til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel..."

Transkript

1 22. november :00-00:00 DF Hovedbestyrelsesmøde (SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF) -- Rold StorKro Deltagere: SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF, (NW, IKJ, LH, OLL) DF notattilhbfa Dagsorden.docBudgetopfølgning ngstkvoter Kurt og Jespers tur til fangstkvote rskemaer - bi notattilhbkv notatomkon Notat om otekoncentra... centrationfvmb... kredsmøderne Notat om Fælles reguleringsbeke... mødekalender 12.okt DF best møde - bilag Fa DF udkast DF notat til til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel Referat af IP udvalgsmø Referat af IP udvalgsmø november :00-16:00 DF Hovedbestyrelsesmøde (SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF) -- Rold StorKro 24. november :00-13:00 6-udvalgsmøde (SEA, AB, (OLL)) -- Fiskeridirektoratet, Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø. Deltagere: SEA, AB, (OLL) 26. november 2010 EAPO Arbejdsgruppe (IKJ, NW) -- Bruxelles Deltagere: IKJ, NW 16:00-17:00 Generalforsamling Klintholm FF (KKH, SEA, OLL, LH) -- Borgerforeningens Hus, Klintholm Havn Deltagere: KKH, SEA, OLL, LH 1. december :00-13:00 5-møde (SEA, KKH, JH, JJL, NW?) -- Kbh. Deltagere: SEA, KKH, JH, JJL, NW? :15

2 1. december 2010 Fortsat 19:00-22:00 Bestyrelsesmøde Fiskeri- og Søfartsmuseet -- Esbjerg 2. december 2010 NS RAC koordinationsmøde (NW) -- Bruxelles Deltagere: NW 10:00-15:00 Dialogforum om fiskeriforvaltning i marine Natura 2000-områder (SEA, OLL, HL) -- Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, mødelokale "annekset" på 4. sal Deltagere: SEA, OLL, HL Dagsorden 1. Velkomst v/fiskeridirektoratet 2. Drøftelse af effekten af fiskeri i områder med boble rev 3. Drøftelse af fiskeri i forhold til marsvin 4. Næste møde 5. Evt. Fiskeridirektoratet vil inden mødet udsende relevant baggrundsmateriale. invitation til møde DTU Aqua Harbour porpoise _ Jn.Nr.10_06648_Natura... strandings re... Incidental bycatch review_l.ki... Samlet oversigt inkl FD bidrag... Kort 2010.docx 4. december :00-12:00 Generalforsamling Lynæs Fiskeriforening (??) -- Foreningens Hus, Lynæs Havn Deltagere:?? 8. december :30-18:00 Møde i Folketingets Fødevareudvalg (NW, JJL) -- Kbh. Deltagere: NW, JJL 9. december 2010 Møde i Lærlingeudvalget (NW, GØ) -- Thyborøn Deltagere: NW, GØ :15

3 9. december 2010 Fortsat 10:00-17:00?? (MA, JJL, KSM, JH, CHP, CJH, KKH, AB, TT, SEA) -- DTU (Charlottenlund) Deltagere: MA, JJL, KSM, JH, CHP, CJH, KKH, AB, TT, SEA 16:00-19:00 Bestyrelsesmøde EUC Nordvest (NW) -- Thisted 10. december 2010 ACFA (NW) -- Bruxelles Deltagere: NW 10:00-13:00 Generalforsamling Thyborøn Havns Fiskeriforening (KSM, SEA, NW, IKJ, LH) -- Thyborøn Hallen Deltagere: KSM, SEA, NW, IKJ, LH 13. december :00-00:00 EU Ministerrådsmøde (NW,??) -- Bruxelles Deltagere: NW,?? 14. december :00-00:00 EU Ministerrådsmøde (NW,??) -- Bruxelles 16. december :00-16:00 DFPO Bestyrelsesmøde (KKH, AB, SC, KSM, JF, JJL, JH, CHP, NKN, (SEA, NW, IKJ, LH)) -- Taulov Deltagere: KKH, AB, SC, KSM, JF, JJL, JH, CHP, NKN, (SEA, NW, IKJ, LH) 21. december :00-11:00 Generalforsamling Hirtshals Fiskeriforening (??) -- Nordsøen Forskerpark Deltagere:?? 22. december 2010 Generalforsamling Skagen Fiskeriforening (??) --?? Deltagere:?? 23. december :30-15:00 6-udvalgsmøde (SEA, AB, (OLL)) -- Fiskeridirektoratet, Nyropsgade 30, Kbh. Deltagere: SEA, AB, (OLL) :15

4 17. januar :00-00:00 Møde i Urk, Holland (SEA/KSM/JJL/NW/OLLIKJ/JBJ) 18. januar :00-00:00 Møde i Urk, Holland (SEA/KSM/JJL/NW/OLLIKJ/JBJ) 19. januar 2011 BS RAC bestyr.møde (MA/KKH/TT) -- Hamborg Deltagere: MA/KKH/TT 21. januar :00-12:00 Ledergruppemøde (IKJ, LH, OLL, NW) -- Taulov Deltagere: IKJ, LH, OLL, NW 13:00-14:00 Konsulentmøde (OLL) -- Taulov 14:00-15:00 Personalemøde -- Taulov Deltagere: Alle ansatte (med efterfølgende "julefrokost") 26. januar udvalgsmøde (SEA, AB, (OLL)) -- Fiskeridirektoratet, Nyropsgade 30, Kbh. Revideret indkaldelse til Erhv... Notat vedrørende regulering af januar :00-00:00 Deltagere: SEA/NW/JBJ 15:30-17:00 Møde med SOK om forliset i Kattegat - SOK, Borgmesteren, Redningsstationen, form. for Grenaa Fiskeriforening + KSM/KKH -- Rådhuset i Grenaa, Torvet 3 Deltagere: Borgmesteren i Norddjurs Kommune, Jan Petersen, kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, leder af redningsstationen Herman Eggert :15

5 27. januar 2011 Fortsat KKH/KSM 28. januar :00-13:00 ERFA-møde om elektronisk logbog -- Fiskeridirektoratet, Langelinie Allé 17, Kbh.Ø Mødeindkaldelse.do Kommissorium for cx ERFA-gruppe v... (Erhvervsfiskeriudvalgets medlemmer og suppleanter) 29. januar :30-12:00 Generalforsamling i Grenaa Fiskeriforening -- Foreningens lokaler på havnen 10:00-14:00 Generalforsamling i Gilleleje fiskeriforening 30. januar januar februar februar :15

6 3. februar :00-00:00 00:00-00:00 MSC (ASF) (SEA/NW/JBJ) -- Vancouver og Seattle 4. februar :00-14:00 Møde i Kystfiskerudvalget (OLL) -- Taulov 7. februar 2011 NS RAC -- Aberdeen 8. februar :15-16:00 DF Hovedbestyrelsesmøde (SEA/KKJ/JJL/JH/KSM/AB/CJH/CHP/TT/GØ/AFH/JF + Chr. Olesen -- Taulov Deltagere: SEA/KKH/JJL/JH/KSM/AB/CJH/CHP/TT/GØ/AFH/JF + Chr. Olesen + NW/OLL/IKJ/LH hbmode sild i Limfjorde Notat til hovedbestyrel Revideret dagsorden.doc hbmode hbmode notat Natura2000o... notat vandplaner hbmode hbmode sild notat udpegning a... i Limfjorden Hbmode tobiskkvotefasts februar :00-00:00 Østersø RAC - konference om discard -- Sverige (Simrishamn) 10. februar :00-00:00 Østersø RAC - konference om discard -- Sverige (Simrishamn) 18. februar 2011 DWG NSRAC -- Edinburgh :15

7 23. februar :00-16:00 5-udvalget -- FVM, Slotholmsgade 12, mødesal B, 1.sal, Havnefløjen Deltagere: SEA/KKH/JH/JJL + OLL 24. februar 2011 WG III ACFA -- Bruxelles 25. februar udvalgsmøde -- Fiskeridirektoratet, Nyropsgade 30, Kbh. Deltagere: SEA, AB, (OLL) 10:00-12:00 Fiskebranchen -- Taulov IKJ/LME 26. februar :00-12:00 Generalforsamling i Bønnerup Fiskeriforening -- Restaurant Kattegat SEA/NW/OLL er inviteret. Lokalforeningen er vært ved en kop kaffe og et rundstykke kl marts 2011 DFPO Bestyrelsesmøde (KKH, AB, SC, KSM, JF, JJL, JH, CHP, NKN, (SEA, NW, IKJ, LH)) -- Taulov Deltagere: KKH, AB, SC, KSM, JF, JJL, JH, CHP, NKN, (SEA, NW, IKJ, LH) RAC Koordination -- Bruxelles 3. marts 2011 Forretningsudvalgsmøde -- Taulov Deltagere: NW, IKJ, KKH, SEA, OLL, LH, JH, KSM, JJL 13:00-17:00 Møde med fødevareminister Henrik Høegh og Folketingets Fødevareudvalg 4. marts :00-14:00 Generalforsamling i Centralforeningen for Limfjorden -- Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nyk. Mors Deltagere: :15

8 5. marts :00-12:00 Generalforsamling i Bælternes Fiskeriforening -- Strib Idrætsefterskole (foredragssalen) SEA/NW/KSM/LH/IKJ er inviteret 8. marts :00-12:00 Bestyr.møde i Fiskebranchen -- Kbh. Deltagere: KSM/NW/IKJ/LME 10. marts 2011 Europeche -- Spanien 18. marts 2011 Generalforsamling i Bornholms & Christiansøs Fiskeriforening Deltage: SEA er inviteret 11:00-00:00 Generalforsamling i Pelagisk Fiskeriforening -- Nordsøen Forskerpark Deltagere: 19. marts :00-15:00 Generalforsamling i Pelagisk Fiskeriforening -- Nordsøen Forskerpark 21. marts 2011 Møde med FCI - (fremtidig certificeringsindsats) -- København Deltagere: SEA/KSM/NW/IBJ/IKJ/OLL 23. marts :00-16:00 DF Hovedbestyrelsesmøde -- Taulov Deltagere: SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF + Chr. Olesen + NW, OLL, IKJ, LH :15

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Dato: 23. oktober 2013 Deltagere: Hovedbestyrelsen + Jes Hansen, næstformand for Skagen Fiskeriforening som observatør samt Chr. Olesen som observatør

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Ansvaret tilbage til fiskerne...

Ansvaret tilbage til fiskerne... Ansvaret tilbage til fiskerne... Af formand Thorkild Førby Dagligdagen i dansk fiskeri er domineret af enkeltsager og enkeltemner. Det er naturligt nok, men det betyder, at vi ikke altid i fornødent omfang

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART.

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. Jeg blev valgt som formand for Danmarks Fiskeriforening på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015 STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT 14-01-2015 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 14-01-2015 13:00:00 PUNKTER

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT Referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavet Skærbæk Fritidscenter den 21. november 2008 Oversigt over referatpunkter: 1. Velkomst... 1 2. Godkendelse af dagsorden... 1 3. Ny trilateral vadehavserklæring...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Vedtægter for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Vedtægter for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Bilag 1 Vedtægter for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Afsnit 1 Organisationens formål og hjemsted 1. Organisationens navn og hjemsted 2. Organisationens formål 3. Organisationens foranstaltninger

Læs mere

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Charlotte Geckler

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl. 14.00 16.30 Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret. FORRETNINGSUDVALGSMØDE (2012-2015) Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret. Deltagere: Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Thorben Meldgaard Frede Kristensen Knud

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere