Forretningsgang for rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsgang for rådgivning"

Transkript

1 FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget Børkop Din vej til større overblik og mere overskud M E 08/07/2015 Forretningsgang for rådgivning 1. Anvendelse Denne forretningsgang for rådgivning er blevet til i 2015 i forbindelse med stiftelsen af virksomheden FinansSparring ApS. Denne forretningsgang gælder for alle nuværende og fremtidige medarbejdere i FinansSparring Aps. Den kan udleveres til virksomhedens kunder på anmodning. Er desuden at finde på virksomhedens hjemmeside. 2. Formål Reglerne i denne forretningsgang om rådgivning har til formål at sikre, at kunderne hos FinansSparring ApS behandles efter samme standarder. Forretningsgangen beskriver de aktiviteter, som FinansSparring ApS foretager sig, og hvordan den uvildige rådgivning af kunderne forløber. I de følgende afsnit vil den uvildige rådgiver ansat hos FinansSparring ApS og selve virksomheden FinansSparring ApS blive benævnt fællesbetegnelsen i form af FinansSparring ApS. 3. Information fra kunden FinansSparring ApS og dennes rådgivere får information om kundens relevante økonomiske forhold via følgende kanaler: Telefonisk via dialog ofte vil dette være første kontakt mellem FinansSparring ApS og kunden som afklarende samtale. Mail sendt direkte til FinansSparring ApS på mailadressen: Via hjemmesiden: hvor kunden benytter standardiseret kontaktformular. Information herfra bliver automatisk sendt til mailadressen Fysisk via almindelig post med PostDanmark. Side! 1/!

2 Følgende oplysninger må forventes at blive videregivet fra kunden til FinansSparring ApS: - kontaktoplysninger - økonomiske forhold - risikovillighed - erfaring på området omkring finansielle produkter og ydelser - ønsker til fremtidig økonomi Disse informationer holdes opdateret løbende ved at sikre, at informationerne fortsat er gældende. Hovedparten af kontakter med en kunde forventes at have en samlet tidshorisont på mellem 1- uger. Ny rådgivning efter denne periode vil kunne betyde, at kunden kan blive bedt om at afgive opdaterede økonomiske informationer, hvis der er væsentlige ændringer, som rådgivningen skal tage højde for. Alt materiale modtaget digitalt fra kunden vil blive behandlet fortroligt og blive krypteret, så alene FinansSparring ApS har mulighed for at åbne og læse informationerne heri. Såfremt kunden fremsender materiale i fysisk format med posten, vil dette blive indscannet og gemt digitalt og dermed også blive krypteret. Det fysiske materiale vil straks herefter blive makuleret medmindre kunden har bedt om at få dette retur. Alt materiale vil blive gemt på krypteret ekstern fysisk harddisk med daglige backup. Denne eksterne harddisk vil forblive i aflåst rum for at sikre mod tyveri. Materialet vil blive automatisk slettet efter 3 år medmindre kundens sag fortsat er igangværende. Der vil ikke blive gemt materiale modtaget fra kunden via ekstern server eller via diverse cloud-delinger. 4. Aktiviteter i FinansSparring ApS Følgende rådgivningsforløb udbydes af FinansSparring ApS - Økonomisk overblik - Bankskifte - Boligøkonomi - Formueoptimering (EJ investeringsrådgivning) - Skilsmisse og økonomien heri På hjemmesiden er der udførlig beskrivelse af, hvad kunden opnår ved det valgte rådgivningsforløb. Side! 2/!

3 Følgende faser vil kunden gennemgå i rådgivningsforløbet: - Kunden kontakter FinansSparring ApS via førnævnte kanaler (jf. punkt 3: Information fra kunden ) for at aftale et uforpligtende og afklarende møde. Med mindre kontakten fra kunden sker telefonisk, så vil FinansSparring ApS inden for 24 timer respondere på kundens kontakt. På dette møde får kunden en uforpligtende og gratis vurdering af, om en uvildig økonomisk rådgivning fra FinansSparring ApS vil kunne give kunden et større overblik over sin egen økonomi og mere økonomisk overskud og en mere optimal sammensætning af økonomien. Er der tale om et bankskifte, fastlægges det på mødet, om der er mulige besparelser at opnå på kundens engagement. FinansSparring ApS vil i samråd med kunden på dette afklarende møde kort gennemgå kundens nuværende økonomiske situation. Dette vil give de første oplysninger og viden om kunden, så FinansSparring ApS kan give kunden en tilbagemelding på, hvilket forventet udbytte kunden vil få ved at indgå en rådgivningsaftale. Her vil kundens forventninger og ønsket udbytte til rådgivningen også blive drøftet samt prisen på denne rådgivning vil blive oplyst til kunden. - Næste skridt i rådgivningsforløbet er, at kunden giver accept på at indgå en rådgivningsaftale. Her vil blive drøftet, hvordan de fyldestgjorte økonomiske informationer og dokumentationen herpå videregives til FinansSparring ApS. Herunder eventuelt behov for fuldmagt til FinansSparring ApS samt eventuel digital fuldmagt via Skat. (jf. punkt 5: Rådgivningsaftale ) Der vil ligeledes blive aftalt en dato, klokkeslæt og et sted (som udgangspunkt hos kunden), hvor selve rådgivningsmødet vil finde sted. Kunden vil modtage skriftlig bekræftelse herpå pr mail, såfremt kunden har en mailadresse. I rådgivningsaftalen vil der ligeledes fremgå en information til kunden om, at 1-3 måneder efter rådgivningsmødet vil kunden blive kontaktet telefonisk for at følge op på kundens tilfredshed, og for at sikre, at de aftalte ændringer er foretaget. Endeligt tidspunkt for denne opfølgningssamtale vil blive aftalt på rådgivningsmødet. - Rådgivningsaftalen sendes efterfølgende på mail til kunden. (hvis kunden ingen mailadresse har så sendes rådgivningsaftalen med almindelig post via PostDanmark). - Kundens økonomiske oplysninger behandles, og hvis der er behov for yderligere information, indhentes dette fra kunden. FinansSparring ApS foretager beregninger og vurderinger, til brug for den samlede anbefaling. Hvis der er behov for dialog med pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionsselskaber eller andre interessenter, som kunden har givet tilladelse til via fuldmagten i forbindelse med rådgivningsaftalen, vil dette også ske her som led i forberedelsen. Det kan eksempelvis også være indhentning af konkrete tilbud fra forskellige pengeinstitutter. Side! 3/!

4 Denne forberedelse giver et samlet overblik, som vil være klar til at blive præsenteret for kunden på rådgivningsmødet. - Rådgivningsmødet vil blive afholdt på det aftalte tidspunkt. Her vil kunden blive præsenteret for overblikket det vil sige de beregninger, vurderinger samt råd, som er udarbejdet i forberedelsen af FinansSparring ApS samt eventuelle tilbud fra nye mulige pengeinstitutter til kunden. Hvis der i mødet viser sig at være forhold hos kunden, som kan påvirke i disse råd, vil disse blive tilpasset. - Efter endt rådgivning og afholdt møde mellem kunden og FinansSparring ApS vil kunden i løbet af 48 timer modtage en skriftlig opsamling og plan, som fortæller følgende: Det som er drøftet på mødet Det som er aftalt på mødet Det som kunden anbefales at tilpasse/ændre ved sin økonomi Hvilke tiltag kunden selv skal foretage herefter eller hvilken hjælp kunden ønsker hertil fra FinansSparring ApS. Det kan eksempelvis være kontakt til/møde med bestående pengeinstitut/nyt pengeinstitut eller andet. Her vil også være vedlagt beregninger, grafer eller andet visuelt som er forelagt kunden på mødet. Såfremt der er forhold der gør, at dette ikke kan nås indenfor 48 timer eksempelvis pga. afventede respons fra et pengeinstitut - vil kunden modtage besked herom henholdsvis pr mail eller telefon. FinansSparring ApS vil via den første dialog sikre, at kunden vil få et forventet større overblik over sin egen økonomi og/eller en økonomisk fordel ved at indgå en rådgivningsaftale. Det betyder omvendt også, at hvis det viser sig i den første afklarende møde, at FinansSparring ApS ikke vil kunne være behjælpelig, vil dette blive meddelt kunden med det samme, og FinansSparring ApS vil dermed ikke indgå en rådgivningsaftale med kunden I forlængelse af fremsendte opsamling fra mødet fremsendes en skriftlig faktura til kunden på den aftalte betaling. Kunden vil have en betalingsfrist på 8 hverdage efter modtagelse. Side! 4/!

5 FinansSparring ApS kan ikke kræve, at kunden følger de givne råd, men via: - Den første uforpligtende og afklarende samtale - Rådgivningsaftalen - Opsamlingen efter mødet vil FinansSparring ApS sikre, at kunden får større overblik over sin egen økonomi og en økonomisk fordel. Derfor må det forventes, at kunden vælger at følge disse råd eftersom kunden selv har været medvirkende til at beskrive forventninger og ønsket udbytte til rådgivningen. Vælger kunden ikke at følge disse råd, vil FinansSparring ApS spørge kunden, hvad der er årsagen til, at de givne råd ikke bliver fuldt og hvad der eventuelt skal ændres i disse råd for at kunden ser det som optimalt. Dog vil disse råd aldrig blive ændret, blot fordi kunden ikke følger dem - medmindre kundens økonomiske situation har ændret sig, så det vil være korrekt at ændre disse råd til kunden. FinansSparring ApS vil sikre sig at leve op til forpligtelsen om god rådgivning på flere måder. Der vil som udgangspunkt alene blive rådgivet om de forhold, der er beskrevet i rådgivningsaftalen mellem kunden og FinansSparring ApS. Rådgivningen vil alene have det formål, at kunden får en mere optimal økonomi og vil på ingen måder skade kunden eller være modstridende med kundens ønsker og behov. Rådgivningen vil ikke være ulovlig eller på anden måde stride imod gældende regler for finansielle rådgivere eller almindelig lovgivning generelt. Rådgivningen vil alene være på de fagområder, hvor FinansSparring ApS har den fornødne ekspertise, kompetence og erfaring. Rådgivningen vil alene skulle skabe økonomisk gevinst for kunden. Det betyder også, at betalte pris som kunden skal betale for denne rådgivning vil være beskrevet i rådgivningsaftalen. Se desuden gældende forretningsgange for FinansSparring ApS: * Forretningsgang for god skik * Forretningsgang for håndtering af interessekonflikter * Forretningsgang for krav til kompetencer og vedligeholdelse af kompetencer Side! 5/!

6 5. Rådgivningsaftale Som grundlag for rådgivningen indgås der en rådgivningsaftale mellem FinansSparring ApS og kunden: I den forbindelse vil følgende aftaler også kunne tilknyttes: Digital fuldmagt via Skat s hjemmeside, hvor kunden (via eget log-in med NemID) giver tilladelse til CVR FinansSparring ApS således, at FinansSparring ApS via NemID medarbejdersignatur kan hente kundens økonomiske oplysninger. Som standard via Skat udløber denne digitale fuldmagt efter ca 4 år, men dette kan tilpasses som kunden ønsker det via Skat s hjemmeside og altid blive slettet. Fuldmagt mellem kunden og FinansSparring ApS med det formål, at FinansSparring ApS kan og må hente informationer om kundens økonomiske forhold hos pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansieringsselskaber og pensionsselvskaber. Fuldmagten skal underskrives af kunden og udarbejdes i forbindelse som indgået rådgivningsaftale. Denne fuldmagt vil alene blive brugt, såfremt kunden ønsker hjælp til at indhente de nødvendige økonomiske informationer til brug for rådgivningen/rådgivningsmødet. Forløbet for rådgivningen dokumenteres via rådgivningsaftalen samt opsamlingen efter mødet.. Revision Denne forretningsgang skal revideres regelmæssigt men mindst en gang årligt 7. Godkendelse Forretningsgangen om rådgivning er godkendt af direktionen for FinansSparring ApS. Opdateret Børkop juli Side! /!

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld)

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) 1. Parter Aftalevilkårene (herefter Aftalen) er gældende for personer, der modtager gældsrådgivning fra DinGæld ApS, Store Torv 10,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion Finanstilsynet 7. marts 2005 J.nr.230-0004 Bea/sbu Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion I henhold til den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område (2003) 1 har Finanstilsynet

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler 4 Fortrydelsesret privatkunder 20 Gode råd om Dankort, Visa/Dankort og BlueCard 22 Gode råd, når

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Ny Sundhedsordning i Hedensted Kommune 2015-2018

Ny Sundhedsordning i Hedensted Kommune 2015-2018 Ny Sundhedsordning i Hedensted Kommune 2015-2018 Indledning 2 Opgavebeskrivelse 2 Formalia 3 Tilbudsfrist 3 Formkrav 3 Spørgsmål vedrørende udbuddet 3 Konsortiers retlige form 3 Samarbejdende virksomheder

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com 1. Generelt 1.1 Disse generelle betingelser og vilkår finder anvendelse i forbindelse med enhver brug af crowdfunding platformen og hjemmesiden

Læs mere