Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus"

Transkript

1 Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

2 Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld af kompetencer. 02 Du kan selv sammensætte dit eget uddannelsesforløb: Du har frit linjefagsvalg På 5. semester kan du vælge at fordybe dig i pædagogisk psykologi, pædagogisk metode eller pædagogisk videnskab - det er et modul, vi udbyder i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet og Pædagoguddannelsen Sabroe. Du skal specialisere dig indenfor 3 forskellige målgrupper Du tilknyttes en studievejleder, der vejleder dig gennem hele uddannelsen. Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld af kompetencer. Du får forudsætninger til at kunne videreuddanne dig på kandidat- og masterniveau. Vi tilbyder et dynamisk og udviklingsorienteret uddannelsesmiljø præget af faglig og personlig dannelse. Engagement, kreativitet og mangfoldighed. Vi sætter fokus på faglighed, fordi viden, kunnen og stærke kompetencer er nødvendige for at kunne arbejde som professionel pædagog. Vi har et omfattende internationalt samarbejde, som giver dig mulighed for at komme i international praktik. Og blive rustet til at arbejde med pædagogik i en multikulturel verden. Vi vægter udvikling af viden og kundskaber højt og vi har som mål at kende til den nyeste forskning indenfor det pædagogiske arbejdsområde. Vores undervisere er kendt for at deltage i udviklings- og forskningsprojekter. At publicere artikler og fagliglitteratur, der er med til at udvikle det pædagogiske arbejdsområde. Som studerende vil du kunne indgå i forskellige projekter, der handler om at udvikle den pædagogiske praksis. Det kan fx være kulturprojekter, internationale og nationale feltstudier eller i samarbejde med en kommunal forvaltning. Som pædagog skal du arbejde med mennesker i en mangfoldig og omskiftelig verden. Pædagoger arbejder med udviklings-, lærings-, og omsorgsopgaver i forhold til mennesker med vidt forskellig baggrund, ressourcer og vanskeligheder. Det kræver, at du har forståelse for kulturel forskellighed og er god til at samarbejde.

3 Uddannelsens indhold Pædagoguddannelsen Jydsk er tilrettelagt omkring 4 centrale og væsentlige temaer. Her opnår du færdigheder i at forstå og udføre pædagogisk arbejde Temaerne kombinerer teoretisk og praktisk uddannelse. Uddannelsen varer 3 ½ år og er en blanding af teoretisk og praktisk undervisning. 03 Tema 1: Profession, myndighed og relation Tema 2 : Det tværprofessionelle samarbejde Tema 3: Individ, fællesskab og forskellighed Tema 4: Praksis, udvikling og demokrati Obligatoriske fag: Pædagogik Dansk, kultur og kommunikation Individ, institution og samfund Igennem fagene opnår du kompetence til at forstå, vurdere og udføre pædagogisk arbejde. Du skal vælge 1 af 3 liniefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Igennem fagene opnår du kompetence til at arbejde med forskellige processer sammen med forskellige pædagogiske målgrupper. Praktik: 1. års ulønnet praktik på SU: 47 arbejdsdage 2. års lønnet praktik: 6 måneder 3. års lønnet praktik: 6 måneder I forbindelse med praktikperioden tilknyttes du en vejleder på praktikstedet. Du modtager desuden undervisning og vejledning fra underviserne på Jydsk. Du kan tage en af de to lønnede praktikker som international praktik i udlandet. I løbet af studiet skal du vælge mellem 3 forskellige linjefag, der bliver dit særlige fordybelsesområde Du skal vælge 1 af 3 mulige specialiseringer: Børn og Unge Mennesker med nedsat funktionsevne Mennesker med sociale problemer Tværprofessionelt element Du lærer at samarbejde og løse konkrete opgaver gennem teoretiske og praktiske uddannelsesforløb med andre relevante professionsområder og uddannelser. Bachelorprojekt Her arbejder du selvstændigt, men under vejledning, med et afgrænset emne inden for det pædagogiske arbejdsområde.

4 Det kræver mod at være pædagog. Man skal være modig, fordi man får ansvaret for et andet menneskes liv. Ane Rasmussen, 26 år, pædagogstuderende. Studiemiljø På JYDSK lægger vi vægt på et stærkt studiemiljø. Det gælder både undervisningens kvalitet, de fysiske rammer og det sociale samvær. 04 Ud over de almindelige undervisningslokaler tilbyder vi en lang række faciliteter og muligheder: En svømmehal med masser af redskaber til vandaktiviteter. Og du kan aflægge Dansk Svømmeunions bassineller livredderprøve og tage svømmelæreruddannelsen. I pauser eller når du har fri, kan du svømme dig en tur. I det nye, store bevægelseshus er der plads til alle former for idræts- og bevægelsesaktiviteter og i den mindre hal finder du bl.a. en stor klatrevæg. Vi har kanoer og kajakker som du kan bruge efter at have taget kursus. Vi bor tæt på skov og vand og har alle former for friluftsudstyr. Herunder klatregrej, båd og meget andet udendørs grej. Vi har værksteder til fx foto, ler, metal, træ, billede- og videoredigering og kopiering. Her kan du både være kreativ og praktisk. I studieværkstedet kan du i åbningstiden få hjælp til dine projekter. Vi har desuden faglokaler til musik-, drama- og værkstedsaktiviteter. Biblioteket råder over mere end bogtitler og 1500 video/dvd er om pædagogik og pædagogisk arbejde. Biblioteket har indrettet en række studiehjørner, hvor du sammen med dine medstuderende kan fordybe dig i dit studiearbejde. Du kan arbejde i IT-lokalerne og på PC erne i studiearealerne. Vi har trådløst netværk over det hele, så du kan altid koble dig op på din egen bærbare computer. På intranettet og vores web finder du alle dagens relevante oplysninger. Auditoriet har 300 pladser. Vi bruger det både til teater-, drama- og musikproduktioner samt foredrag og forelæsninger. Vi har desuden en velassorteret kantine samt bogbutik med studierabat. Vi har værksteder til mange forskellige aktiviteter. Fx musiklokaler, video- og billedredigering, natur og teknik og mange flere. De studerende har indrettet en Kulturcafé (KuCa) og en fredagsbar i egne lokaler. (På Facebook kan du følge med i KuCa s egen gruppe). Som studerende har du mulighed for at få stor indflydelse på dit studium gennem deltagelse i DSR (De Studerendes Råd) og PLS (Pædagogstuderendes Landssammenslutning:

5 05 UDDANNELSE MED UDFORDRINGER I forbindelse med 75 års jubilæum på Pædagoguddannelsen Jydsk, var Marlene Moesgaard sammen med sine medstuderende i gang med de helt store forberedelser. Vi fik frie hænder, så vi var virkelig kreative. Det var en enormt sjov udfordring, fortæller 2. semester-studerende Marlene Moesgaard. Vi skulle sætte det hele sammen på få dage, så det var også presset. Og det var fedt at se børnene undre sig, da de så, hvad vi præsenterede for dem, siger hun. I løbet af de to dage fik de besøgende børn også fornøjelsen af en cirkus workshop, fortællehuler, guldgraverværksted, samba- og stomp-parade, skyggeteater og en interaktiv rejsefortælling, hvor børnene blev ledt igennem forskellige rejselokationer. Studierektor Erik Hygum glædede sig over de mange gode idéer. De to dages åbent hus har været en enestående mulighed for de studerende til at inspirere hinanden og at finde inspiration i den direkte respons, de fik fra de besøgende. Vi håber naturligvis også, at vores besøgende fik en masse gode idéer med hjem. siger han. Pædagogisk videnskab giver mange muligheder Jeppe Eriksen studerer på Jydsk og er vild med pædagogik. Han synes der er gode muligheder i den nye linje - Pædagogisk Videnskab. Her kan de studerende fordybe sig særligt i pædagogiske perspektiver. Han synes, det er oplagt, at vælge den linje, hvis man gerne vil grave endnu dybere i pædagogikfaget. Linjen er et nyt tiltag på Jydsk for at tilgodese de studerende, der vil vide endnu mere og for dem, der måske ønsker at studere videre på et senere tidspunkt. Hvis man gerne vil undersøge pædagogfaget endnu mere, er Pædagogisk Videnskab en oplagt linje, siger Jeppe Eriksen, nyuddannet pædagog fra Jydsk

6 idræt og sundhed Vælg en pædagoguddannelse særlig tilrettelagt omkring idræt og sundhed. Og få kompetencer til at arbejde med pædagogik, idræt og sundhed 06 Er du interesseret i at specialisere dig som idræts- og sundhedspædagog? Så kan du tilmelde dig en særlig linje på Jydsk, hvor idræt og sundhed er i fokus. Holdet har uddannelsesstart hvert år i februar. Vælger du denne linje kan du forvente: At få kompetencer til at strukturere, tilrettelægge og gennemføre bevægelses- og sundhedsmæssige aktiviteter inden for det pædagogiske arbejdsområde At få kompetencer i at anvende og udvikle idræt, bevægelse og sundhed i pædagogisk arbejde. En løftestang og redskab til at forbedre den enkeltes livskvalitet, sundhed og glæde ved fysisk aktivitet At være studerende på et hold med andre, der deler din interessere indenfor idræt, bevægelse og sundhed At arbejde med idræt, krop og sundhed som oplevelse og kultur At et af de tre praktikophold bliver på en arbejdsplads, hvor man i særlig grad arbejder med fysisk aktivitet i et udviklings- og dannelsesmæssigt eller sundhedspædagogisk perspektiv At komme på flerdages ture i Danmark og/eller udlandet med afsæt i idrætslige aktiviteter. Her vil der være særligt fokus på anvendelsesmuligheder i pædagogisk praksis, fx med fokus på skiløb, sejlads eller trekking. Som en del af Idræt og Sundhedslinjen lærer du at bruge idræt og sundhed i pædagogisk arbejde. Vi forventer af dig, at du brænder for, har lyst til og er nysgerrig i forhold til at arbejde med idræt, krop og sundhed inden for det pædagogiske arbejdsfelt. I din ansøgning skal du angive, at du søger om optagelse på idræts- og sundhedspædagoglinien. Vi har en stor svømmehal, hvor du kan svømme i din fritid. Du kan også tage livredder eller svømmelærerprøver.

7 Optagelse Optagelse til pædagoguddannelsen JYDSK finder sted gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT), der er fælles for alle videregående uddannelser. Vi har studiestart 1. februar og 1. september. For Merituddannelsen og Brobygningskurset gælder særlige optagelsesregler. 07 Du kan finde alle relevante oplysninger på vedr. fx Intro-arrangementer Ansøgningsfrister Ansøgningsskemaer Optagelseskrav Realkompetencevurdering Tilgængelighed for handicappede Du er også velkommen til at få en snak med vores studievejleder Helle Johnsen (tlf ) eller med en studiesekretær gennem vores hovedtelefonnummer For yderligere information om Meritpædagoguddannelsen og Brobygningskurset, kontakt sekretær Jonna Bruun, tlf Pædagoguddannelsen Jydsk er placeret i Århus og er provinsens ældste pædagoguddannelse. Jydsk har rødder i fritidspædagogikken, socialpædagogikken og børne- og ungdomspædagogikken. Pædagoguddannelsen Jydsk ligger på Skejbyvej i bydelen Risskov. Vi er ca. 80 ansatte og omkring 1100 studerende. Jydsk vil som del af VIA University College bidrage til, at VIA nationalt er den førende udbyder af professionsuddannelser til gavn for studerende og det pædagogiske arbejdsområde. Jeg har valgt at se studiet som en rejse. Og jeg gik ind i det med helt åbent sind. I mit tidligere arbejde og liv var der stram struktur på faste rammer for hverdagen. Nu er det en helt anden åbenhed og helt nye verdener, der har vist sig for mig. Og hvis jeg vælger at blive noget andet end pædagog, står jeg 100 gange bedre som leder med en pædagoguddannelse. En pædaogoguddannelse er som en rejse. Fuld af oplevelser og udfordringer. Kenneth Nielsen, 34 år, pædagogstuderende

8 ordre nr , 01.09, 1. udg., tryk: Chronografisk A/S Pædagoguddannelsen JYDSK Skejbyvej Risskov Tlf VIA University College samler de mellemlange videregående uddannelser i Region Midtjylland i én institution med uddannelsessteder i hele regionen.

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende?

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? DEFF projekt genereret på workshop Kend din bruger Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB) Tirsdag, d. 3. maj 2011 på Aarhus Universitet

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere