Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping"

Transkript

1 Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping Projektgrundlag for Jyderup Fondens etablering af restaurant, vandrehjem og campingplads ved Skarresø i Jyderup Udarbejdet af arbejdsgruppen for Jyderup Fonden i sommeren 2015

2 1 INDHOLD 2 Indledning Hvilken udvikling understøtter Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping? Naturpark Åmosen Jyderup Højskole Tiltrækning af højtkvalificeret arbejdskraft Scenarier Scenario I: Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping Skarresø Camping Skarresø Vandrehjem Restaurant Skarresø Forpagtning Økonomi: investeringer og rentabilitet Campingpladsen Omkostninger til renovering og tilbygning på Skarridsøhjemmet Arbejdsgruppens anbefaling Scenario II: Campingpladsen som campingplads eller rekreativt område Økonomi: investeringer og rentabilitet Arbejdsgruppens anbefaling Etablering af Jyderup Fonden og køb af matriklerne Bilag A: Økonomiske beregninger Bilag B: illustrationer af vandrehjem, restaurant og campingplads

3 2 INDLEDNING I foråret 2015 meddelte Holbæk Kommune, at kommunen ville sælge campingpladsen ved Skarresø. På et borgermøde i Jyderup i juni 2015, gav borgerne klart udtryk for, at campingpladsen pga. sin specielle beliggenhed ved søen tjener et særligt formål som rekreativt område for befolkningen, og at den derfor ikke må sælges til private. Borgerne gav også udtryk for, at den bedste løsning var, at kommunen fortsætter sit ejerskab af campingpladsen, og at kommunen sørger for at renovere bygningerne på campingpladsen. Alternativt var det borgernes ønske, at byens borgere via en fond overtager campingpladsen og selv forpagter den ud. Holbæk Kommune meddelte også, at kommunen vil sælge Skarridsøhjemmet, som ligger på den modsatte side af Slagelsevej. Salget af Skarridsøhjemmet var også et tema på borgermødet, og der blev også her givet udtryk for, at borgerne ønsker, at Skarridsøhjemmet anvendes til formål, der kan styrke erhvervslivet, turismen og bosætningen i Jyderup. Budskabet fra byens borgere var derfor, at salget af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet skal ske med en målsætning om at styrke byens erhvervsliv, turisme og bosætning. Dette kan ske ved at stille krav om, at Skarridsøhjemmet skal sælges med det formål at blive til en restaurant og et vandrehjem, og om muligt at se salget af Skarridsøhjemmet og campingpladsen som et fælles projekt og dermed et samlet salg. Efter borgermødet i Jyderup i juni 2015 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af arkitekt Carsten Hjort Boesen, direktør Steen Steensen og drifts- & udviklingschef Niels Agerbo. Arbejdsgruppens kommissorium er at afsøge mulighederne for at oprette en fond, som kan overtage campingpladsen og Skarridsøhjemmet, beskrive mulighederne for at drive campingpladsen, vandrehjem og restaurant i Jyderup, og komme med anbefalinger til campingpladsens fremtid, hvis kommunen kun vælger at gå videre med salg af campingpladsen til Jyderup Fonden. Det fremgår af Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik, at et politisk fokus på turisme skal sikre, at vi får tænkt og brugt turismeerhvervet på nye måder. Ud over arbejdspladserne og den øgede omsætning vil en satsning på turisme betyde, at vi får skabt mere kendskab til og mere omtale af Holbæk Kommune. Den omtale kan få afgørende betydning, når vi skal tiltrække nye virksomheder, som er på jagt efter ny beliggenhed. Samme positive indtryk kan vi give turister, som måske en dag bliver tilflyttere til kommunen. Endelig er de oplevelser og muligheder, som turismeerhvervet tilbyder, tilgængelige både for turister og kommunens egen borgere. 3

4 Holbæk Kommune erkender dog i erhvervs- og turismepolitikken, at det er nødvendigt at tænke alternativt, da tiden og økonomien ikke er til store økonomiske satsninger betalt af kommunale midler. Derfor skal mulighederne for et øget samarbejde omkring markedsføring, projektudvikling og service med nabokommunerne og andre relevante aktører udbygges. Borgerne i Jyderup tilbyder med dette projekt Holbæk Kommune en alternativ løsning, hvor borgerne går ind og støtter op om udviklingen af både turisme, tilflytning og erhvervsliv. Borgerne i Jyderup ønsker at tage ansvar for udviklingen af ikke kun deres egen by men af hele Holbæk Kommune, fordi borgerne i Jyderup er stolte af at bo i Nordvestsjælland og af deres by og den smukke natur ved Skarresø. Holbæk Kommune og borgerne i Jyderup kan i fællesskab med dette projekt skabe et fyrtårn, som vidner om pionerånd, samarbejde og initiativrigdom i provinsen. Kommunen kan skabe de nødvendige forudsætninger for udviklingen ved at sælge Skarridsøhjemmet og campingpladsen til Jyderup Fonden, så byens borgere kan skabe dette fyrtårn i Holbæk Kommune, der vil skabe vækst, tilflytning og arbejdspladser i kommunen. I det følgende vil arbejdsgruppen beskrive grundlaget for den ønskede løsning med etablering af Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping. Arbejdsgruppen vil endvidere anbefale, hvad der skal ske med Skarresø camping, hvis kommunen kun vælger at gå videre med salg af campingpladsen til Jyderup Fonden. 4

5 3 HVILKEN UDVIKLING UNDERSTØTTER RESTAURANT SKARRESØ OG SKARRESØ VANDREHJEM & CAMPING? Det har været en forudsætning for arbejdsgruppen, at det store projekt med at skabe grundlaget for at lade en forpagter drive Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping understøtter den ønskede erhvervs- og turismeudvikling i Jyderup som by og Holbæk Kommune som helhed, og at der er et solidt grundlag i form af igangværende projekter, som kan understøtte og understøttes af et sådan projekt, en solid infrastruktur og et realistisk økonomisk grundlag. Holbæk Kommune vil for at understøtte turismen i kommunen og en kommende Holbæk Arena for det første have behov for at øge overnatningskapaciteten i kommunen, og for det andet have behov for et større udbud af gode spisesteder på niveau med Suri, Elmely Kro, Bromølle Kro o.a. Et godt restaurationsmiljø vil være med til at gøre Holbæk Kommune til et attraktivt sted at arbejde og eventuelt bosætte sig for højtkvalificeret arbejdskraft. Et vandrehjem og en campingplads i Jyderup kan bidrage til at hæve den samlede overnatningskapacitet i kommunen, og en restaurant i de smukke omgivelser ved Skarresø vil blive en attraktion i sig selv og bidrage til at sætte fokus på de gode spisesteder og de lokale råvarer, som produceres i Nordvestsjælland. Geografisk og infrastrukturmæssigt vil en restaurant i Jyderup blive et oplagt mødested for personer på forretningsrejse, det lokale erhvervsliv, borgere og turister. 5

6 3.1.1 Naturpark Åmosen Jyderup er i spil som indgangsporten til Naturpark Åmosen pga. sin gode infrastruktur med motortrafikvej/motorvej og Nordvestbanen til/fra København. Naturpark Åmosen vil etablere en station på campingpladsens område, og det vil være oplagt, at den by, der bliver indgangsport til Naturpark Åmosen, kan tilbyde overnatning på værelser, i campingvogn, telt eller hytte og et godt spisested. Holbæk Kommune vil dermed få mulighed for at markedsføre sig som indgangsporten til Naturpark Åmosen, og gæster til Naturpark Åmosen må forventes at gøre brug af de øvrige tilbud i Holbæk by og omegn, så der skabes en dynamisk effekt for turismeerhvervet og restaurationsmiljøet som helhed i kommunen Jyderup Højskole Etableringen af Jyderup Højskole er et nyt fyrtårn i Jyderup og Holbæk Kommune, og der er behov for at understøtte Jyderup Højskoles aktiviteter. En udvidelse af overnatningskapaciteten i Jyderup vil bl.a. gøre det lettere for Jyderup Højskole at afholde kortere sommerkurser m.v., og Jyderup Højskole vil stå sig bedre i konkurrencen med andre attraktive højskoler om kursister, da et godt lokalt spisested vil få kursisterne til at føle, at byen har noget at byde på uden for højskolen. Jyderup Højskoles kursist-kapacitet vil kunne forøges, uden at Jyderup Højskole selv skal investere i den forøgede overnatningskapacitet. Arbejdsgruppen vurderer, at der er særdeles gode muligheder for et tæt samarbejde mellem Jyderup Højskole og Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping Tiltrækning af højtkvalificeret arbejdskraft Holbæk Kommune har i sin erhvervs- og turismepolitik beskrevet nødvendigheden af at kunne tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft og få videnstunge virksomheder til kommunen; Vi skal også sørge for, at der skabes flere arbejdspladser med videnstung profil sammen med arbejdspladser, som afspejler det rummelige arbejdsmarked. Fremtidens arbejdsmarked kommer til at mangle arbejdskraft både i antal hænder, men også i form af højt kvalificerede medarbejdere, vidensmiljøer og kompetencer. En veluddannet arbejdskraft er en afgørende faktor, når fremtidens vinderbrancher skal vælge at etablere sig i Holbæk Kommune. Det er helt afgørende for kommunens mulighed for at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft og dermed gøre det muligt for videnstunge virksomheder at fortsætte eller etablere sig i kommunen, at den højtkvalificerede arbejdskraft føler, at kommunen er et attraktivt sted at bo. Det kræver, at kommunen kan tilbyde et aktivt kulturliv, velfungerende foreningsliv, en blomstrende detailhandel og en kulinarisk smagsoplevelse i et godt cafe- og restaurationsmiljø, som kan virke som samlingssted både i privat og professionelt henseende. 6

7 Arbejdsgruppen vurderer, at der bl.a. med etableringen af togstationen ved Novo Nordisk i Kalundborg vil være mulighed for at tiltrække midlertidigt ansatte, konsulenter og gæster på Novo Nordisk til vandrehjemmet. Endvidere vil restauration, vandrehjem og camping medvirke til at gøre Jyderup til et attraktivt sted at bosætte sig for højkvalificerede medarbejdere på eksempelvis Novo Nordisk og dermed også medvirke til at øge beskatningsgrundlaget i kommunen. Vandrehjemmet forventes også anvendt af håndværkere samt konsulenter og andre personer med forretninger hos de lokale virksomheder i Holbæk Kommune, da Jyderup har egen togstation, så det er nemt at komme til/fra byen og kommunens øvrige stationsbyer. Samtidig ligger Jyderup også centralt på vejnettet mellem Kalundborg, Holbæk, Nykøbing og Slagelse. Der er derfor alle muligheder for, at Jyderup med et tilbud om bespisning og overnatning kan blive et centralt sted for rejsende med forretninger i denne del af Sjælland. Det forventes, at nogle af de mange kommende besøgende på vandrehjemmet, campingpladsen eller restauranten vil få øjnene op for de gode muligheder for at bosætte sig i den smukke natur og samtidig arbejde enten i lokalområdet eller pendle til arbejde i eksempelvis København. 4 SCENARIER Arbejdsgruppen har valgt at arbejde med 2 scenarier. Scenario I handler om ét stort projekt, hvor Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping indgår. Scenario II handler om, hvad der skal ske med Skarresø camping, hvis kommunen kun vælger at gå videre med salg af campingpladsen til Jyderup Fonden. Der er til scenario I udarbejdet tegninger til restaurant og vandrehjem, og der er lavet et overslag over omkostninger til at realisere projektet. Der er til scenario II beregnet økonomi for drift af en campingplads uden anden samdrift og overslag over de nødvendige investeringer i bl.a. nye køkken-, toilet- og badefaciliteter. Investeringerne i scenario II er baseret på samme nødvendige investeringer i toilet- og badefaciliteter som i scenario I og i de øvrige faciliteter, som vil være nødvendige, når fordelene ved en samdrift mellem campingplads og vandrehjem ikke er til stede. 7

8 Udsyn fra hovedbygningen på Skarridsøhjemmet. Der etableres udendørsservering på terrasse samt tilbygning i glas på denne side af Skarridsøhjemmet, så gæsterne kan nyde dette udsyn. 8

9 4.1 SCENARIO I: RESTAURANT SKARRESØ OG SKARRESØ VANDREHJEM & CAMPING Skarresø Camping er for lille til at kunne skabe et rentabelt grundlag for en forpagter, men hvis Skarresø Camping indgår som et delelement i en fælles drift med en restaurant og et vandrehjem, vil der kunne skabe et tilfredsstillende økonomisk grundlag for en forpagter Skarresø Camping Det er arbejdsgruppens vurdering, at campingpladsen med den nuværende belægning ikke kan drives rentabelt som campingplads alene, og arbejdsgruppen har derfor vurderet, at aktiviteterne skal flyttes fra campingpladsen og til vandrehjemmet. Det indebærer, at campingpladsen alene vil have køkken-, toilet- og badefaciliteter, mens reception, kiosk m.v. flyttes til vandrehjemmet, hvor gæster på campingpladsen får fri adgang. Campingpladsens gæster vil få adgang til flere faciliteter end på den nuværende campingplads, da vandrehjemmet bl.a. kan tilbyde bespisning, swimmingpool, fællesrum/fjernsynsstue, eventuelt udlejning af kajak, kano, cykler m.v. Samdriften vil derfor betyde et løft til campisterne. Selve campingpladsen vil være selvbetjent/fjernbetjent, dvs., at der vil blive lavet elektronisk adgangskontrol og overvågning til campingpladsen og til toilet- og badefaciliteter, så personalet kan blive på vandrehjemmet og betjene campingpladsen derfra. Campingpladsens gæster vil være med til at skabe kundegrundlaget til Restaurant Skarresø og til øvrige aktiviteter på vandrehjemmet Skarresø Vandrehjem Skarridsøhjemmet vil undergå en mindre ombygning for at øge værelseskapaciteten og en mindre renovering (nye vinduer, maling m.v.) for at skabe attraktive værelser (se bilag B). Det forventes, at fællesrummene i beboelsesbygningerne omdannes til ekstra værelser, og at der laves et stort fællesrum med TV-stue m.v., som både vandrehjemmets og campingpladsens gæster kan anvende. Der laves en mindre morgenmadsrestaurant, hvor vandrehjemmets gæster og campister kan indtage deres morgenmad. Efter morgenmaden kan rummet anvendes til udlejning til mindre selskaber (ca. 30 personer). Der vil blive etableret en ny indkørsel til vandrehjemmet, og antallet af parkeringspladser vil i den forbindelse blive markant forøget. Der vil blive etableret en udendørs swimmingpool, som kan anvendes af vandrehjemmets gæster og campisterne. En forpagter kan også vælge at have udlejning af kajakker, kanoer, cykler m.v., såfremt forpagteren kan opnå de fornødne tilladelser hertil, så gæsterne kan nyde den smukke natur. Receptionen for både campingplads og vandrehjem vil være placeret tæt på hovedbygningen på Skarridsøhjemmet Restaurant Skarresø Stueplan i hovedbygningen på Skarridsøhjemmet vil blive omdannet til Restaurant Skarresø (se bilag B). Der vil blive etableret en stor terrasse til udendørs servering med udsyn over 9

10 søen, og der vil blive lavet en flot tilbygning også med udsyn over søen, som vil have kapacitet på op til 75 gæster. Tilbygningen kan anvendes til selskaber eller som en generel udvidelse af Restaurant Skarresøs bespisningskapacitet. Det betyder, at Jyderup får en meget efterspurgt kapacitet til afholdelse af større møder, selskaber mv. Restaurant Skarresø vil kunne fungere som en cafe om dagen og et godt spisested om aftenen, hvor de lokale råvarer anvendes og brandes. Restaurant Skarresø vil sammen med bl.a. Suri, Elmely Kro, Bromølle Kro o.a. være med til at brande Holbæk Kommune som et spændende sted at gå ud at spise, og det forventes, at Restaurant Skarresø vil supplere Bromølle Kro, da Jyderup og omegn vil blive interessant at køre til for at spise og evt. overnatte. Restaurant Skarresø vil have stor fordel af de gode kollektive trafikforbindelser (tog og bus), så gæsterne nemt kan komme til og fra restauranten uden selv at skulle køre Forpagtning Jyderup Fonden skal indgå aftale med en forpagter, der skal drive Skarresø Camping & Vandrehjem og Restaurant Skarresø som en fælles forretning. Jyderup Fonden vil beskrive, hvordan driften skal fungere, og hvilken kvalitet der forventes af både overnatningskapaciteten og bespisningen på restauranten samt krav om, at Skarresø Vandrehjem & Camping og Restaurant Skarresø indgår i et tæt samspil med bl.a. Naturpark Åmosen, Jyderup Højskole, de lokale erhvervsdrivende, Holbæk Turistbureau og større og mindre virksomheder samt deltager i at understøtte tilflytningen til kommunen og brandingen af lokale råvarer. Førstesalen i hovedbygningen forventes anvendt til bolig til et forpagterpar. 10

11 4.1.5 Økonomi: investeringer og rentabilitet I de følgende afsnit vil arbejdsgruppen beskrive, hvilke investeringer der forventes til renovering af campingpladsen og istandsættelse og udbygning af Skarridsøhjemmet samt forventningerne til driftsøkonomien. Beregningerne kan ses i bilag A Campingpladsen Der er med hensyn til økonomien på campingpladsen taget udgangspunkt i, at campingpladsen er 2 eller 3-stjernet, og drives som et supplement til vandrehjemmet. Det vil i en samdrift med vandrehjemmet være nødvendigt at investere ca. 1,5-2,0 mio. kr. i renovering af campingpladsen (ekskl. køb af grunden) og herefter kan campingpladsen, efter renter, generere en positiv indtjening i størrelsesordenen kr. selv ved en uændret omsætning i størrelsesordenen kr. jf. bilag A Omkostninger til renovering og tilbygning på Skarridsøhjemmet Med udgangspunkt i det skitserede forslag vil en renovering og mindre ombygning af den eksisterende bygningsmasse løbe op i 2,5 til 3,0 mio. kr., ligesom der vil skulle investeres et tilsvarende beløb til udvidelse af faciliteterne, herunder nye indkørsels- og parkeringsforhold, samt lokaler til større selskaber osv. Den samlede investering i tilpasning og forbedring af ejendommen er således anslået til ca. 5,7 mio. kr. Med en forudsætning om at den rette forpagter bør kunne etablere en stabil virksomhed, som genererer en årlig samlet omsætning fra vandrehjem, restauration og lokaleudlejning, på min. 2,5 mio. kr. (ekskl. campingplads), da vil man være i stand til at generere end indtjening, som kan sikre at Fondens investering i ejendommen bliver forrentet. Arbejdsgruppen har vurderet at det ikke vil være urealistisk at opnå en omsætning i størrelsesordenen 2,5-3,0 mio. kr., og dermed en positiv drift Arbejdsgruppens anbefaling Det er arbejdsgruppens anbefaling, at der af hensyn til byens udvikling og projektets rentabilitet arbejdes med ét samlet projekt for Skarridsøhjemmet og campingpladsen. 11

12 4.2 SCENARIO II: CAMPINGPLADSEN SOM CAMPINGPLADS ELLER REKREATIVT OMRÅDE Skarresø Camping er nedslidt, og der er brug for nye køkken-, toilet- og badefaciliteter og opgradering af elinstallationer for at kunne fortsætte driften i årene fremover. Campingpladsen vil - set som et selvstændigt projekt - have behov for etablering af flere fællesfaciliteter såsom forpagterbolig, kiosk, reception og legeplads for at have et acceptabelt niveau for campisterne. Der er i det nedenstående indregnet ekstra investeringer og deraf større afskrivninger af investeringerne for en forpagter. Arbejdsgruppen har vurderet, om det er økonomisk rentabelt at fortætte driften med campingpladsen som en selvstændig drift. Arbejdsgruppen har gennemgået økonomien for campingpladsen under de nuværende forpagtere, og arbejdsgruppen har vurderet muligheden for en bedre kapacitetsudnyttelse af campingpladsen med henblik på at skabe en bedre rentabilitet. Resultaterne peger dog entydigt på, at selvom campingpladsen kun opgraderes med de mest nødvendige elementer, såsom forpagterbolig, nye toilet- og badefaciliteter og TV-stue, så vil driftsøkonomien på baggrund af de eksisterende data ikke give overskud, da de nye bygninger skal afskrives, og der bl.a. skal betales grundskyld og ejendomsskat af området (hvilket ikke et sket tidligere pga. kommunen har ejet området). Campingpladsen er for lille, for nedslidt og udvidelsesmulighederne for begrænsede bl.a. pga. naturfredning til, at der på det eksisterende grundlag kan skabes en økonomisk rentabel forretning for en forpagter, hvilket fremgår af nedenstående beregninger (se bilag A) Økonomi: investeringer og rentabilitet Hvis campingpladsen drives som en 3 eller 4-stjernet campingplads uden sammenhæng med et vandrehjem, vil der være behov for en forpagterbolig såvel som en række yderligere faciliteter jf. beskrivelsen af de aktiviteter som i scenario I er henlagt til vandrehjemmet, hvilket vil medføre, at en renovering løber op i 4-6 mio. kr. (ekskl. køb af grunden). Selv med en betydelig indsats for at øge belægningsgraden og dermed en forventning om en fordobling af den nuværende opsætning til et niveau omkring 1 mio. kr. vurderer arbejdsgruppen, at indtjeningen i bedste fald vil være svagt negativ, dvs kr. jf. bilag 1. Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at fortsætte driften med campingpladsens nuværende tilstand, hvilket både borgerne i Jyderup og campingpladsens nuværende forpagtere har erkendt jf. borgermøde i juni. Campingpladsens nuværende forpagteres økonomiske skøn over nødvendige investeringer, som blev fremlagt på borgermødet, kan bekræftes af arbejdsgruppen Arbejdsgruppens anbefaling Arbejdsgruppens anbefaling er derfor, at kommunen sælger Skarresø Camping til Jyderup Fonden for et symbolsk beløb, og at kommunen accepterer, at Jyderup Fonden kan arbejde 12

13 videre med planerne for campingpladsen og nå til en konklusion ud fra et de to nedenstående udfald: 1. Campingpladsen renoveres for midler, som Jyderup Fonden selv kan skaffe gennem optagelse af lån og fundraising. Der tages udgangspunkt i en begrænset renovering jf. afsnit 4.2, men fundraising og belåningsmulighederne vil afgøre ambitionsniveauet. Jyderup Fonden forpagter den renoverede campingplads ud på en langtidskontrakt. 2. Jyderup Fonden kan ikke skabe det økonomiske fundament for en renovering af campingpladsen, og Jyderup Fonden indstiller herefter til kommunen, at campingpladsen nedlægges, og at området omdannes til et rekreativt område Skarresø bypark for borgere og turister. Kommunen tilbagekøber campingpladsen for det samme symbolske beløb af Jyderup Fonden, og kommunens Vej & Park afdeling sørger for at vedligeholde de grønne arealer. Arbejdsgruppen foreslår, at kommunen etablerer en legeplads på området, shelters til naturcampister, et offentligt toilet og sørger for, at de gamle bygninger nedrives. Der sikres plads til en station fra Naturpark Åmosen. 13

14 Billedet ovenfor viser campingpladsen set fra søsiden, mens der nedenfor er vist en oversigtstegning over vandrehjemmet og restauranten 14

15 5 ETABLERING AF JYDERUP FONDEN OG KØB AF MATRIKLERNE Der skal etableres en almennyttig fond, som kan købe Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping af Holbæk Kommune. Arbejdsgruppen har ansøgt Jyderups Fremtid om midler til at få udarbejdet det juridiske grundlag for Jyderup Fonden og etablere selve fonden. Foreningen Jyderups Fremtid har besluttet at bevillige kr. til arbejdet med at etablere Jyderup Fonden, da projektet understøtter Jyderup Fremtids formålsparagraf om at gøre Jyderup til indgangsporten for Naturpark Åmosen samt om at gøre Jyderup til en aktiv og attraktiv by. Når Jyderup Fonden er oprettet, kan kommunen sælge Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping til fonden. Jyderup Fonden skal selv skabe et kapitalgrundlag til udviklingen af projektet, og det indstilles derfor til kommunen, at kommunen i lighed med salget af Sølyst til Jyderup Højskole, sælger Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping til Jyderup Fonden for et symbolsk beløb pr. matrikel. Jyderup Fonden kan herefter belåne Skarridsøhjemmet og campingpladsen med henblik på istandsættelse og ny-/tilbygning. Jyderup Fondens kommende bestyrelse vil udover at optage lån søge fonde og puljer om midler til forskellige formål på de to matrikler, som understøtter turisme, bosætning og koblingen til Naturpark Åmosen. Jyderup Fonden vil i lighed med etableringen af Jyderup Svømmehal i 1980 erne sælge borgeraktier, som skal indgå i finansieringen af projektet. Jyderup Fonden vil forpagte Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping ud som en samlet forpagtningsaftale, da det er arbejdsgruppens vurdering, at det er nødvendigt for at skabe det fornødne økonomiske grundlag for en kommende forpagter. Jyderup Fonden vil stille krav til både kvalitetsniveauet og driften af både restauration og overnatningskapacitet, så det sikres, at forpagtningen drives i overensstemmelse med de overordnede målsætninger i projektet om turisme, tilflytning, vækst og at være indgangsporten til Naturpark Åmosen. 15

16 6 BILAG A: ØKONOMISKE BEREGNINGER Skarresø Vandrehjem estimeret økonomi.xlsx Skarresø Camping estimeret økonomi.xlsx 16

17 7 BILAG B: ILLUSTRATIONER AF VANDREHJEM, RESTAURANT OG CAMPINGPLADS SKARRESØ. Restaurant, Vandrehjem & Campingpl. Forslag broch CHB.pdf 17

Borgermøde den 16. september 2015

Borgermøde den 16. september 2015 Borgermøde den 16. september 2015 Baggrund Holbæk Kommune ønsker at sælge campingpladsen. Borgermøde afholdes i juni 2015, hvor der åbnes mulighed for, at byen kan købe Skarresø Camping. Forpagterne meddeler,

Læs mere

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder Beskrivelse af Restaurant Skarresø - Konkurrence, muligheder og samarbejder Restaurant Skarresø Indledning I det projekt, som er beskrevet om Skarresø vandrehjem, campingplads og restaurant, er restauranten

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Salg af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet

Salg af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Notat Dato: 30. september 2015 Sagsb.: lofra Sagsnr.: 15/25874 Dir.tlf.: +45 7236 3636 E-mail: lofra@holb.dk Salg af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet Kort opsummering af notatets

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campinganalyse 2006 En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campingrådet juni 2007 1 Dansk camping 2006 1. Sammenfatning Dansk

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

Kan gøre noget for autocamperturisme!

Kan gøre noget for autocamperturisme! Kan gøre noget for autocamperturisme Få del i Europas hurtigst voksende turistsegment Af: www.autocamper-info.dk den 27. apr. 2015 JI/2015 Side 1 Der findes 1,7 millioner autocampere i Europa. Deraf er

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Udviklingsplan 2010-2013 Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Denne udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter tager udgangspunkt i dialog forløb i bestyrelsen i 2010. Centerets udvikling er baseret

Læs mere

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Kontaktoplysninger på ansøger Ansøger er en styregruppe, der er navngivet: Sebber Kulturhus. Styregruppen hører under Sebber

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Hotellet: Køb af Hotel. Aktivitet omkring Hotellet. Lokal drift af Hotellet. Gjern Hotel. Hotel / Restaurent. Købe Hotellet.

Hotellet: Køb af Hotel. Aktivitet omkring Hotellet. Lokal drift af Hotellet. Gjern Hotel. Hotel / Restaurent. Købe Hotellet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Hotellet:...3 Køb af Hotel...3 Aktivitet omkring Hotellet...3 Lokal drift af Hotellet...3 Gjern Hotel...3 Hotel / Restaurent...3 Købe Hotellet...3 Købe Gjern

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Nyt team Nye ideer Bedre løsninger!

Nyt team Nye ideer Bedre løsninger! DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI I HOLBÆK Nyt team Nye ideer Bedre løsninger! De Konservatives Vision for Holbæk Dato 23-09-2013 Giv ansvaret tilbage til borgerne Valgprogram 2013 2 Indholdsfortegnelse Vision

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere

IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere IDRÆTSFACILITETER ER EN GOD INVESTERING Undersøgelser viser, at antallet og kvaliteten af idrætsfaciliteter i en kommune er afgørende for

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

EKSEMPEL PÅ MADZONEN PRIVAT FORPAGTET

EKSEMPEL PÅ MADZONEN PRIVAT FORPAGTET EKSEMPEL PÅ MADZONEN PRIVAT FORPAGTET BEVÆGELSE - DANSEHOLD - YOGA - SUNDHED - ØKOLOGI - LEG - KLATREVÆG - UDE/INDE-AKTIVITET - ÅBEN SCENE - KONCERTER - DIGT OPLÆSNING Flere af de kultur- og medborgerhuse

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

UDKAST til VEDTÆGTER. for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps

UDKAST til VEDTÆGTER. for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps UDKAST til VEDTÆGTER for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1-3 Kap. 2 Selskabets kapital 4 Kap. 3 Anparterne 5 Kap. 4 Generalforsamling

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Sorø Kommune. Bosætningsstrategi for Sorø Kommune for 2012-2015

Sorø Kommune. Bosætningsstrategi for Sorø Kommune for 2012-2015 Sorø Kommune Bosætningsstrategi for Sorø Kommune for 2012-2015 Sorø Kommune vil gerne tiltrække nye borgere til kommunen, som bidrager aktivt til udvikling og dynamik. Om det er den unge studerende, pendlerbørnefamilien

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere