86 forslag til regeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "86 forslag til regeringen"

Transkript

1 Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # november 2007 DSV - De Succésrige Vognmænd Side forslag til regeringen Dansk Erhverv har fremsendt 86 konkrete forslag til det nye regeringsgrundlag Arbejdsmarkedspolitik Det rummelige arbejdsmarked og integration Indkomstgrænsen for tildeling af jobkort skal nedsættes Kortere dagpengeperiode Afskaffelse af g-dagsordningen Sygedagpenge-forpligtelse kun i ansættelsesperioden Pulje til rekruttering af arbejdskraft til transporterhvervet Obligatorisk afgangseksamen i 9. klasse Afskaffelse af præmiering af ekstra praktikpladser Ændring af opgaver i Arbejdsgivernes Elevrefusion Pligt til at afholde kursus, hvis minimumsdeltagerantal er tilmeldt Mulighed for kursustilmelding via virksomhedens SE-nummer Ens blanketter og digitalisering på hele VEU-området Tilbagebetalingspligt af kontanthjælp ved ubegrundet opsigelse Ikke ny arbejdsgiverperiode ved ny sygemelding for samme lidelse Tiltrækning af velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Etablering af green-card ordning Erhvervspolitik Fairplay Bekæmpelse af sort økonomi Færre administrative byrder Næringsbasen revitaliseres Grænsehandel bekæmpes Lettere kommunikation med det offentlige Visumpolitik lempes Markedsføring af Danmark styrkes Forbrugerpolitik En generel styrkelse af den offentlige forbrugerpolitik Forbrugerklagenævnet skal effektiviseres Effektiv håndhævelse og en styrket dialog med erhvervslivet Nordisk Ernæringsmærke Oplysningskampagner om fedme Fedme og brugerdreven innovation Forebyggelseskommission - behov for en samlet sundhedsplan Forbrugeracquiet Forsknings- og innovationspolitik Lex Barcelona: Ny vækststrategi for dansk forskning Investeringer i fremtidens væksterhverv: Videnservice Forskning inden for oplevelsesøkonomien Netværkscentre mellem universiteter og virksomheder Universitetsuddannelser skal forberede til iværksætteri Innovationsportal for SMV'er Bedre statistik om videnserviceerhvervene Innovativ offentlig digitalisering IT-politik Det digitale vejkort Markedsføringskampagne for IT-uddannelser Langsigtet indsats for at skabe awareness om IT-sikkerhed virk.dk revitaliseres Kulturpolitik Rammelovgivning for egnsteatre Miljø- og energipolitik Indførsel af pant på kilde- og mineralvand med sødestoffer og smagsforstærkere Tilpassede energiafgifter Fleksibel energipolitik Offentlig-Privat samspil Høj prioritering af Udbudsråd Frit-valgs-ordningen skal udvides til flere velfærdsområder National hjemmeside om frit valg Udviklingspuljer tilgængelige for private leverandører Sanktionering af manglende udbud Skærpede krav til kommuner, der annullerer udbud Bedre målsætninger for den private leverandørindikator, PLI Flerleverandørstrategi ved offentlige indkøb Ligestilling på moms- og afgiftsområdet Præmiering af kommuner som samarbejder med private Pligt til at udarbejde en strategi for offentlig-privat samarbejde Klar adskillelse af bestiller-, udfører- og kontrollantrollen ved offentlige opgaver Kommunal pligt til at fastsætte standarder for kvaliteten af basal velfærdsservice Benchmarking og indsamling af best practice eksempler på alle velfærdsområder Skattepolitik Personskattereform Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt motion Afgiftslettelser i forhold til grænsehandel Nedsættelse af afgiften på blankmedier Straksafskrivninger på IT Finansiering af momsfritagelse på foreninger Øget kredittid på virksomheders indbetaling af moms Transportpolitik Biobrændstoffer til transport Bedre rastepladser Mulighed for modulvogntog Lempelser i bødekataloget vedrørende køre- og hviletidsreglerne Infrastruktur Følge anbefalinger fra Infrastrukturkommissionen Ny organisering af kombiterminaler Udvidelse af pulje til partikelfiltre og til kommende Euro-miljøstandarder for lastbiler Pulje til fremme af dyrevelfærd Senere tilbagetrækning af chauffører i vognmandserhvervet Smidigere betaling af vejbenyttelsesafgift Transportforskning forlænges Turismepolitik Effektivisering af administrationen af viseringer til Danmark Etablering af en hjemtransportordning for danskere i kriseområder Momsafløftning for turismeerhverv Uddannelsespolitik Forbedring af engelskundervisningen på folkeskoleniveau SU-loven ændres for at øge arbejdsudbuddet National handlingsplan for fremmedsprog og interkulturelle kompetencer i uddannelsessystemet. Du kan læse mere om de enkelte forslag på: under politik & holdninger Benyt Forbrugerombudsmandens service om forhåndsbesked Gode råd om julefrokosten Hong Kong er den sikreste vej til Kina Side 4 Side 8 Bagsiden

2 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 27 I NOVEMBER 2007 Luften er renset Af Poul-Erik Pedersen Formand Dansk Erhverv Vi lykønsker de borgerlige partier med, at de bevarer regeringsmagten, og ser frem til et fortsat konstruktivt og frugtbart samarbejde. Nu er luften på Christiansborg renset, og den nye regering skal hurtigst muligt i arbejdstøjet. De forslag, der måske ikke kunne løses før et valg, bør kunne løses nu. Den nye regering står over for en række store udfordringer i det danske samfund. Det gælder blandt andet reformer af den offentlige sektor, at skaffe mere arbejdskraft og forbedre infrastrukturen. Regeringen har fået grønt lys af vælgerne til sit udspil til en kvalitetsreform. Derfor forventer vi, at der nu gennemføres en omfattende ledelsesreform i den offentlige sektor, og at der arbejdes for et øget offentlig-privat samarbejde. Et af de allervigtigste emner er manglen på arbejdskraft. Regeringen bør omgående tage fat på reformer, så ledige og andre udsatte grupper kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der er desuden brug for, at vi får gennemført forslaget om at sænke indkomstgrænsen, så vi kan få mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Men lavere skat på arbejde bør også være et generelt tema for den nye regering, så vi kan få en langsigtet plan for lettelser af marginalskatterne. Endelig bør regeringen tage fat på at løse de store udfordringer i trafikken, hvor anbefalingerne fra Infrastrukturkommissionen skal danne udgangspunkt for de kommende års investeringer. Lange køer i Dansk Erhverv anbefaler dig at deltage i V-dagen om nye eksportmarkeder, hvis du har etableret en virksomhed, vil nå nye kunder og ud over Danmarks grænser. Ud på nye markeder Væksthus Hovedstadsregionen har sammensat en dag til dem, der vil ud på nye eksportmarkeder Tirsdag den 27. november 2007 Kl Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17, København Ø Det får du indsigt i: Hvordan udvælger du de rigtige eksportmarkeder - få en metode til markedsudvælgelse trin for trin. PR og mediehåndtering internationalt - find de rigtige historier og kend pressens arbejdsrutiner. Vejen til kunderne - udvælg og prioriter dine kundegrupper og find de rigtige salgskanaler. Hvor få du hjælp til eksport - få overblikket over dine muligheder. Andres erfaringer - hør 6 virksomheder, der alle har succes på internationale markeder. Kontakt til konsulenter og organisationer, der kan hjælpe dig videre. I anledning af V-dage er arrangementet gratis. Læs mere og tilmeld dig på: Sidste frist for tilmelding er fredag den 23. november V-dage er arrangeret i samarbejde mellem Væksthus Hovedstadsregionen, den lokale erhvervsservice og Erhvervs- og Byggestyrelsen. De bakkes op af Dansk Erhverv: Vi er stærkt optaget af, at vækstiværksættere og videniværksættere får adgang til den bedst mulige og den mest målrettede rådgivning. Derfor er det også særdeles positivt, at væksthuset i Region Hovedstaden ved denne lejlighed gør det muligt for iværksættere at møde en stribe relevante rådgivere, siger erhvervspolitisk konsulent Søren Friis Larsen. trafikken hæmmer virksomhederne, og samtidig er trængslen til stor gene for mange danskere i dagligdagen. Vi forventer, at Folketinget nu vil forholde sig til, hvordan vi løser de store udfordringer, der er for erhvervslivet. Under valgkampen har der været meget fokus på, hvordan vi bruger pengene. Men nu er der brug for at se på, hvordan vi fremskaffer pengene. Dansk Erhverv har 86 helt konkrete forslag til det nye regeringsgrundlag. De er afleveret til regeringen, og vi har præsenteret dem på forsiden af dagens avis. Bedre rammer for erhvervslivet kræver tilpasninger på en lang række områder, der berører mange virksomheder. Held og lykke med folketingsarbejdet. Udgives af Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Carlos Villaro Lassen (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Rasmussen, Michael E.J. Stilborg, Janne Bruvoll. Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 30 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Annoncesalg: Telefon

3 DANSK ERHVERV I NUMMER 27 I NOVEMBER 2007 POLITIK 3 Michael Kjær Adm. direktør, F Group A/S "Vi er meget tilfredse med, at regeringen kan fortsætte det arbejde, som den er godt i gang med. Således at der fortsat kan udvikles rammevilkår for erhvervslivet, der er gunstige for væksten i Danmark. Desuden finder vi det vigtigt, at der er skabt arbejdsro i Folketinget. De vigtigste opgaver for det nye folketing er at skabe vilkår, der gør det attraktivt at være på arbejdsmarkedet. En skattereform bør derfor have høj prioritet. Det gælder først og fremmest en skattelettelse af lønindkomster - naturligvis med en ansvarlighed over for den danske økonomi. Derudover skal efterspørgslen på arbejdskraft på dagsordenen. Vi har brug for flere hænder på arbejdsmarkedet - såvel inden for handelen som i serviceerhvervene." Ernst Lykke Nielsen Adm. direktør, Bording Data A/S Det glæder mig, at det ikke blev et lille parti, der kom til at afgøre valget og derigennem fik stor betydning for den nye regeringsdannelse. I min optik er det fornuftigt af Anders Fogh Rasmussen at søge et bredt samarbejde med partier over midten. Blandt de vigtigste opgaver, som den nye regering står overfor, er at fokusere på at nedsætte skattetrykket. Det er til gavn for erhvervslivet og samfund som helhed. Dernæst ser jeg en væsentlig opgave i at få flere hænder på arbejdsmarkedet til at løfte de mange udfordringer, som venter forude. En mulighed er her at lempe reglerne for, at uddannet arbejdskraft fra udlandet kan komme her til landet, så fagligheden styrkes både inden for private og offentlige arbejdspladser. Paul F. Nönnecke Købmand, SuperBest Helsinge Vi har fået et hårfint resultat. Nu er spørgsmålet bare, hvordan man kan få det nye folketing til at fungere. Statsministeren lægger op til et bredt samarbejde, og det er der et stort behov for, når vi nu nærmer os overenskomstforhandlingerne i det offentlige. En af de største opgaver ligger på det arbejdsmarkedsmæssige. Der er behov for at forberede os på den konjunkturnedgang, som vi ser ud til at gå ind i. Det kræver, at vi får gjort noget ved det store problem med at skaffe arbejdskraft. Hvis alt det velfærd, der er blevet lagt op til, skal gennemføres, så må man spørge sig selv, hvor pengene skal komme fra. Derfor er der behov for at forbedre forholdene for erhvervslivet. Birthe Madsen Adm. direktør, Star Tour A/S Jeg synes, at VK-regeringen gennem de seneste seks år har udsultet skoler, børneinstitutioner og hospitaler. Som borger har jeg med egne øjne set, at forholdene på disse velfærdsområder er blevet ringere. Derfor synes jeg, at den nye regering skal bevise, at den kan få alle de milliarder til velfærd, den i løbet af den netop overståede valgkamp har lovet, omsat til konkret velfærd. Det skal være på en måde, der er synlig for borgerne. På den anden side er der ingen tvivl om, at VK-regeringen har været en god regering for erhvervslivet. Men nu er tiden inde til at levere bedre velfærd.? 1. Hvad er din kommentar til valget og valgresultatet? 2. Hvilke opgaver er nu de største for Folketinget? Jørgen Egeskov Jensen Vognmand Vamdrup Specialtransport ApS Den helt store opgave, Folketinget må tage fat på, er at løse problemerne med infrastrukturen. Hvis der ikke meget, meget hurtigt bliver gjort noget ved fremkommeligheden, betyder det mistet konkurrenceevne. Det gælder både vejene og jernbanerne. Arbejdskraften er bundet ude på landevejene og i togene i stedet for at udøve noget produktivt. Især er der flaskehalsproblemer i Trekantsområdet og Københavnsområdet. For 15 år siden kunne vi sige til en kunde nærmest på minuttet, hvornår vi var i København. I dag må vi lægge en ekstra time eller halvanden ind som buffer, hvis det er varer, der skal være fremme til en bestemt tid. Der er kun én til at betale regningen, nemlig kunden. I Danmark spilder vi milliarder af kroner på en elendig infrastruktur. Gitte Elling Adm. direktør, Adecco A/S "Udfaldet af valget er positivt set fra en erhvervsmæssig synsvinkel. Den helt store udfordring er nu, hvordan vi får skaffet arbejdskraft til alle de danske virksomheder, der står og skriger på flere hænder. Manglen på arbejdskraft har ikke været vægtet så højt i debatten under valget, hvor fokus overordnet har været på velfærden. Nu skal vi så helt konkret finde ud af, hvordan vi kan tiltrække arbejdskraft udefra og dermed styrke vores konkurrenceevne." Jan Laursen Adm. direktør, Monarch A/S Desværre har erhvervslivets udfordringer ikke fået meget plads i valgkampen. Temanummer 1A for erhvervslivet er manglen på arbejdskraft. Regeringen må og skal have skabt løsninger, der kan skaffe os mere arbejdskraft. På uddannelses- og forskningssiden har vi behov for et helt nyt fokus på Danmarks fremtidige væksterhverv. Industrien har været dygtig til at få sine områder prioriteret i uddannelse og forskning - men jeg har svært ved at få øje på de traditionelle områder i en globaliseret verden. Det er servicesektoren, der er de fremtidige væksterhverv. Der er en urimelig skævhed i energibeskatningen. Procesvarme, som bruges i fremstillingserhverv, er stort set ikke beskattet, mens opvarmning af rum, som vi jo har meget af i hotel- og restaurantbranchen, er meget hårdt beskattet.

4 4 MARKEDSFØRING DANSK ERHVERV I NUMMER 27 I NOVEMBER 2007 Benyt Forbrugerombudsmandens service om forhåndsbesked Forbrugerombudsmanden lagde op til en tættere dialog om det fremtidige samarbejde, da han for nylig på et møde i Dansk Erhverv med reklamebranchen gennemgik visionen og strategien for sit virke samt markedsføringslovens nye bestemmelser med særlig relevans for branchen AF MADS JUUL JØRGENSEN > Forbrugerombudsmand Henrik Øe s vision er at skabe et sagligt, troværdigt og effektivt tilsyn, som såvel forbrugere som erhvervsliv kan have tillid til og respekt for. Tilsynet er baseret på information, dialog og samarbejde samt effektiv håndhævelse. Henrik Øe opfordrede til at anvende den udbudte service om forhåndsbesked. Hvis reklamebureauerne er i tvivl om lovligheden af konkrete Hvordan skriver man en god ansøgning om tilskud fra EU? Informationsmøde om EU-tilskud til små og mellemstore virksomheders forskning markedsføringstiltag, kan bureauerne få Forbrugerombudsmandens tilkendegivelse til en konkret kampagne. Vurderes et tiltag at ligge inden for lovens rammer, vil Forbrugerombudsmanden ikke efterfølgende sætte spørgsmålstegn herom. Han advarede om, at reklamebureauerne skal være meget opmærksomme på eventuelle overtrædelser af markedsføringsloven. Bureauerne kan ifalde ansvar for medvirken, hvis bureauet indså eller burde indse, at en kampagne eller en reklame overtræder loven. Miljø og etik I sin gennemgang af hvilke områder af markedsføringsloven, der særligt har relevans for reklamebranchen, kom Forbrugerombudsmanden ind på bestemmelserne om vildledning og prisoplysning. Han vil i samarbejde med sine nordiske kolleger sætte øget fokus på miljø og etik i markedsføringen. Børn og unge Forbrugerombudsmanden har i samråd med en række organisationer iværksat en kampagne. Det undersøges, om virksomhederne overholder de særlige regler, som gælder markedsføring over for børn og unge på nettet. Nej til reklamer Forbrugerombudsmanden så endvidere et behov for at forbedre mulighederne for at sige nej til reklamer og agter derfor at nedsætte en arbejdsgruppe for at kigge nærmere herpå. Forbrugerombudsmand Henrik Øe er gået i dialog med reklamebranchen. branchen, hvor relevante emner og problemstillinger i markedsføringen kan drøftes. Idéer og ønsker til et fremtidigt møde med Forbrugerombudsmanden kan videregives til Dansk Erhverv: Mads Juul Jørgensen, advokat: Birgitte Meisner Nielsen, udviklingskonsulent: Henvendelse omkring fortolkning af markedsføringslovens regler kan endvidere rettes til advokat Lars Quistgaard Bay på: Mandag den 3. december 2007 Kl Væksthus Hovedstadsregionen, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, København Ø Erhvervsfolk og forskere, der sammen løser en specifik problemstilling inden for virksomhedernes strategi, kan få tæt på 100 % i tilskud til forskningsdelen. I år medfinansierer EU omkring 80 europæiske projekter med SMV er, det vil sige med små og mellemstore virksomheder, med i gennemsnit 9,35 millioner kroner. Forskningspolitisk chef Jannik Schack Linnemann, Dansk Erhverv, opfordrer organisationens medlemsvirksomheder til at være opmærksom på informationsmødet og muligheden for at opnå forskningstilskud. Indhold Overblik over spilleregler og finansieringsmuligheder i SMV-programmet. Erfaringer fra 1. ansøgningsrunde. Praktiske erfaringer med et SMVprojekt. Tips til at skrive en god EU-ansøgning. Viden om EuroStars-programmet. Målgruppe Små eller mellemstore virksomheder baseret på innovation eller forskning. Brancheorganisationer hvis medlemmer har et forskningsbehov. Forskningsinstitutioner som er interesseret i at indgå i et konsortium med små og mellemstore virksomheder. Det er gratis at deltage i informationsmødet, men tilmelding er nødvendig til Helen Thorboe på: Senest onsdag den 28. november Opfordring til køb Den 1. december 2007 implementeres markedsføringsdirektivet, hvorved der kommer nye regler om købsopfordring. Det indebærer oplysningskrav om blandt andet varen/tjenesteydelsen samt den erhvervsdrivende. Det fremtidige samarbejde Henrik Øe sluttede af med at lægge op til øget samarbejde med reklame- Hvordan får man en forhåndsbesked? Hvad gælder - kort fortalt Pjecen Hvad gælder - kort fortalt er en guide, der i korte vendinger og med henvisning til sager, praksis og vejledninger beskriver markedsføringsloven og andre love under Forbrugerombudsmandens tilsyn. Pjecen kan hentes på: hvadgaelder Til brug for en forhåndsbesked fra Forbrugerombudsmanden anvendes en skabelon, som kan findes på: Henvendelser ad denne vej får prioritet. Giver spørgsmålene tilbundsgående oplysninger, så det ikke er nødvendigt at indhente supplerende oplysninger, vil Forbrugerombudsmanden svare inden for 3 uger. Det er også muligt at stille spørgsmål telefonisk. Men grundet institutionens begrænsede bemanding henstiller Forbrugerombudsmanden til, at man benytter denne mulighed med omtanke. Man kan også abonnere på pressemeddelelser og andre nyheder fra Forbrugerombudsmanden og ad den vej løbende holde sig a jour. Abonnementsfunktionen findes også på:

5 DANSK ERHVERV I NUMMER 27 I NOVEMBER 2007 PENSION 5 AP Pension har Danmarks mest tilfredse kunder......til gengæld må de betale betydeligt lavere omkostninger end andre Hvis du synes, det er svært at være be - slut ningstager på pensionsområdet, er her nogle oplysninger, der måske kan gøre valget lettere. AP Pension ligger nemlig i top, hvad angår kundetilfredshed. Det gælder f.eks. gene rel service overfor medarbejdere og beslutningstagere, lige som vi er i top på områder som information og forståelighed 1. Medlemsvirksomhederne af Dansk Erhverv tilbydes nu en ny fordelagtig og fleksibel pensionsaftale med AP Pension. Aftalen er forhandlet på plads af Skinnerup Consulting, der samarbejder med Dansk Erhverv inden for personforsikring. Læs mere på medlemsforsikring.com eller kontakt Skinnerup Consulting på telefon Men ikke nok med det. Vi har også et omkostnings niveau, der ligger konstant lavt. De sidste fem år har vores omkostninger været markedets laveste 2. Kilde: 1) Aalund Business Research 2007 (firmaer med ansatte). 2) Finanstilsynet (kommercielle selskaber). Nøgletalshenvisning (N3) samt selskabernes hjemmesider (kommercielle selskaber). AP Pension.indd 1 14/11/07 11:38:57

6 6 ICC DANSK ERHVERV I NUMMER 27 I NOVEMBER 2007 Aftenens gæstetaler var den svenske finansmand Marcus Wallenberg, der er formand for ICC - det internationale handelskammer - på verdensplan. I næste udgave af Dansk Erhverv bringes uddrag fra hans tale om A wider role for corporates in af globalized world. Leif Tullberg, til venstre, og Kurt K. Larsen, til højre, modtog Tietgen Fondens æresmedalje i guld af fondens formand, bankdirektør Peter Schütze, Nordea. De Succésrige Vognmænd Medstifterne af transportkoncernen DSV A/S - De Sammensluttede Vognmænd, Kurt K. Larsen og Leif Tullberg, er blevet hædret med Tietgen Fondens æresmedalje i guld. Det skete i forbindelse med ICC Danmarks - det internationale handelskammers danske afdelings - årsmøde på Børsen i København Torben Qvist og Bent Larsen, henholdsvis næstformand og bestyrelsesmedlem i Dansk Erhverv. En fantastisk rejse Modtagerne af Tietgen Medaljen takkede ikke mindst deres familier AF KRISTIAN KONGENSGAARD > I deres respektive takketaler sendte både Leif Tullberg og Kurt K. Larsen en stor del af æren videre: Det har været en fantastisk rejse gennem mere end 30 år, hvor vi har skabt en af Danmarks 10 største virksomheder. En stor tak til de mange medarbejdere, vognmænd og ikke mindst kunder, der har betalt regningen, sagde Leif Tullberg og tog også banken med: Vores bank lånte os 5 milliarder kr. til at købe DFDS DanTransport for. Det er først senere, at det er gået op for os, at det var en lille smule uansvarligt. Også en stor tak til min familie og til Kurt, der har fordoblet markedsværdien af DSV. Kurt K. Larsen kaldte DSV for en helt utrolig historie : Når man ser virksomhedens udvikling bagfra, synes alle dispositioner at være logiske og helt geniale. Men DSV er ikke på nogen måde intelligent udtænkt. I starten troede vi, at DSV kun kunne vokse ved organisk vækst. Det var først senere, at vi indså mulighederne for også at gøre det ved opkøb. Vi har fået rigtig meget ud af DSV - måske ikke mere end vi havde fortjent, sluttede Kurt K. Larsen spøgefuldt. AF KRISTIAN KONGENSGAARD Ifølge fondens fundats uddeles medaljen til medborgere der ved initiativ og foretagsomhed har gjort sig særlig fortjent af vort land. Tietgen Fondens formand, bankdirektør Peter Schütze, Nordea, motiverede valget af Kurt K. Larsen og Leif Tullberg med blandt andet følgende: De er af samme solide stof som Danmarks store iværksætter, C.F. Tietgen. Lige som ham har de sat varige spor i erhvervslandskabet. Tietgens interesse var at bygge op, og meget ofte skete det ved, at han så potentialet i at kombinere flere virksomheder i en ny og større, mere konkurrencedygtig enhed. Kurt K. Larsen og Leif Tullberg har bygget DSV op fra bunden, og med hver sin baggrund har partnerne kunnet noget sammen. I 1976 stiftede Leif Tullberg DSV med to Kurt K. Larsen 62 år Uddannet speditør Administrerende direktør for DSV A/S mand på kontoret samt 10 vognmænd med en årlig omsætning på 18 millioner kr. I 1987 blev DSV børsnoteret, og i 1989 bragte fusionen med Borup Autotransport Kurt K. Larsen ind i ledelsen. I dag har DSV omkring ansatte, egne lokationer i mere end 50 lande og tilbyder services i mere end 100 lande. Omsætningen i 2006 var på cirka 33 milliarder kr. og et årsresultat på cirka 719 millioner kr. De to kompagnoner og deres stab har set muligheder, som bagefter virker indlysende, men som sendte et sus gennem forretningsverdenen, da det skete. Købet af Samson Transport og senere det nyfusionerede DFDS DanTransport løftede DSV op i en klasse for sig, til gavn for både kunderne, speditørbranchen og hele transportsektoren. Kurt K. Larsen og Leif Tullberg har også forstået kapitalmarkedets muligheder - igen en parallel til Tietgen. Leif Tullberg 62 år Oprindelig uddannet maskinarbejder og blev siden lastbilchauffør Administrerende direktør for DSV A/S indtil 2005 Bestyrelsesmedlem i virksomheden indtil august 2007.

7 DANSK ERHVERV I NUMMER 27 I NOVEMBER 2007 POLITIK 7 Aktieoptioner er et større og større hit Nye tal fra Deloittes IT-Vækstbarometer 2007 viser en markant fremgang i IT-virksomhedernes brug af aktieoptioner og andre incitamentsordninger. Danmark er dog fortsat langt under internationalt niveau, og det får Dansk Erhverv til at efterlyse mere fleksible regler Prins Joachim deltog i årsmiddagen og her i selskab med Lars Krobæk - generalsekretær for ICC Danmark og administrerende direktør for Dansk Erhverv, samt Peter Schütze - formand for ICC Danmark og bankdirektør for Nordea. Blandt de cirka 170 deltagere i ICC Danmarks årsmiddag var også formanden for Dansk Erhverv, Poul-Erik Pedersen, og administrerende direktør for Dansk Transport og Logistik, Erik Østergaard. AF KIM ØSTRØM > Arbejdsgiverne i IT-branchen strør om sig med aktieoptioner. Ifølge Deloittes aktuelle vækstbarometer blandt flere end 300 direktører i ITbranchen er sidste års fald i brugen af aktieoptioner vendt til en markant fremgang. Især de større virksomheder har taget optioner til sig. Sidste år anvendte 39 % af IT-virksomhederne med mere end 200 medarbejdere aktieoptioner. I år er andelen vokset til 48 %: Generelt er det vores erfaring, at danske og udenlandske IT-virksomheder hidtil har været meget tilbageholdende med at tildele aktieoptioner til danske medarbejdere som følge af de danske regler. Derfor glæder vi os nu over, at flere virksomheder på trods af de gældende regler tilbyder aktieoptioner, siger advokat Julie Gerdes Brandenhoff, Dansk Erhverv. Mere fleksible love er nødvendige I dag betyder loven om aktieoptioner, at en medarbejder ikke kan fratages tildelte aktieoptioner, med mindre medarbejderen selv siger op. Desuden er betingede aktier, såkaldte fantomaktier og øvrige loyalitetsordninger ikke omfattet af loven. Da loven om aktieoptioner blev ændret i 2004, medførte det et fald i virksomhedernes brug af aktieoptioner som aflønningsform: Lovens mangler hæmmer virksomhedernes muligheder for at tiltrække og fastholde kernemedarbejdere. Aktieoptionsloven bør derfor ændres. I dag er det et helt afgørende konkurrenceparameter for virksomhederne, at de har mange HR-instrumenter i værktøjskassen, påpeger Julie Gerdes Brandenhoff og slår fast: De danske regler har begrænset virksomhederne i den globale konkurrencesituation, hvor der mere end nogensinde er kamp om de bedste hoveder. Nu lader det til, at virksomhederne har vænnet sig til loven. I virkeligheden er der behov for endnu mere fleksible regler, hvis de danske virksomheder skal op i international liga. Dansk Erhvervs EU-chef, Anne Marie Damgaard, og administrerende direktør Jarle Trandokken, CityMail, diskuterede formentlig postliberalisering i EU. FOTO: KAJ BONNE Bankdirektør Peter Straarup, Danske Bank, og forhenværende transportminister Flemming Hansen. Med benene oppe og hænderne fulde af børskurser, så er aktieoptioner sød musik i ørerne i IT-branchen.

8 8 FAKTA DANSK ERHVERV I NUMMER 27 I NOVEMBER 2007 NYE MEDLEMMER I DANSK ERHVERV Julefrokosten starter altid stille og roligt. Men senere på aftenen kan det ende med en arbejdsulykke. Gode råd om julefrokosten På de fleste danske arbejdspladser byder julefrokosten på rigelige mængder alkohol. Få en række gode råd til, hvordan virksomheden tackler unge og alkohol HORESTA Bar Københavns Lufthavn, Kastrup Burger King, Cresco Food A/S Silkeborgvej, Herning Nyholmvej, Holstebro Byens Pølsevogn Odelsgade, Juelsminde Café Det Vide Hus Gothersgade, København K Café Jacques Helsingørsgade, Hillerød Davids Deli Århusgade, København Ø Kai Thor Catering A/S Bellingevej, Odense SV Katz Kitchen Jægersborggade, København N Madmanifesten Tyrolsgade, København S Mølkjær Kro Ribevej, Vejle NB Bar - Nørrebro Bryghus Bar Københavns Lufthavn, Kastrup Paparazzi Café Mikkel Bryggersgade, København K Pihlkjær Restaurant Mejlgade, Århus C Inden årets julefrokost bør virksomheden, der har unge under 18 år ansat, overveje sin holdning til unge og alkohol. Hvis virksomheden ikke allerede har en alkoholpolitik, kan det være en god idé at få udarbejdet én før julefrokosten: Overvej virksomhedens holdning til de unges indtagelse af alkohol under fester. Meld holdningen ud til personalet - gerne skriftligt, så alle kender den. Har virksomheden allerede en alkoholpolitik, kan det vurderes, om denne omhandler unge og alkohol. Indhent eventuelt skriftlig tilladelse fra forældrene, hvis virksomheden accepterer, at de unge indtager alkohol. Så udsætter virksomheden sig ikke for efterfølgende bebrejdelser. Udsted eksempelvis drinkskuponer. Så er der bedre styr på alkoholindtagelsen. Det er forbudt at udskænke alkohol til unge under 18 år på restauranter og værtshuse. Hvis julefrokosten holdes ude, kan det derfor være hensigtsmæssigt på forhånd at orientere de unge om, at de ikke kan indtage alkohol under julefrokosten. Skader under julefrokosten Kommer en medarbejder til skade under julefrokosten, er der tale om en arbejdsulykke eller -skade. Det gælder også, hvis en medarbejder alkoholpåvirket springer rundt på bordene og ved et uheld falder og brækker benet. Dette gælder uanset, om arbejdsgiveren har nægtet at udskænke alkohol til den unge, eller den unge ikke har overholdt de forskrifter, som arbejdsgiveren har givet for alkoholindtagelsen. Arbejdsulykker skal anmeldes til Arbejdstilsynet, hvis den tilskadekomne har været fraværende fra arbejdet på grund af ulykken i mindst en dag udover den dag, hvor ulykken skete. Fraværet behøver ikke at ligge i umiddelbar tilknytning til ulykken. Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykken til Arbejdstilsynet senest ni dage efter første fraværsdag. Skaden skal også anmeldes til virksomhedens forsikringsselskab, hvis skadelidte ønsker at rejse en erstatningssag. Er der ikke tegnet en forsikring, skal anmeldelsen ske til Arbejdsskadestyrelsen. Anmeldelsen kan ske elektronisk gennem EASY, som er Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens elektroniske system: Er der en sikkerhedsgruppe på arbejdspladsen, skal denne have en kopi af anmeldelsen til brug ved undersøgelse af ulykken. Brug eventuelt materialet Ulykker i Detailhandlen, som Dansk Erhverv har været med til at udarbejde. Materialet, som også kan benyttes af andre typer af virksomheder, findes på: eller rekvireres hos Dansk Erhverv. Yderligere oplysninger Kontakt Dansk Erhverv Hotline på: Telefon: Feriebyens Grillperle Arnakkevej, Eskebjerg House of Fun Vangen, Nykøbing Sjælland SPØRG og få SVAR REDIGERET AF HOTLINECHEF LEIF GRAASKOV JENSEN Beregningsgrundlaget til fritvalgslønkontoen Hvad er beregningsgrundlaget til fritvalgslønkontoen ved fravalg af feriefridage i henhold til Butiksoverenskomsten og Kontor- & Lageroverenskomsten?! Beregningsgrundlaget er den ferieberettigede løn. Det vil sige udbetalt løn før fradrag af AM-bidrag, lønmodtagerens eget ATP-bidrag og andre pensionsordninger, samt efter fradrag af feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg. Beskatning af bidrag til fritvalgslønkontoen Hvornår beskattes hensatte bidrag på fritvalgslønkontoen i henhold til Butiksoverenskomsten og Kontor- & Lageroverenskomsten?! Hensatte bidrag på fritvalgslønkontoen beskattes, både for så vidt angår arbejdsmarkedsbidrag som kildeskat, når de udbetales fra kontoen. Ikke når de hensættes. Forespørgsel af medarbejderne med hensyn til fravalg af feriefridage Skal virksomheden spørge medarbejderne om, hvorvidt de ønsker at fravælge eller tilvælge feriefridage?! Restaurant Bind Kollund, Kruså Restaurant Damende Fredstedvej, Haderslev Ja, virksomheden skal spørge medarbejderne. De, der ikke reagerer, følger de almindelige regler for at afholde feriefridage.

9 DANSK ERHVERV I NUMMER 27 I NOVEMBER 2007 SUNDHED 9

10 10 GÅ-HJEM-MØDER DANSK ERHVERV I NUMMER 27 I NOVEMBER 2007 HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har til høring De nye forældelsesregler 1. januar 2008 træder de nye forældelsesregler i kraft Århus Onsdag den 28. november 2007 Kl Hotel Royal, Store Torv 4, Århus C København Onsdag den 12. december 2007 Kl Dansk Erhverv, Vester Farimagsgade 19, København V Der er tale om kraftige nedsættelser af forældelsesfristerne, blandt andet på pengefordringer. Forældelse af fordringer er relevant for alle virksomheder, uanset om man er køber eller sælger. Da blandt andet den 5-årige forældelsesfrist nedsættes til 3 år, kan det være, at du bliver nødt til at udtage Er jeres sygefravær for højt? Formål stævning inden jul. Ellers kan du risikere, at dine fordringer på visse kunder bliver forældet. Men også andre væsentlige forældelsesfrister bliver berørt af den nye lov. Kom og hør nærmere om de nye regler samt tilknyttede overgangsregler. Få praktiske vink med på vejen om, hvordan forældelsesfrister bliver afbrudt, hvornår fristen starter, eller hvordan man skal forholde sig til udenlandsk ret, hvis ens leverandør eller kunde er fra udlandet. Arrangementet holdes i samarbejde med IT-Branchen. Deltagerne guides igennem de nye forældelsesregler af advokat Jacob Sand fra advokatfirmaet Gorissen Federspiel Kierkegaard. Sygefraværet kan betyde forskellen på overskud og underskud i en virksomhed. Desuden kan sygefravær medvirke til store problemer for virksomhedens drift. Der er derfor økonomisk gevinst ved at få nedbragt virksomhedens sygefravær. Dette kursus giver dig viden om og værktøjer til, hvordan man kan håndtere sygefravær, så du sikkert og effektivt kan få nedbragt virksomhedens sygefra Hvem kan deltage? Personaleansvarlige, afdelingsledere, indehavere, personer med dagligt personaleansvar mv. Tid og sted København: Torsdag den 29. november 2007 hos Dansk Erhverv, Vester Farimagsgade 19, 1506 København V. Kl Pris Kr. 875,- inkl. materiale og forplejning. Tilmelding Telefax: Telefon: Med en overenskomstmæssig Fritvalgs Lønkonto kan den enkelte medarbejder selv bestemme, om det månedlige bidrag skal gå til ekstravagante udskejelser i forbindelse med ferie og feriefridage eller til ekstra pension. Kontoen kan også veksle feriefridage om til penge til disse formål. Fritvalgs Lønkonto Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2007 blev der som noget nyt introduceret en Fritvalgs Lønkonto. Den træder i kraft senest den 2. januar 2008 Århus Mandag den 3. december 2007 København Tirsdag den 4. december 2007 Etableringen af ordningen om Fritvalgs Lønkonto betyder, at den enkelte medarbejder skal have indsat et månedligt bidrag på en fritvalgs lønkonto. Ordningen giver endvidere overenskomstansatte medarbejdere mulighed for at konvertere feriefridage til betaling til Fritvalgs Lønkontoen. Medarbejderen kan vælge mellem at bruge beløbet på Fritvalgs Lønkontoen til: Ekstra udbetaling i forbindelse med ferie og feriefridage eller Øget indbetaling til pension. Nærmere information Fås hos Helle Houth på: Telefon: IT- og Telestyrelsen Udkast til bekendtgørelse om forlængelse af den nuværende udpegning af forsyningspligtudbyder på teleområdet. Svarfrist: Fredag den 23. november 2007 Sagsbehandler: Forskningspolitisk chef Jannik Schack Linnemann Fødevarestyrelsen Forslag til forordning om genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer og ændring af forordning 2023/2006. Svarfrist: Fredag den 23. november 2007 Sagsbehandler: Fødevarechef Hanne Bach Energistyrelsen Otte bekendtgørelser i medfør af offshoresikkerhedsloven. Svarfrist: Tirsdag den 27. november 2007 Konkurrencestyrelsen Forligsprocedurer i kartelsager. Svarfrist: Onsdag den 28. november 2007 Sagsbehandler: Politisk-økonomisk direktør Jens Brendstrup Miljøstyrelsen 2. rapport om implementering af Århus Konventionen - opdatering af 1. rapport med ny information. Svarfrist: Onsdag den 28. november 2007 Sagsbehandler: Arbejdsmiljøchef Rikke B. Ørum Miljøstyrelsen Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af perfluoroktansulfonater. Svarfrist: Torsdag den 29. november 2007 Sagsbehandler: Miljøchef Mette Herget Skatteministeriet Eventuel indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster. Svarfrist: Fredag den 30. november 2007 Sagsbehandler: Juridisk konsulent Ulla Brandt

11 DANSK ERHVERV I NUMMER 27 I NOVEMBER 2007 FAKTA 11 UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER ANSVARSHAVENDES HJØRNE >>> Dansk Erhvervs dagsorden Af Carlos Villaro Lassen Tjen penge på dit medlemskab Dansk Erhverv har blandt andet rabataftaler med følgende selskab TDC Fastnet Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler % Opkald til mobiltelefon 6-7 % Mobil Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler 25 % Abonnement % Tillæg Intern kommunikation - Ekstra minimum 50 % Bredbånd TDC Bredbånd Professionel 12 % Dansk Erhverv tilbyder flere rabatter på andre teleprodukter, og vi tilbyder også rabatter på for eksempel brændstof, forskellige forsikringer samt kvalitetskontrol fra SGS og udenlandsk momsrefusion. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Eller kontakt Susanne Rhymer og Per Lippert-Scherwin på: Telefon: Valgkampen var kort og hektisk. Debatten gik højt, og netmedierne fik en do-minerende rolle. Ved valgudskrivelsen meldte Dansk Erhverv, at kvalitetsreformen i den offentlige sektor, arbejdskraft og infrastruktur burde være valgets vigtigste temaer. Det blev fulgt op af en dagsordensættende undersøgelse fra organisationen om sygefravær i kommunerne sammenlignet med private erhverv. Budskabet var, at en ledelsesreform i det offentlige er påtrængende. Dernæst formåede vi at starte en debat om, at der under valgkampen var for lidt fokus på erhvervslivets forhold. Med få dage tilbage af valgkampen var der kun 5 ud af 135 forslag fra partierne, der gav erhvervslivet bedre vilkår. Hertil viste en nøje gennemgang af de to dueller mellem Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt, at de havde drøftet erhvervsliv i 5 minutter ud af næsten to timers intens debat. Vores pointe kom igennem: Husk erhvervslivet! Under valgkampen var Dansk Erhverv på banen med en række udmeldinger om arbejdsgiverbetalt fitness, arbejdskraftmangel, skat, privathospitaler, infra-struktur og trafik, almenvelgørende foreninger, EU og forskning. Organisationen blev omtalt over 200 gange på internetmedier fra valgudskrivelsen den 24. oktober til og med den 13. november på valgdagen, og blev dermed den mest citerede erhvervsorganisation under valgkampen. Det fremgår af en opgørelse fra analysefirmaet Cisions Webagent. Under en valgkamp er det altid særlig svært at være i medierne. Man ved aldrig, hvornår ens synspunkter bliver fordrejet og misbrugt, fordi alle partier er på banen. Heldigvis formåede Dansk Erhverv at manøvrere sig igennem skærene. Tilbage står en valgkamp med alt for lidt fokus på, hvordan man tjener pengene til at finansiere velfærdsløfterne. På den anden side ser regeringen ud til at tage udfordringerne alvorligt. Kvalitetsreform, jobplan og udmøntningen af Infrastrukturkommissionens arbejde har regeringen heldigvis selv sat på dagsordenen. Da valgresultatet var kendt, gik Dansk Erhvervs formand i medierne med en lykønskning til de borgerlige partier og med en klar påpegning af de udfordringer, der venter nu. Der er kun at ønske politikerne god arbejdslyst. Prisskilte med fejl kan give bøder En ny undersøgelse af en række dagligvareforretninger viser, at der er uoverensstemmelse mellem prisen på hyldekanten og prisen på kassebonen Er prisen på hyldekanten lavere end den pris, der opkræves ved kassen, er der tale om vildledning i strid med markedsføringsloven. Forseelsen kan straffes med bøde - også selvom fejlen slet ikke er et forsøg på at vildlede kunderne. Det skyldes, at uagtsomhed, det vil sige sjusk, også er strafbart. Dansk Erhverv forventer, at undersøgelser af denne art vil blive gentaget. Organisationen anbefaler derfor medlemmerne at have opmærksomhed på, om rutinerne omkring skiltningen er tilstrækkelig sikker for at undgå fejl. For yderligere oplysninger kontakt advokat Lars Qvistgaard Bay på: Telefon:

12 12 INTERNATIONAL DANSK ERHVERV I NUMMER 27 I NOVEMBER 2007 Hong Kong er den sikreste vej til Kina Maskinel Magasinpost ID-nr Danske virksomheder er ikke gode nok til at udnytte mulighederne på det gunstige kinesiske marked, lød det advarende på konferencen Hong Kong and Guangdong: Your Partners for Success in China AF JANNE BRUVOLL > Et uvant sprog, en helt anderledes kultur, uforståelige vaner og et usikkert retssystem er bare nogle af de barrierer, som kan afholde danske virksomheder fra at kaste sig ud i det blomstrende kinesiske marked. Men det skal der ændres på: Danske virksomheder er ikke gode nok til at udnytte mulighederne på det gunstige kinesiske marked. Hvis vi ikke bliver bedre til det, risikerer vi at blive hægtet af, siger formanden for Dansk Erhverv, Poul-Erik Pedersen. En måde, de danske virksomheder kan komme uden om de mest frygtede barrierer, er ved at tage turen gennem Hong Kong. Det var budskabet på konferencen Hong Kong and Guangdong: Your Partners for Success in China, som blev gennemført i København forleden. Blandt talerne på Business Forum om Hong Kong og den kinesiske provins Guangdong var Dansk Erhvervs formand, Poul-Erik Pedersen, og direktør Fred Lam, Hong Kong Trade Development Council. (Foto: Kaj Bonne). Et spændende men svært marked I sin velkomsttale understregede Poul-Erik Pedersen, at Kina er et spændende men svært marked for danske virksomheder: Netop derfor er Hong Kong så vigtig. Ligesom Danmark kan fungere som en indgang til resten af Skandinavien, så kan Hong Kong fungere som indgangen til det kinesiske marked, forklarede han. Den tidligere engelske koloni er først og fremmest en indgang til den kinesiske region Guangdong. Den grænser op til Hong Kong, men er bestemt ikke noget dårligt sted at starte: Guangdong er Kinas rigeste region, og en tredjedel af Kinas eksport kommer derfra. Samtidig går 80 % af eksporten fra Guangdong gennem Hong Kong, fortæller Fred Lam, direktør i Hong Kong Trade Development Council, som hjælper udenlandske virksomheder med at skabe kontakter i Hong Kong og Kina. Kina kravler opad Fred Lam understreger, at Guangdong især er et godt marked for elektronik. Traditionelt har Guangdongprovinsen lagt jord til de mange fabrikker, som det frodige erhvervsliv i Hong Kong ikke selv har haft plads til. Men nu kravler regionen op af værdistigen, og i dag findes der over elektronik- og IT-virksomheder i Guangdong. Det har også resulteret i, at det ikke længere kun er arbejdere, du møder på gaderne i Guangdong: Kina er ikke længere kun et sted for produktion. I dag har de en stor middelklasse på omkring 200 millioner mennesker, og den private sektor er voksende, siger Fred Lam. Radisson SAS Scandinavia Hotel i København var ramme om det dansk-kinesiske Business Forum. (Foto: Kaj Bonne). Afsender: Schultz PortoService Postboks Pandrup Fem gode råd 5 råd til danske virksomheder, der vil til Kina: Find en god partner, som vil med ind i Kina. Kina er stort, og - ligesom Europa - skal det ses som flere mindre regionale markeder. Start i den region, hvor de bedste muligheder ligger. I Kina handler det ikke om, hvad du ved, men hvem du kender. Derfor er det en god idé at finde partnere i Hong Kong og udnytte partnerens kontakter i Kina. Sørg for hele tiden at have gode juridiske rådgivere i nærheden. Hong Kong er et godt sted at finde de rette rådgivere. Bliv en del af Denmark-Hong Kong Trade Association.

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Dansk Erhverv og. Dialog mellem

Dansk Erhverv og. Dialog mellem Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 112 Offentligt Dialog mellem Dansk Erhverv og Folketingets Erhvervsudvalg Onsdag den 14. januar 2009 Velkommen Den finansielle krise, nye globale forhold og pres på

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker 1. Beskrivelse af ulykken Udfyldes af sikkerhedsgruppen sammen med den medarbejder, der kom til skade. I mindre virksomheder uden sikkerhedsgruppe

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Indhold i dette nummer:

Indhold i dette nummer: fødevarenyt 19. marts 2010 - nr. 10, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Ny fødevareminister roser dagligvarehandlens indsats for sundheden Afgift på mættet fedt møder

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: J.nr. 2009-311-0028 Dato: 15. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V)

Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V) Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 293 Offentligt Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V) Spørgsmål U:

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge DET SIGER SIG SELV 2 Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage i

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN KEMI & LIFE SCIENCE + DANSK ERHVERV STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN en del af løsningen! INDHOLD ET VÆRDIFULDT PARTNERSKAB 3 MEDLEMSFORDELE MED FOKUS PÅ FORRETNINGEN 4 UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere