Bright Green Island. Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bornholm, en grøn vækst ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bright Green Island. Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014. Bornholm, en grøn vækst ø"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst ø Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø

2 Udgivet af Bornholms Vækstforum den xx.xx.2010 Yderligere information: Vækstforumsekretariatet Regional Udvikling Ullasvej 23, 3700 Rønne,

3 Indhold Forord... 4 Rammevilkår... 6 Mission og vision... 7 Mål... 9 Strategiske indsatsområder Bornholm som erhvervs-ø Bornholm som uddannelses-ø Bornholm som grøn test-ø Bornholm som oplevelses-ø Retningslinjer for gennemførelse Finansiering Dokumenter der er forbundet med erhvervsudviklingsstrategien

4 Forord Behovet for at skabe økonomisk vækst og udvikling på Bornholm er ikke blevet mindre. Omvendt har mulighederne måske aldrig været større. Denne strategi er henvendt til hele det bornholmske samfund, men særligt til de virksomheder og organisationer, der ønsker at samarbejde om at skabe økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst gennem udviklingsprojekter. Det bornholmske samfund og arbejdsmarked er en del af den globaliserede verden, hvor vækstmulighederne kan synes uendelige for dem, der formår at markere sig med særlige evner, produkter eller services. Bornholms Vækstforum har taget den udfordring op og fortsætter en offensiv kurs for vækst og udvikling. Med denne strategi for perioden vil vi koncentrere os om at forene erhvervsudviklingsaktiviteterne: Det vil sige, at frem for at tænke i snævre interesser skal behovene på uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet, mulighederne i oplevelsesøkonomien og behovene for bæredygtige produkter og produktioner understøtte hinanden mest muligt. Samtidig vil vi signalere, at de største vækstmuligheder findes på det internationale marked, og at vi betragter det bornholmske samfund som en del af dette. På den baggrund er strategiens overordnede vision: Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst-ø Mission og visionen uddybes fra side 7 og frem. Strategiske indsatsområder Visionen kommer til udtryk gennem fire strategiske indsatsområder, der tilsammen skal styrke det bornholmske erhvervslivs potentiale: Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Indsatsområderne tager udgangspunkt i såvel erhvervslivets muligheder og behov som kommunalbestyrelsens visioner samt naturligvis erfaringerne fra den tidligere periode i Bornholms Vækstforum. Derudover bygger strategien og senere handlingsplanerne på viden fra casestudier om erhvervsudvikling i områder, som er sammenlignelige med bornholmske forhold. Med denne strategi er linjen lagt for en ny periode med aktive projekter. Vi vil lægge stor vægt på indsatser, der går på tværs af de fire indsatsområder for at kunne skabe

5 de største synergieffekter. Det vil komme til udtryk i Vækstforums årlige handlingsplaner, som udarbejdes i tæt dialog med erhvervsfremmeorganisationerne. Rammevilkår Vækstforums overordnede målsætning er at bidrage til at bevare Bornholm som et helt samfund med attraktive boligforhold, uddannelsesmuligheder og arbejds- og erhvervsvilkår. Men den bornholmske erhvervs- og samfundsudvikling er, ligesom alle andre steder, underlagt udefrakommende rammebetingelser: Som ø-samfund er transporten til landene omkring os vital for både befolkning og erhvervsliv. Uddannelsesmulighederne er i særlig fokus, idet viden, innovation og iværksætteri er vigtige forudsætninger for den nødvendige værdiskabelse, der kan bidrage til at knække de dystre prognoser for økonomisk vækst og dermed opretholde vores velfærdsniveau. Ansvaret for både transport og uddannelse er placeret på regeringsniveau. Men selvom Vækstforum jf. lovgivningen kun har ringe indflydelse på dette, vil vi dog alligevel presse på over for den til enhver tid siddende regering med henblik på at opnå tilfredsstillende vilkår sammenlignet med erhvervslivet i resten af Danmark. Forankring Strategien er blevet til i en løbende dialog mellem Vækstforum, erhvervslivet og erhvervsfremmeaktørerne i løbet af sommeren Det er vores forventning, at denne proces nu vil resultere i et tilsvarende dybt og bredt ejerskab til målsætningerne. For det er en forudsætning for en succesfuld realisering, at alle bakker op om de projekter, der igangsættes i løbet den kommende fireårsperiode. Samtidig skal disse understøtte hinanden og gå tværs af de strategisk udvalgte indsatsområder, således at der kan opnås de maksimale synergieffekter. Lars Nørby Johansen Formand for Bornholms Vækstforum Winni Grosbøll Næstformand, borgmester 5

6 Rammevilkår Erhvervsudviklingen på Bornholm er i sagens natur underlagt noget anderledes rammevilkår end dem, der gælder for den øvrige del af Region Hovedstaden. Dette faktum er en af hovedårsagerne til, at Bornholms Regionskommune i forbindelse med strukturreformen blev tildelt særlige regionale beføjelser, herunder et selvstændigt vækstforum. Vækstforum arbejder for at forbedre erhvervslivets vækstvilkår. Dog er der enkelte rammevilkår som ligger ud over erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder. Nedenfor er alle relevante rammevilkår beskrevet. Bornholmske politikere, embedsmænd og erhvervsliv vil løbende arbejde for at forbedre disse. Trafikal tilgængelighed Lavere priser for biler og gods, mulighed for bedre færgebetjening mellem Bornholm og Tyskland samt bilfærge til Polen på helårsbasis. Koordineres af Trafikkontaktrådet Uddannelsesmiljø Etablering af nyt Campus for ungdoms- og videregående uddannelser samt taxameterordning der er tilpasset ø-forhold. Etablering af nye uddannelser i tilknytning til kulturinstitutioner. Koordineres af Bornholms Regionskommune (Regional Udvikling) i samarbejde med Bornholms Akademi og Campus Bornholm Højhastighed bredbånd Højhastighedsbredbånd til alle. Evt. gennem dispensation fra forsyningsregulativet hvorved den regionale energiforsyning kan udleje sit fibernet til udbydere. Koordineres af Bornholms Regionskommune (Regional Udvikling) i samarbejde med Østkraft Erhvervsudvikling Forhøjelse af nuværende loft for offentlig erhvervsrådgivning samt Bornholm som fortsat målområde for EU s strukturfondsmidler , mindst svarende til de midler Bornholm modtager i indeværende strukturfondsperiode, Koordineres af Bornholms Regionskommune (Regional Udvikling) 6

7 Mission og vision På baggrund af de samfundsmæssige udfordringer globalisering, demografi mv. og Bornholms styrker, har Vækstforum opstillet følgende mission, vision og mål for det strategiske arbejde. Mission Missionen beskriver det, som Vækstforums gør for at nå sin vision/langsigtede mål. Mulighederne er afgrænset i erhvervsfremmeloven, der blandet skal sikre, at aktiviteterne er til gavn for erhvervsudvikling og beskæftigelse. Helt overordnet arbejder vækstforum for At skabe optimale betingelser for virksomheder, organisationer og borgere, der skaber bæredygtig vækst på Bornholm. På et mere konkret niveau er vækstforums mission: Strategiudvikling og prioritering af midler, der understøtter strategien Overvågning af vækstvilkår Vækstforums mission uddybes på side 24 i afsnittet Retningslinjer for gennemførelse. Vision Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst-ø Vækstforum vil signalere, at det bornholmske samfund ønsker at tage del i globaliseringen gennem partnerskaber, men udgangspunkt i vores nuværende og fremtidige styrker. Derfor den engelske titel. Den overordnede vision er Bornholm som et bæredygtigt samfund i alle forhold: Økonomisk vækst ved et minimalt forbrug af verdens knappe ressourcer. Bright/ signalerer, at vi vil satse på at udbygge og udvikle intelligente løsninger på komplekse udfordringer, og at vi vil tilbyde at dele disse med omverdenen. 7

8 Bright Green/ Grøn signalerer, at vi ser Bornholms rolle, med vores forudsætninger og styrker, som værende en aktiv deltager i den danske Clean Tech-satsning, mod salgbare produkter og services inden for grønne teknologier. Grøn Vækst signalerer, at grøn og vækst ikke er hinandens modsætninger, men kan kombineres ved intelligente løsninger inden for samfunds- og produktudvikling i bred forstand herunder kommercielle oplevelser. 8

9 Mål Vækstforums overordnede vision for Bornholm, er: Bornholm, en grøn vækst ø. Altså vækst ved egen kraft og med et minimalt forbrug af verdens knappe ressourcer. For at nå den vision er de væsentligste mål på vejen, at vi får genereret en større værdiskabelse og dermed øget udbuddet af jobs. Vi skal sikre tilpas udbud af arbejdspladser, således at der kan tilbydes beskæftigelse på alle tider af året til alle bornholmere. Øget værdiskabelse sker gennem innovation, der resulterer i nye produkter eller serviceydelser. Forudsætningen for at kunne øge innovation er en både tilstrækkelig og kvalificeret arbejdsstyrke. Med udgangspunkt i vores forudsætninger og styrker vil Vækstforum skabe grobund for en innovationskultur gennem uddannelsessystemet. 9

10 Figuren viser en forenklet måde at nå visionen ved hjælp af først at sikre den nødvendige arbejdsstyrke til at øget innovationen, som kan resultere i øget værdiskabelse og øget antallet af jobs. Dermed når vi målet om Bornholm, en grøn vækst-ø.

11 11

12 Strategiske indsatsområder For at nå vores mål vil Bornholms Vækstforum konkret opfordre til samarbejde gennem indsatser fordelt på fire særlige områder. Bornholm som erhvervs-ø (side 13) Et godt erhvervsklima er fundamentet for videndeling, videnopbygning og dermed bedre mulighed for innovation. Det bornholmske erhvervsliv er præget af flere små virksomheder, der ofte har gensidigt gavn af at samarbejde. Klyngesamarbejdet er kommet godt fra start og skal videreudvikles, så endnu flere virksomheder får styrket deres innovationsevne i samarbejde med hinanden. Derfor er proaktiv erhvervsfremme, klyngeudvikling og koordinering blandt nøgleordene i dette indsatsområde, ligesom internationalisering og globalisering med henblik på eksport. Bornholm som uddannelses-ø (side 15) Uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse er snævert forbundet. Det er Vækstforums mål, at alle skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst halvdelen af en årgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Derudover er livslang læring, kreativitet, innovation, iværksætteri og internationalisering blandt nøgleordene i dette indsatsområde. Bornholm som grøn test-ø (side 19) Ø-samfundets lukkede kredsløb af energi- og vandforbrug gør Bornholm til et unikt sted at teste effekterne af energibesparende projekter, hvilket kan tiltrække jobs og internationale virksomheder. Moderne testfaciliteter, grøn kompetenceudvikling samt energieffektivisering er blandt nøgleordene i dette indsatsområde. Bornholm som oplevelses-ø (side 21) Det bornholmske image er forbundet med unikke kvalitetsoplevelser. Konceptudvikling af attraktioner, fødevarer, andre oplevelser, der forstærker Bornholms image samt kompetenceudvikling og netværksaktiviteter er blandt nøgleordene i dette indsatsområde ligesom design og æstetik. 12

13 Bornholm som erhvervs-ø Vækstforum vil arbejde for innovation, videndeling samt styrkelse af erhvervslivets internationale relationer. Vækstforum har allerede taget første skridt til en mere offensiv og proaktiv erhvervsfremmeindsats ved at samle de offentlige erhvervsfremmeaktører under samme tag i Rønnes centrum: Én indgang Single Point of Entry der gør det let for virksomhedsledere og iværksættere at få den optimale rådgivning. Således har de bornholmske virksomheder adgang til en bred vifte af højt specialiserede og erfarne erhvervsfremmerådgivere i Væksthus Hovedstadsregionens gennem satellitkontoret i Rønne Single Point of Entry skal forsat være øens hoveddør til erhvervsrådgivning med henblik på at styrke virksomhedernes innovationsevne rettet mod produkter eller serviceydelser til kunder på det internationale/globale marked. På kompetenceudviklingsområdet har Undervisningsministeriet samlet indsatsen i et tilsvarende Single Point of Entry i Voksen- og EfterUddannelsescenter (VEU) Hovedstaden og Bornholm. VEU-centret skal servicere både de private og de offentlige virksomheder. Se desuden side 15. Single Point of Entry er det bornholmske erhvervslivs indgang til offentlig erhvervsfremme Viden og innovation i det bornholmske erhvervsliv Bornholms Vækstforum er opmærksom på den store betydning af viden og innovation som løftestang for udviklingen af øens erhvervsliv. Den bornholmske erhvervsstruktur er dog meget forskelligartet: Nogle bidrager til et højt niveau i forskning og udvikling, andre har en stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning, mens andre igen er kreative og bidrager til dynamik, innovation og iværksætteri i mindre skala. Samtidig er antallet af forsknings- og vidensinstitutioner på Bornholm meget begrænset. Derfor skal vi blive bedre til at udnytte de offentlige erhvervsfrem- 13

14 meordninger, der netop støtter videntilførsel til innovation i de små og mellemstore virksomheder. Den grundlæggende udfordring er at gøre det attraktivt for især de mange mindre virksomheder at deltage i samarbejder og netværk, der kan opveje ulempen ved at være lille virksomhed i den store globaliserede verden. Innovation en proces, som involverer flere mennesker. Det kræver både innovationskompetencer og tillid til samarbejdspartnere. Det er vigtigt at have indsigt i, hvad en innovationsproces er, hvordan den fungerer, og hvordan man bidrager. Hvis Bornholm skal udvikle en stærk erhvervs- og innovationskultur, er det en forudsætning, at flest mulige forstår innovationsbegrebet og har kompetencerne til at arbejde innovativt. Dette er naturligvis tæt forbundet med indsatsområdet Bornholms som uddannelsesø. Vækstforum ønsker særligt at fremme innovation, videndeling og opfølgning inden for miljørigtig energi samt oplevelser, med afsæt i det potentiale, som de enkelte deltagere repræsenterer. Vækstforum er dog også åbent for andre innovationsprojekter inden for fx velfærdsteknologier og produkter til nødhjælp, der spås et stort marked i løbet af de kommende 20 år. Strategiske delmål Øget værdiskabelse Øget antal innovative virksomheder Øget overlevelsesrate for virksomheder Øget eksport og internationale samarbejder Øget antal jobs 14

15 Bornholm som uddannelses-ø Vækstforum vil arbejde for et attraktivt uddannelsesmiljø, med en stærk iværksætter- og innovationskultur. Vækstforum ønsker at styrke uddannelsesniveauet på flere niveauer, fordi der er en klar sammenhæng mellem netop uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse. Bornholms Vækstforum har igangsat projekt Uddannelse til alle (UTA) i 2010 og vil som en opfølgning på dette stå i spidsen for en uddannelsesstrategi, som inddrager alle uddannelsesaktører på Bornholm. Vækstforums primære mål er at fastholde omfanget af og kvaliteten i de bornholmske uddannelser. Det sekundære mål er at udbygge mulighederne for at tilbyde flere unikke uddannelser, der kan tiltrække studerende uden for øen. Vækstforum vil tilstræbe, at udviklingen af uddannelsestilbuddene både hænger sammen med erhvervslivets behov og med initiativerne inden for test af grøn energi og udvikling af oplevelser på Bornholm. På grund af Bornholms demografi er behovet for særlige indsatser på uddannelsesområdet stort: Befolkningsunderlaget er generelt lille, hvorfor udbuddet af mellemlange og videregående uddannelser er lavt. Som i andre yderområder ligger det generelle uddannelses- og kompetenceniveau på Bornholm også noget lavere end landsgennemsnittet, bl.a. fordi de fleste unge og uddannelsessøgende forlader øen. Befolkningstallet falder fortsat, og det vil sige, at der vil blive færre til at indgå i arbejdsstyrken, og underlaget for uddannelserne bliver ringere. Med etableringen af Campus Bornholm, er vi kommet et vigtigt skridt videre i retning af at målrette indsatserne omkring grund-/ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og efteruddannelse. Campus Bornholm består i sin indledende fase af de tidligere institutioner Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm. Men det er planen at der skal indgå flere uddannelsesog erhvervsaktører i campusmiljøet. Miljøet i Campus Bornholm skal fungere som en attraktiv ramme for nye aktører, der ønsker at indgå i et innovativt og kreativt samarbejde omkring uddannelse på flere niveauer. 15

16 De fleste uddannelser retter sig kun mod job i den offentlige sektor. Der er således behov for at tiltrække især unge udefra til uddannelserne. Derudover står det bornholmske arbejdsmarked over for følgende udfordringer i de kommende år i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen: Mange vil i de kommende år nå pensionsalderen, og de kompetencer (uddannelse og erhvervserfaring), der på den måde bliver trukket ud af arbejdsmarkedet, skal erstattes af arbejdskraft med kompetencer på mindst tilsvarende niveau. Opkvalificering, omskoling og rådgivning af de ledige skal matche virksomhedernes efterspørgsel efter kvalifikationer. Virksomhedernes behov for ufaglært arbejdskraft er faldende, og kravene til medarbejdernes kompetencer er stigende. Derfor skal ufaglærte medarbejdere tilbydes mulighed for videre-/efteruddannelse. Bornholms Vækstforum ønsker at fremme konkrete indsatser på fire overordnede områder, der imødekommer de nævnte udfordringer. 1) Det generelle uddannelsesniveau Bornholms Vækstforum ønsker, at alle skal gennemføre en ungdomsuddannelse, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse, og at alle vil uddanne sig hele livet. Uddannelsessektoren på Bornholm skal bygge på et højt fagligt niveau, et tæt og innovativt samarbejde med de lokale virksomheder og en moderne pædagogik. Desuden skal sektoren ikke mindst udstråle en positiv ånd, som betyder, at eleverne får lagt kimen til livslang læring på et tidligt tidspunkt i livet. Det skal være sjovt at gå i skole. Vækstforum bakker op om arbejdet med at samle ungdomsuddannelserne i et campusmiljø. Dels fordi det giver nogle pædagogiske og organisatoriske fordele, men i lige så høj grad fordi der gennem en samling kan skabes et nyt attraktivt studiemiljø blandt de unge. Håbet er, at studiemiljøet vil stimulere flere unge til at fuldføre en ungdomsuddannelse og få mod på en videregående uddannelse. 2) Livslang læring systematisk efteruddannelse til allerede beskæftigede Arbejdsstyrkens vidensniveau skal matche både de bestående og kommende virksomheders behov. Bornholms Vækstforum vil derfor medvirke til, at der udvikles et analysegrundlag for, at der overordnet og konkret i de enkelte virksomheder foretages strategisk uddannelsesplanlægning på Bornholm. 16

17 Koordineret og styrket kompetenceudvikling Bornholms Vækstforum vil arbejde for at styrke og videreudvikle rådgivningen om mulighederne for kompetenceudvikling og styrke virksomhedernes brug af systematisk uddannelsesplanlægning. det nyetablerede VEU-Center Region Hovedstaden og Bornholm, der fremover skal fungere som indgang for de bornholmske virksomheder til kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning i bredeste forstand. Det betyder, at Vækstforum vil støtte, at Kompetenceforum Bornholm indgår i Lederudvikling i bornholmske virksomheder Bornholms Vækstforum vil arbejde for, at bornholmske virksomhedsledere har mulighed for fortsat videreudvikling gennem målrettede lederudviklings- og uddannelsestilbud. Der skal også sættes fokus på strategisk ledelse og tages initiativ til en kampagne målrettet virksomhedernes ledelse omkring udvikling af morgendagens arbejdsstyrke. 3) Opkvalificering af ufaglærte og ledige til faglærte jobs Det bornholmske arbejdsmarked vil i løbet af en kortere årrække opleve en mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for en række fagområder. For at modvirke dette skal ufaglærte og ledige derfor opkvalificeres. Sammen med den øvrige uddannelses- og efteruddannelsesindsats og suppleret med ekstern rekrutteringsindsats skal dette kunne sikre kvalificeret arbejdskraft i tilstrækkelig omfang i fremtiden. 4) Uddannelse som erhverv Der skal være en bred vifte af uddannelsestilbud på Bornholm målrettet de unge, som vælger at blive på øen, og dem der vælger at flytte til øen. Det gælder både erhvervsrettede ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. På Bornholm er der gode forudsætninger for at tilbyde unikke uddannelser eller moduler i en uddannelse, hvis hovedforløb udbydes i andre dele af landet. Det kan fx være inden for test af miljørigtige energi, havmiljø- og fiskeriområdet, arkæologi geologi samt naturformidling. Også undervisning i ekstremsportsaktiviteter som løb, klatring, kajak mv. kan med fordel tage afsæt i den bornholmske natur. 17

18 Med udgangspunkt i traditionerne for design og produktion af kunsthåndværk i høj kvalitet vil Vækstforum arbejde for at Danmarks Designskole udvider sit engagement på Bornholm. Det kan fx være samarbejde med metalbranchen om industrielt design og produktudvikling. Strategiske delmål 95 procent af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse inden 10 år efter grundskolen (baseret på UVMs profilmodel) 50 procent af en årgang gennemfører en videregående uddannelse inden 15 år efter grundskolen (baseret på UVMs profilmodel) Antallet af ufaglærte ledige og beskæftigede, der enten uddannes eller omskoles til faglærte, øges med 20 procent i forhold til 2010 niveau. 50 procent af øens virksomheder arbejder med strategisk kompetenceudvikling i forhold til 2010 niveau. 18

19 Bornholm som grøn test-ø Vækstforum vil arbejde for at tilbyde attraktive faciliteter til at måle den samfundsmæssigt gavnlige effekt af teknologier inden for reducering af vand- og energiforbrug. Bornholms forbrug af knappe ressourcer som energi og vand skal nedbringes. Vores fysiske påvirkning på verden omkring skal formindskes, og vi skal udnytte vores potentialer til at eksportere viden om fremtidens løsninger. Bornholms Vækstforum besluttede allerede i 2007 visionen Bright Green Island 2014, og siden har Bornholms Regionskommunes energistrategi 2025 Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm samt Vækstforums energistrategi Implementering af mere grøn energi banet vejen for nye grønne løsninger og planer for Bornholm. Tilsvarende har også regeringen i sine strategier og senest Klimakommissionen sat spot på behovet for at nedbringe forbruget af fossile brændsler kombineret med behovet for at udvikle mere vedvarende energi samt ressourcebesparende produktioner. Potentialer Vækstforum ønsker fortsat at rette sin indsats mod at imødekomme disse behov og ser en oplagt mulighed for at kombinere bornholmske kompetencer og interesser med den globale opmærksomhed, der i øjeblikket hviler på klima og miljø. Bornholm er yderst attraktiv som testsamfund på grund af sin geografiske afgrænsning og dermed unikke muligheder for at måle en samfundsmæssig effekt kombineret med sin lange tradition for genbrug og vedvarende energi. Det har flere danske og udenlandske virksomheder og videnskabscentre allerede set og udnyttet fordelene ved. Vækstforum vil støtte, at potentialerne udvikles med det formål at tiltrække udviklingsorienterede virksomheder og medarbejdere, herunder unge, til øens virksomheder. Med et øget fokus fra øens virksomheder på de grønne teknologier og klyngesamarbejde, samt tiltrækning af nye green tech virksomheder, er der basis for at opdyrke en ny forretningsmulighed, som bygger på de bornholmske styrker. Her har vi gode traditioner for at have fokus på teknologier til at reducere vand- og energiforbruget og dermed virksomheders og forbrugeres miljø- og klimabelastning. Vi har også erfaringer 19

20 både med produktion af alternativ energi og med afprøvning af transportløsninger baseret på alternativ energi. Ikke mindst er Bornholm markedsførende inden for kompetenceudvikling i forbindelse med energivenligt byggeri. Disse kompetenceområder kan udvikles med henblik på systemeksport. Bornholm har forpligtet sig til vækst baseret på grøn innovation. Vækstforum ønsker at understøtte, at dette udnyttes til erhvervslivets og samfundsøkonomiens fordel: Verden efterspørger i stigende grad produkter og ydelser med lavt vand- og energiforbrug, minimal miljøpåvirkning samt social ansvarlighed. I denne sammenhæng ser Vækstforum store potentialer i Vugge-til-vugge konceptet og ønsker, at dette udforskes af bornholmske virksomheder, både i forhold til udvikling af produkter der bruges på bornholmsk jord som fx byggerier - men også i forhold til eksportprodukter. Strategiske delmål Øget værdiskabelse Øget antal Green Tech virksomheder Øget produktudvikling / innovation Øget systemeksport 20

21 Bornholm som oplevelses-ø Vækstforum vil arbejde for at skabe attraktive helårsjobs, der tager afsæt i naturen, kunsten og kulturhistorien, håndværket samt fødevarer og kulinaria. Oplevelsesøkonomien repræsenterer et anerkendt alternativ til begrænsningerne i den traditionelle produktinnovation. På Bornholm har vi alle muligheder for at omsætte tankerne bag oplevelsesøkonomien til nye produkter og serviceydelser. Vækstforum ønsker, at bornholmske virksomheder og institutioner samarbejder om at skabe nye værdikæder også på tværs af brancher. Således kan øens autentiske potentiale inden for natur-, gourmet- og kulturoplevelser realiseres kommercielt. En forudsætning for udvikling af oplevelseserhvervene er som i alle andre brancher: Viden. Men et forholdsvis lavt uddannelsesniveau og få attraktive jobs i branchen er en svaghed for den nødvendige udvikling af oplevelses-, kultur- og turismeområdet. Vækstforum støtter således initiativer, der gør det mere attraktivt at arbejde i branchen. Det kan ske ved at tilbyde uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter i perioder med mindre aktivitet. Ambitionen fra turismestrategien Bornholm I/S er intakt: Vi det vil sige attraktionerne, spisestederne, overnatningsstederne, bureauerne, organisationerne, regionskommunen og Vækstforum vil udvikle os og virke som var det én virksomhed: Turismevirksomheden Bornholm I/S. Ydermere skal den internationale bevågenhed, der i de seneste år er oplevet i forbindelse med flere kvalitetsarrangementer på bornholmsk grund, bruges som løftestang til endnu mere medieomtale af Bornholm som oplevelses-ø. Det forudsætter, at de bornholmske virksomheder bliver bedre til at danne fælles front i markedsføringen udadtil. Turismeklyngen der er et formelt samarbejde mellem flere hoteller har vist vejen frem ved at bruge den bornholmske overskuelighed positivt, og udnytte de tilstedeværende kompetencer til fælles fordel. Det har givet bedre økonomi og bedre oplevelser for gæsterne. 21

22 Unikke kvalitetsoplevelser som rejsemotiv Sjov og leg, læring og lejrskoler, det gode liv, fritidsrejser som cykel-, golf-, wellness-, gastronomi-, lystfisker-, kultur-, natur- og vandreture, Dette er blot nogle stikord til aktiviteter, der kan videreudvikles med det formål at øge turisters motiv til at vælge Bornholm som mål for rejsen. Således ønsker Vækstforum, at Bornholm bliver blandt de mest besøgte skandinaviske destinationer for gæster fra Danmark, Nordtyskland, Sverige, Norge og Polen på individuelt tilpassede ophold. Erhvervsturisme herunder især Bornholm som grøn test-ø skal supplere de igangværende initiativer for at nå det mål. Bornholm er kendt for en særdeles attraktiv natur, som mange kommer for at opleve. Vækstforum ønsker derfor at anvende naturen som fundament for flere attraktive oplevelser evt. i et projekt, der omfatter samarbejde mellem foreninger og erhvervslivet. Unikke kvalitetsoplevelser i kulturinstitutioner og attraktioner Langt de fleste turister er gengangere, og derfor er det nødvendigt, at de bornholmske attraktioner og kulturinstitutioner til stadighed fornyes og udvikles, så der øen altid byder på nye oplevelser. Her er det aktuelle nøgleord interaktivitet. Erfaringerne viser, at der er behov for løbende nyudvikling af oplevelsesprodukter, hvor de besøgende selv kan være med. Bornholms Vækstforum ønsker økonomisk bæredygtige helårsattraktioner og vil støtte udvikling af mere lønsomme oplevelser gennem moderne servicefaciliteter og anvendelse af ny teknologi. Oplevelsesbranchen på Bornholms skal tilbyde Skandinaviens mest innovative og oplevelsesrige ferie- og erhvervsturismeprodukt, når det gælder natur- og kulturbaseret kystferie for familier og par samt mindre grupper, der søger innovative og kreative mødeaktiviteter. Oplevelsesøkonomi i produktionserhverv Kommercielle oplevelser er også design og formgivning i produktionserhverv. Flere smede og maskinvirksomheder, der tidligere hovedsageligt levede af fiskerierhvervet, er i dag i samarbejde med formgivere blevet såkaldte designsmede, der producerer løsninger i metal til private hjem, virksomheder og byggerier. Det er et godt eksempel på virksomheder, der på trods af at have mistet det oprindelige kundegrundlag, har formået at forene egne traditionelle kompetencer med nye. 22

23 Strategiske delmål Udvidelse af sæsonen Flere turister, samt øget døgnforbrug pr. besøgende Økonomisk bæredygtige helårs attraktioner Bevarelse og skabelse nye attraktive jobs inden for oplevelsesøkonomien 23

24 Retningslinjer for gennemførelse Prioritering af midler til aktiviteter der understøtter strategien Vækstforum råder ikke selv over midler til erhvervsfremme, men har til opgave at indstille, at projekter, der er i overensstemmelse med Erhvervsudviklingsstrategien, kan opnå tilskud fra EU's strukturfonde eller fra den regionale pulje af udviklingsmidler. Strukturfondene administreres af staten og de regionale midler af kommunalbestyrelsen. Vækstforums anbefaling er en betingelse for at opnå tilskud, og strategien er således et prioriteringsredskab i forbindelse med bevilling af midler. Midlerne kan anvendes som medfinansiering til erhvervsfremmende aktiviteter, som erhvervslivet ikke selv har mulighed for at finansiere fuldt ud. På baggrund af en konkret ansøgning, vil Vækstforum vurdere i hvor høj grad, det er sandsynliggjort, at effekten af projektets aktiviteter på sigt vil bidrage til realisering af Vækstforums overordnede mål, og at effekten vil række ud over projektperioden. Derudover indstiller Bornholms Vækstforum også udviklingsmidler til anvendelse inden for uddannelsesområdet og kulturområdet, som det fremgår af oversigten på side 26. Handlingsplaner Gennem årlige handlingsplaner vil Vækstforum sikre, at processen mod at nå målene sker systematisk og tilpasset samfundskonjunkturerne. Handlingsplanerne tager derfor udgangspunkt i erhvervsudviklingsstrategien men giver også rum for nye muligheder, som måtte opstå undervejs - så længe de ligger inden for strategiens overordnede rammer. Projektvurdering Overordnet vil Vækstforum satse på projekter, der giver størst mulig effekt. Projektvurderingen i forbindelse med behandling af ansøgninger, er således baseret på Erhvervs- og Byggestyrelsens anbefalinger om: Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte mål de såkaldte SMART-mål. Evaluering skal fungere som styringsredskab. Både på projektplan og på programplan. Derfor udvider vi SMART til SMARTEE, idet de sidste E er står for evaluering og ejerskab. Ejerskabet til projektet skal så vidt muligt også forankres bredt i erhvervslivet, så det ikke blot er en snæver 24

25 kreds i erhvervslivet, der får gavn af midlerne. Det skal dog ikke afskære enkeltvirksomheder fra at søge midler, såfremt det falder inden for denne strategis rammer. Bedste operatør løser opgaven til den bedste pris Vækstforums aktiviteter er finansieret af offentlige midler, og vi har således en lovbunden forpligtelse til at sikre, at der altid leveres den bedste kvalitet til prisen. Det betyder, at projekterne i handlingsplanerne vil blive udbudt på konkurrencelignende vilkår mellem egnede operatører. Overvågning af vækstvilkår Vækstforum overvåger løbende de regionale vækstvilkår. Materialet offentliggøres i Bornholms barometer via hjemmesiden: brk.dk/vaekstforum Vækstforum kan også iværksætte konkrete analysearbejder forud for en større projektansøgning for at sikre et bedre beslutningsgrundlag. Bornholm er sammen med de fem øvrige vækstfora samt beskæftigelsesregionerne partner i udvikling af fremskrivningsmodeller. Modellerne leveres af Center for Regional og Turismeforskning (CRT) i samarbejde med Danmarks Statistik. Kommunikation og dialog Vækstforums arbejde bygger på ønsket om en bred og dyb forankring i erhvervslivet. Befolkningen i almindelighed skal tilbydes mest mulig åbenhed om alle aktiviteter via hjemmeside og via dagspressen. Kommunikationen sker derfor ad hoc gennem pressemeddelelser, der også kan rettes mod landsdækkende medier. Jf. lovgivningen kan Vækstforum indstille midler til erhvervsfremmende initiativer inden for: Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder regionale kompetencer Vækst og udvikling i turismeerhvervet Udviklingsaktiviteter i yderområder 25

26 Finansiering Bornholms Vækstforum kan i indstille anvendelse af 40,1 mio. kr. fordelt med 26,5 mio. kr. under EU's Strukturfonde, der indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, og godt 13,6 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler, der indstilles til kommunalbestyrelsen / Økonomi- og Erhvervsudvalget. Disse midler fordeler sig som følger EU s Socialfond EU's Regionalfond Pulje til udvikling af uddannelsesområdet Pulje til udvikling af kulturområdet Frie puljemidler til regional udvikling 10,5 mio. kr. 16,0 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,2 mio. kr. 9,0 mio. kr. Herudover vil der kunne ske en matchning af de regionale midler med en række øvrige lokale, nationale og internationale midler. Den lokale aktionsgruppe (LAG en) forventes at disponere over følgende midler, der også vil kunne understøtte realiseringen af dele af erhvervsudviklingsstrategien: Landdistriktsudvikling Fiskeriprogrammet ca. 8,6 mio. kr. ca. 6,0 mio. kr. Desuden tilbyder Bornholms Erhvervsfond fordelagtige lånemuligheder. 26

27 Dokumenter der er forbundet med erhvervsudviklingsstrategien Sammen med erhvervsudviklingsstrategien er der andre strategier, planer og politikker, der er rammeskabende for vækst og udvikling på Bornholm. Disse er blandt andet: Bornholms Regionskommune arkitekturpolitik (Under udarbejdelse) Med vedtagelse af den Regionale udviklingsplan 2008 Visioner om det gode liv på Bornholm ønsker kommunalbestyrelsen, at øen skal tilføres nye boligformer og ny arkitektur gennem arkitekturpolitik. Vækstforums Bygge og Anlægsklynge deltager i arbejdet. Bornholms Regionskommunes mål og budget Bornholms Kommunalbestyrelses Visioner og strategiske mål for valgperioden er indarbejdet i strategiens fire indsatsområder. Brandingstrategi Nærværende strategi er koblet til Bornholms Brandingstrategi MERE Bornholm og herunder visionen Bornholm Bright Green Island 2014 gennem visionen og indsatsområdet Grøn test-ø. Se mere: Energistrategier Målene fra regionskommunens Energistrategi 2025 Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm samt Bornholms Vækstforums Energistrategi Implementering af mere grøn energi er integreret i indsatsområdet Grøn test-ø. EU s 2020 strategi Europa strategien fokuserer på tre områder: Intelligent vækst, bæredygtig vækst samt inklusiv vækst. Erhvervsudviklingsstrategiens fokus på projekter, der medfører øget innovation, øget energieffektivitet samt øget beskæftigelse og uddannelse knytter den dermed til Europa strategien. Globaliseringsstrategien Under overskriften Fremgang, fornyelse og tryghed har regeringen sat mål for udviklingen i Danmark. Målet er en stærk konkurrencekraft, så vi fortsat hører til blandt de 27

28 rigeste lande i verden, og en stærk sammenhængskraft, så vi fortsat har et trygt samfund uden store skel. Regeringens strategi indeholder 350 konkrete initiativer. Globaliseringsstrategien og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er fælles udgangspunkt for den årlige partnerskabsaftale forhandling. Se mere: Kommuneplan Kommuneplanen indeholder kommunalbestyrelsens overordnede politiske mål for en del af udviklingen på Bornholm, og retningslinjer og rammer for, hvordan disse mål opnås ved regionskommunens administration, drift og detailplanlægning. I planen behandles f.eks. emner som: offentlig service, boliger, byggeri, erhverv, trafik, rekreation og friluftsliv, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og forsyning. Kommuneplanen udgør bindeleddet mellem statens og regionskommunens overordnede planer, herunder den regionale udviklingsplan og de andre planer regionskommunen har for enkelte emner og geografiske områder. Se mere: Partnerskabsaftale Partnerskabsaftalekonstruktionen er også et redskab til gennemførelse af strategien. Partnerskabsaftalen indeholder de emner, som Vækstforum og regeringen er enige om at gennemføre som følge af de årlige forhandlinger mellem de to parter. Se mere: Regional udviklingsplan Den regionale udviklingsplan (RUP en) for Bornholm er kommunalbestyrelsens visioner for det gode liv på Bornholm. RUP en blev vedtaget i 2008 og fungerer som overliggeren for den øvrige strategi og politikudvikling. Se mere: Turismestrategi Bornholms Turismestrategi Bornholm I/S er Vækstforums strategi for udviklingen i den bornholmske turismesektor. Se mere: Østersøstrategi Tekst kommer senere 28

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008 Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet Handlingsplan 2008 Bornholms Vækstforum Vedtaget den 12. december 2007 1 Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Bornholms Regionskommune/Regional Udvikling

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Bilag til Udviklingskontrakt mellem Bornholms Vækstforum/Bornholms Regionskommune og Bornholms Akademi HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Indstillet af Bornholms Vækstforum den XX.XX.XXX

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 10. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 10. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet Bornholms Vækstforum Handlingsplan 10 Fra strategi til mål Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 23. november 2009 Der er efterfølgende foretaget enkelte

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi 2007 2010. Det unikke Bornholm. Vækst via kreativitet og kvalitet!

Erhvervsudviklingsstrategi 2007 2010. Det unikke Bornholm. Vækst via kreativitet og kvalitet! Erhvervsudviklingsstrategi 2007 2010 Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet! Bornholms Vækstforum Februar 2007 1 Forord...3 2 Udgangspunkt, vision og målsætninger...4 3 Vækst på Bornholm...7

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

regionerne en region i udvikling

regionerne en region i udvikling eu & regionerne EU & BORNHOLM en region i udvikling eu-bornholm.indd 1 26-09-2011 11:49:51 EU er også lokalpolitik, og lokalpolitik er også EU-politik. EU har stor betydning for lokalområderne i Danmark;

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Handlingsplan 2013. Bornholms Akademi. for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø BILAG 13

Handlingsplan 2013. Bornholms Akademi. for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø BILAG 13 BILAG 13 Bornholms Akademi Kompetenceudvikling og uddannelse Bornholms Vækstforum 26. november 2012 Handlingsplan 2013 for Bornholms Vækstforum Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø Vedtaget

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere