DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser."

Transkript

1 Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter producere dem og sælge dem til forbrugeren med Value-for-Money som det primære mål. Og Argon Audio er et mærke der er fuldt ud lever op til disse værdier. Design, features og kvalitetsstandarder er alle specificeret i Danmark. Produktionen finder sted i Østen, hvor kvalitets producenter er meget konkurrencedygtige. Resultatet er enestående Value-for Money produkter til glæde for både os selv og vores kunder! Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. 1

2 Indhold 1 Introduktion side Sikkerhed side Indhold i emballagen side 5 2 Betjening og forbindelser side Betjening af Argon DAB3+ side Hurtig Start side DAB tilstand page FM tilstand side AUX tilstand side Bluetooth tilstand side 14 4 Brug af grundlæggende funktioner side Programmere og fremkalde stationer side Indstilling af sleep timer side Indstilling af alarm funktionen side Brug af Snooze funktionen side <System> indstillinger/info side Specifikationer side 21 6 DAB frekvensoversigt side 22 DAB3+ 2

3 1. Introduktion 1.1 Sikkerhed Sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL For at minimere risikoen for brand eller elektrisk stød, må produktet ikke udsættes for vand eller fugt. PAS PÅ! Brug udelukkende produktet som beskrevet i denne betjeningsvejledning, Forsøg på indgreb i produktet kan føre til elektrisk stød. Symbolet med et lyn i en trekant indikerer over for brugeren at der kan forekomme uisolerede ledninger inde i produktet, der kan føre til elektrisk stød hvis det åbnes. Symbolet med et udråbstegn i en trekant, indikerer overfor brugeren, at der er tale om vigtig information, vedr. betjening eller servicering af produktet. DAB3+ Læs betjeningsvejledningen Læs alt sikkerheds og betjeningsinformation før brug af produktet Gem betjeningsvejledningen Betjeningsvejledningen bør gemmes, til senere opslag. Overhold advarsler Bemærk advarsler på produktet og i betjeningsvejledningen. Følg betjeningsvejledningen Følg alle instruktioner givet i betjeningsvejledningen, for betjening af produktet. 3

4 Rengøring Sørg for at frakoble strømmen til produktet før rengøring. Brug ingen væske eller rengøringsmidler. Rengør udelukkende med en fugtig klud. Vand og fugt Brug ikke produktet i nærheden af vand, eller hvor der er risiko for at produktet kan blive vådt. Placering Placer produktet på en plan stabil overflade. Ellers er der risiko for at produktet kan vælte, eller falde ned og dermed skade produktet, eller ting det rammer på vejen. Ventilation For at sikre produktets stabilitet, bør produktet ikke bygges ind steder, hvor der ikke er muligt at have lidt luft cirkulation. DAB3+ Strøm Produktet er lavet til brug med 230V vekselstrøm Tilslutning af strømforsyning Placer strømledningen sådan at den ikke risikerer at blive beskadiget ved slag eller klem. Torden Strømtilslutningen bør fjernes fra under tordenvejr, eller hvis produktet står ubrugt i længere tid. Dette vil forhindre lynnedslag i at beskadige produktet. Indtrængen af genstande eller væske Stik aldrig genstande igennem åbninger i kabinettet. Dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Varme Produktet må ikke placeres meget tæt på varmekilder, så som radiatorer, kogeplader og andre produkter (inklusiv forstærkere) der afgiver varme. 4

5 Servicering Forsøg ikke at servicere produktet selv. Alt service skal udføres af en kvalificeret service tekniker. Skader der kræver servicering: Fjern straks strømtilslutningen fra produktet. Produktet skal indleveres til service hvis: Strømledningen eller stik er beskadiget. Genstande er faldet igennem, eller væske er blevet spildt over kabinettets åbninger. Produktet har været udsat for vand eller fugt. Produktet ikke kan betjenes normalt som beskrevet i betjeningsvejledningen. Produktet har været tabt, eller er blevet beskadiget. 1.2 Indhold I emballagen; ARGON DAB3+ DC12V 2A strøm adapter Quick Start Guide på engelsk. DAB3+ Vi anbefaler at du gemmer den originale emballage og pakningsmateriale for fremtidig transport. Vi anbefaler også at du gemmer denne manual. 5

6 2. Betjening og forbindelser Dette kapitel beskriver og viser placeringen af betjeningsknapper og tilslutninger på din Argon DAB3+. 6

7 Betjening, Funktion og tilslutninger Funktion 1. Forudindstilingsknapper Tryk for at kalde et gemt program frem igen. 2.Autotune knap Tryk for at foretage en hurtig afsøgning eller fuld afsøgning af programmer i DAB tilstand. Tryk for at foretage en automatisk afsøgning i FM tilstand. 3.Tuning knap Drej for at vælge funktioner eller ændre radio stationer. Tryk knappen ind for at bekræfte valg af station, eller vælge en funktion. 4.Sleep knap Tryk for at aktivere og indstille sleep timeren. Denne funktion slukker din radio efter et forud indstillet tidsrum. 5.Display knap Tryk på denne knap for at ændre teksten i radioens display 6.Indgangs vælger Tryk for at skifte imellem DAB, FM og Aux In tilstand 7.Alarm knap Tryk for at aktivere og indstille alarm funktionen. 8.Volume knap Drej for at justere lydstyrken på din radio. Knappen drejes med uret for højere lydstyrke, og mod uret for lavere lydstyrke. 9. Tænd/sluk knap Tryk for at skifte mellem tændt og standby tilstand. 10. Antenne Du kan justere antennens retning for at forbedre modtagelsen. 11. Hovedtelefon tilslutning Her kan tilsluttes hovedtelefoner med 3.5mm Jack tilslutning. 12. Linie udgang Her igennem kan radioen tilsluttes f.eks. til et stereoanlæg. Tilsluttet til et stereoanlæg vil radioen spille i stereo. 13.Aux In tilslutning Forbind en ekstern enhed så som f.eks. CD, ipod eller MP3 afspiller til denne tilslutning med et 3.5mm stereo til stereo kabel. 14.Strøm tilslutning Forbind strømforsyningen hertil. 15.OLED Display Bagbelyst display. 16.Snooze knap Tryk for midlertidigt at slå alarm funktionen fra. Tryk for midlertidigt at afbryde lyden på radioen. 17. Bluetooth Tryk for at aktivere Bluetooth input 7

8 3. Betjening af Argon DAB3+ DAB Hurtig start Start op 1. Træk antennen ud. 2. Sæt strømforsyningsstikket i en stikkontakt og ind bag I radioen. 3. Tryk power (9) på. 4. Radioen vil nu automatisk begynde at søge efter stationer. Det vil tage et par minutter og søgningsfremdrift vises I displayet. 5. Når radioen er færdig med at søge, vil den automatisk begynde at afspille den først station den fandt under søgningen Basisbetjening 1. Stationer kan findes ved at dreje på Tuning/Select knappen. 2. Når den ønskede station er fundet, tryk på Tuning/Select knappen og den valgte station vil begynde at spille. 3. For at gemme en station på én af de 1-5 forvalgsknapper, tryk og hold den ønskede forvalgsknap inde i 3 sekunder, mens stationer afspiller. 4. Når stationen er gemt vil displayet vise Preset X saved 5. For at skifte mellem lydkilderne DAB, FM, AUX og Bluetooth tryk på Source knappen gentagne gange indtil den ønskede lydkilde er fundet. 6. For at finde stationer i FM tilstand tryk og hold Autotune knappen inde i 3 sekunder og radioen vil søge efter næste station på frekvensbåndet. Du kan gemme FM stationer på samme måde som nævnt i punkt 3. 8

9 3.2 DAB tilstand 1. Hvis du ikke er i DAB-tilstand, skal du trykke på Source (6) knappen, indtil der vises " DAB " i displayet. Radioen vil begynde at spille på den sidst spillede station. Efter første fuldscanning af stationer vil radioen vise den korrekte tid i DAB og FM tilstand. Din radio henter tidsinformation fra henholdsvis DAB-sender og RDS fra FM båndet. 2. Mens i DAB-tilstand kan du trykke på Source (6) knappen, og radioen vil skifte til FM-tilstand. 3. Mens du er i FM-tilstand kan du trykke på Source (6) knappen, og radioen vil skifte til AUX IN - tilstand. 4. Du kan skifte mellem DAB / FM / AUX IN ved at trykke Source (6) knappen til enhver tid Scanning af stationer i DAB tilstand Der er to måder at scanne stationer på: Automatisk fuldscanning (autotune (2)) Manuel scanning Automatisk fuldscanning 1. Tryk og hold Display knappen (5) inde i tre sekunder, og <Full scan> vises i displayet. 2. Tryk på Tuning / Select (3) drejeknappen og automatisk fuld scanning starter. Søgning kan tage et par minutter. Når scanningen er færdig vil den først fundne station afspille. 3. Hvis du vil skifte til en anden station, drej Tuning/Select (3) knappen indtil navnet på den station du ønsker vises. 4. Tryk på Tuning/Select knappen for at vælge og lytte til den nye station Manuel scanning 1. Tryk og hold Display (5) knappen inde i 3 sekunder, indtil teksten i displayet skifter. 2. Drej Tuning / Select (3) drejeknappen, indtil displayet viser <Manuel Tune >. 9

10 3. Tryk på Tuning / Select (3) knappen for at aktivere manuel tunning. 4. Hvis du vil vælge en anden frekvens, drej på Tuning / Select (3) knappen, indtil du finder den ønskede frekvens. Bekræft dit valg ved at trykke på Tuning / Select (3) knappen Visning af supplerende informationer (Display Information) Radioens displayinformationerne indeholder nyttige oplysninger såsom; tid, dato, stationsnavn, signalstyrke, programtype, frekvens, signalfejl, kbps kvalitet, herunder også stationsservices som sangtitler og særlige meddelelser sendt af din DAB udbyder. 1. Under afspilning af en station i DAB-tilstand, kan du trykke på Display (5) knappen. Yderligere oplysninger vil så vises på den nederste række i displayet. 2. Hver gang du trykker på Display (5) knappen vil nye oplysninger vises i displayet. Der er ni forskellige typer af displayoplysninger for DAB-tilstand : Stationsoplysninger med tekstbeskeder: såsom sangtitel, kunstner navn osv. Stationstype/kategori. Programmer, der afspilles. Stationens sendefrekvens. Signalfejl. Signalstyrke. Tid, hentet automatisk fra DAB transmission i dit land eller område. Dato, hentet automatisk fra DAB transmission i dit land eller område. Kbps kvalitet (bitrate afspillekvalitet) Supplerende Menu funktioner i DAB tilstand 1. For at gå ind i DAB menuen, tryk og hold Display (5) knappen inde i 3 sekunder, 2. I DAB menuen får du adgang til følgende muligheder via Tuning/select (3) drejeknappen: 10

11 <Full scan> se punkt side 9 DAB3+ <Manual tune> se punkt side 9 <DRC> Dynamic range compression Denne funktion reducerer forskellen mellem de højeste og laveste lyde der bliver sendt. Reelt gør denne funktion forholdsvis lave lyde højere og kraftige lyde forholdsvis lavere. Bemærk : DRC fungerer kun, hvis den er aktiveret af broadcasteren, for den specifikke station. Der er tre indstillinger Høj, Lav og Off. 1. Vælg ved at dreje Tuning/Select (3) knappen, bekræft ved at trykke på Tuning/Select (3). <Prune> Denne funktion fjerner stationer der ikke er tilgængelige længere. Disse er vist I stationslisten med et? foran stationens navn. 1. Vælg Yes eller No ved at dreje på Tuning/select (3) drejeknappen 2. Bekræft dit valg ved at trykke på Tuning/select (3) drejeknappen. <System> Se punkt 4.5 side 18 Uanset om man er i DAB, FM eller AUX tilstand, så vil System information/indstllinger være de samme. For at komme ind i System indstillingerne: 1. Tryk og hold Display (5) knappen inde i 3 sekunder. 2. Drej Tuning/select (3) knappen indtil <System> vises i displayet. 3. Bekræft dit valg ved at trykke på Tuning/select (3) knappen. 11

12 3.3 FM tilstand DAB Vælge FM tilstand Hvis du ikke er i FM tilstand: 1. Tryk på Source (6) knappen indtil FM vises i displayet Scanne stationer i FM tilstand Automatisk scanning Vær sikker på at radion er i FM tilstand. 1. Tryk på Autotune (2) knappen for at scanne efter FM stationer i stigende frekvensorder. 2. For at scanne i faldende frekvensorder, tryk og hold Autotune knappen inde i 3 sekunder. Automatisk scanning efter FM stationer vil begynde. Når en station er fundet vil den automatisk begynde at spille.. Manuel scanning 1. Drej Tuning knappen med eller mod uret indtil du hører en station afspille eller du finder den frekvens du ønsker Visning af supplerende informationer (Display Information) Displayinformationerne indeholder nyttige oplysninger såsom; tid, dato, stationsnavn, signalstyrke, programtype, frekvens, herunder også stationsservices som sangtitler og særlige meddelelser sendt af din FM udbyder. 1. Under afspilning af en station i FM-tilstand, kan du trykke på Display (5) knappen. Yderligere oplysninger vil så vises på den nederste række i displayet. 2. Hver gang du trykker på Display (5) knappen vil nye oplysninger vises i displayet. 12

13 Der er 7 forskellige typer af displayoplysninger i FM-tilstand: Stationsoplysninger med tekstbeskeder: såsom sangtitel, kunstnernavn osv. Stationstype/kategori. Programmer, der afspilles. Stationens sendefrekvens. Signalstyrke. Tid, hentet automatisk fra RDS FM transmission i dit land eller område. Dato, hentet automatisk fra RDS FM transmission i dit land eller område Supplerende Menu funktioner I FM tilstand 1. For at gå ind i FM menuen, tryk og hold Display (5) knappen inde i 3 sekunder, 2. I FM menuen får du adgang til følgende muligheder via Tuning/select (3) drejeknappen: DAB3+ <Scan setting> se punkt på side 12 <Audio setting> Denne funktion bruges til at vælge lydtilstand (Auto (stereo) eller Mono) Følg nedenstående for at indstille Auto eller Mono. 1. Drej Tuning/select (3) knappen indtil displayet viser <Audio setting>. 2. Tryk på Tuning/select (3) knappen, En ny Menu kommer frem. 3. Drej Tuning/select (3) knappen for at vælge mellem: <Stereo allowed> eller <Forced mono>. 4. Bekræft dit valg ved at trykke på Tuning/select (3) knappen. 13

14 I Auto tilstand will radioen automatisk afspille I stereo, medmindre stationen kun sender i mono. I Mono tilstand vil radioen kun afspille I mono. Nogle stationer lyder bedre I Mono tilstand hvis signalet ikke er stærkt nok til at modtage støjfrit stereosignal. <System> Se punkt 4.5 på side AUX tilstand Brug af AUX IN indgangen 1. Brug et 3.5mm stereo-til-stereo kabel/stik (kaldes også mini-jack) til at forbinde til en ekstern lydafspiller såsom; Mobiltelefon, Laptop,iPod etc. til AUX IN stikket bagpå din radio. 2. Tryk på Source (6) knappen indtil displayet viser Aux. Når kablet er forbundet til både radio og afspille enhed vil du kunne afspille musik fra din afspilleenhed via radioens forstærker og højttalere. 3. Lydenstyrken kan/skal justeres både på radioen og på din afspilleenhed (Mobiltelefon, Laptop, ipod etc). 3.5 Bluetooth tilstand Aktivere Bluetooth Bluetooth funktionen kan aktiveres på 2 måder: 1. Enten ved at trykke på "SOURCE" (6) knappen indtil radioen viser FM BT 2. eller, ved at trykke direkte på Bluetooth" knappen (17) knappen på fronten af radioen Forbinde Bluetooth 1. Tænd for Bluetooth på din lydafspiller (mobiltelefon, tablet, PC etc.). 14

15 2. Aktiver "Synliggør din afspiller" i menu en på din lydafspiller (mobiltelefon, tablet, PC etc.). 3. Skift til Bluetooth tilstand på din radio som beskrevet I punkt side Radioen vil først vise "Bluetooth Initial" i displayet, derefter "Bluetooth Connecting" Hvis/da din lydafspiller (mobiltelefon, tablet, PC etc.) ikke er forbundet vil displayet vise "Bluetooth No connection". 5. Sæt nu din lydafspiller (mobiltelefon, tablet, PC etc.) til at scanne efter Bluetooth enheder. 6. Efter 5-10 sekunder vil din lydafspiller (mobiltelefon, tablet, PC etc.) vise at den har fundet "Argon DAB3 +" med teksten, Pair with this device. Klik på "Pair with this device" 7. Radioens display vil nu vise "name on your device DAB3+ Connected" 8. Din lydafspiller (mobiltelefon, tablet, PC etc.) vil vise "Argon DAB3 + Paired but not connected". 9. Tryk på teksten "Argon DAB3+ Paired but not connected" og enhederne vil forbinde med hinanden. 10. Din lydafspiller (mobiltelefon, tablet, PC etc.) vil nu vise "Argon DAB3+ Connected to Media audio" og du kan afspille musik Afspilning og funktioner. 1. Vælg din favorit Media Player på din lydafspiller (mobiltelefon, tablet, PC etc.) og påbegynd afspilning. 2. Alle styringsfunktioner på din Media Player vil fungere. Volume kontrol, skifte numre, etc. 3. Du kan også skifte nummer direkte på radioen ved at dreje på Tuning/select (3) knappen enten mod højre eller mod venstre ligesom at du kan justere volumen direkte på Argon Audio DAB Trykkes der op Bluetooth ikonet på Argon Audio DAB3+ bliver der vist "Device List" I displayet Her finder du de lydafspillere du har parret med Argon Audio DAB3+. De kan ses ved at dreje på " Tuning/select (3) knappen. Tryk på Tuning/select (3) knappen for at vælge en anden lydafspiller (kræver at lydafspilleren er tændt og Bluetooth er aktiveret) 15

16 4. Brug af grundlæggende funktioner 4.1 Programmere og fremkalde gemte stationer Din radio kan forudindstillet gemme op til 5 DAB og 5 FM radiostationer. 1. For at gemme en station du lytter til, tryk og hold én af knap nummereret 1 ~ 5 nede. Hold Indtil Preset x er lagret (hvor X er det valgte nummer) og vises i displayet. 2. Et ny preset tilsidesætter et eksisterende preset, når du gemmer en ny station over det. 3. Hvis du vil høre dine gemte stationer, tryk en af 1 ~ 5 taltaster. 4.2 Indstilling af sleep timer Sleep timer slukker automatisk radioen efter en specificeret periode. 1. Tryk på Sleep (4) knappen og displayet vil vise Sleep off. 2. Tryk på Sleep (4) knappen igen, for hvert tryk på knappen vil sleep tiden stige I intervaller af 15 min. Maximum 90 min. 3. Bekræft din ønskede sleep tid ved at trykke på Tuning/select (3) knappen. Din sleep timer er nu aktiveret og et S vil vises i øverste højre hjørne af displayet. 4. For at deaktivere sleep timeren, følg samme skridt som ovenfor, men bekræft Sleep off istedet for Sleep time Tjek sleep timer indstilling 1. Tryk på Sleep (4) knappen. Tilbageværende sleep tid vises i bunden af displayet. 2. For at deaktivere sleep time følg punkterne I punkt 4.2, men bekræft Sleep off istedet for Sleep time. Når du trykker på Power (9) knappen deaktiveres sleep delay. 16

17 4.3 Indstilling af alarm funktionen Din radio har to alarm forudindstillinger 1. Når radioen er tændt og spiller musik, tryk på Alarm (7) knappen. Displayet vil vise Alarm 1 setup. Trykker du én gang til vil displayet vise Alarm 2 setup. Dvs du kan have to aktive alarmer Tryk på Tuning/select (3) knappen ved enten Alarm 1 setup eller Alarm 2 setup afhængig af hvilken Alarm du vil ha aktiveret. Alarm wizard vil herefter starte og guide dig igennem setup. 2. Hours vil blinke i displayet. Juster time (hours) ved at dreje på Tuning/select (3) knappen indtil du når den tid du ønsker alarmen skal starte. Bekræft ved at trykke på Tuning/select (3) knappen. 3. Minutes (minutter) vil nu starte med at blinke. Juster minutes (minutter) ved at dreje på Tuning/select (3) knappen indtil du når den tid du ønsker alarmen skal starte. Bekræft ved at trykke på Tuning/select (3) knappen. 4. Source (lydkilde) vil nu starte med at blinke og først vise Buzzer i displayet. Drej på Tuning/select (3) knappen og vælge mellem alarmstart på Buzzer, DAB eller FM og Bekræft dit valg ved at trykke på Tuning/select (3) knappen. 5. Tryk herefter Last listened på DAB og/eller FM ved at trykke på Tuning/select (3) knappen. Ved at dreje på Tuning/select (3) knappen kan du vælge om Alarmen skal aktiveres; èn gang, dagligt, på hverdage eller i weekender. Bekræft dit valg ved at trykke på Tuning/select (3) knappen. 6. Herefter vil Date (dato) blinke, vælg den dato du ønsker ved at dreje på Tuning/select (3) knappen. Når du har valgt henholdsvis; dag, måned og år, husk at bekræft dit valg ved at trykke på Tuning/select (3) knappen efter hvert valg.. 7. Herefter vil lydstyrke skalaen komme frem i displayet. Vælg det ønskede lydniveau alarmen skal starte op med ved at dreje på Tuning/select (3) knappen indtil du når det ønskede niveau. Bekræft dit valg ved at trykke på Tuning/select (3) knappen. 17

18 8. Endelig vil displayet vise Alarm 1 ON hvor ON blinker. Tryk på Tuning/select (3) knappen for at bekræfte hele alarm setuppet. Når radioen slukkes vil der vises en alarmklokke i øverste højre hjørne af displayet, som indikere at alarmfunktion er aktiv Deaktivering af alarm 1. Tryk Snooze (16) knappen på toppen af radioen for midlertidig at stoppe alarmen. 2. For totalt at stoppe alarmen i standby tilstand, tryk gentagne gange på Alarm (7) knappen indtil displayet viser at både Alarm 1 og Alarm 2 er i OFF tlstand. 4.4 Brug af Snooze funktion 1. Når radioen spiller kan man trykke på Snooze (16) knappen og radioen vil blive tavs. 2. For at slå lyden til igen tryk på Snooze (16) knappen. 3. Bemærk at Snooze funktionen kun slukker for lyden på radioens indbyggede højttaler. Hvis du har forbundet radioen til en ekstern forstærker så virker Snooze funktionen ikke. 4. I alarm tilstand vil Snooze funktionen, når man trykker på knappen, slukke for alarmen i 5 minutter. Efter 5 minutter vil alarmen slå til igen. 4.5 <System> indstilling og info Din radio har et Menu system med forskellige funktioner og informationer. System Menu en kan tilgås fra alle afspilningstilstande og kilder. 1. For at tilgå system settings tryk og hold Display (5) knappen inde I 3 sekunder. 2. Drej Tuning/select (3) knappen indtil der vises <System> i displayet. 3. Aktiver System menu en ved at trykke på Tuning/select (3) knappen. 4. Når du er inde i System menu en kan du scanne gennem alle mulighederne ved at dreje på Tuning/select (3) knappen. 18

19 Der er 8 forskellige System menu funktioner: Equaliser, Tid, baglys, Inaktiv Standby, Sprog, Fabriks Reset, SW opgradering og SW version Equaliser 1. Tilgå Equaliser indstillingerne ved at trykke på Tuning/select (3) knappen når <Equaliser> vises i displayet. Equaliser menu en har en <My EQ> funktion hvor du kan indstille din egen equaliser præferencer. Menu en har også 6 forudprogrammerede equaliser indstillinger; Normal, Klassisk, Jazz, Pop, Rock, og Tale. Fabriksindstiling for equaliseren er <Normal> 2. For at aktivere en equaliseren indstilling tryk på Tuning/select (3) knappen når du har fundet den indstilling der lydmæssigt passer dig Tid 1. Tilgå tidsindstilling ved at trykke på Tuning/select (3) knappen når <Time> vises i displayet. 2. I tidsindstilings menu en kan du vælge enten at <Set Time/Date> (indstille tid/dato) manuelt eller vælge <Auto update> (radioen vil så hente indstillingerne via senderen) 3. Vælg den indstilling du ønsker og bekræft ved at trykke på Tuning/select (3) knappen. Det anbefales at have radioen indstillet til <Auto update>. Med denne indstiling vil tid og dato blive automatisk opdateret fra enten DAB eller FM senderen. Bemærk dog at sommer/vintertid ikke altid opdateres, afhængig af senderens indstillinger Bagbelysning (display) 1. Tilgå bagbelysnings indstillingerne ved at trykke på Tuning/select (3) knappen når <Backlight> vises i displayet. 2. Der er 5 indstillings niveauer for bagbelysningsniveau (1-5) drej Tuning/select (3) knappen til du finder din ønskede indstiliing. Tryk på Tuning/select (3) knappen for at bekræft dit valg. 19

20 4.5.4 Inaktiv standby 1. Tilgå inaktiv standby indstillingerne ved at trykke på Tuning/select (3) knappen når <Inactive standby> vises i displayet. Radioen er fra fabrikken indstillet til at slukke automatisk efter 120 minutter, hvis radioen ikke betjenes indenfor de 120 minutter. 2. For at deaktivere inaktiv standby, drej Tuning/select (3) knappen til du finder den ønskede indstilling. 3. Tryk på Tuning/select (3) knappen for at bekræfte dit valg Sprog 1. Tilgå sprogindstillingerne ved at trykke på Tuning/select (3) knappen når <Language> vises i displayet. 2. Scan gennem sprog mulighederne ved at dreje på Tuning/select (3) knappen og vælg. 3. Tryk på Tuning/select (3) knappen for at bekræfte dit valg Fabriks 0-stilling 1. Tilgå fabriks 0-stilling ved at trykke på Tuning/select (3) knappen når <Factory reset> vises i displayet. Der kan være situationer hvor du ønsker at slette dine indstillinger på radioen, inklusiv fastindstillede stationer, alarm indstillinger og sleep delay indstillinger. 2. Tryk på Tuning/select (3) knappen for at bekræfte dit valg om 0-stilling. Radioen er nu tilbage i fabriksindstilling som den kom da ud af kassen Software opgradering (SW upgrade) 1. Tilgå Software opgraderings indstillinger ved at trykke på Tuning/select (3) knappen når <SW upgrade> vises i displayet. Bemærk: SW opgraderinger kan kun udføres af en certificeret teknikker Software version (SW version) 20

21 1. Radioens Software version kan ses ved at trykke på Tuning/select (3) knappen når <SW version> vises i displayet i setting Menu en. 2. Tryk Tuning/select (3) for at bekræfte. Radioens software version vil nu vises i displayet. 5. Specificationer Radioens modtage frekvensbredde: DAB: Bånd III: (174~240MHz) FM: 87.5~108MHz Audio Frekvens område: 65Hz ~ 20 khz Højttalertype: to stk 5w/3 tommer fuldfrekvente højttalere. OLED display: 16x3 tegn Strømforsynings strømstyrke: 12V DC/2A Ekstern lydindgang: 3.5mm jack (mini-jack) tilslutning for tilslutning af f.eks. mobiltelefon eller ipod Lydudtag: 3.5mm jack linje udtag til f.eks.tilslutning til forstærker Hovedtelefon udgang: 3.5mm jack tilslutning til hovedtelefoner Mål(B x H X D): 270mmx132mmx119mm Vægt: 2.57 kg 21

22 6. DAB Frekvensoversigt DAB3+ 22

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+ Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, DAB2+Ba t t Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

WOOFit Go BRUGERMANUAL

WOOFit Go BRUGERMANUAL WOOFit Go BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har valgt WOOFit Go Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person-

Læs mere

Orava Crater 4 brugsvejledning

Orava Crater 4 brugsvejledning Orava Crater 4 brugsvejledning Kære kunde Tak fordi du valgte at købe vores Crater 4 udendørs højtaler med Bluetooth og FM radio. For at sikre at enheden anvendes korrekt, så læs venligst brugsanvisningen

Læs mere

Orava Crater 4 brugsvejledning

Orava Crater 4 brugsvejledning Orava Crater 4 brugsvejledning Kære kunde Tak fordi du valgte at købe vores Crater 4 udendørs højtaler med Bluetooth og FM radio. For at sikre at enheden anvendes korrekt, så læs venligst brugsanvisningen

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

S-650 Lydterapiapparat

S-650 Lydterapiapparat Sound Oasis DK BRUGERVEJLEDNING S-650 Lydterapiapparat Tak for dit køb af Sound Oasis S-650, som vi håber du bliver rigtig glad for. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: - læs alle instruktionerne. - for

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJB4300. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJB4300. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJB4300 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din FM/DAB+-clockradio

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock Brugervejledning Scandinavian Design 1 Indhold Forside..1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt..3 Fjernbetjening.4 Brug af radioen...5 Brug af fjernbetjeningen... 6-7 Brug

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ4300. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   AJ4300. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ4300 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din clockradio

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD330 (Black) AD333 (White) DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 3 Indledning 3 Hvad er der i kassen

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Deaktivering af lyd on/off. 2. : Skifte til den tidligere valgte kanal 3. TV MODE: Skifte mellem PAL/NTSC

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster DANSK 54 Indhold Indhold 1 Introduktion 2 Før første brug 2 Sikkerhedstips 2 Displaybeskeder 3 Oversigt over fjernbetjening 3 Betjening og taster 4 TIL/FRA 4 OK 5 Piletaster 5 Tilbagetasten 5 BAND 6 LINK

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner DAB-50 Betjeningsvejledning DAB/FM Tuner POWER DAB-50 DAB/FM-TUNER CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT UDSTYR OG TILBEHØR Tilbehør x DAB-50 x Fjernbetjening x Batterier (Optional) x DAB/FM-Antenne (Optional)

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Radiohøreværn m/ Bluetooth

Radiohøreværn m/ Bluetooth Original brugsanvisning Varenr.: 9051394 Radiohøreværn m/ Bluetooth Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Radiohøreværn m/bluetooth - Varenr. 9051394 Beskrivelse:

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere