Skolebestyrelsens principper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsens principper"

Transkript

1 Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven samt Holbæk Kommunes service og kvalitetsmål for forældresamarbejde. Tillid i samarbejdet betyder, at forældre og medarbejdere bevarer en god kontakt, tone, åbenhed og dialog i samarbejdet, således at eleven mærker den opbakning og støtte, der skal til fra begge parter, og som givere eleven en frugtbar skolegang. Ansvar i samarbejdet betyder, at forældre og medarbejdere forpligter hinanden i et gensidigt samspil om elevens faglige og sociale udvikling i skolen Begge parter har elevens trivsel og faglige udvikling for øje og tager aktivt del i dette. Engagement i samarbejdet betyder, at medarbejdere og forældre er optaget af og deltager i elevens trivsel, sociale adfærd og faglige udvikling. Tryghed i samarbejdet betyder, at forældre, elever og medarbejdere medvirker i samspil til en rar, tryg og sikker hverdag for alle. Værdierne i skole/hjem samarbejdet kommer til udtryk ved, at klassens medarbejdere holder forældrene orienteret om klassens mål i de enkelte fag orienterer forældrene om elevens faglige og sociale udbytte af skolegangen inddrager elever og forældre i fastsættelse af individuelle mål for de elever, der har behov for det holder forældrene løbende orienteret om skolens/klassens samværsregler og andre aftaler orienterer forældrene om episoder og begivenheder, der har betydning for elevens trivsel og om ændring i elevens adfærd, som giver anledning til anerkendelse eller bekymring inddrager elever og forældre i drøftelser, hvis samværsreglerne overtrædes (individuelt/ klassevis) giver muligheder for at klassens forældre kan lære hinanden og klassens nærmeste medarbejdere at kende giver muligheder for pædagogiske og sociale drøftelser mellem forældre og medarbejdere og mellem forældrene indbyrdes giver muligheder for uformelt samvær mellem elever, forældre og medarbejdere Værdierne i skole/hjemsamarbejdet kommer til udtryk ved at forældrene: løbende følger op på skriftlige og mundtlige informationer holder de aftaler, som de aftaler med skolens medarbejdere deltager aktivt i skolens/klassens arrangementer løbende holder klasselæreren orienteret om forhold, der har betydning for eleven, og som klassens medarbejdere bør have kendskab til går direkte til klasselærer/faglærer, når de har spørgsmål omkring undervisningen eller elevens trivsel.

2 Planlægning af skoleår: Timefordeling: A. Normalundervisning: Skolebestyrelsen drøfter og fastlægger minimumstimefordelingsplan en gang årligt herunder timer til svømning. Der tildeles timer til mellemtrinnet, således at holddannelse på praktisk/musiks fagområde er muligt. B. Specialundervisning: Der afsættes timer således at følgende funktioner kan varetages af kompetencecentret i forhold til det aktuelle behov: Fagspecifik specialpædagogisk bistand AKT Dansk som andetsprog Konsultativ bistand i forhold til lærerteams SSP Opgavefordeling og teamdannelse: Årgangsteamet består af så få lærere som muligt. Det skal tilstræbes at alle fagkompetencer inden for det humanistiske -, naturvidenskabelige og praktisk musiske fagområde er repræsenteret i årgangsteamet, således at alle fagområder inddrages i årgangsteamets drøftelser af overordnet årsplanlægning. Vikardækning: Vikardækning følger nedenstående prioritering: 1. Hvis den fraværende lærer har dele eller tolærertimer aflyses disse. Ved hyppige aflysninger i samme fag og klasse søges timerne så vidt muligt erstattet. Lærerens specialundervisningstimer, skolebibliotekstimer m.v. aflyses ligeledes. 2. Vikardækning ved løse vikarer tilknyttet skolen samt aflysning af ydertimer fra 6. klasse og op. Fra 7. klassse aflyses i vidt omfang i ydertimer, hvis det ikke er muligt at give timerne et relevant indhold ingen pasning i ydertimer på disse klassetrin. 3. Aflysning af timer inde i skemaet mellemtimer (som hovedregel kun fra 7. og op) eller eleverne arbejder alene under tilsyn fra naboklassens lærer eller henvises til biblioteket eller lignende. 4. Vikardækning ved skolens ledelse

3 Lejrskoler: Lejrskolen er en del af undervisningen. Alle elever har pligt til at deltage. Der afholdes en lejrskole på 5 dage i 6. klasse. Alle udgifter til lejrskolen afholdes over skolens budget. Udgifter til forplejning kan dog opkræves i henhold til gældende regler. Skolerejser Skolerejser kan afholdes i klasse Revideret og godkendt den:26. august 2011 Elever har ikke lovmæssig pligt til at deltage, men det forudsættes: at skolerejsen kan dokumenteres som en del af et længere varende projekt at der er enighed i forældre, elev og lærergruppe om afholdelse af skolerejsen at udgifterne til elevernes forplejning betales af den enkelte elev at udgifter til elevernes rejse og ophold dækkes ved kollektive indtjeninger, tilskud fra sponsorer, fonde e. lign. At alle udgifter i forbindelse med medarbejdernes deltagelse i skolerejse dækkes af skolens budget. Ansvarlighed Skolen lægger vægt på, at den enkelte elev forstår sit ansvar over for skolens øvrige elever. Dette søges opnået ved synliggøre og konkretisere et sådant ansvar gennem følgende ordninger: Ordensdukse Skolepatruljevirksomhed Legepatruljevirksomhed Etablering af venskabsklasser Etablering af elevmæglerkorps Fællesarrangementer med elever som ansvarlige for såvel indhold som udførelse Inddragelse af større elever i de mindre klassers arbejde. Revideret og godkendt den 26. september 2011

4 Modtagelse af nye elever Skolens aktører (skolebestyrelse, kontaktforældre, administration, ledelse, lærere og pædagoger) er aktive i forhold til at medtænke elevens og forældrenes trivsel på skolen fra første kontakt. Nye elever og forældre på skolen skal hurtigst muligt lære skolens kultur og fysiske rammer at kende. Skolens ledelse sørger for, at skolen udarbejder ensartede retningslinjer med udgangspunkt i disse principper. Traditioner Der af holdes et antal årligt tilbagevendende fælles arrangementer for skolens elever. Hovedindholdet bør være det samme år for år. Ansøgning om og anvendelse af sponsorater Jyderup kommuneskole må modtage og ansøge om sponsorater i henhold til følgende principper: Ansøgning om og modtagelse af sponsorater skal være i overensstemmelse med Holbæk Kommunes retningslinjer. Ved vurdering af sponsorater må skolen sikre, at sponsoratet er upolitisk, samt upartisk i forhold til race og religion. Skolens ledelse skal inden godkendelse - i hvert enkelt tilfælde overveje, om sponsoratet er tildelt som direkte markedsføring til børn. Godkendelse af undervisningsmidler Skolen i praksis lærerne vælger undervisningsmidler efter følgende principper: Alsidighed, respekt, kvalitet og aktualitet: Det betyder: At læreren/teamet udvælger materiale, således at det sikres at undervisningens temaer belyses fra alsidige synsvinkler. At skolebibliotekarerne 1 gang årligt indbyder skolebestyrelsen til at gennemgå skolens samling af taskebøger inden for udvalgte fag.

5 Følgende principper er under udarbejdelse: Trivsel/mobning Sundhed Evaluering/elevplaner Evt. Energiforbrug og - anvendelse

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere