Bureaukratiet blæste de mindste væk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bureaukratiet blæste de mindste væk"

Transkript

1 Bureaukratiet blæste de mindste væk Hvad blev der af husstandsmøllerne? Små møller, der skulle energiforsyne et hus på landet, var i begyndelsen af 90 erne udset til at blive en ny eksportvare i kølvandet på den store vindmøllesucces i 80 erne. Men i dag står der kun godt 200 husstandsmøller i Danmark, mod forudsagte Dengang var der flere producenter. I dag er kun én tilbage. Følg med i sporet på en industri, der fik gode vækstbetingelser, men løb ind i planlægningsmæssige hensyn, som ikke var hensigten. Af Christian Baadsgaard Den tid er forbi, hvor der stilles mange vindmøller op. I 2007 er der stillet 11 møller op. Et kig over statistikkerne viser, at man er nede på det antal møller, som der blev sat op i slutningen af 70 erne, da producenterne hed Riisager-møllen, Herborg Vindkraft og Kuriant. I dag er der tre vindmøllefabrikanter tilbage i Danmark. Vestas og Siemens tager sig af de store møller, mens Gaia tager sig af de små husstandsmøller. Sidstnævnte satte fire møller op i De prognoser var der ingen, der regnede med i begyndelsen af 90 erne. Da var husstandsmøllen udset til at blive det nye vindkrafteventyr, og flere fabrikanter var på markedet. Jorden blev gødet fra Energiministeriet. Det skulle være let for små landsteder at få deres egne møller. Men noget gik galt. I dag er der kun Gaia tilbage. Hvad er der sket? DET ER EN aften ved computeren i et hus på Mols. Du, skal vi ikke købe en vindmølle, spørger Anni Juhl Schacht sin mand, Carsten Schacht. Du er ikke rigtig klog, svarer Carsten Schacht. Han går ind og kigger på samme side. Jo, måske var der noget om det? At spare 17 tons CO2 om året ville ikke være dårligt, og ejendommen har en fri åbning mod sydvest, som er den typiske vindretning på Mols. Der bliver sendt en ansøgning, og så går der lang tid. Ansøgningen er fløjet lige ind i en pukkel, som der er opstået med kommunalreformen. Men da de når til os i bunken, går det også hurtigt, konstaterer Carsten Schacht. Der er lige standard-høringsfristerne, og så giver Syddjurs Kommune en landzonetilladelse. Den 20. juni snurrer Gaia-møllen for første gang over landejendommen ved Knebel. Tit må jeg gå ud på min terrasse for at kigge på møllen, om den overhovedet kører, for jeg kan ikke høre den inde i huset, siger Carsten Schacht om investeringen, der står ti meter fra stuehuset. Han er i det hele taget en glad mand. Han er godt tilfreds med Gaia Wind og Syddjurs Kommune. Havde Carsten Schacht boet i en anden kommune, er det ikke sikkert, at det var gået så let. DET ER HEN på eftermiddagen, og vinden er på tre sekundmeter. Vi er i Thy, og her er det noget så usædvanligt som østenvind. Det meste vind kommer fra vest, og det er også i vestlige ende af matriklen på det nedlagte landbrug, at Hans Jeppesen har fået stillet sin Gaia-mølle op. Kun ude i indkørslen kan man høre en stille snurren. Indendørs kan der ikke høres det mindste. Nu har møllen kørt i fem uger. Hans Jeppesen kan på computeren følge produktionen, og prognosen viser allerede nu, at i løbet af det kommende år vil møllen producere cirka kilowatt-timer, eller det der svarer til en CO2-besparelse på 20 tons om året. Det var netop CO2-udledningen, der fik familien på fem børn og to voksne til at kigge efter et alternativ. Vi var ved at have en dårlig samvittighed på CO2-regnskabet, konstaterer Hans Jeppesen. Jagten gik derfor ind på et alternativ, og Hans Jeppesen fandt Gaia-møllen, som den oplagte mulighed. Han sendte derefter en ansøgning til Thisted Kommune, for at få sin landzonetilladelse. Men kommunen gav et principielt afslag. En Gaia-mølle har to vinger, og da Thisted Kommune i 1996 besluttede, hvordan en husstandsmølle skulle se ud, blev det fastlagt, at sådan en skal have tre vinger. De sagde, at den ville virke forstyrrende på landskabet. Så måtte jeg undersøge markedet igen, siger Hans Jeppesen. Der var to muligheder. Enten at Hans Jeppesen skulle købe en brugt 55 kilowatt Vestas-mølle, og få sat en ny og meget mindre generator på. Eller også at importere en mølle fra Kina. Så skulle jeg købe to, og sende den ene over til Teknologisk Institut, forklarer Hans Jeppesen. Ingen af de to muligheder ville Hans Jeppesen kaste sig ud i, når der fandtes et driftsikkert og prismæssigt godt produkt. Det synspunkt videregav han til Thisted Kommune, sammen med en ny ansøgning. Efter behandling i Teknisk Udvalg, blev det indstillet til forvaltningen, at der skulle gives tilladelse til at rejse en mølle. I referatet fra mødet i udvalget står følgende: Planafdelingen finder det selvfølgelig uheldigt, at vi kræver en husstandsmølle med tre vinger, når der ikke findes nogle på markedet. Ud fra betragtningen om at vi arbejder med en CO2 neutral kommune og det forhold, at der ikke findes trevingede husstandsmøller, finder forvaltningen projektet spændende. En tidlig morgen kom en lastbil og otte mand, og da klokken var ti minutter over otte om aftenen, kunne møllen startes med et tryk på en knap. Familien Jeppesen kommer til at spare kroner på strøm om året. Derudover får de ifølge

2 prognosen en indtægt på kroner for det strøm, der sælges til energinet.dk. Møllen forventes at have finansieret sig selv om otte år, og med en forventet levetid på 20 år, betyder det gratis strøm i 12 år. De eneste omkostninger i fremtiden bliver et årligt servicebesøg, og der er desuden tegnet en forsikring. Der er ufatteligt mange steder i Danmark, hvor sådan en mølle ikke generer et øje, vurderer Hans Jeppesen, der har talt med mange, der også gerne vil sætte en husstandsmølle op. Han ved, at Thisted Kommune i den kommende tid vil modtage endnu flere ansøgninger om husstandsmøller. AT KOMMUNERNE HAR forskellige regler for husstandsmøller burde ikke være tilfældet, for at rejse en husstandsmølle er egentlig meget enkelt. Der er nogle enkle krav, og er de opfyldt, giver det en landzonetilladelse. Proceduren er den samme, som hvis en husejer vil bygge en ny garage. Der skal ikke VVM-redegørelse til, for en husstandsmølle er undtaget den almindelige vindmølleplanlægning, og derfor stilles der ikke de krav, som hvis det var en stor mølle. Eftersom der kun findes en godkendt husstandsmølle på det danske marked, er der ikke mange størrelser, vingeantal, farver og lignende at være i tvivl om. Sådan ser det ud fra Christiansborg. Men rundt omkring i kommunerne er der forskellige tilgange til, hvordan en husstandsmølle skal være, og hvorvidt den overhovedet skal rejses i den enkelte kommune. Også selv om der blev gjort et grundigt forarbejde for at husstandsmøller skulle være omfattet af meget lempelige regler. HISTORIEN OM DE danske husstandsmøller starter på Christiansborg en januardag i 1993, hvor Danmark får en ny regering. Energiministeren bliver Jann Sjursen fra Kristelig Folkeparti. En af hans partifæller var biogaspioner, og kom regelmæssigt på Folkecenteret for vedvarende energi i Ydby i Thy. Han mente, at den nye minister gerne ville noget mere med vedvarende energi. På Folkecentret havde man på daværende tidspunkt forsket i vedvarende energikilder i 10 år, og forinden det blev et center, var det her, at selvbyggere var mødtes med deres egne ideer til energibesparelser tilbage i slut-70 erne, da oliekrisen var over landet. Så tog Folkecentret kontakt til ham, og vi forklarede, at vi mente, at der var et stort potentiale for husstandsmøller, fortæller Folkecentrets informationsleder, Jane Kruse, og tilføjer, at Jann Sjursen var positivt stemt over for ideen. Jann Sjursen har i dag forladt dansk politik, men han husker godt dengang for 15 år siden, da han fik en henvendelse fra Folkecentret. Grundlæggende havde vi en positiv holdning til vindenergi, og så var en husstandsmølle jo en mulighed for selv at tilvejebringe energi, men der var blandt andet nogle tekniske barrierer, som skulle ryddes af vejen, siger Jann Sjursen, der ville gøre det mere enkelt at opstille en husstandsmølle. Initiativudvalget til udbredelse af små vindmøller blev stiftet, og Jane Kruse blev medlem af det som repræsentant for OVE.I august 1994 kom udvalget med rapporten Husstandsmøller en undersøgelse af de visuelle forhold ved opstilling af husstandsmøller i det åbne land. Udvalget havde fastlagt fem kriterier for en husstandsmølle. En husstandsmølle skulle placeres i det åbne land, og i umiddelbar nærhed af bebyggelsen, så der kunne ske en naturlig integration med de øvrige bygninger. Den maksimale højde fra fundament til vingespids skulle være 25 meter. Generatorens effekt måtte maksimalt være 25 kilowatt, og strømmen skulle kunne gå ind i egen installation. Det blev sendt ud til kommunerne og amterne, og det var ikke meningen, at ordningen skulle være bureaukratisk, fortæller Jane Kruse. I august 1995 kommer publikationen Husstandsmøller i kommuneplanlægningen. Den er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen samt Energistyrelsen. Den giver råd til hvordan kommunerne skal agere, når der tages stilling til husstandsmøller. Halvandet år tidligere er der sendt et vindmøllecirkulære ud, der fastslår, at vindmøller skal opsættes i grupper. Det kan i sagens natur ikke lade sig gøre med husstandsmøller. Vejledningen fokuserer primært på de visuelle elementer. På det tidspunkt er der flere producenter af husstandsmøller, og kommunerne opfordres til at overveje, om der skal være ensartethed i udseendet af husstandsmøllerne, hvis de opstilles i nærheden af øvrige vindmøller. Der er billeder af forskellige landskaber, og bortset fra bevaringsværdige landskaber, hvor der ligger særlige bakkeformationer og gravhøje, vil det i andre typer landskaber kunne lade sig gøre at sætte en mølle op. SAMME ÅR BLEV der iværksat et prøvekørselsprogram af husstandsmøller i et samarbejde mellem Energistyrelsen og Risø. Selve programmet kostede den danske stat tre millioner kroner, og det var meningen, at det skulle blive den spæde start på et nyt nichemarked inden for vedvarende energi.

3 Tre fabrikanter, som ikke producerede store vindmøller, deltog med fem modeller, og blandt dem vandt Gaia/Kolibri 11 kilowatt sejren som det mest optimale design. I 1998 kommer en rapport om testprogrammet, og heraf fremgår det, at der i Danmark er et marked for 3000 husstandsmøller, og som der blev skrevet i rapporten, var testprogrammet et vigtig skridt imod at etablere en industri for husstandsmøller. MEN REALITETERNE VAR ganske anderledes. Virksomhederne kunne ikke holde til bureaukratiet. Der manglede bestemt ikke kunder, men alle fem virksomheder mødte et frygteligt bureaukrati. Og så gik de ned en efter en, hvor kun Gaia overlevede, fortæller Jane Kruse. Nogle kommuner behandlede husstandsmøllerne på lige fod de store møller, og en lille mølle på 11 kilowatt skulle igennem samme behandling som den store på 600 kilowatt, som var størrelsen dengang. Jane Kruse kender et eksempel, hvor det tog en ansøger tre fyldte ringbind og tre år at få sin tilladelse til en husstandsmølle. Han sagde, at hvis han ville have tre forurenende biler, kunne han gå ud og købe dem i morgen, uden at nogen ville blinke. Men hvis han ville gøre noget godt for miljøet, skulle han trækkes igennem tre års bureaukrati, siger Jane Kruse. Møllejeren boede i Sydthy Kommune, og avisudklip fra dengang fortæller, at også en anden ønskede at sætte en husstandsmølle op. Men Sydthy Kommune havde indført vindmøllestop i 1998, og det stop omfattede også den lille Calorius-mølle, der skulle levere varme til beboelsen. Ansøgeren klagede til Viborg Amt, som gav ham medhold, og Naturklagenævnet fastslog, at Sydthy Kommune ikke kunne nægte borgere at opstille husstandsmøller i landzone. En gennemgang af Folketingets dokumenter om husstandsmøller fra dengang viser, at her holdes der fast i, at en husstandsmølle ikke skal regnes som en almindelig mølle, og derfor skal der ikke stilles samme krav. I alle cirkulærer og skrivelser op til i dag har husstandsmøller en særposition. Men ude i kommunerne er virkeligheden stadig anderledes, her næsten 10 år efter at Sydthy Kommune blev underkendt. Hvis man læser kommunernes retningslinier for landzonetilladelser har nogle kommuner i modsætning til hensigten - regler for højde, tårntype og omdrejningsretning. ET EKSEMPEL ER Mariagerfjord Kommune. Der kan sættes husstandsmøller op, og første betingelse er, at deres omdrejningsretning er med uret. Her kan der blive tvivl om Gaia-mølle, for den løber mod uret. Møllens navhøjde må være maksimalt 15 meter, og det betyder så, at der skal saves tre meter og 25 centimeter af Gaia-møllen, for at den kan få lov til at blive sat op. Møllen skal have rørtårn, og endeligt må den ikke placeres højt i terræn, men stedet skal ligge i nærheden af et højdedrag, og møllen skal placeres mellem beplantning. Formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Preben Christensen er overrasket over, at den eneste mølle på markedet er over tre meter højere end kommunens maksimumgrænse. Ja, det passer jo ingen steder. Så er der noget, der skal laves om, for hvis ikke der findes en mølle, der passer til vores krav, så er det os, der har et problem, siger Preben Christensen. Kommunen har netop givet tilladelse til en husstandsmølle, som er en brugt mølle, der er blevet ombygget. Ansøgeren ville have en mølle med gittermast, men da sagde Mariagerfjord Kommune nej, så ansøgeren fandt den brugte mølle, der havde rørtårn. At en mølle med rørtårn støjer mere end en med gittermast, kommer også bag på Preben Christensen. Mariagerfjord Kommune har lige underskrevet en aftale om at blive klimakommune, og desuden underskrevet en kurveknækkeraftale med Elsparefonden. Det kommer også til at påvirke forholdet til husstandsmøllerne. Det skal det gøre. Vi skal have noget at have det i, understreger Preben Christensen, der ikke er i tvivl om at vindenergi er vejen frem, også når kommunen nu gør en større indsats for at nedbringe CO2-udledningen. Lignende regler findes blandt andet også i Viborg Kommune, Slagelse Kommune, Esbjerg Kommune, Ringsted Kommune, Lejre Kommune, Jammerbugt Kommune, Egedal Kommune og Kalundborg Kommune, DER ER OGSÅ de kommuner, der slet ikke vil have husstandsmøller. Et eksempel er den gamle Skjern Kommune, der mente, at man skulle satse på de store møller, og ikke for-sjov-møller, som det blev sagt af udvalgsformanden i august 2005, da Skjern Kommune besluttede et stop for husstandsmøller. Nu er kommunen blevet til Ringkøbing-Skjern Kommune, og der er sket en harmonisering for husstandsmøller. Indtil da, var det lovligt at sætte en husstandsmølle op i området fra den gamle Videbæk Kommune, mens vindmølleforbuddet stadig blev opretholdt i den gamle Skjern Kommune, selv om de to gamle kommuner grænsede op til hinanden. Efter harmoniseringen har Ringkøbing-Skjern Kommune nu ens regler for husstandsmøller, og den første husstandsmølle er

4 netop sat op i den gamle Skjern Kommune. Ikke alle kommuner har taget det skridt, for flere steder gælder de gamle kommuneplaner stadig. En af de tidligere kommuner, som i dag er under Assens Kommune, er Haarby Kommune, hvor det tidligere byråd har besluttet, at der ikke må opsættes husstandsmøller. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Assens Kommune, Lars Kristian Pedersen fortæller, at man ikke har overvejet husstandsmøller endnu. Den gamle plan fra Haarby Kommune vil gælde 2009 ud, og så skal der laves en ny. Så lang tid er der heller ikke, inden den gældende plan løber ud, siger han. Hvorvidt husstandsmøller bliver tilladt i den del af kommunen, tør han ikke sige endnu, for det har ikke været drøftet. Men jeg mener, at store møller er mere rentabelt, siger han. DEN INDSTILLING DELES i en anden kommune. I Brønderslev Kommune kom der to ansøgninger om en husstandsmølle. Forvaltningen i kommunen frygtede, at husstandsmøllerne blev såkaldte skal-sager, hvor embedsmændene blot skal tjekke en række punkter, for til slut at give et godkendelsesstempel. Frygten gik også på, at kommunen ville blive fyldt med snurrende møller, og derfor rejste teknik- og miljøudvalgsformand Karsten Frederiksen en debat i byrådet om husstandsmøller. Jeg er ikke helt tilfreds med udfaldet, siger han. Byrådet gav efter debatten sin opbakning til husstandsmøller, og Karsten Frederiksen mener, at resultatet kan blive uhensigtsmæssigt. Husstandsmøller har kun en psykologisk effekt. Vi har tidligere haft en diskussion om det, og da arbejdede vi mod de møller, der har den største effekt, siger Karsten Frederiksen. Han frygter, at kommunens åbning overfor husstandsmøller betyder, at mange borgere vil benytte sig af det, og sende en ansøgning. At sætte husstandsmøller op er miljøsvineri, når de kun har en begrænset effekt, mener han. Lignende forbud findes i Struer Kommune, Langeland Kommune og Tønder Kommune. TANKEN OM FÅ store, frem for mange små, tiltaler også professor, civilingeniør Henrik Lund fra Aalborg Universitet. En husstandsmølle har primært symbolsk betydning. Hvis man regner på det, så er det overraskende hvor lidt det giver, siger Henrik Lund og sammenligner en husstandsmølle som Gaia, der har en produktion på kilowatt-timer om året, med en stor mølle, der producerer tre millioner kilowatt-timer årligt. Hvis man vil satse 100 procent på vedvarende energi, så hellere en stor mølle end 100 små, forklarer Henrik Lund, der også ser fordele i husstandsmøller. Man burde hellere gå sammen i vindmøllelaug, men i dag er det svært at lave vindmøllelaug, så der er en husstandsmølle et godt alternativ. Men ser man på husstandsmøller, så er det ikke det, der batter, forklarer han. EN OPVEJNING MELLEM miljøvenlige initiativer og landskabsmæssige hensyn er, hvad husstandsmøller står imellem. I Danmarks Naturfredningsforening skal man inden for de kommende måneder have et eftersyn af foreningens vindmøllepolitik. Formand for Danmarks Naturfredningsforenings planudvalg, Peder Agger, forklarer at der i foreningen både er argumenter for og imod husstandsmøller. Fordelen er, at der bliver lokalt ejerskab og råderet til vindkraften ved husstandsmøller. Ulempen er det visuelle, siger Peder Agger, der mener, at hvad det sidste punkt angår, vil mange i foreningen foretrække, at energiproduktionen dækkes af få store møller, som placeres som havmølleparker. Personligt vil jeg ikke gå imod husstandsmøller. Vores klimaproblemer er så overhængende, at der skal gøres noget. Og en husstandsmølle er jo ikke en vedvarende løsning, da den har en levetid på typisk 25 år, i modsætning til motorveje og broer, der har en levetid på flere hundrede år, siger Peder Agger. HVORDAN SER BILLEDET ud fra Gaia Wind, som er den eneste producent af husstandsmøller i Danmark? I 2007 blev Hans Ole Lørup direktør for Gaia Wind, da han sammen med Johnnie Andringa købte firmaet, som har været ejet af Mita-teknik og tidligere Gaia Trust Foundation, der støtter bæredygtige projekter rundt om i verden. Gaia-møllen har lånt lidt af det renommé, som dansk vindkraft har ude i verden, og er endda blevet fremhævet på CNN for at have et imponerende ydelsesniveau. Men indtil videre står der kun omkring 130 Gaia-møller i Danmark. De fleste af dem opsat i perioden 1998 til På den ene side er der den politiske retorik. Og på den anden side er der den praktiske virkelighed. Gabet er astronomisk i en række kommuner, konstaterer Hans Ole Lørup. I Danmark er proceduren meget standardiseret. Den kommunale sagsbehandling er i princippet bare en tjekliste, og der er Danmark ledende i Europa, siger Hans Ole Lørup, der understreger, at nogle kommuner gennemfører proceduren helt

5 efter forskriften, hvilket han betegner som beundringsværdigt. Jeg vil anslå, at i mindst halvparten af de danske kommuner, er der bøvl med at få en tilladelse. Der er frit spillerum for usaglige hensyn, for ikke-objektive og ikketransparente kriterier, fortæller Hans Ole Lørup, der kan nævne en række kommuner, som har regler, han ikke mener er i overensstemmelse med hensigten. Flere kommuner stiller krav til, at husstandsmøllen skal have et rørtårn. Det forstår Hans Ole Lørup ikke, selv om Gaia Wind også leverer deres møller med rørtårn. En mølle støjer mere, når den har rørtårn, end når den har gittermast. Der går 500 kilo mere metal til det, og møllen bliver kroner dyrere. Skal rørtårnet også være hvidt, bliver det en merpris på kroner i alt, forklarer Hans Ole Lørup. NÅR VESTENVINDEN FEJER ind over Ringkøbing Fjord, lægger den arm med en Gaia-mølle på bakken ved Velling. En lille kilometer derfra ligger Hebolgaard, og der er udsigt til møllen. Ja, jeg må jo indrømme, at jeg måske ikke synes, den helt passer ind i rammerne med to vinger, og så drejer den jo i modsat retning af de andre, siger ejeren af Hebolgaard. Han er også medlem af Folketinget. Navnet er Jens Kirk, og han sidder for bordenden som formand i Energiudvalget. Han mener, at det fortsat skal være en kommunal opgave at afgøre, hvor der skal placeres husstandsmøller, og helst at folk tilbydes en andel i et møllelaug, inden de stiller en husstandsmølle op, men også at et enligt beliggende sted er velegnet til en husstandsmølle. Men hvad kommunerne angår, skal der være faste rammer i procedurebehandlingen af en husstandsmølle. Det er ikke i orden at forskelsbehandle. Når man lægger nogle betragtninger til grund for husstandsmøller, som ligner dem for store møller, så er der noget galt, fastslår formanden for Folketingets energiudvalg. TILSYNELADENDE ER DET bureaukratiet, der har stoppet de danske husstandsmøller. At det har været besværligt for producenterne, kan Hans-Henrik Ekner bekræfte. Han udviklede en lille mølle, der ikke drev en generator, men piskede koldt vand til varme. Den hed Calorius, og var med i testprogrammet. Jeg fik solgt 34, men jeg kunne så nemt som ingenting have solgt Men ved hver anden mølle havde vi problemer med myndighederne. Til sidst brugte jeg lige så meget tid på myndighederne, som på salg, konstaterer Hans-Henrik Ekner. Så lå der en gravhøj, så lå der en kirke. Et sted ville kommunen kun have, at møllen kørte om natten. Vi oplevede ikke medgang. Interessen fra kunderne manglede ikke. Der tikkede fax og mails ind fra store dele af verden. Fjerne steder som i Japan og på Falklandsøerne viste man interesse for Calorius. Men Hans-Henrik Ekner turde ikke at gå ud på verdensmarkedet, før han havde hjemmemarkedet i orden. Hvis USA havde været vores hjemmemarked, så havde vi altså tjent penge. Havde vi fået lov til at industrimodne det, så ville det være totalt vildt, vurderer Hans-Henrik Ekner. Da han startede i vindmøllebranchen var der flere fabrikanter af husstandsmøller. Til slut var der kun Gaia og Calorius tilbage, og for to år siden valgte Hans-Henrik Ekner at dreje nøglen om til Calorius. Bagefter har han spekuleret over, hvad der gik galt for husstandsmøllerne. Det har været konklusionen for os alle, der har været i branchen, at ingen ønskede husstandsmøller, også selv om de kan placeres decentralt. Opfattelsen var, at møllerne var legetøj, men det er jeg vildt uenig i, for havde de set alle de henvendelser, jeg fik ind fra hele verden, var det ikke bare legetøj, understreger Hans-Henrik Ekner. Han er stadig overbevist om, at hvis han havde fået mulighederne, ville der have lagt et kæmpe eksportmarked. Her i verden bor tre milliarder mennesker på landet, og der er mange, som ikke har strøm. Nogle steder er en elpære en sjældenhed. Men en lille mølle, der kunne levere noget strøm, ville hæve levestandarden, mener han. HVORDAN SER MAN på husstandsmøller i udlandet? Gaia Wind er gået ud på eksportmarkedet, for hvis Gaias eneste marked var Danmark, ville det blive en meget dårlig forretning. I Storbritannien er markedet for husstandsmøller vokset med 80 procent om året, de sidste tre år. Og der har de ikke samme regelsæt for husstandsmøller som i Danmark, så der skulle det være langt sværere. Det samme sker i USA. Der kører man det samme demonstrationsprogram, som man gjorde i Danmark. Det vokser rundt omkring Danmark, men her stagnerer det. Hvis man sammenligner med andre lande, så er det den samme retorik. Men i modsætning til Danmark, ligger der handling bag ordene, konstaterer Hans Ole Lørup.

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Sønderborg familie fik deres egen vindmølle - er du den næste?

Sønderborg familie fik deres egen vindmølle - er du den næste? Sønderborg familie fik deres egen vindmølle - er du den næste? Torsdag den 30. maj 2013 vedtog Folketinget at ændre loven om fremme af vedvarende energi, VE-loven. Loven forhøjer støtten til mindre husstandsvindmøller

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse TBF Ejendomme Aps v/ Thom Frank Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse 2-10-2013 Sags id.: 13/1577 Sagsbehandler: Lars Kronborg

Læs mere

Referat af borgermøde om vindmøller ved Nørre Økse Sø den 3. marts 2016 i ØAH-Hallen i Halvrimmen Ca. 160 personer deltog i mødet.

Referat af borgermøde om vindmøller ved Nørre Økse Sø den 3. marts 2016 i ØAH-Hallen i Halvrimmen Ca. 160 personer deltog i mødet. Referat af borgermøde om vindmøller ved Nørre Økse Sø den 3. marts 2016 i ØAH-Hallen i Halvrimmen Ca. 160 personer deltog i mødet. Oplæg Velkomst og præsentation v/jens Christian Golding, Formand for Teknik-

Læs mere

Danskernes mening om vindmøller

Danskernes mening om vindmøller Danskernes mening om vindmøller Tidligere holdningsundersøgelser Fakta om Vindenergi Bilag til Faktablad M6 Gallup, 2007 Gallup gennemførte i april 2007 en meningsmåling for dagbladet Berlingske. Danskerne

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

AGENDA. KL. 16.30-16.45: Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL. 16.45-17.00: Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen

AGENDA. KL. 16.30-16.45: Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL. 16.45-17.00: Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen AGENDA KL. 14.00-14.05: Praktiske oplysninger og introduktion v/jørgen Karlsen KL. 14.05-14.10: Velkomst v/formand Jens Rønnemoes Pedersen KL. 14.10-14.25: De politiske initiativer v/energiminister Lars

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Hørt om store vindmøller

Hørt om store vindmøller Hørt om store vindmøller Negativt 1. De larmer voldsomt (både vingerne og rotorerne). Det er korrekt, at for de møllertyper vi kender i Danmark i dag gælder det, at de store møller udsender mere støj end

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power Siemens Wind Power Produktions- og administrationsbygninger i Brande Siemens Wind Power s hovedkontor har ligget i Brande siden 1980 Den nuværende kontorbygning blev bygget i 2001 Udvidelse med 15,000

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Møde 27. september 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 27. september 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 27. september 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.20 Pkt. Tekst Side 159 Høring, egenbetaling ved Flextur (ll) 1 160 Forslag til

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % %

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % % Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent: Meget god 24 77 % 24 77 % God 7 23 % 31 100

Læs mere

Til: Ringkøbing Skjern Kommune. Danmarks naturfredningsforening Naturstyrelsen Folketinget.

Til: Ringkøbing Skjern Kommune. Danmarks naturfredningsforening Naturstyrelsen Folketinget. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 3 Offentligt Fra: Kurt Madsen [mailto:kurt.ertboelle.madsen@gmail.com] Sendt: 1. oktober 2013 11:57 Til: Folketingets Oplysning Emne: Møller

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Husstandsvindmøller potentialer og politiske perspektiver

Husstandsvindmøller potentialer og politiske perspektiver Husstandsvindmøller potentialer og politiske perspektiver Anders Bøge Formand for Teknik og Miljøudvalget 17-09-2012 1 I 2010 vedtog Skive Byråd Klima og Energi Strategi 2029 17-09-2012 2 Klima & Energi

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Analyse om brugen af flexboligordningen i yder- og landkommuner

Analyse om brugen af flexboligordningen i yder- og landkommuner Analyse om brugen af flexboligordningen i yder- og landkommuner Anders Nedergaard Lassen & Niels Gadegaard Indledning: Denne analyse undersøger, hvor mange flexboligtilladelser der fra. maj til 3. december

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Thisted Kommune TEKNISK FORVALTNING PLANAFDELINGEN

Vindmølleplanlægning i Thisted Kommune TEKNISK FORVALTNING PLANAFDELINGEN Vindmølleplanlægning i Thisted Kommune Geotermisk anlæg Ny udskiftningsordning benyttes Energiministeriets vedvarende energipris Den Europæiske Solpris 1982 1984 1991 1992 1997 2001 2005 2007 Nordisk Folkecenter

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af Gaia 11 kw Husstands vindmølle Kelstrup Bygade 20, Haderslev kommune.

Landzonetilladelse til opsætning af Gaia 11 kw Husstands vindmølle Kelstrup Bygade 20, Haderslev kommune. Finn Rune Jensen KELSTRUP BYGADE 20 6100 Haderslev Haderslev Kommune TM Plan og Byg Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 18 kero@haderslev.dk 5-11-2014 Sagsident: 14/12072

Læs mere

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Præsentation af Landsforeningen : Landsforeningen blev dannet den 10. april 2007 Foreningen repræsenterer folket - og folket vil ikke have højspændingsmaster,

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup Side 1/5 DANSK VINDMØLLEFORMIDLING APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Thy Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Status på kommunernes planlægning

Status på kommunernes planlægning Status på kommunernes planlægning November 2017 Danmarks Vindmølleforening 13 godkendte vindmølle projekter i 2017 pr. 14-9 Opsætning af 83 nye vindmøller svarende til 281 MW Nedtagning af 57 ældre møller

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Det handler om. velfærd

Det handler om. velfærd Det handler om velfærd 1 Forord Hurtig læsning og høj dyrevelfærd går hånd i hånd Politikerne har dømt nul-tolerance. Dyrevelfærd er ikke til diskussion og velfærden skal opretholdes - også når svin udleveres

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2014 J.nr.: NMK-31-01347 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle ved Gødstrup i Næstved

Læs mere

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Hermed gør Lene og Bjarne Bliddal Krogstrupvej 11, 7400 Herning indsigelse mod opstilling af Gaia 10 KW mølle på Krogstrupvej 20, sags nr. 02.34.02-p19-586-15

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk 1. Workshop Morsø Kommune Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller Program: Kl. 17 Velkomst ved Morsø Kommune. Kaffe, te og brød Kl. 17.10 Oplæg Fremtidens energisystem og Vindmøller Karl

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledende

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 27. juni 2012 Indhold i VVM for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev Punkt nr: 22 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Jacob Bundsgaard:

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bonkenvej 108, 9493 Saltum som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune

Læs mere

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm.dk 30. november 2015 Kære Lars Chr. Lilleholt, Vi ønsker at gøre

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Afslag til husstandsvindmølle på Ålborgvej 325, 9690 Fjerritslev

Afslag til husstandsvindmølle på Ålborgvej 325, 9690 Fjerritslev Hans Georg Holm Ålborgvej 325 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Morten Victor Petersen

Morten Victor Petersen husstandsvindmolle.org Husstandsvindmøller Morten Victor Petersen Brancheforeningen for Husstandsvindmøller 6. april 2011 DGF Gastekniske dage 2011 Indholdsfortegnelse Brancheforeningen Lovgivning Godkendte

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Tid og sted: Sandet Hotel d. 26. september 2016 kl. 19 Deltagere: ca. 60 personer samt deltagelse fra Thomas

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Dueholmvej 2, 7800 Skive

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Dueholmvej 2, 7800 Skive Side 1/5 ZENIA ENERGY A/S Fabrikvej 12 8800 Viborg Dato: 14-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-142-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Sendt som digital post

Sendt som digital post POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Tage Andersen Fælledevej 3 7790 Thyholm Sendt som digital post Husstandsvindmølle - landzonetilladelse

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn på adressen Skovvangvej 18/Neesvej 11, Nees. Formål: På foranledning af lodsejer

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere