Beskrivelse af Vordingborg kommunes ældreområde - som klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Vordingborg kommunes ældreområde - som klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende"

Transkript

1 Beskrivelse af Vordingborg kommunes ældreområde - som klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende Redigeret maj 2013: ved Pia Nagel, Stine Skov Hansen, Anne Mette Andersen, Marianne Christiansen, Hildur Hansen, Hanne Finnerup samt Christina Graungaard, uddannelseskoordinator

2 Indholdsfortegnelse Indledning s Uddannelsesområdet s Uddannelse i kommunen s Rammer og indhold for sygeplejestuderendes klinik s Min dag som sygeplejestuderende i hjemmeplejen s Uniformsetikette s Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet s Den overordnede struktur s Hjemmeplejens struktur s Oversigt over distrikter s Personalesammensætningen s Tildeling af visiterede serviceydelser s Visioner og mål for ældrepolitik i Vordingborg kommune s Værdigrundlag s Plejeformer s Sygeplejefaglige forhold s Arbejdsopgaver og kompetenceområder s Specialfunktioner s Samarbejdsrelationer s Det sundheds og sygeplejefaglige fokus s.20 2

3 Indledning Vi byder dig, som sygeplejerskestuderende, velkommen i din klinik i hjemmeplejen, Vordingborg Kommune. Vordingborg kommunes Ældreområde, Hjemmeplejen, fungerer som praktiksted for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og som kliniksted for sygeplejerskeuddannelsen. Denne beskrivelse henvender sig til dig som sygeplejestuderende. Her har du bl.a. mulighed for at opnå viden omkring organisationen, hjemmeplejens struktur, uddannelsesforholdene i kommunen etc. Før du går i gang er der nogle fakta om kommunen, som vi gerne vil præsentere dig for: Vordingborg kommune blev en realitet den 1. januar 2007 ved en sammenlægning af de fire tidligere kommuner: Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg. I Vordingborg Kommune er der ca borgere, heraf er der 7500 pensionister over 65 år. Vordingborg kommune er geografisk opdelt i 8 distrikter. Der er p.t. 7 kliniksteder i kommunen. Kommunen samarbejder med University College Sjælland campus Næstved om sygeplejerskeuddannelsen. God læselyst!! 3

4 1.0 Uddannelsesområdet 1.1 Uddannelse i kommunen Kommunen er på årsbasis uddannelsessted for 85 SSH elever og 31 SSA elever, samt et varierende antal grundforløbselever, kursister og andre job - og uddannelsessøgende. Antallet af sygeplejestuderende varierer fra i kortere og længere perioder i løbet af et år. Kommunen modtager SSH elever og SSA elever fra SOSU Sjælland, Næstved samt SOSU Nykøbing. Der modtages sygeplejestuderende i klinik fra University College Sjælland, Næstved. Det er uddannelseskoordinatoren, der samarbejder med de tre uddannelsesinstitutioner om at modtage uddannelsessøgende i kommunen. Uddannelseskoordinatoren administrerer og koordinerer den overordnede praktik og klinikplanlægning samt fordelingen af elever og studerende i distrikterne. 1.2 Rammer og indhold for sygeplejestuderendes klinik i hjemmeplejen Senest 14 dage før du påbegynder din klinik i hjemmeplejen, vil du modtage velkomstbrev fra uddannelseskoordinatoren i Vordingborg Kommune. Heraf vil det fremgå i hvilket distrikt, du skal i klinik med angivelse af datoer for, hvornår du skal møde samt dato for din klinik i Sundhedsplejen. Det vil endvidere fremgå, hvem du kan henvende dig til i distriktet for eventuelle spørgsmål. Enkelte distrikter fremsender også egne velkomstbreve, hvis de eksempelvis finder det nødvendigt at korrigere mødetidspunktet. Det kan derfor forekomme, at du vil modtage to velkomstbreve forinden klinikstart. Da ældreområdet i Vordingborg Kommune pt. råder over 7 distrikter, hvor det er muligt at komme i klinik som sygeplejerskestuderende, kan der være individuelle forskelle i måden, hvorpå det enkelte distrikt faciliterer dit læringsforløb. Der er dog nogle gængse rammer, som vil være fælles for distrikterne, hvilket vi i det følgende vil søge at beskrive. Den første tid i klinik i hjemmeplejen I den første tid i hjemmeplejen er dit kendskab til arbejdsfeltet begrænset. Du vil derfor indgå i praksissituationer i tæt samvær med din kliniske vejleder. Her kører I sammen på hjemmebesøg til udvalgte borgere, der har fået visiteret sygeplejefaglige ydelser. Fokusområdet i den første uge kan eksempelvis være sårpleje, medicinadministration, hygiejne, dokumentation etc. Her vil du primært have en observerende rolle i forhold til den sygepleje, som du ser udført. Din kliniske vejleder vil løbende, dvs. før under og efter udført sygepleje, vejlede dig omkring handlingselementerne i praksissituationen. Det er karakteristisk for den første tid i klinikken, at du løbende stiller spørgsmål og undrer dig i forhold til 4

5 den praksis, som du møder. I relationen med din vejleder vil der være gode muligheder for refleksion og sparring. Læringsmetoderne i den første begynderperiode vil således primært være før under og efter vejledning samt refleksion med vejleder. Endvidere kan der benyttes undervisningsmateriale så som visning af video, eksempelvis filmen Rene Rutiner i forbindelse med læring omkring hygiejne. Der afholdes ugentlig uddannelsessamtale. I den første tid vil du begynde at forholde dig til det læringsudbytte, som det forventes, at du opnår i klinikperioden. Her kan du benytte modulbeskrivelsen fra University College Sjælland samt den vejledning, som Vordingborg Kommune fremsender sammen med velkomstbrevet forinden klinikstart. Vejledningen er en operationalisering af det forventede læringsudbytte for klinikperioden. Forventningssamtalen forventes afholdt inden for den første uge. Her vil du præsentere dig selv for din kliniske vejleder, og det vil være relevant at redegøre for, hvordan dine erfaringer er i forhold til tidligere læringsforløb, din læringsstil etc. Du har i den forbindelse mulighed for at komme til udtryk med de behov, tanker etc., som du evt. måtte have i forhold til nuværende klinikforløb. Dette kan give vejleder mulighed for at planlægge dit klinikforløb ud fra din individuelle læringsprofil, og de kliniske opgaver kan planlægges med udgangspunkt i dine forudsætninger samt faglige og personlige mål for uddannelsen. Til forventningssamtalen vil du endvidere drøfte med din kliniske vejleder, hvad der forventes i forhold til studieredskaber samt udarbejdelse af praksisbeskrivelser, refleksionsøvelser etc. Du forventes at tage udgangspunkt i portfolio, som er et obligatorisk læringsredskab, samt din individuelle studieplan. Det kan være, at du tidligere har haft god erfaring med brug af dagbog, sygeplejefortællinger etc., som du gerne vil arbejde videre med. Forventningen fra det kliniske uddannelsessted, til dig som sygeplejestuderende, vil bl.a. være, at du udviser engagement, åbenhed og nysgerrighed i forhold til at lære nyt samt, at du indgår i de praksissituationer, der giver mulighed for læring. Endvidere forventes det, at du læser udvalgt relevant litteratur, at du er fremmødestabil (30 timers obligatorisk fremmøde), samt at du tager ansvar for eget uddannelsesforløb. Når du er kommet godt i gang Når du er kommet godt i gang med dit klinikforløb, er du blevet introduceret til relevante sygeplejeopgaver, så som injektionsgivning, sårpleje, kompressionsbehandling, medicinadministration, pleje samt anlæggelse af katheter etc. Du har fået mulighed for at handle, agere og øve dig i vejleders nærvær. I samarbejde med din vejleder vil du nu få tildelt afgrænsede sygeplejeopgaver, som du udfører på egen hånd, dvs. uden vejleders tilstedeværelse. Hensigten hermed er, at du udvikler selvstændighed i forhold til opgaveløsning samt begynder at blive bevidst om din egen professionelle rolle i samarbejdet med borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. 5

6 Det er dog individuelt, hvornår du starter med at udføre sygeplejeopgaver på egen hånd. Ofte vil det være, når du føler dig tryg samt, når du har viden og tilstrækkelig handlekompetence til at udføre opgaven. Der vil dog altid være mulighed for at rådføre sig med vejleder før, under og efter udført sygepleje, eksempelvis telefonkontakt i en svær situation hos borger. Hos borgere med komplicerede samt akutte sygeplejebehov vil du til enhver tid følge vejleder. I din klinik i hjemmeplejen vil du besøge hjem, hvor borgerne har forskellige livsvilkår, forskellige syn på tilværelsen samt forskellig kulturel baggrund. Arbejdsvilkårene kan derfor være uensartede, og der opstår ofte etiske dilemmaer mellem egen faglighed contra borgerens virkelighed. Du vil endvidere opleve uforudsete situationer, så som akut indlæggelse af borger, hvor der eksempelvis kan være øvrige pårørende, dyr m.m, der skal tages vare på. Med sådanne autentiske situationer, hvor du er tæt på mennesker i egne hjem og omgivelser, vil du opnå unikke læringsmuligheder. Du vil bl.a. lære at tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje til forskellige mennesker, med forskellige kulturelle opfattelser samt baggrunde og under forskellige rammer og betingelser. Det forventes, at du forinden afslutningen af klinikforløbet skriftligt evaluerer klinikforløbet. Din evaluering er en del af den fortløbende og systematiske evaluering af det kliniske uddannelsessted og har betydning for den fortsatte kvalitetsudvikling i distrikterne. 1.3 Min dag som sygeplejestuderende i hjemmeplejen Cecilie er en modul 6 studerende, der netop er startet i sin klinik i hjemmeplejen, Vordingborg Kommune. Hun har i et dagbogsnotat beskrevet en almindelig dag i hjemmeplejen. Beskrivelsen kan give dig indsigt i det arbejdsindhold samt den praksisvirkelighed, som du vil møde i hjemmeplejen set med den studerendes øjne. Min dag som studerende i hjemmeplejen starter med, at jeg mødes med de sygeplejersker som er tilknyttet stedet. Her overleveres, videregives og bearbejdes oplysninger om de enkelte borgere og de behov, som de skal have opfyldt i løbet af dagen. Dette kan være psykisk støtte, medicinadministration, sårpleje, insulin, måling af blodsukker eller blot et besøg for at se, hvordan den enkelte borger klarer sin hverdag. Vurdering af, om der evt. skal visiteres ydelser, for at borgeren kan opnå en funktionel hverdag. Når alle oplysninger er videregivet, og alle adviser er læst igennem, deles alle sygeplejersker op ved, at de får hver deres rute, med hver nogle borgere, som de skal besøge i løbet af dagen. Jeg kører gerne med min kliniske vejleder, og i dag starter turen med et besøg hos et ældre ægtepar (Jeg må indrømme, at det er svært, at bevæge sig ind på borgerens personlige ejendom, men de alle er så søde og flinke, at man hurtigt glemmer det!) Kvinden i dette hjem har sukkersyge og skal derfor dagligt hjælpes til, at hun får den mængde insulin, som hendes krop kræver. Hun er dement og husker derfor ikke så godt, vi er derfor nødt til at hjælpe hende med at huske hendes daglige enheder. Denne gang er det mig der får lov til at stikke, - meget nervøs, men kvinden er rigtig sød, og jeg klarer det 6

7 faktisk ret godt Jeg udfylder skemaet, der ligger i borger håndbogen, så den næste der kommer kan se, hvor jeg har givet insulin her til morgen og derved undgår at stikke det samme sted. Vi siger pænt farvel og så er det tilbage på landevejen igen! Næste stop er hos en yngre mand, som har problemer med sine øjne grundet hans sukkersyge. Vi kommer derfor for at hjælpe, så ikke han får ramt de dårlige øjne med pipetten. Enormt flink, veltalende ung mand, som lystigt fortæller om hans liv og de mange udfordringer, han har haft. Det rør mig dybt inde, da det er sjældent, at man kommer så tæt på et fremmed menneske som her. Jeg syns det er utroligt så stor en forskel, der er på os mennesker og den måde, vi opfatter livskvalitet på! Denne mand virker som om, at han bare er glad for, at hans sukkersyge kan blive så velreguleret, at han trods dårligt syn stadig kan fungere i sin hverdag. Han lyder glad og smiler, da han fortæller, at han har fået lov til at køre i bil igen Næste stop er også hos en yngre mand, som igennem en årerække har fået fjernet en del åreknuder dog for mange, så han for evigt skal have kompressionsstrømper på for at sikre, at blodet ikke staser i hans ben. Det er et kæmpe hus vi kommer ind i, og straks mødes vi af to nysgerrige børn, som gerne vil vide hvem vi er. Manden kommer smilende igennem stuen og tilbyder straks en kop kaffe, mens vi venter. Jeg får igen historien om hvorfor han skal have de her strømper på. Jeg bliver meget overrasket over at høre, hvordan man kan blive fejlbehandlet og hvordan dette kan få konsekvenser for ens liv! Dog virker han ikke plaget af det som sådan, men smiler blot og siger jeg har jo stadig mine ben, en god familie og nogle fantastiske plejebørn. Dette giver en helt knude i maven og man får næsten lyst til at give ham et kram, for hvor er det fantastisk at høre, hvordan et ungt menneske kan bibeholde hans livsglæde, selv efter denne hændelse Måske virker dette ikke som nogle lange besøg, men tro om igen, de er slet ikke så korte, som de lyder! Der er sat tid af til enkelte borger, og der gives tid til spørgsmål, refleksion og/eller bekymringer, som vi ønsker at løse. Ligeledes findes der tid til den studerende, da der sommetider kan være langt mellem de enkelte besøg og derfor rig mulighed for refleksion i bilen i sammenhæng med den skønne natur. Tilbage på plejecentret reflekteres over dagen, og min vejleder ordner de skriftlige ting såsom visitation af forskellige ting, opringning til læger for besøg eller ny medicin og der skrives flittigt i deres omsorgssystem, så enhver kan læse, hvordan det står til med den enkelte borger. Dette giver mig rig mulighed for at snuse til de enkelte historier, der ligger bag hver borger og finde yderligere viden om den sygdom de evt. er diagnosticeret med. Jeg håber, at I kan bruge min lille dagbogs skrivelse, det er svært at gøre det kort, når der er så mange ting at fortælle! Cecilie, sygeplejestuderende, maj

8 1.4 Uniformsetikette Bemærk: i 2013 udkommer nyt beklædningsregulativ. Når du opstarter dit kliniske uddannelsesforløb i hjemmeplejen, skal du være opmærksom på kommunens regulativ omkring beklædning. Beklædningsregulativet er udarbejdet under hensyntagen til hygiejniske og sikkerhedsmæssige forsvarlige principper. Der er uniformspligt med få undtagelser Fremtoningen og det tøj der bæres, må ikke virke anstødeligt. Det betyder bl.a., at bart bryst, bar mave og bagdel samt bare lår ikke er tilladt. Uniformen skal være ren ved arbejdstids begyndelse. Tøj der anvendes i plejen skal vaskes ved 60 grader. Id-kort er en del af uniformen. Hår længere end til skuldrene skal sættes op. Fingerringe, armbånd og armbåndsure må ikke bæres i arbejdstiden. Ørestikker og tætsiddende halskæder og tætsiddende piercinger kan anvendes. Neglelak på fingerneglene er ikke tilladt i arbejdstiden. Parfume kan anvendes i begrænset omfang. Lange ærmer skal være smøget op til albuerne i plejesituationer. Skiftesko anvendes afhængig af situationen. Personale der bruger hovedbeklædning pga. religion, vil få udleveret et tørklæde der passer til uniformen. Uniformen bør kun benyttes i arbejdstiden og til/fra arbejde. 2.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet 2.1 Den overordnede struktur Vordingborg kommunes Ældreområde er organiseret under enheden Social - og arbejdsmarked med en social - og arbejdsmarkedsdirektør som øverste leder. Enheden er organiseret i fire sekretariater: Ældre, Sundhed, Psykiatri og handicap samt Borger og arbejdsmarked. Hjemmeplejen hører under ældreområdet, hvorimod sundhedsplejen hører under sundhedsområdet. Se nedenstående organisationsdiagram. 8

9 Kommunaldirektør Direktion Social- og arbejdsmarkedsdirektør Børne- og kultur direktør Udviklingsdirektør Fagsekretariater og stabe Ældre Sundhed Psykiatri og handicap Borger og arbejdsmarked Skoler Dagtilbud Børn og familie Kultur og fritid Plan og miljø Vej og trafik Natur Fællessekretariatet Økonomi IT HR- og personale Udvikling Kommunale bygninger Rosenvang Solvang Aggerhus Vintersbølle Solhøj Fjordgaarden Klintholm Havn Fanefjord Ulvsund Skovbo Køkkener Hjælpemiddeldepotet Tandpleje Misbrugscentret Sundhedsplejen Træningsenheden Autismecentret BN Vordingborg BN Møn BN Præstø Psyk. Vordingborg Psyk. Møn Oasen Synscentralen Den Sociale Virksomhed Dagplejen Æblehaven Skovhuset Bøgebjerg Nordlys Mejemarken Troldehaven Kastanjen Parkhaven De 4 årstider Tusindfryd Bårse BC Nøddebo Lærkereden Lendemarke Børneh. Hjertehaven Stege Børneh. Mern Børneh. Børnehuset Elnasminde Kalvehave BC Dronning Fanes Børnehus Ressourcecen. Kalvehave Børn-, ungeog familie centeret, Kalvehave PPR og Forebyggelse 10. Klasse Centret Svend Gøngeskolen Kulsbjerg Skole Præstø Skole Møn Skole Gåsetårnskolen Kompetencecenter Kalvehave Biblioteket Iselinge- Svømmehal Musikskolen Centralvaskeriet Havne Kørselskontor Redningsberedskab Virksomheder 2.2 Hjemmeplejens struktur Hjemmeplejen er opdelt i 8 distrikter se 2.3 (oversigt over distrikter). Hvert distrikt består af et plejecenter og et tilhørende by eller landområde. Plejecentret Aggerhus hører under distrikt Fjordgaarden. Plejecentret Skovbo har ikke et tilhørende landområde, da det er specialsted for borgere med erhvervet hjerneskade. Der er i alt 10 plejecentre i kommunen. På nedenstående kort over Vordingborg kommune, kan du danne dig et indtryk af distrikternes/plejecentrenes geografiske beliggenhed. 9

10 I distrikterne er social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter samt sygeplejersker beskæftiget i dag aften eller nattetimer. I aften- og nattetimerne kører plejepersonalet på tværs af distrikter. Vordingborg Kommune råder over 446 plejeboliger. Heraf er 40 aflastningsboliger, 6 akutpladser, 98 boliger er målrettet demente og de resterende 306 i et tæt plejemiljø. Desuden har Vordingborg Kommune anvisningsret til 387 ældreboliger. Hjemmeplejen servicerer ca borgere, der er visiteret til pleje- og omsorgsydelser. Ca.1250 borgere modtager hjemmesygepleje. Distrikterne har forskellige tilbud i aktivitetscentre og caféer. Caféer er organiseret under Vordingborg Madservice, der producerer mad til pensionister. 800 borgere er visiteret til kommunal madservice. Endvidere er der ergo - og fysioterapi med trænings- og aktivitetstilbud for borgere med funktionsnedsættelser. Ergo og fysioterapeuter er organiseret i Sundhedssekretariatet - Træningsenheden og Ældresekretariatet - Rehabiliterende Team Ældre. Kommunen har et stort Hjælpemiddeldepot i Vordingborg by, samt akutdepoter på de enkelte plejecentre. 10

11 I Vordingborg kommune ydes der daglig praktisk og personlig hjælp, samt hjemmesygepleje til ca borgere. Størsteparten af borgerne er mere end 65 år, som på grund af alderdomsforandringer, funktionsnedsættelser eller sygdom har behov for midlertidig eller varig hjælp og omsorg samt sygepleje. På de næste sider vises en oversigt over de 8 distrikter med angivelse af personalegrupper, vejlederressourcer samt praktik- og kliniksteder. 2.3 Oversigt over distrikter Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg 32 demente borgere bor inde på plejecentret. Solvang plejecenter har 4 huse, hvor der bor 8 demente borgere i hvert hus. Der er en fælles indegruppe samt en sygeplejegruppe. Der er en udekørende plejegruppe om dagen og en udekørende plejegruppe om aftenen. Der er ansat en specialist i diabetes samt en sygeplejerske med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning. På Solvang er der mulighed for at komme i praktik som SSH - elev, SSA - elev, samt sygeplejestuderende. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg 76 borgere bor inde på plejecentret. Aktivitetscentret Brænderigården er en del af distrikt Rosenvang. Der er 6 afdelinger på plejecenter Rosenvang. Der er en fælles indegruppe samt en sygeplejegruppe. Der er en udekørende plejegruppe om dagen og en udekørende plejegruppe om aftenen. I distriktet er der ansat en specialist i palliation samt en specialist i kropsbårne hjælpemidler. Der er ansat en klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning. På Rosenvang er der mulighed for at komme i praktik som SSH elev, SSA elev samt sygeplejerskestuderende. 11

12 Distrikt Vintersbølle, Vintersbølle Strand 1, 4760 Vordingborg 83 borgere bor inde på plejecentret. Deraf 23 boliger for demente, samt 11 aflastningspladser. Der er 7 afdelinger på plejecenter Vintersbølle. Der er en fælles indegruppe samt en sygeplejegruppe. Der er to udekørende plejegrupper om dagen og en udekørende plejegruppe om aftenen. Der er aktivitetscenter for både beboerne på plejecentret samt borgerne udefra byen. I distriktet er der ansat en specialist i sår samt en specialist i palliation. Der er endvidere ansat en sygeplejerske med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning samt en sygeplejerske, der har diplomuddannelse i klinisk vejledning og kursus i klinisk engelsk. Sidstnævnte varetager også uddannelsesforløb for internationale sygeplejestuderende. På Vintersbølle er der mulighed for at komme i praktik som SSH - elev, SSA - elev samt sygeplejerskestuderende. Distrikt Skovbo, Gl. Vordingborgvej 43, 4772 Langebæk Plejecentret Skovbo er specialcenter for borgere med erhvervet hjerneskade. 30 borgere bor på plejecentret. Der er 7 aflastningspladser, 4 boliger for borgere med hjerneskade samt pladser til afklarings- og træningsophold for borgere med erhvervet hjerneskade. Der er aktivitetscenter, hvor der kommer borgere såvel udefra samt inde fra centret. På Skovbo er der mulighed for at komme i praktik som SSH elev og SSA elev. Distrikt Solhøj, Ørslevvej 274, 4735 Mern 28 borgere bor på plejecentret. Der er en fælles indegruppe samt en sygeplejegruppe. Der er en udekørende plejegruppe om dagen og en udekørende plejegruppe om aftenen. På Solhøj er den udekørende natgruppe, som dækker hele kommunen, placeret. Egehuset for demente er et dagtilbud og en del af distrikt Solhøj. 12

13 I 2013 er der ansat tre akutsygeplejersker. Disse har base i distrikt Solhøj. Der er ansat en aftensygeplejerske med speciale i diabetes. Der er mulighed for at komme i praktik som SSH elev og SSA - elev. Der er midlertidigt ingen klinisk vejleder, hvorfor distriktet ikke modtager sygeplejestuderende. Planen er dog på sigt at uddanne en sygeplejerske til at varetage funktionen som klinisk vejleder. Distrikt Fjordgården, Østerbro 61,4720 Præstø Fjordgaarden: 38 borgere bor på plejecentret. Deraf er der 12 boliger for demente og 3 aflastningspladser. Der er to akutstuer. Der er to indegrupper, samt en sygeplejegruppe. Der er to udekørende plejegrupper om dagen og en udekørende plejegruppe om aftenen. Plejecentret har et aktivitetscenter, som benyttes af beboerne på plejecentret samt af borgerne udefra byen. Derudover er der aktivitetscenter for demente (Haveklubben). Der er ansat en specialist i palliation. Endvidere har centret en klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske med diplomuddannelse i uddannelses og sundhedsformidling. Endvidere to sygeplejersker med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning. På Fjordgaarden er der mulighed for at komme i praktik som SSH elev, SSA elev samt sygeplejerskestuderende. Aggerhus, Parkvej 1, 4720 Præstø Aggerhus er et plejecenter, der hører under distrikt Fjordgaarden. 29 borgere bor på plejecentret. Centret har 3 aflastningspladser. Der er en fælles indegruppe samt en sygeplejerskegruppe. Der er aktivitetscenter for både beboerne på plejecentret samt borgerne udefra byen. På Aggerhus er der mulighed for at komme i praktik som SSH - elev og SSA elev. 13

14 Distrikt Ulvsund, kornvej 40, 4780 Stege. 63 borgere bor på plejecentret. Deraf er der 11 boliger for demente, 6 aflastningspladser og 2 akutstuer med plads til 4 patienter. Plejegrupperne arbejder integreret. Det betyder, at medarbejderne både arbejder inde på plejecenteret og kører ude hos borgere i eget hjem. En sygeplejegruppe er tilknyttet. Der er en udekørende plejegruppe om aftenen. Der er et aktivitetscenter, som benyttes af beboerne på plejecentret, samt af borgerne udefra byen. Der er ansat en specialist i sår samt en specialist i demens. Endvidere har centret en sygeplejerske med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning. På Ulvsund er der mulighed for at komme i praktik som SSH elev, SSA elev samt sygeplejerskestuderende. Distrikt Fanefjord. Fanefjord haven 1, 4792 Askeby 39 borgere bor på plejecentret. Deraf er der 6 boliger for demente, 3 aflastningspladser. Plejegrupperne arbejder integreret, det betyder, at medarbejderne både arbejder inde på plejecenteret samt kører ude hos borgere i eget hjem. En sygeplejegruppe er tilknyttet. Der er en udekørende plejegruppe om aftenen. Der er aktivitetscenter på plejecentret for både beboerne på plejecentret, samt borgerne udefra byen. Der er ansat en specialist i kropsbårne hjælpemidler, samt 1 sygeplejerske med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning. På Fanefjord er der mulighed for at komme i praktik som SSH - elev, SSA - elev samt sygeplejerskestuderende. 14

15 Distrikt Klintholm, Sildemarken 2, 4791 Borre. 28 borgere bor på plejecentret. Deraf er der 6 boliger for demente, 2 aflastningspladser. Plejegrupperne arbejder integreret. Det betyder, at medarbejderne både arbejder inde på plejecenteret og kører ude hos borgere i eget hjem. En sygeplejegruppe. Der er en udekørende plejegruppe om aftenen. Der er aktivitetscenter, som benyttes af beboerne på plejecentret samt af borgerne ude fra byen. Der er en assisterende distriktsleder med 1/6 del diplomuddannelse i klinisk vejledning samt klinisk vejleder funktion. På Klintholm Havn er der mulighed for at komme i praktik som SSH elev, SSA elev samt sygeplejerskestuderende. 15

16 2.4 Personalesammensætningen Ældreområdet ledes af en ældrechef, der har en administrativ stab bestående af to økonomimedarbejdere, en administrativ medarbejder, en projektsygeplejerske (omsorgssystemet), en fagøkonomisk specialist samt en fagspecialist for uddannelse og kompetenceudvikling samt en uddannelseskoordinator. Derudover er tilknyttet myndighedsfunktion Visitationsenheden, der visiterer til personlig pleje og praktisk hjælp som madservice, rengøring, indkøb mv. Derudover visiteres til sygepleje og hjælpemidler. Hvert af de 8 distrikter har en distriktsleder samt en assisterende distriktsleder. Der er ansat ca. 700 medarbejdere i fuld- og deltidsstillinger. Hertil kommer elever, studerende og andre uddannelsessøgende, samt medarbejdere i arbejdsprøvning, løntilskudsjob, skånejob og lignende. De personalegrupper, der er ansat i distrikterne er henholdsvis sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social og sundhedshjælpere. Der er endvidere enkelte plejehjemsassistenter, plejere, sygehjælpere samt hjemmehjælpere og ufaglærte/ anden uddannelse som beskrevet ovenfor. Ligeledes er der ansat fysio - og ergoterapeuter, beskæftigelsesvejledere samt kostfagligt personale og husassistenter. 2.5 Tildeling af visiterede serviceydelser Ved tildelingen anvendes BUM - modellen. Bestiller Udfører - Modtager. Visitationsenheden bestiller serviceydelsen. Hjemmeplejen (kommunal leverandør) og private leverandører udfører serviceydelsen. Borgeren modtager serviceydelsen. I Hjemmeplejen tildeles borgeren praktisk og personlig hjælp ud fra en konkret og individuel helhedsvurdering vurderet ud fra hjemmets samlede ressourcer. Det er en visitator, der tildeler serviceydelser og tidsrammer ud fra den givne lovgivning (Lov om Social service) med udgangspunkt i den politisk vedtagne servicedeklaration og kommunens kvalitetsstandarder. Praktisk bistand og personlig pleje ydes ud fra Lov om Social service 83 og 84. Borgere, der ikke bor i plejeboliger, kan frit vælge mellem en kommunal eller en privat leverandør til udførelse af hjemmehjælp eller madservice. Den private leverandør skal dog være godkendt af kommunen. Se leverandørkrav på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Varig hjælp, som tildeles borgere med kronisk lidelse, er gratis. Ved midlertidig hjælp er ligeledes gratis i Vordingborg Kommune. Hjemmesygepleje og trænings- og aktivitetstilbud leveres udelukkende af kommunen. Der visiteres ikke til disse ydelser ud fra BUM modellen, men ud fra andre aftaler og bestemmelser i Sundhedsloven og Lov om Social service. Hjemmesygepleje ydes ud fra Sundhedsloven nr. 546 af juni

17 Genoptræning og vedligeholdelsestræning ydes ud fra Sundhedslovens 140 og Lov om Social service 86 og Visioner og mål for ældrepolitik i Vordingborg kommune (2007) Bemærk: i 2013 udkommer den reviderede ældrepolitik for Vordingborg kommune Overordnet vision: Ældre skal opleve en værdig alderdom, hvor livskvalitet, trivsel og tryghed prioriteres højt. De kommunale servicetilbud skal respekteres, understøtte og udvikle ældres muligheder og valg. Der skal skabes grundlag for at ældre kan klare sig selv længst muligt. Ved reducering i ældres fysiske, psykiske og sociale færdigheder skal der ydes kompenserende hjælp og støtte. Der skal være et tilstrækkeligt og varieret udbud af egnede boliger til plejekrævende ældre. Overordnet målsætning: Med afsæt i den enkeltes situation og individuelle livsværdier skal der ydes en sammenhængende helhedsorienterende indsats. Med afsæt i det politiske afsatte serviceniveau skal der ydes en hjælp og støtte af høj kvalitet. Med udgangspunkt i sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger skal ældre støttes i at mestre deres daglige liv. Ældre- og handicapområdet vil i nært samarbejde med borgeren, dennes familie og øvrige sociale netværk tilbyde: At hjælpen ydes ud fra princippet om hjælp til selvhjælp med et formål at bevare eller genvinde færdigheder, så vidt det er muligt og er brugerens eget ønske, således at den enkeltes tilværelse ikke adskiller sig fra den tilværelse, der er andre borgere til del. At hjælpen ydes ud fra en opfattelse af det enkelte menneske som en helhed med sociale, biologiske, psykologiske, åndelige og kulturelle behov. At hjælpen ydes under hensyntagen til udvikling af et sundt arbejdsmiljø. 17

18 2.7 Værdigrundlag I Vordingborg kommune lægges der vægt på, at borgere med behov for hjælp: Får en værdig og omsorgsfuld helhedspleje. Mødes med respekt og tillid. Respekteres som selvstændige mennesker med forskellige behov. Kommunens grundlæggende værdier bygger på: Dialog, Udvikling og Synlighed. Respekt og Dynamik hører under værdisættet. 2.8 Plejeformer Personalet arbejder hos størstedelen af borgerne efter egenomsorgsteorien om hjælp til selvhjælp, efter empowerment tankegangen at borgeren opnår lyst og evne til at leve det sunde liv, samt ud fra, at borgerne skal have en høj grad af medbestemmelse. Der ydes pleje og omsorg til kroniske og alvorligt syge borgere, samt palliativ/lindrende pleje og omsorg til døende borgere og støtte til de pårørende. De pårørende medinddrages i den individuelle plan for borgeren, og er en vigtig samarbejdspartner i planlægningen af borgerens dagligdag. De fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov skal forsøges respekteret i borgerens handleplan, i det omfang de tildelte personalemæssige og tidsmæssige ressourcer skaber mulighed for det. I de fleste grupper arbejdes der efter kontaktpersonsystemet, både på plejecentret og udenfor plejecentret. Her har den enkelte borger en fast person, der varetager pleje og omsorg og koordinerer de samlede opgaver. I andre grupper arbejdes der efter gruppeplejeprincippet, hvor det også tilstræbes, at den enkelte borger og dennes pårørende har kontakt med færrest mulige personer for at opnå kontinuitet i samarbejdet. 3.0 Sygeplejefaglige forhold 3.1 Arbejdsopgaver og kompetenceområder Social- og Sundhedshjælpere, sygehjælpere og hjemmehjælpere kan udføre opgaver af elementær karakter, de kan oplæres til opgaver af grundlæggende karakter. Er ansvarlig indenfor eget ansvars - og kompetence område i forhold til de givne opgaver. Eksempelvis i forhold til at udføre delegerede opgaver på specifikke borgere, observere og reagere på de almindelige somatiske og psykiske lidelser samt medansvarlig for at videregive disse observationer til relevante samarbejdspartnere. Endvidere ansvar for at vurdere, planlægge og udføre aktiverende opgaver med udgangspunkt i borgerens totalsituation. Social - og sundhedsassistenter kan, som social og sundhedshjælpere, sygehjælpere og hjemmehjælpere, udføre opgaver af elementær og grundlæggende karakter. Endvidere 18

19 kan assistenter oplæres til sygeplejeopgaver af kompleks karakter i stabile forløb under hensyntagen til kompetencegrad. Er ansvarlig inden for eget ansvars og kompetenceområde i forhold til de givne opgaver. Eksempelvis ansvarlig for at administrere de almindeligst anvendte lægemidler efter gældende retningslinjer samt have et fagligt, juridisk og etisk ansvar for udførelsen af eget arbejde, dette gælder såvel planlagte som akut opståede opgaver. Sygeplejersker kan udføre opgaver af grundlæggende og kompleks karakter, herunder eksempelvis varetagelse af sygeplejefaglige opgaver i forhold til borgere med komplekse behov og/eller ustabile forløb, herunder udføre akutte opgaver. Sygeplejersker superviserer og vejleder øvrige kolleger i forhold til plejehandlinger og praktisk bistand og delegerer sundhedsfaglige opgaver til øvrige kolleger. 3.2 Specialfunktioner I distrikterne interveneres inden for områderne - Sårbehandling, palliation, kontinens/kropsbårne hjælpemidler, demens, diabetes mellitus, forflytningsteknik, praktikvejledning samt klinisk vejledning, hvorfor kommunen har ansat specialister inden for ovennævnte områder. Disse sikrer, at distrikterne opnår relevant faglig viden og kompetence inden for områderne. De varetager i den forbindelse undervisning af medarbejdere samt konsulterer borgere ved behov. 3.3 Samarbejdsrelationer Internt er der et tæt tværfagligt samarbejde mellem plejepersonalet, ergo og fysioterapeuter, ADL medarbejdere, rehabiliteringsteam, aktivitetsmedarbejdere, specialister, køkkenmedarbejdere etc. Det tværfaglige samarbejde sigter mod at udføre daglige og aftalte serviceydelser i arbejdet med at tilgodese den enkelte borgers behov. Der er ligeledes et tæt samarbejde med Visitationsenheden, demens-konsulent og koordinatorer, aktivitetscentre, Vordingborg Madservice, Hjælpemiddeldepot, husassistenter, samt administrative medarbejdere og servicemedarbejdere/pedel. Eksternt samarbejdes der med de praktiserende læger, speciallæger, sygehusene, distriktspsykiatrien, omsorgstandplejen, høreomsorgspædagogen, Hukommelsesklinikken og Synscentralen. Endelig er der samarbejde med præst, apoteker, fodterapeuter, frisører, senior- og ældreklubber, Seniorrådet, pårørendegrupper, vennekredse, handicaporganisationer, Falck, taxakørsel, kørselskontoret, Sundhedscentret m. fl. 19

20 3.4 Det sundheds- og sygeplejefaglige fokus i Vordingborg kommune I vordingborg Kommune arbejdes målrettet med kompetenceudvikling og delegation som følge af opnået kompetence for alle faggrupper. Fagspecialist for uddannelse og kompetenceudvikling sikrer sammenhæng mellem kompetencegivende kursusforløb, enkeltstående indsatser som udbydes i de enkelte plejegrupper koblet med den viden og, der sker i forhold til tilsyn og i forhold til UTH utilsigtede hændelser. Arbejdsgruppemedlemmer: Pia Nagel, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, distrikt Fjordgaarden Anne Mette Andersen, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, distrikt Rosenvang Stine Skov Hansen, sygeplejerske, distrikt Vintersbølle Hildur Hansen, social- og sundhedsassistent, distrikt Solhøj Hanne Finnerup, social og sundhedsassistent, distrikt Fanefjord Marianne Christiansen, sygeplejerske, distrikt Fanefjord Christina Graungaard, uddannelseskoordinator, Hjemmeplejen TAK 20

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1 5798007209971 Myndighed/Psykiatri Storegade 56 4780 Stege 5798007209995 Afdeling for Pleje og Omsorg Storegade 56 4780 Stege 5798007210038 Åndehullet (Beskæftigelsesprojekt) Algade 117 4760 Vordingborg

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring Faxe, Rønnede og Haslev. Faxe Kommune har ca. 36.000 indbyggere.

Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring Faxe, Rønnede og Haslev. Faxe Kommune har ca. 36.000 indbyggere. Center for Sundhed & Pleje Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygeplejestuderende Præsentation af det kliniske uddannelsessted Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring

Læs mere

Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring Faxe, Rønnede og Haslev. Faxe Kommune har ca indbyggere.

Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring Faxe, Rønnede og Haslev. Faxe Kommune har ca indbyggere. Center for Sundhed & Pleje Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygeplejestuderende Præsentation af det kliniske uddannelsessted Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for sundhedsuddannelserne i ældreområdet

Praktikstedsbeskrivelse for sundhedsuddannelserne i ældreområdet Praktikstedsbeskrivelse for sundhedsuddannelserne i ældreområdet Nord Symfonien,Birkevang, Røljeparken Vest Søvang, Marskvej 22 Fugleparken Øst Munkebocentret Kildemarkscentret Syd Birkebjergcentret Bakkegården

Læs mere

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2013 1. Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet 1.1. Struktur I Guldborgsund Kommune er der ca. 62.000

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET Redigeret d. 1.9.2016 1. Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet 1.1. Struktur I Guldborgsund Kommune var der 60.997 borgere pr.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Beskrivelse af klinisk undervisningssted 24.11.14 Klinisk undervisningssted Adresse Assens kommune Sundhed og uddannelse, Sdr. Havnevej 5 5610 Assens Att: Reila Frost refro@assens.dk Telefon 64747176 Kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Sundhedsvæsenets opbygning

Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenet I Danmark har alle lige adgang til at benytte sundhedsvæsenets ydelser. Man kan i Danmark benytte sundhedsvæsenets ydelser uanset ens økonomiske situation. Også

Læs mere

Fakta om Ballerup Kommune?

Fakta om Ballerup Kommune? Vivi Abben, september 2009 Fakta om Ballerup Kommune? Praktikstedsbeskrivelsen indeholder en kort beskrivelse af Ballerup Kommunes ældre- og handicappleje. Ballerup blev i 2004 og 2005 blevet nomineret

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Afdelingsprofil for Låsbyhøj

Afdelingsprofil for Låsbyhøj Afdelingsprofil for Låsbyhøj År 2007 MULTI.DOT / Låsbyhøj Præsentation af Låsbyhøj Rehabiliterings- & Akutcenter Låsbyhøj er Kolding Kommunes Rehabiliterings- & Akutcenter for borgere i Kolding Kommune,

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Bilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur

Bilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 5 Skoler... 6 Svend

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Caféer på plejecentrene Velkommen!

Caféer på plejecentrene Velkommen! Caféer på plejecentrene Velkommen! Hyggelige caféer på plejecentrene i Vordingborg Kommune Med etablering af caféer på otte af kommunens plejecentre og på Brænderigården har Socialudvalget ønsket at skabe

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 4 Skoler... 5 Svend

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Adresse Telefon og mail oplysninger Undervisningsstedets betegnelse, organisation og struktur Ældreområdet

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Sosu uddannelse i Lejre Kommune Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Center for Velfærd & Omsorg I Lejre kommune kan du få en uddannelse som:» Social- og Sundhedshjælper»

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Afdelingsprofil for Låsbyhøj

Afdelingsprofil for Låsbyhøj Afdelingsprofil for Låsbyhøj År 2006 MULTI.DOT / AFDPROF.DOC Præsentation af Låsbyhøj Genoptræning & Aflastning Låsbyhøj er Kolding Kommunes genoptrænings- og aflastningscenter for pensionister i Kolding

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for elever i SSH- og SSA- uddannelsen i Center for Velfærd & Omsorg, Lejre Kommune

Praktikstedsbeskrivelse for elever i SSH- og SSA- uddannelsen i Center for Velfærd & Omsorg, Lejre Kommune Praktikstedsbeskrivelse for elever i SSH- og SSA- uddannelsen i Center for Velfærd & Omsorg, Lejre Kommune http://www.lejre.dk/social-og-sundhedselev.8430.aspx Lejre kommune er en landkommune med ca. 26.600

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE.

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. 13-05-2014 09:54 VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. Ældrechef Administrativ leder Administration/Vikarkorps Kvalitet og udvikling Pedel/kørsel IT proceskonsulent Leder af Ledere af hjemmeplejen Sundhedscenterleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted.

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 63337430 / 63336703 Klinisk vejleder Dato Pleje- og Omsorgsafd. Nyborg

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 115 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 29 almene boliger, 5 boliger til yngre

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiatri og... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Sundhed, Ældre, Psykiatri og... 3 Ældreområdet... 3 Solvang... 3 Rosenvang... 3 Vintersbølle... 3 Fjordgården/Aggerhus...

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for sygeplejestuderende Distrikt Øst.

Praktikstedsbeskrivelse for sygeplejestuderende Distrikt Øst. Praktikstedsbeskrivelse for sygeplejestuderende Distrikt Øst. Sygeplejegruppen: I distrikt Øst er der for tiden ansat 9 sygeplejersker. Antallet af sygeplejersker justeres løbende i forhold til hvor mange

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere