BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner"

Transkript

1 BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende boliger samt tæt/lav med egne stativer Affaldsgebyrets sammensætning for tæt/lav og etageboliger. 1.3 Tømningsgebyret i de 6 scenarier Tømningsgebyret for Scenarierne i parcelhuse og parcelhuslignende boliger Tømningsgebyret for scenarierne i tæt /lav og etageboliger 1.4 Behandlingsgebyret i de 6 scenarier 1.5 Scenarier med blandende fraktioner (Vojens systemet) 1.6 Etableringsomkostninger for de 6 scenarier BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt En samlet oversigt er vedhæftet som pdf fil.

2 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende boliger samt tæt/lav med stativer og central opsamling af storskrald og haveaffald priser samt beregnede for behandlingspris og tømningspris jf. øvrige bilag Pr. husstand Faste udgifter samt behandlingsudgifter for dagreno. Scenarie 1: 1 x 240 l + MS Scenarie 2: 3 x 240 l Scenarie 3: Sække og kassetter Scenarie 1+2: Tilmeldeordning for have og storskrald (til) Scenarie 3: Status quo for haveaffald og storskrald (PCL)(sq) Fællesudgifter 531 Farligt affald 34 Plast difference 1 27 Bio-poser 40 Genbrugsstationen 600 Dagrenovation behandling 180 Dagrenovation tømning Pap i storskrald, tømning Haveaffald behandling Haveaffald tømning sække Haveaffald tømning grab Storskrald behandling Storskrald tømning Sække 140 Have og storskrald opsamles centralt (B-ordning) Samlet I alt Scenarie 1 (til) Scenarie 1 (B-ordning) I alt Scenarie 2 (til) Scenarie 2(B-ordning) I alt Scenarie 3 (sq) Scenarie 3 (B-ordning) Se kommentar til behandlingsgebyret, bilag Behandlingsprisen for pap er inkluderet i dagrenovation behandling. 3 B-ordningen betaler kr. 270,- for behandling og afhentning af haveaffald og storskrald, jf. budget 2014.

3 1.2.2 Affaldsgebyrets sammensætning for tæt/lav og etageboliger priser samt beregnede for behandlingspris og tømningspris jf. øvrige bilag. Pr. husstand Faste udgifter, behandlingspris samt tømning for have og storskrald Scenarie 4: Miljøspot med minicontainere Scenarie 5: Miljøspot med madaffald i nedgravet container, resten i minicontainere. Fællesudgifter 531 Farligt affald 34 Plast difference 27 Bio-poser 40 Genbrugsstationen 600 Dagrenovation behandling 180 Dagrenovation tømning Haveaffald og Storskrald fra Terminalpunkt. Tømning og behandling Scenarie 6: Miljøspot med delvist nedgravede ruminddelte containere Samlet I alt Scenarie I alt Scenarie I alt Scenarie I scenarierne forudsættes det, sat kommunen sørger for tømning af containerne. Boligområdet har mulighed for selv at forestå tømning som i dag, hvorved prisen vil blive tilsvarende lavere. Dette gælder naturligvis ikke for de nedgravede containere. 4 Beløbet svarer til budgettallet for B-ordningerne i Det reelle beløb for det enkelte boligområde vil for de flestes vedkommen være lavere.

4 1.3 Tømningsgebyret i de 6 scenarier Tømningsgebyret for scenarierne i parcelhuse og parcelhuslignende boliger Scenarie 1: Restaffald og madaffald i 2-delt 240. De 5 emballagefraktioner i 660 liters minicontainere i miljøspots svarende til 25 husstande pr. miljøspot. Tømningsbehov for containerne i miljøspots. Volumen for 25 husstande pr uge Tømningsfrekvens Antal tømninger pr. år Papir 250 liter Hver 2. uge 26 Glas 100 liter Hver 6. uge 9 Pap 150 liter Hver 4. uge 13 Metal 75 liter Hver 8 uge 7 Plast 250 liter Hver 2. uge 26 En tømning af en minicontainer koster kr. 23,- pr. gang. Der er behov for 81 tømninger svarende til kr. 1863,- om året som er 75 kr. pr. husstand. Hertil kommer tømning af den 2-delte container til rest- og madaffald 28 5 gange om året, svarende til kr. 644,- om året pr. husstand. I alt skal hver husstand betale kr. 719,- om året for tømning af containerne. 5 Ved indførsel af Tropenatsordning som betyder at der tømmes en gang om ugen når det er særligt varmt, kalkuleret med en måned om året svarende til 2 ekstra tømninger.

5 Scenarie 2: Restaffald, madaffald, papir, glas, plast og metal i 3 2-delte 240 l containere. Pap i storskraldsordningen l containerne er inddelt 60 % /40 % så der er et stort rum på 144 liter og et mindre på 96 liter 7. Fraktionerne fordeles i containerne under hensyntagen til tømningsfrekvenserne som følger: Restaffald og madaffald i samme. Papir og glas i samme. Plast og metal i samme. Volumen for 1 husstande pr uge Tømningsfrekvens Antal tømninger pr. år Restaffald 62 liter Hver 2. uge 28 8 Madaffald 15 liter Hver 2. uge 9 28 Papir 10 liter Hver 8. uge 10 7 Glas 4 liter Hver 8. uge 7 Metal 3 liter Hver 8. uge 7 Plast 10 liter Hver 8. uge 7 Tømningsfrekvensen kan muligvis sættes ned. Og omvendt vil den muligvis være for lav for nogle husstande. I Rødovre kommune er fordelingen og tømningsfrekvensen i de 2 containere med emballagefraktioner anderledes: container 1: plast i stort rum og papir i lille rum, tømmes hver 3. uge. Container 2: glas i stort rum og metal i lille, tømmes hver 8. uge. Den endelige fastsættelse af tømningsfrekvensen må bero på de konkrete erfaringer i Albertslund. Der er behov for 42 tømninger i alt. Med en tømningspris på kr. 23,- bliver den samlede tømningspris på kr. 966,- pr. husstand. 6 Det er ikke optimalt at beholde pap i storskraldsordningen. En ekstra beholder synes dog for overvældende. Der bør fortsat holdes øje med behandlingsprisen for sammenblandet pap og papir. 7 Standard for de 2-delte 240 l containerne i Vestfors opland, Carsten Vest, Vestfor. 8 De 2 ekstra tømninger skyldes Tropenatsordningen. 9 Selvom madaffald kun fylder 30 liter på 14 dage, skal det tømmes hver 2. uge af hensyn til lugtgener. 10 Gennemsnitsmængden af papir pr. husstand gaber over meget store forskelle; nogle har reklamer og daglig avis, andre har Nej-tak til reklamer og ingen avis.

6 Scenarie 3: Restaffald og madaffald i sække (madaffald i 50 liters sæk), papir, glas, plast og metal i 40 liters kassetter. Pap i storskraldsordningen. Volumen for 1 husstande pr uge Tømningsfrekvens Antal tømninger pr. år Restaffald 62 liter Hver 2. uge Madaffald 15 liter Hver 2. uge 28 Papir 10 liter Hver 2. uge Glas 4 liter Hver 3. uge Metal 3 liter Hver 3. uge 17 Plast 10 liter Hver 2. uge 26 Der er behov for 56 tømninger af sække til en pris på 11,15 kr. pr. stk. Og 86 tømninger af kassetter til en pris på 7,36 kr. pr. stk. Det giver en samlet tømningspris på kr. 1257,-. Til denne ordning er der yderligere en udgift på kr. 140,- til indkøb af sække. 11 Det store rum i den 2-delte container har en volumen på 150 l, hvilket bør være tilstrækkeligt. Øvrige kommuner, hvor der både sorteres i restaffald og madaffald, opererer ligeledes med 14. dages tømning. 12 Tropenatsordningen betyder at både restaffald og madaffald tømmes hver uge når det er meget varmt. 13 Gennemsnitsmængden af papir pr. husstand gaber over meget store forskelle; nogle har reklamer og daglig avis, andre har Nej-tak til reklamer og ingen avis. 14 Glasmængden varierer meget fra husstand til husstand. For ikke at afvige for meget fra den nuværende ordning med 14. dages tømning, som nogle har behov for, vælges at bruge en 3. ugers tømning, for at gøre ordningen lidt billigere.

7 1.3.2 Tømningsgebyret for scenarierne i tæt /lav og etageboliger Sceanrie 4: Restaffald, madaffald, papir, glas, pap, metal og plast i miljøspots med minicontainere, beregnet til 25 husstande Volumen og tømningsbehov for Miljøspots. Ét miljøspot består af liters containere til restaffald, en 400 liters til madaffald og de øvrige fraktioner i hver deres 660 liters container. Volumen for 25 husstande pr uge Tømningsfrekvens Antal tømninger pr. år Restaffald 1550 Hver uge 156 Madaffald 375 Hver uge 52 Papir 250 liter Hver 2. uge 26 Glas 100 liter Hver 6. uge 9 Pap 150 liter Hver 4 uge 13 Metal 75 liter Hver 8 uge 7 Plast 250 liter Hver 2. uge 26 En tømning af en minicontainer koster kr. 23,- pr. gang. Der er behov for 289 tømninger svarende til kr ,- om året som er kr. 266,- pr. husstand. Scenarie 5: Madaffald i nedgravet containere, resten i miljøspot med minicontainere beregnet til 25 husstande. Scenariet her er specielt velegnet til de boligområder, der i forvejen har velfungerende miljøspots, men som ikke har tilstrækkeligt kapacitet. Løsningen er også god til de boligområder, hvor man er bekymret for lugtgener fra madaffaldet. Madaffald i nedgravet container med en indre volumen på 750 liter. Tømmes hver 2. uge svarende til 26 tømninger á kr. 150,-, som er kr ,- eller kr. 156,- pr. husstand. Resten af fraktionerne tømmes som i ovenstående scenarie (når der ses bort fra madaffald i dette). I alt bliver det kr ,- svarende til 374,- pr. husstand. 15 Husstande i tæt/lav og etagebebyggelser producerer typisk mindre affald end husstande i parcelhuse. En konkret vurdering for det enkelte boligområde vil vise behovet for antal containere til restaffald. I beregningerne er 3 containere valgt.

8 Scenarie 6: Restaffald, madaffald, papir, glas, pap, metal og plast i miljøspots med delvist nedgravede ruminddelte containere, beregnet til husstande Tømningsbehov for nedgravede beholdere i miljøspots. Ét miljøspot består af 4 ruminddelte delvist nedgravede containere på hver 5m 3. Fraktionerne fordeles i containerne som følger: 5 m 3 til restaffald. 2,5 m 3 til madaffald, 3,3 m 3 til plast, 1,6 m 3 til metal, 2,5 m 3 til papir, 3,3 m 3 til pap og 1,6 m 3 til glas. Volumen for 45 husstande pr uge Tømningsfrekvens Antal tømninger pr. år Restaffald 2790 liter Hver 12 dag 30 Madaffald 675 liter Hver uge 26 Papir 225 liter 18 Hver 9. uge 6 Glas 180 liter Hver 8. uge 7 Pap 270 liter Hver 10. uge 5 Metal 135 liter Hver 10. uge 5 Plast 450 liter Hver 7. uge 7 En tømning af en nedgravet container koster kr pr. gang. Der er behov for 86 tømninger på et år svarende til kr ,-, svarende til kr. 287,- pr. husstand pr. år. Madaffald Plast Papir Metal Glas restaffald Pap Miljøspot med delvist nedgravede ruminddelte beholdere 16 I tæt/lav bebyggelser vil et miljøspot skulle dække 40 husstande af hensyn til gåafstanden. I etagebebyggelser vil et miljøspot kunne dække 50 husstande. 17 Både restaffald og madaffald tømmes min. hver 2 uge af hensyn til lugtgener. 18 Volumenvægten for papir i nedgravede beholdere er halvt så meget som for papir i kassetter og minicontainere. 19 I dag er prisen kr. 200,- pr. tømning, men når der kommer flere nedgravede containere, har M. Larsen fortalt, at prisen bliver kr. 150,- pr. tømning.

9 1.4 Behandlingsgebyret i de 6 scenarier Der vil være forskel på det beregnede og det faktiske behandlingsgebyr. Affaldet opgøres ikke pr. vægtenhed for det enkelte boligområde, hvorfor der kalkuleres med en bestemt mængde affald pr. beholderenhed alt efter fraktion. Det beregnede behandlingsgebyr for 2014 Mængde pr. husstand pr. år Behandlingspris pr. ton Behandlingspris pr. år Restaffald 400 kg 420,- 168,- Madaffald 198 kg 420,- 83,- Papir 105 kg ,- Glas 34 kg 270,- 9,- Pap 16 kg + 600,- + 10,- Metal 10 kg + 950, Plast 25 kg 320,- 21 8,- I alt 180, Prisen er i 2014 på kr. 729,-, men varierer noget, derfor et forsigtigt bud. Tilsvarende gælder for pap. I 2014 er prisen på kr. 702,-. 21 Den reelle behandlingspris oplyst af Vestforbrænding (Britt Schöt) er på kr. 1400,- pr. ton, og den forventes ikke at falde. Vestforbrænding har valgt at give kommunerne tilskud i 2014 og 2015, så kommunerne betaler kr. 500,-. For at undgå et negativt incitament til sortering af plast bør det overvejes at sætte behandlingsprisen til kr. 320,- pr. ton og lægge differencen på fællesudgifterne. Differencen er på 27 kr. pr. husstand. 22 I budgettet for 2014 er behandlingsprisen for restaffald, glas, papir og pap sat til kr. 154,-.

10 1.5 Scenarier med blandende fraktioner (Vojens systemet) I Dansk Affald, Vojens kan de modtage blandede fraktioner, som udsorteres og sælges. Fraktionerne man kan blande sammen er glas, metal og hård plast i én beholder og papir, blød plast og pap i en anden beholder. Fordelene er flere. Man skal have færre beholdere både ude og inde og for parcelhusene er der ydermere den fordel, at småt pap og karton kan sorteres ved husstanden. Etableringsomkostningerne vil blive lavere for de forskellige scenarier. Yderligere er ordningen mindre pladskrævende. Dvs. boligområder, der i forvejen har miljøspots f.eks. huse med minicontainere, vil kunne undlade at skulle udvide eller bygge nyt. Boligområder med begrænset plads, som f.eks. Albertshus og Damgårdsarealet, vil kunne finde plads til sortering af alle fraktionerne. Parcelhusene kan nøjes med to containere foran huset. Ifølge MST 1458 er miljøgevinsten ved separat kildesortering og sortering i blandede fraktioner den samme. Også når slutproduktet vurderes. Hvis hele kommunen skal overgå til at have blandede fraktioner kan M. Larsen ikke stå for sorteringen og afsætningspriserne skal forhandles med Dansk Affald direkte. M. Larsen kan stå for kørsel til Vojens til en pris på ca kr. pr. 45 m 3. Dansk Affald oplyser, at de kan give en pris på kr. pr ton inkl. sortering og afsætning af de rene udsorterede fraktioner 23. Den samlede behandlingsafgift pr. år pr husstand bliver da kr. 203,- (når der regnes med kr. 250,- pr. ton). Udgifter til kørsel bliver kr. 93 pr. år pr. husstand (når der regnes med kr. 2900,- i kørsel pr. 45m3). Tømningsprisen bliver nogenlunde det samme, da mængden af affald er den samme. I alt bliver de forskellige scenarier ca. 115 kr. dyrere pr. husstand pr. år. Dansk Affald kører i øjeblikket forsøg med modtagelse af mælke- og juicekartonner. Forsøget er i samarbejde med Faxe Forsyning og en svensk virksomhed. De kører tillige forsøg med tekstil som fraktion (iblandes papir, pap og folie). 23 Ved indgåelse af aftale vil beløbet blive udspecificeret, jf. salgsdirektør Dansk Affald.

11 1.6 Etableringsomkostninger for de 6 scenarier Alle priser er ex moms. Scenarie 1: l beholder pr. husstand samt miljøstation pr. 25 husstande. 240 l beholder koster 300,- (ifølge Carsten Vest, Vestfor.) Et simpelt miljøspot til 25 husstande kan laves for kr ,- incl. etablering og containere. Prisen sættes til ,- svarende til kr pr. husstand. I alt er etableringsomkostningerne kr. 1700,- pr. husstand. Scenarie 2: l beholdere á kr. 300 ex moms svarende til kr. 900,- pr. husstand. Scenarie 3: Et stativ til sortering af madaffald pr. husstand som koster kr. 780,-. Scenarie 4: Miljøspot kan etableres til eller op til , hvis man ønsker det skal være et aflukket hus. Vi sætter det til ,- svarende til kr ,- pr. husstand. Scenarie 5: Den delvist nedgravede beholder til madaffald koster ca med etablering. Svarende til kr pr. husstand, hvis man etablerer én pr. 25 husstande. I etageboliger vil et miljøspot typisk rumme 50 husstande og prisen bliver da tilsvarende lavere. Scenarie 6: 4 stk. delvist nedgravede rumopdelte beholdere samt diverse udstyr (særlig flaskebremse, særlig biosæk, særlig løftekrog til pap o.a.). Jævnfør tilbud fra Joca, som leverer Molok Domino, koster et sæt med 4 beholdere der er klar til etablering ,- hertil kommer etablering o.a. til ca I alt ,- svarende til kr ,- pr. husstand.

12 BILAG 2 Forudsætninger Mængden af husholdningsaffald i 2014, indsamlingseffektiviteter samt volumen af fraktionerne. Det er primært mængden af dagrenovation, der er interessant i.f.t. scenarieberegningerne. Mængden af storskrald og haveaffald forudsættes at tilsvare mængderne angivet i budget Mængden af dagrenovation Nogle af de mest fyldestgørende danske undersøgelser af dagrenovationens bestanddele stammer fra 1994 og Fra Albertslund og Vestforbrænding opland er opgørelsen i den seneste Affaldsplan brugt, som er fra For at kunne sammenligne mængderne er de ældre data fremskrevet til 2009 iht. Miljøstyrelsens fremskrivningsrate 25. Nogle data er opgjort pr. person og de er omsat til pr. husstand, når 1 husstand består af 2,2 personer jf. Albertslund i Opgørelserne for Albertslund og for Vestforbrændings opland er efter udsortering af genbrugsfraktionerne. Opgørelserne fra Affaldsteknologi og MST 1458 er baseret på undersøgelser af hvad dagrenovation består af, inden det sorteres. For at kunne sammenligne tallene skal der tages højde for en indsamlingseffektivitet, altså hvor stor en andel borgeren reelt får sorteret ud. Den angivne indsamlingseffektivitet er baseret på undersøgelser jf. MST 1458 (se bilag 2.2). I MST 1458 er der angivet en indsamlingseffektivitet for både en-familie huse og for etageboliger. Disse er hver især brugt. Indsamlingseffektiviteterne anvendt på opgørelserne fra Affaldsteknologi er estimeret til én sorteringseffektivitet gældende for alle husstande. De sammenlignelige kolonner er markeret med grøn. I vurderingen er mængderne fra Albertslund prioriteret. Endelig er mængderne fremskrevet til år Albertslund Kommune, Affaldsplan Dagrenovationen er i peroden steget med 33 % (MST Affaldsstatistik 2011).

13 Kilder Albertslund Vestfor. opland Hele Danmark jvf Affaldstek. Med indsamlingseffektivitet Hele Danmark jf. MST 1458 etagebolig 26 Med indsamlingseffektivitet Hele Danmark jf. MST 1458 en-familie hus Med indsamlingseffektivitet VALG Valg fremskrevet til Restaffald 691 kg/år 575 kg/år 205 kg/år 384 kg/år 127 kg/år 350 kg/år 140 kg/år 292 kg/år 385 kg/år 400 kg/år Madaffald 269 kg/år 188 kg/år 227 kg/år 114 kg/år 314 kg/år 236 kg/år 190 kg/år kg/år Papir 101 kg/år 94 kg/år 143 kg/år 107 kg/år 167 kg/år 117 kg/år 168 kg/år 151 kg/år 101 kg/år 105 kg/år Glas 34 kg/år 31 kg/år 59 kg/år 42 kg/år 34 kg/år 25 kg/år 40 kg/år 29 kg/år 34 kg/år 35 kg/år Pap 15 kg/år 9 kg/år 35 kg/år 19 kg/år 29 kg/år 15 kg/år 26 kg/år 16 kg/år 15 kg/år 16 kg/år Metal 17 kg/år 9 kg/år 17 kg/år 9 kg/år 20 kg/år 12 kg/år 10 kg/år 10 kg/år Plast kg/år 14 kg/år 34 kg/år 5 kg/år 40 kg/år 12 kg/år 24 kg/år kg/år Dagreno. ialt 841 kg/år 709 kg/år 775 kg/år 763 kg /år 635 kg/år 635 kg/år 749 kg/år 748 kg/år 755 kg/år kg/år 2.2 Indsamlingseffektiviteter Kilde Én-familie huse Etageboliger Valg som gennemsnit Madaffald 75 % 50 % 70 % Papir 90 % 70 % 85 % Glas 72 % 72 % 72 % Pap 60 % 50 % 55 % Metal 60 % 50 % 55 % Plast 45 % 25 % 40 % 26 Størstedelen af tallene i rapporten er fra De er her opskrevet med 4 %. 27 Affaldsmængderne er kun steget med 4% fra 2009 til 2014 pga. den økonomiske krise. 28 I Vestforbrændings opland er det Frederikssund, der samler mest madaffald ind. Her indsamles 190 kg/år pr. husstand. 29 Det forudsættes at blød og plast må samles til én fraktion. 30 Indsamlingseffektiviteten (se bilag 2.2) for etageboliger og enfamiliehuse er i rapporten sat til hhv 25 og 45 %. Det vurderes, at indsamlingseffektiviteten vil blive højere i Albertslund grundet kampagner og fokus. I Rødovre og Herlev kommune indsamles der hhv. 26 kg/år og 21 kg/år (personlige samtaler). 31 Af tekniske årsager er en del storskrald samt dagrenovation fra kommunale institutioner i opgørelserne fra Albertslund blevet indregnet som dagrenovation fra husholdninger. Dagrenovation nedskrives derfor ift. opgørelsen fra Albertslund og under hensyn til de øvrige kilder.

14 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner Mængden af dagrenovation i 2014 pr. husstand pr. uge opgjort i volumen. Fraktion Mængde pr. husstand pr. år Mængde pr. husstand pr. uge Volumenvægt 32 Volumen pr. husstand pr. uge Restaffald 400 kg 7,7 kg/uge 8 l/kg 62 liter Madaffald 198 kg 3,8 kg/uge 4 l/kg 15 liter Papir 105 kg 2,0 kg/uge 5 l/kg og 2,5 l/kg liter og 5 liter Glas 35 kg 0,7 kg/uge 5 l/kg 4 liter Pap 16 kg 0,3 kg/uge 20 l/kg 6 liter Metal 10 kg 0,2 kg/uge 15 l/kg 3 liter Plast 25 kg 0,5 kg/uge 20 l/kg 10 liter 32 Angivet i Affaldsteknologi 33 Vestforbrænding anslår at volumenvægten for papir i nedgravede containere er på 2,5 liter pr. kg og for minicontainere 5 liter pr. kg. I Affaldsteknologi er volumenvægten for papir angivet til 6,7 liter/kg.

15 Referencer Affald og Genbrug, Albertslund Kommune: Budget 2014 Affald og Genbrug, Albertslund Kommune: Regneark til taktberegning for 2014 Affald og Genbrug, Albertslund Kommune: Affaldsplan Albertslund Kommune: Grønt Regnskab 2013 Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1458, 2013: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation. Affaldsmængder og sammensætning og Indsamlingseffektiviteter. Miljøstyrelsens Affaldsstatistik 2011 Thomas H. Christensen (red.) Affaldsteknologi, 1998 M. Larsen: Notat om Galgebakkeforsøget Personlige samtaler: Britt Schöt, Vestforbrænding Carsten Vest, Vestforbrænding Affald og Genbrug, Rødovre Kommune Affald og Genbrug, Herlev Kommune Halsnæs Forsyning Phillip Bertel, Zenzo (biopose-ordningen) Jørn Dyrhauge, Joca Mads Jensen, Joca (fuldmelder systemet)

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

Hej. Vi har imidlertid en række spørgsmål, som vi håber at I hurtigt kan besvare:

Hej. Vi har imidlertid en række spørgsmål, som vi håber at I hurtigt kan besvare: Hej Tak for fremsendte materiale i forbindelse med høringerne omkring boligforeningernes holdning til de nye affaldsordninger, som vi vil sørge for at gennemgå og give feedback på indenfor høringsperioden.

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG ALBERTSLUND KOMMUNE VOGNPORTEN 9 2620 ALBERTSLUND WWW.ALBERTSLUND.DK/AFFALD AFFALDOGGENBRUG@ALBERTSLUND.DK AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3 co./ Formand Niels Schjødt-Hansen Mørkager 43 2620 Albertslund

Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3 co./ Formand Niels Schjødt-Hansen Mørkager 43 2620 Albertslund Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3 co./ Formand Niels Schjødt-Hansen Mørkager 43 2620 Albertslund Albertslund kommune Rådhuset 2620 Albertslund cc. AlbertslundPosten, Vest1 og Vest2 Albertslund,

Læs mere

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast)

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Kommunalbestyrelsen har sammen med Brugergruppen vedtaget en ambitiøs affaldsplan, hvoraf det blandt andet fremgår, at vi i Albertslund

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET)

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET) Takstforslag renovation 2015 Årlig pris/pris pr. ydelse Renovation/genbrug 2015 2015 2014 2014 Ex moms Inkl moms Ex moms inkl moms Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Takstforslag renovation 2015 - midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Indeks, Renovation/genbrug 2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Økonomien i sorteringsanlæg

Økonomien i sorteringsanlæg Økonomien i sorteringsanlæg Miljøstyrelsen 1 INDLEDNING 2 2 OVERORDNEDE RESULTATER 3 Forfatter: MB/LH Dato: 11-08-2017 Version: 8 3 AFFALDSTYPER OG MÆNGDER 5 3.1 Affaldstyper 5 3.2 Mængder 5 4 METODE 6

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling Beskrivelse af forsøg med indsamling af bioaffald Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling af bioaffald. Bioaffald består af madaffald og grønt haveaffald.

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen 22. september 2016 2016-004730-6 Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier Baggrund Det nationale genanvendelsesmål på 50% af

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Nyhedsbreve, informations- s og skrivelser i Albertslund Posten siden september 2016 i kronologisk rækkefølge.

Nyhedsbreve, informations- s og skrivelser i Albertslund Posten siden september 2016 i kronologisk rækkefølge. Nyhedsbreve, informations-e-mails og skrivelser i Albertslund Posten siden september 2016 i kronologisk rækkefølge. [01] Vores nye affaldsordninger: klistermærker til beholdere og containere Affald & Genbrug

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015.

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2159173 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat om ny affaldsordning til private husstande 7. august 2015 Dette

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD

RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Til Randers Kommune Affaldskontoret Laksetorvet 8900 Randers Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2013 Indsamling og håndtering af organisk dagrenovation i Randers Kommune RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Mængde og sammensætning for helårsboliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen og

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Høringssvar: Nyt affaldssystem

Høringssvar: Nyt affaldssystem Høringssvar: Nyt affaldssystem Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø & Beskæftigelses Vurdering/svar Høringssvar: 1 G/F Albertslund Vest, afd. 3 1. Positive overfor målsætningen og er glade for vi

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

NOTAT. 1. Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune

NOTAT. 1. Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune NOTAT Projekt Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune Kunde KARA/NOVEREN Notat nr. 3 Dato 21. oktober 2016 Til Fra Kopi til Ejvind Mortensen, KARA/NOVEREN Dorte Hvid-Jacobsen og Marianne

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2018 2022 for affald I henhold til affaldsbekendtgørelsens 54 skal omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning efter opdelingen i det

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Forudsætninger og principper for affaldsgebyrer for private husstande i Kolding Kommune 2016

Forudsætninger og principper for affaldsgebyrer for private husstande i Kolding Kommune 2016 Forudsætninger og principper for affaldsgebyrer for private husstande i Kolding Kommune 2016 iht. Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 Affaldsgebyr for private Forudsætninger: - Alle oplysninger

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4. KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.0 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere