Budgetforlig Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:"

Transkript

1 Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et økonomisk afsæt for kommunen, som skaber rum til de nødvendige anlægsinvesteringer og offensive initiativer i årene, der kommer. Denne budgetaftale forsøger at tage højde for den nye regerings såkaldte omprioriteringsbidrag, som pålægger kommunerne og staten at spare i årene, der kommer. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 betyder, sammen med de initiativer, der tages i dette budgetforlig, at kommunens økonomi fortsat er på forkant i forhold til de udfordringer, der måtte komme. Samtidig sættes planlægningen af flere, store anlægsprojekter nu i gang. Dermed implementeres de elementer i budgettet, som der i starten af byrådsperioden har været politisk enighed om at prioritere. Herning Kommune og anlæg: Budgetforligspartierne er enige om de kommende år at prioritere opførelsen af tre nye daginstitutioner i henholdsvis Kibæk, Vildbjerg og Herning. Et fjerde byggeri i Skarrild realiseres også i disse år. Udfordringen omkring de tre førstnævnte institutioner er omtalt i budgetforliget for I Kibæk og Vildbjerg er de fysiske rammer i de nuværende institutioner ikke tidssvarende, og i Herning hører Galaxen hjemme på flere matrikler. Der afsættes i alt 65 mio. kr. i budgetperioden til at realisere tre nybyggerier, som skal løse disse udfordringer. Børne- og Familieudvalget skal nu arbejde videre med planerne og præsentere forligskredsen for bud på, hvordan byggerierne kan realiseres bedst muligt inden for rammen. Samtidig ønsker budgetforligspartierne at fastholde det høje ambitionsniveau på fritidsområdet. I Byrådets arbejdsgrundlag er der enighed om, at Herning og Herning-egnen skal tilbyde en bred vifte af fritidstilbud. Det gælder fra store events over sportslige og 1

2 kulturelle oplevelser til et rigt foreningsliv. Disse områder skal til stadighed udvikles. Det skal fortsat være attraktivt at bo, leve og arbejde i Herning-området. Budgetforligspartierne er derfor enige om at bevilge penge til en udbygning og ansigtsløftning af Holing-komplekset. Kommunens største idrætscenter på Holingknuden skal opgraderes og renoveres. Isstadion skal moderniseres, så forholdene bliver attraktive og moderne, og opvisningsbanen kan fremstå funktionel og indbydende. Samtidig skal der etableres en ny hal, som skal kunne bruges både som opvisningshal til for eksempel håndbold og andre, relevante idrætsgrene, til skolen på Sønderager og elitesatsningen på Sønderager. Samtidig skal der arbejdes med at vende Holing-anlæggets samlede ansigt mod Herning. I alt afsættes 80 mio. kr. i budgetårene til at løse opgaverne. Kultur- og Fritidsudvalget skal nu arbejde sig dybere ned i mulighederne og i takt med, at arbejdet konkretiseres med relevante parter - præsentere forligskredsen for et oplæg til, hvordan udfordringerne kan løses inden for den økonomiske ramme. Siden kommunesammenlægningen er der investeret massivt i haller og sportscenter-byggerier i Hodsager, Kibæk, Sunds, Arnborg, Snejbjerg, Vildbjerg, Feldborg, Sdr. Felding, Lind og Aulum. Alle byggerier er nu i brug eller i proces. Men der er fortsat ønsker og behov i lokalsamfundene i vores kommune. Budgetforligspartierne ønsker på budgetkonferencen i foråret 2016 at blive præsenteret for et samlet overblik over halsituationen i Herning Kommune. Målet er at få kortlagt, hvor der de kommende år er størst behov for nye investeringer på området. Herning Kommune og erhvervslivet: Det er fortsat vigtigt for Herning Byråd, at det lokale erhvervsklima er helt i top. Et smidigt og velfungerende, lokalt erhvervsklima er helt centralt, når det handler om at fastholde og skabe arbejdspladser. På den måde skabes der samtidig økonomisk råderum til de kommunale velfærdsydelser, borgerne efterspørger. Byrådet har stærkt fokus på at få unge i arbejde og uddannelse. Budgetforligspartierne ønsker derfor på forårets budgetkonference at blive præsenteret for et overblik over 2

3 situationen omkring praktikpladser og en status på, hvordan det ser ud i de enkelte brancher. Byrådet drøfter analysen med henblik på at drøfte muligheden for at oprette flere praktikpladser. Der er i 2016 afsat penge til etableringen af endnu et socio-økonomisk initiativ. Budgetforligspartierne ønsker på budgetkonferencen i foråret 2016 at blive præsenteret for konkrete muligheder til etableringen. Herning Kommune og landbruget: Herning Kommune er også en landbrugskommune. Derfor vil byrådet i 2016 have fokus på at sikre, at landbruget som erhverv har gode vilkår i Herning Kommune. Forligspartierne er enige om, at landbrugserhvervet skal opleve en hurtig og positiv sagsbehandling, når landmænd søger om miljøgodkendelser. Både af hensyn til erhvervet og de mange afledte arbejdspladser. Herning Kommune har som mål at hjælpe erhvervet nemmest muligt gennem eventuelle bureaukratiske forhindringer. Samtidig bidrager Herning Kommune med vejledning, hvor det er muligt, så ansøgerne kan opfylde kravene i lovgivningen. Herning Kommune vil - via et samarbejde mellem Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget - øge de unges kendskab til uddannelse og karrieremuligheder inden for landbruget. Målet er at forbedre landbrugets muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Herning Kommune ønsker fortsat at give støtte til istandsættelse og nedrivning af ejendomme i det åbne land. Herning Kommune centerbyer og omegnsbyer: I Budgetforlig afsatte byrådet penge til smukkere indfaldsveje. Med dette budget er forligspartierne enige om, at fokus på forskønnelse skal udvides til også at gælde centerbyer og omegnsbyer. 3

4 Der skal udarbejdes planer for omdannelse og forskønnelse af centrale steder i centerbyerne og omegnsbyerne. Borgere og brugere skal spille en aktiv rolle i arbejdet med at udvælge og udforme mulige projekter. Anvendelsen af puljemidlerne til Byplanudvalget tænkes ind i denne sammenhæng. Forligspartierne anerkender samtidig det store, frivillige arbejde, der foregår rundt omkring i centerbyerne, hvor nye centerbyplaner er på vej. Disse støttes så vidt muligt gennem byfornyelsesmidler. Herning Kommune og folkeskolerne: Byrådet har via Skolefonden sat penge af til efteruddannelse af lærerne i forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform. Budgetforligspartierne er særligt opmærksomme på, at lærernes færdigheder opgraderes inden for områderne inklusion og bevægelse. Herning Kommune og flygtninge: Budgetforligspartierne har fokus på, at Herning Kommune løser opgaverne på flygtningeområdet bedst muligt. På budgetkonferencen i foråret 2016 ønskes derfor en status på arbejdet med de flygtninge, der kommer til Herning Kommune. Herning Kommune og miljøet: Genbrugspladserne i Herning Kommune har som et forsøg været åbent på sønog helligdage. Erfaringerne har været gode, mange besøger genbrugspladserne om søndagen, og samtidig spredes borgernes besøg ud over flere dage og timer, så pladserne aflastes i spidsbelastningsperioderne. Forligspartierne er enige om, at ordningen derfor gøres permanent. Det skal afklares, om åbningstiderne skal ændres på andre af ugens dage som følge af beslutningen om at holde søndagsåbent. Budgetforligspartierne anerkender behovet for en genbrugsplads i Sunds. Etableringen fremrykkes fra 2020 til I forbindelse med udarbejdelsen af den kommende kommuneplan ønsker budgetforligspartierne indarbejdet konkrete projekter om skovrejsning i bynære områder. 4

5 Herning Kommune som arbejdsplads: Budgetforligspartierne opfordrer kommunens institutioner og øvrige decentrale enheder til at melde tilbage til administrationen, når de oplever unødvendigt bureaukrati i form af for eksempel registreringer, dokumentation eller kontrolarbejde. Formålet er at få identificeret mulige områder, hvor regelforenklinger kan gennemføres. Enten af Herning Kommune, hvor kommunen er myndighed. Eller eventuelt ved at påvirke lovgiverne, hvis der er tale om statslige regler. Målet er at frigøre resurser decentralt. Administrationen skal tydeliggøre initiativet over for institutionerne. Byrådet skal på forårets budgetkonference præsenteres for resultater og indmeldinger. Udviklingen går meget hurtigt på området for velfærdsteknologi. Budgetforligspartierne understreger vigtigheden af kontinuerligt fokus på området. Målet er at sikre den bedst mulige udnyttelse af de teknologiske muligheder på velfærdsområderne, til gavn for borgerne. 5

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Hånd under velfærden. Budget 2015-2018

Hånd under velfærden. Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Hånd under velfærden - og udvikling med ildhu Enhedslisten, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vil med budget 2015 bevare og udvikle det serviceniveau for børn, unge, voksne

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Kommunalbestyrelsen i Fuglebjerg Kommune vil skabe mulighederne for, at Fuglebjerg Kommune bliver en kommune, hvor det er muligt et leve et indholdsrigt

Læs mere

10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI

10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI BYENS ØKONOMI ØKONOMI Københavns Kommunes økonomi er stærk. Vi fortsætter det ansvarlige spor og fremtidssikrer byen med sunde økonomiske dispositioner og langtidsplanlægning. Vi fortsætter de seneste

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere