Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping"

Transkript

1 Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping Projektgrundlag for Jyderup Fondens etablering af restaurant, vandrehjem og campingplads ved Skarresø i Jyderup Udarbejdet af arbejdsgruppen for Jyderup Fonden i sommeren 2015

2 1 INDHOLD 2 Indledning Hvilken udvikling understøtter Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping? Naturpark Åmosen Jyderup Højskole Tiltrækning af højtkvalificeret arbejdskraft Scenarier Scenario I: Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping Skarresø Camping Skarresø Vandrehjem Restaurant Skarresø Forpagtning Økonomi: investeringer og rentabilitet Campingpladsen Omkostninger til renovering og tilbygning på Skarridsøhjemmet Arbejdsgruppens anbefaling Scenario II: Campingpladsen som campingplads eller rekreativt område Økonomi: investeringer og rentabilitet Arbejdsgruppens anbefaling Etablering af Jyderup Fonden og køb af matriklerne Bilag A: Økonomiske beregninger Bilag B: illustrationer af vandrehjem, restaurant og campingplads

3 2 INDLEDNING I foråret 2015 meddelte Holbæk Kommune, at kommunen ville sælge campingpladsen ved Skarresø. På et borgermøde i Jyderup i juni 2015, gav borgerne klart udtryk for, at campingpladsen pga. sin specielle beliggenhed ved søen tjener et særligt formål som rekreativt område for befolkningen, og at den derfor ikke må sælges til private. Borgerne gav også udtryk for, at den bedste løsning var, at kommunen fortsætter sit ejerskab af campingpladsen, og at kommunen sørger for at renovere bygningerne på campingpladsen. Alternativt var det borgernes ønske, at byens borgere via en fond overtager campingpladsen og selv forpagter den ud. Holbæk Kommune meddelte også, at kommunen vil sælge Skarridsøhjemmet, som ligger på den modsatte side af Slagelsevej. Salget af Skarridsøhjemmet var også et tema på borgermødet, og der blev også her givet udtryk for, at borgerne ønsker, at Skarridsøhjemmet anvendes til formål, der kan styrke erhvervslivet, turismen og bosætningen i Jyderup. Budskabet fra byens borgere var derfor, at salget af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet skal ske med en målsætning om at styrke byens erhvervsliv, turisme og bosætning. Dette kan ske ved at stille krav om, at Skarridsøhjemmet skal sælges med det formål at blive til en restaurant og et vandrehjem, og om muligt at se salget af Skarridsøhjemmet og campingpladsen som et fælles projekt og dermed et samlet salg. Efter borgermødet i Jyderup i juni 2015 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af arkitekt Carsten Hjort Boesen, direktør Steen Steensen og drifts- & udviklingschef Niels Agerbo. Arbejdsgruppens kommissorium er at afsøge mulighederne for at oprette en fond, som kan overtage campingpladsen og Skarridsøhjemmet, beskrive mulighederne for at drive campingpladsen, vandrehjem og restaurant i Jyderup, og komme med anbefalinger til campingpladsens fremtid, hvis kommunen kun vælger at gå videre med salg af campingpladsen til Jyderup Fonden. Det fremgår af Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik, at et politisk fokus på turisme skal sikre, at vi får tænkt og brugt turismeerhvervet på nye måder. Ud over arbejdspladserne og den øgede omsætning vil en satsning på turisme betyde, at vi får skabt mere kendskab til og mere omtale af Holbæk Kommune. Den omtale kan få afgørende betydning, når vi skal tiltrække nye virksomheder, som er på jagt efter ny beliggenhed. Samme positive indtryk kan vi give turister, som måske en dag bliver tilflyttere til kommunen. Endelig er de oplevelser og muligheder, som turismeerhvervet tilbyder, tilgængelige både for turister og kommunens egen borgere. 3

4 Holbæk Kommune erkender dog i erhvervs- og turismepolitikken, at det er nødvendigt at tænke alternativt, da tiden og økonomien ikke er til store økonomiske satsninger betalt af kommunale midler. Derfor skal mulighederne for et øget samarbejde omkring markedsføring, projektudvikling og service med nabokommunerne og andre relevante aktører udbygges. Borgerne i Jyderup tilbyder med dette projekt Holbæk Kommune en alternativ løsning, hvor borgerne går ind og støtter op om udviklingen af både turisme, tilflytning og erhvervsliv. Borgerne i Jyderup ønsker at tage ansvar for udviklingen af ikke kun deres egen by men af hele Holbæk Kommune, fordi borgerne i Jyderup er stolte af at bo i Nordvestsjælland og af deres by og den smukke natur ved Skarresø. Holbæk Kommune og borgerne i Jyderup kan i fællesskab med dette projekt skabe et fyrtårn, som vidner om pionerånd, samarbejde og initiativrigdom i provinsen. Kommunen kan skabe de nødvendige forudsætninger for udviklingen ved at sælge Skarridsøhjemmet og campingpladsen til Jyderup Fonden, så byens borgere kan skabe dette fyrtårn i Holbæk Kommune, der vil skabe vækst, tilflytning og arbejdspladser i kommunen. I det følgende vil arbejdsgruppen beskrive grundlaget for den ønskede løsning med etablering af Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping. Arbejdsgruppen vil endvidere anbefale, hvad der skal ske med Skarresø camping, hvis kommunen kun vælger at gå videre med salg af campingpladsen til Jyderup Fonden. 4

5 3 HVILKEN UDVIKLING UNDERSTØTTER RESTAURANT SKARRESØ OG SKARRESØ VANDREHJEM & CAMPING? Det har været en forudsætning for arbejdsgruppen, at det store projekt med at skabe grundlaget for at lade en forpagter drive Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping understøtter den ønskede erhvervs- og turismeudvikling i Jyderup som by og Holbæk Kommune som helhed, og at der er et solidt grundlag i form af igangværende projekter, som kan understøtte og understøttes af et sådan projekt, en solid infrastruktur og et realistisk økonomisk grundlag. Holbæk Kommune vil for at understøtte turismen i kommunen og en kommende Holbæk Arena for det første have behov for at øge overnatningskapaciteten i kommunen, og for det andet have behov for et større udbud af gode spisesteder på niveau med Suri, Elmely Kro, Bromølle Kro o.a. Et godt restaurationsmiljø vil være med til at gøre Holbæk Kommune til et attraktivt sted at arbejde og eventuelt bosætte sig for højtkvalificeret arbejdskraft. Et vandrehjem og en campingplads i Jyderup kan bidrage til at hæve den samlede overnatningskapacitet i kommunen, og en restaurant i de smukke omgivelser ved Skarresø vil blive en attraktion i sig selv og bidrage til at sætte fokus på de gode spisesteder og de lokale råvarer, som produceres i Nordvestsjælland. Geografisk og infrastrukturmæssigt vil en restaurant i Jyderup blive et oplagt mødested for personer på forretningsrejse, det lokale erhvervsliv, borgere og turister. 5

6 3.1.1 Naturpark Åmosen Jyderup er i spil som indgangsporten til Naturpark Åmosen pga. sin gode infrastruktur med motortrafikvej/motorvej og Nordvestbanen til/fra København. Naturpark Åmosen vil etablere en station på campingpladsens område, og det vil være oplagt, at den by, der bliver indgangsport til Naturpark Åmosen, kan tilbyde overnatning på værelser, i campingvogn, telt eller hytte og et godt spisested. Holbæk Kommune vil dermed få mulighed for at markedsføre sig som indgangsporten til Naturpark Åmosen, og gæster til Naturpark Åmosen må forventes at gøre brug af de øvrige tilbud i Holbæk by og omegn, så der skabes en dynamisk effekt for turismeerhvervet og restaurationsmiljøet som helhed i kommunen Jyderup Højskole Etableringen af Jyderup Højskole er et nyt fyrtårn i Jyderup og Holbæk Kommune, og der er behov for at understøtte Jyderup Højskoles aktiviteter. En udvidelse af overnatningskapaciteten i Jyderup vil bl.a. gøre det lettere for Jyderup Højskole at afholde kortere sommerkurser m.v., og Jyderup Højskole vil stå sig bedre i konkurrencen med andre attraktive højskoler om kursister, da et godt lokalt spisested vil få kursisterne til at føle, at byen har noget at byde på uden for højskolen. Jyderup Højskoles kursist-kapacitet vil kunne forøges, uden at Jyderup Højskole selv skal investere i den forøgede overnatningskapacitet. Arbejdsgruppen vurderer, at der er særdeles gode muligheder for et tæt samarbejde mellem Jyderup Højskole og Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping Tiltrækning af højtkvalificeret arbejdskraft Holbæk Kommune har i sin erhvervs- og turismepolitik beskrevet nødvendigheden af at kunne tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft og få videnstunge virksomheder til kommunen; Vi skal også sørge for, at der skabes flere arbejdspladser med videnstung profil sammen med arbejdspladser, som afspejler det rummelige arbejdsmarked. Fremtidens arbejdsmarked kommer til at mangle arbejdskraft både i antal hænder, men også i form af højt kvalificerede medarbejdere, vidensmiljøer og kompetencer. En veluddannet arbejdskraft er en afgørende faktor, når fremtidens vinderbrancher skal vælge at etablere sig i Holbæk Kommune. Det er helt afgørende for kommunens mulighed for at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft og dermed gøre det muligt for videnstunge virksomheder at fortsætte eller etablere sig i kommunen, at den højtkvalificerede arbejdskraft føler, at kommunen er et attraktivt sted at bo. Det kræver, at kommunen kan tilbyde et aktivt kulturliv, velfungerende foreningsliv, en blomstrende detailhandel og en kulinarisk smagsoplevelse i et godt cafe- og restaurationsmiljø, som kan virke som samlingssted både i privat og professionelt henseende. 6

7 Arbejdsgruppen vurderer, at der bl.a. med etableringen af togstationen ved Novo Nordisk i Kalundborg vil være mulighed for at tiltrække midlertidigt ansatte, konsulenter og gæster på Novo Nordisk til vandrehjemmet. Endvidere vil restauration, vandrehjem og camping medvirke til at gøre Jyderup til et attraktivt sted at bosætte sig for højkvalificerede medarbejdere på eksempelvis Novo Nordisk og dermed også medvirke til at øge beskatningsgrundlaget i kommunen. Vandrehjemmet forventes også anvendt af håndværkere samt konsulenter og andre personer med forretninger hos de lokale virksomheder i Holbæk Kommune, da Jyderup har egen togstation, så det er nemt at komme til/fra byen og kommunens øvrige stationsbyer. Samtidig ligger Jyderup også centralt på vejnettet mellem Kalundborg, Holbæk, Nykøbing og Slagelse. Der er derfor alle muligheder for, at Jyderup med et tilbud om bespisning og overnatning kan blive et centralt sted for rejsende med forretninger i denne del af Sjælland. Det forventes, at nogle af de mange kommende besøgende på vandrehjemmet, campingpladsen eller restauranten vil få øjnene op for de gode muligheder for at bosætte sig i den smukke natur og samtidig arbejde enten i lokalområdet eller pendle til arbejde i eksempelvis København. 4 SCENARIER Arbejdsgruppen har valgt at arbejde med 2 scenarier. Scenario I handler om ét stort projekt, hvor Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping indgår. Scenario II handler om, hvad der skal ske med Skarresø camping, hvis kommunen kun vælger at gå videre med salg af campingpladsen til Jyderup Fonden. Der er til scenario I udarbejdet tegninger til restaurant og vandrehjem, og der er lavet et overslag over omkostninger til at realisere projektet. Der er til scenario II beregnet økonomi for drift af en campingplads uden anden samdrift og overslag over de nødvendige investeringer i bl.a. nye køkken-, toilet- og badefaciliteter. Investeringerne i scenario II er baseret på samme nødvendige investeringer i toilet- og badefaciliteter som i scenario I og i de øvrige faciliteter, som vil være nødvendige, når fordelene ved en samdrift mellem campingplads og vandrehjem ikke er til stede. 7

8 Udsyn fra hovedbygningen på Skarridsøhjemmet. Der etableres udendørsservering på terrasse samt tilbygning i glas på denne side af Skarridsøhjemmet, så gæsterne kan nyde dette udsyn. 8

9 4.1 SCENARIO I: RESTAURANT SKARRESØ OG SKARRESØ VANDREHJEM & CAMPING Skarresø Camping er for lille til at kunne skabe et rentabelt grundlag for en forpagter, men hvis Skarresø Camping indgår som et delelement i en fælles drift med en restaurant og et vandrehjem, vil der kunne skabe et tilfredsstillende økonomisk grundlag for en forpagter Skarresø Camping Det er arbejdsgruppens vurdering, at campingpladsen med den nuværende belægning ikke kan drives rentabelt som campingplads alene, og arbejdsgruppen har derfor vurderet, at aktiviteterne skal flyttes fra campingpladsen og til vandrehjemmet. Det indebærer, at campingpladsen alene vil have køkken-, toilet- og badefaciliteter, mens reception, kiosk m.v. flyttes til vandrehjemmet, hvor gæster på campingpladsen får fri adgang. Campingpladsens gæster vil få adgang til flere faciliteter end på den nuværende campingplads, da vandrehjemmet bl.a. kan tilbyde bespisning, swimmingpool, fællesrum/fjernsynsstue, eventuelt udlejning af kajak, kano, cykler m.v. Samdriften vil derfor betyde et løft til campisterne. Selve campingpladsen vil være selvbetjent/fjernbetjent, dvs., at der vil blive lavet elektronisk adgangskontrol og overvågning til campingpladsen og til toilet- og badefaciliteter, så personalet kan blive på vandrehjemmet og betjene campingpladsen derfra. Campingpladsens gæster vil være med til at skabe kundegrundlaget til Restaurant Skarresø og til øvrige aktiviteter på vandrehjemmet Skarresø Vandrehjem Skarridsøhjemmet vil undergå en mindre ombygning for at øge værelseskapaciteten og en mindre renovering (nye vinduer, maling m.v.) for at skabe attraktive værelser (se bilag B). Det forventes, at fællesrummene i beboelsesbygningerne omdannes til ekstra værelser, og at der laves et stort fællesrum med TV-stue m.v., som både vandrehjemmets og campingpladsens gæster kan anvende. Der laves en mindre morgenmadsrestaurant, hvor vandrehjemmets gæster og campister kan indtage deres morgenmad. Efter morgenmaden kan rummet anvendes til udlejning til mindre selskaber (ca. 30 personer). Der vil blive etableret en ny indkørsel til vandrehjemmet, og antallet af parkeringspladser vil i den forbindelse blive markant forøget. Der vil blive etableret en udendørs swimmingpool, som kan anvendes af vandrehjemmets gæster og campisterne. En forpagter kan også vælge at have udlejning af kajakker, kanoer, cykler m.v., såfremt forpagteren kan opnå de fornødne tilladelser hertil, så gæsterne kan nyde den smukke natur. Receptionen for både campingplads og vandrehjem vil være placeret tæt på hovedbygningen på Skarridsøhjemmet Restaurant Skarresø Stueplan i hovedbygningen på Skarridsøhjemmet vil blive omdannet til Restaurant Skarresø (se bilag B). Der vil blive etableret en stor terrasse til udendørs servering med udsyn over 9

10 søen, og der vil blive lavet en flot tilbygning også med udsyn over søen, som vil have kapacitet på op til 75 gæster. Tilbygningen kan anvendes til selskaber eller som en generel udvidelse af Restaurant Skarresøs bespisningskapacitet. Det betyder, at Jyderup får en meget efterspurgt kapacitet til afholdelse af større møder, selskaber mv. Restaurant Skarresø vil kunne fungere som en cafe om dagen og et godt spisested om aftenen, hvor de lokale råvarer anvendes og brandes. Restaurant Skarresø vil sammen med bl.a. Suri, Elmely Kro, Bromølle Kro o.a. være med til at brande Holbæk Kommune som et spændende sted at gå ud at spise, og det forventes, at Restaurant Skarresø vil supplere Bromølle Kro, da Jyderup og omegn vil blive interessant at køre til for at spise og evt. overnatte. Restaurant Skarresø vil have stor fordel af de gode kollektive trafikforbindelser (tog og bus), så gæsterne nemt kan komme til og fra restauranten uden selv at skulle køre Forpagtning Jyderup Fonden skal indgå aftale med en forpagter, der skal drive Skarresø Camping & Vandrehjem og Restaurant Skarresø som en fælles forretning. Jyderup Fonden vil beskrive, hvordan driften skal fungere, og hvilken kvalitet der forventes af både overnatningskapaciteten og bespisningen på restauranten samt krav om, at Skarresø Vandrehjem & Camping og Restaurant Skarresø indgår i et tæt samspil med bl.a. Naturpark Åmosen, Jyderup Højskole, de lokale erhvervsdrivende, Holbæk Turistbureau og større og mindre virksomheder samt deltager i at understøtte tilflytningen til kommunen og brandingen af lokale råvarer. Førstesalen i hovedbygningen forventes anvendt til bolig til et forpagterpar. 10

11 4.1.5 Økonomi: investeringer og rentabilitet I de følgende afsnit vil arbejdsgruppen beskrive, hvilke investeringer der forventes til renovering af campingpladsen og istandsættelse og udbygning af Skarridsøhjemmet samt forventningerne til driftsøkonomien. Beregningerne kan ses i bilag A Campingpladsen Der er med hensyn til økonomien på campingpladsen taget udgangspunkt i, at campingpladsen er 2 eller 3-stjernet, og drives som et supplement til vandrehjemmet. Det vil i en samdrift med vandrehjemmet være nødvendigt at investere ca. 1,5-2,0 mio. kr. i renovering af campingpladsen (ekskl. køb af grunden) og herefter kan campingpladsen, efter renter, generere en positiv indtjening i størrelsesordenen kr. selv ved en uændret omsætning i størrelsesordenen kr. jf. bilag A Omkostninger til renovering og tilbygning på Skarridsøhjemmet Med udgangspunkt i det skitserede forslag vil en renovering og mindre ombygning af den eksisterende bygningsmasse løbe op i 2,5 til 3,0 mio. kr., ligesom der vil skulle investeres et tilsvarende beløb til udvidelse af faciliteterne, herunder nye indkørsels- og parkeringsforhold, samt lokaler til større selskaber osv. Den samlede investering i tilpasning og forbedring af ejendommen er således anslået til ca. 5,7 mio. kr. Med en forudsætning om at den rette forpagter bør kunne etablere en stabil virksomhed, som genererer en årlig samlet omsætning fra vandrehjem, restauration og lokaleudlejning, på min. 2,5 mio. kr. (ekskl. campingplads), da vil man være i stand til at generere end indtjening, som kan sikre at Fondens investering i ejendommen bliver forrentet. Arbejdsgruppen har vurderet at det ikke vil være urealistisk at opnå en omsætning i størrelsesordenen 2,5-3,0 mio. kr., og dermed en positiv drift Arbejdsgruppens anbefaling Det er arbejdsgruppens anbefaling, at der af hensyn til byens udvikling og projektets rentabilitet arbejdes med ét samlet projekt for Skarridsøhjemmet og campingpladsen. 11

12 4.2 SCENARIO II: CAMPINGPLADSEN SOM CAMPINGPLADS ELLER REKREATIVT OMRÅDE Skarresø Camping er nedslidt, og der er brug for nye køkken-, toilet- og badefaciliteter og opgradering af elinstallationer for at kunne fortsætte driften i årene fremover. Campingpladsen vil - set som et selvstændigt projekt - have behov for etablering af flere fællesfaciliteter såsom forpagterbolig, kiosk, reception og legeplads for at have et acceptabelt niveau for campisterne. Der er i det nedenstående indregnet ekstra investeringer og deraf større afskrivninger af investeringerne for en forpagter. Arbejdsgruppen har vurderet, om det er økonomisk rentabelt at fortætte driften med campingpladsen som en selvstændig drift. Arbejdsgruppen har gennemgået økonomien for campingpladsen under de nuværende forpagtere, og arbejdsgruppen har vurderet muligheden for en bedre kapacitetsudnyttelse af campingpladsen med henblik på at skabe en bedre rentabilitet. Resultaterne peger dog entydigt på, at selvom campingpladsen kun opgraderes med de mest nødvendige elementer, såsom forpagterbolig, nye toilet- og badefaciliteter og TV-stue, så vil driftsøkonomien på baggrund af de eksisterende data ikke give overskud, da de nye bygninger skal afskrives, og der bl.a. skal betales grundskyld og ejendomsskat af området (hvilket ikke et sket tidligere pga. kommunen har ejet området). Campingpladsen er for lille, for nedslidt og udvidelsesmulighederne for begrænsede bl.a. pga. naturfredning til, at der på det eksisterende grundlag kan skabes en økonomisk rentabel forretning for en forpagter, hvilket fremgår af nedenstående beregninger (se bilag A) Økonomi: investeringer og rentabilitet Hvis campingpladsen drives som en 3 eller 4-stjernet campingplads uden sammenhæng med et vandrehjem, vil der være behov for en forpagterbolig såvel som en række yderligere faciliteter jf. beskrivelsen af de aktiviteter som i scenario I er henlagt til vandrehjemmet, hvilket vil medføre, at en renovering løber op i 4-6 mio. kr. (ekskl. køb af grunden). Selv med en betydelig indsats for at øge belægningsgraden og dermed en forventning om en fordobling af den nuværende opsætning til et niveau omkring 1 mio. kr. vurderer arbejdsgruppen, at indtjeningen i bedste fald vil være svagt negativ, dvs kr. jf. bilag 1. Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at fortsætte driften med campingpladsens nuværende tilstand, hvilket både borgerne i Jyderup og campingpladsens nuværende forpagtere har erkendt jf. borgermøde i juni. Campingpladsens nuværende forpagteres økonomiske skøn over nødvendige investeringer, som blev fremlagt på borgermødet, kan bekræftes af arbejdsgruppen Arbejdsgruppens anbefaling Arbejdsgruppens anbefaling er derfor, at kommunen sælger Skarresø Camping til Jyderup Fonden for et symbolsk beløb, og at kommunen accepterer, at Jyderup Fonden kan arbejde 12

13 videre med planerne for campingpladsen og nå til en konklusion ud fra et de to nedenstående udfald: 1. Campingpladsen renoveres for midler, som Jyderup Fonden selv kan skaffe gennem optagelse af lån og fundraising. Der tages udgangspunkt i en begrænset renovering jf. afsnit 4.2, men fundraising og belåningsmulighederne vil afgøre ambitionsniveauet. Jyderup Fonden forpagter den renoverede campingplads ud på en langtidskontrakt. 2. Jyderup Fonden kan ikke skabe det økonomiske fundament for en renovering af campingpladsen, og Jyderup Fonden indstiller herefter til kommunen, at campingpladsen nedlægges, og at området omdannes til et rekreativt område Skarresø bypark for borgere og turister. Kommunen tilbagekøber campingpladsen for det samme symbolske beløb af Jyderup Fonden, og kommunens Vej & Park afdeling sørger for at vedligeholde de grønne arealer. Arbejdsgruppen foreslår, at kommunen etablerer en legeplads på området, shelters til naturcampister, et offentligt toilet og sørger for, at de gamle bygninger nedrives. Der sikres plads til en station fra Naturpark Åmosen. 13

14 Billedet ovenfor viser campingpladsen set fra søsiden, mens der nedenfor er vist en oversigtstegning over vandrehjemmet og restauranten 14

15 5 ETABLERING AF JYDERUP FONDEN OG KØB AF MATRIKLERNE Der skal etableres en almennyttig fond, som kan købe Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping af Holbæk Kommune. Arbejdsgruppen har ansøgt Jyderups Fremtid om midler til at få udarbejdet det juridiske grundlag for Jyderup Fonden og etablere selve fonden. Foreningen Jyderups Fremtid har besluttet at bevillige kr. til arbejdet med at etablere Jyderup Fonden, da projektet understøtter Jyderup Fremtids formålsparagraf om at gøre Jyderup til indgangsporten for Naturpark Åmosen samt om at gøre Jyderup til en aktiv og attraktiv by. Når Jyderup Fonden er oprettet, kan kommunen sælge Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping til fonden. Jyderup Fonden skal selv skabe et kapitalgrundlag til udviklingen af projektet, og det indstilles derfor til kommunen, at kommunen i lighed med salget af Sølyst til Jyderup Højskole, sælger Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping til Jyderup Fonden for et symbolsk beløb pr. matrikel. Jyderup Fonden kan herefter belåne Skarridsøhjemmet og campingpladsen med henblik på istandsættelse og ny-/tilbygning. Jyderup Fondens kommende bestyrelse vil udover at optage lån søge fonde og puljer om midler til forskellige formål på de to matrikler, som understøtter turisme, bosætning og koblingen til Naturpark Åmosen. Jyderup Fonden vil i lighed med etableringen af Jyderup Svømmehal i 1980 erne sælge borgeraktier, som skal indgå i finansieringen af projektet. Jyderup Fonden vil forpagte Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping ud som en samlet forpagtningsaftale, da det er arbejdsgruppens vurdering, at det er nødvendigt for at skabe det fornødne økonomiske grundlag for en kommende forpagter. Jyderup Fonden vil stille krav til både kvalitetsniveauet og driften af både restauration og overnatningskapacitet, så det sikres, at forpagtningen drives i overensstemmelse med de overordnede målsætninger i projektet om turisme, tilflytning, vækst og at være indgangsporten til Naturpark Åmosen. 15

16 6 BILAG A: ØKONOMISKE BEREGNINGER Skarresø Vandrehjem estimeret økonomi.xlsx Skarresø Camping estimeret økonomi.xlsx 16

17 7 BILAG B: ILLUSTRATIONER AF VANDREHJEM, RESTAURANT OG CAMPINGPLADS SKARRESØ. Restaurant, Vandrehjem & Campingpl. Forslag broch CHB.pdf 17

Borgermøde den 16. september 2015

Borgermøde den 16. september 2015 Borgermøde den 16. september 2015 Baggrund Holbæk Kommune ønsker at sælge campingpladsen. Borgermøde afholdes i juni 2015, hvor der åbnes mulighed for, at byen kan købe Skarresø Camping. Forpagterne meddeler,

Læs mere

Borgermøde den 27. april 2016

Borgermøde den 27. april 2016 Borgermøde den 27. april 2016 Baggrund Holbæk Kommune ønsker at sælge campingpladsen. Borgermøde afholdt i juni 2015, hvor der blev åbnet mulighed for, at byen kunne købe Skarresø Camping. Forpagterne

Læs mere

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder Beskrivelse af Restaurant Skarresø - Konkurrence, muligheder og samarbejder Restaurant Skarresø Indledning I det projekt, som er beskrevet om Skarresø vandrehjem, campingplads og restaurant, er restauranten

Læs mere

Borgere i Jyderup stifter community foundation

Borgere i Jyderup stifter community foundation Borgere i Jyderup stifter community foundation En borgergruppe i Jyderup ved Holbæk har netop stiftet en fond, som skal løse udkants-problemerne og fremme en positiv udvikling i området. Grundkapitalen

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Salg af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet

Salg af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Notat Dato: 30. september 2015 Sagsb.: lofra Sagsnr.: 15/25874 Dir.tlf.: +45 7236 3636 E-mail: lofra@holb.dk Salg af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet Kort opsummering af notatets

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campinganalyse 2006 En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campingrådet juni 2007 1 Dansk camping 2006 1. Sammenfatning Dansk

Læs mere

Status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune/Orø. Projektudvalget for Vækst den 17. januar 2017

Status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune/Orø. Projektudvalget for Vækst den 17. januar 2017 Status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune/Orø Projektudvalget for Vækst den 17. januar 2017 Dagsorden 1. Projekt Ø-konsulent, medio 2014-ultimo 2016 - Projektperiode og økonomisk ramme - Hvad har vi

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Borgermøde den 27. april 2016

Borgermøde den 27. april 2016 Borgermøde den 27. april 2016 1 Navn, hjemsted og stifter Stk. 1. Fondens navn er Jyderup Fonden Stk. 2. Fondens hjemsted er Holbæk Kommune. Stk. 3. Fonden er stiftet af foreningen Jyderups Fremtid 2 Formål

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Kan gøre noget for autocamperturisme!

Kan gøre noget for autocamperturisme! Kan gøre noget for autocamperturisme Få del i Europas hurtigst voksende turistsegment Af: www.autocamper-info.dk den 27. apr. 2015 JI/2015 Side 1 Der findes 1,7 millioner autocampere i Europa. Deraf er

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Kontaktoplysninger på ansøger Ansøger er en styregruppe, der er navngivet: Sebber Kulturhus. Styregruppen hører under Sebber

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentar fra Enheden for Erhverv & Turisme Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hotellet: Køb af Hotel. Aktivitet omkring Hotellet. Lokal drift af Hotellet. Gjern Hotel. Hotel / Restaurent. Købe Hotellet.

Hotellet: Køb af Hotel. Aktivitet omkring Hotellet. Lokal drift af Hotellet. Gjern Hotel. Hotel / Restaurent. Købe Hotellet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Hotellet:...3 Køb af Hotel...3 Aktivitet omkring Hotellet...3 Lokal drift af Hotellet...3 Gjern Hotel...3 Hotel / Restaurent...3 Købe Hotellet...3 Købe Gjern

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning Kommuneplanlægning Vordingborg kommune er centralt placeret i Øresundsregionen og den ny Femernregion som vigtig transportkorridor mellem Skandinavien og Europa via Gedser og den kommende faste forbindelse

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Branche Hotel, kro + evt. privatbolig. Ansatte 4 5 (varierer efter behov) Omsætning 5 6 millioner. Etableret 1700 (nuv.

Branche Hotel, kro + evt. privatbolig. Ansatte 4 5 (varierer efter behov) Omsætning 5 6 millioner. Etableret 1700 (nuv. Anonym præsentation af hotel/ kro til salg Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: 28 10 85 45 E: tk@proworks.dk Anders Fisker (Fisker & Partners) Virksomhedsrådgiver T: 29 70 00 50 E: af@fisker.dk Administration

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Nyt team Nye ideer Bedre løsninger!

Nyt team Nye ideer Bedre løsninger! DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI I HOLBÆK Nyt team Nye ideer Bedre løsninger! De Konservatives Vision for Holbæk Dato 23-09-2013 Giv ansvaret tilbage til borgerne Valgprogram 2013 2 Indholdsfortegnelse Vision

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Bl.a ej ansøgt korrekt

Bl.a ej ansøgt korrekt Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentarer fra Turismeforum Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af hæfte om Vemb

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved. Til Næstved byråd og Økonomiudvalget. Ansøgning fra Næstved Turistforening

Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved. Til Næstved byråd og Økonomiudvalget. Ansøgning fra Næstved Turistforening Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved Til Næstved byråd og Økonomiudvalget Ansøgning fra Næstved Turistforening Siden etableringen i 2015 af Visit Sydsjælland-Møn, med domicil i Vordingborg, har Næstved

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere

IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere IDRÆTSFACILITETER ER EN GOD INVESTERING Undersøgelser viser, at antallet og kvaliteten af idrætsfaciliteter i en kommune er afgørende for

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere