Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013"

Transkript

1 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august

2 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet af denne vejledning? 2. Hvad er Digital Post? 3. Hvad er betingelsen for at blive fritaget for Digital Post? 4. Hvordan søger man om fritagelse? 4.1. Anmodning indgivet af en tegningsberettiget repræsentant for virksomheden 4.2. Anmodning indgivet af tredjemand i henhold til fuldmagt 5. Hvad sker der, hvis der er uåbnet post i virksomhedens digitale postkasse på fritagelsestidspunktet? 6. Hvem giver myndighederne besked om fritagelsen? 7. Hvad sker der, når fritagelsen er udløbet? 1. Hvem er omfattet af denne vejledning? Vejledningen gælder for alle virksomheder, foreninger og organisationer m.v., der har et CVRnummer. Alle, der har et CVR-nummer, skal have en digital postkasse i Digital Post, som er tilknyttet CVRnummeret, fra 1. november Du kan læse nærmere om dette i afsnit 2. På visse betingelser er det dog muligt at blive fritaget for at have en digital postkasse i Digital Post. Det kan du læse nærmere om i afsnit 3. En virksomhed, forening eller organisation, somikke har et CVR-nummer, kan ikke få en digital postkasse idigital Post og er derfor automatisk fritaget herfor. Det betyder, at myndighederne må sende posten på anden måde, fx på papir som almindeligt brev. For nemheds skyld skrives kun virksomheder i det følgende i denne vejledning, selv om vejledningen henvender sig til alle med et CVR-nummer. Vejledningen er gældende fra 1. september Hvad er Digital Post? Folketinget vedtog i 2012 loven om Offentlig Digital Post. Loven indebærer, at personer over 15 år og virksomheder automatisk vil blive tilsluttet det offentlige postsystem Digital Post, hvor hver enkelt person og virksomhed vil få tildelt en digital postkasse, hvis de ikke allerede har en. For virksomheder er den digitale postkasse knyttet til virksomhedens CVR-nummer. Digital Post giver din virksomhed en række fordele. Du modtager straks virksomhedens post, efter den er afsendt. Du kan få besked på mail og hvis den enkelte myndighed tilbyder det, pr. sms når der ligger ny post i din virksomheds digitale postkasse. Du kan give andre adgang til at læse post i din virksomheds digitale postkasse, du kan fx give virksomhedens rådgiver adgang hertil. Du 2

3 kan tjekke din virksomheds digitale postkasse, ligegyldigt hvor du befinder dig, du skal blot have adgang til internettet. Med en digital postkasse bidrager din virksomhed til væsentlige besparelser i den offentlige sektor til gavn for vores fælles samfund, og virksomheden bidrager ikke mindst til et bedre miljø som følge af et mindre papirforbrug og mindre fysisk transport af virksomhedens post fra det offentlige. Loven om Offentlig Digital Post betyder, at et brev, som en myndighed sender til din virksomheds digitale postkasse, anses for at være modtaget af virksomheden, når brevet er nået frem i virksomhedens digitale postkasse. Ligesom det er virksomhedens ansvar, at virksomhedens fysiske postkasse tømmes og bliver læst, er det altså også virksomhedens ansvar, at de breve, som modtages i virksomhedens digitale postkasse, bliver åbnet og læst. Har din virksomhed ikke en digital postkasse inden den 1. november 2013, vil virksomheden automatisk få en. Du finder virksomhedens digitale postkasse på For at få adgang til virksomhedens digitale postkasse første gang, skal du udpege en NemID Administrator (LRA) i virksomheden, medmindre du allerede har udpeget en sådan. Administratoren skal logge på virksomhedens digitale postkasse og herinde tildele rettigheder til de medarbejdere i virksomheden, der skal have adgang til at fordele og/eller læse posten. De medarbejdere, der bliver tildelt rettigheder, skal også have en NemID medarbejdersignatur. Læs mere på Virk.dk/postkasse. Den absolutte hovedregel er, at virksomheder skal være tilsluttet Digital Post, så de kan modtage breve fra det offentlige i deres digitale postkasse fra den 1. november En virksomhed kan dog helt undtagelsesvist blive fritaget for at være tilsluttet Digital Post. Det kan du læse nærmere om i de følgende afsnit. Hvis en virksomhed ophører, vil virksomhedens digitale postkasse automatisk blive lukket, når virksomhedens ophør er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Hvis en virksomhed går konkurs, vil virksomhedens adgang til postkassen blive lukket, og kurator vil i stedet få adgang til virksomhedens digitale postkasse. 3. Hvad er betingelsen for at blive fritaget for Digital Post? Din virksomhed kan kun blive fritaget, hvis det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på virksomhedens hjemstedsadresse. Det forhold, at din virksomhed fx ikke har en computer, berettiger således ikke til fritagelse. Hvis du kan få en internetforbindelse på almindelige vilkår hos en af udbyderne i lokalområdet, kan din virksomhed ikke blive fritaget. Med almindelige vilkår menes, at det skal være muligt at få etableret internetforbindelsen til en pris, der ikke overstiger kr. Ved etablering af en fastnetforbindelse kan det forekomme, at der skal graves så meget, at etableringsudgiften overstiger kr. Internetforbindelse med 512 kbit/s vil dog oftest kunne leveres trådløst (mobilt bredbånd). Din virksomhed kan kun fritages, hvis det hverken er muligt at få etableret internetforbindelsen via fastnet eller trådløst for max kr. 3

4 Inden du bestiller en internetforbindelse til din virksomhed, bør du dog sikre dig, at den ønskede hastighed kan leveres på virksomhedens adresse.du kan finde ud af, hvem der udbyder bredbånd i området, på følgende link: Ved at vælge din virksomheds postnummer under "Dækning" kan du få vist, hvilke teleudbydere der udbyder bredbånd i området, og hvad oprettelsesprisen er. Det er ikke ensbetydende med, at de kan levere på din virksomheds adresse. Hvis du er usikker på, om en bredbåndsudbyder kan levere 512 kbit/s (0,5 Mbit/s) på din virksomheds adresse, kan du kontakte udbyderen og oplyse adressen, inden du indgår aftale om et bredbåndsabonnement. 4. Hvordan søger man om fritagelse? 4.1. Anmodning indgivet af en tegningsberettiget repræsentant for virksomheden En tegningsberettiget repræsentant for virksomheden er en person i virksomhedens ledelse, som kan skrive under på virksomhedens vegne. Der er typisk tale om en direktør, en virksomhedsejer eller en formand, fx for en forening. Hvis virksomheden opfylder betingelsen i afsnit 3, kan du somtegningsberettiget repræsentant for virksomheden anmode om fritagelse på følgende måde: a) Anmodningen om fritagelse skal indgives i borgerservice i den kommune, hvor virksomheden har sin hjemstedsadresse. b) Du skal møde personligt op og indgive anmodningen. Anmodningen kan ikke indgives pr. brev eller . (I stedet for selv at møde op kan du give fuldmagt til en tredjemand til at aflevere blanketten i borgerservice. Se afsnit 4.2.). c) Du skal medbringe dit sundhedskort, pas eller kørekort, som kan bevise, hvem du er. d) Anmodningen skal indgives i en blanket, som borgerservice i virksomhedens hjemstedskommune stiller til rådighed. Du skal udfylde og underskrive blanketten. Borgerservice kan vejlede dig om, hvordan du udfylder og underskriver blanketten. I blanketten skal du skrive under på, at du er tegningsberettiget, og at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på virksomhedens hjemstedsadresse. I blanketten skal du også skrive under på, at du er bekendt med, at din erklæring er afgivet under strafansvar i henhold til straffelovens 163, som er gengivet i blanketten. Det betyder, at du kan straffes, hvis du afgiver urigtig erklæring. Erhvervsstyrelsen fører stikprøvekontrol med, om betingelserne for fritagelse er opfyldt. Der vil fx blive ført kontrol, hvis der er givet fritagelser i områder, hvor undersøgelser har vist, at der ikke er problemer med internetdækningen. Hvis betingelserne er opfyldt, registrerer borgerservice fritagelsen og udleverer en afgørelse til dig med en bekræftelse på, at virksomheden er blevet fritaget. Af afgørelsen fremgår det, at fritagelsen gælder indtil en bestemt dato. 4

5 Hvis der er uåbnet post i din virksomheds digitale postkasse, når fritagelsen bliver registreret, kan du anmode borgerservice om at sørge for, at posten sendes som almindeligt brev til virksomheden. Læs nærmere om dette i afsnit Anmodning indgivet af tredjemand i henhold til fuldmagt Det er ikke nødvendigt, at du selv møder op i borgerservice, sådan som det var beskrevet i afsnit 4.1. I stedet kan du anvende følgende fremgangsmåde: Du kan give fuldmagt til en tredjemand ( fuldmagtshaveren ) til at aflevere blanketten til anmodning om fritagelse i borgerservice. Men du skal stadig selv udfylde og underskrive blanketten som tegningsberettiget repræsentant for virksomheden som omtalt i afsnit 4.1., punkt d). Desuden skal du udfylde og underskrive en fuldmagtserklæring i blanketten. Når du har udfyldt og underskrevet blanketten, kan du give den til fuldmagtshaveren, som herefter kan indlevere blanketten i borgerservice på følgende måde: Fuldmagtshaveren skal indlevere blanketten i borgerservice i den kommune, hvor virksomheden har sin hjemstedsadresse. Det gælder, selvom fuldmagtshaveren bor i en anden kommune. Fuldmagtshaveren skal møde personligt op og indlevere den udfyldte blanket med virksomhedens anmodning om fritagelse. Anmodningen kan ikke indgives pr. telefon, brev eller . Fuldmagtshaveren skal medbringe sit sundhedskort, pas eller kørekort, som kan bevise, hvem han eller hun er. Hvis der er givet fuldmagt til et selskab eller lignende, fx et advokatselskab, uden at der er angivet et navn på en bestemt advokat, så skal den advokat, der møder op i borgerservice, også vise dokumentation for sit tilhørsforhold til advokatselskabet. Det kan fx være et visitkort eller adgangskort til advokatselskabet. Fuldmagtshaveren skal underskrive en erklæring i blanketten om, at han eller hun repræsenterer den virksomhed, der anmoder om fritagelse. Hvis betingelserne er opfyldt, registrerer borgerservice fritagelsen og udleverer en afgørelse, som fuldmagtshaveren skal videregive til fuldmagtsgiveren. Afgørelsen indeholder en bekræftelse på, at virksomheden er blevet fritaget. Af afgørelsen fremgår det desuden, at fritagelsen gælder indtil en bestemt dato. Hvis der er uåbnet post i virksomhedens digitale postkasse, når fritagelsen bliver registreret, kan fuldmagtshaveren anmode borgerservice om at sørge for, at posten sendes som almindeligt brev til virksomheden. Læs nærmere om dette nedenfor. 5

6 5. Hvad sker der, hvis der er uåbnet post i virksomhedens digitale postkasse på fritagelsestidspunktet? Ved registrering af fritagelsen oplyser borgerservice, om der ligger uåbnet post i virksomhedens digitale postkasse. Borgerservice kan ikke se indholdet af posten, eller hvem afsenderen er. Borgerservice kan heller ikke udskrive posten til dig, men du kan anmode borgerservice om at sørge for, at virksomheden modtager posten som almindeligt brev via en fjernprintløsning. Hvis din virksomhed frivilligt har været tilsluttet Digital Post før 1. november 2013, og der er uåbnet post fra før 1. november 2013 i virksomhedens digitale postkasse, må du dog selv sørge for at skaffe dig adgang til denne del af posten. Hvis din virksomhed aldrig har været logget på sin digitale postkasse, må du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet i afsnit 2. Hvis en myndighed har nået at sende et brev til virksomhedens digitale postkasse inden fritagelsen, kan du risikere, at brevet indeholder en frist, som begynder at løbe fra det tidspunkt, brevet nåede frem til virksomhedens digitale postkasse. Derfor bør du skynde dig at indgive fritagelsesanmodningen, hvis virksomheden opfylder betingelserne for fritagelse, og du ønsker at benytte dig af denne mulighed. 6. Hvem giver myndighederne besked om fritagelsen? Når din virksomhed er blevet fritaget, får myndighederne automatisk besked om fritagelsen, så du skal ikke foretage dig yderligere. 7. Hvad sker der, når fritagelsen er udløbet? Når fritagelsen er udløbet, bliver din virksomhed automatisk tilsluttet Digital Post, og myndighederne kan sende post til virksomheden i virksomhedens digitale postkasse. Inden fritagelsen udløber, vil din virksomhed modtage underretning om fritagelsens udløb. Hvis din virksomhed fortsat opfylder betingelserne for fritagelse, kan du anmode om en ny fritagelse for virksomheden. 6

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere