Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2008"

Transkript

1 Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2008 Budget 2007 Beløb i 1000 kr. Regnskab (senest 2006 indsendte Budget 2008 budget) Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år ,9 2 Produktionsafgifter ,0 3 Promillemidler CO 2 midler Særbevilling og anden indtægt ,0 - - Renter ,7 4 Tilskud til fondsadministration ,0 I. Indtægter i alt ,3 UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt ,4 13,4 Forskning og forsøg i alt ,5-28,6 Produktudvikling i alt ,1-71,4 Rådgivning i alt 0,0 - Uddannelse i alt 0,0 - Sygdomsforebyggelse i alt ,6-4,3 Sygdomsbekæmpelse i alt ,5 1,1 Dyrevelfærd i alt 0,0 - Kontrol i alt 0,0 - Særlige foranstaltninger 0,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 0,0 - II. Udgifter til formål i alt ,0-19,3 Fondsadministration Generel fondsadministration ,0 Revisionsudgifter ,0 5 Bestyrelseshonorar ,0 Øvrige udgifter og tab på debitorer -10 III. Administration i alt ,0 IV. Udgifter i alt ,5 Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg ,7 0,0 KMC ,7 21,7 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvid. Fakultet ,3-47,4 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret ,2-21,3 Landbrugets Kartoffelfond ,8-27,6 Forskningsfore.for frugt, grønt og kartofler ,2 20,7 Samsø Landboforening ,2 40,0

2 Beløb i 1000 kr. Regnskab (senest 2006 indsendte Budget 2008 budget) Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E Københavns Universitet, Det Biovid. Fakultet ,2-31,3 Dalum Uddannelsescenter ,1 21,1 AKV Langholt ,2-67,8 Danmarks Kartoffel Råd ,4 10,0 BJ-Agro Aps ,0-100,0 Force Technology ,0-100,0 Smagens Dag ,0-100,0 Grindsted Landbo- og Husholdningsskole ,0 - Danespo A/S ,0 - V. I alt ,0-19,3 Noter til punkterne I - V 1. Overførsel til 2007 jf. fondens regnsskab tkr , og er således tkr. 159 større end seneste budget for Forventet overførsel til 2008 bliver derved tkr = Produktionsafgift på kr. 0,40 per 100 kg kartofler. I 2006 registreres tkr. 239 fra lægge-; 710 fra spise- og fra industrikartofler. I 2007 budgetteres med tkr. 260 fra lægge-; 610 fra spise- og fra industrikartofler. I 2008 budgetteres med tkr. 250 fra lægge; 600 fra spise og fra industrikartofler. 3. Tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug anvendes til medfiansiering af projekt nr.2, 3, 9, 36 og Fondens adm. udgifter finansieres af afkast fra kapitaldepot tilhørende Dansk Landbrug. 5. Rejsegodtgørelse tkr. 3 og honorar tkr. 7 til bestyrelsesmedlem indstillet af Forskningsrådene.

3 Supplerende oplysninger - Basisbudget 2008 Budget 2007 VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg i alt Sygdombekæmpelse: 1. Erstatning for angreb af farlige skadegørere GL10.2 I alt Sygdomsbekæmpelse KMC i alt Sortsforsøg med stivelseskartofler F Sortsforsøg med kartofler til pulver F Læggeafstand i stivelseskartofler F Gødningsstrategier i fabrikskartofler F Erwinia forsøg med latent smittede knolde 89 F Grundgødskning af kartofler F Afp af Aquaflex til beslutningsstøtte ved kunstvanding 46 I alt Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet, i Sygdomsbekæmpelse: 9. Kartoffelmeristemoprensning/-bank F3.1.1 I alt Sygdomsbekæmpelse Vidensyntese om fungicidforbrug i kartofler 205 F Info og beslutningsstøtte om bekæmp. af kartoffelskimmel F Forebyggelse af jordsmitte af kartoffelskimmel Hurtigmetode til glykæmisk index i kartofler, forprojekt Markører for tolerance overfor mop-top virus DNA-markører til forældreudvalg Beskyttelse af nytilvækst mod kartoffelskimmel Glykoalkaloider i kartofler Rodfiltsvamp - forekomst og sygdomshæmning 65 I alt Forskning og forsøg Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i alt Forbedring af kvalitet af læggekartofler 387 F Kvælstof optimering til stivelseskartofler F Olierædikke til reduktion af rodfiltsvamp og fritlevende nematoder F Samkøring af GAP Potatoes og GAP Fruit & Vegetables Vækstregulering af læggekartofler Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

4 25. Info og beslutningsstøtte om bekæmpelse af kartoffelskimmel Bekæmpelse af gengroninger i korn Kvælstofforsøg med tidlige spisekartofler Fritlevende nematoders betydning i kartofler Beskyttelse af nytilvækst mod kartoffelskimmel Standardisering af laboriatorieanalyser ved kartoffelforsøg 12 I alt Forskning og forsøg Sygdomsforebyggelse: 31. Bladlusregistering R132c 32. Skimmel- og coloradobillereg. på PlanteInfo R132c I alt Sygdomsforebyggelse Produktudvikling: 33. Storparceller til afprøvning af plantebeskyttelsesstrategier F Udvikling af rådgivningsværktøjer I alt Produktudvikling Afsætningsfremme 35. Sortslistning (Asparges, Primula og Dianella) 18 ej statssøtte I alt Afsætningsfremme Landbrugets Kartoffelfond i alt Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold F Forældrelinier med høj top- og knoldskimmelresistens 191 F Forældrelinier med særlig stivelseskvalitet 185 F Kartoffellinier med høj chip-/friteringskvalitet efter 4C lagring F DNA-markører til forældreudvalg i kartoffel Kartoffellinier med bred resistens mod nematoden pallida Rust i kartofler - markør for tolerance for Mop-top Anvendelse og dyrkningsværdi af sorter med høj fosforindhold Hurtigmetode til glykæmisk index i kartofler, forprojekt Udvikling af forældrelinie kartoffel Kvalitets- og resistensudvikling med dihaploid kartoffel Rust i kartofler - Mop-top Glykoalkaloider i kartofler 13 I alt Udsendelse af opskriftspjecer R Sortslistning (Asparges, Primula og Dianella) I alt Afsætningsfremme Forskningsforeningen, frugt, grønt og kartofler i alt Afsætningsfremme 51. Kartoffelvognen ruller 200 R157

5 52. Kartoffelferiekonkurrence 2007 / R Opskriftshæfte - nemme kartofler året rundt Madfestival i Tivoli Kartoffelvogn - en udstillingsvogn Kartofler i børnehøjde II - konkurrence Kartofler og sundhed (del I) Etabl. af platform for Kartoffelpartnerskabets arbejde 44 I alt Afsætningsfremme Samsø Landboforening i alt Revnedannelse i sorter af tidlige kartofler, udvikling af test F Sortsforsøg med tidlige kartofler F3.1.1 I alt Forskning og forsøg Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet i a Forskning og forsøg 61. Sygdomsresistens ved bioteknologi F Introduktion af vildartsegenskaber i kartoffel I alt Forskning og forsøg Dalum Uddannelsescenter i alt Kartoffelprisen - Kokkekonkurrence om kartoffelretter ej statsstøtte 64. Skolehaver til Klasse 50 ej statsstøtte 65. Kartoflen i skolen I alt AKV Langholt i alt Undersøgelse af forekomst af fritlevende nematoder F Jordbearbejdnings betydning for udbytte i kartofler Jordbearbejdnings betydning for udbytte og sten i kartofler 50 I alt Forskning og forsøg Danmarks Kartoffel Råd i alt Kartoffelarrangement på Egeskov ej statsstøtte 70. DM i dyrkning af frilandskartofler ej statsstøtte 71. Valdemarsdag - Hele Danmarks Kartoffeldag Kartoffelprisen 2006, konkurrence for kokke 30

6 I alt BJ-Agro Aps i alt Målrettet avl af små kartofler Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler I alt Force Technology i alt Overfladebehandling af kartoffelknolde med ultralyd I alt Forskning og forsøg Smagens Dag i alt Smagens dag I alt Afsætningsfremme Grindsted Landbo- husholdningsskole i alt Kartofler ud til folkeskolen, del I alt Danespo A/S i alt Europatat Congress Copenhagen I alt Noter 1. Erstatning for angreb af farlige skadegørere. Tilskuddet er afsat til Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg så der kan ydes en delvis erstatning op til 60% af tabet hos avlere, der får konstateret ring- eller brunbakteriose i deres avl af kartofler. I de senste tre sæsoner er der ikke fundet smitte, men smitten optræder sporratisk og kan forekomme efter flere års hvile. Ring- og brunbakteriose er en karantænesygdom og underlagt offentlige restriktioner. Der indgår tillige et tilskud til Udvalgets administration af erstatningsopgørelser ved sekretariatet hos Landbrugets. Kartoffelfond. 2. Sortsforsøg med stivelseskartofler. En undersøgelser, der har forløbet over flere år med udskiftende sorter der alle er aktuelle for producenter af stivelseskartofler. Undersøgelsen omfatter 14 sorter og foregår dels i Vendsyssel, Midtjylland og hos Aarhus Uni., St. Jyndevad. Formålet er at afprøve egnede sorter til produktion af kartoffelstivelse. I undersøgelsen indgår egenskaber for udbytte ved 2 optagningstider, stivelsesprocent, skimmel-

7 resistens og lageregnethed. Endvidere indgår opformering under ensartede vilkår til det efterfølgende års afprøvning. Dansk Landbrugsrådgivning står for forsøgsdesign, og resultaterne offentliggøres i oversigt for landsforsøgende. 3. Sortsforsøg med kartofler til kartoffelpulverproduktion. Erfaring fra produktionen af kartoffelpulver har vist, at der stilles meget store krav til kartoflernes kvalitet. I dag anvendes primært sorten Saturna, men der er ønske om at finde bedre sorter med højere udbytter og tørstofindhold. I afprøvningen indgår 6 sorter med udbyttemåling på to tidspunkter, tørstofindhold, knoldegenskaber, sukkerindhold ved høst og efter lagring samt lagringsegenskaber. Dansk Landbrugsrådgivning står for forsøgsdesign, og resultaterne offentliggøres i oversigt for landsforsøgende. 4. Læggeafstand i stivelseskartofler. Undersøgelsen skal afdække betydningen af læggeafstanden i nyere sorter til stivelse for udbytte, udnyttelse af nærringsstoffer i jorden og indtjening. I avlsåret 2006 og 7 udførtes tilsvarende forsøg, som nu gentages. De tidligere forsøg med læggeafstand er gennemført med småknoldene sorter som Posmo og Dianella, hvorimod der nu produceres på mere storknoldede sorter. Dansk Landbrugsrådgivning står for forsøgsdesign, og resultaterne offentliggøres i oversigt for landsforsøgende. 5. Gødningsstrategier i fabrikskartofler. Et forsøg som blev indledt i 2005 som demonstration og i dyrkningsstrimler i 2006 og 7. Formålet med forsøgene er at afdække forskelle på om der anvendes placeret flydende N-gødning placeret fast N-gødning, placeret flydende ammoniak eller almindelig flydende ammoniak ved samme kvælstofmængde. Resultaterne skal være med til at danne beslutningsgrundlag for om kartofleravlerne skal investerer i læggere med placeringsudstyr. 6. Erwinia - forsøg med latent smittede knolde. I indeværende avlsår er der fundet fundet Erwinia inficerede planter i mange kartoffelmarker, og specielt i marker med importeret læggemateriale. I forsøget udtages sunde knolde fra smittede planter samt knolde fra sunde planter som i avlsåret 2008 undersøges for smitte for at efterprøve om smitten kan lægge latent i knoldene. 7. Grundgødskning af kartofler. Placering af gødning har i forsøg vist gode resultater, og undersøgelsen skal afdække om både kvælstof, kalium og fosfor skal placeres, eller om avleren kan nøjes med at placerer kvælstof. Undersøgelsen startede i 2006 og forventes afsluttet i vedrører projekt i Kartoffelmeristemoprensning/-bank. Opgaven med oprensning og vedligeholdelse af kartoffelplanter er placeret hos Aarhus Univercitet, DJF. Fra starten af meristemprogrammet har oprensning og testning af kartoffelmeristemerne været placeret hos DJF, og fonden har gennem mange år ydet tilskud til denne aktivitet for at opretholde en høj sundhedsstatus samt et fagligt beredskab mod nye sygdomme. Specialudvalget for Kartofler forestår den praktiske drift af meristemprogrammet med optagelse og udfasning af sorter i meristembanken. Der indgår ca. 60 sorter i banken, som danner grundlaget for hovedparten af opformeringen af kartofler i Danmark. 10. Vidensyntese om fungicidforbrug i kartofler. Bekæmpelse af topskimmel i kartofler giver anledning til et højt behandlingsindex. Formålet er at udarbejde en analyse over det danske fungicidforbrug i forhold til kartoffelavl i vore omgivende lande. Rapporten kan indgå i et beslutningsgrundlag for en eventuel iværksættelse af en dansk paraplyplan for udvikling af nye innovative strategier til sikring af en økonomisk og miljømæssig bæredygtig bekæmpelse af kartoffelskimmel. Projektet udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, DJF og Dansk Landbrugsrådgivning. 11. Info og beslutningsstøtte om bekæmpelse af kartoffelskimmel. Projektet er igangsat for at forbedre grundlaget for en optimal og behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel. PlanteInfo skal opdateres med de seneste informationer om skimlens udvikling over vækstsæsonen og holde avleren ajour med risikoværdierne i de forskelige dele af landet. Tillige skal det være muligt at tilmelde sig SMS service med advarsel om høje risikoværdier og bekæmpelse af skimmel er aktuelt. Projektet udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, DJF og Dansk Landbrugsrådgivning. Aktiviteten er henført til forskning og forsøg, men indeholder også delelementer der kunne placeres under produktudvikling.

8 12-18 vedrører projekter i 2006 og Forbedring af kvalitet af læggekartofler Projekter til forbedring af læggekartoflers kvalitet har tidligere opnået tilskud, og har stor betydning for avl af såvel spise- som læggekartofler. Fra praktisk kartoffelavl ses, at forskellige partier læggekartofler af samme sort har forskellig fremspiringshastighed, forskellig ensartethed i vækst og ikke mindst forskel i udbytte. I projektet undersøges betydningen af jordtypen for udbytte og kvaliteten af læggekartofler samt betydning af lagertemperatur og fysiologisk ældning for udbytte og kvalitet af læggekartofler. Projektet udføres i samarbejde mellem Dansk Landbrugsrådgivning, AKV-Langholt, KMC og Danespo. 20. Kvælstofoptimering i stivelseskartofler. Undersøgelsen startede i 2006 for at bestemme kvælstofoptimum for stivelseskartofler, hvor kvælstoffet placeres samtidig ved lægning sammenlignet med bredspredt. Placeret gødning anvendes i stigende omfang for at sikre kartoffelplanterne hurtig adgang til let tilgængelige næringsstoffer, samt for at minimere risikoen for udvaskning. Tillige er formålet at udvikle en model for posisionsbestemt tildeling af kvælstof med placeringsudstyr. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde mellem Dansk Landbrugsrådgivning og AKV-Langholt. Resultaterne offentliggøres i Oversigten med landsforsøgene. 21. Olierædikke til reduktion af rodfiltsvamp og fritlevende nematoder Rodfiltsvamp og fritlevende nematoder er alvorlige skadegørere sygdomme i kartofler. Den normale praktis er, at rodfiltsvamp bekæmpes ved kemisk bejdsning af knoldene før lægning. Forsøg har vist, at korsblomstrede eftergrøder kan hæmme væksten af både rodfiltsvamp og fritlevende nematoder betragteligt. Formålet med forsøgene ar at efterprøve effekten af olieræddike og gul sennep som efterafgrøde, hvor der efterfølgende lægges kartofler vedrører projekter fra 2006 og Bladlusregistering. En registeringsnet, som har forløbet over mange sæsoner. Formålet er at give avlerne et varslingssystem for virussmitte, som kan medvirke til at sikre rettidig nedvisning i forhold til læggekartoflers udbytte og risiko for smitte. Registeringnettet er landsdækkende og offentgøres ugenligt på Planteinfo. 32. Kartoffelskimmel og coloradobilleregisteringsnet. Registeringsnettet skal sikre et hurtigt overblik over de første fund af kartoffelskimmel samt udbredelseshastigheden indtil skimlen er almindeligt udbredt i landet. Indsamlere af bladprøver er planteavlskonsulenter, mfl. som sender prøver til analyse på Landscentret. Eventuelle fund offentliggøres dagen efter på planteinfo. Registeringsnettet omfatter tillige fund af coloradobiller med offentliggøres løbende på PlanteInfo. 33. Storparceller til afprøvning af plantebeskyttelsesstrategier. Formålet er at udvikle et forsøgskoncept, hvor der anvnedes storparceller i kartofler til afprøvning af plantebeskyttelsesstrategier under landmandspraksis. Forsøg med plantebeskyttelsesmidler udføres oftest i små parceller med unaturligt højt smittetryk. Der kan derfor være en fejlkilde ved tolkning af resultaterne idet smittetrykket er lavere i marker, der ikke indeholder ubehandlede led og ikke tilføres kunstig smitte. Forsøgene omfatter bekæmpelse af topskimmel og omfatter dels en rutine og dels en tilpasset bekæmpelsesstrategi. Undersøgelsen udføres i middelmodtagelige stivelsessorter hos tre kartoffelavlere. 34 vedrører projekt i Sortslistegebyr. Tilskuddet er til opretholdelse af tre frie sorter på den danske sortsliste. Sorterne har fortsat betydning for avlen af kartofler, og alle sorter har et dansk særpræg. Ej statsstøtte da det ingen indvirkning har på konkurrencen. 36. Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold. Formålet er at bevare og opretholde en samling af kartoffelsorter og Solanum vildarter til brug for forskning og forsøg, som er relevante for danske forhold. I projektet indgår ud over vedligeholdelse af sorter i mark, drivhus og laboratorie også test for ukendte men relevante egenskaber. Genbanken leverer endvidere sortsmateriale til demonstration hos

9 museer mm. 37. Forældrelinier med høj top- og knoldskimmelresistens. Skimmel er en væsentlig skadegører ved avl af kartofler, og det er væsentligt at finde nye kilder til styrkelse af den naturlige modstand overfor skimmelangreb. I projektet er det formålet af udvikle nye krydsningslinier med både høj resistens mod skimmel på både top og knolde. Der søges nye kilder til resistens fra vildarter samt andre dyrkede solanum arter med høj resistens. Projektet forventes at forløbe over 4 år hvoraf der er bevilget tilskud til første år. 38. Forældrelinier med særlig stivelseskvalitet. Stivelsesegenskaber kan ændres via en kemisk modificeing af den udvaskede kartoffelstivelse. Samme egenskaber i stivelsen kan opnås via en forædling af nye sorter, og projektets formål er at udvikle forældrelinier af kartofler med en særlig sammensætning af stivelsen, således at stivelsen opnår en højere værdi. Projektet forventes at forløbe over 4 år hvoraf der er bevilget tilskud til første år. 39. Kartoffellinier med høj chip-/friteringskvalitet efter 4 o C lagring. Kartofler til frittering kan normalt ikke lagres ved lav temperatur uden dannelse af reducerende sukkerarter, som giver mørkfarvning ved stegning. Til produktion af kartoffelpulver og -flakes ses tilsvarende ved lavtemperaturlagring. Kartofler til forarbejdningsindustrien lagres derfor ved en højere temperatur og behandles for ikke at spire. Nogle arter af kartofler har den egenskab at de kan lagres kold unden dannelse af sukker i knoldene, og formålet med projektet er at finde linier som er dyrkningsegnede. Disse linier kan benyttes som forældre i krydsning af nye sorter til chips, flakes og pulver vedrører projekter i 2006 og Udsendelse af opskriftspjecer. Tilskuddet er til distribution af pjecer med kartoffelopskrifter, som fonden tidligere har givet tilskud til udarbejdelse og trykning af. Der findes fortsat et mindre restlager af pjecer. 50 vedrører 2006 og Kartoffelvognen ruller I anledning af at FN har udpedet 2008 til internationalt kartoffelår skal kartoffelvognen på turne rundt til indkøbscentre og udstillinger. Formålet med projektet er gennem direkte formidling via kartoffelvognen at sætte fokus på vigtigheden af, at kartofler indgår i den daglige kost. Samtidig at vis forbrugeren at der stadig findes nye og spændende sorter af kartofler, som kan bruges nemt og hurtigt. 52. Kartoffelferiekonkurrence Projektet skal være med til at cementere fokus på kartoflen i skolernes efterårsferie. Aktiviterne tager særlig sigte på børnefamilier hvor konkurrencen er med til at øge opmærksomheden for kartofler, og give inspiration til at bruge flere kartofler hele året vedrører projekter i Revnedannelse i sorter af tidlige kartofler, udvikling af test. En afprøvning som startede i 2006 sæsonen med en GAP metode, som har vist sig velegnet i gulerødder. Undersøgelsen blev også gennemført i 2007 med positive resultater Formålet er at udvikle en metode, så avler og salgsled tidlig på sæsonen kan høste og salgsklare kartofler uden revner ved varierende nedbørsforhold. I undersøgelsen indgår virkningen af vanding, rodskæring, gødskning og sort på revnedannelsen af tidlige kartofler ved høst samt sammnehængen mellem måling af revnedannelse på rystebord og GAP-analysen. 60. Sortsundersøgelse af tidlige spisekartofler. De tidlige kartofler er en af de få sæsonspiser, der er tilbage. Undersøgelsen har til formål af afprøve nye tidlige kartoffelsorter via udbytteforsøg med og uden plastdække. I undersøgelsen indgår en smagsbedømmelse af alle deltagende sorter. Undersøgelsen omfatter 4 gentagelser og 3 optagningstider fra henholdvis 2 plastdækkede og 1 udækket afdeling. Forsøgene har forløbet over nogle år med skiftende sorter.

10 61.Sygdomsresistens ved bioteknologi. Det er et ambitiøst bioteknologisk projekt, som tager sit udgangspunkt i traditionel Andes dyrkningssystem, hvor udbyttet sikres ved dyrkning af kartoffelplanten sammen med benzylglucosinolatproducerende mashua-planter, som afgiver flygtige benzylglucosinolater-nedbrydningsprodukter, som hæmmer væksten af flere af kartoflens sygdomsfremkaldende patogener. Det er målet at udvikle en bioteknologisk metode til at introducere glucosinolatsyntesevejen i kartoflens blade og stængler uden at ændre knoldene og derved opnå samme hæmmende effekt overfor skadegører i kartoffel. 62 vedrører projekt i 2006 og Kartoffelprisen - Kokkekonkurrence om kartoffelretter. Målet med konkurrencen er at sætte fokus op kartoflens anvendelsesmuligheder inden for gastronomien. Kartoffelprisen hører til en af de fornemste kokkekonkurrencer i Danmark med et højt niveau. Arrangementet er med til at stimulere interessen for nye og spændende måde at inddrage kartoflen i vores kost. Konkurrencen gennemføres op til efterårsferien. Ej statsstøtte da det ingen indvirkning har på konkurrencen. 64. Skolehaver til 5-6 klasser Projektet skal gøre det muligt for folkeskolens elever at etablere en skolehave med kartofler. Følge væksten over sæsonen, og selv tilberede kartoffelretter efter høst af knoldene. Projektet gennemføres i anledning af det international kartoffelår. Ej statsstøtte da det ingen indvirkning har på konkurrencen. 65 vedrører 2006 og Undersøgelse af forekomst af fritlevende nematoder De tidligere undersøgelser har vist, at en bekæmpelse af fritlevende nematoder kan reducere angreb af rodfiltsvamp samt at jordbehandlingen kan have en betydning for forekomst af fritlevende nematoder. I undersøgelsen indgår en optimering af de dyrkningsfaktorer, der begrænser risikoen for angreb af fritlevende nematoder via jordbearbejdning, sædskifte og efterafgrøder. Endvidere indgår gødning og andre biologiske bekæmpelsesmuligheder. Der indgår måling af en mulig sammenhæng mellem bekæmpelse af fritlevende nematoder og bekæmpelse af rust i kartofler vedører projekter i 2006 og Kartoffelarrangement på Egeskov Et årsmøde som afholdes af Danmarks Kartoffel Råd for fremme af kartofler, og som samtidig markerer starten på Danmarks mesterskabet i dyrkning af frilandskartofler. Ej statsstøtte da det ingen indvirkning har på konkurrencen. 70. DM i dyrkning af frilandskartofler. En konkurrence om at leverer de tidligste og største kartofler fra friland. Tilskuddet er til medfinansering af arrangementet. Ej statsstøtte da det ingen indvirkning har på konkurrencen vedrører projekter i Oktober 2007

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004 Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004 Oktober 2004 Budget Ændrings- Relativ Ændring Indtægter: Overført fra forrige år 99 99 0,0 1 Produktionsafgift på kartofler 4.125 4.20 3,5 Renter 60 60 0,0

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget Budget 2006 Regnskab Beløb i 1000 kr. (senest indsendte Budget 2007 2005 budget) Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E INDTÆGTER: 1 Overført

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget Kartoffelafgiftsfonden - Beløb i 1000 kr. Budget senest godk. Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 880 2.627 198,5 2 Produktionsafgifter

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2005

Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2005 Kartoffelafgiftsfonden - Basisbudget 2005 Oktober 2004 Indtægter: 1 Overført fra forrige år 2.399 997 261-73,8 2 Produktionsafgift på kartofler 4.273 4.125 4.194 1,7 Renter 127 60 60 0,0 Andre indtægter

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Budget 2014 Beløb i 1000 kr. (senest Budget 2015 indsendte)

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Budget 2014 Beløb i 1000 kr. (senest Budget 2015 indsendte) Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Beløb i 1000 kr. Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 2.195 571-74,0 2 Produktionsafgifter 550 620

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2015 (senest indsendte)

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2015 (senest indsendte) Kartoffelafgiftsfonden - ændrings Beløb i 1000 kr. Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 571 2.189 283,4 2 Produktionsafgifter 620 620

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - budget fordeling 100*(C-B)/B af C i % budget) Note A B C D E

Kartoffelafgiftsfonden - budget fordeling 100*(C-B)/B af C i % budget) Note A B C D E Kartoffelafgiftsfonden - budget Ændring Relativ B => C fordeling indsendte 100*(C-B)/B af C i % budget) Note A B C D E INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 2.761 2.967 592-80,0 2 Produktionsafgifter 4.890

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2010 (senest indsendte budget)

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2010 (senest indsendte budget) Kartoffelafgiftsfonden - ændringsb indsendte budget) Ændrings budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D E INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 592 2.260 281,8 2 Produktionsafgifter

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2009 (senest indsendte budget)

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2009 (senest indsendte budget) Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget indsendte budget) Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/ A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 1.425 2.967 108,2 2 Produktionsafgifter

Læs mere

Noter til Kartoffelafgiftsfondens ændringsbudget 2011.

Noter til Kartoffelafgiftsfondens ændringsbudget 2011. Noter til Kartoffelafgiftsfondens ændringsbudget 2011. 1. Skimmelbekæmpelse ved brug af reducerede doser. Der er udviklet en model skimmelstyring som ud fra en beregnet prognose for angreb af kartoffelskimmel

Læs mere

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter Rapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5

Læs mere

Succes eller katastrofe. Dansk Landbrugsrådgivning

Succes eller katastrofe. Dansk Landbrugsrådgivning Succes eller katastrofe Analyse af begrænsende faktorer i melkartofler i Holland Samarbejdsprojekt mellem Avebe og PPO Formål: at afdække årsagen til store udbytteforskelle mellem avlere hæve nettoudbyttet

Læs mere

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Dyrkning tidlig kartoffel i DK Finde de bedste arealer Stenstreng lægge eller stenfræsning Sædskifte (ingen) Tidlig

Læs mere

Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2012.

Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2012. Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2012. 1. Kvalitetsskadegørere i læggekartofler. Læggekartofler angribes af en række sygdomme, hvoraf en del forekommer latent og først kommer til udbrud under lagring

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget B => C Beløb i 1000 kr. indsendte. 100*(C-B)/B budget) Note B C D E

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget B => C Beløb i 1000 kr. indsendte. 100*(C-B)/B budget) Note B C D E Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget 2012 Budget 2012 Ændring Ændringsbudget fordeling Relativ (senest B => C Beløb i 1000 kr. indsendte 100*(C-B)/B 2012 af C i % budget) Note B C D E INDTÆGTER: 1 Overført

Læs mere

Introduktion af resistens mod Hvid cystenematod (Globodera pallida) i fremtidige danske kartoffelsorter. Løbetid: Statusrapport 2011

Introduktion af resistens mod Hvid cystenematod (Globodera pallida) i fremtidige danske kartoffelsorter. Løbetid: Statusrapport 2011 Introduktion af resistens mod Hvid cystenematod (Globodera pallida) i fremtidige danske kartoffelsorter. Løbetid: 2009-2012 Statusrapport 2011 Ansøger: Landbrugets Kartoffelfond Grindstedvej 55 7184 Vandel

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget 2016

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget 2016 Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget 2016 Beløb i 1000 kr. Ændringsbudget 2015 (senest indsendte budget) Budget 2016 Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført

Læs mere

Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning

Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning Delrapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé...

Læs mere

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2016

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2016 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter Rapport 2016 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-6

Læs mere

Introduktion af resistens mod Hvid cystenematod (Globodera pallida) i fremtidige danske kartoffelsorter. Løbetid: 2009-2012 Slutrapport

Introduktion af resistens mod Hvid cystenematod (Globodera pallida) i fremtidige danske kartoffelsorter. Løbetid: 2009-2012 Slutrapport Introduktion af resistens mod Hvid cystenematod (Globodera pallida) i fremtidige danske kartoffelsorter. Løbetid: 2009-2012 Slutrapport Landbrugets Kartoffelfond, Grindstedvej 55, 7184 Vandel, www.lkfvandel.dk

Læs mere

Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2011.

Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2011. Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2011. 1. Skimmelbekæmpelse ved brug af reducerede doser. Der er udviklet en model skimmelstyring som ud fra en beregnet prognose for angreb af kartoffelskimmel

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af pulverkartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af pulverkartofler Dyrkningsvejledning Avl af pulverkartofler 2 Dyrkningsvejledning pulverkartofler Indhold Specifikke krav...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning...4 Vanding er vigtig... 6 Ensartet afmodning... 6 Nænsom

Læs mere

KMC områdemøder vedr. nye sorter

KMC områdemøder vedr. nye sorter KMC områdemøder vedr. nye sorter Marts 2014 Bjarne Thisgaard Scanax A/S KMC Granules områdemøde Dyrkningsteknik Verdi Gødskning Mikronærring Modenhed Optagning Opbevaring Opformering Gødskning N min 160-180kg,

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

Melsortsforsøg 2013 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion.

Melsortsforsøg 2013 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion. Melsortsforsøg 2013 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelsproduktion. Projektansvarlig: Deltagere: Forsøget: 1.optagning Sort KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær DJF-Jyndevad Ove Edlefsen

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2017

Ansøgning om tilskud i 2017 1. Genbank for kartofler. Ansøgning om tilskud i 2017 2. Ansøger og projektansvarlig a. Navn og adresse: Danespo A/S, Ryttervangen 1, 7323 Give b. CVR-nummer: 10440831 c. web-adresse: www.danespo.com d.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Introduktion. Efterafgrøder. Efterafgrødeforsøg 2011

Introduktion. Efterafgrøder. Efterafgrødeforsøg 2011 Introduktion Udbytte og kvalitet af kartofler er af stor betydning for den endelige afregning som landmanden får for sine kartofler. Frit levende nematoder kan have stor indflydelse på udbyttet i marken.

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug. Ændringsbudget 2005

Fonden for økologisk landbrug. Ændringsbudget 2005 Fonden for økologisk landbrug Axeltorv 3 1609 København V Fonden for økologisk landbrug Ændrings (juni ) Fonden er oprettet i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

23. marts Afrapportering Titel. Betydning af klortilførsel for kvaliteten af spisekartofler

23. marts Afrapportering Titel. Betydning af klortilførsel for kvaliteten af spisekartofler 23. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel. Betydning af klortilførsel for kvaliteten af spisekartofler Projektansvarlig og deltagere. Landskonsulent Lars Bødker Videncentret for landbrug, e-mail: lab@vfl.dk

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler Dyrkningsvejledning Avl af stivelseskartofler 2 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Indhold Den største kartoffelavl...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning af melkartofler...5 Ryd op i ukrudtet...

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning I den næste halve time vil Knud Bastholm og jeg gennemgå resultater vedr. forsøg med direkte lægning af kartofler i stub, risikotal og beslutningsstøtte til kontrol af kartoffelskimmel og nedvisning af

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

Overskæring af læggekartofler

Overskæring af læggekartofler Overskæring af læggekartofler Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov i samarbejde med Lars Bødker, Videncentret for Landbrug Indhold Resumé... 3 Baggrund...

Læs mere

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler 214 Sortsforsøg Stivelseskartofler Sortsforsøg Stivelseskartofler Stivelsessorter, BJ-Agro 214 Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af stivelsessorter. De afprøvede sorter

Læs mere

Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler

Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler Rapport Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler Støttet af Kartoffelafgiftsfonden Januar 214 Projektansvarlig og deltagere. Landskonsulent Lars Bødker, Videncentret for Landbrug, e-mail: lab@vfl.dk

Læs mere

Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion.

Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion. Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelsproduktion. Projektansvarlig: Deltagere: 1.optagning Sort /ha KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Steen Møller Madsen DJF Jyndevad Ove

Læs mere

Sortsforsøg Baby/salatkartofler

Sortsforsøg Baby/salatkartofler 213 Sortsforsøg Baby/salatkartofler Baby/salatkartofler Sortsforsøg 213 BJ-Agro har de sidste par år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode salat- og babykartoffelsorter til det

Læs mere

Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2015.

Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2015. Noter til Kartoffelafgiftsfondens budget 2015. 1. Anvendelse af bladanalyser til brug for behovsbestemt gødskning Kartofler kræver en optimal tilførsel af alle essentielle næringsstoffer igennem hele vækstsæsonen.

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014 Sortben og nedvisningsmetoder Endelig Rapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5 Gennemførelse af forsøg...

Læs mere

Slutrapport. Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø. af Peter Bay Knudsen feb 2010.

Slutrapport. Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø. af Peter Bay Knudsen feb 2010. Slutrapport Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø af Peter Bay Knudsen feb 2010. DATO: 02.02.2010 Ministeriet for Fødevarer, FødevareErhverv Landbrug og Fiskeri Slutrapport for forsknings-

Læs mere

Notat vedrørende konsekvenser af forbud mod jordbearbejdning efter høst af kartofler

Notat vedrørende konsekvenser af forbud mod jordbearbejdning efter høst af kartofler Plantedirektoratet Notat vedrørende konsekvenser af forbud mod jordbearbejdning efter høst af kartofler Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 05. oktober 2009

Læs mere

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter 214 Chips/Pulver/Pommes Frites sorter Knolde pr plante Chips/Pulver/Pommes Frites sorter, BJ-Agro 214 Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af kartofler til forarbejdning.

Læs mere

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN- OG DILDFRØ (Foto: Makhteshim-Agan) 2... TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden Regnskab for året 1. januar - 31. december 2012 2 Indholdsfortegnelse Side 3. Navn, ledelsesforhold og revision 4. Ledelsespåtegning 5. - 6. Den uafhængige revisors erklæringer 7.

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er finansieret af: Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning 2013 Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Forsøgsresultater 2013

Forsøgsresultater 2013 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Forsøgsresultater 2013 Jordløsning i kartofler Jordløsning ved lægning Bejdsemetoder Jordløsningsforsøg i Nordjylland 8 forsøg i 2011-13 Gns. udbytte i forsøgene 576 hkg med

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

KartoffelNyt. Den 15. marts 2011 Nr. 7

KartoffelNyt. Den 15. marts 2011 Nr. 7 KartoffelNyt Den 15. marts 2011 Nr. 7 Behandling af læggekartofler Plantetæthed Bejdsning af læggekartofler Sædskiftets betydning for angreb af rodfiltsvamp Mustang forte kan give misvækst i kartofler

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Noter til Kartoffelafgiftsfondens ændringsbudget 2012.

Noter til Kartoffelafgiftsfondens ændringsbudget 2012. Noter til Kartoffelafgiftsfondens ændringsbudget 2012. 1. Kvalitetsskadegørere i læggekartofler. Læggekartofler angribes af en række sygdomme, hvoraf en del forekommer latent og først kommer til udbrud

Læs mere

Aquaflex. Landmand: Arne Martinussen - Grove. Formål: Beskrivelse: At undersøge om. Gentagelse 1 Gentagelse 2. Gentagelse 3 Gentagelse 4

Aquaflex. Landmand: Arne Martinussen - Grove. Formål: Beskrivelse: At undersøge om. Gentagelse 1 Gentagelse 2. Gentagelse 3 Gentagelse 4 Aquaflex. Projektansvarlig: KMC Annette Dam Jensen Landmand: Arne Martinussen - Grove Formål: At undersøge om Aquaflex i fremtiden kan være et muligt beslutnings- styringsredskab for landmændene i forbindelse

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Regnskab 2015 Senest Relativ godkendte Regnskab Afvigelse Beløb i 1.000 kr. fordeling af B i budget 2015 2015 (B-A/A) *100% % (ej revideret) Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 & Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 VII Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans), kartoffel bladplet (Alternaria solani & A. alternata) samt rodfiltsvamp (Rhizocto nia solani) i kartofler

Læs mere

Hold bladene grønne længst muligt!

Hold bladene grønne længst muligt! NYHED! Bekæmper både og skimmel! Hold bladene grønne længst muligt! TM solani - kartoffelbladplet Hvorfor skal den bekæmpes? Hvor svær er den at opdage? Uddrag fra Faktablad om kartoffelbladplet som forårsages

Læs mere

Sortsforsøg Baby/salatkartofler

Sortsforsøg Baby/salatkartofler 1 Sortsforsøg Baby/salatkartofler Baby/salatkartofler Sortsforsøg 1 BJ-Agro har over flere år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode middeltidlige og sildige spisekartoffelsorter

Læs mere

Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af chips og melkartofler

Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af chips og melkartofler Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af chips og melkartofler Af Jan Baunsgaard Pedersen BJ-Agro Der er nok at tage fat på Cystenematoder af racen Pallida Resultater af BJ-Agros sortsforsøg 2012

Læs mere

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Note BO* 11.000*. S T? 9 * e budget 2005 A æ " M.,. Relati Ændring ***"*«foring A =>! afbi% 10Q*(B-A)/A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 524 1 Produktionsafgifter

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Lav ultra lav input Afsluttende rapport

Lav ultra lav input Afsluttende rapport Lav ultra lav input Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Frøafgiftsfonden - Basisbudget 2016

Frøafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Frøafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Beløb i 1000 kr. Budget 2015 (senest indsendte budget) Budget 2016 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige

Læs mere

Eftergødskning nedbørsregnskab Lagring Forvarmning Hypning Spildkartofler/gengroninger Spireprøve Vanding Plantetal Ukrudt

Eftergødskning nedbørsregnskab Lagring Forvarmning Hypning Spildkartofler/gengroninger Spireprøve Vanding Plantetal Ukrudt af 6 2-4-28 13:41 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 28 LandbrugsInfo > Planteavl

Læs mere

Gødskning af stivelseskartofler. Kasper K. Jensen SAGRO kartofler

Gødskning af stivelseskartofler. Kasper K. Jensen SAGRO kartofler Gødskning af stivelseskartofler Kasper K. Jensen SAGRO kartofler Gødskning af stivelseskartofler Det handler om balance Minimumsloven Kvælstof Væsentlig bestanddel (protein, klorofyl) Afgørende for knoldudbyttet

Læs mere

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Pesticidafprøvning 7 IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Indledning I 7 er der udført forsøg med Dithane NT, Tridex samt nye mancozeb- og manebformuleringer. Desuden

Læs mere

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Skejby, maj 2010 Betydningen af læggekartoflernes forbehandling

Læs mere

Udvikling i skimmelstrategier

Udvikling i skimmelstrategier Skimmel og Bladplet Udvikling i skimmelstrategier Periode Basis middel Frem til ca. 1997 Dithane Rimelig beskyttelse mod bladplet 1997-2008 Shirlan ½, ¾ eller fuld dosis 2009 2014 Ranman eller Revus ½,

Læs mere

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Økologisk landmand Flemming Skov Resume: Der er ikke tidligere lavet sortsforsøg

Læs mere

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 KARTOFLER Bejdsning og ukrudt Bejdsning Rodfiltsvamp Bejdsemetoder Middelvalg Ukrudt Midler og anvendelse Sort natskygge Middelvalg RODFILTSVAMP AKS 10. marts

Læs mere

GRØN VIDEN MOP-TOP OG PULVERSKURV DJF MARKBRUG NR. 332 APRIL 2009

GRØN VIDEN MOP-TOP OG PULVERSKURV DJF MARKBRUG NR. 332 APRIL 2009 GRØN VIDEN MOP-TOP OG PULVERSKURV DJF MARKBRUG NR. 332 APRIL 2009 2 DET JORDBRUGSVIDEN - MOP-TOP OG PULVERSKURV Rust i kartofler Infektion med kartoffelmop-topvirus ses som rust i knolde. Tobakrattlevirus

Læs mere

Typer af sortbensyge / blødrådbakterier (Erwinia-komplekset) i Danmark

Typer af sortbensyge / blødrådbakterier (Erwinia-komplekset) i Danmark Typer af sortbensyge / blødrådbakterier (Erwinia-komplekset) i Danmark Steen Lykke Nielsen & Tina Tønnersen, AU, DJF Lars Bødker, Videncenter for Landbrug 1 Erwinia-komplekset Tidligere navn Nye navn Erwinia

Læs mere

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger.

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger. Innovativ bejdsning Indledning BJ-Agro her i samarbejde med en landmand prøvet at nytænke måden at bejdse på, med lidt inspiration fra udlandet. Problemet med rodfiltsvamp er enormt men varierer meget

Læs mere

Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger. Kristian Elkjær Planter & Miljø

Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger. Kristian Elkjær Planter & Miljø Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger Kristian Elkjær Planter & Miljø Agenda Gødning Fosfortildeling Kalium/magnesiumforhold Mikronæringsstoffer Planteanalyser (samarbejde med lokale avlere)

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Författare Nielsen B. Utgivningsår Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel

Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel Bent J. Nielsen, Aarhus Universitet Lars Bødker (LC), Jens Grønbech Hansen (DJF), Henrik Pedersen (AKV) & Hans Hansen (DJF) Plantekongres, 14 januar 2011, Herning

Læs mere

Placering af gødning betaler sig

Placering af gødning betaler sig sorter, gødskning og etablering Placering af gødning betaler sig Tidlige sorter Sorten Solist har igen i 2008 vist sig som en stabil og højtydende sort blandt de meget tidlige og tidlige sorter, når den

Læs mere

Kartoflens genetiske puslespil

Kartoflens genetiske puslespil Kartoflens genetiske puslespil klassisk forædling og ny teknologi Kartoffelforædling lyder umiddelbart som en stilfærdig beskæftigelse, men forædleren skal være beredt på våbenkapløb med en svamp, klar

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning...

Læs mere

Ad hoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af andet møde, den 17. december 2014

Ad hoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af andet møde, den 17. december 2014 NaturErhvervstyrelsen Den 2. februar 2015 Sagsnr.: Ad hoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af andet møde, den 17. december 2014 Tilstede: Jens Kristian Ege Olsen (Landbrugets Kartoffelfond,

Læs mere

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning Plantenæringsstoffer -mangel Næringsstof tilgængelighed Næringsstof tilgængelighed i jorden, påvirkes for en række næringsstoffer af jordes surhedsgrad. Rigtig reaktionstal sikre optimal optagelse. Mobilisering

Læs mere

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Pesticidafprøvning 2008 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, DJF Markbrug nr. 140, s. 71-80 IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen I 2008 er der

Læs mere

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Produktionsøkonomi i kartofler Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Kartoffelavlen i dag Færre avlere Større arealer Specialister Større krav til omkostningsstyring Større krav til administration

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Kartoffel nyt 51. Bekæmpelse af fritlevende nematoder og rodfiltsvamp Af Henrik Pedersen, AKV Langholt AmbA.

Kartoffel nyt 51. Bekæmpelse af fritlevende nematoder og rodfiltsvamp Af Henrik Pedersen, AKV Langholt AmbA. Kartoffelforsøg 2004 ved Dansk Kartoffelforsøgssamarbejde - august 2004 Deltagere: AKV-Langholt, KMC, Danespo, Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgivning (Landscentret Planteavl, Midtjysk

Læs mere

Adhoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af første møde, den 14. november 2014.

Adhoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af første møde, den 14. november 2014. NaturErhvervstyrelsen Den 8. december 2014 Sagsnr.:14-3041-000001 Adhoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af første møde, den 14. november 2014. Tilstede: Jens Kristian Ege Olsen (Landbrugets

Læs mere

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele sorter og gødskning Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele Tidlige sorter På Samsø er der siden 2003 udført ni forsøg med tidlige kartofler, opdelt i henholdsvis meget tidlige, tidlige og

Læs mere

Rapport Danske kvalitetskartofler eller Danish Qualitet Seed Potato (DQS-Potato).

Rapport Danske kvalitetskartofler eller Danish Qualitet Seed Potato (DQS-Potato). Rapport Danske kvalitetskartofler eller Danish Qualitet Seed Potato (DQS-Potato). Af Kim Madsen, Danespo, Henrik Pedersen, AKV-Langholt, Christian Feder, KMC og Lars Bødker, Dansk Landbrugsrådgivning Maj

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere