KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI"

Transkript

1 KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

2 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen den 19. august Formålet med fusionen var at styrke konkurrence- og forbruger politikken. Formålet med strategien for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er at skabe en klar ramme for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde i de kommende år og skabe sammenhæng mellem de politiske målsætninger og det arbejde, som udføres i styrelsen. Strategien beskriver: De overordnede resultatmål for vores arbejde. Overordnede målsætninger for vores samspil med forbrugere, virksomheder. Overordnede målsætninger for, hvordan vi skal arbejde. Overordnede målsætninger for vores medarbejdere og ledere. De overordnede målsætninger vil årlig blive konkretiseret i styrelsens resultatkontrakt og i centrenes resultatkontrakter. For at realisere strategien er der på nogle områder behov for en særlig indsats. For styrelsen som helhed og for de enkelte faglige hovedområder vil der derfor blive udpeget nogle strategiske indsatsområder, hvor der vil blive iværksat særlige, konkrete initiativer med henblik på at realisere de opstillede mål. Strategien implementeres i styrelsen ved at indarbejde de konkrete resultatmål og initiativer i centrenes resultatkontrakter. Der vil løbende blive fulgt op på implementeringen af initiativerne, og mindst en gang om året vil der blive fulgt op på de overordnede mål i strategien. Strategien evalueres inden udgangen af

3 Strategien tager udgangspunkt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission og vision: Mission VISION Vi fremmer vækst og nye muligheder ved at styrke konkurrencen og forbedre samspillet mellem forbrugere og virksomheder Kompetente forbrugere og virksomheder på effektive markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fire faglige hovedområder. På området konkurrence arbejder styrelsen for at fremme konkurrencen i den private sektor, blandt andet ved at håndhæve konkurrenceloven og informere og vejlede virksomhederne om konkurrenceloven. På området forbrugerforhold arbejder styrelsen for at skabe gode rammer for samspillet mellem forbrugere og virksomheder, blandt andet ved at håndhæve forbrugerbeskyttelsesreglerne. Styrelsen administrerer også stormflodsordningen. På området offentlig konkurrence arbejder styrelsen for at fremme konkurrencen om offentlige opgaver, blandt andet ved at gøre regler og rammer klare på udbudsområdet. På området tilsyn fører styrelsen tilsyn med den del af energisektoren, som ikke er konkurrenceudsat, og sekretariatsbetjener Energitilsynet 1. Styrelsen fører også tilsyn med selskaber, som er omfattet af vandsektorloven. 1) Sekretariatsbetjeningen af Energitilsynet udskilles fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i foråret

4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde skal medvirke til at realisere de politiske målsætninger, som regeringen har opstillet på styrelsens ressortområder. De relevante politiske målsætninger er: Konkurrence Konkurrencen i Danmark er på niveau med de bedste sammenlignelige lande FORBRUGER- FORHOLD Danske forbrugerforhold skal være blandt de bedste i Europa OFFENTLIG KONKURRENCE Anvendelsen af udbud skal fremmes for at sikre, at offentlige opgaver løses bedst og billigst TILSYN Energi- og vandmarkederne er effektive og gennemsigtige 4

5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi skal skabe sammenhæng mellem de politiske målsætninger og det arbejde, som udføres i styrelsen. Mission og vision VÆrdier Politiske målsætninger Overordnede resultatmål Kritiske succesfaktorer Struktur og processer Medarbejdere Strategiske indsatsområder De politiske målsætninger er omsat til en række strategiske resultatmål for arbejdet i styrelsen. Hvis styrelsen skal realisere disse resultatmål, er det nødvendigt at lykkes på en række områder af stor strategiske betydning. Strategien opstiller målsætninger (kritiske succesfaktorer) for, Struktur og processer og Medarbejdere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens værdier er vigtige både i forhold til at nå de strategiske mål og realisere mission og vision. Værdierne beskriver den adfærd og de normer, som vi i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger vægt på. Som en del af strategien udarbejdes der nye, fælles værdier for Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen. 5

6 Strategikort Strategien præsenteres i såkaldte strategikort. Der er et strategikort for styrelsen og fire strategikort for henholdsvis områderne konkurrence, forbrugerforhold, offentlig konkurrence og tilsyn. Strategi kortene beskriver overordnede resultatmål og målsætninger for kritiske succesfaktorer for styrelsen som helhed og for de fire faglige hovedområder. En del resultatmål og kritiske succesfaktorer går igen i alle fem strategikort. Det betyder, at nogle mål og kritiske succesfaktorer er identiske på tværs af de faglige hovedområder, og at de faglige strategikort kan læses isoleret fra styrelsesstrategikortet. Ekempel på strategikort: Målsætninger for medarbejdere Overordnede resultatmål STYRELSEN Målsætninger for struktur og processer Målsætninger for forbrugere, virksomheder 6

7 Vi skaber sammen et miljø, som er attraktivt for engagerede og dygtige medarbejdere og ledere Vi udvikler løbende vores kompetencer med udgangspunkt i organisationens behov Vi lægger vægt på arbejdsglæde Vi er resultatorienterede, fleksible og tager ansvar for at nå vores fælles mål Styrelsen har fremmet markedernes effektivitet Styrelsen har bidraget aktivt til politikudviklingen, og minister og departement er tilfredse med vores indsats Styrelsen har en stærk profil i offentligheden med synlige og dagsordensættende resultater Styrelsen har tilvejebragt målrettet og lettilgængelig information og vejledning til forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder for at fremme en sund konkurrencekultur og et godt samspil mellem forbrugere og virksomheder Styrelsen er en respekteret aktør i væsentlige internationale sammenhænge STYRELSEN Vi løser opgaverne effektivt med en høj kvalitet, der matcher opgavernes karakter Vi prioriterer og styrer vores indsats og ressourcer ud fra vores strategiske mål, så vi får mest mulig effekt Vi arbejder systematisk med at analysere markedernes effektivitet og arbejder for at forebygge problemer Vi udvikler og effektiviserer løbende vores arbejde og bruger standarder for indhold og processer Vi opsøger ny viden og deler viden og erfaringer systematisk Vi samarbejder om at løse vores opgaver, hvor det giver bedre resultater Vi udnytter mulighederne i digitalisering og selvbetjeningsløsninger Vi har en professionel og imødekommende dialog med vores interessenter Vi håndhæver lovgivningen effektivt og behandler sagerne kompetent i en god dialog med parterne Vi sekretariatsbetjener vores råd og nævn effektivt Vi betjener minister og departement hurtigt og kompetent Vi tilvejebringer målrettet og let tilgængelig information og vejledning til forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder Vi skaber positiv synlighed om vores arbejde i offentligheden Vi er en respekteret og aktiv samarbejdspartner i forhold til vigtige udenlandske myndigheder og internationale organisationer 7

8 Vi skaber sammen et miljø, som er attraktivt for engagerede og dyg tige medarbejdere og ledere Vi udvikler løbende vores kompetencer med udgangspunkt i organisationens behov Vi lægger vægt på arbejdsglæde Vi er resultatorienterede, fleksible og tager ansvar for at nå vores fælles mål Styrelsen har opdaget alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven og grebet ind hurtigst muligt Styrelsen har tilvejebragt målrettet og lettilgængelig information og vejledning for at forebygge overtrædelser af konkurrenceloven og for at fremme en sund konkurrencekultur Styrelsen har behandlet fusioner hurtigt, og der er grebet ind, hvis fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt Styrelsen har identificeret væsentlig konkurrencebegrænsende regulering og påpeget mulige løsninger Styrelsen har udarbejdet analyser, der har skabt ny viden om forbrugernes og virksomhedernes adfærd og fremmet markedernes effektivitet Styrelsen har bidraget aktivt til politikudviklingen og minister og departement er tilfredse med vores indsats Styrelsen har en stærk profil i offentligheden med synlige og dagsordensættende resultater på konkurrenceområdet Styrelsen er en respekteret aktør i væsentlige internationale sammenhænge KONKURRENCE Vi løser opgaverne effektivt med en høj kvalitet, der matcher opgavernes karakter Vi prioriterer og styrer vores indsats og ressourcer ud fra vores strategiske mål, så vi får mest mulig effekt Vi arbejder systematisk med at opdage og forebygge adfærd og regler, der begrænser konkurrencen Vi arbejder systematisk med at analysere virksomhedernes og forbrugernes adfærd og markedernes effektivitet Vi udvikler og effektiviserer løbende vores arbejde og bruger standarder for indhold og processer Vi opsøger ny viden og deler viden og erfaringer systematisk Vi samarbejder om at løse vores opgaver, hvor det giver bedre resultater Vi har en professionel og imødekommende dialog med vores interessenter Vi håndhæver konkurrenceloven effektivt og behandler sagerne kompetent i en god dialog med parterne Vi betjener minister og departement hurtigt og kompetent Vi har en høj kvalitet i sekretariatsbetjeningen af Konkurrencerådet Vi tilvejebringer målrettet og let tilgængelig information og vejledning til virksomhederne for at fremme efterlevelsen af konkurrencereglerne og forebygge overtrædelser Vi skaber positiv synlighed om vores arbejde i offentligheden Vi er en respekteret og aktiv samarbejdspartner i forhold til vigtige udenlandske myndigheder og internationale organisationer 8

9 Vi skaber sammen et miljø, som er attraktivt for engagerede og dygtige medarbejdere og ledere Vi udvikler løbende vores kompetencer med udgangspunkt i organisationens behov Vi lægger vægt på arbejdsglæde Vi er resultatorienterede, fleksible og tager ansvar for at nå vores fælles mål Styrelsen har styrket samspillet mellem forbrugere og virksomheder Styrelsen har bidraget aktivt til udviklingen af forbrugerpolitikken, og minister og departement er tilfredse med vores indsats Styrelsen har en stærk profil i offentligheden med synlige og dagsordensættende resultater på forbrugerområdet Styrelsen har behandlet klagesager effektivt og har derigennem udviklet forbrugerretten Styrelsen har udarbejdet analyser og undersøgelser, der har skabt ny viden om forbrugernes og virksomhedernes adfærd og fremmet markedernes effektivitet Styrelsen har tilvejebragt målrettet og lettilgængelig information og vejledning til forbrugere og virksomheder for at fremme et godt samspil på markederne, efterlevelsen af forbrugerbeskyttende regler og en sund konkurrencekultur Styrelsen har leveret sekretariatsbistand til Forbrugerombudsmanden, der håndhæver markedsførings-loven og andre forbrugerbeskyttende regler samt udstedet retningslinjer efter forhandling med organisationerne. Styrelsen er en respekteret aktør i væsentlige internationale sammenhænge Vi løser opgaverne effektivt med en høj kvalitet, der matcher opgavernes karakter Vi prioriterer og styrer vores indsats og ressourcer ud fra vores strategiske mål, så vi får mest mulig effekt Vi arbejder systematisk med at analysere og undersøge samspillet mellem forbrugere og virksomheder, og arbejder for at forebygge problemer Vi udvikler og effektiviserer løbende vores arbejde og bruger standarder for indhold og processer Vi opsøger ny viden og deler viden og erfaringer systematisk Vi samarbejder om at løse vores opgaver, hvor det giver bedre resultater Vi udnytter mulighederne i digitalisering og selvbetjeningsløsninger FORBRuGER- FORHOLD Vi har en professionel og imødekommende dialog med vores interessenter Vi håndhæver lovgivningen effektivt og behandler sagerne kompetent i en god dialog med parterne Vi tilvejebringer målrettet og lettilgængelig information og vejledning til forbrugere og virksomheder for at skabe gode rammer for samspillet på markederne og fremme efterlevelsen af forbrugerbeskyttende regler Vi betjener minister og departement hurtigt og kompetent Vi sekretariatsbetjener Forbrugerombudsmanden samt vores råd og nævn effektivt Vi skaber positiv synlighed om vores arbejde i offentligheden Vi er en respekteret og aktiv samarbejdspartner i forhold til udenlandske myndigheder og internationale organisationer 9

10 Vi skaber sammen et miljø, som er attraktivt for engagerede og dygtige medarbejdere og ledere Vi udvikler løbende vores kompetencer med udgangspunkt i organisationens behov Vi lægger vægt på arbejdsglæde Vi er resultatorienterede, fleksible og tager ansvar for at nå vores fælles mål Styrelsen har bidraget til at fremme konkurrencen om offentlige opgaver Styrelsen har søgt at begrænse alvorlige overtrædelser af udbudsreglerne Styrelsen har bidraget aktivt til politikudviklingen, og minister og departement er tilfredse med vores indsats Styrelsen har bidraget til at gøre regler og rammer for udbud klare Styrelsen og Udbudsrådet har en stærk profil i offentligheden med synlige og dagsordensættende resultater Styrelsen og Udbudsrådet har tilvejebragt målrettet og lettilgængelig information og vejledning til virksomheder og offentlige myndigheder Styrelsen er en respekteret aktør i væsentlige internationale sammenhænge OFFENTLIG KONKURRENCE Vi løser opgaverne effektivt med en høj kvalitet, der matcher opgavernes karakter Vi prioriterer og styrer vores indsats og ressourcer ud fra vores strategiske mål, så vi får mest mulig effekt Vi arbejder systematisk med at identificere behov for vejledning om udbudsreglerne og for at gøre regler og rammer for udbud klare Vi udarbejder analyser om offentlig konkurrence og arbejder for at forebygge problemer gennem information og vejledning Vi udvikler og effektiviserer løbende vores arbejde og bruger standarder for indhold og processer Vi opsøger ny viden og deler viden og erfaringer systematisk Vi samarbejder om at løse vores opgaver, hvor det giver bedre resultater Vi udnytter mulighederne i digitalisering og selvbetjeningsløsninger Vi har en professionel og imødekommende dialog med vores interessenter Vi betjener minister og departement hurtigt og kompetent Vi har en høj kvalitet i sekretariatsbetjeningen af Udbudsrådet Vi tilvejebringer målrettet og let tilgængelig information og vejledning til virksomheder og offentlige myndigheder Vi behandler klagesager effektivt og kompetent i en god dialog med parterne Vi skaber positiv synlighed om vores og Udbudsrådets arbejde i offentligheden Vi er en respekteret og aktiv samarbejdspartner i forhold til vigtige udenlandske myndigheder og internationale organisationer 10

11 Vi skaber sammen et miljø, som er attraktivt for engagerede og dygtige medarbejdere og ledere Vi udvikler løbende vores kompetencer med udgangspunkt i organisationens behov Vi lægger vægt på arbejdsglæde Vi er resultatorienterede, fleksible og tager ansvar for at nå vores fælles mål Styrelsen har fremmet energi- og vandsektorernes effektivitet Styrelsen har identificeret og anbefalet effektivitetsfremmende regelændringer Styrelsen har en stærk profil i offentligheden med synlige resultater Styrelsen har udarbejdet analyser, som skaber væsentlig ny viden Styrelsen har tilvejebragt målrettet og lettilgængelig information og vejledning på forsyningsmarkederne Styrelsen har bidraget til, at det danske forsyningsmarked fungerer effektivt i europæisk sammenhæng TILSYN Vi løser opgaverne effektivt med en høj kvalitet, der matcher opgavernes karakter Vi prioriterer og styrer vores indsats og ressourcer ud fra vores strategiske mål, så vi får mest mulig effekt Vi udarbejder analyser, der skaber ny viden om energi- og vandmarkedernes effektivitet Vi udvikler og effektiviserer løbende vores arbejde og bruger standarder for indhold og processer Vi opsøger ny viden og deler viden og erfaringer systematisk Vi samarbejder om at løse vores opgaver, hvor det giver bedre resultater Vi udnytter mulighederne i digitalisering Vi har en professionel og imødekommende dialog med vores interessenter Vi håndhæver lovgivningen effektivt og behandler sagerne kompetent i en god dialog med parterne Vi har en høj kvalitet i sekretariatsbetjeningen af Energitilsynet Vi tilvejebringer målrettet og let tilgængelig information om energi- og vandmarkederne til virksomheder og forbrugere Vi udarbejder grundige og forståelige vejledninger til virksomhederne om reglerne Vi skaber positiv synlighed om vores arbejde i offentligheden Vi er en respekteret og aktiv samarbejdspartner i forhold til vigtige udenlandske myndigheder og internationale organisationer 11

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching Bilag 2 Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching 1. Generelt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed under Erhvervsministeriet.

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Hvordan fungerer anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen om KPI og moderne styring i praksis

Hvordan fungerer anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen om KPI og moderne styring i praksis 21. OKTOBER 2015 Agnete Gersing Hvordan fungerer anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen om KPI og moderne styring i praksis NAF gå hjem-møde: Kan vi måle os til velfærd? HVORDAN FUNGERER ANBEFALINGERNE

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD SIDE 3 Bedre rammer for vækst og høj forbrugervelfærd 2015 byder på store forandringer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere

Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet

Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet Dato: 9. februar 2017 Sag: OK-17/00896 Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Beskrivelse af de ordregivende myndigheder

Læs mere

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2014 - VI ARBEJDER FOR VELFUNGERENDE MARKEDER

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2014 - VI ARBEJDER FOR VELFUNGERENDE MARKEDER KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2014 - VI ARBEJDER FOR VELFUNGERENDE MARKEDER MISSION VI ARBEJDER FOR VELFUNGERENDE MARKEDER VISION VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD SIDE 3 Forord Velfungerende markeder,

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet Stillings- og personprofil Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet Maj 2017 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41 71 54 00 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

K O N C E R N S T R A T E G I

K O N C E R N S T R A T E G I K O N C E R N S T R A T E G I 2 0 1 7-2 0 1 8 VISION VI ER ANERKENDT FOR AT FREMME FORSYNINGS- OG ENERGIYDELSER I VERDENSKLASSE, DER UNDERSTØTTER VÆKST OG HOLDBAR OMSTILLING. MISSION VI ARBEJDER FOR EN

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet Stillings- og personprofil Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet September 2015 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 December 2008 2/23 1. Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Kraftvarmedag Foreningen Danske Kraftvarmeværker Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energiområdet : Folketing, ministerium, myndigheder og klageinstanser Folketinget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategi

Sikkerhedsstyrelsens strategi Sikkerhedsstyrelsens strategi 2016-2020 Fire år, to faser og én klar retning: Vi skal være en moderne serviceorienteret myndighed Danske virksomheder skal have Europas bedste vækstvilkår. Produktiviteten

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation Rammeaftale 2. Bistand til search og rekruttering af faglige specialister. 1. Baggrund

Bilag 2: Kravspecifikation Rammeaftale 2. Bistand til search og rekruttering af faglige specialister. 1. Baggrund Bilag 2: Kravspecifikation Rammeaftale 2 Bistand til search og rekruttering af faglige specialister 1. Baggrund Erhvervsministeriet har til tider behov for search- og rekrutteringsbistand, når der skal

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2015-2017

Strategi for Energitilsynet 2015-2017 1 Strategi for Energitilsynet 2015-2017 2 Strategi 2015-2017: I 2012 fik Energitilsynets sin første strategi som selvstændig organisation. Forud for formuleringen af denne var gået et omfattende forarbejde,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 2/6 Finanstilsynets direktørkontrakt Kontraktstyringen i relation til styrelserne på Økonomi- og Erhvervsministeriets område udgøres af styrelsens resultatkontrakt,

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Fortsat udvikling af det offentligtprivate

Fortsat udvikling af det offentligtprivate Danske Regioner 06. mar. 15 Fortsat udvikling af det offentligtprivate samarbejde Branchedirektør Mette Rose DI s mål DI arbejder for en mere effektiv offentlig sektor.. det gælder også i forhold til en

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Underbilag 4 til bilag 6 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Etablering og gennemførelse af juridisk vidensopbygning og -styring i FMT

Underbilag 4 til bilag 6 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Etablering og gennemførelse af juridisk vidensopbygning og -styring i FMT Etablering og gennemførelse af juridisk vidensopbygning og -styring i FMT 1. AKTUEL STATUS Som et nyt fokusområde for Juridisk Afdeling bliver der nu arbejdet mere målrettet med at styrke forbindelsen

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013)

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013) Performance : 3,84 (3,79) Importance : 3,90 (3,94) Respondenter : 414 (360) Organisation 3,53 (3,38) 5.0 Økonomi 3,84 (3,68) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,03 (3,98) 3.0 Kunder / Foreninger / Samarbejdspa 3,66

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere