bevar rørvig Generalforsamling side 4 Turen til side 7 Frilandsmuseet Fortidens vingesus side 8 Til dans på kroen side 12 Rørvighuset side 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bevar rørvig Generalforsamling side 4 Turen til side 7 Frilandsmuseet Fortidens vingesus side 8 Til dans på kroen side 12 Rørvighuset side 18"

Transkript

1 bevar rørvig 32. årgang oktober 2010 nr.2 kr. 20,- lokalhistorisk forening for rørvig sogn indhold: Generalforsamling side 4 Turen til side 7 Frilandsmuseet Fortidens vingesus side 8 Til dans på kroen side 12 Rørvighuset side 18 Generalforsamling side 24 i billeder En Nakke kunstner side 27

2 Formand, ansvarshavende redaktør Henrik Larsen, Sct. Georgs Vej Nykøbing Sj. - Tlf Kasserer Bjarne Langkilde, H.P. Hansensvej Nykøbing Sj. - Tlf Bestyrelsesmedlem Svend Kirkegaard-Sørensen, Højsandsparken Rørvig - Tlf Bestyrelsesmedlem Bjarne Schouby, Sophievej Rorvig - Tlf Bestyrelsesmedlem, bygningsudvalg Flemming Brinck, Østergade Rørvig - Tlf Bestyrelsesmedlem Maikeen Gulmann, Galbuen 2, Nakke 4500 Nykøbing Sj. - Tlf Bestyrelsesmedlem Ove R. de Klauman, Gaudebjergvej 26, Nakke 4500 Nykbing Sj. - Tlf Suppleant, PR-udvalg Lola Berg,Toldbodvej Rørvig - Tlf Suppleant, PR-udvalg Christel Poulsen CAT foto & design - Tlf Kære medlem Det har været en forrygende sæson.vi havde en målsætning om at få 50 nye medlemmer i 2010, og allerede i slutningen af august var der kommet omkring 60 nye medlemmer til - tak for det.vi byder alle velkommen i foreningen. Lodshuset på havnen holder åbent i skolernes efterårsferie, så der er mulighed for at komme og tale med os og evt. købe kort og bøger inden jul og vinter. Vi har startet arbejdet med udgivelsen af "Nakkebogen", som er et stort projekt, vi kommer til at bruge meget tid på. Undervejs er vi blevet opmærksomme på, hvor stort et arbejde det er at indsamle materiale og tage foto.vi har derfor været nødt til at udskyde fotografering en del steder, men vi vil vende tilbage igen på et senere tidspunkt.vi er glade for den opbakning, som projektet har fået hos vores medlemmer og folk i Nakke.Vi ser frem til at kunne præsentere resultatet. Bevaringsforeningens kalender for 2011 er allerede færdig og kan hentes hos de fleste handlende i Rørvig. Kalenderen indeholder tillige datoer, hvor der sker aktiviteter i foreningen. Odsherred kommune er ved at lave en ny lokalplan for Rørvig. Vi følger løbende med i udviklingen og vil gerne opfordre medlemmer og borgere i Rørvig til at deltage i det offentlige høringsmøde, som kommunen vil afholde. Datoen for høringsmødet vil fremgå af vores hjemmeside. Med venlig hilsen Henrik Larsen formand Bevar Rørvig - udgives af Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn Redaktion adresse: Sct. Georgs Vej 7, 4500 Nykøbing Sj.Tlf Medlemsskab kr. 60,- pr. år kan tegnes ved henvendelse til kasseren Pr. 1. januar 2011 forhøjes et medlemsskab til kr. 100,- Bank: Danske Bank - Reg.nr konto nr Giro: PR-udvalg, annoncesalg og grafisk arbejde: Lola Berg & CATfoto og design Tryk: Vejlø Print A/S Tlf Oplag. 800 ex. Forsidefoto: Rørvighuset. Vignetfoto: Frilandsmuseet 3

3 generalforsamling d. 21 aug i sognegården dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Aflæggelse af beretning og forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år 3) Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent 4) Behandling af indkomne forslag 5) Valg af bestyrelse, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter 6) Eventuelt Før starten af mødet kunne de fremmødte, mens de tog plads, nyde et smukt og stemningsfuldt billed-show fra Rørvig. af de ejendomme, hvorigennem vi de seneste år har nydt gæstfrihed, og som har lagt hus til mange billeder i bladet BEVAR RØRVIG. ad. 1 Mødet blev åbnet af formanden Henrik Larsen, som bød velkommen til de ca. 90 fremmødte. Det store fremmøde havde måske sammenhæng med indlægget efter generalforsamlingen, hvor Michael Meyerheim ville fortælle om " Mit Rørvig". I pausen mellem generalforsamling og causeri ville der blive serveret lidt at spise, forklarede formanden. Herefter foreslog han Majken Nevermann som dirigent. Dette blev godkendt af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovlig. - Nævnte samarbejdet med Rørvig Naturfredningsforening omkring postkortbogen, som havde givet et pænt overskud. - Foreningen har nu 533 medlemmer. 47 nye til dato alene i år og måske nogle flere i aftenens løb. 2/3 af medlemmerne er landliggere, 1/3 fastboende. - Der arbejdes på en bog om Nakke. Ikke en registrant, men en bredere beskrivelse af Nakke landsbyen og landskabet. - Byvandringer påtænkes genoptaget i Nævnte det positive samarbejde med kommunen. Kommuneplan blev udsendt i Lokalplan for Rørvig er nu under politisk behandling, hvorefter den vil blive sendt i offentlig høring, og der vil blive afholdt et borgermøde, som kommunen arrangerer. Her vil vi opfordre alle til at møde op. Trods det gode samarbejde med kommunen er der stadig uenighed om en række vigtige forhold. Foreningen går imod et forsøg på at omgå den eksisterende fredning af Lodsoldermandsgården og dens have. Under visse betingelser og hvis " Det særlige Bygningssyn" accepterer, kan der dog blive tale om, at foreningen ikke vil protestere mod en mindre bygning ( længe) på et gammelt fundament. Margrethe Levys fredningsdeklaration fra 1946 vil efter opfordring blive lagt på hjemmesiden. - Mulighed for ny fiskerestaurant på havnen blev vist. - Udstykning af sommerhusgrunde ved Egeskovgård blev nævnt. Naboernes protest har fået opsættende virkning. - Forslaget til lokalplan indeholder mulighed for sammenhængende ferieboliger langs østsiden af Oldermandsvej. Foreningen er imod en sådan fortætning. - Formanden takkede varmt alle foreningens sponsorer og annoncører. - På forespørgsel bekræftede formanden foreningens støtte til Rørvig Foreningsråd, som et vigtigt fælles organ i samspillet med kommunen. ad. 2 Formanden aflagde beretning støttet af et velfungerende højttaleranlæg og mange informative slides. Dirigenten havde tilladt spørgsmål og kommentarer undervejs. Herefter godkendtes beretningen uden yderligere bemærkninger. - Ridsede baggrunden for foreningen og dens formål op. - Bladet er fortsat et stort aktiv. Hjemmeside og nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig, er muligheder for at holde sig opdateret.web shoppen er lukket p.g.a. manglende efterspørgsel. - Annoncerede udvidede åbningstider i Lodshuset næste år ( lørdag og søndag i skoleferien). Kasserer Bjarne Langkilde gennemgik det reviderede regnskab for 2009, som har været trykt i Bevar Rørvig nr. 1 marts Postkortbogen Hilsen fra Rørvig gav et flot overskud, og annoncørerne i BEVAR RØRVIG blev takket for deres opbakning. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt. 4 5

4 ad. 3 ad. 4 ad. 5 ad. 6 Bjarne Langkilde fremsatte bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse fra 60 til 85 kr. Dette skulle hjælpe til dækning af omkostningerne ved bladet og det indledende arbejde med Nakke bogen. Derudover føres foreningens aktiviteter videre. Egentligt specificeret budget fremlagdes ikke. Fra salen fremkom forslag til kontingent på 100 kr. Efter drøftelse med formanden og sonderinger om tilslutning til såvel 85 som 100 kr. i kontingent, satte dirigenten forslaget til kontingent på 100 kr. til afstemning ved at få tilkendegivet, hvor mange der var imod. 2 medlemmer var imod. Kontingentet blev fastsat til 100 kr. Der var ingen indkomne forslag. Bestyrelsen: Henrik Larsen, Hanne Hedegaard og Svend Kirkegaard-Sørensen var på valg. Hanne Hedegaard ønskede ikke genvalg. Henrik Larsen og Svend Kirkegaard-Sørensen blev genvalgt. Bjarne Østrup havde ønsket at udtræde af bestyrelsen af personlige grunde. Til de to ledige bestyrelsespladser foreslog bestyrelsen Ove Klauman og Bjarne Schouby valgt. Begge blev valgt. Revisorer: Majken Nevermann og Sten Dirch-Poulsen havde accepteret genvalg og blev valgt. Revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslog Søren Mosbæk valgt. Dette skete. Bestyrelsessuppleanter: Lissen Harreschou udtrådte. Lola Berg og Christel Poulsen blev genvalgt. Fra salen blev der opfordret til begrænsning af skiltning og til at sikre fremkommeligheden på Toldbodvej og i byen. Formanden takkede Lissen Harreschou for hendes indsats for foreningen. Endvidere vil formanden viderebringe generalforsamlingens tak til de to ikke tilstedeværende, afgående bestyrelsesmedlemmer Hanne Hedegaard og Bjarne Østrup for deres indsats for foreningen. Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen. Formanden afrundede denne del af aftenens program med at takke Majken Nevermann for myndig og sikker afvikling af generalforsamlingen. af Christel Poulsen foto: Lola Berg og CATfoto Udflugten til Frilandsmuseet Sommerudflugten, som i år gik til Frilandsmuseet, var helt igennem en oplevelsesrig tur. En smuk køretur igennem det danske landskab, krydret med Kurt Sørensens inspirerende fortælling om Rørvig og Nakke. Vel fremme - en guidet tur rundt til historiske gårde efterfulgt af en dejlig frokost i restauranten. Herefter et par timer på egen hånd, hvor de historiske bygninger kunne studeres nærmere. Atter hjemme til aften - trætte og mætte oven på en dejlig oplevelse. Efter generalforsamlingen causerede Michael Meyerheim både meget personligt og morsomt om oplevelserne som feriebarn og senere landligger i Rørvig fra 1950`erne og frem.titlen på causeriet "Mit Rørvig" understregede værdien af den trygge tilknytning til et sted for familiesammenkomster og nærvær og et sted til afkobling gennem alle årene. Referent: Svend Kirkegaard-Sørensen 6

5 Fortidens vingesus af Christel Poulsen Foto: Lola berg og CATfoto Storslået ser det ud med sin stenmurede sokkel og de kraftige sorte sveller i to etager, med altan i det ene hjørne og åben karnap i det andet. Rørvig er en perle, som er værd at bevare. Ikke bare selve byen med dens mange smukke huse, men i lige så høj grad sommerhusene, og især de gamle velbevarede, som har et vingesus af storhed over sig. Storhed - fordi det var det bedre borgerskab, som fandt hertil i 20 erne for at finde ro og fred fra datidens hektiske hverdag i storbyer. Her samlede man familien omkring sig i mange sommeruger, og det var således ikke ualmindeligt, at der var både ti eller flere sovepladser, hvorfor man byggede i højden med de tilhørende gæsteværelser og værelser til tjenestefolk. Enten var værelserne udstyret med datidens servanter, eller det mere mondæne, en håndvask. Husets store stenterrasse og facade med et for arkitekten karakteristisk - højt slankt vindue, der går igennem husets to etager. Her ser man tydeligt de meget rustikke sveller, som danner grundlaget for husets byggestil. Huset byder velkommen ved den lille veranda. Her slappede man af. De voksne med passiar fra liggestolene. Børnene fandt sammen med nabofamiliers børn og havde et eldorado af en legeplads på de åbne lyngheder og ved standen. Senere samledes man til frokost, hvorefter turen gik til stranden for badning, og om aftenen mødtes hele familien atter til middagen. Et fint kig igennem et gammelt vindue med skodder i den gennemgående lyse blå nuance. Til forskel fra en typisk weekend i et sommerhus i dag, hvor afslapningen ikke er lige så udtalt. Tænk blot på alt det grej og hvilken maskinpark, man kan udstyres med fra et byggemarked, fordi man har et fritidshus. Der er altid lige noget, der skal males, klippes, beskæres eller fældes. En spa der skal renses eller tagrender det samme. Krukker der skal plantes til og vandes osv. 8 9

6 Fortidens vingesus I dag er huset omkranset af skov mod vandsiden og en smuk varieret beplantning omkring den store grund på over 3000 m2, en størrelse som også er kendetegnende for datidens sommerhuse. Og til trods for de tunge sorte sveller, som huset er bygget af - lyser det op med en lethed med de lyse blå vindskeder og skodder tilsat lidt romantiske slyngroser. Eller - ser vi bare datidens sommerhuse med familieliv i et rosenrødt skær? Det kommer man let til, når man ser et hus som "Svellebo", som vi besøgte en dejlig sommerdag i juli måned. Det oser af denne fortidens storhed, som da det blev tegnet og bygget af arkitekt Georg Steenberg omkring 1920 og lå med åbne vidder til Kattegat. Måske fordrev man de lange sommeraftener med at skære i træ, som arkitektens søster - der både har skåret løvehoveder, der pryder huset udvendigt, samt frugter på balustrene ved trappen til 1. salen. Arkitekt Georg Steenberg med frue. Interiøret er næsten uberørt og flot bevaret. Her ses Arne Jacobsens tapet opsat i Et kig igennem vinduet til den åbne karnap på hjørnet af førstesalen. Trappen fra stuen til førstesalen med det høje slanke vindue, der giver et flot lysindfald til begge etager. Pejsehjørnet i opholdsstuen med hele Odsherred i jernudsmykning over pejsen. I 1943 blev huset overtaget af den nuværende ejers familie. Faderen var civilingeniør og belysningschef på Carlsberg, og helt efter datidens normer tog fruen ophold på landet, medens herren kørte til og fra i weekenderne. I 1972 overtog datteren huset, som i dag næsten står uberørt i indretningen. Således ser man stadig et helt usædvanligt velbevaret tapet tegnet af Arne Jacobsen og opsat Interiøret har kun undergået ganske små forandringer og fornyelser med genstande fra utallige rejser til fjerne steder som Kina,Tibet, Indien og senest Etiopien og Albanien. 1.salens værelser er stadig det blå, gule og røde værelse med samme tapet i hver sin farve. Alt vedligehold bliver gjort af ejeren selv, som ikke går af vejen for at slæbe nyt jord til taget, som er smukt bevokset med græsser, husløg og bregner. Der bliver ikke gået på kompromis nogen steder, f.eks. med nye "smarte" termoruder, men der er moderniseret med små tiltag tilpasset husets tidsånd

7 Til dans på kroen Rørvig Kro ejedes dengang af Rigmor og Cai Rørvig Kro og Badehotel i 1940'erne. Dorvé, som havde den fra (Cai Dorvé var i øvrigt selv uddannet danselærer i 1936). Afdansningsbal i Rørvig Danselærerinde frk. Bessie Gideon, Nykøbing, har holdt afdansningsbal paa Rørvig Kro med opvisning af ca. 100 elever, børn, unge og ægtepar. Det var en nydelig opvisning, der tjener lærerinden og eleverne til ære. Frk. Gideon fik gaver af samtlige hold. Disse linier kunne man læse i Holbæk Amts Venstreblad i foråret Bessie Gideon, der er bosiddende i Nykøbing, var gift med lods Eyvind Lønholdt Nielsen, søn af Margrethe og Niels Nielsen, der startede bus- og vognmandsforretningen i Rørvig. (Omtalt i Bevar Rørvig nr ). Bessie Gideon er uddannet exam. danselærerinde og var medlem af Danse Ringen og Dansk Danse-Forbund. Hun blev opfordret til at starte danseskole i Rørvig, ligesom hun også havde gjort det i Nykøbing. Undervisningen omfattede moderne selskabsdanse og de nyeste sæsondanse. Dansk Danse-Forbunds Regler for Indmeldelse er beskrevet således i Danseskolens program: Alle Indmeldelser er bindende for hele Kursusperioden (6 Mdr.) I Indtegningsgebyr betales 1 Kr. for Børn, 2 Kr. for Ungdom og Voksne. Honoraret erlægges maanedsvis forud. Børnenes Forældre er velkommen til at overvære Undervisningen første Gang i hver Maaned. Honorar Børn: 1 Elev Kr. 5,00 pr. Md. 2 Søskende.. Kr. 9,00 pr. Md. 3 Søskende.. Kr. 12,00 pr. Md. Honorar Ungdom: Pr. Elev. Kr. 6,00 pr. Md. Honorar Ægtepar: Pr. Par.. Kr. 11,00 pr. Md. I årene var der således danseundervisning på Rørvig Kro, og tilmeldingen var stor. At gå til dans var nemlig noget man skulle, det var et led i ens opdragelse. Krostuen, hvor danseundervisningen fandt sted. Undervisningen foregik i kroens store sal, i dag "den grønne stue", der dog ikke altid var stor nok, hvorfor et hold elever af og til måtte deles i to. Organist Juhl fra Rørvig Kirke spillede til på kroens klaver. Det var noget helt andet at spille til dans end i kirken, men organist Juhl fandt hurtigt melodien. Vibeke Gideon, Bessie Gideons mor, assisterede ved undervisningen, og når et ægtepar skulle lære trinene, var der særlig brug for hendes assistance, så måtte parret nemlig ofte skilles ad og have hver sin danselærer, indtil trinene var indøvet. Det hændte også, at kroens værtspar dansede med, når de havde et ledigt øjeblik. Det var en stor hjælp, for de dansede særdeles godt. Når afslutningen på dansesæsonen nærmede sig om foråret, så man frem til det store afdansningsbal. Det skulle foregå ovre på den anden side af Toldbodvej, på Den Runde, som dengang hørte til kroen.værtsparret havde pyntet festligt op, og danseparrene, der var i deres fineste tøj, stillede op to og to i kroen og gik derefter hånd i hånd over vejen. Johannes Nielsens orkester spillede til ballet, og eleverne dansede det bedste, de havde lært. Senere på aften blev der bragt smørrebrød over fra kroen, og man hyggede sig sammen til ud på de små timer. Bessie Gideons danseundervisning varede som sagt kun i to sæsoner, da hun flyttede til København med sin familie, og afstanden derfor blev for stor. Senere hen underviste en frk. Munk fra Andersen og Jensens Danseskole, men kun om foråret. Det startede i april måned og sluttede med afdansningsbal i juni. En slags 10-kortsundervisning. af Lola Berg Foto: Privat eje Kroparret Rigmor og Cai Dorvé med deres 5-årige tvillinger Yvonne og Frank i

8 Den Runde var samlingssted ved mange festlige lejligheder. Povl Flatau på tribunen flankeret af hele to flygler. Afdansningsholdet med Bessie Gideon i bagerste række nr. 7 fra venstre. Der er flere kendte barneansigter i forreste række. Den flotte og særprægede loftbemaling er måske udført af malermester Jermer. Indenfor på Den Runde en hyggelig sommerdag. Til fastelavn slog børnene katten af tønden ude foran kroen, og om aftenen gik de i samlet trop to og to over til karneval på Den Runde. Lørdagen efter var der så karneval for de voksne. Sommeren igennem var der musik og dans om aftenen og søndag eftermiddag til bl.a. Povl Flatau og hans orkester, og dygtige lokale musikere spillede ofte sammen med de professionelle. Hver tirsdag i hele skoleferien var der børnebal til kl , og til det årlige høstbal mødtes folk fra hele oplandet og festede. Og dansen gik lystigt... Til dans på kroen - årgang 1951 Tak til Bessie Gideon og Yvonne Dorvé

9 slagtermester h.v. jørgensen ØSTERGADE 5, 4581 RØRVIG tlf Bevar det gamle Rørvig smukt med en skjuler til det nye renovationssystem. Individuelle løsninger skal der til. - til de smukke omgivelser i det gamle Rørvig Tlf TØMRER- OG SNEDKERFIRMA v/klaus Willumsen, Nakke Vestvej 45, 4500 Nykøbing Sj. Tlf Fax Malerfirmaet HANSEN & NIELSE N ApS - er et team af dygtige faglærte medarbejdere parate med stor erfaring - og hvor ethvert arbejde altid er i de bedste hænder. MØLLEBAKKEN RØRVIG TLF Deres lokale snedker- og tømrermester i Rørvig siden 1929 i 4. generation RØRVIG Smedestrædet Rørvig Tlf Tlf Mobil Fax Mobil

10 Foto: Susse Brandt, Simon Christiansen og CATfoto Rørvighuset Som bekendt var der i midten af 1800-tallet kritik af Rørvig Kirkes placering på den vindblæste hede langt fra byen, og man forsøgte forgæves at få kirken flyttet til Rørvig. I den samme periode blev der - vel af samme årsag - holdt andagt og samling i Rørvighusets største rum, de 3 første fag til Løvstræde, der dengang havde en direkte indgang i 3. fag. Rummet omtales fortsat i familien som "Missionsstuen". Formentlig var det her, den herostratisk berømte Mogens Sommer holdt sine Grundtvigske vækkelsesmøder i 1853(3). På matrikelkortet, der var gældende , findes indtegnet en lude ved østgavlen. Den forefindes ikke på de eksisterende fotos fra omkring 1880, men den er genetableret af arkitekt Garde i I begyndelsen af århundredet og i Gardes ejertid ferierede Gardes søster, kunstnerinden Fanny Garde med sin samlever Effie Hegermann- Lindencrone i Rørvighuset. Fanny Garde var ophavskvinden til Mågestellet, og stellets unikke 12 fisketallerkener i overglasurmaling viser netop de fisk, der landedes ved Rørvig, inklusive gedden og aborren fra Dybesø. Det kan ikke vides, om selve mågen på stellet er fra Rørvig, men parret boede i lejlighed på Frederiksberg, hvor der næppe har været de samme gode muligheder for mågestudier. Historiske oplysninger Ejendommen i Løvstræde 7 har - i det mindste af de seneste 2 ejerfamilier - altid været kaldt "Rørvighuset". Ingeborg Bøje omtalte ejendommen som "Fannys Minde", og den har før forrige århundredeskifte også været omtalt som "Missionshuset". Bygværket er efter bindingsværkstypen fra omkring 1700(1) og, at dømme efter de endnu eksisterende og oprindelige barokke døre med bukkehornshængsler i den fine stue, indrettet og udstyret før 1730'erne. Der findes ingen optegnelser fra bygværkets første tid, men det findes indtegnet på Arendt Aschlunds opmåling fra 1789 af Rørvig By(2) og tillige indtegnet på Kort og Matrikelstyrelsens første historiske kort, som er fra 1808 (matrikel nr. 56 og 2b). Ejendommen indgik i Odsherreds Krongods, og den første tinglysning findes fra før 1829 i form af en fæstekontrakt, og den første tinglysning som eje er fra Bygværket er stort set uændret fra opførelsen, med undtagelse af ændringer ved østgavlen foretaget af arkitekt Garde. Ejerne At dømme efter fund af fiskegrej under og ved bygværket har de første ejere været beskæftiget med fiskeri. Der har formentlig i perioder været to boliger i bygværket, og en eller begge boliger har tjent som aftægtsbolig. Efter længe at have lejet sig ind i sommertiden købte arkitekt Harald Garde selv ejendommen i Efter dennes død 1935 købte Politikenredaktør Gunnar Nielsen den, ligeledes efter at have tilbragt somre i ejendommen (Garde og Nielsen var naboer i København). Ejendommen er herefter overgået 1965 til Gunnar Nielsens datter Jytte Bang Brandt og 1977 til barnebarnet Susse Brandt. (Efter sidste ejerskifte frasolgtes matrikel 2b, frugthaven til Skolelodden). Susse Brandt er fortsat ejer

11 Rørvighuset Det anvendte bindingsværk er det til midten af 1700-tallet anvendte 'Odsherred bindingsværk med indvendige sidebånd'. Dette er den ældste type bindingsværk, der i andre landsdele noget tidligere blev afløst af bindingsværk med blandt andet fodrem og vandrette løsholter i form af brudte løsholter eller gennemgående udvendige sidebånd. Formen med indvendige sidebånd er materialeøkonomisk, idet stolperne stilles på syldsten og afsværtes med ikke synlige sidebånd af beskeden dimension. Kulturarvsstyrelsen har i samvirke med museumsleder Jan Steen Jacobsen udarbejdet en redegørelse for bindingsværkstypen(4), hvori også Rørvighuset er behandlet. Rørvighusets facader er med hvidkalket intakt lerklining over hasselkæppe i de oprindelige tavl, dog således at de oprindelige vinduer, der hvilede på sidebåndet, er afløst af større i midten af 1800-tallet. Ingen døre i facaden er bevarede. Bindingsværkets konstruktion, syldsten, pikstensbelægning, skorstensrør i soltørrede lersten, tømmer og skalke i taget etc. er alt bevaret fra husets opførelse. Pikstensbelægningen og syldsten hørende til de 3 nedrevne fag mod øst er bevaret under gulvet i det skur, arkitekt Garde opførte. Facaderestaureringen Gennem de senere år har Susse Brandt ladet en ret omfattende facaderestaurering udføre. Udover at stråtaget er fornyet, er skorstene fornyet i deres korrekte form, de tidligere overpudsede facadestolper er nu fritlagte og overkalket efter korrekt sjællandsk tradition, og den uheldige tjærede sokkel er søgt fjernet. Sydfacaden ca Sydfacaden før, under og efter renovering - nu uden karnapper i stråtaget og med fritlagte stolper. Sydfacaden Bygværket Bygværket var oprindeligt 12 fag á 2 alen langt og er fortsat 7 alen bredt. I 1921 nedrev arkitekt Garde stalden, der var i de 3 østligste fag, og opførte en ny havestue cirka 1 meter kortere end det nedrevne, mod øst nu også en fancy per gola foran facaden, og endeligt et skur til det sydøstlige hjørne. Opførelsen skete udelukkende med genbrugsmaterialer, blandt andet krydsfinerplader fra General Motors samlefabrik i København. Det ses af gamle fotografier fra 1800-tallet, at bygværkets gavle var lukkede med rørklædning. Rørklædningerne er formentlig fjernet ved Gardes ombygning i Rørklædningen har naturligt nok været meget almindelig i Rørvig, den forefindes skildret på flere af Rørvigmalernes billeder, og det dokumenteres også i blandt andet "Billeder fra det forsvundne Nykøbing & Rørvig"(5). (Bygværket er ældre end det fredede 'Peters Hus' (1763), og piksten, facaderne, bindingsværk og skorstene er her bedre bevarede. Det samme gælder selvfølgelig barokinteriøret i Rørvighuset)

12 Rørvighuset Skur ca og Alle facadevinduer er restaurerede, karme og poste er udbedret på stedet med indlusning af nyt træ, og alle rammer er blevet afrenset, glasset udtaget, snedkerrepareret og genopmalet. De oprindelige glas er genindsat. Alle vinduerne er nu forsynet med indvendige forsatsrammer. Vinduerne var før restaureringen malet mørk brune udvendig, imidlertid viste det sig - ved afrensningen af det formentlig ældste vindue - at den oprindelige farve var perlegrå (i farvekort fra 1800-tallet benævnt 'fenstergrau'). Hoveddøren, der ligeledes var brunmalet, er fornyet med en håndlavet fyldningsdør, der følger udformningen af den tidligere dør, der formentlig var fra samme tid som vinduerne, dvs tallet. Døren er nu hvidmalet. Den beskyttes af et åbent bislag - opført af Garde - hvilket ved restaureringen er gjort 30 centimeter større. Skurets ydervægge af koksplader var før restaureringen så defekte, at de helt har måttet fornys. De er nu opført som en bindingsværkskonstruktion, der er klædt med rør, som gavlene i gammel tid var i Rørvig. Fremtiden En ret omfattende forbedring af interiøret er iværksat til udførelse de kommende år. Den endnu bevarede stadsstue bliver restaureret med sine barokdetaljer, ovn og ildsted får igen sine klædninger med 1600-tals Hollandske kakler. Nødvendige energibevarende tiltag gennemføres indvendigt med stor ydmyghed og hensynstagen til det oprindelige. Ejendommen burde nok have været fredet. 1 Grith Lerche, "Bøndergårde i Danmark", Landbohistorisk Selskab, 1987, (citat: Odsherred bindingsværk med indvendige sidebånd er fra slut ningen af 1600-tallet/begyndelsen af 1700-tallet.) 2 Danmarks Kirker, Holbæk Amt, side Bræstrup og Sørensen (red), "Mellem Kattegat og Isefjord", RNF, 2001, side Kulturarvsstyrelsen/Jan Steen Jacobsen, "Indvendige sidebånd i Odsherred", Temagennemgang Kurt Sørensen, "Billeder fra det nu forsvundne Nykøbing & Rørvig", Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1983, side 112 og 115. Skorsten før og nu. Hoveddøren som den fremstår i dag

13 Foto:Torben Berg Generalforsamling 2010 LODSOLDERMANDSGÅRDEN - stedet hvor man mødes! Stadig flere ser vigtigheden i, at Rørvig har en Bevaringsforening, der har til formål at arbejde for bevarelse af Rørvigs gamle huse, således at byens og omegnens særpræg bevares, og landsbymiljøet ikke går tabt. Mange var derfor også mødt op til den årlige generalforsamling i Sognegården, lørdag den 21. august, hvor TV journalisten Michael Meyerheim - helt som vi kender ham fra hans forskellige shows - på hyggelig og humoristisk vis fortalte og viste billeder fra sit og familiens liv i Rørvig igennem tre generationer. Restauranten ligger lige ned til vandet og havnen i Rørvig. Bo og spis i stråtækt idyl med udsigt over fjorden. Nyd det lokale køkken med gode danske råvarer. Overnat i en hyggelig atmosfære et stenkast fra vandet. Kort cykel- eller køretur til Danmarks bedste badestrand og 5 minutters gang til Rørvigs gamle bydel og de skønne vandreture langs Isefjorden. Bestil din weekend eller ferie allerede NU! Desuden styrkes fællesskabet af samarbejdet med Rørvig Foreningsråd. restaurantens åbningstider: velkommen til lodsoldermandsgården i rørvig 24 SIMON CHRISTIANSEN ARKITEKT MAA TELEFON april - maj hverdage kl weekend kl juni - juli hver dag kl august -september hver dag kl weekend kl oktober - december tors. og søndag kl fredag og lørdag kl (24.00) TOLDBODVEJ RØRVIG bordbestilling eller

14 TØMREREN I RØRVIG ApS Per Andersen Vestergade Rørvig Tlf Mobil Tækkefirmaet Max Akselbo Tømrer Maskinsnedkeri Glarmester Fjordvænget Rørvig Tlf./fax Mobil Tabitha Rundin Mit tilbagevendende motiv er kvinden. Der er rigelig udfordring for mig bare i det ene motiv. Da jeg bor i den smukkeste natur, sætter dette sig også spor i mine motiver. Jeg er ofte længe undervejs med et maleri. Et billede er en proces. Det færdige billede er en gave. Jeg kigger på det og undrer mig over, hvordan det dukkede frem af det hvide lærred. Og ja, så føler jeg mig privilegeret. Således beskriver Tabitha Rundin sig selv og sit arbejde.vi ser desuden en meget alsidig kunstner, der fanger det helt særlige i kvinders udtryk, og hvor hun udforsker et farveunivers ud i det sublime, der skaber en lethed og glæde, der bringer smilet frem. Man bliver glad og let om hjertet ved et besøg i Galleri 18, Sletterhøjvej 18, Nakke, 4500 Nykøbing Sj. en nakke kunstner Autorep. Toldbodvej 10 Plæneklipperrep Rørvig Tlf Aut. VVS- & Kloakmester Vi har bussen til alle formål De Grønne Busser 4581 Rørvig Tlf Nørrevangsvej Rørvig Tlf Mobil

15 DanBolig Søren Mosbæk Hos DanBolig Søren Mosbæk har vi forstand på boligmarkedet. Kom ind og hør mere om køb og salg af alle boligtyper. DanBolig Nykøbing Sj. v/søren Mosbæk, Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, MDE Svanetorvet, 4500 Nykøbing Sj., Tlf

bevar rørvig Generalforsamling side 4 Turen til side 7 Frilandsmuseet Fortidens vingesus side 8 Til dans på kroen side 12 Rørvighuset side 18

bevar rørvig Generalforsamling side 4 Turen til side 7 Frilandsmuseet Fortidens vingesus side 8 Til dans på kroen side 12 Rørvighuset side 18 bevar rørvig 32. årgang oktober 2010 nr.2 kr. 20,- lokalhistorisk forening for rørvig sogn indhold: Generalforsamling side 4 Turen til side 7 Frilandsmuseet Fortidens vingesus side 8 Til dans på kroen

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen.

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. Sandager Næs Fritidshus og Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. 67 husstande var repræsenteret. Odense juni - juli 2009 Formanden

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Udsnit af Per Henriksens plakat: detaljer Pakhus ødelægges med tilskud 2-3 Fra generalforsamlingen... 4 Plakatkunst fra... 5-6 Korte, men vigtigt... 7 Bestyrelsen... 8

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling i Turlandet Tuse Næs den 4. maj 2017

Generalforsamling i Turlandet Tuse Næs den 4. maj 2017 Generalforsamling i Turlandet Tuse Næs den 4. maj 2017 i Huset på Næsset, Udbyvej 52, Udby, 4300 Holbæk Spisning kl. 18: Startede med hyggelig fællesspisning og møde inden aftenens begivenheder. Foredrag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

MØLLEPOSTEN November 2010 * Møllepost nr. 31

MØLLEPOSTEN November 2010 * Møllepost nr. 31 MØLLEPOSTEN November 2010 * Møllepost nr. 31 Majbølle Møllelaug har brug for dig! Vi har brug for flere medlemmer, der vil være med til at støtte op om Majbølle Mølle og gøre en forskel! Som medlem af

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk Lundestrædet 55, Studielejligheder i Holbæk Perfekt ramme for dig der studerer i Holbæk Klar til indflytning M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst: Pantone 389 M.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere