Bright Green Island. Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bornholm, en grøn vækst ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bright Green Island. Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014. Bornholm, en grøn vækst ø"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst ø Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø

2 Udgivet af Bornholms Vækstforum den xx.xx.2010 Yderligere information: Vækstforumsekretariatet Regional Udvikling Ullasvej 23, 3700 Rønne,

3 Indhold Forord... 4 Rammevilkår... 6 Mission og vision... 7 Mål... 9 Strategiske indsatsområder Bornholm som erhvervs-ø Bornholm som uddannelses-ø Bornholm som grøn test-ø Bornholm som oplevelses-ø Retningslinjer for gennemførelse Finansiering Dokumenter der er forbundet med erhvervsudviklingsstrategien

4 Forord Behovet for at skabe økonomisk vækst og udvikling på Bornholm er ikke blevet mindre. Omvendt har mulighederne måske aldrig været større. Denne strategi er henvendt til hele det bornholmske samfund, men særligt til de virksomheder og organisationer, der ønsker at samarbejde om at skabe økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst gennem udviklingsprojekter. Det bornholmske samfund og arbejdsmarked er en del af den globaliserede verden, hvor vækstmulighederne kan synes uendelige for dem, der formår at markere sig med særlige evner, produkter eller services. Bornholms Vækstforum har taget den udfordring op og fortsætter en offensiv kurs for vækst og udvikling. Med denne strategi for perioden vil vi koncentrere os om at forene erhvervsudviklingsaktiviteterne: Det vil sige, at frem for at tænke i snævre interesser skal behovene på uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet, mulighederne i oplevelsesøkonomien og behovene for bæredygtige produkter og produktioner understøtte hinanden mest muligt. Samtidig vil vi signalere, at de største vækstmuligheder findes på det internationale marked, og at vi betragter det bornholmske samfund som en del af dette. På den baggrund er strategiens overordnede vision: Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst-ø Mission og visionen uddybes fra side 7 og frem. Strategiske indsatsområder Visionen kommer til udtryk gennem fire strategiske indsatsområder, der tilsammen skal styrke det bornholmske erhvervslivs potentiale: Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Indsatsområderne tager udgangspunkt i såvel erhvervslivets muligheder og behov som kommunalbestyrelsens visioner samt naturligvis erfaringerne fra den tidligere periode i Bornholms Vækstforum. Derudover bygger strategien og senere handlingsplanerne på viden fra casestudier om erhvervsudvikling i områder, som er sammenlignelige med bornholmske forhold. Med denne strategi er linjen lagt for en ny periode med aktive projekter. Vi vil lægge stor vægt på indsatser, der går på tværs af de fire indsatsområder for at kunne skabe

5 de største synergieffekter. Det vil komme til udtryk i Vækstforums årlige handlingsplaner, som udarbejdes i tæt dialog med erhvervsfremmeorganisationerne. Rammevilkår Vækstforums overordnede målsætning er at bidrage til at bevare Bornholm som et helt samfund med attraktive boligforhold, uddannelsesmuligheder og arbejds- og erhvervsvilkår. Men den bornholmske erhvervs- og samfundsudvikling er, ligesom alle andre steder, underlagt udefrakommende rammebetingelser: Som ø-samfund er transporten til landene omkring os vital for både befolkning og erhvervsliv. Uddannelsesmulighederne er i særlig fokus, idet viden, innovation og iværksætteri er vigtige forudsætninger for den nødvendige værdiskabelse, der kan bidrage til at knække de dystre prognoser for økonomisk vækst og dermed opretholde vores velfærdsniveau. Ansvaret for både transport og uddannelse er placeret på regeringsniveau. Men selvom Vækstforum jf. lovgivningen kun har ringe indflydelse på dette, vil vi dog alligevel presse på over for den til enhver tid siddende regering med henblik på at opnå tilfredsstillende vilkår sammenlignet med erhvervslivet i resten af Danmark. Forankring Strategien er blevet til i en løbende dialog mellem Vækstforum, erhvervslivet og erhvervsfremmeaktørerne i løbet af sommeren Det er vores forventning, at denne proces nu vil resultere i et tilsvarende dybt og bredt ejerskab til målsætningerne. For det er en forudsætning for en succesfuld realisering, at alle bakker op om de projekter, der igangsættes i løbet den kommende fireårsperiode. Samtidig skal disse understøtte hinanden og gå tværs af de strategisk udvalgte indsatsområder, således at der kan opnås de maksimale synergieffekter. Lars Nørby Johansen Formand for Bornholms Vækstforum Winni Grosbøll Næstformand, borgmester 5

6 Rammevilkår Erhvervsudviklingen på Bornholm er i sagens natur underlagt noget anderledes rammevilkår end dem, der gælder for den øvrige del af Region Hovedstaden. Dette faktum er en af hovedårsagerne til, at Bornholms Regionskommune i forbindelse med strukturreformen blev tildelt særlige regionale beføjelser, herunder et selvstændigt vækstforum. Vækstforum arbejder for at forbedre erhvervslivets vækstvilkår. Dog er der enkelte rammevilkår som ligger ud over erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder. Nedenfor er alle relevante rammevilkår beskrevet. Bornholmske politikere, embedsmænd og erhvervsliv vil løbende arbejde for at forbedre disse. Trafikal tilgængelighed Lavere priser for biler og gods, mulighed for bedre færgebetjening mellem Bornholm og Tyskland samt bilfærge til Polen på helårsbasis. Koordineres af Trafikkontaktrådet Uddannelsesmiljø Etablering af nyt Campus for ungdoms- og videregående uddannelser samt taxameterordning der er tilpasset ø-forhold. Etablering af nye uddannelser i tilknytning til kulturinstitutioner. Koordineres af Bornholms Regionskommune (Regional Udvikling) i samarbejde med Bornholms Akademi og Campus Bornholm Højhastighed bredbånd Højhastighedsbredbånd til alle. Evt. gennem dispensation fra forsyningsregulativet hvorved den regionale energiforsyning kan udleje sit fibernet til udbydere. Koordineres af Bornholms Regionskommune (Regional Udvikling) i samarbejde med Østkraft Erhvervsudvikling Forhøjelse af nuværende loft for offentlig erhvervsrådgivning samt Bornholm som fortsat målområde for EU s strukturfondsmidler , mindst svarende til de midler Bornholm modtager i indeværende strukturfondsperiode, Koordineres af Bornholms Regionskommune (Regional Udvikling) 6

7 Mission og vision På baggrund af de samfundsmæssige udfordringer globalisering, demografi mv. og Bornholms styrker, har Vækstforum opstillet følgende mission, vision og mål for det strategiske arbejde. Mission Missionen beskriver det, som Vækstforums gør for at nå sin vision/langsigtede mål. Mulighederne er afgrænset i erhvervsfremmeloven, der blandet skal sikre, at aktiviteterne er til gavn for erhvervsudvikling og beskæftigelse. Helt overordnet arbejder vækstforum for At skabe optimale betingelser for virksomheder, organisationer og borgere, der skaber bæredygtig vækst på Bornholm. På et mere konkret niveau er vækstforums mission: Strategiudvikling og prioritering af midler, der understøtter strategien Overvågning af vækstvilkår Vækstforums mission uddybes på side 24 i afsnittet Retningslinjer for gennemførelse. Vision Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst-ø Vækstforum vil signalere, at det bornholmske samfund ønsker at tage del i globaliseringen gennem partnerskaber, men udgangspunkt i vores nuværende og fremtidige styrker. Derfor den engelske titel. Den overordnede vision er Bornholm som et bæredygtigt samfund i alle forhold: Økonomisk vækst ved et minimalt forbrug af verdens knappe ressourcer. Bright/ signalerer, at vi vil satse på at udbygge og udvikle intelligente løsninger på komplekse udfordringer, og at vi vil tilbyde at dele disse med omverdenen. 7

8 Bright Green/ Grøn signalerer, at vi ser Bornholms rolle, med vores forudsætninger og styrker, som værende en aktiv deltager i den danske Clean Tech-satsning, mod salgbare produkter og services inden for grønne teknologier. Grøn Vækst signalerer, at grøn og vækst ikke er hinandens modsætninger, men kan kombineres ved intelligente løsninger inden for samfunds- og produktudvikling i bred forstand herunder kommercielle oplevelser. 8

9 Mål Vækstforums overordnede vision for Bornholm, er: Bornholm, en grøn vækst ø. Altså vækst ved egen kraft og med et minimalt forbrug af verdens knappe ressourcer. For at nå den vision er de væsentligste mål på vejen, at vi får genereret en større værdiskabelse og dermed øget udbuddet af jobs. Vi skal sikre tilpas udbud af arbejdspladser, således at der kan tilbydes beskæftigelse på alle tider af året til alle bornholmere. Øget værdiskabelse sker gennem innovation, der resulterer i nye produkter eller serviceydelser. Forudsætningen for at kunne øge innovation er en både tilstrækkelig og kvalificeret arbejdsstyrke. Med udgangspunkt i vores forudsætninger og styrker vil Vækstforum skabe grobund for en innovationskultur gennem uddannelsessystemet. 9

10 Figuren viser en forenklet måde at nå visionen ved hjælp af først at sikre den nødvendige arbejdsstyrke til at øget innovationen, som kan resultere i øget værdiskabelse og øget antallet af jobs. Dermed når vi målet om Bornholm, en grøn vækst-ø.

11 11

12 Strategiske indsatsområder For at nå vores mål vil Bornholms Vækstforum konkret opfordre til samarbejde gennem indsatser fordelt på fire særlige områder. Bornholm som erhvervs-ø (side 13) Et godt erhvervsklima er fundamentet for videndeling, videnopbygning og dermed bedre mulighed for innovation. Det bornholmske erhvervsliv er præget af flere små virksomheder, der ofte har gensidigt gavn af at samarbejde. Klyngesamarbejdet er kommet godt fra start og skal videreudvikles, så endnu flere virksomheder får styrket deres innovationsevne i samarbejde med hinanden. Derfor er proaktiv erhvervsfremme, klyngeudvikling og koordinering blandt nøgleordene i dette indsatsområde, ligesom internationalisering og globalisering med henblik på eksport. Bornholm som uddannelses-ø (side 15) Uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse er snævert forbundet. Det er Vækstforums mål, at alle skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst halvdelen af en årgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Derudover er livslang læring, kreativitet, innovation, iværksætteri og internationalisering blandt nøgleordene i dette indsatsområde. Bornholm som grøn test-ø (side 19) Ø-samfundets lukkede kredsløb af energi- og vandforbrug gør Bornholm til et unikt sted at teste effekterne af energibesparende projekter, hvilket kan tiltrække jobs og internationale virksomheder. Moderne testfaciliteter, grøn kompetenceudvikling samt energieffektivisering er blandt nøgleordene i dette indsatsområde. Bornholm som oplevelses-ø (side 21) Det bornholmske image er forbundet med unikke kvalitetsoplevelser. Konceptudvikling af attraktioner, fødevarer, andre oplevelser, der forstærker Bornholms image samt kompetenceudvikling og netværksaktiviteter er blandt nøgleordene i dette indsatsområde ligesom design og æstetik. 12

13 Bornholm som erhvervs-ø Vækstforum vil arbejde for innovation, videndeling samt styrkelse af erhvervslivets internationale relationer. Vækstforum har allerede taget første skridt til en mere offensiv og proaktiv erhvervsfremmeindsats ved at samle de offentlige erhvervsfremmeaktører under samme tag i Rønnes centrum: Én indgang Single Point of Entry der gør det let for virksomhedsledere og iværksættere at få den optimale rådgivning. Således har de bornholmske virksomheder adgang til en bred vifte af højt specialiserede og erfarne erhvervsfremmerådgivere i Væksthus Hovedstadsregionens gennem satellitkontoret i Rønne Single Point of Entry skal forsat være øens hoveddør til erhvervsrådgivning med henblik på at styrke virksomhedernes innovationsevne rettet mod produkter eller serviceydelser til kunder på det internationale/globale marked. På kompetenceudviklingsområdet har Undervisningsministeriet samlet indsatsen i et tilsvarende Single Point of Entry i Voksen- og EfterUddannelsescenter (VEU) Hovedstaden og Bornholm. VEU-centret skal servicere både de private og de offentlige virksomheder. Se desuden side 15. Single Point of Entry er det bornholmske erhvervslivs indgang til offentlig erhvervsfremme Viden og innovation i det bornholmske erhvervsliv Bornholms Vækstforum er opmærksom på den store betydning af viden og innovation som løftestang for udviklingen af øens erhvervsliv. Den bornholmske erhvervsstruktur er dog meget forskelligartet: Nogle bidrager til et højt niveau i forskning og udvikling, andre har en stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning, mens andre igen er kreative og bidrager til dynamik, innovation og iværksætteri i mindre skala. Samtidig er antallet af forsknings- og vidensinstitutioner på Bornholm meget begrænset. Derfor skal vi blive bedre til at udnytte de offentlige erhvervsfrem- 13

14 meordninger, der netop støtter videntilførsel til innovation i de små og mellemstore virksomheder. Den grundlæggende udfordring er at gøre det attraktivt for især de mange mindre virksomheder at deltage i samarbejder og netværk, der kan opveje ulempen ved at være lille virksomhed i den store globaliserede verden. Innovation en proces, som involverer flere mennesker. Det kræver både innovationskompetencer og tillid til samarbejdspartnere. Det er vigtigt at have indsigt i, hvad en innovationsproces er, hvordan den fungerer, og hvordan man bidrager. Hvis Bornholm skal udvikle en stærk erhvervs- og innovationskultur, er det en forudsætning, at flest mulige forstår innovationsbegrebet og har kompetencerne til at arbejde innovativt. Dette er naturligvis tæt forbundet med indsatsområdet Bornholms som uddannelsesø. Vækstforum ønsker særligt at fremme innovation, videndeling og opfølgning inden for miljørigtig energi samt oplevelser, med afsæt i det potentiale, som de enkelte deltagere repræsenterer. Vækstforum er dog også åbent for andre innovationsprojekter inden for fx velfærdsteknologier og produkter til nødhjælp, der spås et stort marked i løbet af de kommende 20 år. Strategiske delmål Øget værdiskabelse Øget antal innovative virksomheder Øget overlevelsesrate for virksomheder Øget eksport og internationale samarbejder Øget antal jobs 14

15 Bornholm som uddannelses-ø Vækstforum vil arbejde for et attraktivt uddannelsesmiljø, med en stærk iværksætter- og innovationskultur. Vækstforum ønsker at styrke uddannelsesniveauet på flere niveauer, fordi der er en klar sammenhæng mellem netop uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse. Bornholms Vækstforum har igangsat projekt Uddannelse til alle (UTA) i 2010 og vil som en opfølgning på dette stå i spidsen for en uddannelsesstrategi, som inddrager alle uddannelsesaktører på Bornholm. Vækstforums primære mål er at fastholde omfanget af og kvaliteten i de bornholmske uddannelser. Det sekundære mål er at udbygge mulighederne for at tilbyde flere unikke uddannelser, der kan tiltrække studerende uden for øen. Vækstforum vil tilstræbe, at udviklingen af uddannelsestilbuddene både hænger sammen med erhvervslivets behov og med initiativerne inden for test af grøn energi og udvikling af oplevelser på Bornholm. På grund af Bornholms demografi er behovet for særlige indsatser på uddannelsesområdet stort: Befolkningsunderlaget er generelt lille, hvorfor udbuddet af mellemlange og videregående uddannelser er lavt. Som i andre yderområder ligger det generelle uddannelses- og kompetenceniveau på Bornholm også noget lavere end landsgennemsnittet, bl.a. fordi de fleste unge og uddannelsessøgende forlader øen. Befolkningstallet falder fortsat, og det vil sige, at der vil blive færre til at indgå i arbejdsstyrken, og underlaget for uddannelserne bliver ringere. Med etableringen af Campus Bornholm, er vi kommet et vigtigt skridt videre i retning af at målrette indsatserne omkring grund-/ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og efteruddannelse. Campus Bornholm består i sin indledende fase af de tidligere institutioner Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm. Men det er planen at der skal indgå flere uddannelsesog erhvervsaktører i campusmiljøet. Miljøet i Campus Bornholm skal fungere som en attraktiv ramme for nye aktører, der ønsker at indgå i et innovativt og kreativt samarbejde omkring uddannelse på flere niveauer. 15

16 De fleste uddannelser retter sig kun mod job i den offentlige sektor. Der er således behov for at tiltrække især unge udefra til uddannelserne. Derudover står det bornholmske arbejdsmarked over for følgende udfordringer i de kommende år i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen: Mange vil i de kommende år nå pensionsalderen, og de kompetencer (uddannelse og erhvervserfaring), der på den måde bliver trukket ud af arbejdsmarkedet, skal erstattes af arbejdskraft med kompetencer på mindst tilsvarende niveau. Opkvalificering, omskoling og rådgivning af de ledige skal matche virksomhedernes efterspørgsel efter kvalifikationer. Virksomhedernes behov for ufaglært arbejdskraft er faldende, og kravene til medarbejdernes kompetencer er stigende. Derfor skal ufaglærte medarbejdere tilbydes mulighed for videre-/efteruddannelse. Bornholms Vækstforum ønsker at fremme konkrete indsatser på fire overordnede områder, der imødekommer de nævnte udfordringer. 1) Det generelle uddannelsesniveau Bornholms Vækstforum ønsker, at alle skal gennemføre en ungdomsuddannelse, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse, og at alle vil uddanne sig hele livet. Uddannelsessektoren på Bornholm skal bygge på et højt fagligt niveau, et tæt og innovativt samarbejde med de lokale virksomheder og en moderne pædagogik. Desuden skal sektoren ikke mindst udstråle en positiv ånd, som betyder, at eleverne får lagt kimen til livslang læring på et tidligt tidspunkt i livet. Det skal være sjovt at gå i skole. Vækstforum bakker op om arbejdet med at samle ungdomsuddannelserne i et campusmiljø. Dels fordi det giver nogle pædagogiske og organisatoriske fordele, men i lige så høj grad fordi der gennem en samling kan skabes et nyt attraktivt studiemiljø blandt de unge. Håbet er, at studiemiljøet vil stimulere flere unge til at fuldføre en ungdomsuddannelse og få mod på en videregående uddannelse. 2) Livslang læring systematisk efteruddannelse til allerede beskæftigede Arbejdsstyrkens vidensniveau skal matche både de bestående og kommende virksomheders behov. Bornholms Vækstforum vil derfor medvirke til, at der udvikles et analysegrundlag for, at der overordnet og konkret i de enkelte virksomheder foretages strategisk uddannelsesplanlægning på Bornholm. 16

17 Koordineret og styrket kompetenceudvikling Bornholms Vækstforum vil arbejde for at styrke og videreudvikle rådgivningen om mulighederne for kompetenceudvikling og styrke virksomhedernes brug af systematisk uddannelsesplanlægning. det nyetablerede VEU-Center Region Hovedstaden og Bornholm, der fremover skal fungere som indgang for de bornholmske virksomheder til kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning i bredeste forstand. Det betyder, at Vækstforum vil støtte, at Kompetenceforum Bornholm indgår i Lederudvikling i bornholmske virksomheder Bornholms Vækstforum vil arbejde for, at bornholmske virksomhedsledere har mulighed for fortsat videreudvikling gennem målrettede lederudviklings- og uddannelsestilbud. Der skal også sættes fokus på strategisk ledelse og tages initiativ til en kampagne målrettet virksomhedernes ledelse omkring udvikling af morgendagens arbejdsstyrke. 3) Opkvalificering af ufaglærte og ledige til faglærte jobs Det bornholmske arbejdsmarked vil i løbet af en kortere årrække opleve en mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for en række fagområder. For at modvirke dette skal ufaglærte og ledige derfor opkvalificeres. Sammen med den øvrige uddannelses- og efteruddannelsesindsats og suppleret med ekstern rekrutteringsindsats skal dette kunne sikre kvalificeret arbejdskraft i tilstrækkelig omfang i fremtiden. 4) Uddannelse som erhverv Der skal være en bred vifte af uddannelsestilbud på Bornholm målrettet de unge, som vælger at blive på øen, og dem der vælger at flytte til øen. Det gælder både erhvervsrettede ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. På Bornholm er der gode forudsætninger for at tilbyde unikke uddannelser eller moduler i en uddannelse, hvis hovedforløb udbydes i andre dele af landet. Det kan fx være inden for test af miljørigtige energi, havmiljø- og fiskeriområdet, arkæologi geologi samt naturformidling. Også undervisning i ekstremsportsaktiviteter som løb, klatring, kajak mv. kan med fordel tage afsæt i den bornholmske natur. 17

18 Med udgangspunkt i traditionerne for design og produktion af kunsthåndværk i høj kvalitet vil Vækstforum arbejde for at Danmarks Designskole udvider sit engagement på Bornholm. Det kan fx være samarbejde med metalbranchen om industrielt design og produktudvikling. Strategiske delmål 95 procent af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse inden 10 år efter grundskolen (baseret på UVMs profilmodel) 50 procent af en årgang gennemfører en videregående uddannelse inden 15 år efter grundskolen (baseret på UVMs profilmodel) Antallet af ufaglærte ledige og beskæftigede, der enten uddannes eller omskoles til faglærte, øges med 20 procent i forhold til 2010 niveau. 50 procent af øens virksomheder arbejder med strategisk kompetenceudvikling i forhold til 2010 niveau. 18

19 Bornholm som grøn test-ø Vækstforum vil arbejde for at tilbyde attraktive faciliteter til at måle den samfundsmæssigt gavnlige effekt af teknologier inden for reducering af vand- og energiforbrug. Bornholms forbrug af knappe ressourcer som energi og vand skal nedbringes. Vores fysiske påvirkning på verden omkring skal formindskes, og vi skal udnytte vores potentialer til at eksportere viden om fremtidens løsninger. Bornholms Vækstforum besluttede allerede i 2007 visionen Bright Green Island 2014, og siden har Bornholms Regionskommunes energistrategi 2025 Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm samt Vækstforums energistrategi Implementering af mere grøn energi banet vejen for nye grønne løsninger og planer for Bornholm. Tilsvarende har også regeringen i sine strategier og senest Klimakommissionen sat spot på behovet for at nedbringe forbruget af fossile brændsler kombineret med behovet for at udvikle mere vedvarende energi samt ressourcebesparende produktioner. Potentialer Vækstforum ønsker fortsat at rette sin indsats mod at imødekomme disse behov og ser en oplagt mulighed for at kombinere bornholmske kompetencer og interesser med den globale opmærksomhed, der i øjeblikket hviler på klima og miljø. Bornholm er yderst attraktiv som testsamfund på grund af sin geografiske afgrænsning og dermed unikke muligheder for at måle en samfundsmæssig effekt kombineret med sin lange tradition for genbrug og vedvarende energi. Det har flere danske og udenlandske virksomheder og videnskabscentre allerede set og udnyttet fordelene ved. Vækstforum vil støtte, at potentialerne udvikles med det formål at tiltrække udviklingsorienterede virksomheder og medarbejdere, herunder unge, til øens virksomheder. Med et øget fokus fra øens virksomheder på de grønne teknologier og klyngesamarbejde, samt tiltrækning af nye green tech virksomheder, er der basis for at opdyrke en ny forretningsmulighed, som bygger på de bornholmske styrker. Her har vi gode traditioner for at have fokus på teknologier til at reducere vand- og energiforbruget og dermed virksomheders og forbrugeres miljø- og klimabelastning. Vi har også erfaringer 19

20 både med produktion af alternativ energi og med afprøvning af transportløsninger baseret på alternativ energi. Ikke mindst er Bornholm markedsførende inden for kompetenceudvikling i forbindelse med energivenligt byggeri. Disse kompetenceområder kan udvikles med henblik på systemeksport. Bornholm har forpligtet sig til vækst baseret på grøn innovation. Vækstforum ønsker at understøtte, at dette udnyttes til erhvervslivets og samfundsøkonomiens fordel: Verden efterspørger i stigende grad produkter og ydelser med lavt vand- og energiforbrug, minimal miljøpåvirkning samt social ansvarlighed. I denne sammenhæng ser Vækstforum store potentialer i Vugge-til-vugge konceptet og ønsker, at dette udforskes af bornholmske virksomheder, både i forhold til udvikling af produkter der bruges på bornholmsk jord som fx byggerier - men også i forhold til eksportprodukter. Strategiske delmål Øget værdiskabelse Øget antal Green Tech virksomheder Øget produktudvikling / innovation Øget systemeksport 20

21 Bornholm som oplevelses-ø Vækstforum vil arbejde for at skabe attraktive helårsjobs, der tager afsæt i naturen, kunsten og kulturhistorien, håndværket samt fødevarer og kulinaria. Oplevelsesøkonomien repræsenterer et anerkendt alternativ til begrænsningerne i den traditionelle produktinnovation. På Bornholm har vi alle muligheder for at omsætte tankerne bag oplevelsesøkonomien til nye produkter og serviceydelser. Vækstforum ønsker, at bornholmske virksomheder og institutioner samarbejder om at skabe nye værdikæder også på tværs af brancher. Således kan øens autentiske potentiale inden for natur-, gourmet- og kulturoplevelser realiseres kommercielt. En forudsætning for udvikling af oplevelseserhvervene er som i alle andre brancher: Viden. Men et forholdsvis lavt uddannelsesniveau og få attraktive jobs i branchen er en svaghed for den nødvendige udvikling af oplevelses-, kultur- og turismeområdet. Vækstforum støtter således initiativer, der gør det mere attraktivt at arbejde i branchen. Det kan ske ved at tilbyde uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter i perioder med mindre aktivitet. Ambitionen fra turismestrategien Bornholm I/S er intakt: Vi det vil sige attraktionerne, spisestederne, overnatningsstederne, bureauerne, organisationerne, regionskommunen og Vækstforum vil udvikle os og virke som var det én virksomhed: Turismevirksomheden Bornholm I/S. Ydermere skal den internationale bevågenhed, der i de seneste år er oplevet i forbindelse med flere kvalitetsarrangementer på bornholmsk grund, bruges som løftestang til endnu mere medieomtale af Bornholm som oplevelses-ø. Det forudsætter, at de bornholmske virksomheder bliver bedre til at danne fælles front i markedsføringen udadtil. Turismeklyngen der er et formelt samarbejde mellem flere hoteller har vist vejen frem ved at bruge den bornholmske overskuelighed positivt, og udnytte de tilstedeværende kompetencer til fælles fordel. Det har givet bedre økonomi og bedre oplevelser for gæsterne. 21

22 Unikke kvalitetsoplevelser som rejsemotiv Sjov og leg, læring og lejrskoler, det gode liv, fritidsrejser som cykel-, golf-, wellness-, gastronomi-, lystfisker-, kultur-, natur- og vandreture, Dette er blot nogle stikord til aktiviteter, der kan videreudvikles med det formål at øge turisters motiv til at vælge Bornholm som mål for rejsen. Således ønsker Vækstforum, at Bornholm bliver blandt de mest besøgte skandinaviske destinationer for gæster fra Danmark, Nordtyskland, Sverige, Norge og Polen på individuelt tilpassede ophold. Erhvervsturisme herunder især Bornholm som grøn test-ø skal supplere de igangværende initiativer for at nå det mål. Bornholm er kendt for en særdeles attraktiv natur, som mange kommer for at opleve. Vækstforum ønsker derfor at anvende naturen som fundament for flere attraktive oplevelser evt. i et projekt, der omfatter samarbejde mellem foreninger og erhvervslivet. Unikke kvalitetsoplevelser i kulturinstitutioner og attraktioner Langt de fleste turister er gengangere, og derfor er det nødvendigt, at de bornholmske attraktioner og kulturinstitutioner til stadighed fornyes og udvikles, så der øen altid byder på nye oplevelser. Her er det aktuelle nøgleord interaktivitet. Erfaringerne viser, at der er behov for løbende nyudvikling af oplevelsesprodukter, hvor de besøgende selv kan være med. Bornholms Vækstforum ønsker økonomisk bæredygtige helårsattraktioner og vil støtte udvikling af mere lønsomme oplevelser gennem moderne servicefaciliteter og anvendelse af ny teknologi. Oplevelsesbranchen på Bornholms skal tilbyde Skandinaviens mest innovative og oplevelsesrige ferie- og erhvervsturismeprodukt, når det gælder natur- og kulturbaseret kystferie for familier og par samt mindre grupper, der søger innovative og kreative mødeaktiviteter. Oplevelsesøkonomi i produktionserhverv Kommercielle oplevelser er også design og formgivning i produktionserhverv. Flere smede og maskinvirksomheder, der tidligere hovedsageligt levede af fiskerierhvervet, er i dag i samarbejde med formgivere blevet såkaldte designsmede, der producerer løsninger i metal til private hjem, virksomheder og byggerier. Det er et godt eksempel på virksomheder, der på trods af at have mistet det oprindelige kundegrundlag, har formået at forene egne traditionelle kompetencer med nye. 22

23 Strategiske delmål Udvidelse af sæsonen Flere turister, samt øget døgnforbrug pr. besøgende Økonomisk bæredygtige helårs attraktioner Bevarelse og skabelse nye attraktive jobs inden for oplevelsesøkonomien 23

24 Retningslinjer for gennemførelse Prioritering af midler til aktiviteter der understøtter strategien Vækstforum råder ikke selv over midler til erhvervsfremme, men har til opgave at indstille, at projekter, der er i overensstemmelse med Erhvervsudviklingsstrategien, kan opnå tilskud fra EU's strukturfonde eller fra den regionale pulje af udviklingsmidler. Strukturfondene administreres af staten og de regionale midler af kommunalbestyrelsen. Vækstforums anbefaling er en betingelse for at opnå tilskud, og strategien er således et prioriteringsredskab i forbindelse med bevilling af midler. Midlerne kan anvendes som medfinansiering til erhvervsfremmende aktiviteter, som erhvervslivet ikke selv har mulighed for at finansiere fuldt ud. På baggrund af en konkret ansøgning, vil Vækstforum vurdere i hvor høj grad, det er sandsynliggjort, at effekten af projektets aktiviteter på sigt vil bidrage til realisering af Vækstforums overordnede mål, og at effekten vil række ud over projektperioden. Derudover indstiller Bornholms Vækstforum også udviklingsmidler til anvendelse inden for uddannelsesområdet og kulturområdet, som det fremgår af oversigten på side 26. Handlingsplaner Gennem årlige handlingsplaner vil Vækstforum sikre, at processen mod at nå målene sker systematisk og tilpasset samfundskonjunkturerne. Handlingsplanerne tager derfor udgangspunkt i erhvervsudviklingsstrategien men giver også rum for nye muligheder, som måtte opstå undervejs - så længe de ligger inden for strategiens overordnede rammer. Projektvurdering Overordnet vil Vækstforum satse på projekter, der giver størst mulig effekt. Projektvurderingen i forbindelse med behandling af ansøgninger, er således baseret på Erhvervs- og Byggestyrelsens anbefalinger om: Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte mål de såkaldte SMART-mål. Evaluering skal fungere som styringsredskab. Både på projektplan og på programplan. Derfor udvider vi SMART til SMARTEE, idet de sidste E er står for evaluering og ejerskab. Ejerskabet til projektet skal så vidt muligt også forankres bredt i erhvervslivet, så det ikke blot er en snæver 24

25 kreds i erhvervslivet, der får gavn af midlerne. Det skal dog ikke afskære enkeltvirksomheder fra at søge midler, såfremt det falder inden for denne strategis rammer. Bedste operatør løser opgaven til den bedste pris Vækstforums aktiviteter er finansieret af offentlige midler, og vi har således en lovbunden forpligtelse til at sikre, at der altid leveres den bedste kvalitet til prisen. Det betyder, at projekterne i handlingsplanerne vil blive udbudt på konkurrencelignende vilkår mellem egnede operatører. Overvågning af vækstvilkår Vækstforum overvåger løbende de regionale vækstvilkår. Materialet offentliggøres i Bornholms barometer via hjemmesiden: brk.dk/vaekstforum Vækstforum kan også iværksætte konkrete analysearbejder forud for en større projektansøgning for at sikre et bedre beslutningsgrundlag. Bornholm er sammen med de fem øvrige vækstfora samt beskæftigelsesregionerne partner i udvikling af fremskrivningsmodeller. Modellerne leveres af Center for Regional og Turismeforskning (CRT) i samarbejde med Danmarks Statistik. Kommunikation og dialog Vækstforums arbejde bygger på ønsket om en bred og dyb forankring i erhvervslivet. Befolkningen i almindelighed skal tilbydes mest mulig åbenhed om alle aktiviteter via hjemmeside og via dagspressen. Kommunikationen sker derfor ad hoc gennem pressemeddelelser, der også kan rettes mod landsdækkende medier. Jf. lovgivningen kan Vækstforum indstille midler til erhvervsfremmende initiativer inden for: Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder regionale kompetencer Vækst og udvikling i turismeerhvervet Udviklingsaktiviteter i yderområder 25

26 Finansiering Bornholms Vækstforum kan i indstille anvendelse af 40,1 mio. kr. fordelt med 26,5 mio. kr. under EU's Strukturfonde, der indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, og godt 13,6 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler, der indstilles til kommunalbestyrelsen / Økonomi- og Erhvervsudvalget. Disse midler fordeler sig som følger EU s Socialfond EU's Regionalfond Pulje til udvikling af uddannelsesområdet Pulje til udvikling af kulturområdet Frie puljemidler til regional udvikling 10,5 mio. kr. 16,0 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,2 mio. kr. 9,0 mio. kr. Herudover vil der kunne ske en matchning af de regionale midler med en række øvrige lokale, nationale og internationale midler. Den lokale aktionsgruppe (LAG en) forventes at disponere over følgende midler, der også vil kunne understøtte realiseringen af dele af erhvervsudviklingsstrategien: Landdistriktsudvikling Fiskeriprogrammet ca. 8,6 mio. kr. ca. 6,0 mio. kr. Desuden tilbyder Bornholms Erhvervsfond fordelagtige lånemuligheder. 26

27 Dokumenter der er forbundet med erhvervsudviklingsstrategien Sammen med erhvervsudviklingsstrategien er der andre strategier, planer og politikker, der er rammeskabende for vækst og udvikling på Bornholm. Disse er blandt andet: Bornholms Regionskommune arkitekturpolitik (Under udarbejdelse) Med vedtagelse af den Regionale udviklingsplan 2008 Visioner om det gode liv på Bornholm ønsker kommunalbestyrelsen, at øen skal tilføres nye boligformer og ny arkitektur gennem arkitekturpolitik. Vækstforums Bygge og Anlægsklynge deltager i arbejdet. Bornholms Regionskommunes mål og budget Bornholms Kommunalbestyrelses Visioner og strategiske mål for valgperioden er indarbejdet i strategiens fire indsatsområder. Brandingstrategi Nærværende strategi er koblet til Bornholms Brandingstrategi MERE Bornholm og herunder visionen Bornholm Bright Green Island 2014 gennem visionen og indsatsområdet Grøn test-ø. Se mere: Energistrategier Målene fra regionskommunens Energistrategi 2025 Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm samt Bornholms Vækstforums Energistrategi Implementering af mere grøn energi er integreret i indsatsområdet Grøn test-ø. EU s 2020 strategi Europa strategien fokuserer på tre områder: Intelligent vækst, bæredygtig vækst samt inklusiv vækst. Erhvervsudviklingsstrategiens fokus på projekter, der medfører øget innovation, øget energieffektivitet samt øget beskæftigelse og uddannelse knytter den dermed til Europa strategien. Globaliseringsstrategien Under overskriften Fremgang, fornyelse og tryghed har regeringen sat mål for udviklingen i Danmark. Målet er en stærk konkurrencekraft, så vi fortsat hører til blandt de 27

28 rigeste lande i verden, og en stærk sammenhængskraft, så vi fortsat har et trygt samfund uden store skel. Regeringens strategi indeholder 350 konkrete initiativer. Globaliseringsstrategien og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er fælles udgangspunkt for den årlige partnerskabsaftale forhandling. Se mere: Kommuneplan Kommuneplanen indeholder kommunalbestyrelsens overordnede politiske mål for en del af udviklingen på Bornholm, og retningslinjer og rammer for, hvordan disse mål opnås ved regionskommunens administration, drift og detailplanlægning. I planen behandles f.eks. emner som: offentlig service, boliger, byggeri, erhverv, trafik, rekreation og friluftsliv, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og forsyning. Kommuneplanen udgør bindeleddet mellem statens og regionskommunens overordnede planer, herunder den regionale udviklingsplan og de andre planer regionskommunen har for enkelte emner og geografiske områder. Se mere: Partnerskabsaftale Partnerskabsaftalekonstruktionen er også et redskab til gennemførelse af strategien. Partnerskabsaftalen indeholder de emner, som Vækstforum og regeringen er enige om at gennemføre som følge af de årlige forhandlinger mellem de to parter. Se mere: Regional udviklingsplan Den regionale udviklingsplan (RUP en) for Bornholm er kommunalbestyrelsens visioner for det gode liv på Bornholm. RUP en blev vedtaget i 2008 og fungerer som overliggeren for den øvrige strategi og politikudvikling. Se mere: Turismestrategi Bornholms Turismestrategi Bornholm I/S er Vækstforums strategi for udviklingen i den bornholmske turismesektor. Se mere: Østersøstrategi Tekst kommer senere 28

BRIGHT GREEN ISLAND BORNHOLM - en grøn vækst-ø ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI 2 0 1 1-2 0 1 4 BORNHOLMS VÆKSTFORUM

BRIGHT GREEN ISLAND BORNHOLM - en grøn vækst-ø ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI 2 0 1 1-2 0 1 4 BORNHOLMS VÆKSTFORUM BORNHOLMS VÆKSTFORUM ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI 2 0 1 1-2 0 1 4 ERHVERVS-Ø UDDANNELSES-Ø GRØN TEST-Ø OPLEVELSES-Ø BRIGHT GREEN ISLAND BORNHOLM - en grøn vækst-ø Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 7.

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Bornholms Vækstforums splan 2011 2012 på aktiviteter November 2011 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø splan 2011-2012 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011 Yderlig information: Vækstforumsekretariatet

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Bornholms Vækstforum Handlingsplan 2013 2014 Inkl. status på handlingsplan 2011-2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø UDKAST Handlingsplan 2013-2014 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 26.11.2012

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm FAKTA OM BORNHOLM 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm Bornholm har 41.303 indbyggere (1. jan. 2012). Indbyggertallet har været faldende de seneste år. I perioden 2011-2012 faldt indbyggertallet

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS)

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Bilag 1 Fra Regional Erhvervsudviklingsstrategi (REUS) og Regional Udviklingsplan (RUP) til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Med strukturreformen fik Regionsrådet til opgave at gå i spidsen

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere