. Jeg vil have lov til at bevare min egen kultur, men jeg respekterer den danske kultur. Jeg forsøger at leve med de to kulturer på en sådan måde, at jeg tager, hvad jeg kan bruge fra hver kultur. 7

8 Kastaniehuset har hjulpet mig på rette spor Lena Trougaard (LT), der er medarbejder i Kastaniehuset, har interviewet Xenia (X), der er 15 år og en af institutionens beboere. Navnet er ændret. LT: Hvad er baggrunden for, at du kom til Kastaniehuset? X: Jeg kom til at bo på Kastaniehuset, efter jeg blev fjernet fra mit hjem p.g.a. vold. Det var 3. gang jeg var stukket af hjemmefra, men da havde jeg kun været væk i kortere tid. De andre gange havde jeg bedt om at komme hjem igen, men ikke denne gang. Jeg troede ikke mere på, at forholdene derhjemme ville ændre sig - og nu havde jeg besluttet at gøre noget for mig selv. Det tog lang tid, før jeg faldt til ro og troede på, at jeg nu var i sikkerhed og fik den ro og omsorg, jeg behøvede. LT: Hvad er du mest glad for ved at bo her? X: Det bedste ved Kastaniehuset er pædagogerne. De venter, til man har truffet sine egne beslutninger og bakker så den beslutning op. De støtter en i at komme på rette spor. De er der også for en, når man har det dårligt og trænger til knus og omsorg. Tid til smykker 8

9 LT: Hvordan synes du, at du er blevet støttet her? X: I Kastaniehuset er der tid til at lytte og nogen at betro sig til. Mens jeg har boet her, har jeg haft meget brug for at tale om de mange svære valg, jeg har måttet træffe og det at miste min familie, søskende, skolekammerater og hele netværket i den by, jeg kom fra. Det hele handler om tillid. Det tager tid at lære de voksne - pædagogerne at kende, og før man gør det, har man ikke lyst til at betro sig til dem om det, man har oplevet. LT: Hvordan har det været at møde de andre piger her? X: Det er lidt som at få en ny familie. De andre erstatter den familie, man har forladt - og de er der for en, når man har det dårligt, og de kan genkende ens historie. LT: Hvordan er det at være her som en muslimsk pige? X: Det er noget at det, pigerne taler med hinanden om, og hvis de har spørgsmål, kan de også spørge de voksne. Særligt de muslimske medarbejdere taler vi med om vor religion. Jeg har jo ikke valgt min religion. Det har mine forældre, og jeg har mange spørgsmål i forbindelse med min religion også om døden. Jeg er også interesseret i at lære om andre religioner og det, jeg dér kan sammenligne med min egen religion. I Kastaniehuset kan man få lov at være sig selv finde ud af, hvem man er som person og måske finde frem til sine mål. Nogle piger tager tørklædet af, når de flytter ind på Kastaniehuset og tager det måske på igen, når de får en kæreste eller flytter hjem igen. De får også mulighed for at gå i det tøj, de har lyst til og prøve forskellige tøjstile. LT: Hvad tænker du om at være en muslimsk pige i det danske samfund? X: Jeg tror, at alle pigerne fra Kastaniehuset vil tage nogle danske traditioner med sig, f.eks at holde fødselsdag. Det har jeg også prøvet derhjemme, da jeg var lille, for det var en sjov fest for vennerne fra børnehaven og i skolen. Der vil sikkert også være mange, der vil holde juleaften, når de får børn - for deres børns skyld. De fleste piger på Kastaniehuset vil også gerne have en uddannelse, og det vil være muligt for dem, hvis det er det, de beslutter sig for. 9

10 Bofællesskabet Rosenly en base for liv, vækst og muligheder Af leder af Bofællesskabet Rosenly Marianne Honoré Bofællesskabet Rosenly er et fristed for etniske minoritetskvinder og deres børn med en baggrund af tunge- og komplekse problemer. I Bofællesskabet ydes omfattende støtte til at gøre kvinderne duelige til et selvstændigt liv som mødre og forsørgere i Danmark. Marianne Honoré fortæller om livet og arbejdet i Bofællesskabet Rosenly. Da Bofællesskabet Rosenly startede i 2006, havde vi ikke taget højde for, at den nye kommunalreform skulle blive årsag til så store forhindringer i relation til at formidle Rosenlys tilbud til borgerne. Samtidig var vi afhængig af kommunerne, som skulle bevillige de henvendelser, vi fik andre steder fra. Det var umuligt at komme i kontakt med kommunerne, og kom vi endelig igennem, var der ingen, som vidste, hvem der skulle arbejde med målgruppen. Så på trods af, at vi havde 40 henvendelser og fremvisninger det første år, flyttede den første familie først ind i Rosenly 5. februar Det var en ung mor og et spædbarn på 3 mdr. Fra 1. juli 2007 har Rosenly haft fuldt hus. Indtil dato har der boet 9 mødre med tilsammen 10 børn i Rosenly. De har været her mellem 2- og 13 måneder. Lige nu har vi 4 mødre og 5 børn i alderen fra 5 mdr. til 4 år boende. Familierne har været her i henholdsvis 10 mdr., 9 mdr., 6,5 mdr. og 3 mdr. Opgaver med forældrerollen, netværk og kompetencer Dagligdagen er spændende og afvekslende. Dog er der nogle fælles grundlæggende opgaver med familierne. Blandt disse kan nævnes, at styrke mor-barn relationen styrke forældre kompetencen støtte opbygning af et holdbart netværk styrke mødrenes danskkundskaber og bevidsthed om egne evner, kompetencer og jobmuligheder. Uden dansk sprog og erhvervserfaring Ingen af mødrene har ved indflytning i Rosenly haft en afsluttet dansksproget uddannelse. Størstedelen kan ikke kommunikere på dansk, men lidt på engelsk. Ingen har erfaringer på det danske arbejdsmarked, og kun én mor har haft arbejde i sit hjemland. I en periode passede Rosenly børn for 2 mødre, der ikke havde 10

11 Ved undervisningen fået plads i børneinstitution. Begge var meget motiveret for at starte danskundervisning, og vi vurderede, det var vigtigt, at dette blev realiseret så hurtigt som muligt. To unge kvinder flyttede ind umiddelbart, før de skulle føde. De havde begge brug for individuel undervisning og vejledning i fødselsforberedelse og løbende individuelle samtaler omkring fødslen. Efter fødslen var der ekstra behov for støtte til amning samt instruktion til grundlæggende opgaver omkring barnet. Spørgsmålene var mange og handlede om hel basal viden. Læring og tilegnelse fra bunden I projektets udarbejdelse var det planen, at mødrene hurtigst muligt skulle starte med 3 dages danskundervisning på Hellerup Sprogcenter, som ligger på Stiftelsens område. To gange om ugen var der planlagt undervisning i Rosenly, men dette har det ikke været muligt at gennemføre. Årsagen er, at undervisningen på sprogskolen foregår på forskellige dage og på forskellige tidspunkter. Vi har derfor valgt at have større fokus på den individuelle undervisning, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte kvindes situation med fokus på hendes ressourcer og hjælp til selvhjælp. Spørgsmålene og opgaverne er mangeartede. Her følger nogle eksempler: Det drejer sig f.eks. om hjælp til overblik over økonomi og budgetlægning og kontakt til diverse offentlige instanser. Det handler om planlægning og tilrettelæggelse af dagligdagen, om lektiehjælp eller fødselsforberedelse. Efter fødsel gælder det om amning/ikke amning, gråd, sygdom, småbørns behov og stimulation, kost og udvikling og meget andet. Nævnes kan også basale ting som f.eks. 11

12 Ved symaskinen implimentering af faste rutiner omkring barn/børn, hygiejne, kvindesygdomme, hovedrengøring m.m. Vi har løbende individuelle samtaler, hvor vi taler om uddannelse og arbejde. Den enkelte hjælpes til at afklare sine ønsker for fremtiden både arbejdsmæssigt og personligt. Vi afholder fælles husmøde hver uge, og vi tilbyder gymnastik to gange om ugen for dem, som er hjemme. Herudover tilrettelægger vi forskellige arrangementer, der foregår eftermiddag, aften eller weekend. Ved computeren I erhvervspraktik på Sankt Lukas Stiftelsen Når mødrene er parate til at afprøve arbejde, er der et godt samarbejde med Sankt Lukas Stiftelsens forskellige arbejdspladser, hvor de har mulighed for at komme i praktik indenfor pædagogområdet, rengøring-og køkkenområdet samt social-og sundhedsområdet. Vi følger den enkelte tæt med løbende opsamling og evaluering af forløbet. Lige nu er en af vore mødre færdig med en længere praktikperiode i storkøkkenet; det har været en stor succes for hende. Det er tydeligt, at hun har erhvervet sig et større ordforråd på dansk, og samværet med danske kolleger har været en dejlig oplevelse for hende. Hun er nu startet i et forløb i børnehaven Lundegaard, som ligeledes ligger på Sankt Lukas Stiftelsen, og her har hun fået en meget stor udfordring, da dansk børneopdragelse og hendes kulturs børneopdragelse ligger meget langt fra hinanden. Opbygning af socialt netværk og efterværn Størstedelen af familierne, der flytter ind i Rosenly har brug for at etablere et nyt netværk. Vi har derfor arrangeret kontakt og sam- 12

13 arbejde med andre instanser, som arbejder med målgruppen. Rosenly s familier har været på udflugter, til kvindefester, og de har selv inviteret kvinder til Rosenly. Det har været hyggelige arrangementer, men der er endnu ikke etableret varigt venskab mellem de familier, der har deltaget. Enkelte kvinder har fået veninder fra sprogskolen, som de inviterer hjem efter skole, og herudover er der en rigtig god nabokontakt på Sankt Lukas Stiftelsen, hvor specielt en søster ofte gæster Rosenly til stor glæde for alle. Rosenly s efterværn er ikke formaliseret. Vi arbejder på en formaliseret familierådgivning. Der er opsamlet nogle erfaringer gennem den frivillige rådgivning. Tidligere beboere bliver inviteret til sociale aktiviteter sammen med de kvinder, der bor her nu. Hvem er det så, der har boet og bor i Rosenly? Den oprindelige tanke med Rosenlys målgruppe var, at det skulle være voldsramte-, etniske minoritetskvinder med børn, der efter endt krisecenterophold skulle flytte i egen lejlighed, men som ikke magtede dette på grund af den nye sociale situation. Virkeligheden er anderledes. Der er flere forskellige årsager til, at kvinderne får bevilget ophold i Rosenly. Enkelte er kommet fra krisecenter, andre direkte hjemmefra. Nogle har boet på kollegium, hvor det ikke er tilladt at bo med et barn, og de er derfor blevet opsagt umiddelbart inden fødslen. Andre er henvist fra projekter, der har dagtilbud for etniske minoritetskvinder, hvor kvinder har bedt om hjælp. Der er ingen af Rosenlys familier, der har været forfulgt eller truet på livet af ægtemænd eller forældre. Men fælles for kvinderne er, at de alle har oplevelser af fysisk- og psykisk overlast med sig i bagagen. Desuden er flere af mødrene vokset op uden deres egen mor, og de mangler tydeligt en rollemodel. Størstedelen af dem, der har boet og bor i Rosenly, har ikke permanent ophold i Danmark. De lever derfor med et ekstra psykisk pres for, hvad der skal ske dem fremover. Den oprindelige tanke var, at familierne skulle have et længerevarende ophold i Rosenly for at sikre en optimal integration for både kvinder og børn. Men kommunerne bevilger ikke lange forløb. De forpligter sig højst 3 mdr. ad gangen. Dette gør resultatet af vores arbejde vanskeligt, da tilegnelse af ny viden og erkendelse tager lang tid 13

14 Udviklingen under opholdet og mulighederne ude i samfundet Fælles for mødrene her er, at de er kommet hertil med en ludende- og træt kropsholdning, kedelig ansigtskulør og en opgivende tilgang til fremtiden. Fælles for børnene har været enten ekstrem voldsomhed og uro eller overdreven tilbageholdenhed. Børnene har ikke haft faste spise-og sove- tider. Mødrene kan ikke sige nej til slik og sodavand, og samtidig har de ikke tradition for at stimulere børnene ved leg eller andre aktiviteter. Der sker en stor positiv forandring for de familier, der har boet her gennem længere tid. Dem, der har boet her længst, er de unge mødre med spædbørn, og her har vi set en meget positiv udvikling i forhold til at strukturere hverdagen og have fokus på barnets behov. For de kvinder, som bor her lige nu, ser vi ligeledes en positiv udvikling både personligt og sprogligt; og for de større børn har vi oplevet meget stor ændringer. Ved vaskemaskinen Hvordan har beboere klaret sig videre i samfundet? Vor erfaringsgrundlag er baseret på 9 beboere gennem halvandet år, hvoraf 3 familier kun boede her i ganske få måneder. De 2 familier, der boede her mellem 9- og 13 måneder, klarer sig rigtig godt. Begge fik tildelt en lille studielejlighed i deres hjemkommune. Den ene mor blev optaget på sin drømmeuddannelse, inden hun flyttede fra Rosenly, og hun lever nu af dobbelt SU, som gør at familien er bedre økonomisk stillet. Den anden familie flyttede, inden barselsorloven var slut. Vi har jævnlig kontakt med dem, og det går rigtig godt. Mor er startet i 9. klasse, og barnet er kommet i vuggestue. De trives begge fint, men har stadig brug for Rosenly. 14

15 En vifte af tilbud Brochurer og oplysninger fås ved henvendelse til Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen tlf Sankt Lukas DIAKONIFÆLLESSKAB Nye medlemmer indbydes til at deltage i et fællesskab, hvor Guds kærlighed og omsorg styrker den enkelte i kristenlivet og i det diakonale arbejde; Et menneskeligt fællesskab med diakonale opgaver. Sankt Lukas ÆLDREOMSORG pleje og rekreation På Lindely, Stiftelsens ældrehjem, tilbydes permanente plejeophold samt tidsbegrænsede rekreationsophold. Lindely har dejlige store eneværelser med bad, toilet, tv-stik, telefon og udsigt til grønne arealer. Sankt Lukas HOSPICE Omsorg og pleje af alvorligt syge og døende i tryg og hjemlig atmosfære. Opgaven er at skabe nærvær, yde bedst mulig lindring af sygdommens symptomer og yde hjælp til at leve med døden i vente samt støtte og hjælp til de pårørende. Sankt Lukas HJEMMEHOSPICE I tilknytning til Sankt Lukas Hospice er der i samarbejde med Region Hovedstaden oprettet et udgående Hospiceteam. Teamet yder støtte til plejen af uhelbredeligt syge og døende i eget hjem og på plejehjem. Sankt Lukas RÅDGIVNINGSTJENESTE Rådgivningstjenesten tilbyder individuelle samtaler og par- og familiesamtaler til alle, der har brug for et lyttende øre eller mod til at tage ansvar. Sankt Lukas MØDESTEDET Mødestedet er åbent for alle med tilbud om samvær og diverse aktiviteter. Nyoprettet Netcafé med mulighed for hjælp. Hver dag kan købes middag, smørrebrød, kaffe og kage mm. Sankt Lukas REFUGIUM SMIDSTRUP STRAND I dejlige omgivelser nær Gilleleje i Nordsjælland. Åbent hele året for kurser, møder og konferencer. Ferieophold tilbydes i sommerperioden. Integreret daginstitution LUNDEGÅRD For børn mellem 0-6 år. Den kristne grundholdning giver sig bl.a. udslag i en månedlig børnegudstjeneste. Bostedet KASTANIEHUSET Tilbyder døgnophold og behandling af længere varighed for unge piger med etnisk minoritetsbaggrund. BOFÆLLESSKABET ROSENLY For mødre med børn med etnisk baggrund 15

16 Julestue Besøg Sankt Lukas Stiftelsens julestue. Kom og vær med. Tag familie og venner med lørdag den 6. december 2008 Kl Julestuen åbnes med andagt i kirken ved forstander Lars Eyermann Kl Musikalsk underholdning i kirken Kl Julestuen lukkes Boderne byder på forskellige lækkerier. Der findes hjemmelavede marmelader, strikvarer, blomsterdekorationer m.v. - også en tombola. Måske du finder en julegaveide i en af boderne. Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Bernstorffsvej 20 Telefon Telefax Bankkonto 2900 Hellerup Indgang gennem hovedporten PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen Lukas Fællesskabet en unik landsby i storbyen Vores vision er, at vi vil skabe en form for landsby i storbyen, hvor vi tør bevæge os lidt langsommere, fordi vi tror på værdien i at tænke i et vi frem for

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

- for etniske minoritetsbørn og -unge. Red Barnets. børnehuse

- for etniske minoritetsbørn og -unge. Red Barnets. børnehuse - for etniske minoritetsbørn og -unge Red Barnets børnehuse Lindhøjgård Lindhøjgård blev stiftet i 1998. Opholdsstedet har til huse i en stor ældre villa, centralt beliggende i Lynge, Allerød kommune.

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet.

Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet. Plejefamilier Fortæller Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet. 2005 Plejeforældre fortæller er en filmserie i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn 0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte 0-2 ÅR Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund GENTOFTE PLEJEBOLIGER Pårørende til beboere på Ordruplund 1 Velkommen til pårørende på Ordruplund Denne folder er til dig, der er pårørende til en beboer på Ordruplund. Heri kan du finde praktiske oplysninger

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

KUN FOR. Baggrund KASTANIEHUSET AF EVA NITSCHKE

KUN FOR. Baggrund KASTANIEHUSET AF EVA NITSCHKE KASTANIEHUSET AF EVA NITSCHKE MODELFOTO: BAM KUN FOR Psykolog Inge Loua har siden 1995 arbejdet i interkulturelle sammenhænge. I dag er hun initiativtager til og leder af døgninstitutionen Kastaniehuset

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Dit barn bor i Danmark

Dit barn bor i Danmark Dit barn bor i Danmark Til forældre Denne pjece henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med pjecen er at give information om det at være forælder i Danmark, så der er de

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen Lukas Fællesskabet en unik landsby i storbyen Vi vil skabe en form for landsby i storbyen, hvor vi tør bevæge os lidt langsommere, fordi vi tror på værdien i at tænke i et vi frem for et jeg. Vi vil skabe

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Boligudsættelse fra et børneperspektiv i Danmark

Boligudsættelse fra et børneperspektiv i Danmark Boligudsættelse fra et børneperspektiv i Danmark Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI Konferencen Barnfattigdom Radisson Blu Hotel, Stockholm, 19.3.2014 Konsekvenser af fattigdom for børn

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

PS Landsforenings generalforsamling 2009. "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann

PS Landsforenings generalforsamling 2009. At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser Psykolog Susanne Bargmann PS Landsforenings generalforsamling 2009 "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann 1 Forældre-perspektiv: Skyld - hvor er det jeg har fejlet som mor/far?

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

VISO konference 1. dec. 2015

VISO konference 1. dec. 2015 VISO konference 1. dec. 2015 Mutya Koudal, specialkonsulent Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ære er svært at forklare. Det er de bare. Det er noget, man har og den skal man passe

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Forældre og børn sommer 2011

Forældre og børn sommer 2011 Forældre og børn sommer 2011 1. Hvilken aktivitet har du deltaget i? Djursland-lejr 23,5% 8 Falster-lejr 38,2% 13 Dagtur med Agape 28. maj 0,0% 0 Dagtur med Agape 29. maj 0,0% 0 Døgntur med Agape primo

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Vedtægt for Lukas Fællesskabet

Vedtægt for Lukas Fællesskabet 1 Vedtægt for Lukas Fællesskabet 1 Navn og hjemsted Denne vedtægt gælder for Lukas Fællesskabet, der er hjemmehørende på Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, Gentofte

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere