Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus"

Transkript

1 Dato: Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1. Valg af dirigent Lis Fischer, Dansk Søvn-Apnø-Forening blev valgt som dirigent. Dirigenten spurgte, om de tilstedeværende kunne godkende den udsendte dagsorden. Denne blev godkendt. Birthe Omdahl, FAKS, Foreningen af Kroniske Smertepatienter, blev valgt som referent. 2. Bestyrelsens beretning om Samvirkets virksomhed i den forløbne periode til godkendelse Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Lis Fischer bad formanden uddybe problematikken omkring Tips- og Lottomidler. Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Kassereren uddelte årsregnskabet for året 2010 (vedlagt), der udviser samlede indtægter kr ,00 og samlede udgifter kr ,00, hvorved egenkapitalen ultimo 2010 blev kr ,15. Der var ingen bemærkninger, og årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Side 1 af 8

2 4. Handlingsplan for 2011/12 Handlingsplanen for 2011/12 fremgik af bestyrelsens beretning. Handlingsplanen blev godkendt, og der var stor interesse for, at PFS undersøger problematikken omkring Tips- pg Lottomidler. Derudover besluttedes det, at PFS skal undersøge reglerne om ophavsret til artikler og foto samt undersøge privatklinikker i forhold til offentlige klinikker/hospitaler. 5. Behandling og godkendelse af budget Kassereren oplyste, at bestyrelsen ikke havde forslag til ændringer i det budget for 2011 (vedlagt), der blev vedtaget ved repræsentantskabsmødet i maj Kassereren fremlagde herefter forslag til budget for 2012 (vedlagt). Budgetforslaget for 2012 gav ikke anledning til bemærkninger og blev vedtaget. 6. Indkomne forslag Der var indkommet forslag fra Leverforeningen om eventuel opløsning af PFS med den begrundelse, at interessen for deltagelse i PFS s møder og arrangementer i flere år har begrænset sig til de aktuelle bestyrelsesmedlemmer. Forslaget bortfaldt, fordi ingen var til stede til at fremlægge forslaget, og der var ikke stemning for at gå ind i det 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse bestod af: Formand: Bent R. Nielsen, Foreningen for Fodsundhed Næstformand: Flemming Jørgensen, Leverforeningen Kasserer: Birthe Omdahl, FAKS Sekretær: Claus Topsøe-Jensen, Dansk Narkolepsiforening 1. suppleant: Jette Christensen, Dansk Narkolepsiforening Side 2 af 8

3 Bestyrelsen foreslog genvalg af Flemming Jørgensen og Claus Topsøe-Jensen. Der var ingen andre forslag, og dirigenten fastslog, at de foreslåede personer var valgt i den angivne rækkefølge. 8. Valg af suppleanter Gitte Dyrlund Jensen, FAKS og Bjarne Dahlgaard, Dansk Søvn-Apnø-Forening blev foreslået Der var ingen andre forslag, og dirigenten fastslog, at de foreslåede personer var valgt i den angivne rækkefølge. Bestyrelsen består herefter af: Bent R. Nielsen, Foreningen for Fodsundhed Flemming Jørgensen, Leverforeningen Birthe Omdahl, FAKS Claus Topsøe-Jensen, Dansk Narkolepsiforening Suppleanter: Gitte Dyfrlund Jensen, FAKS Bjarne Dahlgaard, Dansk Søvn-Apnø-Forening 9. Valg af revisorer På valg var Evald Nielsen, Leverforeningen Gitte Dyrlund Jensen, FAKS (villig til genvalg) Bjarne Dahlgaard, Dansk Søvn-Apnø-Forening blev foreslået som revisor i stedet for Evald Nielsen. Der var ikke andre forslag, og dirigenten fastslog, at Gitte Dyrlund Jensen, FAKS og Bjarne Dahlgaard, Dansk Søvn-Apnø-Forening var valgt som revisorer. Side 3 af 8

4 10. Godkendelse af nye medlemmer Ingen foreninger har anmodet om optagelse i det forløbne år. 11. Forslag til afholdelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde Der var enighed om, at mødet - ligesom denne gang - om muligt skal afholdes i Valby Kulturhus. Mødet vil blive afholdt i april eller maj Eventuelt Intet Mødet blev hævet kl. 15: Referatet godkendt den 14/ (sign ) Lis Fischer Dirigent (sign.) Birthe Omdahl Referent Bilag: Deltagerliste Bestyrelsens beretning for Driftsregnskab for 2010 Budget for 2011 og 2012 Side 4 af 8

5 Deltagere i PFS repræsentantskabsmøde lørdag den 7. maj 2011 i Valby Kulturhus Ellinor Wolff, Dansk Søvn-Apnø-Forening Lis Fischer, Dansk Søvn-Apnø-Forening Bjarne Dahlgaard, Dansk Søvn-Apnø-Forening Birthe Omdahl, FAKS, Foreningen af Kroniske Smertepatienter Gitte Dyrlund, FAKS, Foreningen af Kroniske Smertepatienter Lars Bye, FAKS, Foreningen af Kroniske Smertepatienter Bent R. Nielsen, Foreningen for Fodsundhed Side 5 af 8

6 Bestyrelsens beretning for Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet i 2010 som følger: Formand: Bent R. Nielsen Næstformand: Flemming Jørgensen Kasserer: Birthe Omdahl Sekretær: Claus Topsøe-Jensen Suppleant i denne periode: Jette Christensen PFS s tidligere formand gennem ca. 3½ år, Flemming Hansen har også i det forløbne år været til særdeles stor hjælp for bestyrelsen ved at modtage, fordele og udsende post og registrere papirer. En stor tak for det. Siden sidste års repræsentantskabsmøde i Valby i maj 2009 er der afholdt fire bestyrelsesmøder. I efteråret 2010 har Brystkræftforeningen udmeldt sig, hvorefter PFS har femten medlemsforeninger. Hvert år afholdes der i november en udstilling Lægedage i Bellacenteret på Amager for praktiserende læger, speciallæger og andet sundhedspersonale. I 2005 deltog to af PFS s medlemsforeninger i denne udstilling med hver sin stand. I 2006, 2008 og 2009 deltog flere af PFS s medlemsforeninger i en fælles stand med powerpoint-show på udstillingen, men i 2010 har der ikke vist sig interesse for at arrangere en fælles stand. I forbindelse med lægedagene 2009 anskaffede PFS desuden en projektor, der fremover kan udlånes til medlemsforeningerne til foredrag, lysbilledshow mv. PFS har siden 2003 haft en overvågningstjeneste, hvor vi et par gange om ugen rundsender meddelelser om nye eller ændrede administrative bestemmelser og afgørelser, ændringer i tilskudsregler etc. Desuden rundsender vi oplysning om ansøgningsfrister til forskellige puljer og fonde såsom tips- og lottomidler (flere puljer), PUF-midler etc., der kan være relevante for de enkelte foreninger. På den måde kan de mindre foreninger opnå nogle af de stordriftsfordele, som de store foreninger har. Side 6 af 8

7 PFS har en fælles ordning for adgang til konsultation med en socialrådgiver for de foreninger, som ikke selv har en socialrådgiver. Ordningen består i, at patienter fra andre foreninger kan rette henvendelse til Leverforeningen med henblik på at få støtte via Leverforeningens system. Den kommunale strukturreform blev besluttet og gennemført på kun lidt over ét år, og endnu i dag, flere år efter, udestår der stadig inden for mange områder uafklarede spørgsmål om, hvilke tidligere eksisterende ordninger, der stadig gælder, og hvordan de skal administreres med den nye ansvarsfordeling mellem kommuner, regioner og stat. For tiden optager de igangværende nedskæringer og afskedigelser inden for hospitalssektoren imidlertid fuldstændigt politikernes tid, så der i øjeblikket hverken kan skaffes oplysninger eller tages beslutninger om andre emner. For eksempel har vi for et par år siden påbegyndt en undersøgelse, fælles for flere foreninger, af veje til at forbedre fysisk handicappedes mulighed for vederlagsfri fysioterapi, men det har vist sig vanskeligt at få information om, hvordan reglerne skal fungere efter strukturreformen. Tilsvarende er der fra to foreninger udtrykt ønske om et samarbejde om forbedring af pensionisters mulighed for tilskud til nødvendig særkost (diæt). Ligeledes har PFS fra Leverforeningen modtaget et ønske om samarbejde vedrørende tilskud til pårørendes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med patienters indlæggelse på Rigshospitalet. Reglerne for sådanne tilskud er uklare efter strukturreformen. I pressen er der rejst spørgsmålet, om taksterne for Rigshospitalets patienthotel for pårørende er så høje, at de fleste pårørende er afskåret fra at benytte patienthotellet. Denne sag er imidlertid også gået i stå, fordi regionerne ud over strukturproblemerne også har travl med nedskæringerne i hospitalssektoren. Handlingsplan for Ved formandsmødet i november 2010 viste det sig, at Lægemiddelstyrelsen er halvvejs igennem en flerårig revurdering af lægemiddeltilskud. I 2010 berørte denne gennemgang de lægemidler, som to af vore foreningers medlemmer bruger. Specielt viste det sig at være et problem for Kroniske Smertepatienter, som erfarede, at Lægemiddelstyrelsen anbefalede en væsentlig nedskæring af tilskuddet til nogle af de lægemidler, de har brug for. I den anledning bad Foreningen af Kroniske Smertepatienter om foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg, hvor den fremlagde sine synspunkter på de foreslåede nedskæringer. Side 7 af 8

8 Ved samme lejlighed lykkedes det at få Sundhedsudvalget til at love, at Lægemiddelstyrelsen i fremtiden vil orientere alle patientforeninger samt alle organisationer af patientforeninger (herunder PFS) om fremtidige revurderinger af lægemiddeltilskud. PFS vil følge denne sag, da kommende revurderinger også kan ramme andre af medlemsforeningerne. Foruden denne sag vil PFS følge EU s sagsanlæg mod Danmark vedrørende Danske Spils eneret til at udbyde tips- og lottotjenester I Danmark, så vi kan være forberedt på konsekvenserne af, at der muligvis kommer mange udenlandske tips- og lottotjenester ind på det danske marked, og at tipsmidlerne derved svinder ind. I så fald kan det komme på tale, at der bliver strid om patientforeningernes driftstilskud, hvor PFS må forsøge at forsvare vore foreningers driftstilskud over for folketingets sundhedsudvalg. Side 8 af 8

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

VENSKABSFORENINGEN DANMARK-MALI Association des Amis du Mali REFERAT

VENSKABSFORENINGEN DANMARK-MALI Association des Amis du Mali REFERAT REFERAT 1/5 af den ordinære generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark-Mali mandag den 31. maj 2010, kl. 19 hos DanAfrika Kultur, Nordre Fasanvej 192-194, kld., 2000 Frederiksberg Deltagere: Karen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere