ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen"

Transkript

1 LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 2 - Maj 2013

2 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: Kasserer Nuria Ebbesen Enev. Sørensens Vej 10, 6000 Kolding Tlf.: Fund-raiser og redaktør Kæthe Jørgensen Hvedholmvænget 8, 5230 Odense M Tlf.: Kontaktformidler og næstformand Anna Lise Thomsen Krogen 4, Hjordkær, 6230 Rødekro Foreningens tlf tlf.tid kl (weekender lukket) Sekretær Morten Frederiksen Gøgevænget 13, 3390 Hundested Tlf Suppleant Hanne Dica Trøstrup Gadekær 15, 6200 Aabenraa Tlf Suppleant Per Baltzersen Knudsen Karlslunde Strandvej 10, 2690 Karlslunde Tlf.:

3 Information om Leverforeningen Leverforeningen er en landsdækkende patientforening, der blev startet af levertransplanterede i efteråret Leverforeningen har til formål at varetage interesserne for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Leverforeningen arbejder sammen med andre patientforeninger og repræsenterer medlemmerne overfor det offentlige bl.a. Sundhedsstyrelsen. Leverforeningen er medlem af Transplantationsgruppen, der arbejder for større donortilgang. Leverforeningen har efter behov en socialrådgiver og en psykolog tilknyttet. Patient-til-patient ordning Har du eller en af dine nærmeste brug for at tale med én, der har været et sygdomsforløb igennem, der ligner dit? Gennem Leverforeningen har du mulighed for at blive sat i kontakt med andre patienter. Socialt samvær Leverforeningens generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Derudover arrangerer Leverforeningen hvert år nogle sammenkomster for medlemmerne og deres pårørende. Levernyt Leverforeningen udgiver medlemsbladet LEVERNYT ca. 4 gange om året. Som medlem får du automatisk tilsendt LEVERNYT. Hvad koster det at være medlem af Leverforeningen? Enkeltkontingent: Kr. 200,- pr. år Familiekontingent: Kr. 275,- pr. år Information og indmeldelse: Landsformand: Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: , bankreg.nr. 0924, kto.nr , giro: Hjemmeside: 3

4 Referat fra Leverforeningens ordinære generalforsamling den 16. marts 2013 på Hotel Comwell i Middelfart (Vil du læse referat fra debatten under de forskellige punkter, så kan du finde det på vores hjemmeside!) Formand Lone McColaugh startede med at byde velkommen og gik straks til punkt 1 på dagordnen. 1. Valg af dirigent og referent. Poul Egon Jørgensen og Morten Frederiksen blev foreslået og valgt som henholdsvis dirigent og referent. Poul Egon Jørgensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. Lone McColaugh: Bestyrelsen har igen i år valgt at afholde generalforsamlingen her i Middelfart, og jeg vil officielt byde jer alle velkommen til dette dejlige sted. Bestyrelsen vil samtidig sige alle vore støtter tusind tak for den opbakning, vi får i dagligdagen. Uden jeres opbakning kunne vi ikke overleve som patientforening. Jeg vil samtidig takke bestyrelsen for vores samarbejde i det forløbne år. Året har jo bl.a. været præget af både landsdækkende emner i relation til det arbejde, vi udfører i Leverforeningen, men året har også været præget af, at vi har måttet sige farvel til personer, som betød meget for os. Vi har i disse svære stunder støttet hinanden så godt, vi har kunnet, og vores tanker og medfølelse er gået til de efterladte. Den offentlige debat om organdonation blev vakt til live i eftersommeren efter en TV udsendelse, Pigen der ikke ville dø. Vi blev i foreningen informeret om, at DR1 ville sende en udsendelse, hvor de pårørende til en ung, svært 4

5 Formand Lone McColaugh aflægger beretning trafikkvæstet kvinde blev spurgt om organdonation på et tidspunkt, hvor der ikke var sikre tegn på, at kvinden var ved at dø hjernedøden. Den unge kvinde Carina overlevede heldigvis, men udsendelsen kunne måske give anledning til misforståelser og debat om sikkerheden ved organdonation. Det blev i udsendelsen understreget, at Carina på intet tidspunkt havde været erklæret hjernedød, og det blev i udsendelsen også understreget, at hjernedødsdiagnosen er en 100% sikker diagnose, der kun kan stilles, hvis hjernen helt og aldeles er ophørt med at fungere og aldrig kommer til at fungere igen. Alligevel blev udsendelsen og emnet et stort debatemne i medierne i Danmark. Det smittede naturligvis af på alle de foreninger, som har med organtransplantation at gøre - også Leverforeningen. Vi blev kontaktet af mange forskellige instanser, der bl.a. ville høre om vores holdning til udsendelsen og til hele transplantations spørgsmålet. Debatten gik bl.a. på, om den unge kvindes familie blev spurgt om organdonation på et for tidligt tidspunkt. Den involverede læge havde afvist mulig- 5

6 heden for overlevelse meget kategorisk men gjorde det dog klart overfor familien, at Carina ikke var hjernedød. Medierne satte fokus på, at de pårørende blev spurgt, selv om Carina ikke var hjernedød. Den pågældende læge blev gjort til syndebuk, hvilket efterfølgende har bevirket, at denne læge blev langtidssygemeldt. Århus Universitetshospital har i den forbindelse lavet nye fælles retningslinjer for, hvornår de involverede læger må tale om organdonation med de pårørende. Det må først ske, når alle behandlingsmuligheder er udtømt, og når hjernens funktion er ophørt eller forventes snart at ophøre. I Leverforeningen er vi ikke ubetinget positive med ens regler for en samtale med de pårørende. Det må være meget individuelt, hvornår tidspunktet er bedst. Dog skal det i hvert fald først være, når alle muligheder for helbredelse er udtømte, og hjernedøden er indtruffet eller er nært forestående. Der må også gerne være flere læger til stede med kompetencer, der har med hjernedød/transplantation at gøre netop for at undgå, at der opstår flere mediebegivenheder i forbindelse med hele transplantation/donations problemstillingen. Under alle omstændigheder har vi igen erfaret, at fjernsyn taler til maven og følelserne, ligesom organdonation og hjernedød er noget, vi forstår med følelser. Sundhedssystemet har i arbejdet for at skaffe flere organdonorer arbejdet med at skaffe tillid til hjernedøddiagnosen. Det arbejde kunne smuldre, hvis TV viste en historie, der fejlagtigt gav det indtryk, at man kunne vågne op fra en tilstand som hjernedød. Derfor var rigtig mange af os også nervøse for, at mange efter denne mediebegivenhed ville melde fra som organdonorer. Det har heldigvis vist sig, at danskerne ikke er så nemme at narre. Der har efterfølgende været en forholdsmæssig større tilgang til donorregistret og ikke den tilbagegang, vi kunne frygte. Der var ved udgangen af 2012 tilmeldt personer, ca. en femtedel af Danmarks befolkning, til donorregistret, og det er en tilgang på personer til Donorregistret i hele 2012, hvilket er tæt ved det normale antal nye tilmeldinger. 6

7 Der er i 2012 levertransplanteret 48 personer, og ved udgangen af året var der 47 personer på venteliste. Folketinget vedtog 22. februar 2011 en national målsætning, som skulle styrke den nationale indsats sådan, at det inden for en overskuelig fremtid blev muligt at fjerne ventelisterne til organtransplantation. I forbindelse med regeringsskiftet fik vi en ny sundhedsminister, og vi var alle afventende i forbindelse med de tiltag, Folketinget i den tidligere regering havde besluttet. I sommeren 2012 var der stadig ikke udfærdiget en handlingsplan i forbindelse med at nå den nationale målsætning. Danmarks Radio havde besluttet at fokusere på dette svigt og berørte emnet i flere udsendelser. Efterfølgende blev Sundhedsministeren også interviewet om den manglende handlingsplan, dog uden egentligt at sige noget eller svare på interviewerens spørgsmål. Al denne medieomtale har dog ikke været forgæves. Der er udfærdiget et politisk notat som optakt til en handlingsplan, der skal udmønte sig i den nationale målsætning. Notatet beskriver initiativer, der kan iværksættes for at skaffe flere organdonorer, så den nationale målsætning kan efterleves. Et af de tiltag, der igennem de seneste år har været foreslået for at få flere donorer, er formodet samtykke. Altså at vi fra fødslen er donorer og selv skal melde fra, hvis vi ikke ønsker dette. I Norge har der været formodet samtykke i flere år og på trods af, at alle er fødte donorer, har det ikke medført en væsentlig forøgelse af transplantationer. Det, der i stedet er behov for, er tiltag, der sigter mod enten en bedre udnyttelse af det eksisterende donorpotentiale eller at øge andele af mulige donorer blandt uafvendeligt døende. Endeligt kan der sættes fokus på at få flere levende donorer. 7

8 Aktiviteter Vores udadvendte aktiviteter foregår jo ad hoc. Vi drøfter løbende, hvad der kan være relevant at deltage i. Således deltog Leverforeningen i Sund Dag i Århus i maj. En gruppe af personer indenfor sundhedsområdet ville sætte fokus på sundhed og inviterede relevante grupper, foreninger o.lign. Hele Århus midtby var reserveret til formålet, og interessen var stor. Flemming Jørgensen deltog på foreningens vegne, og antallet af deltagere og besøgende var overvældende. Kæthe Jørgensen og jeg deltog i marts i Samarbejdsforum for det frivillige sociale arbejde, som var et åbent møde i Frivilligcenter og Selvhjælp i Odense om udvikling. Her deltog også flere af de kommunale konsulenter. I november gik turen til København til et møde med medicinalfirmaet MSD i Ballerup. Kæthe og jeg mødtes med deres brand- & customer manager. Anledningen var et tilsagn fra dem om et fremtidigt samarbejde. Vi har efterfølgende fået et bindende tilsagn om økonomisk støtte. Samme dag deltog vi så i Transplantationsgruppens årsmøde. Den daglige kontakt, som Anna Lise Thomsen primært har med vores nuværende og gerne kommende medlemmer, er der dog stadig. Det varmer altid, når et råd fra os bliver fulgt, og der efterfølgende kommer en positiv opringning fra den pågældende. Dog er der stadig personer, der tror, vi er både læger og sygeplejersker. Og når det går op for disse personer, at vi er almindelige mennesker, der udfører frivilligt arbejde, kommer der af og til et surt opstød. Som regel er der dog fuld forståelse for, at der er visse faglige ting, vi ikke kan tage stilling til. Vi kan kun tale ud fra egen erfaring. Vi har igennem de sidste par år været forberedt på, at vores mangeårige støtte fra de forskellige medicinalfirmaer blev ændret. Vi kunne fornemme, at der var ændringer på vej. Ganske rigtigt, i 2012 har vi kun fået støtte fra 2 medicinalfirmaer, Novartis og Astellas. Tidligere støttede 4 af den slags firmaer os, men ud fra deres eget udsagn skyldes det krisen, at de har været nødt til at give os afslag på støtte. 8

9 I år, 2013, har Novartis også givet os afslag på støtte for i år. Novartis er ellers et af de firmaer, der forhandler Sandimmun, som mange levertransplanterede får. Kæthe, som er vores fundraiser, har for nylig fået navnene på de danske forhandlere af den aktuelle kopimedicin, som gives i stedet for det tidligere kendte produkt. Hun vil kontakte disse firmaer for om muligt at få en ny samarbejdsaftale etableret. Vi har også søgt og fået bevilget midler fra Tips- og Lotto puljen. Her foreligger der ikke p.t. noget om eventuelle ændringer i deres bevillinger. Fabrikant Mads Clausens Fond har atter betænkt os med et beløb. Denne Fond er en trofast støtte, som vi igennem årene har fået midler fra. Trygfonden blev også søgt om tilskud til genoptryk af foldere. Det blev dog et afslag. Vores referent, Morten Jørgensen, udfører sin opgave på bedste vis og taler gerne med personer, som vil høre om, hvordan Morten har tacklet sin sygdom igennem tiden. Vores ny suppleant, Per Knudsen, er ved at være godt inde i det arbejde, der foregår i Leverforeningen og har givet tilsagn om, efter generalforsamlingen at overtage redigeringen af foreningens blad, Levernyt, som Kæthe Jørgensen indtil nu har stået for. Nuria Ebbesen, Leverforeningens anden suppleant, har i hele 2012 også været aktiv som næstformand i Transplantationsgruppen. Dette hverv har hun været nødt til at opgive på grund af nyt arbejde. Hun har til gengæld lovet at fortsætte sit arbejde i Leverforeningen. Vi har stadig kontakt til vores tilknyttede socialrådgiver og psykolog. Nogle af vores nye medlemmer melder sig ind med henblik på at tale med socialrådgiveren eller psykologen. Det virker sommetider lidt underligt, men når kontingentet er betalt, er det jo et fuldgyldigt medlem med de muligheder, de gamle medlemmer har. 9

10 Medlemstallet Vores medlemstal i Leverforeningen er i disse år næsten konstant, ved udgangen af 2012 havde vi 310 medlemmer. Og på trods af, at ca. 30 blev slettet af medlemslisten i 2012 på grund af manglende betaling, bortgang eller udmeldelse, kommer der hele tiden nye til. En udmeldelse af Leverforeningen sker som oftest, når den leversyge bliver rask og derfor ikke har behov for at blive konfronteret med sin tidligere leversygdom - det er forståeligt. Nye medlemmer er som regel personer, som er leversyge, levertransplanterede eller som har en nær pårørende, der er leversyg. Arrangementer Vi har i 2012 afholdt 7 bestyrelsesmøder, 1 sommerudflugt til Madsby Parken i Fredericia, 1 efterårsmøde på Scandic i Ringsted og julearrangement på Tøystrup Gods ved Ringe. Sommerudflugten var (som sædvanlig) en våd omgang, men alligevel kom opklaringen om eftermiddagen. Vi havde denne gang bestilt mad udefra, og det var i hvert fald en succes. På efterårsmødet i Ringsted i september talte Lise Lotte Gluud, som er overlæge fra Gentofte Hospital, om levercirrose, og Lizzi Sønderskov, et af Leverforeningens medlemmer, informerede os om de nye regler for flex-job og førtidspension. Lizzi arbejder dagligt som socialrådgiver i Odsherred Kommune med disse emner. Vores julearrangement på Tøystrup Gods mellem Ryslinge og Ringe på Midtfyn var vellykket. Stedet er fantastisk, og vi blev betjent på bedste vis af personalet. Transplantationsgruppen Transplantationsgruppen, i det følgende kaldt TG, har i 2012 taget vigtige skridt i forbindelse med at komme bredt ud til befolkningen. 10

11 TG har valgt at satse professionelt og har beskrevet et kommunikationsprojekt, der kobler holdning med handling. Det er efterhånden en gammel nyhed at: - 87 % af befolkningen tænker positivt på organdonation - 20 % af den voksne befolkning har meldt sig i Donorregistret. TG har skiftet navn til Oplysning om Organdonation gi livet videre. Det var en beslutning, der blev truffet af medlemmerne (patientforeningerne) i foråret, og det blev officielt samtidig med lancering af den nye hjemmeside i slutningen af januar TG er på Facebook og har som målsætning at udvikle Facebook og skabe aktive ambassadører. Målet er at vokse fra til synes godt om-tilkendegivelser på ét år. TG vil også øge tilmeldingen til Donorregistret fra til på ét år. Det er ambitiøst og visionært. Der arbejdes med, at TG s administrative funktioner lægges ind under Dansk Center for Organdonation. Hensigten er, at de to organisationer fortsat skal arbejde adskilt; TG skal varetage den folkelige oplysning, mens DCO varetager den sundhedsfaglige kommunikation. Børnelevergruppen Børnelevergruppen forsøgte at stable et arrangement på benene på Café Berg på Rigshospitalet d. 3. marts 2012, hvor Ph. D Marianne Hørby Jørgensen ville komme og holde foredrag samt besvare diverse spørgsmål, som forældre til leversyge / transplanterede børn måtte have. Desværre var tilmeldingen for lav også da arrangementet blev udskudt til den 9. juni senere på året. Om det skyldes broen imellem Sjælland og Fyn/Jylland er ikke rigtig til at sige, men da de ikke er så mange personer i Børnelevergruppen skal der nok heller ikke så meget til, før deltagelsen bliver for lav. 11

12 Der blev forsøgt et mindre uforpligtende arrangement hos Susanne Thing (Silas mor) d. 3. november Egentligt lidt tænkt som optakten til, at Børnelevergruppen på skift kunne invitere gruppen hjem hos hinanden, så arrangementerne på skift kunne afholdes i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Hensigten var, at de voksne kunne få talt sammen og børnene kunne lege sammen. Der var i alt 5 familier repræsenteret, som nød godt af hjemmebagt brød og kager. Der blev snakket livligt, og alt i alt forløb arrangementet til glæde for børn og voksne. Levernyt og website I 2012 har vi udsendt 4 numre af Levernyt. Der sker så meget indenfor vores område, så redaktøren har ikke manglet stof i Vores suppleant, Per, har indvilget i at overtage jobbet som redaktør, så Kæthe og Per skal i en periode køre parløb, indtil Per kan overtage redigeringen af Levernyt. Vi har indtil dato været meget tilfredse med skiftet af leverandør til One.com på vores hjemmeside. Vi manglede efter skiftet at få moderniseret og opdateret vores hjemmeside, og Kæthe og jeg gennemgik derfor efterfølgende alle siderne på hjemmesiden og fik den opdateret og moderniseret, så godt vi nu kunne. Vi er meget tilfredse med den, men er også åbne for nye tiltag eller konstruktiv kritik. En kommentar til vores hjemmeside fik jeg i efteråret, da en advokat fra København ringede og sagde, at hun var ved at skrive et testamente, hvor klienten ville testamentere et beløb til Leverforeningen. Hun mente, vi skulle have noget stående på hjemmesiden, hvis personer ville testamentere beløb til os. Det kan hun have ret i, og jeg har efterfølgende undersøgt andre patientforeningers hjemmesider for at se, hvad de har stående. Vi vil i den nærmeste fremtid få udfærdiget en tekst, der kan anvendes i den sammenhæng. 12

13 Fremtidige aktiviteter Når vi planlægger kommende aktiviteter, bl.a. vores medlemsmøder, forsøger vi altid at kombinere lægefagligt indlæg med et mere muntert indlæg. Efterårsmødet i 2013 afholdes 14. september, og vi har bestilt Hotel Hedegården i Vejle. Vi kan allerede nu røbe, at Hugo Mortensen, en tidligere politimand og mangeårigt medlem af PET, kommer om eftermiddagen. Det glæder vi os til. Formiddagen er ved at blive planlagt, så det vender vi tilbage med. Vores sommerarrangement afholdes 22. juni, og turen i år går til Odense ZOO. De har, siden vi var der sidst, åbnet flere nye afdelinger, og vi satser på godt vejr. Julearrangementet forventes at blive afholdt d. 23. november, men det er ikke afgjort endnu, hvor det skal afholdes. Forslag modtages gerne. Vi undersøger også i øjeblikket muligheden for, at Leverforeningen bliver godkendt af Skat til at modtage bidrag, som giveren kan fratrække sin selvangivelse. Vi vil i løbet af de kommende måneder informere vores medlemmer om muligheden for at donere fradragsberettigede beløb. Vi arbejder også på at komme på Facebook. Det sker formentlig i 2. kvartal og det skulle give Leverforeningen og dens medlemmer nye informationsog kommunikationsmuligheder. Afslutning Bestyrelsens beretning er nu slut. Jeg sender den herefter til debat. Hvis nogen har kommentarer eller spørgsmål til beretningen, skal de komme frem med dem nu. Der er jo ikke noget punkt EVT. på dagsordenen, så har nogen kommentarer til beretningen, må det været efterfølgende. Bestyrelsens beretning blev efter en kort debat godkendt. 13

14 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt budgetforslag Henning Rasmussen fra BDO i Odense fremlagde regnskabet og budgettet. Regnskabet viser et pænt overskud på godt kr. Revisoren nævnte til sidst, at regnskabet har fået en såkaldt blank påtegning. Efter en debat om en række spørgsmål/forslag blev regnskab og budget godkendt. Generalforsamlingen takkede derefter revisor Henning Rasmussen for indsatsen. 4. Forlæggelse og drøftelse, evt. vedtagelse af indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent næste år. 6. Drøftelse af landsforeningens fremtidige virke. Se venligst debat på vores hjemmeside. 7. Valg af Landsformand Lone McColaugh blev genvalgt som landsformand for Leverforeningen. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. Morten Frederiksen blev genvalgt til bestyrelsen, mens Nuria Ebbesen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og afløser som kasserer Flemming Jørgensen. Per Knudsen blev genvalgt som suppleant, og Hanne Dico Trøstrup blev valgt som ny suppleant. Bestyrelsen takkede Flemming Jørgensen for hans mangeårige arbejde i Leverforeningens bestyrelse. 14

15 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. Henning Rasmussen fra BDO i Odense blev genvalgt. Referent Morten Frederiksen Leverforeningens mangeårige kasserer Flemming Jørgensen takker af efter en stor frivillig indsats Husk Leverforeningens efterårsmøde Reservér allerede nu dagen til Leverforeningens efterårsmøde lørdag den 14. september på Hotel Hedegaarden i Vejle. Der vil være en nærmere beskrivelse af dagens indlægsholdere m.m. i næste nummer af Levernyt. 15

16 Foredrag om Hepatitis A, B, C & E Foredragsholder ved Leverforeningens generalforsamling 2013 var overlæge Ph.d. Mette Kjær, Rigshospitalet, der ville fortælle lidt om de forskellige former for hepatitis. Mette Kjær startede med kort at gennemgå de forskellige typer hepatitis, nemlig A,B,C,D og E. Dagens foredrag var koncentreret om de tre første, nemlig A,B og C. Naturligt nok startede vi med Hepatitis A, hvor vi fik forklaret, at den især smitter gennem kontamineret mad og vand. Der kommer ca. 200 nye tilfælde om året i Danmark, og de fleste i Københavnsområdet. 16

17 Vi kom også ind på, hvordan det ser ud på verdensplan, og der er det især i Afrika, Mellemøsten og Fjernøsten, at den er udbredt. Det er dog tankevækkende for os danskere, at Grønland også er i højrisiko området. Det skyldes især deres spisevaner i yderdistrikterne. Forskellige smittekilder og behandlingsformer Derefter fortalte Mette Kjær om Hepatitis B, som mest smitter gennem blod, serum og sårvæsker. Det er meget vigtigt, at man ikke genbruger nåle, hverken hvis man er stofmisbruger eller for den sags skyld tatovør. Der kom også nogle lidt skræmmende tal som viste, at der på verdensplan er et sted mellem 300 og 400 millioner smittede. Ud af dem dør ca. ½ til 1 million årligt! I visse lande i Afrika er det helt op til 12 % af befolkningen, som har Hepatitis B. I Danmark ser det gudskelov ikke så slemt ud, under 2 % af befolkningen har Hepatitis B. Ligesom ved type A kan man vaccinere mod type B. Det er dog desværre ikke muligt, hvis man har fået Hepatitis C, som smitter på samme måde som B. Dog findes der i dag forskellige behandlingsformer, som kan slå det fleste tilfælde ned. Igen kom Mette Kjær ind på de forskellige former for behandling og bivirkninger. Mette Kjær rundede af med at svare på de sidste spørgsmål fra de fremmødte. Alt i alt et rigtigt spændende foredrag, som alle fik noget ud af. Hele foredraget med plancher er tilgængeligt på Leverforeningens hjemmeside. Af Morten Frederiksen 17

18 Leverdage på Rigshospitalet Den 14. og 15. marts afholdtes konferencen Leverdage på Rigshospitalet. Her blev den nyeste forskning og behandling præsenteret bl.a. inden for levertransplantationer, banebrydende indgreb til patienter med skrumpelever og nyt om behandling af hepatitis B og C. Leverdage bliver en årlig tilbagevendende begivenhed, hvert år med skiftende temaer. Deltagerne er læger, sygeplejersker og specialister på området fra landets hospitaler samt praktiserende læger. Den første Update på leverområdet omhandlede i år de hovedområder og spidskompetencer, der findes på Rigshospitalet. Og det er ikke så få. Inden for behandling af både kronisk og akut leversvigt er vi i front i Europa. Blandt patienter med akut leversvigt havde vi for kun 10 år siden en dødelighed på 80 % på grund af hjerneødem. Nu har vi fundet en måde at holde kroppen i balance, bl.a. ved at kontrollere saltbalancen, ved at lave dialyse af både nyrer og lever samt ved nedkøling af kroppen. Det betyder, at dødeligheden nu er nede på 10 %, siger overlæge Fin Stoltze Larsen fra Hepatologisk Klinik. Banebrydende indgreb Mest banebrydende lige nu er dog den såkaldte TIPS-behandling til patienter med skrumpelever. TIPS-behandling er anlæggelse af en kunstig blodåre gennem leveren. Når man har skrumpelever, kan blodet have sværere ved at passere gennem leveren. Derfor løber det i stedet udenom, og det skaber udposninger på blodårerne og medfører væske i bughulen. Derfor er vi i samarbejde med de invasive radiologer nu begyndt hos de patienter, der kan tåle det at indsætte en form for stent i leveren. Den lader blodet passere lettere, og hvis patienternes lever er i en tilstand, der kan tåle et sådant indgreb, er det en fantastisk behandling. I første omgang er det kun her på Rigshospitalet og i Århus, at 18

19 TIPS-behandlingen foregår, og på europæisk plan er vi med helt fremme, fortæller overlæge Mette Rye Clausen fra Hepatologisk Klinik. Nye medicinske behandlinger Også inden for behandling af hepatitis C sker der nye afgørende opdagelser. Mellem danskere er smittet med Hepatitis C, og kun omkring halvdelen er klar over det. Sygdommen giver risiko for leversygdomme, bl.a. skrumpelever og leverkræft, hos Mette Rye Clausen ca % af de smittede men først efter mange år, hvor sygdommen har været ubehandlet. Nye medicinske behandlinger er kommet til for nylig. Behandlingerne har en langt bedre effekt end de tidligere hele % af patienterne bliver nu raske, afhængig af hvor fremskreden leverskaden er. Og endnu mere effektive behandlinger er på trapperne indenfor få år. Fremtidens behandling for Hepatitis C bliver tabletbehandling, og modsat tidligere tiders 12 mdr. behandlingsforløb med indsprøjtninger, forventes patienterne fremover blot at skulle tage piller i 12 uger. Lægerne forventer en effekt hos over 90 % af patienterne. Konkret var der også en organisatorisk ting at fejre landets første Levermedicinske Intensivafdeling er kommet til. Her behandles både kroniske og akutte patienter. Kilde: IndenRigs nr. 5/13 19

20 Rørt Abidal efter vellykket comeback: Tak! Det var et følelsesmæssigt øjeblik af de store, da Eric Abidal lørdag aften blev skiftet ind efter 70 minutter, da topholdet FC Barcelona vandt 5-0 hjemme over Real Mallorca i Primera Division. Den franske forsvarsspiller var for første gang siden februar sidste år på banen, hvilket skyldes, at han for cirka et år siden gennemgik en levertransplantation. Eric Abidal takker ikke mindst sin fætter, som var donor, da han fik foretaget levertransplantationen. - Tak til min fætter, uden hvem jeg ikke ville være her i dag, siger FC Barcelona-spilleren ifølge nyhedsbureauet AFP. - Tak for støtten til min familie, mine venner og alle fans af FC Barcelona. - Jeg vil også gerne sige tak til alle de mennesker på hospitalet, der har kæmpet ligesom jeg. Det er en særlig dag, og jeg tænker på alle dem, der kæmper, ligesom jeg gjorde på hospitalet, siger Eric Abidal. Den 33-årige franskmand fik i 2011 konstateret leverkræft, og han måtte derfor gennemgå en operation kort tid efter. Sidste år blev det så nødvendigt at foretage en levertransplantation. Kilde: Ekstra Bladet

21 Fradrag for gaver til Leverforeningen? Leverforeningen har et ønske om at blive godkendt iht. til Ligningslovens 8 A og 12. stk. 3. Det betyder, at gaver til Leverforeningen vil kunne fratrækkes den skattepligtige indkomst fremover, dvs fra For at blive godkendt fra 2014 skal Leverforeningen dokumentere overfor skattevæsenet, at der er blevet givet minimum 50 gaver til foreningen i år inden den 30. september Kunne du tænke dig at give Leverforeningen en gave inden oktober 2013, således at vi har mulighed for at søge om godkendelse til næste år? Der findes ingen minimumsgrænse på gavens størrelse, dvs at 20, 30 eller 40 kr. vil blive betragtet som en gave. Men du skal huske, at i 2013 vil du IKKE kunne få fradrag for beløbet, men det vil være muligt fra 2014, hvis Leverforeningen bliver godkendt. Såfremt du allerede nu ønsker at give en gave til Leverforeningen, skal du oplyse dit cpr-nummer til os, når du indbetaler din støtte. Vi skal bruge dit CPR-nummer udelukkende til dette formål, og det vil blive behandlet hos Leverforeningen som fortrolig information. Vi håber at kunne blive godkendt til alles gavn fremover. Du kan indbetale sådan og altså senest d : Via netbank til Danske Bank, reg.nr. 0924, kontonr eller via giro, kontonr Husk at angive Gave samt dit CPR-nummer i beskedfeltet 21

22 Invitation Sommerudflugt til Odense Zoologiske have Lørdag d. 22. juni 2013 Leverforeningen inviterer medlemmer med pårørende og børn/børnebørn til en forhåbentlig solrig og oplevelsesrig sommerudflugt i Odense Zoo. I denne sæson er attraktionen uden tvivl de 5 løveunger. De er født i 2 kuld henholdsvis 24. februar og 3. marts. Det er første gang i mange år, at der har været løveunger i Odense ZOO. Men glæd jer også til at se en girafkalv, et zebraføl og en kamelunge. Se meget mere på Dagens program: Kl Vi mødes ved hovedindgangen (Sdr. Boulevard 306, 5000 Odense C). Anna Lise Thomsen uddeler billetterne her. Hvis man skulle blive forsinket, bedes man ringe til Anna Lise på tlf for at få sine billetter. Kl Hyggeligt samvær på egen hånd i Zoo. Kl Vi mødes ved Atollen. Her griller vi maden og hygger os, som vi plejer. I kan måske også nå at se lidt mere. Kl. ca. 15-ca. 16 Vi afslutter en forhåbentlig dejlig dag med kaffe eller sodavand og kage. Foto Lars Skåning 22

23 Foto Ard Jongsma Sommerudflugten koster kun 75 kr./pers. for både voksne og børn. Prisen inkluderer indgangsbillet (gruppebillet), mad og en øl eller sodavand pr. person samt kaffe/sodavand og kage. Yderligere drikkevarer kan købes, men drikkevarer til maden må ikke medbringes i haven. Bindende tilmelding til Anna Lise Thomsen, tlf (hverdage 9-17) eller senest d. 7. juni Skulle man efter tilmelding og indbetaling af deltagergebyr blive forhindret i at deltage, forbeholder Leverforeningen sig ret til ikke at tilbagebetale deltagergebyret. Betaling af deltagergebyr på bankreg.nr. 0924, kontonr eller på gironr senest 7. juni Vi fra bestyrelsen håber på rigtig god tilslutning, og at vejret vil være med os. 23

24 Vi søger frivillige til Børnelevergruppen Til aflastning og afløsning af de nuværende personer i Børnelevergruppen søges frivillige forældre. Yderligere oplysninger kan fås hos Helle Selmann ( mobil: ). Arrangement på Bøsøre Camping 24

25 Vi vil redde liv Oplysning om Organdonation vil redde liv. Hvert år dør mennesker mens de venter på et nyt organ. Det er mennesker, der er så alvorligt syge, at de kun kan overleve med en transplantation. Det er dem, vi vil hjælpe, siger projektleder Annelise Møller fra Oplysning om Organdonation. Lige nu venter 22 leverpatienter på et opkald fra Rigshospitalet. Leverforeningen er en del af Oplysning om Organdonation, og vi støtter op om kampagnen, der skal få Donorregistret til at runde 1 million i 2013, fortæller formand Lone McColaugh. Annelise Møller fortsætter: Det er et ambitiøst mål, men vi ved, at næsten alle tænker positivt på organdonation, så helt umuligt er det nok ikke. Ved årets start havde ca givet deres holdning til kende i Donorregistret så målet er at få de næste med også. Fra midten af maj til slutningen af juli vil særligt facebook blive prydet med reklamebannere, der i sidste ende kan redde liv. Organdonor? Ta snakken. Ta beslutningen. Ta ansvaret! Det er kampagnens budskab, som retter sig mod to målgrupper: De afklarede og tvivlerne. 25

26 547 mennesker stod på venteliste til et nyt organ i blev transplanteret, her i blandt har 48 fået en ny lever. 28 døde mens de ventede. I 2012 valgte 77 mennesker at donere en nyre, mens de lever. I Sverige valgte 7 at blive levende donorer med en del af deres lever. Organdonation kan ske, når to betingelser er opfyldt: Hjernedøden er indtrådt. Tilladelse fra den afdøde selv eller de pårørende. Kampagnen går på to ben Oplysning om Organdonation står bag kampagnen, der primært spiller sig ud på facebook. Tvivlerne skal have mere viden og et rum, de kan tale med andre i, siger Annelise Møller, Og de skal ledes ind på vores hjemmeside, hvor der er masser af oplysning om organdonation. Når de så har taget stilling, ligger der en klar opfordring til at melde sig i Donorregistret med det samme, og at de nye donor-ambassadører tager deres familie og venner med. De afklarede vil blive mødt af bannere på kommunale og regionale hjemmesider, der opfordrer til at tage turen forbi Donorregistret, fortsætter Annelise Møller. Det er på Sundhed.dk, at registreringen foregår, og her støttes op om budskabet med en parallel indsats. Tak for bidragene TrygFonden har givet kr. til den livreddende kampagne på facebook, siger Annelise Møller, Og Sundhed.dk har valgt at støtte op om budskabet med kr. i en parallel kampagne. Oplysning om Organdonation har selv bidraget med små kr. til en ny hjemmeside. Uden disse bidrag var det ikke muligt at sætte det kraftige fokus på organdonation. 26

27 Vi håber inderligt, at Donorregistret runder 1 million i 2013, siger Leverforeningens formand Lone McColaugh, Det vil give håb for de 22, der lige nu venter på en ny lever. Der er brug for, folk tager stilling, udtaler Annelise Møller og Leverforeningens formand, Lone McColaugh, samstemmende. Vi vil redde liv, og du kan være med Tag familie og venner i hånden, fortæl dem om organdonation og hjælp dem med at få registreret sig i Donorregistret https://www.sundhed.dk/borger/bliv-donor/organdonation/. Vær med på facebook https://www.facebook.com/tagstilling, giv din holdning til kende og fortæl hvorfor du synes, det er vigtigt at tage stilling. Din historie kan være med til at gøre en forskel for andre. Oplysning om Organdonation er en sammenslutning af ni patientforeninger: Leverforeningen, Alfa-1 Danmark, Cystisk Fibroseforeningen, Lungeforeningen, LungePatient.dk, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Hjerteforeningens Hjerte- Lungetransplantationsklub og Nyreforeningen. Læs mere her: 27

28 Leverforeningen Krogen 4, Hjordkær B 6230 Rødekro - støtter Leverforeningen økonomisk Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, 2770 Kastrup, Tel:

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 4 - November 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk

Læs mere

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 1 - Februar 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation?

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Meget dårlig 1,2% 0,7% 12 8 0,7% 0,5% Dårligt 3,3% 3,5% 33 39 1,1% 1,1% Hverken godt eller dårligt 24,1% 22,1% 243 250 2,6% 2,4%

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 3 - August 2013 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 E-mail: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 3 - August 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 2 - Maj 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området.

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området. 14. august 2013 Til Regionerne Vedlagte Årsrapport for 2012 fra Organdonationsdatabasen er nu offentliggjort og udsendt til landets intensivafdelinger. Rapporten er baseret på data fra intensivafdelingerne

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 1 - Februar 2013 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

1*&#*) &&% 2%& 3 *+,4)333##& 5 6&( % 6( #* 6 &7$ 7&&&*+,46 &333#&7#8 #& $ ; 7 ; 7 <;6 ; 2 2< 5 && <2;6 2

1*&#*) &&% 2%& 3 *+,4)333##& 5 6&( % 6( #* 6 &7$ 7&&&*+,46 &333#&7#8 #& $ ; 7 ; 7 <;6 ; 2 2< 5 && <2;6 2 ! " #$%$ %& '$( &( $)*&+,*+,!-../0.%%&(% $ 1*&#*) &&% 2%& 3 *+,4)333##& 5 6&( % 6( #* 6 &7$ 7&&&*+,46 &333#&7#8 #& $ 9/1//.:# '% (7$7(%&(% ; 7 ; 7

Læs mere

,*+, -../0.$$%'$ # 1*%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :(

,*+, -../0.$$%'$ # 1*%*) %%$ 2$% 3 *+,4)333% 5 %' $ ' * ( %6# 6%%%*+,4 %333%6(7 % # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../0.$$%'$ # 1*%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # 819." &$ '6#6'$%'$ (6 :( ;( (6 ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( $# %$'$ %%

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

2+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9/2//: # )7 ;) <) ) ;) 3<) 3 6 && ) 3 3 <) ;)

2+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9/2//: # )7 ;) <) ) ;) 3<) 3 6 && ) 3 3 <) ;) ! " #$%$ %& '$( )&( $*+&, -+,-!./01%%&(% $ 2+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9/2//: # '% (7$7(%&(% )7 ;)

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

0*&#*) &&% 1%& 2 *+,3)222##& 4 5&( % 5( #* 5 &6$ 6&&&*+,35 &222#&6#7 #& $ ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 && <1;5 1

0*&#*) &&% 1%& 2 *+,3)222##& 4 5&( % 5( #* 5 &6$ 6&&&*+,35 &222#&6#7 #& $ ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 && <1;5 1 ! " #$%$ %& '$( &( $)*&+,*+,!-./%%&(% $ 0*&#*) &&% 1%& 2 *+,3)222##& 4 5&( % 5( #* 5 &6$ 6&&&*+,35 &222#&6#7 #& $ 809:# '% (6$6(%&(% ; 6 ; 6

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

0($!(' $$# 1#$ 2 ()*3'222!!$ 4 5$& # 5&!( 5 $6" ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 $$ <1;5 1

0($!(' $$# 1#$ 2 ()*3'222!!$ 4 5$& # 5&!( 5 $6 ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 $$ <1;5 1 !"#" #$ %"& $& "'($) *()*+,,-./,##$&# " 0($!(' $$# 1#$ 2 ()*3'222!!$ 4 5$& # 5&!( 5 $6" 6$$$()*35 $222!$6!7!$ " 8-0--9,:! %# &6"6&#$&# ; 6 ; 6

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med.

Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med. Donorudvalget den 12. April kl. 09.00 12.00. Sekretariatet Vanløse Der serveres morgenmad og frokost. Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

0)%")( %%$ 1$% 2 )*+3(222""% 4 5%' $ 5' ") 5 %6# ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 %% <1;5 1

0)%)( %%$ 1$% 2 )*+3(222% 4 5%' $ 5' ) 5 %6# ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 %% <1;5 1 !"! "#$# $% &#' %' #()%* +)*+,--./-$$%'$ # 0)%")( %%$ 1$% 2 )*+3(222""% 4 5%' $ 5' ") 5 %6# 6%%%)*+35 %222"%6"7 "% # 809-:" &$ '6#6'$%'$ ; 6 ; 6

Læs mere

,*+, -../01.$$%'$ # 2*%"*) %%$ 3$% 4 *+,5)444""% 6 %' $ ' "* ( %7# 7%%%*+,5 %444"%7("8 "% # (7 ;( <( ( ;( 3<( 3 6 %% ( 3 3 <( ;(

,*+, -../01.$$%'$ # 2*%*) %%$ 3$% 4 *+,5)444% 6 %' $ ' * ( %7# 7%%%*+,5 %444%7(8 % # (7 ;( <( ( ;( 3<( 3 6 %% ( 3 3 <( ;( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../01.$$%'$ # 2*%"*) %%$ 3$% 4 *+,5)444""% 6 %' $ ' "* ( %7# 7%%%*+,5 %444"%7("8 "% # 9/2//:." &$ '7#7'$%'$ (7 ;(

Læs mere

1)$!)( $$# 2#$ 3 )*+4(333!!$ 5 $& # &!) ' $6" 6$$$)*+4 $333!$6'!7!$ " ! '6 :' ;' ' :' 2;' 2 5 $$ ' 2 2 ;' :'

1)$!)( $$# 2#$ 3 )*+4(333!!$ 5 $& # &!) ' $6 6$$$)*+4 $333!$6'!7!$  ! '6 :' ;' ' :' 2;' 2 5 $$ ' 2 2 ;' :' !"#" #$ %"& '$& "()$* +)*+,--./0-##$&# " 1)$!)( $$# 2#$ 3 )*+4(333!!$ 5 $& # &!) ' $6" 6$$$)*+4 $333!$6'!7!$ " 8.1..9-! %# &6"6&#$&# '6 :' ;' '6 ' :' 2;' 2 5 $$ ' 2 2 ;' :' #" $#&# $$

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

0($!(' $$# 1#$ 2 ()*3'222!!$ 4 5$& # 5&!( 5 $6" ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 $$ <1;5 1

0($!(' $$# 1#$ 2 ()*3'222!!$ 4 5$& # 5&!( 5 $6 ; 6 ; 6 <;5 ; 1 1< 4 $$ <1;5 1 !"#" #$ %"& $& "'($) *()*+,,-./,##$&# " 0($!(' $$# 1#$ 2 ()*3'222!!$ 4 5$& # 5&!( 5 $6" 6$$$()*35 $222!$6!7!$ " 8-0--9,:! %# &6"6&#$&# ; 6 ; 6

Læs mere

,*+, -../0.$$%'$ # 1*%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :(

,*+, -../0.$$%'$ # 1*%*) %%$ 2$% 3 *+,4)333% 5 %' $ ' * ( %6# 6%%%*+,4 %333%6(7 % # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../0.$$%'$ # 1*%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # 819." &$ '6#6'$%'$ (6 :( ;( (6 ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( $# %$'$ %%

Læs mere

,*+, -../01.$$%'$ # *%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :(

,*+, -../01.$$%'$ # *%*) %%$ 2$% 3 *+,4)333% 5 %' $ ' * ( %6# 6%%%*+,4 %333%6(7 % # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../01.$$%'$ # *%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # 8///9." &$ '6#6'$%'$ (6 :( ;( (6 ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( $# %$'$ %%

Læs mere

,*+, -../01.$$%'$ # *%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :(

,*+, -../01.$$%'$ # *%*) %%$ 2$% 3 *+,4)333% 5 %' $ ' * ( %6# 6%%%*+,4 %333%6(7 % # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../01.$$%'$ # *%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # 8///9." &$ '6#6'$%'$ (6 :( ;( (6 ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( $# %$'$ %%

Læs mere

,*+, -../01.$$%'$ # *%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :(

,*+, -../01.$$%'$ # *%*) %%$ 2$% 3 *+,4)333% 5 %' $ ' * ( %6# 6%%%*+,4 %333%6(7 % # (6 :( ;( ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../01.$$%'$ # *%"*) %%$ 2$% 3 *+,4)333""% 5 %' $ ' "* ( %6# 6%%%*+,4 %333"%6("7 "% # 8///9." &$ '6#6'$%'$ (6 :( ;( (6 ( :( 2;( 2 5 %% ( 2 2 ;( :( $# %$'$ %%

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

2*&#*) &&% 3%& 4 *+,5)444##& 6 7&( % 7( #* 7 &8$ 8&&&*+,57 &444#&8#9 #& $ ; 8 ; 8 <;7 ; 3 3< 6 && <3;7 3

2*&#*) &&% 3%& 4 *+,5)444##& 6 7&( % 7( #* 7 &8$ 8&&&*+,57 &444#&8#9 #& $ ; 8 ; 8 <;7 ; 3 3< 6 && <3;7 3 ! " #$%$ %& '$( &( $)*&+,*+,!-../01.%%&(% $ 2*&#*) &&% 3%& 4 *+,5)444##& 6 7&( % 7( #* 7 &8$ 8&&&*+,57 &444#&8#9 #& $ /2//.:# '% (8$8(%&(% ; 8 ; 8

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

2+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9/2//: # )7 ;) <) ) ;) 3<) 3 6 && ) 3 3 <) ;)

2+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9/2//: # )7 ;) <) ) ;) 3<) 3 6 && ) 3 3 <) ;) ! " #$%$ %& '$( )&( $*+&, -+,-!./01%%&(% $ 2+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9/2//: # '% (7$7(%&(% )7 ;)

Læs mere

,*+, -../01.$$%'$ # 2*%"*) %%$ 3$% 4 *+,5)444""% 6 %' $ ' "* ( %7# 7%%%*+,5 %444"%7("8 "% # (7 ;( <( ( ;( 3<( 3 6 %% ( 3 3 <( ;(

,*+, -../01.$$%'$ # 2*%*) %%$ 3$% 4 *+,5)444% 6 %' $ ' * ( %7# 7%%%*+,5 %444%7(8 % # (7 ;( <( ( ;( 3<( 3 6 %% ( 3 3 <( ;( ! "#$# $% &#' (%' #)*%+,*+, -../01.$$%'$ # 2*%"*) %%$ 3$% 4 *+,5)444""% 6 %' $ ' "* ( %7# 7%%%*+,5 %444"%7("8 "% # 9/2//:." &$ '7#7'$%'$ (7 ;(

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9000:/ # )7 ;) <) ) ;) 3<) 3 6 && ) 3 3 <) ;)

+&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9000:/ # )7 ;) <) ) ;) 3<) 3 6 && ) 3 3 <) ;) ! " #$%$ %& '$( )&( $*+&, -+,-!.//012/%%&(% $ +&#+* &&% 3%& 4 +,-5*444##& 6 &( % ( #+ ) &7$ 7&&&+,-5 &444#&7)#8 #& $ 9000:/ # '% (7$7(%&(% )7 ;)

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Organdonation DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD

Organdonation DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD Organdonation 1995-2015 DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD 2016 ORGANDONATION 1995-2015 Danskernes viden, holdning og adfærd Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Ad a Dirigent: Palle Referent: Dorthe Stemmeudvalgspersoner: senere, hvis behov Ad b Formandens beretning: godkendt (bilag 1) Ad

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Dagsorden 46. Godkendelse af dagsorden 47. Udlejning af Grønbæk og Nørlev ferieboliger

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere