Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole"

Transkript

1 Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole

2 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelsen Bek. Nr. 604 af 24/6/2009: 22. For hvert kursus godkendes en indholdsplan før kursets start. I indholdsplanen beskrives elevernes undervisning og planlagte aktiviteter for hver kursusuge, herunder kursusperiode, undervisningsdage, ugeskema, fag, faggrupper, uddannelses- og erhvervsvejledning, pædagogisk tilrettelagte ekskursioner, studieture, lejrskoleophold og erhvervspraktik samt det pædagogisk tilrettelagte samvær. Ændringer indarbejdes og godkendes undervejs, således at kursets faktiske indhold er beskrevet. Stk. 2. I indholdsplanen beskrives endvidere, hvorledes kurset opfylder lovens hovedsigte gennem undervisning og samvær, jf. lovens 1. Stk. 3. Optager skolen undervisningspligtige elever, skal skolen fastsætte slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i. Slutmålene skal indskrives i indholdsplanen. Stk. 4. Forstanderen har ansvaret for, at indholdsplanen senest ved kursets afslutning suppleres med en opdateret oversigt over, hvilke lærere der har varetaget undervisningen og de planlagte aktiviteter. Stk. 5. Indholdsplaner for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal være offentligt tilgængelige via skolens hjemmeside. Indledning. Skoleåret 2015 / 2016 består af 42 uger med skolestart søndag den 9. august 2015 og med skoleafslutning lørdag den 25. juni Det er fra starten af skoleåret optaget 165 elever fordelt på 83 piger og 82 drenge, alle i 10 klasse. Alle elever har deltaget i et orienterende møde inden de bliver optaget på skolen. På det orienterende møde bliver kommende elever og forældre gjort bekendt med skolens indhold. Skolen er åben for alle og optager elever i den rækkefølge, som eleverne tilmelder sig. Når skolen er fuldtegnet optages eleverne på venteliste. Undervisningen i de prøveforberedende fag følger de centrale læseplaner og slutmål for 10 klasse. 10 klasse afsluttes med folkeskolens afsluttende prøver for 10 klasse. Inden skoleårets begyndelse har eleverne valgt sig ind på to linjer som de følger hele skoleåret. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 2

3 Indhold KAPITEL 1: Værdier og idéer. Skolens formål 4 Fællesgymnastik 40 Skolens værdigrundlag 5 Løb drenge og piger 40 Holdninger, regler og dannelse 5 Badminton 41 På Gørlev Idrætsefterskole mener vi, 6 Fodbold 42 Adfærdsregulerende regler og samværsregler 6 Friluftsliv linje 44 Boligforhold og undervisningslokaler 7 Rytmelinje 44 Skolens arbejde med livsoplysning. 8 Musiklinje 46 Skolens arbejde med folkelig oplysning. 9 Springlinje 47 Skolens arbejde med demokratisk dannelse. 10 Håndbold 48 Inklusion 11 Volleyball 50 Danselinje 51 Indefodbold - piger 53 KAPITEL 2: Kostskolen. Indefodbold - drenge 53 Dagligdag og rytme 12 Musik tilvalg 54 Rengøring og orden 14 Guitar 55 Tanker omkring spisning og måltider 14 Kor 55 Kostpolitik 14 Massage 56 Om at bytte tjanser 15 Kreativ 56 Syge elever 15 Tennis 57 Skadede elever 15 Tegnekursus 57 Post 15 Adventurerace 58 Om at forlade skolen 16 Friluftsliv - tilvalg 60 Inddragelse af højttalere med mere 16 Drama 60 Kontaktgrupper 16 Idrætspsykologi 61 Køkken 16 Badminton 62 Weekender 16 Spinning 63 Talentordning 17 Yoga 63 Elevfester 17 Beachvolleyball 64 Volleyball 65 Halvmaraton 66 KAPITEL 3: Årskalender. Springgymnastik piger 66 Årets gang 18 Springgymnastik drenge 66 Skolevejlederne 23 Basketball 66 Kend dig selv 66 KAPITEL 4: Undervisning RFSS 66 Oversigt fag, timer og lærere 26 Teamgym 66 Praktisk arbejde 28 Teamgym -spring 66 Dansk 29 Slagbold 66 Matematik 31 Bonus matematik 66 Engelsk 33 Futsal 66 Tysk 35 Folkeoplysning 36 Sommerskema 67 Fortælling 37 Vinterskema 68 Sang 37 Kalender august - september 69 Drengegymnastik 38 Kalender januar juni 70 Pigegymnastik 39 Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 3

4 KAPITEL 1: Værdier og idéer: Skolens formål i henhold til skolens vedtægter. Skolens formål er, indenfor rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning, at drive en idrætsefterskole for årige unge. Skolen skal bestræbe sig på: at udvikle det hele menneske gennem oplevelser, idræt, samtale, fortælling, naturoplevelser, boglig indlæring, leg, sang, dramatik og skabende arbejde. at fremme de unge menneskers evne til at iagttage, opleve, forundres og glædes. at pege på, at den virkelige skole findes i mødet med andre mennesker, gennem oplevelser af fællesskabets glæder og krav. De almene teoretiske skolefag skal forberede eleverne til folkeskolens afgangsprøver. De skal oplyse eleverne om det samfund vi lever i, om den historie vi bygger på og de normer og den kultur, som er afgørende for vor dagligdag. Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne kan tilegne sig den, i vort samfundssystem, forventede viden. Idrætsfagene skal vise eleverne glæden ved og mulighederne i at bruge deres krop gennem idræt, alene og i fællesskab med andre. Eleverne skal opleve, at idræt er både psykisk og fysisk opbyggende. De kreative fag skal frigøre eleverne således, at de frit kan udtrykke sig gennem sang, musik, teater og skabende arbejde i forskellige materialer. De kreative evner skal stimuleres på sådan en måde, at eleverne oplever glæde og selvtillid ved at være med til at skabe. Naturoplevelsesfagene skal lære eleverne at færdes i naturen. Fagene skal fremme elevernes evne til at iagttage og forundres. Fagene skal lære eleverne at bruge naturen til oplevelser. De praktiske fag skal udvikle elevernes evne til at klare ganske almindelige dagligdags arbejdsopgaver. De skal øge elevernes forståelse for nødvendigheden af disse opgaver. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 4

5 Skolens værdigrundlag. Gørlev Idrætsefterskole er en almendannende skole, hvor breddeidrætten har en fremtrædende placering. Vi arbejder i det daglige med at videregive den kulturarv som det danske samfund bygger på. Vi skaber en dagligdag hvor alle er ligeværdige. Skolen har faste holdninger. Vi arbejder meget med fællesskabet for at skabe tryghed, personlig identitet og personlig udvikling. Efterskolelivet ses som en helhed, hvor undervisning, aktiv fritid samt udviklende og alsidige oplevelser har samme værdi. Smittende engagement opnås ved, at vi hele tiden stiller krav, viser tillid og overfører ansvar på alle niveauer på skolen, fra bestyrelse og medarbejdere til den enkelte elev og dennes forældre. Holdninger, regler og dannelser. På Gørlev Idrætsefterskole mener vi, at eleverne sikres de bedste muligheder for personlig udvikling, ved at have en tryg hverdag med faste rammer og konsekvens. På de orienterende møder bliver kommende elever og forældre gjort bekendt med skolens holdninger, der er: Spiritus og euforiserende stoffer er forbudt i enhver sammenhæng på skolen samt rejser til og fra skolen. Voldelig og truende adfærd samt mobning er forbudt i enhver sammenhæng på skolen samt rejser til og fra skolen. Piger og drenge må komme på hinandens værelser og gange fra morgen til kl såfremt dette kan foregå under hensyntagen til den enkelte og til det fællesskab, som alle skal være en del af. Der er mødepligt til alle timer, måltider og arrangementer. Vi lægger meget vægt på at møde til tiden. Du skal som elev møde med en positiv holdning til skolen, skolens medarbejdere, dine kammerater og til skolens undervisning. Og vi forventer, at du går positivt ind i alle gøremål på skolen. Skolen er røgfri. Skolens holdninger er indiskutable i løbet af skoleåret, og de er til for at give fællesskabet og den personlige udvikling de bedste muligheder. Overtrædelse af skolens holdninger kan medføre bortvisning fra skolen. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 5

6 Hvis en elev i løbet af skoleåret overtræder vore holdninger, kan skolen bede eleven om at tage hjem et par dage i tænkeboks for at tale med sine forældre, om det nu er den rigtige skole, der er valgt. Bestemmer eleven sig for at vende tilbage til skolen, forventer vi, at skolens holdninger efterleves. I modsat fald kan eleven blive bortvist fra skolen. Forholdet mellem skolen og den enkelte elev bygger på gensidig tillid, derfor vil alvorlige tillidsbrud medføre, at vort samarbejde kan ophøre, også uden at eleven tidligere har været hjemme et par dage i "tænkeboks". På Gørlev Idrætsefterskole mener vi, At vore holdninger er med til at skabe tryghed. Endvidere er klare og faste holdninger med til at sikre eleverne en høj grad af frihed indenfor tydelige rammer. Skolens rammer og holdninger skal sikre de bedste betingelser for arbejdet med at skabe et forpligtende fællesskab. At kun ved tryghed skabes troen på sig selv og andre. Derfor vil vi gerne, at skolen skal være som et hjem og arbejdssted, hvor der findes udfoldelsesmuligheder, inspiration, fællesskab, arbejdsiver, tryghed og naturlig glæde. Har man udfoldelsesmuligheder, som indebærer frihed, så har man et stort ansvar dvs. frihed under ansvar. Der er f.eks. åbent i alle lokaler, så man i fritiden kan dyrke sine interesser. Af os alle kræver det oprydning og påpasselighed med tingene. Det betyder, at vi fra skolens side stiller krav om ærlighed i alle forhold, så vi er trygge, og Frit, kan tale med hinanden. For det fællesskab vi sammen skal bygge op, vil det også betyde meget, at der udvises hensynsfuld optræden og en positiv indstilling til arbejdet og livet på skolen. Adfærdsregulerende regler og samværsregler. Ud over de helt grundlæggende holdninger og overordnede rammer omkring skolen, er der også en række hverdagsregler som vi følger konsekvent: Spisesal. Når vi er 165 elever, der skal spise på samme tid, er det nødvendigt at gøre tingene på en bestemt måde, for at det kan lykkes. I løbet af den første uge på skolen introducerer vi disse regler for eleverne. Cykel og cykelhjelm. Skolens elever skal altid have en brugbar cykel på skolen. Al færdsel på cykel foregår med cykelhjelm på hovedet. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 6

7 Mobiltelefon. Elevernes mobiltelefon opbevares i et skab på lærerværelset. Eleverne er velkomne til at hente deres telefon, når der er behov. Efterfølgende skal den på plads igen. Denne regel er pædagogisk begrundet, - for at være til stede i fællesskabet og have mulighed for at involvere sig, skal man ikke unødigt forstyrres af en telefon. Endvidere er det vigtigt at afstanden til forældrene gøres lidt længere end bare en hurtig opringning, vores elever skal lære at klare sig selv! Efter et par måneder tager vi en drøftelse med eleverne om telefonreglen på et fællesmøde finder vi ud af, hvordan telefonreglen skal fungere resten af skoleåret. Flertallets beslutning har konsekvens for alle elever på skolen. Disse adfærdsregulerende og samværsregler skal naturligvis overholdes af alle elever. I modsætning til skolens holdninger kan disse regler drøftes og eventuelt ændres i løbet af et skoleår, efter en proces, hvor elever og medarbejdere er inddraget. Boligforhold og undervisningslokaler Gørlev Idrætsefterskole ligger på et stort naturskønt areal med skov, fodboldbane, multibane, sandområde til strand-spil og shelterplads i den vestsjællandske landsby Gørlev. Skolen er oprettet i 1986, hvor en støttekreds købte og overtog et gammelt alderdomshjem. Skolen er løbende udbygget og vedligeholdt. Ud over den gamle plejehjemsbygning fra 1939, er der en undervisningsfløj fra 1987, idrætshus med hal og spejlsal fra I 2014 har skolen indviet et nyt byggeri i forbindelse med hallen og gymnastiksalen, - en multifunktionshal med plads til springgymnastik, klatrevæg, musiklokaler, elevopholdsområder og en scene. I 2013 har skolen overtaget det gamle rådhus i Gørlev. I den gamle rådhusbygning er der 8 undervisningslokaler og en samlingssal. Endvidere holder skolens administration med kontorer og mødelokaler til på det gamle rådhus. Skrænten er skolens sommerhus ved Ornum Strand, der danner base for undervisning i friluftsliv. På skolen er der plads til 165 elever. Eleverne bor hovedsagelig på 2-mandsværelser, der er dog også 3 og 4 mands værelser. Skolen fordeler eleverne på værelser fra skoleårets begyndelse, det tilstræbes at eleverne placeres med værelseskammerater, som de ikke kender i forvejen. Det værelse man flytter ind på ved skoleårets begyndelse bliver man boende på resten af året. Er der problemer på et værelse, skal der arbejdes seriøst og hårdt af de implicerede elever og skolens medarbejdere, for at løse problemerne og gøre samværet på værelset godt. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 7

8 Beskrivelse af skolens arbejde med livsoplysning. Skolen har som overordnet formål at være en skole for livet. Det er et mål at udvide elevernes horisont, at være med til at bygge en bred platform som de unge kan bygge sit liv ovenpå. Skolen arbejder bevist med områder som det at påtage sig et ansvar, at leve op til tillid, at opbygge selvrespekt og opleve selvværd, at turde møde nye udfordringer og at gribe muligheder når de opstår. Skolen skal motivere eleverne til at vælge det aktive liv med en åben og positiv indstilling til de muligheder et menneskeliv byder på. Skolen arbejder med disse områder på følgende måder: Personlige samtaler. Eleverne er delt op i kontaktgrupper med 8 elever i hver kontaktgruppe. Skolens medarbejdere har hver en kontaktgruppe som de har ansvar for. Det er således kontaktmedarbejderen som gennemfører de personlige samtaler med eleverne i kontaktgruppen. De personlige samtaler vedr. de ovennævnte områder gennemføres når det er behov for det. Samtalen kan være på foranledning af medarbejderen, eleven eller andre medarbejdere. På det ugentlige medarbejdermøde er der et fast punkt på dagsordenen der omhandler elever. Her drøftes emner vedr. den enkelte som kan medføre, at kontaktmedarbejderen bliver bedt om at tage en samtale med eleven. Indholdet i samtalerne har ofte med det at leve op til ansvar at gøre. Skolen har et undervisningsfag på skemaet som vi har kaldt folkeoplysning. En del af indholdet i undervisningen omhandler livsoplysning. I dette fag er alle eleverne samlet og en del af timerne er planlagt til at indeholde en drøftelse med eleverne om emner som har med livsoplysning at gøre. Efter hver folkeoplysningstime er der et møde i kontaktgrupperne, hvor man i mindre grupper kan drøfte de samme spørgsmål. I årets løb bliver der arrangeret foredrag som omhandler emner vedr. livsoplysning. Skolen inviterer foredragsholdere udefra til at holde foredragene. Elevernes evne og mod til at møde nye udfordringer trænes gennem arrangementer som har karakter af, at eleverne skal overskride egne grænser. Det kan også være delelementer af undervisningen i de enkelte fag. Det kan være fysiske udfordringer. Det kan være at turde tage ordet i en stor forsamling eller optræde på den ene eller den anden måde foran en stor forsamling. Det kan være at indrømme egne fejl og have modet til at kunne sige undskyld. Formålet er dels at udvide elevernes kendskab til sig selv og det at fokusere på det mulige frem for det umulige, og dels at overbevise dem om, at de udfordringer som et menneskeliv byder på skal man møde i den tro, at det kan man magte. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 8

9 Beskrivelse af skolens arbejde med folkelig oplysning. Skolen har valgt at have det som en del af værdigrundlaget at arbejde med at viderebringe den danske kulturarv som en del af den folkelige oplysning. Skolen arbejder med folkelig oplysning på følgende måder: Hver morgen er det morgensang. Her lærer eleverne at synge de danske sange som regnes for at være en væsentlig del af den danske kulturarv. Ligeledes er der en ugentlig sangtime for alle elever, hvor blandt andet de kendte danske sange bliver gennemgået. Det er et mål for skolen at oplyse eleverne om og motivere dem til at bevare denne væsentlige del af den danske kulturarv. Skolen underviser i dele af den danske og europæiske historie som er af væsentlig betydning for eleverne for at forstå baggrunden for det samfundsliv der udspiller sig i dag. En fremtrædende del af denne undervisning i grundlovens historie, indhold og betydning for den enkelte. Skolen arbejder bevidst på at lære hver enkelt elev at deltage i små og store fællesskaber. Dette for at vise hvor vigtig det er for et menneske at kunne indgå i et fællesskab. Det er et mål, at alle elever i løbet af året føler sig som en del af det store fællesskab. Det er en udviklende proces som varer det meste af skoleåret. Gennem samtaler med enkelt elever og grupper af elever prøver vi at skabe en forståelse for at alle skal have en plads i fællesskabet. Arrangementer, lejrskoleture, emnedage og gymnastikopvisninger er bevidst valgt for at oplyse eleverne om fællesskabets betydning. Skolen underviser også eleverne i det danske folkestyre og den tradition som det danske folkestyre bygger på. Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Den praktiske del består i dannelsen af en idrætsforening, hvor alle elever er medlemmer. Den valgte bestyrelse for foreningen er samtidig skolens elevråd. Foreningen har faste opgaver i løbet af året. Arbejdet giver eleverne indblik i hvordan en demokratisk valgt bestyrelse arbejder. En kontaktgruppe er også et mindre fællesskab der skal fungere. En kontaktgruppe skal løse opgaver sammen, de fleste af dem af praktisk karakter. Eleverne i kontaktgruppen skal samarbejde om at få opgaverne løst. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 9

10 Skolens arbejde med demokratisk dannelse. Demokratisk dannelse er et overordnet mål i hele vor skolevirksomhed. Vi arbejder med det bevidst eller ubevidst i undervisningsfagene, i emnedage, gennem valg af foredrag, gennem udviklende samtaler med enkelt elever og grupper af elever osv. Mere konkret arbejder vi med demokratisk dannelse på følgende områder: I faget folkeoplysning/medborgerskab undervises eleverne i det danske folkestyre. Vi gennemgår grundlovens historie og grundlovens bestemmelser, herunder magtens tre-deling og monarkiets rolle i det danske folkestyre, de politiske partiers rolle og program og hvordan et folketingsvalg foregår. I løbet af de første par måneder på skolen, vælger eleverne på skolen på demokratisk vis et elevråd. Elevrådet konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Elevrådet har ret til at indkalde til fællesmøder og forelægge sager for medarbejderrådet på vegne af eleverne. Der er en medarbejder, der er med til at hjælpe elevrådet i gang, men ingen medarbejdere der har stemmeret i elevrådet. Skolen afholder, når det er behov for det, en del fællesmøder i løbet af året. Både elevrådet og medarbejderrådet kan indkalde til fællesmøde. Der skal være en dagsorden til hvert møde og der skal udpeges en ordstyrer. På fællesmøderne drøftes sager af interesse for både medarbejdere og elever. Eleverne bliver opfordret til at sige sin mening og have respekt for andres meninger. Et fællesmøde kan ende i en beslutning dersom det er et flertal for beslutningen. Det kan også ende i en indstilling som skal drøftes videre i skolens medarbejderråd eller skolens bestyrelse. Eleverne skal deltage aktivt i det forpligtende fællesskab og samvær ved at tage ansvar og præge med det, de er og kan. Kun ved, at eleverne virkelig vil prøve at forstå de andre og give andre mennesker en chance, opstår det livgivende samvær, der også vil hjælpe dem selv til et godt efterskoleophold. De er nødt til at tro på det gode i mennesket og samtidig finde og være sig selv. De skal lære at være åbne og samtidig have grænser få deres egen holdning. Vi kan more os over hinandens dumheder og glæde os ved hinandens lykke. Det er en ligeværdighed, der går på tværs af alle skel, men tager hensyn til menneskets forudsætninger. Ligeværdigheden er grundlæggende for både samtalen og samværet mellem os alle. Eleverne vil i samværet opleve utrolig sjove situationer, men også meget alvorlige stunder, hvor de føler, at livet ikke er spor let. Denne vekselvirkning er en rigtig god måde at blive stærk nok til at klare et voksenliv med alle dets goder og besværligheder. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 10

11 Inklusion. Gørlev Idrætsefterskole er åben for alle. Vi gør ikke noget ud af, at indhente oplysninger om vores kommende elever inden skoleårets begyndelse. Blandt vores elever findes der unge med læse- skrivevanskeligheder, koncentrationsbesvær samt elever med andre indlæringsvanskeligheder. I arbejdet med den boglige undervisning prøver vi at møde eleverne, hvor de er. Der bliver i engelsk, tysk og matematik lavet holddannelse efter fagligt standpunkt niveauinddeling. På skolen er der ikke meget ekspertise i forhold til undervisning af unge med specielle behov, vi møder dog altid vores elever, der hvor de er med henblik på at indrette undervisningsforløb bedst muligt. I forhold til elever med adfærdsforstyrrelse, trivsels og selvværdsproblemer har vi en medarbejder, der har mulighed for at tage særlig hånd om disse elever og hjælpe dem under deres ophold på skolen. Gørlev Idrætsefterskole søger i skoleåret ikke tilskud til inklusion af elever. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 11

12 KAPITEL 2: Kostskolen Dagligdag og rytme på Gørlev Idrætsefterskole. På skolen ser vi det som noget værdifuldt, at vi har et højt aktivitetsniveau. Der skal ske noget og ofte sker der noget anderledes end det normale. Det er nu også godt med en hverdagsstruktur, der er kendt og regelmæssig. Elever har mødepligt til tiden til alle måltider, arrangementer og undervisning. En typisk dag på Gørlev Idrætsefterskole: Kl møder pedel/rengørings PA ere. Disse 2 3 elever forbereder morgenmaden sammen med en af skolens medarbejdere. Kl ringer klokken. Signal om at det er tid til at stå op, soignere sig, rede seng og rydde op på værelset. Kl ringer klokken igen. Kl skal alle elever være på deres plads i spisesalen. Der må spises, når vagten har sagt værs go. Efter morgenmaden er ryddet af bordene er der morgensang. Der synges to sange fra DGI sangbogen. Vi synger morgensang for at få en fælles start på dagen, og for vække ånden og gøre os klar til at møde den nye dag. Sangvalget er dels en morgensalme og dels en traditionel dansk sang. Kl begynder undervisningen. Eleverne har individuelle skemaer. Formiddagsforfriskning. Køkkenpersonalet sætter gulerødder på tag-selv bordet, gulerødderne er skrællet dagen i forvejen af den kontaktgruppe, der havde køkkentjans. Kl Middagsspisning. Klokken ringer og eleverne sætter sig på deres pladser. Maden bliver præsenteret af køkken-pa erne. I forbindelse med middagsspisningen får eleverne udleveret post, endvidere er middagsspisningen det forum, hvor der bliver givet beskeder og meddelelser. Der synges fødselsdagssang for elever der har fødselsdag. PA erne rydder op og vasker op efter middagsmåltidet. En kontaktgruppe fejer gulv i spisesal og rydder op i opholdsstue. Fra skoleårets begyndelse er kontaktgruppernes tjanser i køkkenet og med rengøring fordelt. Dagsvagten (forstander/viceforstander) har opsyn med at eleverne passer deres tjanser. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 12

13 Kl begynder eftermiddagens undervisning. Eftermiddagsforfriskning. Køkken PA erne kører et rullebord i spisesalen med brød, marmelade og frugt. Kl Køkken PA erne møder i køkkenet. Rydder op efter eftermiddagsforfriskning. Forbereder aftensmåltidet. Kl Aftensmad. Der ringes med klokken. Køkken PA ere præsenterer maden. Vagten styrer måltidet. Eleverne er inddelt i nogle hold (mandagsborde, tirsdagsborde, onsdagsborde og torsdagsborde) for at kunne organisere spisningen fra tag-selv bordene. Efter aftensmåltidet gives der beskeder. Efter aftensmåltidet har to kontaktgrupper, tjanser. Køkkentjans og rengøring. Vagterne har opsyn med at eleverne passer deres tjanser. Kl Stilletime. Formålet er en egen uforstyrret tid på værelserne til lektielæsning, læsning m.v. Der er stilletime hver aften i 45 minutter. Dørene på gangene skal være lukkede. Arbejder eleverne andre steder end på deres værelse, skal det skrives på sedlen ved lærerværelset. I stilletimen er der arbejdsro på hele skolen, dvs. ingen råb og skrig, ingen højtspillende medier. Vagtlærerne skal tilse alle elever i stilletimen. Vagtlæreren hjælper eleverne med lektier. Kl Aftensamling i spisesalen. Te og kage/frugt. Elever medbringer eget krus og sangbog. Vagtlæreren styrer samlingen, der skal være en god, fælles afslutning på dagen. Efter aftensamlingen har de to kontaktgrupper atter tjanser. Køkken og rengøring. Køkkenet skal ordnes grundigt med gulvvask. Der skal dækkes bord til morgenmad. Rengøringsområdet omfatter spisesal, opholdsstue, ny hall, gl. hall, motionsrum og vaskekælder. Kl skal eleverne være på egne gange. Det er en vigtig stund fra kl. 22 til sengetid, et godt tidspunkt, hvor drengene har mulighed for at dyrke fællesskabet med hinanden det samme gælder for pigerne. Kl sengetid. Eleverne skal ligge i deres senge med lys og computere slukket. Vagtlæreren kommer rundt og siger god nat til alle. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 13

14 Rengøring og orden. Alle elever og medarbejdere skal altid arbejde for at skolen altid fremstår ren, pæn og ordentlig. En ren og pæn skole giver os alle de bedste forudsætninger for at trives med hinanden. Eleverne skal lære at gøre rent og tage ansvar for fælles arbejdsopgaver. Opgaven med oprydning og rengøring gælder for værelse og områder. Skolen er inddelt i 21 områder, rengøringen af disse områder foretages af de 21 kontaktgrupper. Skolens ansatte rengøringspersonale gør toiletterne rent hver dag. Værelser. Hver morgen inden morgenmad skal der ryddes op på værelser, luftes ud og redes seng. To gange om ugen tirsdag og fredag er der hovedrengøring, hvor der støves af og vaskes gulv. Om morgenen kontrolleres værelserne stikprøvevis. Tirsdag og fredag bliver værelserne kontrolleret af skolens medarbejdere. Det er vigtigt at følge op på mangelfuld rengøring. Områder. Kontaktgruppen har et område på skolen, der skal hovedrengøres tirsdag og fredag. Områderne kontrolleres af en af skolens medarbejdere. Tanker omkring spisning og måltider. Samværet omkring måltiderne er en vigtig del at kost-kulturen på skolen. Mødepligt til tiden til alle måltider. Eleverne er placeret på faste pladser. En elev er bordformand med særlige opgaver i forbindelse med organisering af måltidet. Man sidder og spiser ordentligt. Ingen skal hamstre mad, der er mad nok til alle. I spisesalen er der en klokke, når vagten ringer med klokken skal der være ro. Når der er ro gives beskeder. Afrydning efter måltidet er meget grundigt organiseret på højskolemaner, således at måltidet kan gennemføres så roligt og effektivt som muligt. Kostpolitik gældende for Gørlev Idrætsefterskole. 1. På Gørlev Idrætsefterskole lægger vi stor vægt på måltiderne. 2. Kosten skal være indbydende, varieret og være med til at give glæde og pirre sanserne i hverdagen. 3. Kosten skal være sund og spændende. Den skal opfylde elevernes energi- og Nærings-behov for meget aktive unge mennesker. 4. Kosten skal fremstilles af gode råvarer. 5. Kosten skal fremstilles under hensyntagen til de hygiejnemæssige krav, der er på området. 6. Kosten skal holdes indenfor de økonomiske rammer. 7. Hver dag serveres der 3 hovedmåltider. Eleverne har medbestemmelse på det varme måltid midt på dagen. 8. Det er vores mål at påvirke elevernes kostvaner i positiv retning. Dette er udgangspunktet for måltids-sammensætningen. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 14

15 Om at bytte tjanser. Elevernes indsats og opgaver er helt afgørende for at hverdagen på skolen kan fungere. Rengøringstjanser og køkkentjanser går forud for alt andet. Eleverne er selv ansvarlige for at finde afløsere til sine tjanser, hvis man er forhindret i at være til stede i forbindelse med tjansen. Hvis eleverne udebliver uden afløser fra deres tjanser har det konsekvenser for dem i form af ekstra meget arbejde. Såfremt man er PA er kan man kun benytte sig af afløser, hvis aftalen er godkendt af køkken eller pedel. Syge elever. Alle elever møder til morgenmad. Om morgenen sker sygemelding til forstander eller skolemor. Såfremt det er nødvendigt at blive tilset af en læge, henvender man sig til forstander om morgenen, skolemor bestiller tid på Gørlev Lægehus. Hvis man er syg, er man syg resten af dagen. Dog kan specielle lidelser (eksempelvis migræne) medføre en kortere syge periode. Vagtlæreren eller skolemor tilser syge elever formiddag, eftermiddag og aften. Hvis vagtlæreren vurderer sygdommen står på i mere end et par dage, kontaktes hjemmet med henblik på at eleven skal hentes hjem for at blive rask hjemme. Værelseskammeraten henter mad til den syge elev, maden hentes på engangsservice. Hvornår er man syg og hvornår er man ikke syg? Det er også et område, hvor vi arbejder med eleverne. Med nogle elever arbejder vi på at flytte grænser, når det gælder sygdom man behøver ikke være sengeliggende når man er forkølet. Skadede elever. Det forekommer jævnligt at en elev bliver skadet i forbindelse med idræt. I nogle tilfælde skal eleven på skadestuen med henblik på undersøgelse og behandling. Medarbejderen, der har undervisningen, hvori skaden er opstået har ansvaret for at eleven kommer afsted til rette behandling. Skolens normale procedure er at sende eleverne afsted på skadestuen med en kammerat og mobiltelefon. Eleverne bliver instrueret i, hvordan de skal forholde sig. Transport finder sted med ambulance eller taxi. Hvis der er tale om en formodet meget alvorlig skade tager medarbejderen med på skadestuen. Vagten på skolen informeres og følger op på elever, der er afsted på skadestuen. Forældre kontaktes på et givet tidspunkt afhængig af skadens karakter. Post. Post til elever udleveres i forbindelse med middagsmåltidet. Navnene på de elever, der har modtaget post bliver læst op under måltidet, efterfølgende kan eleverne hente deres post på tag selv bordet. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 15

16 Om at forlade skolen. Inden eleverne forlader skolen for at gå i byen i Gørlev, skal der gives besked til kontoret (indtil kl. 14) efter kl. 14 gives besked på lærerværelset. Er der ingen medarbejder at give besked til, kan man skrive på whiteboard tavlen at man er gået i byen. Efter kl. 21 skal alle være på skolen. Inddragelse af højttalere, computere, telefoner. Såfremt der spilles al for høj musik eller at der spilles musik på et værelse, hvor der ikke befinder sig nogen elever, kan en medarbejder inddrage musikanlægget/højttaleren i en uge. Det samme gælder, hvis en computer og telefon misbruges i forbindelse med undervisning, så kan computeren inddrages i en uge. Inddragede ting udleveres af samme medarbejder som har inddraget tingene. Kontaktgrupper. Kontaktgruppen har en meget central funktion i forhold til elevernes trivsel og udvikling. Fra årets begyndelse er elevholdet blevet inddelt i 21 kontaktgrupper med ca. 8 elever i hver gruppe. Inddelingen bliver lavet ud fra elevernes bopæl, således at elever i en kontaktgruppe ikke bor for tæt på hinanden, og dermed forhåbentlig ikke kender hinanden på forhånd. Til hver kontaktgruppe er der knyttet en medarbejder. Denne medarbejder har ansvar for at følge sine elevers trivsel og udvikling. Det er primært gennem kontaktgruppemedarbejderen at elevernes forældre kommunikerer med skolen. Køkken. Dørene til skolens køkken er åbne. Eleverne må ikke tage/låne ting i køkkenet, med mindre der bliver givet lov. Det samme gælder service, det er udelukkende en-gangs service, der må forlade spisesalens område. Weekender. Eleverne har mulighed for at være på skolen alle weekender, hvor skolen er åben. Tilmelding til weekend foregår ved afkrydsning på en weekendliste. Afkrydsningen skal, af hensyn til køkkenets madbestilling, være foretaget inden tirsdag kl. 10. På dette tidspunkt fjernes weekend sedlerne, og eleverne kan ikke længere tilmelde sig weekenden på skolen. Når man er på skolen i weekenden gælder det hele weekenden. Eneste undtagelse er, hvis en elev skal hjem og dyrke idræt, så har eleven mulighed for at tage hjem og passe sin idræt, for derefter at komme direkte tilbage på skolen. Weekendvagten bestemmer sammen med eleverne tidsrammerne for weekenden, det gælder tider for måltider, sengetid osv. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 16

17 Vi ser det som noget værdifyldt, at eleverne ønsker at være på skolen i weekenden. Weekenderne står i kontrast til hverdagen på den måde, at tempoet er væsentligt lavere, der er mere ro. De elever, der ikke ønsker at være på skolen i weekenden har mulighed for at tage hjem efter undervisning fredag kl Alle skal være tilbage på skolen senest søndag kl , hvor der er aftensamling. TALENTORDNING. På Gørlev Idrætsefterskole er udgangspunktet, at der ikke gives fri fra arrangementer og undervisning. Elever kan en gang i hverdagen og en gang i weekenden tage hjem og passe sin idræt. Kontaktmedarbejder giver fri. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne procedure, hvis man har en talentordning. Forudsætning for at få en talentordning: 1. Man dyrker sin sport/idræt/musik på et højt niveau. 2. Man prioriterer sin sport/idræt/musik. 3. Man er seriøs og pligtopfyldende i sin skolegang. Laver lektier og passer sine ting. 4. Man er seriøs og pligtopfyldende i sit øvrige virke på skolen. Opsøger fællesskaber og passer pligter. Talentordningen administreres af viceforstander Niels Skak. ELEVFESTER. Der er en lang og god tradition for at eleverne på skolen holder fest med hinanden i weekender i løbet af året. Festerne i weekenderne ligger udenfor skolens rammer for samvær med hinanden. Festerne er et godt bidrag til det fællesskab, som eleverne opbygger med hinanden. Skolen vil gerne bakke elever og forældre op i det at arrangere og afvikle gode fester, hvor alle elever har mulighed for at deltage. Fra starten af skoleåret har vi planlagt 3 4 weekender, hvor eleverne skal afholde deres elevfester. Skolens bidrag til festerne består i at prøve at lave en arrangørgruppe blandt forældrene. Endvidere serverer skolen et solidt måltid mad inden eleverne skal til fest. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 17

18 KAPITEL 3: Årskalender Årets gang. Skoleåret 2015/2016 består af 42 uger. Kursusplanen er godkendt på bestyrelsesmøde 1. december Skolens årskalender vedhæftes til disse indholdsplaner, og i det følgende gennemgås den del af kalenderen, der handler om anderledes planlagte dage end normal undervisning. August: - Forældredag uden elever. Formålet med dagen er at opbygge et godt forhold til forældrene, at lære hinanden at kende, således at samarbejdet omkring vores elever bliver så godt som muligt. Dagen skal være en ryste sammen dag, hvor vi gerne vil skabe lidt af den stemning, der skal præge hverdagen på efterskolen. Denne dag er der også lejlighed til en samtale mellem kontaktmedarbejder og forældre, hvis der er nogle særlige forhold omkring vores kommende elever. Ligeledes er en vigtig del af dagens udbytte, at forældrene møder hinanden, ved hvem forældrene til deres barns kammerater er. - Opstartsdag. Søndag den 9. august møder eleverne mellem kl. 15 og 16. Vi har en lille velkomstseance i hallen. Siger ret hurtigt derefter farvel til forældrene. Eleverne skal have tildelt pladser i spisesalen. Kontaktmedarbejderen er meget opmærksom på sine elever den første dag. - Introdage. De første 5 dage af skoleåret går med introdage. Formålet med intro-dagene er at opbygge tryghed, venskab og fællesskab. At lære skolen og området i og omkring Gørlev at kende. At give eleverne mulighed for at klare sig godt på Gørlev Idrætsefterskole, hvilket også indbefatter, at man laver de første erfaringer med at man fællesskabet ind imellem vægtes højere end det enkelte individs ønsker. At lære basale kundskaber om rengøring samt gangen på værelset, hvor der er flere end bare sig selv at tage hensyn til. Der indgår også elementer af disciplinering i forhold til, at der er nogle voksne, der sætter rammerne for hverdagen på skolen. Når vi eksempelvis er på cykeltur og siger at der cykles på en række, så mener vi det! Alt er nyt og anderledes. Tryghed og venskaber skal opbygges på ny, derfor er introugen en meget vigtig og central uge for eleverne, hjem og personale. Her bliver eleverne præsenteret for både hinanden og de fysiske rammer, selve skolelivet og de leveregler, som er nødvendige for at kunne leve sammen 24 timer i døgnet. Mødet med de andre elever såvel som lærere i forskellige situationer både fysisk, kreativt og bogligt er en stor udfordring, men også en nødvendighed for at rykke den enkelte i retningen af det fællesskab, som skal opbygges. Ved at eleverne allerede i den første uge udfordres på forskellige områder, oplever de hinanden i deres svage og stærke sider, så de indser at alle har forskelligheder. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 18

19 Forskellighederne er med til at give en tryghed hos de elever, som ellers ville være nervøse for at starte på de boglige fag, for her har de allerede haft muligheden for at vise en af deres stærke sider. Trygheden opbygges via mindre fællesskaber, så eleverne veksler mellem samvær i deres kontaktgrupper, klasser og team og i det store fællesskab. September: - Gørlev idrætsefterskoles ude emneuge er placeret i september måned. Det er en emneuge med fokus på udendørs aktiviteter. Skoleåret har været i gang i en måned, eleverne begynder at lære hinanden at kende, specielt indenfor kontaktgrupper, boområder og fagholdene kender man hinanden. Med emneugen ønsker vi at lave endnu tættere forbindelser med de elever man allerede kender. Specielt i emneugens anden del prøver vi også at splitte op i nye holddannelser, at skabe forudsætning for nye venskaber. Formålet med emneugen er også at skabe rammer for værdifulde oplevelser med det store fællesskab. Ugen starter med Gørlev Games. Der vil være forskellige aktiviteter. Derefter cykler eleverne til en gård i nærheden af Slagelse, hvor de i løbet af eftermiddagen og aftenen oplever noget som minder om tidligere tiders høstbal. Vi laver farmergames med traktortræk, tæskebom, halmballe-trilning og gummistøvlekast. Aktiviteter med en høj grad af konkurrencemoment. Når vi er i konkurrence præsterer vi og viser hvem vi er. Aftenens program indeholder blandt andet folkedans eleverne viser en danseopvisning, som de har trænet inden emneugen. Eleverne overnatter på halmloftet og cykler tilbage til skolen næste dag. Den anden afdeling af emneugen strækker sig over de næste to dage. Her er eleverne ude på en find selv hjem tur, hvor de i små grupper sættes af 40 km. fra skolen. De skal herefter gå hjem inden næste middag. Turen skal indeholde en overnatning i det fri på en lokalitet man selv søger op undervejs. Inden turen bliver eleverne undervist i brug af telte, madlavningsgrej, påklædning og måder at gebærde sig på i trafik og natur. Oprydning og rengøring efter sig selv er en vigtig del af find selv hjem turen Det overordnede mål med ugen er dels at øge elevernes samhørighed som en stor gruppe, men også at give dem mulighed for i små grupper at komme tæt på hinanden og få udfordret andre grænser. - Linjeemnedage. I slutningen af september har vi linjeemnedage. 2 dages bruges til linjefagsundervisning i fagene: Fodbold, Rytmisk gymnastik, volleyball, musik og friluftliv. I udgangspunktet er der undervisning fra kl hver dag, men de enkelte linjer planlægger selv mødetider for at optimere udbyttet af disse dage. - Efterskolernes dag. Sidste søndag i september er der efterskolernes dag. Det er en undervisningsdag, hvor eleverne bliver involveret i at præsentere deres skole så godt som muligt. Der er linjefagspræsentation, fælles gymnastikopvisning, rundvisning med meget mere. Elever føler stolthed ved at være en del af Gørlev Idrætsefterskole, - en vigtig følelse, at bygge fællesskabet på. Oktober: - Terminsprøver. I oktober er der skriftlig terminsprøve i dansk og engelsk. Terminsprøverne er en vigtig del af arbejdet med det faglige udbytte i de Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 19

20 prøveforberedende fag. Grunden til, at terminsprøven ligger i oktober er, at den kan være med til at danne grundlag for skole-hjemsamtalerne i slutningen af måneden. - Skolernes motionsdag. Fredag inden efterårsferien holder vi motionsdag. En dag med idræt individuelt og på hold. En glad dag med masser af bevægelse og samvær mellem medarbejdere og elever, en god afslutning på første del af skoleåret inden vi holder efterårsferie. - Linjeemnedage. I slutningen af oktober har vi linjeemnedage i den anden blok. 2 dages bruges til linjefagsundervisning i fagene: Håndbold, Springgymnastik, badminton og dans. I udgangspunktet er der undervisning fra kl hver dag, men de enkelte linjer planlægger selv mødetider for at optimere udbyttet af disse dage. - Forældredag. Forældresamtaler m.h.t. fagligt standpunkt, arbejdsindsats og elevens trivsel. Desuden bestræber vi os på at planlægge hyggeligt samvær mellem elever, forældre og medarbejdere. November: - Brobygning. I samarbejde med det lokale UU center planlægger skolens vejledere brobygningsugen med udgangspunkt i elevernes ønsker. Brobygning er en uges undervisning på en af ungdomsuddannelserne. Eleverne skal bo på Gørlev Idrætsefterskole. Elevernes transport i forbindelse med brobygning sker for egen regning. - Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO). Eleverne udarbejder Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave som en del af undervisningen. Der arbejdes efter Fælles Mål, så eleverne arbejder på samme kompetencegivende niveau som eleverne i folkeskolens 10. klasse. Opgavens idé er at give eleverne mulighed for at arbejde i dybden med et givent emne, som tager udgangspunkt i elevernes egne uddannelsesplaner samt interesseområder indenfor uddannelses- og erhvervsvejledning. I samråd med skolens lærere, tager eleverne beslutning om opgavens emneområde og indhold. Afviklingen af Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave følger undervisningsministeriets love og cirkulærebestemmelser. Det forudsættes at eleverne gennem undervisningen op til og i 10 klasse, har tilegnet sig tværfaglige og projektfaglige redskaber, herunder varierende arbejdsmetoder og udtryksformer. Under hele processen modtager eleverne personlig vejledning, som giver dem mulighed for at tage selvstændigt udgangspunkt i deres egne forudsætninger og uddannelsesplaner. De må gerne arbejde i grupper. Opgaven afsluttes med en karakter og/eller en udtalelse til hver elev. Før opgavens start afsættes 4 enkeltlektioner som forberedelse til Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave. Her gennemgås de ministerielle bestemmelser om opgavens formål og emneområde. Eleverne deles op i 7 hold med hver 2 vejledere tilknyttet. Endvidere oplyses der om brug af skolens av-faciliteter, studiebesøg og økonomi, der uddeles samtidig vejlednings- og inspirationsmateriale til opgaven. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 20

21 Inden opgavens udfærdigelse skal alle elever, hvad enten de arbejder selvstændigt eller gruppevis, have udarbejdet en problemformulering. Selve udarbejdelsen af opgaven strækker sig over en 5-dages emneuge, hvor der er afsat 4 lektioner om formiddagen og 4 lektioner om eftermiddagen. Eleverne disponerer i høj grad over hvordan de vil organisere og løse opgaven. Den sidste dag i emneugen bruges udelukkende til fælles fremlæggelser på de enkelte hold. Elevernes arbejde med opgaven afsluttes med en fremlæggelse for ca. 25 elever og 2 medarbejdere. December: - Terminsprøver. I december er der skriftlig terminsprøve i matematik og tysk. Terminsprøverne er en vigtig del af arbejdet med det faglige udbytte i de prøveforberedende fag. Grunden til, at terminsprøven ligger i december er, at lærerne har nået en stor del af årets pensum. - Teateremneuge. Sidste uge inden juleafslutningen arbejder alle elever sammen med skolen medarbejdere og en professionel teaterinstruktør, på at skabe en teaterforestilling. Ugen afsluttes med teaterforestilling, der samtidig er juleafslutning, hvor forældre kan hente de unge mennesker med hjem på juleferie. Januar: - Gymnastikemnedage. I janua starter arbejdet med et af efterskoleårets store højdepunkter, nemlig arbejdet med at få skabt en gymnastikopvisning. I løbet af januar og februar er der afsat 6 hele dage til at skabe elevholdets opvisning. Gymnastikopvisningen er et meget synligt udtryk for elevernes fællesskab. Alle elever er en del af opvisningen. Hver elev yder sit bidrag og er en del af det samlede billede. Arbejdsprocessen med at få skabt opvisningen er meget koncentreret og byder på masser af udfordringer og hårdt arbejde, af og til også med frustrationer og modløshed. Elever og gymnastiklærere kommer altid fremad i processen og det meget smukke synlige bevis på det hårde arbejde, nemlig opvisningen, bliver altid præsenteret med stolthed og glæde. - Efterskolernes aften. 2. onsdag i januar er der åbent hus på skolen i fællesskab præsenterer vi skolen for vores gæster. Februar: - Gørlev Idrætsefterskoles lejrskole foregår på Ramundberget i Sverige og er placeret i uge 6. Transport til og fra foregår med busser. Lejrskolen strækker sig over 6 dage hvor eleverne bliver undervist i både langrend og slalom, med ca. 50/50 fordeling af de to aktiviteter for samtlige elever. Indkvartering foregår i lejligheder i samlede blokke. Lejlighedsstørrelserne er fra 4-8 personer. Elevernes sammensætning i lejlighederne foregår ved lodtrækning. Eleverne er selv ansvarlige, under opsyn og med hjælp fra en medarbejder, for at indkøbe, lave og nedfryse deres mad inden afrejsen fra skolen. Samværet i lejlighederne under lejrskolen er særdeles vigtigt i forhold til at lave nye relationer mellem eleverne. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 21

22 Der er fælles samling både morgen og aften med undervisning og underholdning. På langrendsskiturene er eleverne delt op i grupper af ca. 15. Der er 2 lærere tilknyttet hver gruppe. Langrendsinstruktion og alle langrendsture foregår i disse grupper. I forbindelse med slalom deles op i grupper af begyndere og øvede. Begyndere starter op med skiskole varetaget af skilærere tilknyttet skicenteret. De øvede bliver clearet til de forskellige bakker af skolens medarbejdere. Alle elever modtager løbende undervisning fra medarbejdere. Det overordnede mål med skilejrskolen er at afprøve og dygtiggøre sig i vinteraktiviteter, at øge fællesskab og kendskab til hinanden under anderledes betingelser. Samtidig at afprøve og øge elevernes ansvarlighed i forbindelse med de forskellige aktiviteter som f.eks. indkøb, madlavning og underholdning. Marts: - I marts måned er der gymnastikopvisninger i weekenderne. Alle skolens elever tager rundt på Sjælland i weekenderne og laver opvisninger. Formålet med gymnastikopvisningerne er at mærke suset og opleve udbyttet af det hårde arbejde. Elevholdets gymnastikopvisning er det mest synlige udtryk for elevholdets fællesskab. Opvisningerne i weekenderne er at betragte som undervisningsdage og der gives meget nødigt fri. - Fagdage. De fire prøveforberedende fag dansk, matematik, engelsk og tysk har fagdage, hvor der undervises tre timer med henblik på at løfte elevernes faglige niveau frem mod afgangsprøverne. Engelsk og tysk har tre fagdage. Matematik og dansk har fire fagdage. Fagdagene ligger ikke kun i marts måned men er spredt ud over hele skoleåret. - De tre dage op til skærtorsdag (21/3, 22/3 og 23/3) er der skriftlige terminsprøver på skolen. April: - Fælles gymnastik emnedag med øvrige sjællandske efterskoler. Et stort stævne, hvor vi igen viser vores opvisning frem. Samtidig ser vi, hvordan de øvrige deltagende efterskolers opvisning ser ud. Eleverne møder elever fra andre skoler. - Forårskoncert. Et af årets sigtepunkter for skolens musikelever. Musikeleverne optræder for skolens øvrige elever, forældre og medlemmer af skolens støttekreds. Maj: - I maj er de skriftlige prøver placeret. Vi afvikler skriftlige prøver i hallen. - Emneuge. I skoleåret 2015/16 er vi værter for det største efterskolearrangement overhovedet. Vi skal være værter for fodbold DM for efterskoler. Omtrent 600 gæster flytter ind på skolen tre dage i maj måned. Vores elever skal påtage sig værtsskabet sammen med skolens medarbejdere og sørge for at arrangementet bliver afviklet, så vi kan være stolte værter alle sammen. Under DM slutrunden tager elever fra skolens friluftslinje og valgfaget friluftsliv til Sverige på kanotur. I løbet af fire dage skal de have en masse gode friluftsoplevelser med hinanden i den svenske natur. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 22

23 Juni. - Juni er meget præget af mundtlig prøveperiode. Dagenes indhold for eleverne består enten af at gå til prøve, forberede sig på prøve eller deltage i aktiviteter og undervisning som tilbydes af skolens medarbejdere. - Grundlovsdag. Skolen afholder hvert år et stort Grundlovsarrangement, med gymnastikopvisning, musikunderholdning, grundlovstaler og fællesspisning. Ud over disse på forhånd planlagte arrangementer, er der hvert år masser af arrangementer i form af boldspilstævner, kampe, foredrag og forskellige underholdende arrangementer, der bliver sat i værk af medarbejdere eller elever. Skolevejledning. Skolevejledningen på Gørlev Idrætsefterskole varetages af 2 vejledere i tæt samarbejde med skolens øvrige personale. Samtaler, og det nære kendskab som efterskoleformen lægger op til, er et meget vigtigt element i hele vejledningsprocessen. Det er vigtigt for os at få afdækket elevernes interesser og evner, for i samarbejde med hjemmet, at få truffet nogle kvalificerede valg af ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. I hele forløbet opfordrer vi elever og forældre til aktivt at tage del i, og ansvar for, at alle de informationer der skal til for at tage den rigtige beslutning er afdækket. På skolens hjemmeside kan man se skolevejledernes årsplan. Man kan hele året igennem kontakte skolen og vejlederne pr. mail eller telefon. Til forældrekonsultationen i november får elev og forældre en uddybende samtale med kontaktlæreren, hvor faglærerne har lavet en evaluering af eleven. Der vil ved samme lejlighed blive gjort opmærksom på om eleven, på det givne tidspunkt, er uddannelsesparat i forhold til sine fremtidsplaner. Elevernes brobygning og obligatoriske selvvalgte opgave anser vi som værende af meget stor betydning i elevernes beslutningsproces. Forældrene skal have godkendt uddannelsesplanen senest 1. marts, medmindre andre aftaler er truffet med vejlederne. Skolevejlederne sørger for at elevernes uddannelsesplaner afsendes rettidigt. Gørlev Idrætsefterskole indholdsplaner 2015/16 Side 23

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2014 2015 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2012 2013 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2012 2013 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE

ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE På Ågård Efterskole er vores overordnede regel: DU SKAL VÆRE EN GOD KAMMERAT. Denne regel samtaler vi om i mange forskellige sammenhænge gennem hele skoleåret, og vi

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Inden et højskolekursus begynder, skal der foreligge en godkendt indholdsplan for kurset. Hensigten med udformning af indholdsplaner er, at højskolerne kan godtgøre,

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016 Nyhedsbrev November 2016 Kære forældre Først og fremmest tusind tak for forældre-weekenden. Det var rigtig dejligt at have jer i huset og mærke jeres positive bidrag til, at det blev en rigtig god weekend

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Selvevaluering 06/07

Selvevaluering 06/07 Selvevaluering 06/07 Vi har i dette skoleår valgt at foretage en evaluering på sætningen fra vores værdigrundlag:.. med en demokratisk grundholdning. Vi ønsker at undersøge, hvorvidt vi i vores hverdag

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Hvorfor peger vi i den rigtige retning?

Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Vi er overlegne hvad angår IT... Stauning Skole er overlegne hvad angår IT. Vi har interaktive whiteboards i alle klasselokaler, flest computere pr. elev i hele

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08.

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08. Mellemtrinnet på Vinderød Skole (08/09). På Vinderød skole går man på Mellemtrinnet i 4. 5. og 6. klasse (fra skoleåret 09/10: 3. 6. kl.) Man har hjemklasse i den årgang, man hører til, men en del aktiviteter

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer)

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Sociale: Gode venner og oplevelser. Man skal indordne sig

Læs mere

2013/2014. klassecenter HOLBÆK

2013/2014. klassecenter HOLBÆK 2013/2014 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

2014/2015. klassecenter HOLBÆK

2014/2015. klassecenter HOLBÆK 2014/2015 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Kære 4. års studerende på 3. niveau. Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde.

Kære 4. års studerende på 3. niveau. Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde. Kære 4. års studerende på 3. niveau Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde. Skolen: Gudenaadalens Efterskole (GE) er en Grundtvig/Koldsk efterskole,

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation Beskrivelse af den vidtgående specialundervisning på Rudehøj Efterskole Rudehøj Efterskole (RE) arbejder med et undervisningstilbud til normaltbegavede unge med handicap. Af skolens ca. 100 elever er der

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Orienteringshæfte for Roholte Efterskole

Orienteringshæfte for Roholte Efterskole Orienteringshæfte for Roholte Efterskole 2010/2011 Praktiske oplysninger om Roholte Efterskole Adresse m.m. Vindbyholtvej 29 a 4640 Faxe Kontor: 56 72 55 58 Telefax: 56 72 55 76 E-mail: kontor@roholteefterskole.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere