Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.."

Transkript

1 Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale og dimension. Dette er et af de tværfaglige emner, alle skoler skal indarbejde i sin undervisning og som ny skole med en mangfoldighed af nationaliteter repræsenteret i elev- og forældrekreds har vi fundet det naturligt at vælge netop dette tema til vores første fælles temauge. Lærerne er i fuld gang med planlægningen af, hvordan vi på hold på tværs af klasserne inden for de enkelte blokke kan få lært mest muligt om temaet. 10.klasse Vi har nu 110 elever i vores 10.klasse center - en dejlig flok samlet fra hele kommunen. De indledte året med introtur til Bornholm, som gav en rigtig god start på skoleåret. Et andet højdepunkt var da de samledes på Marslevvej for at se Baggårdsteatrets forrygende forestilling: Opsang. Mange af eleverne er i brobygning i de 2 uger op til efterårsferien derfor udskyder 10.kl. temaugen om den internationale dimension til uge 45. Den 14/10 slutter vi alle første fjerdedel af skoleåret af med en dag, hvor fællesskab og konkurrence om at få mest mulig sved på panden er i højsædet. Samværsregler Jf. tidligere nyhedsbrev har vi de første måneder brugt en del kræfter på at drøfte samværsregler og på at få alle til at overholde dem vi har. Der har nu været arbejdet afholdt møder i både personale og elevkreds og alle input derfra skal skolebestyrelsen nu bruge som grundlag for deres endelige fastsættelse af skolens samværsregler. Det er især punktet om, at alle elever skal forblive på skolen hele dagen, der har givet anledning til en del debat, opmærksomhed og forældrehenvendelser. Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Vi er på VORES nye skole til stadighed på en meget spændende rejse en lidt speciel én, hvor vi lægger skinnerne, samtidig med at toget med pæn fart bevæger sig fremad Det giver en del udfordringer for alle, at vi skal sikre solid daglig skoledrift samtidig med, at vi søger at inddrage både elever, forældre og ansatte mest muligt i at skabe den nye kultur, hvor vi udmønter de overordnede mål vi fra starten har sat os.. F.eks. har næsten alle klasser nu afholdt deres første forældremøder og mit indtryk er, at der har været høj kvalitet og stort engagement til stede men først på mødet i

2 Side 2 næste uge når skolebestyrelsen til at vedtage de overordnede principper for det fremtidige skole-hjem-samarbejde. Forældresamarbejde Vi vægter forældresamarbejdet rigtig højt det er af helt afgørende betydning for jeres børns udbytte af skolegangen her, at samarbejdet mellem lærerteam og forældrekreds både om de enkelte elevers udvikling og om udviklingen af de fællesskaber eleverne indgår i er så velfungerende som muligt. Det er desuden vigtigt, at der er en tæt forbindelse mellem forældrene ude i de enkelte klasser og de 7 forældre, der sammen med 2 elever og medarbejdere udgør skolens bestyrelse. Derfor har bestyrelsens medlemmer søgt at deltage i alle skolens forældremøder med en repræsentant og de mange tilbagemeldinger og indtryk, de tager med derfra, er rigtigt værdifulde for det videre arbejde. Vi hører, der er stor interesse om vore bygningsændringer, om lejrskole, IT, trafik, alkoholpolitik og meget mere, der er mange spændende opgaver at tage fat på og vi har en plan for, hvordan vi kan arbejde os igennem de forskellige emner. IT Skolevæsenets pc er er i forbindelse med den nye skolestruktur blevet fordelt, således at der er 1 pc for hver 3 elever på skolerne, og det er dette antal, vi p.t. har til rådighed på vores skole. D.v.s. at lærerne er nødt til at planlægge deres undervisning, så de på forhånd skal booke pc er, hvis de skal være sikre på at have dem til rådighed i et givet undervisningsforløb. Desværre har der været en række log-in-problemer den sidste måneds tid, men vi har nu en begrundet formodning, om at fejlen skulle blive rettet inden for den kommende uge. Det er en stor kilde til frustration, når skidtet ikke virker og det vil klart have stor bevågenhed hos os at gøre alt, hvad vi lokalt kan for at have så mange og så funktionsduelige pc er som muligt til rådighed på vores skole. Ind i mellem vil vi også opfordre eleverne til at medbringe egne pc er, fordi det kan smidiggøre et bestemt forløb. Dette vil dog aldrig være et krav, og det vil altid være på eget ansvar at medbringe pc og andre dyre personlige ejendele. Det vil være muligt at låse pc er inde, men skolen/kommunen har ingen forsikring, der vil dække evt. skader eller tyverier på elevernes egne ting. Bygningsændringer Det er fortsat planen, at vore nye lokaler til hhv. naturfag og køkken/spisesal

3 Side 3 Oktobernyt skal kunne tages i brug fra næste skoleårs start. Der findes nu skitser vedr. placering af de forskellige lokaler, og det ser ud til at blive rigtig godt. Træerne vokser ind i himlen der er naturligvis grænser for, hvor meget skolerenovering der kan købes for de 40 mill. som er den politiske beløbsramme for alle de bygningsændringer, skolestrukturen kalder på på byens skoler. Ud over naturfag og køkken/spisesal håber og tror vi, at vi bl.a. får flyttet og nyindrettet vores læringscenter i midten af skolen, og at der i den forbindelse bl.a. bliver indrettet gode arbejdspladser, hvor lærerne har mulighed for at forberede sig. Det er politikerne i børn og unge-udvalget, der endeligt afgør, hvilke ombygningsprojekter der realiseres på de forskellige skoler det vil ske sidst på året, hvorefter der kan indhentes tilbud og sættes håndværkere i gang med opgaverne. Hærværk For et par uger siden havde vi et rigtig kedeligt tilfælde af hærværk på skolen, hvor et klasseværelse og toilet blev svinet til med maling. Vi er meget lettede over at kunne fortælle, at politiet har fundet de skyldige, som nu vil få deres straf. Det var en stor hjælp for os i opklaringen, at vi havde videooptagelser af gerningsmændene, idet der er opsat kameraer, der dækker en rigtig stor del af vore udendørsarealer. Vi håber meget, at dette faktum sammen med den hurtige opklaring og opfølgning vil forebygge at lignende ting opstår. Kærester og konflikter Vi er en UNGE-skole og det er en fornøjelse hver dag at se, hvor stor glæde eleverne har af at have så mange muligheder for at finde kammerater og kærester.. Der er generelt en rigtig god stemning både i og udenfor undervisningen i klasseværelser, i fællesrum, hal, på basket- og fodboldbaner. Selvfølgelig opstår der også, hvor så mange mennesker er samlet undertiden konflikter mange klares af de unge selv men af og til er der også brug for voksenhjælp og den giver vi, så snart vi bliver opmærksomme på behovet. I de enkelte tilfælde, hvor der er elementer af vold eller trusler, skrider vi hårdt og konsekvent ind og inddrager såvel elever som forældre i arbejdet med at forebygge, at noget lignende kan ske igen. I klasserne arbejder lærerne forebyggende med opbygning af det gode samarbejdsklima, og når nogen ind i mellem skal have ekstra hjælp til at finde ud af at bidrage positivt til trivselen og fællesskabet på skolen har vi

4 Side 4 bl.a. også mulighed for at inddrage en af skolens to socialpædagoger, Kim eller Lise. Sundhed Som tidligere beskrevet er det vores intention at vægte arbejdet med det brede sundhedsbegreb meget i alt, hvad vi gør på skolen. Vi ønsker at være en skole, hvor de unge har gode muligheder for at udvikle både den fysiske og den mentale sundhed på en rigtig god måde. Vi skal arbejde mod dette mål på mange forskellige måder på mange forskellige niveauer og i mange sammenhænge. Her har vi bl.a. meget høje forventninger til de muligheder vores kommende køkken-spisesal-madordning her vil give os. I daglig tale kalder vi det for vores LOMA-projekt (LO= lokal MA= mad), og vi har en arbejdsgruppe, der er i fuld gang med at beskrive ikke bare, hvordan rum skal indrettes men også rigtig meget, hvordan rummene skal bruges og hvordan aktiviteterne her kan tænkes ind i sammenhæng med bl.a. naturfagene. Ved at etablere et godt og sundt tilbud om mad på skolen, håber vi at kunne gøre det rigtig attraktivt for eleverne at blive her i stedet for at fristes til at gå. Da vores egen madordning først kan blive færdig til august -12 har vi som bekendt etableret en midlertidig madordning i samarbejde med Det gode Madhus og vi synes faktisk, det er et rigtig godt tilbud om et alternativ til madpakken ind i mellem. P.t. er der alt for få, der har meldt sig til ordningen, så det er vores håb og opfordring, at flere tilmelder sig og afprøver den. Vi forudser, at det af økonomiske årsager vil blive nødvendigt at lukke ordningen, såfremt vi ikke i løbet af den kommende måned får øget deltagelsen i den betragteligt. Den gode skolemad er lige her: Arbejdet med den fysiske sundhed indebærer også en fælles indsats fra forældre og skole vedr. forebyggelse/udsættelse af ryge- og alkoholforbrug. Der er mange muligheder for at arbejde med dette i såvel undervisning som på elev-forældremøder. Man kan bl.a. finde inspiration hertil hos sundhedsstyrelsen og vores lokale SSP Rigtig god efterårsferie til alle, der har sådan én. Birgit Villebro

5