Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen"

Transkript

1 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi B08 Pædagogisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode (a), børn og unge B08 - Educational Psychology, including Psychological Assessment (a), children and adolescents Anja Hvidtfeldt Stanek Dato 2. marts 2015 Indhold: Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide Om modulet... 2 Modulets varighed... 2 Forudsætning... 3 Formål... 3 Studieadministrativ koordinator... 3 Modulbestyrer... 3 Underviserne Studieordningens mål for modulet... 4 Fagspecifikke målbeskrivelser... 4 Generelle målbeskrivelser Undervisningsform... 4 Projektarbejdet Ugeplaner... 5 Moduluge 1 (uge 15): Pædagogisk psykologi... 5 Tirsdag, d , kl , lokale: U Tirsdag, d , kl. 13: , lokaler: U46, U11, U24A, U Onsdag, d , kl. 10: , lokaler: U11, U24A, U Torsdag, d , Kl , lokaler: U11, U24A, U Fredag, d , Kl , lokale: U Fredag, d , Kl 14:00 grupper og projektforslag skal være indsendt... 6 Moduluge 2 (uge 16): Pædagogisk psykologi... 7 Mandag d kl , lokale: U Fredag d , kl , lokale: U Moduluge 3 (uge 17): Pædagogisk psykologi... 7 Tirsdag d , kl , lokale: U Torsdag d , kl , lokale: U Moduluge 4 (uge 18): Pædagogisk psykologi... 8 Tirsdag d kl , lokale: U Torsdag d , kl , lokale: U Moduluge 5 (uge 19): Pædagogisk psykologi... 9

2 Tirsdag d kl , lokale: U Torsdag d kl , lokale U Moduluge 6 (uge 20): Test- og undersøgelsesmetode (Børn & Unge)...10 Mandag d kl , lokale: U Mandag d kl , lokale: U Tirsdag d kl , lokale: se nedenfor Tirsdag d kl , lokale: U24A Moduluge 7 (uge 21): Test- og undersøgelsesmetode (Børn & Unge)...12 Mandag d kl , lokale: U Tirsdag d kl , lokale: Se nedenfor Tirsdag d kl , lokale: U Torsdag d kl , lokale: U Moduluge 8 (uge 22): Pædagogisk psykologi Eksamen Omprøve Litteratur Evaluering af modulet...16 Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Om studieguiden Formålet med denne studieguide Studieguiden er dit orienteringskort til din uddannelse dvs. den beskriver, hvor du starter (hvilke forudsætninger, du forventes at have), hvilken rute du skal følge (under-visning og opgaver undervejs) og hvad målet er (hvad skal du kunne til prøven). Studieguiden hjælper dig også til at finde det rette udstyr (anbefaler litteratur og andre læringsressourcer). Endelig indeholder den alle de praktiske oplysninger, du har brug for. Opbygningen af denne studieguide Studieguiden beskriver dine aktiviteter på ugebasis. For hver uge angives 1. Ugens forelæsninger med en kort angivelse af emnet, lokalet mm. 2. Ugens hold- og/eller gruppetimer med angivelse af om der er ekstra materiale på e-learn. 3. Litteratur til undervisning 4. Hjemmeopgaver til de enkelte aktiviteter 2. Om modulet Modulets varighed Modulet begynder i uge 15, 2015 og slutter i uge 22,

3 Forudsætning Ingen. Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til pædagogisk psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere teoretiske og forskningsmæssige problemstillinger relateret til udvikling, undervisning og læring, og individuelle og gruppe forskelle heri, samt diagnostiske og praksisrelaterede strategier overfor børn, unge og voksne med indlæringsvanskeligheder eller andre pædagogisk relaterede udfordringer. På modul B08 skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for test- og undersøgelsesmetoder i psykologi i forhold til børn og unge. Studieadministrativ koordinator Anne-Christina Nielsen Telefon: , mobil: Modulbestyrer Anja Hvidtfeldt Stanek, Institut for Psykologi, Telefon: Underviserne I dette modul vil du møde følgende undervisere: Anja Hvidtfeldt Stanek, Institut for psykologi Øvrige forelæsere: Adjunkt Jakob Bøje, Institut for Kulturvidenskaber Specialpsykolog, ekst. lektor Christian A. Stewart-Ferrer, Specialpædagogisk Rådgivning, Odense Kommune Adjunkt Ditte-Marie From, Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet Professor, Morten Nissen, Århus Universitet, Institut for Uddannelse og pædagogik Ph.d. stipendiat, Mads Bank, Københavns Universitet, Institut for psykologi Undervisere i test og undersøgelsesmetoder: Ledende psykolog Lone Hjerrild Møller, Børne-Ungdomspsykiatrisk Universi- 3

4 tetsafdeling Odense Cand.psych. Trine Vestergaard, Børne-Ungdomspsykiatrisk Universitetsafdeling Odense Cand.psych. Sissel Brønserud, Børne-Ungdomspsykiatrisk Universitetsafdeling Odense Specialpsykolog, ekst. lektor Christian A. Stewart-Ferrer, Specialpædagogisk Rådgivning, Odense Kommune Cand.psych. Kaja Schilling, specialist i klinisk børnepsykologi, Sundhed og Forebyggelse Syd, Odense Kommune Anni Elmgreen, Cand.pæd.psych. Ledende psykolog, Specialpædagogisk Rådgivning, Odense Kommune. Projektvejledere vil være: Anja Hvidtfeldt Stanek Christian A. Stewart-Ferrer Jacob Bøje 3. Studieordningens mål for modulet Fagspecifikke målbeskrivelser Der henvises til studieordningens Kapitel 3, 9, Uddannelsens moduler (PSY B08) for en uddybning af de fagspecifikke målbeskrivelser for dette modul. Generelle målbeskrivelser Der henvises til studieordningens Kapitel 2, 6, Kompetenceprofil for en uddybning af de generelle målbeskrivelser for bacheloruddannelsen i psykologi. 4. Undervisningsform Pædagogisk psykologi: Undervisningen vil foregå som forelæsninger med oplæg til diskussion, samt som vejledning i forbindelse med et modulgennemgående studenterbåret projektarbejde. Forelæsningsrække fokuserer på præsentationer af grundlæggende psykologisk teori med relevans for det pædagogisk psykologiske felt. Sideløbende med forelæsningsrækken skal der deltages i et gennemgående projektforløb, som danner grundlaget for modulets eksamination. Test- og undersøgelsesmetoder for børn og unge: Undervisningen vil foregå som forelæsninger og holdundervisning med demonstrationer og øvelser. Projektarbejdet Gennem modulet skal der skrives en projektrapport i grupper af 4-6 personer. Projektgrupperne skal aktivt og i fællesskab reflektere over modulets anbefalede litteratur og forelæsninger. Derudover er der mulighed for at søge supplerende litteratur i projektgrupperne. 4

5 Projektgrupperne dannes gennem et gruppedannelsesforløb i den første moduluge (uge 15). Der vil være vejlederhjælp tilstede under (dele af) gruppedannelsesprocessen, det er således ikke meningen at grupperne skal dannes før modulstart. Gruppedannelsen startes op d. 7.4 og skal være afsluttet d kl. 12. Projektskrivningen skal bygges op omkring en selvvalgt pædagogisk psykologisk problemstilling. Der vil som introduktion til gruppedannelsen, blive præsenteret eksempler på sådanne problemstillinger. Hele holdet skal i forbindelse med projektarbejdet inddeles i grupper à 4-6 studerende. Hver gruppe får tildelt en vejleder, der kommer til at fungere som både vejleder og eksaminator. Vejlederen tilbyder hver gruppe vejledning svarende til maksimalt 3 timers konfrontationsvarighed gennem modulet, afstemt efter gruppens ønsker og behov. I den afsluttende projektrapport skal indgå minimum én normalside (à 2400 anslag) med en teoretisk velfunderet refleksion over gruppens egen arbejds- og læringsproces. Således vil projektskrivningsprocessen indgå som en del af læringsmomentet i forhold til at diskutere de pædagogiske læringsteorier, som præsenteres gennem modulet. 5. Ugeplaner Moduluge 1 (uge 15): Pædagogisk psykologi Tirsdag, d , kl , lokale: U46. Introduktion til modulet - v. Anja Hvidtfeldt Stanek & Jakob Bøje Denne første undervisningsgang vil dels indeholde en introduktion til det samlede forløb gennem modulet, dels en kort forelæsning som introducerer til faget Pædagogisk Psykologi. Derudover vil undervisningsgangen skyde gruppedannelsesprocessen til modulets projektarbejde i gang. Herunder præsentere eksempler på pædagogisk psykologiske problemstillinger. Nielsen & Tanggaard (2011), kap. 1 Supplerende litteratur: Rienecker, L. (2012). Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Olsen, P.B. (1999). Problemorienteret projektarbejde. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 5

6 Tirsdag, d , kl. 13: , lokaler: U46, U11, U24A, U103 Gruppedannelse v. Thomas Lundby Nærmere information følger - vejledere vil være til stede noget af tiden Onsdag, d , kl. 10: , lokaler: U11, U24A, U103 Gruppedannelse v. Thomas Lundby Nærmere information følger - vejledere vil være til stede noget af tiden Torsdag, d , Kl , lokaler: U11, U24A, U103 Gruppedannelse - vejledere vil være til stede noget af tiden Fredag, d , Kl , lokale: U47 Videnskabsteori i den pædagogiske psykologi v. Jakob Bøje I denne forelæsning skal vi se nærmere på videnskabsteorien i den pædagogiske psykologi. Forelæsningen vil adressere spørgsmålet, hvilken videnskabelighed man kan påberåbe sig, når man arbejder med pædagogisk-psykologiske problemstillinger. Der vil blive gjort et forsøg på at tegne et landkort over udbredelsen af forskellige videnskabsteoretiske retninger i forhold til grundbogens opdeling mellem det tidligt moderne, det moderne og det senmoderne. Og der vil indgå en case, hvis formål er at belyse muligheder og begrænsninger i forhold til at skabe viden om pædagogiskpsykologiske problemstillinger. Christensen (2002), kap. 1 og 2. Fredag, d , Kl 14:00 grupper og projektforslag skal være indsendt Bemærk: Lokalerne U105, U67 og U103 er reserverede fra kl GRUPPEDANNELSE: Gruppedannelsen skal være afsluttet fredag d kl Grupper og projektforslag med arbejdsproblemformulering skal fremsendes til Formular til brug for dette uploades på Blackboard. 6

7 Moduluge 2 (uge 16): Pædagogisk psykologi Mandag d kl , lokale: U46 Den pædagogiske psykologis historie 1 - v. Christian A. Stewart-Ferrer Det tidligt moderne med særligt fokus på behaviorisme Forelæsningen vil fokusere på den periode inden for pædagogisk psykologi, som man kan kalde det tidligt moderne, Vi vil især fokusere på behaviorismen, der repræsenterede et væsentligt nybrud i den pædagogiske tænkning, og som i dag i forskellige opdaterede former stadig spiller en stor rolle i det pædagogiske og psykologiske arbejde, f.eks. i forbindelse med test. I undervisningen vil indgå skitser til at formulere en handleplan i forlængelse af en behavioristisk tilgang samt diskussion af styrker og svagheder ved en sådan. Nielsen & Tanggaard (2011), kap. 2 og 3 Fredag d , kl , lokale: U1 Den pædagogiske psykologis historie 2 v. Christian A. Stewart-Ferrer Det senmoderne eller udfoldede moderne med særligt fokus på systemteori Forelæsningen vil især fokusere på systemteorien, som i stort omfang har inspireret en række af de metoder, der anvendes inden for rådgivende psykologi, bl.a. i forbindelse med institutionsudvikling og familieterapi, hvor fokus flyttes fra det enkelte individ til relationerne i det system, det er en del af. I undervisningen vil indgå skitser til at formulere en handleplan i forlængelse af en systemisk tilgang samt diskussion af styrker og svagheder ved en sådan. Nielsen & Tanggaard (2011), kap. 4 Moduluge 3 (uge 17): Pædagogisk psykologi Tirsdag d , kl , lokale: U46 Psykologi, klasse og pædagogik v. Jakob Bøje Forskellig psykologisk, pædagogisk og uddannelsessociologisk forskning har i overgangen mellem det moderne og senmorderne arbejdet på at undersøge relationer 7

8 mellem psykologi, klasse og pædagogik. De har udforsket det, man kan kalde klassernes psykologi, og har i forlængelse heraf diskuteret, hvilke typer af pædagogik der harmonerer og ikke harmonerer med hvilke typer af klasse/psykologi. Forelæsningen vil omhandle dele af denne forskning og vil på baggrund heraf pege på mulige emner for de studerendes selvstændige projektarbejde, bl.a. inklusion/eksklusion, mobning og klasse som subjektiv kategori. Luria (1977), kap. 1 Bernstein (2001) Torsdag d , kl , lokale: U46 Behandling af unge og rusmidler i et post-strukturalistisk perspektiv v. Mads Bank Forelæsningen vil give en indføring i hvad post-strukturalismen, kan bidrage med i en psykologisk sammenhæng, med udgangspunk i kritisk diskussion af psykologiens teorier, metoder og videnskabsteoretiske antageler. Omdrejningspunktet for forelæsningen er arbejdet med behandling af socialt udsatte unge der har et problemgivende forbrug af rusmidler. Casen vil vise hvorledes et poststrukturalistisk perspektiv kan anvendes til at forstå socialt arbejde og behandling, der er baseret på narrative, systemiske og løsningsfokuserede behandlingstilgange Hacking (2007) Villadsen (2003) Bank (2014) Moduluge 4 (uge 18): Pædagogisk psykologi Tirsdag d kl , lokale: U46 Kritisk psykologi og Situeret læring v. Anja Hvidtfeldt Stanek I forelæsningen argumenteres der for, at læring må forstås som situeret i social praksis. Hvilke nye forståelser af læring og af læringsfænomener og -processer åbner en sådan tilgang op for? Og hvorledes kan de vises at være i spil i læring i og uden for skolen, på tværs af forskellige kontekster, og i forbindelse med psykologisk intervention? Forelæsningen tager også tråde op fra grundbogens kapitel 4, men derudover er Dreier (2008b), s

9 Lave & Wenger (1991) Torsdag d , kl , lokale: U46 Fra misbrugsbehandling til prototypiske fortællinger v. Morten Nissen "Forelæsningen tager udgangspunkt i materiale fra et projekt der er ved at blive til under navnet Ting-Fælled / Things Commons. Projektet bliver et slags virtuelt galleri med objekter / værker (bl.a. videoer som Give a Story se https://vimeo.com/ ) samt katalogtekster (bl.a. mine og andres artikler) og beskriver hvordan arbejdet med at skabe og bruge objekterne er noget andet end en effektiv metode til behandling ; at dette andet kan kaldes pædagogik; samt at det er forskningsbaseret på en anden måde end som evidens. Jensen (1992) Nielsen & Kofod (2013) Nissen (2014) Moduluge 5 (uge 19): Pædagogisk psykologi Tirsdag d kl , lokale: U46 Brede sundhedsforståelser og konkrete sundhedspædagogikker v. Ditte-Marie From Forelæsningen belyser, hvordan brede forståelser af det sunde liv, som de genfindes hos bl.a. WHO, skal være med til at forme det, der skal læres i sundhedsmæssige læringssammenhænge i kommunerne. Med udgangspunkt i ph.d.-afhandlingen De sunde, overvægtige børn (2012) bliver det i forelæsningen tydeliggjort, at både sundhedsforståelser og sundhedspædagogikker ændrer udseende, når de mødes praksis. Målgruppen på de kommunale sundhedskurser er overvægtige børn, der er blevet peget ud til at have et særligt sundhedsproblem på grund af deres krop. I de brede sundhedsforståelser er krop dog ikke et entydigt parameter for sundhed. Spørgsmålet, der vil blive diskuteret undervejs i oplægget, er derfor, hvorvidt overvægt i sig selv er usundt? Kan man være et sundt barn, selv om man vejer mere end andre børn? Og hvilke sundhedspædagogiske gevinster træder frem, hvis det sundhedspædagogiske fokus flytter sig væk fra alt det, som overvægtige børn formodes at mangle, over mod alle de ressourcer, som de overvægtige børn kan forventes at have på lige fod med alle andre børn? Underviser: Ditte-Marie From From (2012a) 9

10 From (2012b), kap. 6 Supplerende litteratur: Link til Ditte-Marie Froms ph.d.-afhandling: Torsdag d kl , lokale U46 Læring og inklusion i institutioner v. Anja Hvidtfeldt Stanek Formålet med forelæsningen er at vise, hvordan en teoretisk læringsforståelse kan have betydning for forståelsen af problemer i relation til læring og for professionel problemløsning. Forelæsningen vil præsentere udfordringer og dilemmaer, der knytter sig til særlige forståelser i inklusionsdebatten, eksemplificeret gennem aktuelle forskningsprojekters tematikker. Efter forelæsningen vil der være afsat tid til spørgsmål angående forestående projektaflevering og eksamen. Dreier (2008a) McDermott (1996) McDermott & Varenne (1998) Mehan (1993) Stanek (2013) Stanek (2014) Moduluge 6 (uge 20): Test- og undersøgelsesmetode (Børn & Unge) AT BESTÅ TEST- OG UNDERSØGELSESMETODE (BØRN & UNGE) KRÆVER TILSTEDE- VÆRELSE (MIN. 80 %) SAMT AKTIV DELTAGELSE, JVNF. AFSNIT 6 OM EKSAMEN. Holdene til del 2 vil ikke være de samme hold, som dem der dannes i forbindelse med projektarbejdet. Her skal oprettes 4 hold à ca. 25 studerende i hver disse opdeles administrativt. Bemærk: Du må ikke deltage i undervisningen for andre hold eller grupper. Er undervisningslokalet overfyldt, kan underviser bede om, at ikke-holdsatte forlader lokalet. Anbefalede grundbøger (til test- og undersøgelsesmetoder for børn og unge): Schwartz, R. (2011). Den psykologiske undersøgelse af børn. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. 10

11 Mandag d kl , lokale: U46 Testpsykologi og PPR i et historisk lys v. Christian A. Stewart-Ferrer Denne indledende forelæsning vil give et hurtigt overblik over to prisværdige dimensioner af psykologiens historie, nemlig primært psykologiens hellige Gral jagten på sjælens røntgenbillede og sekundært psykologens rolle som sko(le)horn: Spørgsmålet om, hvordan man gennem tiden har forsøgt at sikre lille, fiktive Viggos vej gennem et skoleforløb. Testpsykologiens historie vil blive ridset op med udgangspunkt i det øjeblik, hvor man går fra blot at søge at forstå sindets beskaffenhed og funktionalitet til at søge at forstå det enkelte individs unikke træk. Hvordan måler og vurderer man det enkelte menneskesind? Virker måleredskaberne og virker den person, der skal vurdere målingen? Skolepsykologien er en del af, men ikke hele den pædagogiske psykologi. Hvordan udvikler skolepsykologien sig og hvor uadskillelig er den egentlig fra børnetestpsykologien? Hansen (2007) Topaz (1995) Sternberg & Grigorenko (1998) McInerney (2005) Mandag d kl , lokale: U1 Testning af børn og unge i PPR v. Christian A. Stewart-Ferrer Når lille, fiktive Viggo i dagens Danmark bliver henvist til udredning i PPR, sker det som led i en større proces. Vi vil følge nogle af hans mulige veje gennem Systemet især de veje, som indbefatter testning og andre måder at skaffe oplysninger om Viggo på. Der vil blive et hurtigt kig på tests, som fortæller mere, end Viggo nogensinde selv har anet, og der vil komme et par ord om PPR som a way to save the world one case at a time. Hyltén-Cavallius & Gammeltoft (2011) Smedler & Tideman (2011) Trillingsgaard & Damm (2012) 11

12 Tirsdag d kl , lokale: se nedenfor HOLD 1 Holdundervisning v. Kaja Schilling, lokale U11 Dette er hands-on-introduktionen, hvor man får ægte testgrej mellem hænderne og lejlighed til at prøve det af hver for sig og sammen. Det er også på det grundlag, vi ser en dugfrisk, ægte case og får nogle hurtige, men tankevækkende udvekslinger om, hvad tests viser og ikke viser, og hvordan man så kommer videre. HOLD 3 Holdundervisning v. Sissel Brønserud, lokale U69A Psykologisk undersøgelse som led i udredning af døgnindlagte børn/unge. Tirsdag d kl , lokale: U24A HOLD 2 Holdundervisning v. Christian A. Stewart-Ferrer, lokale U24A Dette er hands-on-introduktionen, hvor man får ægte testgrej mellem hænderne og lejlighed til at prøve det af hver for sig og sammen. Det er også på det grundlag, vi ser en dugfrisk, ægte case og får nogle hurtige, men tankevækkende udvekslinger om, hvad tests viser og ikke viser, og hvordan man så kommer videre. Moduluge 7 (uge 21): Test- og undersøgelsesmetode (Børn & Unge) Mandag d kl , lokale: U46 Tests, psykologi og den virkelige verden v. Anni Elmgreen Tests er én af vejene til at finde ud af, hvad man har brug for at vide og én blandt mange handlemuligheder, når et barn er på vej til at kollidere med tilværelsen. Som psykolog står man i et evigt vekslende felt af fortællinger, overvejelser og beslutninger både tekniske og etiske som hver gang skal spille sammen for at sikre barnet en harmonisk inklusion i det levede liv. Vi vil bevæge os rundt i dette landskab og lave en grundskitse til et kort over det. Underviser: Øvreeide (2013) Tirsdag d kl , lokale: Se nedenfor HOLD 1 Holdundervisning v. Sissel Brønserud, lokale U 69A Psykologisk undersøgelse som led i udredning af døgnindlagte børn/unge. 12

13 HOLD 2 Holdundervisning v. Trine Vestergaard, lokale U24A Psykologisk undersøgelse som led i udredning af småbørn HOLD 4 Holdundervisning v. Kaja Schilling, lokale U11 Dette er hands-on-introduktionen, hvor man får ægte testgrej mellem hænderne og lejlighed til at prøve det af hver for sig og sammen. Det er også på det grundlag, vi ser en dugfrisk, ægte case og får nogle hurtige, men tankevækkende udvekslinger om, hvad tests viser og ikke viser, og hvordan man så kommer videre. Tirsdag d kl , lokale: se nedenfor HOLD 3 Holdundervisning v. Christian A. Stewart-Ferrer, lokale U11 Dette er hands-on-introduktionen, hvor man får ægte testgrej mellem hænderne og lejlighed til at prøve det af hver for sig og sammen. Det er også på det grundlag, vi ser en dugfrisk, ægte case og får nogle hurtige, men tankevækkende udvekslinger om, hvad tests viser og ikke viser, og hvordan man så kommer videre. HOLD 4 Holdundervisning v. Trine Vestergaard, lokale U24A Psykologisk undersøgelse som led i udredning af småbørn Torsdag d kl , lokale: U46 Psykologisk undersøgelsesmetode inden for psykiatrien v. Lone Møller Moduluge 8 (uge 22): Pædagogisk psykologi FRA DEN 21.5 OG MODULET UD ER DER AFSAT TID TIL AT PROJEKTRAPPORTERNES SKRIVES FÆRDIG. Aflevering af projektrapporterne: Projektrapporter afleveres på Blackboard fredag d. 29. maj. kl Eksamen Test- og undersøgelsesmetode (Børn & Unge) delprøve 2 - bestås ved 80 % tilstedeværelse og aktiv deltagelse. Der vil blive ført protokol over tilstedeværelsen. Pædagogisk Psykologi afprøves gennem individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i den skriftlig grupperapport. Intern censur. 13

14 Hver studerende eksamineres i ca. 20 min. De studerendes projektrapport danner grundlag for eksaminationen. Eksaminationen indledes ved at den studerende holder et introducerende oplæg som enten uddyber eller perspektiverer projektrapporten. Oplægget må maximalt vare 5 min. Herefter forløber eksaminationen som en samtale/diskussion mellem eksaminator og den studerende. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen på baggrund at den mundtlige eksamenspræstation. Afslutningsvis får gruppen en samlet mundtlig tilbagemelding på projektrapporten (der gives ikke karakter for denne). Den mundtlige gruppeprøve forventes afholdt i uge 24 (25). Endelige datoer oplyses på Blackboard. FØR PRØVEN Du skal medbringe studiekort til prøven. Mød op ved eksamenslokalet i god tid (senest 30 min. før fastlagt eksamenstidspunkt). Hold dig opdateret på e-learn og læs Håndbog for studerende: ksamen BEDØMMELSE Fra 1. september 2007 bedømmes efter 7-trinsskalaen: Uddrag af karakterbekendtgørelsen kan ses her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Omprøve Delprøve 1: Hvis man har bidraget til skrivningen af grupperapporten på lige fod med de øvrige medlemmer af gruppen, men har været syg, lavet en blank præstation eller ikke har bestået til den mundtlige eksamen, går man til omprøven til mundtlig eksamen igen på baggrund af den indlevererede gruppeopgave. Hvis man ikke har bidraget til skrivningen af grupperapporten på lige fod med de øvrige medlemmer af gruppen, kan man ikke gå til den mundtlige eksamen. Denne delprøve skal derfor tages om det følgende år til ordinær eksamen. Delprøve 2: I tilfælde af, at tilstedeværelseskravet ikke opfyldes, vil en omprøve blive stillet, som står mål med manglende opfyldelse af ovenstående krav. 14

15 8. Litteratur Anbefalede grundbog (til hele modulet): Nielsen, K., & Tanggaard, L. (2011). Pædagogisk psykologi en grundbog. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Anbefalede grundbøger (til Del 2: test- og undersøgelsesmetoder for børn og uge): Schwartz, R. (2011). Den psykologiske undersøgelse af børn. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. Bank, M. (2014). Narrative teorier. In Køppe, S., & Dammeyer, J. (redd.), Personlighedspsykologi en grundbog om personlighed og subjektivitet. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. Bernstein, B. (2001). Pædagogiske koder og deres praksismodaliteter. Kbh.: Akademisk Forlag. Christensen, G. (2002). Psykologiens videnskabsteori en introduktion. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. Kapp. 1 og 2. Dreier, O. (2008a). Learning in Structures of Social Practice. In Nielsen, K. (red.), A Qualitative Stance. Essays in Honor of Steinar Kvale. Århus: Aarhus University Press. Ss Dreier, O. (2008b). Psychotherapy in Everyday life. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Kapitel 2 og særligt afsnit 2.2 (s , med særligt vægt på siderne fra 28-37). Egelund, T., & Jakobsen, T. B. (2009). Standardized individual therapy: a contradiction in terms? Professional principles and social practices in Danish residential care. Childhood, 16(2), From, D.-M. (2012a). Det sunde overvægtige barn på kommunalt sundhedskursus og i hverdagslivet. In Dybbroe, B., Land, B., & Baagøe Nielsen, S. (redd.), Sundhedsfremme et kritisk perspektiv. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Kap. 8. From, D.-M. (2012b). De sunde, overvægtige børn. Roskilde Universitet: Upubl. PhD-afhandling. Kap. 6 (Observation af sundhedspædagogikker). Hacking, I. (2007). Kinds of people: Moving targets. Proceedings of the British Academy, 151, Hansen, K. G. (2007). Psyko-sociale undersøgelser: rammer for psykologisk undersøgelse af børn/unge og forældre med psyko-sociale vanskeligheder. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag. Hyltén-Cavallius, A. L. & Gammeltoft, M. (2011). Psykologiske undersøgelser af børn. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag. Jensen, U. J. (1992). Humanistisk sundhedsforskning Videnskabsteoretiske overvejelser. Udkast, 20 (2), Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Luria, A. R. (1977). Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling en eksperimentalpsykologisk undersøgelse. Kbh.: Munksgaard. Kap. 1 McDermott, R. (1996). Hvordan indlæringsvanskeligheder skabes for børn. In Højholt, C., & Witt, G. (red.), Skolelivets Socialpsykologi. Nyere socialpsykologi- 15

16 ske teorier og perspektiver. Unge Pædagoger. Ss McDermott, R. & Varenne, H. (1998). Disability as a Cultural Fact. In Successful Failure - The School America Builds p Oxford Westview Press. McInerney, D. (2005). Educational Psychology Theory, Research, and teaching: A 25-year retrospective. Educational Psychology, 25 (6), Mehan, H. (1993). Beneath the Skin and Between the Ears: A Case Study in the Politic of Representation. In Chaiklin, S., & Lave, J., Understanding Practice. New York: Cambridge University Press. Ss Nielsen S.K. & Kofod, K.H. (2013). Æstetisk dokumentation af unges selvfortællinger. Stof, 21, Nissen, M. (2014). Standarder og standpunkter i psykosocialt arbejde. In Skærbæk, E., & Nissen, M. (redd.), Psykosocialt arbeid: Fortellinger, medvirkning og fellesskab. Oslo: Gyldendal. Ss Stanek, A.H. (2014). Communities of children: participation and its meaning for learning. International Research in Early Childhood Education, 5(1), Stanek, A.H. (2011). Understanding Children s Learning as Connected to Social Life. In Marvakis, A., Motzkau, J., Painter, D., Ruto-Korir, R., Sullivan, G., Triliva, S., & Wieser, M. (red.), Doing Psychology Under New Conditions ISTP Concord, Ontario: Captus Press. Smedler, A.-C., & Tideman, E. (2011). At teste børn og unge. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. Sternberg, R.J., & Grigorenko, E.L. (1998). Dynamic Testing. Psychological Bulleting, 214 (1), Topaz, P. (1995). Hvad laver psykologen? Om psykologisk undersøgelse, forventninger og samarbejde. Kbh.: Systime. Trillingsgaard, A., & Damm, D. (2012). Spørgeskemaer i klinisk praksis med børn og unge. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag Villadsen, K. (2003). Det sociale arbejde som befrielse. In Järvinen, M., & Mik- Meyer, N. (redd.), At skabe en klient. Kbh.: Hans Reizels Forlag. Øvreeide, H. (2013). Fagetikk i psykologisk arbeid. 2. utg.. Oslo, Cappelen Damm. Hertil skal suppleres med selvvalgt litteratur i forbindelse med projektopgaven. 9. Evaluering af modulet Alle moduler ved bacheloruddannelsen bliver løbende evalueret. Evalueringen er anonym og ikke obligatorisk, men vi beder alle studerende om at deltage i dette arbejde. Formålet med evalueringen er at forbedre uddannelsens kvalitet og uddannelsen vil løbende blive justeret på baggrund af evalueringer blandt andet. Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Indkøb af lærebøger og supplerende faglig litteratur kan ske i: 16

17 Studenterboghandelen Campusvej 55 Campustorvet (ved hovedindgangen) 5230 Odense M Tlf.: Fax: Hjemmeside: Åbningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for KA-sidefag i psykologi SF-K08 Pædagogisk psykologi SF-K08 - Educational Psychology Anja Hvidtfeldt Stanek Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B08 Pædagogisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode

Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B08 Pædagogisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B08 Pædagogisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode (a), børn og unge Modulnavn: B08 - Educational Psychology,

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss. Dato 14. marts 2017

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss. Dato 14. marts 2017 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi B08 Pædagogisk psykologi, inkl. Metode 7 B08 - Educational Psychology, including Method 7 Anja Hvidtfeldt Stanek Uddannelsessekretær

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide...

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide... Titel Modulansvarlig Valgfagsansvarlige: Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents Rikke Holm Bramsen Cathriona Cantio

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K02: Færdighedstræning - Den professionelle samtale K02: Professional Communication Training Mette Elmose Dato

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret september 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 27. august 2013 Træder i kraft d. 1.9.2013 med tilføjelse pr. 1.9.2014

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Rikke Holm Bramsen Morten Henriksen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato Juni 2016 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Lotte Nygaard Andersen, Søren Birkeland,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret 30. april 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Publikationer. Anja Hvidtfeldt Stanek Lektor Institut for Psykologi CH:LD Telefon:

Publikationer. Anja Hvidtfeldt Stanek Lektor Institut for Psykologi CH:LD   Telefon: Lektor Institut for Psykologi CH:LD E-mail: ahstanek@health.sdu.dk Telefon: 65504623 Publikationer Children's proximal societal conditions Stanek, A. H. 2018 Annual Review of Critical Psychology. The critical

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Uddannelsessekretær

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015 Indhold: Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Rikke Holm Bramsen Ida Skytte

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campus by Odense Årgang(e) 2014

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for tilvalg i psykologi (bachelor) Modulnavn: PSY - TB01, Introduktion til psykologi TILVALG (5 ECTS) Redaktør Allan Jones Nr. 2.0 Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato 20. juni 2016 Studieguide for sidefag i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction to psychology, incl.

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Efter- og videreuddannelsesenheden Juli 2006 Kriterier

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence Redaktør Allan Jones Nr. 3.0 (06/09/2011) Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere