Bright Green Island. Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bornholm, en grøn vækst ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bright Green Island. Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014. Bornholm, en grøn vækst ø"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst ø Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø

2 Udgivet af Bornholms Vækstforum den xx.xx.2010 Yderligere information: Vækstforumsekretariatet Regional Udvikling Ullasvej 23, 3700 Rønne,

3 Indhold Forord... 4 Rammevilkår... 6 Mission og vision... 7 Mål... 9 Strategiske indsatsområder Bornholm som erhvervs-ø Bornholm som uddannelses-ø Bornholm som grøn test-ø Bornholm som oplevelses-ø Retningslinjer for gennemførelse Finansiering Dokumenter der er forbundet med erhvervsudviklingsstrategien

4 Forord Behovet for at skabe økonomisk vækst og udvikling på Bornholm er ikke blevet mindre. Omvendt har mulighederne måske aldrig været større. Denne strategi er henvendt til hele det bornholmske samfund, men særligt til de virksomheder og organisationer, der ønsker at samarbejde om at skabe økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst gennem udviklingsprojekter. Det bornholmske samfund og arbejdsmarked er en del af den globaliserede verden, hvor vækstmulighederne kan synes uendelige for dem, der formår at markere sig med særlige evner, produkter eller services. Bornholms Vækstforum har taget den udfordring op og fortsætter en offensiv kurs for vækst og udvikling. Med denne strategi for perioden vil vi koncentrere os om at forene erhvervsudviklingsaktiviteterne: Det vil sige, at frem for at tænke i snævre interesser skal behovene på uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet, mulighederne i oplevelsesøkonomien og behovene for bæredygtige produkter og produktioner understøtte hinanden mest muligt. Samtidig vil vi signalere, at de største vækstmuligheder findes på det internationale marked, og at vi betragter det bornholmske samfund som en del af dette. På den baggrund er strategiens overordnede vision: Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst-ø Mission og visionen uddybes fra side 7 og frem. Strategiske indsatsområder Visionen kommer til udtryk gennem fire strategiske indsatsområder, der tilsammen skal styrke det bornholmske erhvervslivs potentiale: Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Indsatsområderne tager udgangspunkt i såvel erhvervslivets muligheder og behov som kommunalbestyrelsens visioner samt naturligvis erfaringerne fra den tidligere periode i Bornholms Vækstforum. Derudover bygger strategien og senere handlingsplanerne på viden fra casestudier om erhvervsudvikling i områder, som er sammenlignelige med bornholmske forhold. Med denne strategi er linjen lagt for en ny periode med aktive projekter. Vi vil lægge stor vægt på indsatser, der går på tværs af de fire indsatsområder for at kunne skabe

5 de største synergieffekter. Det vil komme til udtryk i Vækstforums årlige handlingsplaner, som udarbejdes i tæt dialog med erhvervsfremmeorganisationerne. Rammevilkår Vækstforums overordnede målsætning er at bidrage til at bevare Bornholm som et helt samfund med attraktive boligforhold, uddannelsesmuligheder og arbejds- og erhvervsvilkår. Men den bornholmske erhvervs- og samfundsudvikling er, ligesom alle andre steder, underlagt udefrakommende rammebetingelser: Som ø-samfund er transporten til landene omkring os vital for både befolkning og erhvervsliv. Uddannelsesmulighederne er i særlig fokus, idet viden, innovation og iværksætteri er vigtige forudsætninger for den nødvendige værdiskabelse, der kan bidrage til at knække de dystre prognoser for økonomisk vækst og dermed opretholde vores velfærdsniveau. Ansvaret for både transport og uddannelse er placeret på regeringsniveau. Men selvom Vækstforum jf. lovgivningen kun har ringe indflydelse på dette, vil vi dog alligevel presse på over for den til enhver tid siddende regering med henblik på at opnå tilfredsstillende vilkår sammenlignet med erhvervslivet i resten af Danmark. Forankring Strategien er blevet til i en løbende dialog mellem Vækstforum, erhvervslivet og erhvervsfremmeaktørerne i løbet af sommeren Det er vores forventning, at denne proces nu vil resultere i et tilsvarende dybt og bredt ejerskab til målsætningerne. For det er en forudsætning for en succesfuld realisering, at alle bakker op om de projekter, der igangsættes i løbet den kommende fireårsperiode. Samtidig skal disse understøtte hinanden og gå tværs af de strategisk udvalgte indsatsområder, således at der kan opnås de maksimale synergieffekter. Lars Nørby Johansen Formand for Bornholms Vækstforum Winni Grosbøll Næstformand, borgmester 5

6 Rammevilkår Erhvervsudviklingen på Bornholm er i sagens natur underlagt noget anderledes rammevilkår end dem, der gælder for den øvrige del af Region Hovedstaden. Dette faktum er en af hovedårsagerne til, at Bornholms Regionskommune i forbindelse med strukturreformen blev tildelt særlige regionale beføjelser, herunder et selvstændigt vækstforum. Vækstforum arbejder for at forbedre erhvervslivets vækstvilkår. Dog er der enkelte rammevilkår som ligger ud over erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder. Nedenfor er alle relevante rammevilkår beskrevet. Bornholmske politikere, embedsmænd og erhvervsliv vil løbende arbejde for at forbedre disse. Trafikal tilgængelighed Lavere priser for biler og gods, mulighed for bedre færgebetjening mellem Bornholm og Tyskland samt bilfærge til Polen på helårsbasis. Koordineres af Trafikkontaktrådet Uddannelsesmiljø Etablering af nyt Campus for ungdoms- og videregående uddannelser samt taxameterordning der er tilpasset ø-forhold. Etablering af nye uddannelser i tilknytning til kulturinstitutioner. Koordineres af Bornholms Regionskommune (Regional Udvikling) i samarbejde med Bornholms Akademi og Campus Bornholm Højhastighed bredbånd Højhastighedsbredbånd til alle. Evt. gennem dispensation fra forsyningsregulativet hvorved den regionale energiforsyning kan udleje sit fibernet til udbydere. Koordineres af Bornholms Regionskommune (Regional Udvikling) i samarbejde med Østkraft Erhvervsudvikling Forhøjelse af nuværende loft for offentlig erhvervsrådgivning samt Bornholm som fortsat målområde for EU s strukturfondsmidler , mindst svarende til de midler Bornholm modtager i indeværende strukturfondsperiode, Koordineres af Bornholms Regionskommune (Regional Udvikling) 6

7 Mission og vision På baggrund af de samfundsmæssige udfordringer globalisering, demografi mv. og Bornholms styrker, har Vækstforum opstillet følgende mission, vision og mål for det strategiske arbejde. Mission Missionen beskriver det, som Vækstforums gør for at nå sin vision/langsigtede mål. Mulighederne er afgrænset i erhvervsfremmeloven, der blandet skal sikre, at aktiviteterne er til gavn for erhvervsudvikling og beskæftigelse. Helt overordnet arbejder vækstforum for At skabe optimale betingelser for virksomheder, organisationer og borgere, der skaber bæredygtig vækst på Bornholm. På et mere konkret niveau er vækstforums mission: Strategiudvikling og prioritering af midler, der understøtter strategien Overvågning af vækstvilkår Vækstforums mission uddybes på side 24 i afsnittet Retningslinjer for gennemførelse. Vision Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst-ø Vækstforum vil signalere, at det bornholmske samfund ønsker at tage del i globaliseringen gennem partnerskaber, men udgangspunkt i vores nuværende og fremtidige styrker. Derfor den engelske titel. Den overordnede vision er Bornholm som et bæredygtigt samfund i alle forhold: Økonomisk vækst ved et minimalt forbrug af verdens knappe ressourcer. Bright/ signalerer, at vi vil satse på at udbygge og udvikle intelligente løsninger på komplekse udfordringer, og at vi vil tilbyde at dele disse med omverdenen. 7

8 Bright Green/ Grøn signalerer, at vi ser Bornholms rolle, med vores forudsætninger og styrker, som værende en aktiv deltager i den danske Clean Tech-satsning, mod salgbare produkter og services inden for grønne teknologier. Grøn Vækst signalerer, at grøn og vækst ikke er hinandens modsætninger, men kan kombineres ved intelligente løsninger inden for samfunds- og produktudvikling i bred forstand herunder kommercielle oplevelser. 8

9 Mål Vækstforums overordnede vision for Bornholm, er: Bornholm, en grøn vækst ø. Altså vækst ved egen kraft og med et minimalt forbrug af verdens knappe ressourcer. For at nå den vision er de væsentligste mål på vejen, at vi får genereret en større værdiskabelse og dermed øget udbuddet af jobs. Vi skal sikre tilpas udbud af arbejdspladser, således at der kan tilbydes beskæftigelse på alle tider af året til alle bornholmere. Øget værdiskabelse sker gennem innovation, der resulterer i nye produkter eller serviceydelser. Forudsætningen for at kunne øge innovation er en både tilstrækkelig og kvalificeret arbejdsstyrke. Med udgangspunkt i vores forudsætninger og styrker vil Vækstforum skabe grobund for en innovationskultur gennem uddannelsessystemet. 9

10 Figuren viser en forenklet måde at nå visionen ved hjælp af først at sikre den nødvendige arbejdsstyrke til at øget innovationen, som kan resultere i øget værdiskabelse og øget antallet af jobs. Dermed når vi målet om Bornholm, en grøn vækst-ø.

11 11

12 Strategiske indsatsområder For at nå vores mål vil Bornholms Vækstforum konkret opfordre til samarbejde gennem indsatser fordelt på fire særlige områder. Bornholm som erhvervs-ø (side 13) Et godt erhvervsklima er fundamentet for videndeling, videnopbygning og dermed bedre mulighed for innovation. Det bornholmske erhvervsliv er præget af flere små virksomheder, der ofte har gensidigt gavn af at samarbejde. Klyngesamarbejdet er kommet godt fra start og skal videreudvikles, så endnu flere virksomheder får styrket deres innovationsevne i samarbejde med hinanden. Derfor er proaktiv erhvervsfremme, klyngeudvikling og koordinering blandt nøgleordene i dette indsatsområde, ligesom internationalisering og globalisering med henblik på eksport. Bornholm som uddannelses-ø (side 15) Uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse er snævert forbundet. Det er Vækstforums mål, at alle skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst halvdelen af en årgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Derudover er livslang læring, kreativitet, innovation, iværksætteri og internationalisering blandt nøgleordene i dette indsatsområde. Bornholm som grøn test-ø (side 19) Ø-samfundets lukkede kredsløb af energi- og vandforbrug gør Bornholm til et unikt sted at teste effekterne af energibesparende projekter, hvilket kan tiltrække jobs og internationale virksomheder. Moderne testfaciliteter, grøn kompetenceudvikling samt energieffektivisering er blandt nøgleordene i dette indsatsområde. Bornholm som oplevelses-ø (side 21) Det bornholmske image er forbundet med unikke kvalitetsoplevelser. Konceptudvikling af attraktioner, fødevarer, andre oplevelser, der forstærker Bornholms image samt kompetenceudvikling og netværksaktiviteter er blandt nøgleordene i dette indsatsområde ligesom design og æstetik. 12

13 Bornholm som erhvervs-ø Vækstforum vil arbejde for innovation, videndeling samt styrkelse af erhvervslivets internationale relationer. Vækstforum har allerede taget første skridt til en mere offensiv og proaktiv erhvervsfremmeindsats ved at samle de offentlige erhvervsfremmeaktører under samme tag i Rønnes centrum: Én indgang Single Point of Entry der gør det let for virksomhedsledere og iværksættere at få den optimale rådgivning. Således har de bornholmske virksomheder adgang til en bred vifte af højt specialiserede og erfarne erhvervsfremmerådgivere i Væksthus Hovedstadsregionens gennem satellitkontoret i Rønne Single Point of Entry skal forsat være øens hoveddør til erhvervsrådgivning med henblik på at styrke virksomhedernes innovationsevne rettet mod produkter eller serviceydelser til kunder på det internationale/globale marked. På kompetenceudviklingsområdet har Undervisningsministeriet samlet indsatsen i et tilsvarende Single Point of Entry i Voksen- og EfterUddannelsescenter (VEU) Hovedstaden og Bornholm. VEU-centret skal servicere både de private og de offentlige virksomheder. Se desuden side 15. Single Point of Entry er det bornholmske erhvervslivs indgang til offentlig erhvervsfremme Viden og innovation i det bornholmske erhvervsliv Bornholms Vækstforum er opmærksom på den store betydning af viden og innovation som løftestang for udviklingen af øens erhvervsliv. Den bornholmske erhvervsstruktur er dog meget forskelligartet: Nogle bidrager til et højt niveau i forskning og udvikling, andre har en stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning, mens andre igen er kreative og bidrager til dynamik, innovation og iværksætteri i mindre skala. Samtidig er antallet af forsknings- og vidensinstitutioner på Bornholm meget begrænset. Derfor skal vi blive bedre til at udnytte de offentlige erhvervsfrem- 13

14 meordninger, der netop støtter videntilførsel til innovation i de små og mellemstore virksomheder. Den grundlæggende udfordring er at gøre det attraktivt for især de mange mindre virksomheder at deltage i samarbejder og netværk, der kan opveje ulempen ved at være lille virksomhed i den store globaliserede verden. Innovation en proces, som involverer flere mennesker. Det kræver både innovationskompetencer og tillid til samarbejdspartnere. Det er vigtigt at have indsigt i, hvad en innovationsproces er, hvordan den fungerer, og hvordan man bidrager. Hvis Bornholm skal udvikle en stærk erhvervs- og innovationskultur, er det en forudsætning, at flest mulige forstår innovationsbegrebet og har kompetencerne til at arbejde innovativt. Dette er naturligvis tæt forbundet med indsatsområdet Bornholms som uddannelsesø. Vækstforum ønsker særligt at fremme innovation, videndeling og opfølgning inden for miljørigtig energi samt oplevelser, med afsæt i det potentiale, som de enkelte deltagere repræsenterer. Vækstforum er dog også åbent for andre innovationsprojekter inden for fx velfærdsteknologier og produkter til nødhjælp, der spås et stort marked i løbet af de kommende 20 år. Strategiske delmål Øget værdiskabelse Øget antal innovative virksomheder Øget overlevelsesrate for virksomheder Øget eksport og internationale samarbejder Øget antal jobs 14

15 Bornholm som uddannelses-ø Vækstforum vil arbejde for et attraktivt uddannelsesmiljø, med en stærk iværksætter- og innovationskultur. Vækstforum ønsker at styrke uddannelsesniveauet på flere niveauer, fordi der er en klar sammenhæng mellem netop uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse. Bornholms Vækstforum har igangsat projekt Uddannelse til alle (UTA) i 2010 og vil som en opfølgning på dette stå i spidsen for en uddannelsesstrategi, som inddrager alle uddannelsesaktører på Bornholm. Vækstforums primære mål er at fastholde omfanget af og kvaliteten i de bornholmske uddannelser. Det sekundære mål er at udbygge mulighederne for at tilbyde flere unikke uddannelser, der kan tiltrække studerende uden for øen. Vækstforum vil tilstræbe, at udviklingen af uddannelsestilbuddene både hænger sammen med erhvervslivets behov og med initiativerne inden for test af grøn energi og udvikling af oplevelser på Bornholm. På grund af Bornholms demografi er behovet for særlige indsatser på uddannelsesområdet stort: Befolkningsunderlaget er generelt lille, hvorfor udbuddet af mellemlange og videregående uddannelser er lavt. Som i andre yderområder ligger det generelle uddannelses- og kompetenceniveau på Bornholm også noget lavere end landsgennemsnittet, bl.a. fordi de fleste unge og uddannelsessøgende forlader øen. Befolkningstallet falder fortsat, og det vil sige, at der vil blive færre til at indgå i arbejdsstyrken, og underlaget for uddannelserne bliver ringere. Med etableringen af Campus Bornholm, er vi kommet et vigtigt skridt videre i retning af at målrette indsatserne omkring grund-/ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og efteruddannelse. Campus Bornholm består i sin indledende fase af de tidligere institutioner Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm. Men det er planen at der skal indgå flere uddannelsesog erhvervsaktører i campusmiljøet. Miljøet i Campus Bornholm skal fungere som en attraktiv ramme for nye aktører, der ønsker at indgå i et innovativt og kreativt samarbejde omkring uddannelse på flere niveauer. 15

16 De fleste uddannelser retter sig kun mod job i den offentlige sektor. Der er således behov for at tiltrække især unge udefra til uddannelserne. Derudover står det bornholmske arbejdsmarked over for følgende udfordringer i de kommende år i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen: Mange vil i de kommende år nå pensionsalderen, og de kompetencer (uddannelse og erhvervserfaring), der på den måde bliver trukket ud af arbejdsmarkedet, skal erstattes af arbejdskraft med kompetencer på mindst tilsvarende niveau. Opkvalificering, omskoling og rådgivning af de ledige skal matche virksomhedernes efterspørgsel efter kvalifikationer. Virksomhedernes behov for ufaglært arbejdskraft er faldende, og kravene til medarbejdernes kompetencer er stigende. Derfor skal ufaglærte medarbejdere tilbydes mulighed for videre-/efteruddannelse. Bornholms Vækstforum ønsker at fremme konkrete indsatser på fire overordnede områder, der imødekommer de nævnte udfordringer. 1) Det generelle uddannelsesniveau Bornholms Vækstforum ønsker, at alle skal gennemføre en ungdomsuddannelse, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse, og at alle vil uddanne sig hele livet. Uddannelsessektoren på Bornholm skal bygge på et højt fagligt niveau, et tæt og innovativt samarbejde med de lokale virksomheder og en moderne pædagogik. Desuden skal sektoren ikke mindst udstråle en positiv ånd, som betyder, at eleverne får lagt kimen til livslang læring på et tidligt tidspunkt i livet. Det skal være sjovt at gå i skole. Vækstforum bakker op om arbejdet med at samle ungdomsuddannelserne i et campusmiljø. Dels fordi det giver nogle pædagogiske og organisatoriske fordele, men i lige så høj grad fordi der gennem en samling kan skabes et nyt attraktivt studiemiljø blandt de unge. Håbet er, at studiemiljøet vil stimulere flere unge til at fuldføre en ungdomsuddannelse og få mod på en videregående uddannelse. 2) Livslang læring systematisk efteruddannelse til allerede beskæftigede Arbejdsstyrkens vidensniveau skal matche både de bestående og kommende virksomheders behov. Bornholms Vækstforum vil derfor medvirke til, at der udvikles et analysegrundlag for, at der overordnet og konkret i de enkelte virksomheder foretages strategisk uddannelsesplanlægning på Bornholm. 16

17 Koordineret og styrket kompetenceudvikling Bornholms Vækstforum vil arbejde for at styrke og videreudvikle rådgivningen om mulighederne for kompetenceudvikling og styrke virksomhedernes brug af systematisk uddannelsesplanlægning. det nyetablerede VEU-Center Region Hovedstaden og Bornholm, der fremover skal fungere som indgang for de bornholmske virksomheder til kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning i bredeste forstand. Det betyder, at Vækstforum vil støtte, at Kompetenceforum Bornholm indgår i Lederudvikling i bornholmske virksomheder Bornholms Vækstforum vil arbejde for, at bornholmske virksomhedsledere har mulighed for fortsat videreudvikling gennem målrettede lederudviklings- og uddannelsestilbud. Der skal også sættes fokus på strategisk ledelse og tages initiativ til en kampagne målrettet virksomhedernes ledelse omkring udvikling af morgendagens arbejdsstyrke. 3) Opkvalificering af ufaglærte og ledige til faglærte jobs Det bornholmske arbejdsmarked vil i løbet af en kortere årrække opleve en mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for en række fagområder. For at modvirke dette skal ufaglærte og ledige derfor opkvalificeres. Sammen med den øvrige uddannelses- og efteruddannelsesindsats og suppleret med ekstern rekrutteringsindsats skal dette kunne sikre kvalificeret arbejdskraft i tilstrækkelig omfang i fremtiden. 4) Uddannelse som erhverv Der skal være en bred vifte af uddannelsestilbud på Bornholm målrettet de unge, som vælger at blive på øen, og dem der vælger at flytte til øen. Det gælder både erhvervsrettede ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. På Bornholm er der gode forudsætninger for at tilbyde unikke uddannelser eller moduler i en uddannelse, hvis hovedforløb udbydes i andre dele af landet. Det kan fx være inden for test af miljørigtige energi, havmiljø- og fiskeriområdet, arkæologi geologi samt naturformidling. Også undervisning i ekstremsportsaktiviteter som løb, klatring, kajak mv. kan med fordel tage afsæt i den bornholmske natur. 17

18 Med udgangspunkt i traditionerne for design og produktion af kunsthåndværk i høj kvalitet vil Vækstforum arbejde for at Danmarks Designskole udvider sit engagement på Bornholm. Det kan fx være samarbejde med metalbranchen om industrielt design og produktudvikling. Strategiske delmål 95 procent af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse inden 10 år efter grundskolen (baseret på UVMs profilmodel) 50 procent af en årgang gennemfører en videregående uddannelse inden 15 år efter grundskolen (baseret på UVMs profilmodel) Antallet af ufaglærte ledige og beskæftigede, der enten uddannes eller omskoles til faglærte, øges med 20 procent i forhold til 2010 niveau. 50 procent af øens virksomheder arbejder med strategisk kompetenceudvikling i forhold til 2010 niveau. 18

19 Bornholm som grøn test-ø Vækstforum vil arbejde for at tilbyde attraktive faciliteter til at måle den samfundsmæssigt gavnlige effekt af teknologier inden for reducering af vand- og energiforbrug. Bornholms forbrug af knappe ressourcer som energi og vand skal nedbringes. Vores fysiske påvirkning på verden omkring skal formindskes, og vi skal udnytte vores potentialer til at eksportere viden om fremtidens løsninger. Bornholms Vækstforum besluttede allerede i 2007 visionen Bright Green Island 2014, og siden har Bornholms Regionskommunes energistrategi 2025 Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm samt Vækstforums energistrategi Implementering af mere grøn energi banet vejen for nye grønne løsninger og planer for Bornholm. Tilsvarende har også regeringen i sine strategier og senest Klimakommissionen sat spot på behovet for at nedbringe forbruget af fossile brændsler kombineret med behovet for at udvikle mere vedvarende energi samt ressourcebesparende produktioner. Potentialer Vækstforum ønsker fortsat at rette sin indsats mod at imødekomme disse behov og ser en oplagt mulighed for at kombinere bornholmske kompetencer og interesser med den globale opmærksomhed, der i øjeblikket hviler på klima og miljø. Bornholm er yderst attraktiv som testsamfund på grund af sin geografiske afgrænsning og dermed unikke muligheder for at måle en samfundsmæssig effekt kombineret med sin lange tradition for genbrug og vedvarende energi. Det har flere danske og udenlandske virksomheder og videnskabscentre allerede set og udnyttet fordelene ved. Vækstforum vil støtte, at potentialerne udvikles med det formål at tiltrække udviklingsorienterede virksomheder og medarbejdere, herunder unge, til øens virksomheder. Med et øget fokus fra øens virksomheder på de grønne teknologier og klyngesamarbejde, samt tiltrækning af nye green tech virksomheder, er der basis for at opdyrke en ny forretningsmulighed, som bygger på de bornholmske styrker. Her har vi gode traditioner for at have fokus på teknologier til at reducere vand- og energiforbruget og dermed virksomheders og forbrugeres miljø- og klimabelastning. Vi har også erfaringer 19

20 både med produktion af alternativ energi og med afprøvning af transportløsninger baseret på alternativ energi. Ikke mindst er Bornholm markedsførende inden for kompetenceudvikling i forbindelse med energivenligt byggeri. Disse kompetenceområder kan udvikles med henblik på systemeksport. Bornholm har forpligtet sig til vækst baseret på grøn innovation. Vækstforum ønsker at understøtte, at dette udnyttes til erhvervslivets og samfundsøkonomiens fordel: Verden efterspørger i stigende grad produkter og ydelser med lavt vand- og energiforbrug, minimal miljøpåvirkning samt social ansvarlighed. I denne sammenhæng ser Vækstforum store potentialer i Vugge-til-vugge konceptet og ønsker, at dette udforskes af bornholmske virksomheder, både i forhold til udvikling af produkter der bruges på bornholmsk jord som fx byggerier - men også i forhold til eksportprodukter. Strategiske delmål Øget værdiskabelse Øget antal Green Tech virksomheder Øget produktudvikling / innovation Øget systemeksport 20

21 Bornholm som oplevelses-ø Vækstforum vil arbejde for at skabe attraktive helårsjobs, der tager afsæt i naturen, kunsten og kulturhistorien, håndværket samt fødevarer og kulinaria. Oplevelsesøkonomien repræsenterer et anerkendt alternativ til begrænsningerne i den traditionelle produktinnovation. På Bornholm har vi alle muligheder for at omsætte tankerne bag oplevelsesøkonomien til nye produkter og serviceydelser. Vækstforum ønsker, at bornholmske virksomheder og institutioner samarbejder om at skabe nye værdikæder også på tværs af brancher. Således kan øens autentiske potentiale inden for natur-, gourmet- og kulturoplevelser realiseres kommercielt. En forudsætning for udvikling af oplevelseserhvervene er som i alle andre brancher: Viden. Men et forholdsvis lavt uddannelsesniveau og få attraktive jobs i branchen er en svaghed for den nødvendige udvikling af oplevelses-, kultur- og turismeområdet. Vækstforum støtter således initiativer, der gør det mere attraktivt at arbejde i branchen. Det kan ske ved at tilbyde uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter i perioder med mindre aktivitet. Ambitionen fra turismestrategien Bornholm I/S er intakt: Vi det vil sige attraktionerne, spisestederne, overnatningsstederne, bureauerne, organisationerne, regionskommunen og Vækstforum vil udvikle os og virke som var det én virksomhed: Turismevirksomheden Bornholm I/S. Ydermere skal den internationale bevågenhed, der i de seneste år er oplevet i forbindelse med flere kvalitetsarrangementer på bornholmsk grund, bruges som løftestang til endnu mere medieomtale af Bornholm som oplevelses-ø. Det forudsætter, at de bornholmske virksomheder bliver bedre til at danne fælles front i markedsføringen udadtil. Turismeklyngen der er et formelt samarbejde mellem flere hoteller har vist vejen frem ved at bruge den bornholmske overskuelighed positivt, og udnytte de tilstedeværende kompetencer til fælles fordel. Det har givet bedre økonomi og bedre oplevelser for gæsterne. 21

22 Unikke kvalitetsoplevelser som rejsemotiv Sjov og leg, læring og lejrskoler, det gode liv, fritidsrejser som cykel-, golf-, wellness-, gastronomi-, lystfisker-, kultur-, natur- og vandreture, Dette er blot nogle stikord til aktiviteter, der kan videreudvikles med det formål at øge turisters motiv til at vælge Bornholm som mål for rejsen. Således ønsker Vækstforum, at Bornholm bliver blandt de mest besøgte skandinaviske destinationer for gæster fra Danmark, Nordtyskland, Sverige, Norge og Polen på individuelt tilpassede ophold. Erhvervsturisme herunder især Bornholm som grøn test-ø skal supplere de igangværende initiativer for at nå det mål. Bornholm er kendt for en særdeles attraktiv natur, som mange kommer for at opleve. Vækstforum ønsker derfor at anvende naturen som fundament for flere attraktive oplevelser evt. i et projekt, der omfatter samarbejde mellem foreninger og erhvervslivet. Unikke kvalitetsoplevelser i kulturinstitutioner og attraktioner Langt de fleste turister er gengangere, og derfor er det nødvendigt, at de bornholmske attraktioner og kulturinstitutioner til stadighed fornyes og udvikles, så der øen altid byder på nye oplevelser. Her er det aktuelle nøgleord interaktivitet. Erfaringerne viser, at der er behov for løbende nyudvikling af oplevelsesprodukter, hvor de besøgende selv kan være med. Bornholms Vækstforum ønsker økonomisk bæredygtige helårsattraktioner og vil støtte udvikling af mere lønsomme oplevelser gennem moderne servicefaciliteter og anvendelse af ny teknologi. Oplevelsesbranchen på Bornholms skal tilbyde Skandinaviens mest innovative og oplevelsesrige ferie- og erhvervsturismeprodukt, når det gælder natur- og kulturbaseret kystferie for familier og par samt mindre grupper, der søger innovative og kreative mødeaktiviteter. Oplevelsesøkonomi i produktionserhverv Kommercielle oplevelser er også design og formgivning i produktionserhverv. Flere smede og maskinvirksomheder, der tidligere hovedsageligt levede af fiskerierhvervet, er i dag i samarbejde med formgivere blevet såkaldte designsmede, der producerer løsninger i metal til private hjem, virksomheder og byggerier. Det er et godt eksempel på virksomheder, der på trods af at have mistet det oprindelige kundegrundlag, har formået at forene egne traditionelle kompetencer med nye. 22

23 Strategiske delmål Udvidelse af sæsonen Flere turister, samt øget døgnforbrug pr. besøgende Økonomisk bæredygtige helårs attraktioner Bevarelse og skabelse nye attraktive jobs inden for oplevelsesøkonomien 23

24 Retningslinjer for gennemførelse Prioritering af midler til aktiviteter der understøtter strategien Vækstforum råder ikke selv over midler til erhvervsfremme, men har til opgave at indstille, at projekter, der er i overensstemmelse med Erhvervsudviklingsstrategien, kan opnå tilskud fra EU's strukturfonde eller fra den regionale pulje af udviklingsmidler. Strukturfondene administreres af staten og de regionale midler af kommunalbestyrelsen. Vækstforums anbefaling er en betingelse for at opnå tilskud, og strategien er således et prioriteringsredskab i forbindelse med bevilling af midler. Midlerne kan anvendes som medfinansiering til erhvervsfremmende aktiviteter, som erhvervslivet ikke selv har mulighed for at finansiere fuldt ud. På baggrund af en konkret ansøgning, vil Vækstforum vurdere i hvor høj grad, det er sandsynliggjort, at effekten af projektets aktiviteter på sigt vil bidrage til realisering af Vækstforums overordnede mål, og at effekten vil række ud over projektperioden. Derudover indstiller Bornholms Vækstforum også udviklingsmidler til anvendelse inden for uddannelsesområdet og kulturområdet, som det fremgår af oversigten på side 26. Handlingsplaner Gennem årlige handlingsplaner vil Vækstforum sikre, at processen mod at nå målene sker systematisk og tilpasset samfundskonjunkturerne. Handlingsplanerne tager derfor udgangspunkt i erhvervsudviklingsstrategien men giver også rum for nye muligheder, som måtte opstå undervejs - så længe de ligger inden for strategiens overordnede rammer. Projektvurdering Overordnet vil Vækstforum satse på projekter, der giver størst mulig effekt. Projektvurderingen i forbindelse med behandling af ansøgninger, er således baseret på Erhvervs- og Byggestyrelsens anbefalinger om: Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte mål de såkaldte SMART-mål. Evaluering skal fungere som styringsredskab. Både på projektplan og på programplan. Derfor udvider vi SMART til SMARTEE, idet de sidste E er står for evaluering og ejerskab. Ejerskabet til projektet skal så vidt muligt også forankres bredt i erhvervslivet, så det ikke blot er en snæver 24

25 kreds i erhvervslivet, der får gavn af midlerne. Det skal dog ikke afskære enkeltvirksomheder fra at søge midler, såfremt det falder inden for denne strategis rammer. Bedste operatør løser opgaven til den bedste pris Vækstforums aktiviteter er finansieret af offentlige midler, og vi har således en lovbunden forpligtelse til at sikre, at der altid leveres den bedste kvalitet til prisen. Det betyder, at projekterne i handlingsplanerne vil blive udbudt på konkurrencelignende vilkår mellem egnede operatører. Overvågning af vækstvilkår Vækstforum overvåger løbende de regionale vækstvilkår. Materialet offentliggøres i Bornholms barometer via hjemmesiden: brk.dk/vaekstforum Vækstforum kan også iværksætte konkrete analysearbejder forud for en større projektansøgning for at sikre et bedre beslutningsgrundlag. Bornholm er sammen med de fem øvrige vækstfora samt beskæftigelsesregionerne partner i udvikling af fremskrivningsmodeller. Modellerne leveres af Center for Regional og Turismeforskning (CRT) i samarbejde med Danmarks Statistik. Kommunikation og dialog Vækstforums arbejde bygger på ønsket om en bred og dyb forankring i erhvervslivet. Befolkningen i almindelighed skal tilbydes mest mulig åbenhed om alle aktiviteter via hjemmeside og via dagspressen. Kommunikationen sker derfor ad hoc gennem pressemeddelelser, der også kan rettes mod landsdækkende medier. Jf. lovgivningen kan Vækstforum indstille midler til erhvervsfremmende initiativer inden for: Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder regionale kompetencer Vækst og udvikling i turismeerhvervet Udviklingsaktiviteter i yderområder 25

26 Finansiering Bornholms Vækstforum kan i indstille anvendelse af 40,1 mio. kr. fordelt med 26,5 mio. kr. under EU's Strukturfonde, der indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, og godt 13,6 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler, der indstilles til kommunalbestyrelsen / Økonomi- og Erhvervsudvalget. Disse midler fordeler sig som følger EU s Socialfond EU's Regionalfond Pulje til udvikling af uddannelsesområdet Pulje til udvikling af kulturområdet Frie puljemidler til regional udvikling 10,5 mio. kr. 16,0 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,2 mio. kr. 9,0 mio. kr. Herudover vil der kunne ske en matchning af de regionale midler med en række øvrige lokale, nationale og internationale midler. Den lokale aktionsgruppe (LAG en) forventes at disponere over følgende midler, der også vil kunne understøtte realiseringen af dele af erhvervsudviklingsstrategien: Landdistriktsudvikling Fiskeriprogrammet ca. 8,6 mio. kr. ca. 6,0 mio. kr. Desuden tilbyder Bornholms Erhvervsfond fordelagtige lånemuligheder. 26

27 Dokumenter der er forbundet med erhvervsudviklingsstrategien Sammen med erhvervsudviklingsstrategien er der andre strategier, planer og politikker, der er rammeskabende for vækst og udvikling på Bornholm. Disse er blandt andet: Bornholms Regionskommune arkitekturpolitik (Under udarbejdelse) Med vedtagelse af den Regionale udviklingsplan 2008 Visioner om det gode liv på Bornholm ønsker kommunalbestyrelsen, at øen skal tilføres nye boligformer og ny arkitektur gennem arkitekturpolitik. Vækstforums Bygge og Anlægsklynge deltager i arbejdet. Bornholms Regionskommunes mål og budget Bornholms Kommunalbestyrelses Visioner og strategiske mål for valgperioden er indarbejdet i strategiens fire indsatsområder. Brandingstrategi Nærværende strategi er koblet til Bornholms Brandingstrategi MERE Bornholm og herunder visionen Bornholm Bright Green Island 2014 gennem visionen og indsatsområdet Grøn test-ø. Se mere: Energistrategier Målene fra regionskommunens Energistrategi 2025 Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm samt Bornholms Vækstforums Energistrategi Implementering af mere grøn energi er integreret i indsatsområdet Grøn test-ø. EU s 2020 strategi Europa strategien fokuserer på tre områder: Intelligent vækst, bæredygtig vækst samt inklusiv vækst. Erhvervsudviklingsstrategiens fokus på projekter, der medfører øget innovation, øget energieffektivitet samt øget beskæftigelse og uddannelse knytter den dermed til Europa strategien. Globaliseringsstrategien Under overskriften Fremgang, fornyelse og tryghed har regeringen sat mål for udviklingen i Danmark. Målet er en stærk konkurrencekraft, så vi fortsat hører til blandt de 27

28 rigeste lande i verden, og en stærk sammenhængskraft, så vi fortsat har et trygt samfund uden store skel. Regeringens strategi indeholder 350 konkrete initiativer. Globaliseringsstrategien og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er fælles udgangspunkt for den årlige partnerskabsaftale forhandling. Se mere: Kommuneplan Kommuneplanen indeholder kommunalbestyrelsens overordnede politiske mål for en del af udviklingen på Bornholm, og retningslinjer og rammer for, hvordan disse mål opnås ved regionskommunens administration, drift og detailplanlægning. I planen behandles f.eks. emner som: offentlig service, boliger, byggeri, erhverv, trafik, rekreation og friluftsliv, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og forsyning. Kommuneplanen udgør bindeleddet mellem statens og regionskommunens overordnede planer, herunder den regionale udviklingsplan og de andre planer regionskommunen har for enkelte emner og geografiske områder. Se mere: Partnerskabsaftale Partnerskabsaftalekonstruktionen er også et redskab til gennemførelse af strategien. Partnerskabsaftalen indeholder de emner, som Vækstforum og regeringen er enige om at gennemføre som følge af de årlige forhandlinger mellem de to parter. Se mere: Regional udviklingsplan Den regionale udviklingsplan (RUP en) for Bornholm er kommunalbestyrelsens visioner for det gode liv på Bornholm. RUP en blev vedtaget i 2008 og fungerer som overliggeren for den øvrige strategi og politikudvikling. Se mere: Turismestrategi Bornholms Turismestrategi Bornholm I/S er Vækstforums strategi for udviklingen i den bornholmske turismesektor. Se mere: Østersøstrategi Tekst kommer senere 28