Beskrivelse af Vordingborg kommunes ældreområde - som klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Vordingborg kommunes ældreområde - som klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende"

Transkript

1 Beskrivelse af Vordingborg kommunes ældreområde - som klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende Redigeret maj 2013: ved Pia Nagel, Stine Skov Hansen, Anne Mette Andersen, Marianne Christiansen, Hildur Hansen, Hanne Finnerup samt Christina Graungaard, uddannelseskoordinator

2 Indholdsfortegnelse Indledning s Uddannelsesområdet s Uddannelse i kommunen s Rammer og indhold for sygeplejestuderendes klinik s Min dag som sygeplejestuderende i hjemmeplejen s Uniformsetikette s Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet s Den overordnede struktur s Hjemmeplejens struktur s Oversigt over distrikter s Personalesammensætningen s Tildeling af visiterede serviceydelser s Visioner og mål for ældrepolitik i Vordingborg kommune s Værdigrundlag s Plejeformer s Sygeplejefaglige forhold s Arbejdsopgaver og kompetenceområder s Specialfunktioner s Samarbejdsrelationer s Det sundheds og sygeplejefaglige fokus s.20 2

3 Indledning Vi byder dig, som sygeplejerskestuderende, velkommen i din klinik i hjemmeplejen, Vordingborg Kommune. Vordingborg kommunes Ældreområde, Hjemmeplejen, fungerer som praktiksted for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og som kliniksted for sygeplejerskeuddannelsen. Denne beskrivelse henvender sig til dig som sygeplejestuderende. Her har du bl.a. mulighed for at opnå viden omkring organisationen, hjemmeplejens struktur, uddannelsesforholdene i kommunen etc. Før du går i gang er der nogle fakta om kommunen, som vi gerne vil præsentere dig for: Vordingborg kommune blev en realitet den 1. januar 2007 ved en sammenlægning af de fire tidligere kommuner: Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg. I Vordingborg Kommune er der ca borgere, heraf er der 7500 pensionister over 65 år. Vordingborg kommune er geografisk opdelt i 8 distrikter. Der er p.t. 7 kliniksteder i kommunen. Kommunen samarbejder med University College Sjælland campus Næstved om sygeplejerskeuddannelsen. God læselyst!! 3

4 1.0 Uddannelsesområdet 1.1 Uddannelse i kommunen Kommunen er på årsbasis uddannelsessted for 85 SSH elever og 31 SSA elever, samt et varierende antal grundforløbselever, kursister og andre job - og uddannelsessøgende. Antallet af sygeplejestuderende varierer fra i kortere og længere perioder i løbet af et år. Kommunen modtager SSH elever og SSA elever fra SOSU Sjælland, Næstved samt SOSU Nykøbing. Der modtages sygeplejestuderende i klinik fra University College Sjælland, Næstved. Det er uddannelseskoordinatoren, der samarbejder med de tre uddannelsesinstitutioner om at modtage uddannelsessøgende i kommunen. Uddannelseskoordinatoren administrerer og koordinerer den overordnede praktik og klinikplanlægning samt fordelingen af elever og studerende i distrikterne. 1.2 Rammer og indhold for sygeplejestuderendes klinik i hjemmeplejen Senest 14 dage før du påbegynder din klinik i hjemmeplejen, vil du modtage velkomstbrev fra uddannelseskoordinatoren i Vordingborg Kommune. Heraf vil det fremgå i hvilket distrikt, du skal i klinik med angivelse af datoer for, hvornår du skal møde samt dato for din klinik i Sundhedsplejen. Det vil endvidere fremgå, hvem du kan henvende dig til i distriktet for eventuelle spørgsmål. Enkelte distrikter fremsender også egne velkomstbreve, hvis de eksempelvis finder det nødvendigt at korrigere mødetidspunktet. Det kan derfor forekomme, at du vil modtage to velkomstbreve forinden klinikstart. Da ældreområdet i Vordingborg Kommune pt. råder over 7 distrikter, hvor det er muligt at komme i klinik som sygeplejerskestuderende, kan der være individuelle forskelle i måden, hvorpå det enkelte distrikt faciliterer dit læringsforløb. Der er dog nogle gængse rammer, som vil være fælles for distrikterne, hvilket vi i det følgende vil søge at beskrive. Den første tid i klinik i hjemmeplejen I den første tid i hjemmeplejen er dit kendskab til arbejdsfeltet begrænset. Du vil derfor indgå i praksissituationer i tæt samvær med din kliniske vejleder. Her kører I sammen på hjemmebesøg til udvalgte borgere, der har fået visiteret sygeplejefaglige ydelser. Fokusområdet i den første uge kan eksempelvis være sårpleje, medicinadministration, hygiejne, dokumentation etc. Her vil du primært have en observerende rolle i forhold til den sygepleje, som du ser udført. Din kliniske vejleder vil løbende, dvs. før under og efter udført sygepleje, vejlede dig omkring handlingselementerne i praksissituationen. Det er karakteristisk for den første tid i klinikken, at du løbende stiller spørgsmål og undrer dig i forhold til 4

5 den praksis, som du møder. I relationen med din vejleder vil der være gode muligheder for refleksion og sparring. Læringsmetoderne i den første begynderperiode vil således primært være før under og efter vejledning samt refleksion med vejleder. Endvidere kan der benyttes undervisningsmateriale så som visning af video, eksempelvis filmen Rene Rutiner i forbindelse med læring omkring hygiejne. Der afholdes ugentlig uddannelsessamtale. I den første tid vil du begynde at forholde dig til det læringsudbytte, som det forventes, at du opnår i klinikperioden. Her kan du benytte modulbeskrivelsen fra University College Sjælland samt den vejledning, som Vordingborg Kommune fremsender sammen med velkomstbrevet forinden klinikstart. Vejledningen er en operationalisering af det forventede læringsudbytte for klinikperioden. Forventningssamtalen forventes afholdt inden for den første uge. Her vil du præsentere dig selv for din kliniske vejleder, og det vil være relevant at redegøre for, hvordan dine erfaringer er i forhold til tidligere læringsforløb, din læringsstil etc. Du har i den forbindelse mulighed for at komme til udtryk med de behov, tanker etc., som du evt. måtte have i forhold til nuværende klinikforløb. Dette kan give vejleder mulighed for at planlægge dit klinikforløb ud fra din individuelle læringsprofil, og de kliniske opgaver kan planlægges med udgangspunkt i dine forudsætninger samt faglige og personlige mål for uddannelsen. Til forventningssamtalen vil du endvidere drøfte med din kliniske vejleder, hvad der forventes i forhold til studieredskaber samt udarbejdelse af praksisbeskrivelser, refleksionsøvelser etc. Du forventes at tage udgangspunkt i portfolio, som er et obligatorisk læringsredskab, samt din individuelle studieplan. Det kan være, at du tidligere har haft god erfaring med brug af dagbog, sygeplejefortællinger etc., som du gerne vil arbejde videre med. Forventningen fra det kliniske uddannelsessted, til dig som sygeplejestuderende, vil bl.a. være, at du udviser engagement, åbenhed og nysgerrighed i forhold til at lære nyt samt, at du indgår i de praksissituationer, der giver mulighed for læring. Endvidere forventes det, at du læser udvalgt relevant litteratur, at du er fremmødestabil (30 timers obligatorisk fremmøde), samt at du tager ansvar for eget uddannelsesforløb. Når du er kommet godt i gang Når du er kommet godt i gang med dit klinikforløb, er du blevet introduceret til relevante sygeplejeopgaver, så som injektionsgivning, sårpleje, kompressionsbehandling, medicinadministration, pleje samt anlæggelse af katheter etc. Du har fået mulighed for at handle, agere og øve dig i vejleders nærvær. I samarbejde med din vejleder vil du nu få tildelt afgrænsede sygeplejeopgaver, som du udfører på egen hånd, dvs. uden vejleders tilstedeværelse. Hensigten hermed er, at du udvikler selvstændighed i forhold til opgaveløsning samt begynder at blive bevidst om din egen professionelle rolle i samarbejdet med borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. 5

6 Det er dog individuelt, hvornår du starter med at udføre sygeplejeopgaver på egen hånd. Ofte vil det være, når du føler dig tryg samt, når du har viden og tilstrækkelig handlekompetence til at udføre opgaven. Der vil dog altid være mulighed for at rådføre sig med vejleder før, under og efter udført sygepleje, eksempelvis telefonkontakt i en svær situation hos borger. Hos borgere med komplicerede samt akutte sygeplejebehov vil du til enhver tid følge vejleder. I din klinik i hjemmeplejen vil du besøge hjem, hvor borgerne har forskellige livsvilkår, forskellige syn på tilværelsen samt forskellig kulturel baggrund. Arbejdsvilkårene kan derfor være uensartede, og der opstår ofte etiske dilemmaer mellem egen faglighed contra borgerens virkelighed. Du vil endvidere opleve uforudsete situationer, så som akut indlæggelse af borger, hvor der eksempelvis kan være øvrige pårørende, dyr m.m, der skal tages vare på. Med sådanne autentiske situationer, hvor du er tæt på mennesker i egne hjem og omgivelser, vil du opnå unikke læringsmuligheder. Du vil bl.a. lære at tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje til forskellige mennesker, med forskellige kulturelle opfattelser samt baggrunde og under forskellige rammer og betingelser. Det forventes, at du forinden afslutningen af klinikforløbet skriftligt evaluerer klinikforløbet. Din evaluering er en del af den fortløbende og systematiske evaluering af det kliniske uddannelsessted og har betydning for den fortsatte kvalitetsudvikling i distrikterne. 1.3 Min dag som sygeplejestuderende i hjemmeplejen Cecilie er en modul 6 studerende, der netop er startet i sin klinik i hjemmeplejen, Vordingborg Kommune. Hun har i et dagbogsnotat beskrevet en almindelig dag i hjemmeplejen. Beskrivelsen kan give dig indsigt i det arbejdsindhold samt den praksisvirkelighed, som du vil møde i hjemmeplejen set med den studerendes øjne. Min dag som studerende i hjemmeplejen starter med, at jeg mødes med de sygeplejersker som er tilknyttet stedet. Her overleveres, videregives og bearbejdes oplysninger om de enkelte borgere og de behov, som de skal have opfyldt i løbet af dagen. Dette kan være psykisk støtte, medicinadministration, sårpleje, insulin, måling af blodsukker eller blot et besøg for at se, hvordan den enkelte borger klarer sin hverdag. Vurdering af, om der evt. skal visiteres ydelser, for at borgeren kan opnå en funktionel hverdag. Når alle oplysninger er videregivet, og alle adviser er læst igennem, deles alle sygeplejersker op ved, at de får hver deres rute, med hver nogle borgere, som de skal besøge i løbet af dagen. Jeg kører gerne med min kliniske vejleder, og i dag starter turen med et besøg hos et ældre ægtepar (Jeg må indrømme, at det er svært, at bevæge sig ind på borgerens personlige ejendom, men de alle er så søde og flinke, at man hurtigt glemmer det!) Kvinden i dette hjem har sukkersyge og skal derfor dagligt hjælpes til, at hun får den mængde insulin, som hendes krop kræver. Hun er dement og husker derfor ikke så godt, vi er derfor nødt til at hjælpe hende med at huske hendes daglige enheder. Denne gang er det mig der får lov til at stikke, - meget nervøs, men kvinden er rigtig sød, og jeg klarer det 6

7 faktisk ret godt Jeg udfylder skemaet, der ligger i borger håndbogen, så den næste der kommer kan se, hvor jeg har givet insulin her til morgen og derved undgår at stikke det samme sted. Vi siger pænt farvel og så er det tilbage på landevejen igen! Næste stop er hos en yngre mand, som har problemer med sine øjne grundet hans sukkersyge. Vi kommer derfor for at hjælpe, så ikke han får ramt de dårlige øjne med pipetten. Enormt flink, veltalende ung mand, som lystigt fortæller om hans liv og de mange udfordringer, han har haft. Det rør mig dybt inde, da det er sjældent, at man kommer så tæt på et fremmed menneske som her. Jeg syns det er utroligt så stor en forskel, der er på os mennesker og den måde, vi opfatter livskvalitet på! Denne mand virker som om, at han bare er glad for, at hans sukkersyge kan blive så velreguleret, at han trods dårligt syn stadig kan fungere i sin hverdag. Han lyder glad og smiler, da han fortæller, at han har fået lov til at køre i bil igen Næste stop er også hos en yngre mand, som igennem en årerække har fået fjernet en del åreknuder dog for mange, så han for evigt skal have kompressionsstrømper på for at sikre, at blodet ikke staser i hans ben. Det er et kæmpe hus vi kommer ind i, og straks mødes vi af to nysgerrige børn, som gerne vil vide hvem vi er. Manden kommer smilende igennem stuen og tilbyder straks en kop kaffe, mens vi venter. Jeg får igen historien om hvorfor han skal have de her strømper på. Jeg bliver meget overrasket over at høre, hvordan man kan blive fejlbehandlet og hvordan dette kan få konsekvenser for ens liv! Dog virker han ikke plaget af det som sådan, men smiler blot og siger jeg har jo stadig mine ben, en god familie og nogle fantastiske plejebørn. Dette giver en helt knude i maven og man får næsten lyst til at give ham et kram, for hvor er det fantastisk at høre, hvordan et ungt menneske kan bibeholde hans livsglæde, selv efter denne hændelse Måske virker dette ikke som nogle lange besøg, men tro om igen, de er slet ikke så korte, som de lyder! Der er sat tid af til enkelte borger, og der gives tid til spørgsmål, refleksion og/eller bekymringer, som vi ønsker at løse. Ligeledes findes der tid til den studerende, da der sommetider kan være langt mellem de enkelte besøg og derfor rig mulighed for refleksion i bilen i sammenhæng med den skønne natur. Tilbage på plejecentret reflekteres over dagen, og min vejleder ordner de skriftlige ting såsom visitation af forskellige ting, opringning til læger for besøg eller ny medicin og der skrives flittigt i deres omsorgssystem, så enhver kan læse, hvordan det står til med den enkelte borger. Dette giver mig rig mulighed for at snuse til de enkelte historier, der ligger bag hver borger og finde yderligere viden om den sygdom de evt. er diagnosticeret med. Jeg håber, at I kan bruge min lille dagbogs skrivelse, det er svært at gøre det kort, når der er så mange ting at fortælle! Cecilie, sygeplejestuderende, maj

8 1.4 Uniformsetikette Bemærk: i 2013 udkommer nyt beklædningsregulativ. Når du opstarter dit kliniske uddannelsesforløb i hjemmeplejen, skal du være opmærksom på kommunens regulativ omkring beklædning. Beklædningsregulativet er udarbejdet under hensyntagen til hygiejniske og sikkerhedsmæssige forsvarlige principper. Der er uniformspligt med få undtagelser Fremtoningen og det tøj der bæres, må ikke virke anstødeligt. Det betyder bl.a., at bart bryst, bar mave og bagdel samt bare lår ikke er tilladt. Uniformen skal være ren ved arbejdstids begyndelse. Tøj der anvendes i plejen skal vaskes ved 60 grader. Id-kort er en del af uniformen. Hår længere end til skuldrene skal sættes op. Fingerringe, armbånd og armbåndsure må ikke bæres i arbejdstiden. Ørestikker og tætsiddende halskæder og tætsiddende piercinger kan anvendes. Neglelak på fingerneglene er ikke tilladt i arbejdstiden. Parfume kan anvendes i begrænset omfang. Lange ærmer skal være smøget op til albuerne i plejesituationer. Skiftesko anvendes afhængig af situationen. Personale der bruger hovedbeklædning pga. religion, vil få udleveret et tørklæde der passer til uniformen. Uniformen bør kun benyttes i arbejdstiden og til/fra arbejde. 2.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet 2.1 Den overordnede struktur Vordingborg kommunes Ældreområde er organiseret under enheden Social - og arbejdsmarked med en social - og arbejdsmarkedsdirektør som øverste leder. Enheden er organiseret i fire sekretariater: Ældre, Sundhed, Psykiatri og handicap samt Borger og arbejdsmarked. Hjemmeplejen hører under ældreområdet, hvorimod sundhedsplejen hører under sundhedsområdet. Se nedenstående organisationsdiagram. 8

9 Kommunaldirektør Direktion Social- og arbejdsmarkedsdirektør Børne- og kultur direktør Udviklingsdirektør Fagsekretariater og stabe Ældre Sundhed Psykiatri og handicap Borger og arbejdsmarked Skoler Dagtilbud Børn og familie Kultur og fritid Plan og miljø Vej og trafik Natur Fællessekretariatet Økonomi IT HR- og personale Udvikling Kommunale bygninger Rosenvang Solvang Aggerhus Vintersbølle Solhøj Fjordgaarden Klintholm Havn Fanefjord Ulvsund Skovbo Køkkener Hjælpemiddeldepotet Tandpleje Misbrugscentret Sundhedsplejen Træningsenheden Autismecentret BN Vordingborg BN Møn BN Præstø Psyk. Vordingborg Psyk. Møn Oasen Synscentralen Den Sociale Virksomhed Dagplejen Æblehaven Skovhuset Bøgebjerg Nordlys Mejemarken Troldehaven Kastanjen Parkhaven De 4 årstider Tusindfryd Bårse BC Nøddebo Lærkereden Lendemarke Børneh. Hjertehaven Stege Børneh. Mern Børneh. Børnehuset Elnasminde Kalvehave BC Dronning Fanes Børnehus Ressourcecen. Kalvehave Børn-, ungeog familie centeret, Kalvehave PPR og Forebyggelse 10. Klasse Centret Svend Gøngeskolen Kulsbjerg Skole Præstø Skole Møn Skole Gåsetårnskolen Kompetencecenter Kalvehave Biblioteket Iselinge- Svømmehal Musikskolen Centralvaskeriet Havne Kørselskontor Redningsberedskab Virksomheder 2.2 Hjemmeplejens struktur Hjemmeplejen er opdelt i 8 distrikter se 2.3 (oversigt over distrikter). Hvert distrikt består af et plejecenter og et tilhørende by eller landområde. Plejecentret Aggerhus hører under distrikt Fjordgaarden. Plejecentret Skovbo har ikke et tilhørende landområde, da det er specialsted for borgere med erhvervet hjerneskade. Der er i alt 10 plejecentre i kommunen. På nedenstående kort over Vordingborg kommune, kan du danne dig et indtryk af distrikternes/plejecentrenes geografiske beliggenhed. 9

10 I distrikterne er social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter samt sygeplejersker beskæftiget i dag aften eller nattetimer. I aften- og nattetimerne kører plejepersonalet på tværs af distrikter. Vordingborg Kommune råder over 446 plejeboliger. Heraf er 40 aflastningsboliger, 6 akutpladser, 98 boliger er målrettet demente og de resterende 306 i et tæt plejemiljø. Desuden har Vordingborg Kommune anvisningsret til 387 ældreboliger. Hjemmeplejen servicerer ca borgere, der er visiteret til pleje- og omsorgsydelser. Ca.1250 borgere modtager hjemmesygepleje. Distrikterne har forskellige tilbud i aktivitetscentre og caféer. Caféer er organiseret under Vordingborg Madservice, der producerer mad til pensionister. 800 borgere er visiteret til kommunal madservice. Endvidere er der ergo - og fysioterapi med trænings- og aktivitetstilbud for borgere med funktionsnedsættelser. Ergo og fysioterapeuter er organiseret i Sundhedssekretariatet - Træningsenheden og Ældresekretariatet - Rehabiliterende Team Ældre. Kommunen har et stort Hjælpemiddeldepot i Vordingborg by, samt akutdepoter på de enkelte plejecentre. 10

11 I Vordingborg kommune ydes der daglig praktisk og personlig hjælp, samt hjemmesygepleje til ca borgere. Størsteparten af borgerne er mere end 65 år, som på grund af alderdomsforandringer, funktionsnedsættelser eller sygdom har behov for midlertidig eller varig hjælp og omsorg samt sygepleje. På de næste sider vises en oversigt over de 8 distrikter med angivelse af personalegrupper, vejlederressourcer samt praktik- og kliniksteder. 2.3 Oversigt over distrikter Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg 32 demente borgere bor inde på plejecentret. Solvang plejecenter har 4 huse, hvor der bor 8 demente borgere i hvert hus. Der er en fælles indegruppe samt en sygeplejegruppe. Der er en udekørende plejegruppe om dagen og en udekørende plejegruppe om aftenen. Der er ansat en specialist i diabetes samt en sygeplejerske med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning. På Solvang er der mulighed for at komme i praktik som SSH - elev, SSA - elev, samt sygeplejestuderende. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg 76 borgere bor inde på plejecentret. Aktivitetscentret Brænderigården er en del af distrikt Rosenvang. Der er 6 afdelinger på plejecenter Rosenvang. Der er en fælles indegruppe samt en sygeplejegruppe. Der er en udekørende plejegruppe om dagen og en udekørende plejegruppe om aftenen. I distriktet er der ansat en specialist i palliation samt en specialist i kropsbårne hjælpemidler. Der er ansat en klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning. På Rosenvang er der mulighed for at komme i praktik som SSH elev, SSA elev samt sygeplejerskestuderende. 11

12 Distrikt Vintersbølle, Vintersbølle Strand 1, 4760 Vordingborg 83 borgere bor inde på plejecentret. Deraf 23 boliger for demente, samt 11 aflastningspladser. Der er 7 afdelinger på plejecenter Vintersbølle. Der er en fælles indegruppe samt en sygeplejegruppe. Der er to udekørende plejegrupper om dagen og en udekørende plejegruppe om aftenen. Der er aktivitetscenter for både beboerne på plejecentret samt borgerne udefra byen. I distriktet er der ansat en specialist i sår samt en specialist i palliation. Der er endvidere ansat en sygeplejerske med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning samt en sygeplejerske, der har diplomuddannelse i klinisk vejledning og kursus i klinisk engelsk. Sidstnævnte varetager også uddannelsesforløb for internationale sygeplejestuderende. På Vintersbølle er der mulighed for at komme i praktik som SSH - elev, SSA - elev samt sygeplejerskestuderende. Distrikt Skovbo, Gl. Vordingborgvej 43, 4772 Langebæk Plejecentret Skovbo er specialcenter for borgere med erhvervet hjerneskade. 30 borgere bor på plejecentret. Der er 7 aflastningspladser, 4 boliger for borgere med hjerneskade samt pladser til afklarings- og træningsophold for borgere med erhvervet hjerneskade. Der er aktivitetscenter, hvor der kommer borgere såvel udefra samt inde fra centret. På Skovbo er der mulighed for at komme i praktik som SSH elev og SSA elev. Distrikt Solhøj, Ørslevvej 274, 4735 Mern 28 borgere bor på plejecentret. Der er en fælles indegruppe samt en sygeplejegruppe. Der er en udekørende plejegruppe om dagen og en udekørende plejegruppe om aftenen. På Solhøj er den udekørende natgruppe, som dækker hele kommunen, placeret. Egehuset for demente er et dagtilbud og en del af distrikt Solhøj. 12

13 I 2013 er der ansat tre akutsygeplejersker. Disse har base i distrikt Solhøj. Der er ansat en aftensygeplejerske med speciale i diabetes. Der er mulighed for at komme i praktik som SSH elev og SSA - elev. Der er midlertidigt ingen klinisk vejleder, hvorfor distriktet ikke modtager sygeplejestuderende. Planen er dog på sigt at uddanne en sygeplejerske til at varetage funktionen som klinisk vejleder. Distrikt Fjordgården, Østerbro 61,4720 Præstø Fjordgaarden: 38 borgere bor på plejecentret. Deraf er der 12 boliger for demente og 3 aflastningspladser. Der er to akutstuer. Der er to indegrupper, samt en sygeplejegruppe. Der er to udekørende plejegrupper om dagen og en udekørende plejegruppe om aftenen. Plejecentret har et aktivitetscenter, som benyttes af beboerne på plejecentret samt af borgerne udefra byen. Derudover er der aktivitetscenter for demente (Haveklubben). Der er ansat en specialist i palliation. Endvidere har centret en klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske med diplomuddannelse i uddannelses og sundhedsformidling. Endvidere to sygeplejersker med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning. På Fjordgaarden er der mulighed for at komme i praktik som SSH elev, SSA elev samt sygeplejerskestuderende. Aggerhus, Parkvej 1, 4720 Præstø Aggerhus er et plejecenter, der hører under distrikt Fjordgaarden. 29 borgere bor på plejecentret. Centret har 3 aflastningspladser. Der er en fælles indegruppe samt en sygeplejerskegruppe. Der er aktivitetscenter for både beboerne på plejecentret samt borgerne udefra byen. På Aggerhus er der mulighed for at komme i praktik som SSH - elev og SSA elev. 13

14 Distrikt Ulvsund, kornvej 40, 4780 Stege. 63 borgere bor på plejecentret. Deraf er der 11 boliger for demente, 6 aflastningspladser og 2 akutstuer med plads til 4 patienter. Plejegrupperne arbejder integreret. Det betyder, at medarbejderne både arbejder inde på plejecenteret og kører ude hos borgere i eget hjem. En sygeplejegruppe er tilknyttet. Der er en udekørende plejegruppe om aftenen. Der er et aktivitetscenter, som benyttes af beboerne på plejecentret, samt af borgerne udefra byen. Der er ansat en specialist i sår samt en specialist i demens. Endvidere har centret en sygeplejerske med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning. På Ulvsund er der mulighed for at komme i praktik som SSH elev, SSA elev samt sygeplejerskestuderende. Distrikt Fanefjord. Fanefjord haven 1, 4792 Askeby 39 borgere bor på plejecentret. Deraf er der 6 boliger for demente, 3 aflastningspladser. Plejegrupperne arbejder integreret, det betyder, at medarbejderne både arbejder inde på plejecenteret samt kører ude hos borgere i eget hjem. En sygeplejegruppe er tilknyttet. Der er en udekørende plejegruppe om aftenen. Der er aktivitetscenter på plejecentret for både beboerne på plejecentret, samt borgerne udefra byen. Der er ansat en specialist i kropsbårne hjælpemidler, samt 1 sygeplejerske med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning. På Fanefjord er der mulighed for at komme i praktik som SSH - elev, SSA - elev samt sygeplejerskestuderende. 14

15 Distrikt Klintholm, Sildemarken 2, 4791 Borre. 28 borgere bor på plejecentret. Deraf er der 6 boliger for demente, 2 aflastningspladser. Plejegrupperne arbejder integreret. Det betyder, at medarbejderne både arbejder inde på plejecenteret og kører ude hos borgere i eget hjem. En sygeplejegruppe. Der er en udekørende plejegruppe om aftenen. Der er aktivitetscenter, som benyttes af beboerne på plejecentret samt af borgerne ude fra byen. Der er en assisterende distriktsleder med 1/6 del diplomuddannelse i klinisk vejledning samt klinisk vejleder funktion. På Klintholm Havn er der mulighed for at komme i praktik som SSH elev, SSA elev samt sygeplejerskestuderende. 15

16 2.4 Personalesammensætningen Ældreområdet ledes af en ældrechef, der har en administrativ stab bestående af to økonomimedarbejdere, en administrativ medarbejder, en projektsygeplejerske (omsorgssystemet), en fagøkonomisk specialist samt en fagspecialist for uddannelse og kompetenceudvikling samt en uddannelseskoordinator. Derudover er tilknyttet myndighedsfunktion Visitationsenheden, der visiterer til personlig pleje og praktisk hjælp som madservice, rengøring, indkøb mv. Derudover visiteres til sygepleje og hjælpemidler. Hvert af de 8 distrikter har en distriktsleder samt en assisterende distriktsleder. Der er ansat ca. 700 medarbejdere i fuld- og deltidsstillinger. Hertil kommer elever, studerende og andre uddannelsessøgende, samt medarbejdere i arbejdsprøvning, løntilskudsjob, skånejob og lignende. De personalegrupper, der er ansat i distrikterne er henholdsvis sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social og sundhedshjælpere. Der er endvidere enkelte plejehjemsassistenter, plejere, sygehjælpere samt hjemmehjælpere og ufaglærte/ anden uddannelse som beskrevet ovenfor. Ligeledes er der ansat fysio - og ergoterapeuter, beskæftigelsesvejledere samt kostfagligt personale og husassistenter. 2.5 Tildeling af visiterede serviceydelser Ved tildelingen anvendes BUM - modellen. Bestiller Udfører - Modtager. Visitationsenheden bestiller serviceydelsen. Hjemmeplejen (kommunal leverandør) og private leverandører udfører serviceydelsen. Borgeren modtager serviceydelsen. I Hjemmeplejen tildeles borgeren praktisk og personlig hjælp ud fra en konkret og individuel helhedsvurdering vurderet ud fra hjemmets samlede ressourcer. Det er en visitator, der tildeler serviceydelser og tidsrammer ud fra den givne lovgivning (Lov om Social service) med udgangspunkt i den politisk vedtagne servicedeklaration og kommunens kvalitetsstandarder. Praktisk bistand og personlig pleje ydes ud fra Lov om Social service 83 og 84. Borgere, der ikke bor i plejeboliger, kan frit vælge mellem en kommunal eller en privat leverandør til udførelse af hjemmehjælp eller madservice. Den private leverandør skal dog være godkendt af kommunen. Se leverandørkrav på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Varig hjælp, som tildeles borgere med kronisk lidelse, er gratis. Ved midlertidig hjælp er ligeledes gratis i Vordingborg Kommune. Hjemmesygepleje og trænings- og aktivitetstilbud leveres udelukkende af kommunen. Der visiteres ikke til disse ydelser ud fra BUM modellen, men ud fra andre aftaler og bestemmelser i Sundhedsloven og Lov om Social service. Hjemmesygepleje ydes ud fra Sundhedsloven nr. 546 af juni

17 Genoptræning og vedligeholdelsestræning ydes ud fra Sundhedslovens 140 og Lov om Social service 86 og Visioner og mål for ældrepolitik i Vordingborg kommune (2007) Bemærk: i 2013 udkommer den reviderede ældrepolitik for Vordingborg kommune Overordnet vision: Ældre skal opleve en værdig alderdom, hvor livskvalitet, trivsel og tryghed prioriteres højt. De kommunale servicetilbud skal respekteres, understøtte og udvikle ældres muligheder og valg. Der skal skabes grundlag for at ældre kan klare sig selv længst muligt. Ved reducering i ældres fysiske, psykiske og sociale færdigheder skal der ydes kompenserende hjælp og støtte. Der skal være et tilstrækkeligt og varieret udbud af egnede boliger til plejekrævende ældre. Overordnet målsætning: Med afsæt i den enkeltes situation og individuelle livsværdier skal der ydes en sammenhængende helhedsorienterende indsats. Med afsæt i det politiske afsatte serviceniveau skal der ydes en hjælp og støtte af høj kvalitet. Med udgangspunkt i sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger skal ældre støttes i at mestre deres daglige liv. Ældre- og handicapområdet vil i nært samarbejde med borgeren, dennes familie og øvrige sociale netværk tilbyde: At hjælpen ydes ud fra princippet om hjælp til selvhjælp med et formål at bevare eller genvinde færdigheder, så vidt det er muligt og er brugerens eget ønske, således at den enkeltes tilværelse ikke adskiller sig fra den tilværelse, der er andre borgere til del. At hjælpen ydes ud fra en opfattelse af det enkelte menneske som en helhed med sociale, biologiske, psykologiske, åndelige og kulturelle behov. At hjælpen ydes under hensyntagen til udvikling af et sundt arbejdsmiljø. 17

18 2.7 Værdigrundlag I Vordingborg kommune lægges der vægt på, at borgere med behov for hjælp: Får en værdig og omsorgsfuld helhedspleje. Mødes med respekt og tillid. Respekteres som selvstændige mennesker med forskellige behov. Kommunens grundlæggende værdier bygger på: Dialog, Udvikling og Synlighed. Respekt og Dynamik hører under værdisættet. 2.8 Plejeformer Personalet arbejder hos størstedelen af borgerne efter egenomsorgsteorien om hjælp til selvhjælp, efter empowerment tankegangen at borgeren opnår lyst og evne til at leve det sunde liv, samt ud fra, at borgerne skal have en høj grad af medbestemmelse. Der ydes pleje og omsorg til kroniske og alvorligt syge borgere, samt palliativ/lindrende pleje og omsorg til døende borgere og støtte til de pårørende. De pårørende medinddrages i den individuelle plan for borgeren, og er en vigtig samarbejdspartner i planlægningen af borgerens dagligdag. De fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov skal forsøges respekteret i borgerens handleplan, i det omfang de tildelte personalemæssige og tidsmæssige ressourcer skaber mulighed for det. I de fleste grupper arbejdes der efter kontaktpersonsystemet, både på plejecentret og udenfor plejecentret. Her har den enkelte borger en fast person, der varetager pleje og omsorg og koordinerer de samlede opgaver. I andre grupper arbejdes der efter gruppeplejeprincippet, hvor det også tilstræbes, at den enkelte borger og dennes pårørende har kontakt med færrest mulige personer for at opnå kontinuitet i samarbejdet. 3.0 Sygeplejefaglige forhold 3.1 Arbejdsopgaver og kompetenceområder Social- og Sundhedshjælpere, sygehjælpere og hjemmehjælpere kan udføre opgaver af elementær karakter, de kan oplæres til opgaver af grundlæggende karakter. Er ansvarlig indenfor eget ansvars - og kompetence område i forhold til de givne opgaver. Eksempelvis i forhold til at udføre delegerede opgaver på specifikke borgere, observere og reagere på de almindelige somatiske og psykiske lidelser samt medansvarlig for at videregive disse observationer til relevante samarbejdspartnere. Endvidere ansvar for at vurdere, planlægge og udføre aktiverende opgaver med udgangspunkt i borgerens totalsituation. Social - og sundhedsassistenter kan, som social og sundhedshjælpere, sygehjælpere og hjemmehjælpere, udføre opgaver af elementær og grundlæggende karakter. Endvidere 18

19 kan assistenter oplæres til sygeplejeopgaver af kompleks karakter i stabile forløb under hensyntagen til kompetencegrad. Er ansvarlig inden for eget ansvars og kompetenceområde i forhold til de givne opgaver. Eksempelvis ansvarlig for at administrere de almindeligst anvendte lægemidler efter gældende retningslinjer samt have et fagligt, juridisk og etisk ansvar for udførelsen af eget arbejde, dette gælder såvel planlagte som akut opståede opgaver. Sygeplejersker kan udføre opgaver af grundlæggende og kompleks karakter, herunder eksempelvis varetagelse af sygeplejefaglige opgaver i forhold til borgere med komplekse behov og/eller ustabile forløb, herunder udføre akutte opgaver. Sygeplejersker superviserer og vejleder øvrige kolleger i forhold til plejehandlinger og praktisk bistand og delegerer sundhedsfaglige opgaver til øvrige kolleger. 3.2 Specialfunktioner I distrikterne interveneres inden for områderne - Sårbehandling, palliation, kontinens/kropsbårne hjælpemidler, demens, diabetes mellitus, forflytningsteknik, praktikvejledning samt klinisk vejledning, hvorfor kommunen har ansat specialister inden for ovennævnte områder. Disse sikrer, at distrikterne opnår relevant faglig viden og kompetence inden for områderne. De varetager i den forbindelse undervisning af medarbejdere samt konsulterer borgere ved behov. 3.3 Samarbejdsrelationer Internt er der et tæt tværfagligt samarbejde mellem plejepersonalet, ergo og fysioterapeuter, ADL medarbejdere, rehabiliteringsteam, aktivitetsmedarbejdere, specialister, køkkenmedarbejdere etc. Det tværfaglige samarbejde sigter mod at udføre daglige og aftalte serviceydelser i arbejdet med at tilgodese den enkelte borgers behov. Der er ligeledes et tæt samarbejde med Visitationsenheden, demens-konsulent og koordinatorer, aktivitetscentre, Vordingborg Madservice, Hjælpemiddeldepot, husassistenter, samt administrative medarbejdere og servicemedarbejdere/pedel. Eksternt samarbejdes der med de praktiserende læger, speciallæger, sygehusene, distriktspsykiatrien, omsorgstandplejen, høreomsorgspædagogen, Hukommelsesklinikken og Synscentralen. Endelig er der samarbejde med præst, apoteker, fodterapeuter, frisører, senior- og ældreklubber, Seniorrådet, pårørendegrupper, vennekredse, handicaporganisationer, Falck, taxakørsel, kørselskontoret, Sundhedscentret m. fl. 19

20 3.4 Det sundheds- og sygeplejefaglige fokus i Vordingborg kommune I vordingborg Kommune arbejdes målrettet med kompetenceudvikling og delegation som følge af opnået kompetence for alle faggrupper. Fagspecialist for uddannelse og kompetenceudvikling sikrer sammenhæng mellem kompetencegivende kursusforløb, enkeltstående indsatser som udbydes i de enkelte plejegrupper koblet med den viden og, der sker i forhold til tilsyn og i forhold til UTH utilsigtede hændelser. Arbejdsgruppemedlemmer: Pia Nagel, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, distrikt Fjordgaarden Anne Mette Andersen, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, distrikt Rosenvang Stine Skov Hansen, sygeplejerske, distrikt Vintersbølle Hildur Hansen, social- og sundhedsassistent, distrikt Solhøj Hanne Finnerup, social og sundhedsassistent, distrikt Fanefjord Marianne Christiansen, sygeplejerske, distrikt Fanefjord Christina Graungaard, uddannelseskoordinator, Hjemmeplejen TAK 20

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2.

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. Center for Ældre og Handicap Januar 2013 Revideres senest 2015 1 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM

Læs mere

Syddjurs Ældrepleje. Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever

Syddjurs Ældrepleje. Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Praktikstedets profil...4 2.1 Præsentation af kommunen...5 2.2 Ældreplejens organisering i Syddjurs....5

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Ældreområdet i Skanderborg Kommune

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Ældreområdet i Skanderborg Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen til Ældreområdet i Skanderborg Kommune. Vi håber, du som studerende får et udbytterigt og fyldestgørende læringsforløb,

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Hjemmeplejen 83 og 83a i Serviceloven Delegerede sygeplejeydelser i henhold til Sundhedsloven 138 1. Personlig pleje og ernæring 2. Hverdagsrehabilitering 3. Udredningsforløb 4.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Kvalitetsstandarder for visitation indenfor Sundheds- og Omsorgsområdet 2013

Kvalitetsstandarder for visitation indenfor Sundheds- og Omsorgsområdet 2013 Kvalitetsstandarder for visitation indenfor Sundheds- og Omsorgsområdet 2013 Center for Borgerservice 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 6 2. Målgruppe... 6 3. Lovgrundlag... 6 4. Klageadgang... 7

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation Rammekontraktbilag A Kravspecifikation 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Værdigrundlag... 5 2.1 Målgruppe... 6 3 Generelle krav... 6 3.1 Lovgivning... 6 3.2 Aktindsigt, oplysningspligt og indsigtsret... 7

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere