Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug"

Transkript

1 Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen

2 0 Summary A feed experiment was carried out at Skravad Mølle Trout farm, Møldrup, Denmark. The aim was to investigate two experimental diets under commercial conditions in organic trout farms. The two diets investigated the effect of reducing the inclusion of fish meal from 59 % to 35 % on the growth performance and health conditions of organic trout during commercial production. The basic diet included only fish meal and fish oil as protein and oil source, respectively. In the experimental diet the inclusion of fish meal was reduced from 59 to 35 % and replaced by a matrix of horse bean, pea and rape (ratio: 1:1:0.7). The experiment showed a 10 % reduction in growth and feed conversion in fish fed the experimental diet in which the fishmeal had been partially replaced by organic vegetable protein sources compared to the fishmeal based diet. However, the results shall be taken with reservations as the conditions in the farm only allowed one pond per diet. 1.0 Baggrund Det er især behovet for konkurrencedygtige vegetabilske proteinkilder med et højt proteinindhold med relevant aminosyresammensætning i forhold til fiskemel, som er centralt for udviklingen af den økologiske fiskeproduktion i Danmark, herunder kravene til det fælles EU regelsæt for økologisk akvakultur, der trådte i kraft d. 1. juli I projektet var det således hensigten at udvikle optimerede økologiske fiskefoder typer i hvilke dele af fiskemelet blev erstattet af økologisk dyrkede vegetabilske proteinkilder. I dette forsøg blev der taget udgangspunkt i et kontrolfoder svarende til det, der p.t. anvendes på økologiske dambrug. Som forsøgskode anvendtes en diæt, hvor fiskemelsandelen var reduceret fra 59 % til 35 % og hvor den fjernede fiskemel var erstattet af en matrix af økologisk hestebønne-, ærte- og raps-proteinkoncentrat i forholdet 1:1:0.7. Begge fodertyper er tidligere (2009 forsøgsserien) undersøgt i laboratorieskala med godt resultat. De samme fodertyper blev således afprøvet i 2010 under opdrætsforhold på 2 økologiske dambrug (Skravad Mølle dambrug og Todbøl dambrug). I denne rapport gives en fremstilling af forsøgsgang og resultater på Skravad Mølle Dambrug. I bilag 1 er givet en forsøgsplan. 2.0 Formål Forsøgets formål var at undersøge effekten af delvis erstatning af fiskemel med alternative økologiske proteinkilder, d.v.s. proteinkoncentrater af henholdsvis økologiske hestebønner, ærter og raps, i foderet på vækst og foderudnyttelsen hos regnbueørred under opdrætsforhold på økologiske dambrug. Desuden at følge fiskenes sundhedsstatus under forsøgene. 2

3 3.0 Foder De 2 forsøgsfodertyper blev fremstillet på Teknologisk Institut, Kolding som 3,5 mm piller efter receptformulering fra BioMar A/S, Brande. Der anvendtes dels en kontrol fodertype (A) svarende til den fodertype, der p.t. anvendes på økologiske dambrug og en planteprotein-kode kode (D), hvor fiskemelsandelen var reduceret fra 59 % til 35 % og hvor den fjernede fiskemel var erstattet af en matrix af hestebønne-, ærte- og rapsproteinkoncentrat i forholdet 1:1:0.7, jf. tabel 1. Fodertyperne var formuleret isonitrogene og isocaloriske, d.v.s. mest mulig ensartethed i protein- og energiindhold. Foderet blev analyseret med hensyn til protein, fedt, aske, tørstof, Total-fosfor. Kulhydrater (kvælstof-fri ekstrakter, NFE) beregnedes som en differens: NFE = 100 % - (vand% + protein% + fedt% + aske%+ træstof%). Energi indholdet måltes ved bombe kalorimetri eller ved beregning ud fra brutto energiindholdet i næringsstofferne. Tabel 1. Fodertypernes overordnede indhold af fiskemel, fiskeolie, planteproteiner protein og fedt. Ingrediens A (Kontrol) D Protein Lipid Fiskemel Fiskeolie Hestebønner 0 15 Ærter 0 16 Raps 0 10 Hvede 20 2 Fodertypernes overordnede sammensætning er angivet i tabel 1. I tabel 2 er angivet den analyserede kemiske sammensætning. Tørstof, % Protein, % Olie, % Aske, % Fosfor, % NFE,% A 94,6 43,1 28,7 10,1 1,6 12,7 D 93,4 45,0 26,8 8,7 1,4 12,9 4.0 Forsøgsdamme Der anvendtes i alt 2 damme til forsøget på Skravad Mølle dambrug. Min. 2 damme/kode havde været foretrukket, men dette var ikke praktisk muligt. Vandforsyningen til dambruget sker fra Skravad Møllebæk, hvor dambruget er øverstbeliggende dambrug. Overfladevandet indtages på flad strøm (ingen stemmeværk, og dermed fri passage for vilde fisk forbi dambrugets indløbsbygværk) til dambrugets 3

4 fødekanal, hvor indløbsvandet opiltes med belufter til min. 65 % iltmætning efter behov. Fra fødekanalen ledes vandet til de enkelte damme, hvor der ligeledes kan iltes med belufter efter behov.. Fra dammene løber vandet via afløbskanal til et centralt bundfældningsanlæg inden det via afløbskanal med stort fald, ledes tilbage i åen. Faldet i afløbskanalen sikrer min. 65 % iltmætning (ofte op mod 90% iltmætning) i dambruget afløbsvand til recipienten. Forsøgsdammene har dimensionerne: 24 m* 8 m* 0.7 m, d.v.s. et rumindhold på ca. 135 m Fisk Der anvendtes fisk fra dambruget på ca. 35 g/stk. Ved forsøgsstart d. 17. juni 2010 besattes hver dam med ca. 330 kg fisk svarende til ca. 2,5 kg/m Fodring Hver type foder blev tildelt fiskene i hver sin dam (Kode A (kontrol) henholdsvis kode D). Dam A D Fodertype A D Der blev håndfodret tæt på mæthed (ad libitum). Der blev ikke fodret fra 3 dage før og på selve opvejningsdagen. Ved forsøgets begyndelse, ved mellemvejningen og ved afslutningen af forsøget blev der foretaget opvejning af biomasse samt enkeltvejning af min. 100 fisk pr. dam. Ved mellemvejningen, ca. 7 uger efter forsøgsstart blev biomassen justeret ned til 400 kg i hver dam. 7.0 Resultater Ved forsøgets start d. 17. juni 2010 blev der indsat ca. 330 kg fisk i hver af de 2 damme. Biomassen blev bestemt ud fra enkeltvejninger og indsat/indkøbt antal stk fisk i maj, da en biomasse opvejning af praktiske årsager ikke lod sig gøre (ingen ledige damme). Enkeltvejninger af 125 fisk/dam viste en middelvægt på ca. 36 g/stk med en standardafvigelse på 7 g, d.v.s. 36 ± 7 g/stk. 4

5 SGR %/dag Ved mellemvejningen d. 4. august 2010 var fiskene, der blev fodret med kontrolfoder (kode A) vokset til ca. 72 ± 12 g/stk. Den specifikke vækstrate (SGR) var 1,5 %/dag og foderkvotienten var 1,09 jf. figur 1. Fiskene der var fodret med forsøgsfoder type D, hvor fiskemelsandelen var reduceret fra 59 % til 35 % og hvor den fjernede fiskemel var erstattet af en matrix af hestebønne-, ærte- og raps-proteinkoncentrat i forholdet 1:1:0.7, havde opnået størrelsen ca. 74 ± 13 g/stk. Den specifikke vækstrate (SGR) var 1,41 %7dag og foderkvotienten var 1,22, jf. figur 1. Temperaturen havde i perioden været ca C. Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderkvotient 17. juni - 4. august ,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 A D SGR Fodertype Figur 1. Specifik vækstrate (% tilvækst/dag) og foderudnyttelse (fodermængde/kg tilvækst) for økologiske regnbueørreder fodret med henholdsvis fodertype A (kontrol) og foder type D i den første forsøgsperiode. Ved slutvejningen d. 28. oktober 2010 var fiskene, der blev fodret med kontrolfoder (kode A) vokset til ca. 213 ± 32 g/stk. Fiskene havde vokset ca. 1,3 %/dag med en foderkvotient på 0,96. Fiskene der var fodret med forsøgsfoder type D havde opnået størrelsen ca. 190 ± 32 g/stk. Den specifikke vækstrate (SGR) var ca. 1,15 og foderkvotienten var ca. 1,1, jf. figur 2. Temperaturen havde i perioden været fra ca C i august og jævnt faldende til ca. 5 0 C i oktober. 5

6 SGR %/dag SGR %/dag Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderkvotient 4. aug okt ,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 A Fodertype D SGR Figur 2. Specifik vækstrate (% tilvækst/dag) og foderudnyttelse (fodermængde/kg tilvækst) for økologiske regnbueørreder fodret med henholdsvis fodertype A (kontrol) og foder type D i anden forsøgsperiode. Det samlede resultat for hele forsøgsperioden (17/6 28/ ) viste ca. 10 % bedre vækst og foderudnyttelse i kontrolgruppen (kode A) end i kode D. Således havde fiskene fodret med kode A haft en vækstrate (SGR) på ca. 1,3 %/dag og en foderkvotient () på ca. 1,0 jf. figur 3. I fiskene fodret med kode D var SGR på ca. 1,2 og foderkvotienten var på ca. 1,1. Temperaturen lå i forsøgsperioden på ca C i juni august og herefter jævnt faldende til ca. 5 0 C mod slutningen af sidste periode. Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderkvotient 17. juni okt ,40 1,20 1,00 0,80 0,60 SGR 0,40 0,20 0,00 A Fodertyper D Figur 3. Specifik vækstrate (% tilvækst/dag) og foderudnyttelse (fodermængde/kg tilvækst) for økologiske regnbueørreder fodret med henholdsvis fodertype A (kontrol) og foder type D for hele forsøgsperioden. 6

7 8.0 Konklusion I modsætning til det gennemførte fodringsforsøg på Todbøl Dambrug viste forsøget på Skravad Mølle Dambrug ca. 10 % reduceret vækst og foderkonvertering hos fisk fodret med foder, hvor fiskemelsandelen var reduceret fra 59 % til 35 % og hvor den fjernede fiskemel var erstattet af en matrix af hestebønne-, ærte- og raps-proteinkoncentrat i forholdet 1:1:0.7 i sammenligning med det fiskemelsbaserede foder. Resultaterne skal dog tages med et vist forbehold, da forsøget var forbundet med lidt usikkerhed. Dels var der kun 1 dam pr. fodertype og i starten måtte vi estimere start biomassen ud fra prøvevejninger og antal indkøbte fisk i maj. Endvidere undslap der nogle fisk i hvert fald i den ene dam under et regnskyl. Og endelig var der ret stor afvigelse mellem væksten beregnet ud fra opvejet biomasse og enkeltvejninger. Dette sammenholdt med, at der ikke blev konstateret nogen nævneværdig forskel med fodertyperne på Todbøl Dambrug, der blev gennemført i duplikat, gav studierne på de 2 dambrug ikke grundlag for en entydig konklusion. 7

8 Bilag 1: Forsøgsplan, økologisk fiskeprojekt (ORAQUA): Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt på Skravad Mølle dambrug Tabel 1. Forsøgsplan Skravad Mølle dambrug Forsøgsdag & Aktivitet 17/6 ca. 5/8 17/6 Forsøget starter (AJO/VJL deltager) Der indsættes 400 kg fisk i hver af 2 damme Der foretages prøvevejning (enkeltvejning af 50 fisk pr. dam) Fodring efter tabel (3,5 mm piller) Udfylde foderskema Udfylde driftsjournal Ingen foder dagen før opvejning Ca. 5/8 Mellemvejning (AJO/VJL deltager) Ca. 5/8 ca. 30/9 Total biomasse Enkeltveje 50 fisk/dam Juster biomassen til 400 kg/dam Fodring efter tabel (3,5 mm piller) Udfylde foderskema Udfylde driftsjournal Ingen foder dagen før opvejning Ca. 30/9 Slutvejning (AJO/VJL deltager) Total biomasse Enkeltveje 50 fisk/dam 8

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Slamafvanding og håndtering af afløbsvand på dambrug

Slamafvanding og håndtering af afløbsvand på dambrug Slamafvanding og håndtering af afløbsvand på dambrug Teknologi til reduktion af udledning fra dambrug og opkoncentrering af slam på dambrug Gitte Lind Mogensen, Nordisk Aluminat A/S Kaare Michelsen, Dansk

Læs mere

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2013-6 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Program. 2. Fodringsstrategier til malkekøer... 5 Dorte Bossen

Indholdsfortegnelse. Program. 2. Fodringsstrategier til malkekøer... 5 Dorte Bossen Indholdsfortegnelse Program. 2 Fodringsstrategier til malkekøer... 5 Dorte Bossen Køers respons på gruppeskift... 15 Lene Munksgaard, Martin R. Weisbjerg & Dorte Bossen Kraftfoderstrategier i et AMS system...

Læs mere

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 vfl.dk Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg Udgivet: 2013 Rapporten er udarbejdet af: Tina Clausen, Videncentret

Læs mere

Optimering af behandlingseffekten

Optimering af behandlingseffekten Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 659, 28 Optimering af behandlingseffekten i akvakultur Minimering af forbrug og udledning af hjælpestoffer [Tom side] Danmarks

Læs mere

BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER

BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER MEDDELELSE NR. 1024 En afprøvning af hollandsk kontra dansk slagtesvinefoder viste bedre produktivitet af hollandsk foder.

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere

13/12/13. Effekten af uddannelsesaktivering af medlemmer af Dansk Metal

13/12/13. Effekten af uddannelsesaktivering af medlemmer af Dansk Metal 3/2/3 Effekten af uddannelsesaktivering af medlemmer af Dansk Metal 2 EFFEKTEN AF UDDANNELSESAKTIVERING AF MEDLEMMER AF DANSK METAL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Aktiviteterne i projektet har koncentreret sig om følgende tre underprojekter:

Aktiviteterne i projektet har koncentreret sig om følgende tre underprojekter: Rapport over projekt: Udbredelse af lugtstofferne geosmin og MIB i danske dambrug DFFE J. nr. 335-3-43 Oversigt over aktiviteter i projektet Aktiviteterne i projektet har koncentreret sig om følgende tre

Læs mere

Slambehandling med Effektive Mikroorganismer (EM teknologi) Knud Dencker-Jensen, Michael André Nielsen, Erik Nielsen. EMRO Danmark.

Slambehandling med Effektive Mikroorganismer (EM teknologi) Knud Dencker-Jensen, Michael André Nielsen, Erik Nielsen. EMRO Danmark. Slambehandling med Effektive Mikroorganismer (EM teknologi) Knud Dencker-Jensen, Michael André Nielsen, Erik Nielsen EMRO Danmark. 1 2 Indhold Forord 4 Sammendrag 5 English summery 6 1. Indledning 7 1.1.1

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Danskernes kostvaner. Spæd- og småbørn 2006-2007

Danskernes kostvaner. Spæd- og småbørn 2006-2007 Danskernes kostvaner Spæd- og småbørn 2006-2007 Danskernes kostvaner Spæd- og småbørn 2006-2007 Udarbejdet af: Ellen Trolle Ulla Holmboe Gondolf Majken Ege Karsten Kørup Karin Hess Ygill Tue Christensen

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Limfjorden i 100 år. Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden fra 1897 til 2003. Faglig rapport fra DMU, nr.

Limfjorden i 100 år. Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden fra 1897 til 2003. Faglig rapport fra DMU, nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Limfjorden i 100 år Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden fra 1897 til 2003 Faglig rapport fra DMU, nr. 578 (Tom side) Danmarks

Læs mere

Danskernes kostvaner 1995-2006. Status og udvikling med fokus på frugt og grønt samt sukker

Danskernes kostvaner 1995-2006. Status og udvikling med fokus på frugt og grønt samt sukker Danskernes kostvaner 1995-2006 Status og udvikling med fokus på frugt og grønt samt sukker Danskernes kostvaner 1995-2006 Status og udvikling med fokus på frugt og grønt samt sukker Udarbejdet af: Sisse

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Økologiske majs- og hampeproteiner som højværdiprotein til fjerkræ og svin, som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Økologiske majs- og hampeproteiner som højværdiprotein til fjerkræ og svin, som er finansieret af: Økologiske majs- og hampeproteiner som højværdiprotein til fjerkræ og svin 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Økologiske majs- og hampeproteiner som højværdiprotein til fjerkræ og svin,

Læs mere

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens

Læs mere

EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN

EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato December 2012 EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN Michael Svarer & Michael Rosholm EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN

Læs mere

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Janne Dragsted Simon Furbo Bengt Perers Ziqian Chen Sagsrapport

Læs mere

Madspild i forbindelse med økologiomlægning

Madspild i forbindelse med økologiomlægning Madspild i forbindelse med økologiomlægning i offentlige køkkener Madspild i forbindelse med økologiomlægning i offentlige køkkener Udarbejdet af: Anne Vibeke Thorsen Marianne Sabinsky Ellen Trolle DTU

Læs mere

Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering

Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering Miljøprojekt Nr. 868 2003 Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering Claus Petersen Econet A/S Ilonka Domela Carl Bro Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand

Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand Melanie J. Sønderup, Mogens R. Flindt, Timm Bochdam og Sara Egemose 214 Titel: Redaktion: Potentiale og udviklingsmuligheder

Læs mere

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Forord I

Læs mere

Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner

Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner UDARBEJDET AF MARIE HEYN ANNE DAHL LASSEN LENE

Læs mere

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN Støttet af: HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN MEDDELELSE NR. 1010 Cikorie i slutfoderet til hangrise gav et lavere skatoltal, mens koncentrationen af androstenon ikke

Læs mere

Statusrapport for GUDP-projekt

Statusrapport for GUDP-projekt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Statusrapporten indsendes til projektets GUDP-kontaktperson, cc. til GUDP-postkassen på: gudp@naturerhverv.dk. Anfør journalnummer i

Læs mere