I de senere år har vi med 2-3 års mellemrum budt en ny minister velkommen til vores generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I de senere år har vi med 2-3 års mellemrum budt en ny minister velkommen til vores generalforsamling."

Transkript

1 Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf Jeg skal som formand aflægge den årlige beretning. Det burde i år være en positiv beretning efter et fornuftigt år, men der er så mange forskellige problemstillinger, som aktuelt trænger sig på, at glæden ved et fornuftigt årsresultat er forduftet mange steder i sektoren. Det burde også være en positiv beretning, fordi vi i dag benytter lejligheden til at fejre organisationens 125 års jubilæum. Vi har valgt at holde generalforsamling og jubilæumsmarkering adskilt. Her i formiddag er det generalforsamling, det drejer sig om, og vi kan så fejre jubilæum senere på dagen. I de senere år har vi med 2-3 års mellemrum budt en ny minister velkommen til vores generalforsamling. I år gør vi det igen - denne gang efter et regeringsskifte. Velkommen til fødevareminister Mette Gjerskov. Når en ny minister er tiltrådt væbner vi os lidt med tålmodighed, inden vi kommenterer ministerens linje og ministerens arbejde. Vi skal jo lige se, hvad han eller hun duer til. Derfor kun et par bemærkninger om og til ministeren. Den ene er, da vi stod og kiggede på svejsningerne på en muslingeskraber i Nykøbing Mors. Da sagde du: Mon svejsningen kan holde, når det er aluminium? Jeg tænkte: måske har vi fået en minister, som ikke vil nøjes med at bedømme fiskeriet ud fra det papir, som embedsmændene har skrevet til hende. Min anden bemærkning går i den anden retning: Du har givet udtryk for, at når det gælder fiskeriet er sagerne, som de var, da du arbejdede med dem for 15 år siden. Det tror jeg, du kommer til at revidere kraftigt hvis du da ikke allerede har gjort det! I sig selv giver et skift af regering ikke et nyt ministerium, men det har vi faktisk også fået:

2 Den centrale enhed omkring ministeren, departementet, er blevet reduceret og Fiskeridirektoratet, Plantedirektoratet og FødevareErhverv er slået sammen til en styrelse, som hedder NaturErhvervstyrelsen. Fra fiskeriets side anbefalede vi, at der skulle være én indgang for vores sektor til den nye styrelse. Det er ikke blevet tilfældet. Man kan måske næsten sige tvært imod. Det er heller ikke gjort nemmere eller mere overskueligt af, at det hele er sket samtidig med at Danmark har formandskabet for EU og skal forhandle både fiskerireform og landbrugsreform. I vores egen organisation er der sket enkelte ændringer. Vi har måttet sige farvel til nogle medarbejdere og har ansat andre. Det har ført til en styrkelse af det faglige niveau. Det er nødvendigt med de mange udfordringer vi hele tiden står over for i den fælles organisation i Danmarks Fiskeriforening og i Danske Fiskeres Producent Organisation. Det daglige samarbejde fungerer godt. På foreningssiden arbejder vi mest med fiskeripolitik, og i PO regi er det de handels- og markedsorienterede sager, der er i fokus. F.eks. er det POen der arbejder med sporbarhed og MSC certificering. Det er også i de to andre danske POer, at MSC certificering er forankret. Jeg synes lige det er værd at bemærke, at Danmark er det land, der har flest fiskerier MSC certificeret. Og at førstehåndsværdien af de certificerede danske fisk nu svarer til produktionsværdien af alle dansk producerede økologiske landbrugsvarer. Det må jo betyde, at det offentlige kan begynde at stille krav om, at offentlige kantiner m.v. skal have en vis %-del bæredygtighedscertificerede fisk i indkøbet. Det overlader jeg til fødevareministeren at arbejde videre med. 2

3 De ansatte, bestyrelsen og jeg forsøger at komme til så mange lokale møder og generalforsamlinger, som overhovedet muligt, for at være orienteret om situationen i det praktiske fiskeri. Vi har i det seneste års tid taget initiativ til møder med medlemmer af lokalbestyrelserne fra hele landet. Det er der kommet nogle gode debatter ud af, så det vil vi fortsætte med 1-2 gange om året. Vi vil også fortsætte med at holde møder, når det er nødvendig. For eksempel om industrifiskeriet, eller geografisk orienterede møder, som vi bl.a. har haft det i relation til Kattegat. Danmarks Fiskeriforening kom økonomisk hæderligt ud af 2011 med omkring en million i plus. Resultatet dækker over forskellige udviklinger, men det skal jeg ikke dykke længere ned i her. Regnskabet bliver behandlet senere på generalforsamlingen. Dog vil jeg gerne sige om Fiskeri Tidende, at vi har en stor udgiftspost, som hedder distribution. Vi har foretaget en delvis flytning fra Post Danmark på grund af de store prisstigninger. Flytningen har ikke i alle tilfælde levet op til vore medlemmers ønsker, men vi følger op på problemerne, hvis vi bliver gjort opmærksom på mangler eller uregelmæssigheder. Der bliver færre fiskere og færre lokalforeninger, og der er løbende drøftelser mellem fiskeriforeninger om den fremtidige struktur. Vi er også så småt begyndt at overveje den fremtidige organisationsstruktur og det fremtidige økonomiske grundlag for foreningen. Vi har ikke hastværk, men kan benytte 2012 og 2013 til at finde frem til mulige løsninger. Dette har ingen sammenhæng med det forslag om antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer, der er fremsendt til behandling på generalforsamlingen fra kreds Nord. Fra foreningens forhold vil jeg nu gå over til at beskæftige mig med dansk fiskeri. Først økonomien. Jeg kommer ikke med en hel masse tal, de ligger omdelt på bordene. Vi har som sædvanlig også taget import og eksport med, så I har hele billedet af fiskerisektoren som sådan. Landingsværdien nåede i 2011 op på 3,2 mia. kr. Det var et resultat af positive prisniveauer for en række arter, ikke mindst sild, makrel og industrifisk. Med til 3

4 billedet af fiskeriet i 2011 hører, at begyndelsen af året var træg på grund af den usædvanlig hårde vinter og at slutningen af 2011 stormede væk. Hvert år har vi mange positive oplevelser i og omkring fiskerisektoren. Vi har nu hele skolesystemet på plads: En nyrenoveret efterskole, som stadig er rekrutteringsgrundlag for fiskerlærlinge, en ny fiskeriskole, som kører godt både for lærlinge og kurser på efteruddannelsen, og også en spritny skipperskole i Skagen. Vi har deltaget i Fiskens Dag på Rådhuspladsen i København og lokalt i en række arrangementer, som har været meget velbesøgte. På fiskerimessen i Aalborg serverede vi på Danmarks Fiskeriforening /PO standen sushi på danske råvarer med stor succes. Vi ved, at de danske sushi kæder er interesserede, så vi må arbejde videre med det. Det behøver jo heller ikke at være tun og norsk farmlaks, som bruges til at hive de høje kilopriser hjem på kogt ris. Sushien passede også til det royale besøg, som vi kan se. Det er Prins Joakim i midten. Et andet royalt indslag var kronprinsens gæsteoptræden som auktionarius sidste sommer på Hanstholm Fiskeauktion. Jeg talte med kronprinsen i januar, hvor han spurgte, om han kunne få tjansen igen til sommer. Det lovede jeg ham, for med de priser, han opnåede, er der ikke noget at betænke sig på. Vi har også hvert år nogle mindre positive oplevelser. Jeg synes ikke, at pressen har været særlig god for os på trods af, at vi ikke har noget at skjule. Jyllands-Posten kørte en artikelserie i sommerens løb, hvor fiskeriet kom til at fremstå i et dårligt lys. Det var i agurketiden, hvor der ikke er meget at skrive om. Vi havde givet dem en masse baggrundsinformation, som de valgte ikke at bruge, for deres vinkel var kun negativ.. Endnu ringere var Politiken, som direkte svinede fiskeriet til og beskyldte os for indspisthed. Når jeg siger os, så var det toppen af Danmarks Fiskeriforening i 4

5 almindelighed og mig i særdeleshed. Som om vi sad på EUs pengekasse og delte ud til vennerne. Lad mig igen slå det fast! DET GØR VI IKKE! Det er ikke korrekt, uanset hvem, der siger det, eller hvornår det bliver sagt, at der er nogen, som udelukkende varetager de stores interesser. Vi er fiskere alle sammen, uanset om vi har status som såkaldte kvotebaroner eller som havets husmænd. Vi ønsker ikke at udrydde hinanden eller hinandens fisk, for egentlig vil vi jo alle sammen gerne have en lille jolle at fiske med, når vi stopper og går på pension. Vi klagede over Politiken til Pressenævnet. Vi fik en klokkeklar afgørelse i Pressenævnet. Den betød, at Politiken måtte trykke nævnets afgørelse med stærk kritik af Politiken. Det er træls at den slags skal være nødvendigt. Den gamle, garvede politiker Erhard Jakobsen, sagde engang: Journalister forstår kun halvdelen af det, man fortæller dem og så går de hjem og skriver om den anden halvdel. Det gælder naturligvis ikke for vore folk på Fiskeri Tidende. -- De skriver altid om den halvdel, de forstår. Mange spørgsmål har i årets løb været diskuteret og behandlet og mange drøftes stadig. Jeg kan ikke i beretningen gå i detaljer om alt, men vil gerne knytte nogle korte kommentarer til forskellige enkeltområder, inden jeg går over til de større. Vi har lavet en ny overenskomst om arbejdsvilkår med 3F. Vi havde lige et par knaster, der skulle slibes til, men resultatet er i orden for begge parter: Vi er cirka lige utilfredse! kw-dage: Vi har været i stand til at fiske på fælles kw-dage i Danmark. Det har kun været muligt, fordi vi har skåret så kraftigt ned i vores flåde i de senere år og for Kattegats vedkommende også fordi vi har kunnet lave tilbagekøb. 5

6 I 2012 ser det ud som om vi kan komme igennem - og det gælder også i Kattegat for Men hvis ikke den automatiske nedskæring i Nordsøen og Skagerrak bliver stoppet NU, så bryder store dele af dansk konsumfiskeri sammen. Sådan er det også i andre lande omkring Nordsøen. Havdage og kw-dage er opfundet som en del af torskegenopretningsplanerne. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få de planer revideret. Kontrolforordningen: Vi bøvler løs med stadig mere snærende bestemmelser. Et godt eksempel er der i den nye Fiskerilov, der lige er vedtaget. Her indføres et EU-points-straffesystem, der ikke engang kan afprøves i retssystemet i Danmark. Som udløber af den danske forvaltningsmodel med IOK og FKA har vi siden 2010 diskuteret, hvilke ændringer af koncentrationsreglerne, vi skulle have - altså hvor meget man må eje af en kvote. Endelig for en uge siden kom der en bekendtgørelse, som fastlægger reglerne. BEDRE SENT END ALDRIG!. Det er vigtigt at vi både på det lovmæssige område og i den daglige forvaltning har et system, så vi undgår at få slipper skippers. Det er både ministeriets og vores opfattelse, at det forhindrer Fiskeriloven DANSKE KVOTER ER FOR AKTIVE DANSKE FISKERE!. Vi er vidne til nogle mærkværdige retssager om fiskeri i Kattegat, hvor Greenpeace ved brug af ulovlige metoder har angivet fiskerne. Jeg er godt tilfreds med, at Østre Landsret nu har dømt Greenpeace og dermed klart signaleret at der også er retssikkerhed for fiskerne. Det er nu mit håb, at danske domstole vil anerkende, at det lukkede område i Kattegat ikke kan lukkes af Danmark og Sverige alene, men at det også er et EU anliggende. Vi diskuterer forsøg med fangstkvoter og kameraovervågning. Jeg vender tilbage til det senere på mere overordnet plan. Vi har hidtil haft en skævhed i ekstratildelingen til danske fartøjer, hvor de er blevet behandlet forskelligt, således at den gruppe, der havde størst discard, på biologernes papir, fik størst tillæg. Vi er blevet imødekommet, og denne praksis er nu ophørt, og nu gives der også ekstra kvote til dem, der HAR opført sig pænt med mindre discard. 6

7 En anden sag, der også diskuteres kraftigt i øjeblikket, er makrel. Det har ikke blot udviklet sig som en farce, men også som noget af en tragedie med forhandlingerne om fordelingen af makrellen mellem EU, Norge, Færøerne og Island. Vi mener, at det er fuldstændig uacceptabelt, at der ikke er fundet en løsning for længe siden. Der skulle have været lagt et større pres på Færøerne og Island både fra Danmark og fra EU. Nu, hvor EU er klar med en generel sanktionsmekanisme, som måske kan anvendes over for Færøerne og Island er det bedrøveligt, at den danske regering ikke vil være med til at vedtage denne generelle mekanisme. Den danske regering vil altså, af hensyn til rigsfællesskabet, lade Færøerne skalte og valte med fiskebestande, som de vil, og fastsætte egne kvoter uden hensyntagen til biologisk rådgivning. Når det gælder os får vi at vide, at vores fiskerigrundlag skal være bæredygtigt og på solidt biologisk grundlag. MORAL ER GODT DOBBELTMORAL ER DOBBELT SÅ GODT. Makrellen er et godt eksempel på, at fiskebestandene både bevæger sig geografisk og bevæger sig op og ned i størrelse. Sej er et andet eksempel. Vi havde i forrige uge i Nordsø RAC en et møde om sej i Hanstholm, hvor fiskere og forskere fra en række lande deltog. Der var enighed om to ting: For det første, at sejbestanden er på vej op igen efter et dyk i et par år og for det andet, at fiskerne har set det længe, men det er først nu efter et par år, at biologerne kan registrere det. Det er naivt at tro, at man kan få alle bestande til at nå et maksimum-niveau på samme tid. Det er ikke desto mindre det, som man i EU har forpligtet sig til. Man vil have, at vi skal på Maximum Sustainable Yield, altså maksimalt bæredygtigt udbytte for alle bestande i I øjeblikket, siger man MSY for alle bastande, hvis det er muligt, men i reformforslagene har man fra EU strammet op, så det skal gælde for alt. 7

8 Det er jo en kendsgerning, at det er umuligt at beregne de nøjagtige bestandsstørrelser, og alle beregninger bygger tilmed på forældede tal, sådan er verden skruet sammen, som jeg lige har nævnt det for sej en. For sild førte beregninger til, at man undervurderede bestanden. Vi var heldige at det lykkedes, at få rettet beregningerne og også heldige, at det lykkedes at vriste silden ud af forvaltningsplanen, som ellers fastsatte en maksimal kvoteforøgelse på 15%. Kvoteforhøjelsen for Nordsø sild blev for Danmark i stedet på 132%. Nu forventer vi, at noget lignende kan ske for torsk i den østlige Østersø, hvor bestanden er eksploderet. Selv svenske politikere og miljøfolk kan se det nu. Hvis ikke vi får revideret eller suspenderet forvaltningsplanen og sat kvoten markant op, så ender vi med alt for mange alt for magre torsk. Vi kan allerede se udviklingen nu. Det er dårlig forvaltning, som det foregår i øjeblikket og et af resultaterne er, at brislingefiskerne kommer til at betale for det. Så er det jo dem, der har købt brislingekvote, der betaler for mulig føde til den torsk, vi alligevel ikke får lov at fiske-. Er det det, som man kalder økosystemforvaltning? for så skal vi til at passe på, For os er alle fiskerier ligeværdige. Jeg vil ikke komme med en større udredning om tobisfiskeriet. Lad mig nøjes med at sige, at der mange tobis på mange forskellige fangstpladser og at det er alle størrelser af fartøjer, der fisker godt. Fangstraterne er gode og vi har, lidt forenklet udtrykt, DTU Aquas ord for, at når det er tilfældet, så kan fiskeriet godt fortsættes, indtil den endelige årgangsbaserede rådgivning foreligger. Vi har behov for, at prøverne analyseres hurtigst muligt. Vi har brug for at der træffes en hurtig beslutning. Vi kan ikke acceptere et stop i fiskeriet. 8

9 Det har hverken fiskere, fiskemelsindustrien eller lokalsamfundene råd til. Når sæsonen er slut har vi endnu engang brug for at se på hvordan tobisbestanden forvaltes arbejder der begyndte i 2010 er ikke gjort færdigt - det gælder både de biologiske modeller og den mere politiske spil om hvordan område 3 skal tackles, vi vil ikke accepterer endnu et år hvor man i ICES bare må konstaterer at der i forhånd er taget 90 eller 40 tusinde tons af Norge inden vores kvote kan beregnes. Vi har ved tidligere lejligheder, også på generalforsamlinger, kigget på andre aktiviteter end fiskeri. Man kan kalde det kampen om havet for at være lidt dramatisk. Jeg vil ikke gå det hele igennem, men kigge lidt på Dogger Banke som eksempel på, hvad der sker. I udgangssituationen har vi et åbent hav, som vi og vore kolleger kan fiske i og hvor fisk kan svømme frit omkring og æde hinanden, hvis de har lyst. Med forskellige anvendelser skifter kortet udseende: Olie- og gas, rør og kabler, vindmøller, nationalparker og naturbeskyttelsesområder foruden de områder, hvor vi har begrænsninger eller lukninger for fiskeri. På kortet har vi nogle orangerøde områder. Det er dem, der er udpeget til naturbeskyttelse, det der hedder Natura 2000 områder. Vi har også nogle store gråsorte områder i Nordsøen, det er områder, som er udpeget til gigantiske vindmølleparker. I kan se et område, der er orangerødt og gråsort skraveret. Det er både udpeget til naturbeskyttelse i England, Holland og Tyskland og samtidig til vindmøller af englænderne. Vi har i det seneste år været indblandet i arbejdet om at definere, hvor der i dette område skal være lukninger og begrænsninger for fiskeriet. Vi har prøvet at værne om vort tobisfiskeri, hvor halvdelen kommer fra dette område, og om vort vigtige rødspættefiskeri. Sammen med de grønne organisationer i Nordsø RAC en har vi forsøgt at udarbejde et fælles forslag, men vi kunne ikke komme frem til enige anbefalinger. Imidlertid har vi afleveret en rapport i enighed, hvor vi drager forskellige konklusioner om lukninger og begrænsninger. 9

10 Vi håber naturligvis, at arbejdet fører til, at dansk fiskeri i den videre proces kan friholdes og fortsætte i dette område. Nu skal det behandles af regeringerne og EU. Vi håber også, at vi har skabt en model sammen med de grønne organisationer, som vi kan benytte i fremtiden, når der skal komme forslag nedefra. Det tyder jo på, at ingen andre har bud på regionalisering i EU, men det kommer jeg tilbage til. Hvad sker der på Dogger Banke? hvad sker der andre steder? Det er nogen af de spørgsmål jeg bliver mødt med, når jeg kommer rundt i landet til generalforsamlinger, og dem har der været en lang række af her i foråret, skulle jeg hilse og sige. Spørgsmålene, usikkerheden, irritationen og frustrationerne går meget videre. - Bagatelsager som følge af kontrolforordningen - Vejeregler - Dummebøder - E-logbog i små fartøjer - KW-dage og havdage - Får vi en tobiskvote, der kan bruges - Hvad sker der i Skagerrak - Finansiering har vi kun de kommercielle banker? - Brændstofpriserne - Hvor ender EUs fiskerireform - Har vi, der har investeret i fiskeriet for at fortsætte, været helt galt på den og jeg kunne blive ved. Danske fiskere tænker utrolig meget over deres situation i øjeblikket. Vi har brug for ro og stabilitet, ikke flere usikkerheder. 10

11 Vi ved godt, at der er nogen, bl.a. også de mest rabiate grønne organisationer, som helst ser os helt lukket ned og havterritoriet udlagt som museumsområde. Men vi nægter at tro, at ansvarlige politikere i Danmark og EU også mener det!. Når jeg er i gang med den usikkerhed, der præger sektoren, lad mig så beskæftige mig lidt med det kystnære fiskeri. Det skorter ikke på lovprisninger af det kystnære fiskeri, når politikere herhjemme og i EU skal holde taler og komme med bud på, hvordan de ser fiskeriet i fremtiden. Alle vil beskytte det kystnære fiskeri, men ingen vil gøre det muligt at fiske i kystnære områder, når der endelig skal træffes beslutninger. Jeg kalder det slet og ret for skåltalefiskeriet. Når så skåltalerne er forstummet er det reelt ofte det kystnære fiskeri, der i første række bliver ramt af lovgivningens skævheder. - Og det har vel at mærke ikke noget med mængderne og den enkeltes kvoter at gøre. Hvordan tror I fiskerne i Limfjorden havde det med at skulle vente på at få lov til at fiske på grund af et Folketingsvalg. Hvordan tror I det er i Gilleleje at skulle sejle meget længere væk, end tidligere, fordi Danmark og Sverige uden EU-hjemmel har lukket et område. Tror I de mindre fartøjer på Læsø, i Skagen, på Bornholm, på Lolland Falster, i Bagenkop, i Hirtshals og Hvide Sande synes, at de har fået nemmere ved at drive deres fiskeri, og hvordan ser de fremtidsudsigterne. Skal jeg remse op: - Vejeregler - E-logbog - Dummebøder for ubetydelige forseelser - Natura 2000 områder på de fiskepladser, der har været grundlaget for fiskeriet i generationer. - Kystnære vindmølleparker nu med i regeringens energiforlig 11

12 - En kæmpestor sæl- og skarvbestand der gør fiskeriet umuligt i mange kystnære områder. - Forsvinder PO sikkerhedsnettet? Men der er også et andet meget stort spørgsmål for alle, der deltager i det kystnære fiskeri: Hvorfor forsvinder fiskene fra kystområderne. Er det forurening? Er det gammel forurening? Eller hvad er der galt? Skal det ikke være et højt prioriteret område for vores biologiske forskning? For de små fartøjer er det usikkerheden om fremtiden, der er den udløsende faktor for den nedgang, vi ser i antallet af fiskere og fartøjer. Skiftende danske regeringer ser Danmark som et foregangsland, når det gælder fiskeriforvaltning og fiskeripolitik. Det er blandt andet kommet til udtryk ved Folketingets vedtagelse V 42 fra 5 april 2011, hvor et enigt Folketing blandt andet går ind for et stop for discard. Det er også baggrunden for, at den danske fødevareminister, sammen med kollegerne i Sverige og Norge, i november sidste år underskrev en deklaration om, at der skal være forbud mod discard i Skagerrak fra den 1. januar For et par uger siden henviste fødevareministeren i et åbent samråd til, at det jo var hendes forgænger, der havde været med til at beslutte, at det skulle være Skagerrak. Har I fået talt sammen eller har embedsmændene afsløret svaret? Det er i hvert fald et faktum, at den gamle aftale om Skagerrak er opsagt af Norge og ophører den 7. august i år I Skagerrak har Danmark 90% af det almindelige konsumfiskeri. Det er nemt for Norge, som jo har discardforbud i forvejen og også for Sverige, som kun har begrænset fiskeri af almindelige konsumarter. 12

13 Vores minister giver udtryk for, at Skagerrak skal være et udstillingsvindue, som kan bruges i forhold til den videre reform af EUs fiskeripolitik. Man plejer at udstille varerne inden de skal sælges, men indtil videre har vi ikke set dem.. Trods det har vi taget handsken op i det håb, at vi kan bidrage til, at der kommer et nogenlunde fornuftigt system i Skagerrak i fremtiden. Konkret har vi en række krav, der skal opfyldes for at et discardforbud kan virke i praksis. Det er noget af det, vi har gennemdrøftet på vore møder med lokalbestyrelserne, for vi kan jo godt se, at når et samlet Folketing, enten det så er i klogskab eller det modsatte, går ind for discardforbud, så er vi naturligvis nødt tit at forholde os til det. I kan se vore krav her bag mig: Indsatsregulering skal fjernes Fuld kvoteforhøjelse med discardandelene for de omfattede arter. Ens kvoteforhøjelse for alle, År til år fleksibilitet for alle kvoterede arter på +/- 25%. År til år fleksibilitet på fartøjsniveau Tilpasning eller ophævelse af de tekniske bevaringsforanstaltninger Fjernelse af store dele af kontrolreglerne Ved eventuelt krav om fuld dokumentation ved kameraovervågning, skal filmdokumentationen være fiskernes ejendom. Det vi går efter i forhandlingerne om discardforbud i Skagerrak kan koges ned til to simple ting: - Fornuftige regler, der kan fungere i praksis - Ens regler og ens vilkår for alle, der fisker i Skagerrak Eu og Norge har i denne uge forhandlet om at få en aftale om et discardforbud på plads. Forhandlingerne sluttede med et udkast til aftale, der skal diskuteres videre på et kommende møde. 13

14 Både i Bruxelles og i Oslo arbejder man for at discardforbuddet skal træde i kraft 1. januar Forbuddet forventes at omfatte 15 bestande, blandt andet [torsk, kuller, hvilling, sej, sild, makrel og brisling]. Vi forventer ikke at fladfisk og jomfruhummer omfattes af discardforbuddet i første omgang. På mange områder er der lyttet til fiskeriet og det er positivt. Men helt centralt for os er det, at der bliver vedtaget en samlet pakke om en ny forvaltning i Skagerrak og ikke mindst, at vi får den fulde kvotetilskrivning, som vi er blevet stillet i udsigt adskillige gange. DET SKAL IKKE VÆRE DANSKE FISKERE, DER SKAL BETALE FOR UDSTILLINGEN!. Kigger vi fra udstillingsvinduet Skagerrak ud i det større EU-perspektiv ligger reformen af den fælles fiskeripolitik på bordet, og Danmark sidder for bordenden i dette halvår. Kommissionen fremlagde de første forslag i juli sidste år og fulgte senere op med forslag om den fremtidige strukturfond. Hvor omfattende reformen bliver, når det kommer til stykket, er svært at sige. Det er også svært at sige om den når i hus i år, eller det skal vente til Irland har formandskabet af EU i 1. halvår Der er mange store emner til diskussion i reformprocessen og selve reformprocessen er også i spil, fordi den er en test på, om procedurerne med fælles beslutninger truffet af ministerrådet og Europaparlamentet overhovedet kan fungere. De store emner er bevarelse af den relative stabilitet indførelse af discardforbud obligatorisk indførelse af omsættelige fiskerirettigheder regionalisering af fiskeripolitikken 14

15 ny markedsordning ny strukturfond Jeg vil ikke gå dybt ned i de enkelte store emner, men dog kort omtale, hvor vi står. Den relative stabilitet, altså de faste fordelingsnøgler af kvoterne fortsætter. Der bliver også fortsat mulighed for at lave byttehandler mellem landene, som vi kender det nu. Kommissionens forslag om discardforbud, altså ud over skagerrakproblematikken, bliver heftigt diskuteret, og visse lande er modstandere af det. På nuværende tidspunkt er der hverken klarhed over omfanget eller over timingen. Vi kan kun pege på, at man har haft discardforbud i Norge i 25 år på nogle praktiske præmisser, men alligevel ikke er helt på plads endnu. Vi kan også kun pege på, at vi faktisk i dag i EUs fiskeripolitik har discardpåbud, så det er noget af en vending, man vil gennemføre fra politisk hold. Kommissionens forslag om obligatorisk indførelse af omsættelige kvoter, bliver ikke gennemført. Formålet var at tvinge landene til at få reduceret kapaciteten. Det har hidtil været op til de enkelte lande, hvordan de vil regulere eller forvalte fiskerettighederne og sådan bliver det også i fremtiden. Regionalisering af fiskeripolitikken var slået op som et stort nummer, men det er vel nærmest endt som en død sild. regionaliseringen er endt med, at man kan sende noget tilbage til de enkelte lande, og de kan så etablere nogle regionale samarbejdsorganer, hvis de vil. Det får vi så se, om man vil. Vi har i årevis bedt om mere regionalisering og om at få ansvaret tilbage til fiskerne. I den forbindelse er det interessant at hæfte sig ved det, som Kommissær Damanaki, har sagt i en artikel i anledning af vores jubilæum: Ansvaret ligger, hvor der træffes beslutninger Skal vi lade det stå lidt. 15

16 Den danske regering vil med opbakning fra hele Folketinget have markedsordningen ændret, som Kommissionen foreslår. Det betyder, at mindsteprisordningen med mulighed for udtag ophører, og det betyder nok også, at vi heller ikke får lov at lave vores egne ordninger. Vi skal derfor i gang med at drøfte, hvad POernes rolle skal være fra En anden ting, som er lige så vigtig at få diskuteret, er hvordan vi kan sikre de mindre fartøjer rimelige priser, hvis der ikke er et sikkerhedsnet under priserne i form af et mindsteprissystem. Hvad vil det i øvrigt betyde for det gennemsigtige, velfungerende danske auktionssystem? Jeg vil ikke knytte mange kommentarer til den nye strukturfond for fiskeriet, den skal først træde i kraft pr. 1. januar 2014, så den kommer vi tilbage til. Skal man være lidt firkantet kan man vel sige, at det vi foreløbig har fået ud af reformen af den fælles fiskeripolitik, er en voldsom debat om discard, samt en højst beklagelig udsættelse både af revisionen af forvaltningsplanerne for torsk og af revisionen af de tekniske regler. Hver gang der kommer et nyt forslag fra EU i behandling i Fødevareministeriet bliver der skrevet et orienteringsnotat, som sendes til Folketinget. Heri redegøres for de statsfinansielle konsekvenser. Det er jo vigtigt. Der redegøres også for konsekvenserne for fiskerierhvervet. Der står sædvanligvis noget i denne retning: Der kan være negative erhvervsøkonomiske konsekvenser på kort sigt, men på langt sigt forventes det, at erhvervet kan opnå forøget indtjening, som følge af mere bæredygtigt fiskeri Et bæredygtigt fiskeri skal for os fiskere også være økonomisk bæredygtigt. Det er ikke givet, at en god bestand er lig med en god økonomi, hvis ikke vi kan fiske på de pladser, hvor bestanden opholder sig, og i en mængde, der er rentabel at fiske. 16

17 Lige en afsluttende vinkel på EU emnet. Forhenværende departementschef i Fiskeriministeriet Thomas Lauritsen slutter sin artikel i anledning af vort jubilæum på følgende vis: Så når Danmarks Fiskeriforening fejrer 125 års jubilæum hjertelig tillykke med det kan de danske fiskere fejre, at de viderefører en ældgammel tradition i Danmark, som selv EF s fiskeripolitik ikke har kunnet standse Tak for den bemærkning. Jeg har ikke været inde på udkantsdanmark - det kunne jeg have været. Det er jo det Danmark, som er vores. Kun en enkelt ting. Fra Danmarks Fiskeriforening skal vi give en kraftig opfordring til Regering og Folketing om at opretholde tjenesten med redningshelikoptere i Aalborg, Skrydstrup og Roskilde. At skære ned og kun have én stationeret i Jylland vil være at spille hasard med menneskeliv. Her på falderebet vil jeg komme med en bemærkning. Af natur er jeg optimistisk, men det skinner måske ikke så meget igennem i denne beretning. Det er der en grund til. Selv om vi har vundet en række sejre i det forløbne år, så er det med sejre som med nederlag. Det afhænger fuldt og helt af, hvordan udgangspunktet er. Når man ser på sejrene fra skipperstolen eller fra dækket på et fartøj, ja så er det ikke en stor sejr, at man har fået lov at fiske muslinger i Limfjorden igen i For det har man jo gjort i generationer. Det er heller ikke en stor sejr, at vi fik lov til at lave et moniteringsfiskeri på tobis. Vi var jo blevet lovet, at vi skulle have tons fra start. Det er heller ikke en sejr, hvis vi bliver udsat for en lukning på kun 25% af Dogger Banke, Hvorfor må vi ikke have lov at fortsætte fiskeriet efter rødspætter og tobis, som vi plejer?. Fra skipperstolen eller dækket er det et nederlag, fordi der er tale om forringelser af fiskeriet, som det er. 17

18 Så enkelt er det og så kort afstand er der mellem sejr og nederlag. Jeg kan godt forstå, at det kan se anderledes ud fra en ministerstol, departementet, NaturErhvervstyrelsen eller DTU Aqua. Men jeg ser det fra fiskerside og jeg lægger stemme til den virkelighed, der er rundt om i havnene blandt mine medlemmer. Og her er fremtidsudsigterne præget af usikkerhed og frygt. Jeg har sagt det tidligere i beretningen. De vi fiskere har brug for er ro og stabilitet. Når det er sagt, så kan jeg garantere alle og det gælder både fiskere, politikere, biologer og alle andre: I Danmarks Fiskeriforening arbejder vi for, at dansk fiskeri skal kunne drives effektivt, rentabelt og bæredygtigt. Og det gør vi med alle de kræfter, vi har til rådighed. Det var beretningen, men inden jeg slutter, vil jeg sige tak til dem, som vi i Danmarks Fiskeriforening har samarbejdet med i det forløbne år. Det gælder i første række Fødevareministeriet: Den nuværende og den foregående minister og embedsmændene. Uden den daglige kontakt ville ingen af os kunne virke. Også en tak til andre ministerier, styrelser og offentlige myndigheder, som vi samarbejder med. Tak til lokalforeningerne og alle vore fiskere for medspil og modspil i årets løb. Tak til mine kolleger i hovedbestyrelsen, som har hjulpet med at trække læsset, og tak til vores administration for en stor og loyal arbejdsindsats. 18

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART.

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. Jeg blev valgt som formand for Danmarks Fiskeriforening på generalforsamlingen

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel...

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel... 22. november 2010 10:00-00:00 DF Hovedbestyrelsesmøde (SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF) -- Rold StorKro Deltagere: SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF, (NW, IKJ, LH,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning-

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning- 54 EU, diverse Internationale fiskerikommissioner og nationale regeringer beder hvert år Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om at give en status over fiskebestandene. Forvaltningen af de fleste

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri NOTAT Til Martin Andersen, NaturErhvervstyrelsen Vedr. Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri Fra Henrik Gislason 14. marts 2013 Journal nr. 12/09478 Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed

Læs mere

Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Uge 27 // juli // 2010 Side 2 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor med Bruxelles Talk, partnersøgninger, indkaldelser, EU-programmer og

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Endelig rapport Sunds, februar 2004

Endelig rapport Sunds, februar 2004 Endelig rapport Sunds, februar 2004 2 Iversen Kommissionen februar 2004 Endelig rapport Kommissionen Formand: Adm. direktør Kenneth Iversen, Unimerco Medlemmer: Formand Thorkild Førby, Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KURT BERTELSEN CHRISTENSEN

KURT BERTELSEN CHRISTENSEN KURT BERTELSEN CHRISTENSEN Miljøaktivist og forhenværende kystfisker. Jeg har været på havet det meste af mit liv, først som skibskok og fra 1975 og frem til 1990 som fisker. Derfra blev jeg miljøaktivist

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Økonomien i de nordiske fiskerier

Økonomien i de nordiske fiskerier Økonomien i de nordiske fiskerier Fokus på resourcerenten Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Bruno Cozzari, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Guri Eriksen, Universitetet i Tromsø, Norge

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Ansvaret tilbage til fiskerne...

Ansvaret tilbage til fiskerne... Ansvaret tilbage til fiskerne... Af formand Thorkild Førby Dagligdagen i dansk fiskeri er domineret af enkeltsager og enkeltemner. Det er naturligt nok, men det betyder, at vi ikke altid i fornødent omfang

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Vedtægter for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Vedtægter for. Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Bilag 1 Vedtægter for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Afsnit 1 Organisationens formål og hjemsted 1. Organisationens navn og hjemsted 2. Organisationens formål 3. Organisationens foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Dato: 23. oktober 2013 Deltagere: Hovedbestyrelsen + Jes Hansen, næstformand for Skagen Fiskeriforening som observatør samt Chr. Olesen som observatør

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Juni 2010 Kære Rene Christensen, Formand for Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Sagsnr./ 2011-03048 Dato: 21. oktober 2011 Referat af 4. møde i Dialogforum afholdt den 10. oktober 2011 kl. 10 i NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten

Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten Max Nielsen, Peder Andersen, Lars Ravensbeck, Frederik Møller Laugesen, Jesper Levring Andersen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark; Daði

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere