Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab."

Transkript

1 Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Stk.2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Fælles Mål 2009 Faghæfte 1 side 3 Undervisningen i 9. klasse bygger videre på arbejdet fra 8. klasse. Udgangspunktet er stadig Fælles Mål for faget dansk - Faghæfte 1, hvor der står, at undervisningen overordnet skal dække følgende områder: Det talte sprog Det skrevne sprog læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation. Indenfor disse områder, er der forskellige trinmål, som skal vægtes i undervisningen. Læs evt. mere på Undervisningsministeriets hjemmeside,

2 Fælles for begge 9. klasser: Uge 37 Skolerejse Uge 39 Fordybelsesuge Uge 44 Avisen i undervisningen Uge 48 Terminsprøver Uge 4-6 Projektuger Uge 9 Fordybelsesuge Uge Synopseuger 21 Årsprøver Fremlæggelser: Projektopgaven. I mundtlig dansk arbejder vi med flerstemmigt klasserum. Hver elev har en vigtig stemme og kan bidrage til fællesskabet og den fælles læring. Særligt i analysearbejdet af litteratur skal eleverne samtale om litteraturen på klassen og i grupper. Dette kræver, at man er i stand til at lytte til, hvad andre har på hjertet, og at man tør udtrykke sig. Andet: Vi arbejder igen i år med 20 min. stillelæsning ca.2 gange om ugen. Det gør vi bl.a. for at opfylde flg. trinmål: læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse beherske forskellige læseteknikker fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form Vi arbejder desuden løbende med skriftlige afleveringer, samt grammatik og læseprøver. Det gør vi bl.a. for at opfylde flg. trinmål: beherske et sikkert sprog med korrekt stavning og kunne læse korrektur på egne og andres tekster anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen.

3 Vi læser 4 fællesromaner: Englekraft, Bente Clod Kære dødsbog, Sanne Søndergaard De hvide mænd, Kenneth Bøgh Andersen Min fucking familie, Ina Bruhn Kort omkring afgangsprøver og arbejdet hen i mod dem: Eleverne går efter 9. Klasse til følgende afgangsprøver i dansk: Skriftlig fremstilling Retstavning og læsning Mundtlig afgangsprøve (prøveform B) Omkring skriftlig fremstilling: Gennem skoleåret arbejder vi med forskellige genretyper i elevernes afleveringer inden for skriftlig fremstilling. I de øvelser arbejdes med sprogrigtighed, tegnsætning m.m. Meget af det litterære arbejde skulle også gerne medvirke til at skærpe opmærksomheden over for sproglig variation. Omkring mundtlig prøve: Alle de tekster, der opgives til afgangsprøven (dog ikke alle hovedværker / film mm.) udleveres i kopier. Ligeledes oversigter over litterære perioder, evt. forfatterskaber mm. Jeg vil bestræbe mig på at samle tekster mm. i små kompendier til hvert tema, for at lette arbejdet med at holde styr på de udleverede kopier, men eleverne er selv ansvarlige for at holde styr på de udleverede kopier, egne notater mm.

4 ÅRSPLAN FOR 9X LÆRER: KW OBS! ÅRSPLANEN ER VEJLEDENDE. DER KAN KOMME FORSKYDNINGER/ ÆNDRINGER ELLER OPSTÅ ANDRE IDÉER UGE EMNE UNDERVISNINGENS ORGANISERING/ INDHOLD MÅL EVALUE- RING 34 Planlægning af skolerejse. Alle elever får en seværdighed som skal fremlægges for Undervisningen bliver evalueret klassen inden Budapesttur. løbende gennem dialog ved afslutningen af forløb Nyere Litteratur Vi arbejder bl.a. med Bent Haller "Lidt har også ret, Naja Marie Aidt Omstændigheder, Den blomstrende have og Jan Sonnergaard Fallit 37 Skolerejse - Gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler - Bruge viden om litteraturens forandring i perioden og hvordan det afspejler sig i - tekst, billeder etc. - Kendskab til væsentlige forfattere, deres hovedværker og deres betydning for perioden. 38 Romanlæsning Grammatik & Billeder Udlevering af bog Englekraft Udvidet arbejde med Sådansk 9, Øjet ser Blik for billeder handler om det at få billedbevidsthed. Om det at kunne forstå billeders fortælling og kunne forklare, beskrive og fortolke billeder. 39 Fordybelsesuge Kortfilm Filmiske virkemidler (filmsprog), berettermodel. - Læse skønlitteratur hurtigt og sikkert - Fastholde det væsentligste af det læste i skriftlig form - udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner - udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form

5 Kun i dansktimerne - levende billeder Krig og fred (tema) Film i øjet, mediebogen mm. Evt. Valgaften, Perker, Sorthvid, Der er en yndig mand, Ernst og lyset, Pin-up, Surferne kommer (novellefilm), Dennis Mellemkrigstid: Vi arbejder bl.a. med Tom Kristensen Henrettelsen og Tove Ditlevsen Det første møde. Efterkrigstid: Asger Jorn Ørnens ret (kunstbillede), Dan Túrell Osvald og Rosa, Benny Andersen Smil, Tove Ditlevsen Nattens dronning og Peter Seeberg Patienten - forstå og beherske sprogets samspil med andre udtryksmidler - lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling - Fortolke, vurdere og perspektivere andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse - demonstrere et analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur og andre udtryksformer - forholde sig til litterær og kulturel tradition og udvikling, som den kommer til udtryk gennem litteraturhistorisk læsning og i Dansk litteraturs kanon, jf. bilag 1 - forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier - udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden - gøre rede for samspillet mellem udtryksformer sprog, indhold, genre og situation - gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre 42 Efterårsferie Sagprosa, reklamer & pressefoto Avisen i undervisningen Eleverne skal have kendskab til avisens opbygning, herunder artikler, læserbreve, klummer m.v. Desuden skal de trænes i at forholde sig analytisk og reflekterende til teksterne, trænes i at skrive, anvende billeder og layout. Nyhedstrekanten - Anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation - Kendskab til genrekarakteristiske træk ved: nyhedsartiklen, baggrundsartiklen, læserbrevet & anmeldelsen Fremstilling af avis til den landsdækkende konkurrence I uge 44 skal de deltage i den landsdækkende aviskonkurrence Skriv til avisen Romanlæsning /gennemgang Udlevering af bog Kære dødsbog

6 Anderledes (tema) 48 Terminsprøver Bl.a. Isam B. I Danmark er jeg født Jan Sonnergaard William Naja Marie Aidt En kærlighedshistorie Jesper Wung Sung mm. - Læse skønlitteratur hurtigt og sikkert. - Fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form. 52 Juleferie. 1-3 Romanlæsning/ gennemgang Billeder (fortsat) Udlevering af bog De Hvide Mænd Øjet ser blik for billeder - Læse skønlitteratur hurtigt og sikkert - Fastholde det væsentligste af det læste i skriftlig form. 4-6 Projektuger Uge 9 - søgeuge Uge 10 - skriveuge Uge 11 fremlæggelse 7 Vinterferie - udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner - forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk - anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation - forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier - bruge læsning af digitale og trykte tekster samt grafiske udtryk som redskab til omverdensforståelse - styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst - udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form - skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation Logbog ud fra opstillede mål/ aflevering og fremlæggelse af projektopgave.

7 8 Sagprosa, reklamer & pressefoto (fortsat) Reklamer (trykte) Fokus: den bærende idé, intertekstualitet, komposition, farver, symboler, målgruppe, budskab Mediebogen Reklamer (intertekstualitet snehvide) Reklamer Syndefaldet s Øjet ser blik for billeder s Husk: forskellige ugeblade reklamer målrettet læsere unge, kvinder, mænd - Kendskab til de levende og trykte reklamers genrekarakteristiske træk - Gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre 9 Fordybelsesuge - udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form - forstå og beherske sprogets samspil med andre udtryksmidler - lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling Romanlæsning Livet og døden (tema) 13 Påskeferie Grammatik Udlevering af bog Min fucking familie Bl.a. Jacob Knudsen: Se, nu stiger solen (digt) Cecil Bødker: Følgesvenden (digt) Tekster fra novellesamlingen Solsort og snefnug. Tove Ditlevsen: Min bror (digt) Folkevise, svenske tekster mm Synopse Uge 17 - vejledning Uge 18 - aflevering - Læse skønlitteratur hurtigt og sikkert - Fastholde det væsentligste af det læste i skriftlig form - karakterisere og anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed Disponible uger 21 Skriftlige årsprøver