NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV FEBRUAR 2013"

Transkript

1 NYHEDSBREV FEBRUAR Lollandsfondens 100 års jubilæum, den 28. september 2012 v/ Gert Meyer Madsen, næstformand i Lollands Fonden Dagen i dag er en særlig dag, ikke mindst fordi Lollandsfonden kan markere sit 100 års jubilæum, men det er også en særlig dag, fordi det er det frivillige arbejdes dag, hvilket markeres mange steder over hele landet. Danmark er kendt for sit mangfoldige foreningsliv, og rundt om i de mange foreninger udføres der rigtig meget frivilligt arbejde, og uden dette arbejde ville mange foreninger slet ikke kunne fungere. Det frivillige arbejde er kendetegnet ved, at der ikke bliver udbetalt løn for arbejdet. Glæden og fornøjelsen ved at gøre en forskel og hjælpe andre, er lønnen i sig selv. Det frivillige arbejde har vi i bestyrelsen for Lollandsfonden besluttet at påskønne i dag ved at give en donation på kr. til en forening, som gør en helt enestående indsats. Foreningen er Støtteforeningen for Svanevig Hospice Støtteforeningen har som et af sine formål at støtte en kreds af frivillige hjælpere, der udfører opgaver, som ikke er en del af den direkte pleje. Som frivillig er man med til at bringe livet og det hjemlige ind på hospice. Mulighederne og opgaverne er mangfoldige, og mange forskellige kompetencer kan komme i spil. Som frivillig er man til rådighed i dagligdagens praktiske gøremål, og som støtte for patienter og pårørende. Med vor donation ønsker vi fra Lollandsfondens side, at hjælpe Støtteforeningen med at udfylde et af sine formål, nemlig at tilvejebringe økonomiske midler til det daglige frivillige arbejde på Svanevig Hospice. Foto: Jan Knudsen, FT d Indlæggelse på Hospice er gratis 1

2 Marianne Harboe er seminarielektor i billedkunst og salmedigter. Marianne er sammen med sin ægtefælle Hans Dahl ildsjælene bag projektet kunstnere på hospice. Knap 100 kunstnere stiller sig gratis til rådighed Det er sangere, musikere, komponister, forfattere, filosoffer, filminstruktører og kunsthistorikere. Der er udarbejdet et katalog med en præsentation af alle kunstnere og foredragsholdere. Det er så op til de frivillige på hvert hospice at kontakte og formidle de enkelte tiltag. Svanevig Hospice har stor glæde af disse tilbud. Ræk mig din hånd er skrevet af Marianne Harboe, der venligst har givet tilladelse til at bringe digtet i Nyhedsbrevet Ræk mig din hånd Ræk mig din hånd nu i tusmørkets time. Smil dit lyse solopgangssmil. Smilet fra dengang, den første dags morgen, hvor alting var nyt og lige begyndt. Hvor alt, hvad der hændte, ikke var hændt. Hvor alt, hvad vi kender, ikke var kendt. Ræk mig din hånd nu i tusmørkets time. Hvisk mig i søvn med kærlige ord. Ræk mig din hånd nu, mens lysene slukkes. Lyt til glemslen, hvor alt ligger gemt. Lyden af stemmer fra år langt tilbage, Hvor somrene altid summed af sol. Hvor alt, hvad vi skabte, lever et sted. Hvor kampe, vi tabte, hviler i fred. Ræk mig din hånd nu, mens lysene slukkes. Syng vores sang og vug mig til ro. Ræk mig din hånd nu mens farverne svinder. Dans din kærligheds glædesdans. Glæden fra dengang, før mødet med sorgen hvor alting var nyt, og intet var endt. Hvor alt, hvad der skete, ikke var sket. Hvor alt, hvad vi indså, ikke var set. Ræk mig din hånd nu mens farverne svinder. Glæd dig med mig over dagen vi fik. Ræk mig din hånd nu i afskedens time. Våg denne nat, for natten bli r lang. Se kun med hjertet, det viser dig vejen, Hvor ordet forstummer og nærhed er nok. Hvor blikke kan mødes, åbent og trygt. Hvor varsomme kærtegn mildner min frygt. Ræk mig din hånd nu i afskedens time. Hvisk mig i søvn med stilhedens ord. Bliv medlem af Støtteforeningen Årligt kontingent Enkeltmedlem 100 kr. Firma/forening 500 kr. Gave??? Reg.nr konto nr SPAR Lolland 2

3 En dag på Svanevig Hospice Af provst Nils Roland En dag i august 2012 var jeg på Svanevig Hospice med mit kamera. Det var efter aftale med hospicechefen, og formålet var at skildre livet på hospice en tilfældig dag. Billederne blev til en lille diasserie, som blev vist ved Støtteforeningens årsmøde i november. Her er nogle af billederne. Højt, som en springende Hval mod Solen. Denne linje fra et digt kom jeg til at tænke på ved synet af figuren her, der hang i børnehjørnet. Den var limet sammen af små farvede perler, og der var også en stjerne. Det er fantastisk, at en hval, det tunge dyr, kan springe mod solen! Er man på hospice, som patient eller besøgende eller medarbejder, kan man godt føle sig tynget nogle gange. Men der er også mange spring mod solen: omsorg, smil, samtale, god mad, musik, hvile. Det eneste, vi helt sikkert ved om fremtiden, er at vi skal dø. Kornet, som en forårsdag stod med ivrige, grønne spirer rakt mod solen, er modent til høst. Få dage efter at billedet her var taget, kunne man igen selv siddende i stolen lige se havet henover stubbene de golde, for da var kornet høstet. Martin Luther blev engang spurgt, hvad han ville gøre, hvis han vidste, at jorden gik under i morgen. Så ville jeg plante et træ i dag, svarede Luther. På marken ved siden af Svanevig Hospice er der plantet mange unge æbletræer, en gave fra Odd Fellow ordenen. Det, Luther mente, var: så vil jeg sætte et håbets tegn! Det kan også udtrykkes sådan: Vær ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Et par små træpæle er stukket ned i græsplænen, tilsyneladende umotiveret. Er der mærket op til plantning af et par buske? Eller skal de måle noget, herfra og dertil? Kommer man på hospice, er der som regel ikke langt igen, ens dage er talte, eller er de? For der er øjeblikke af fuldkommen ro, som om tiden ikke eksisterer. 3

4 JULEMARKEDER v/inger Vibeke Svanekier Støtteforeningen har igen deltaget i flere julemarkeder. Weekenden den 1. og 2. december 2012 var vi på Middelaldercentret, og den følgende weekend deltog vi på Jul på Fuglsang og The Julemarked på Nykøbing F. Teater. Alle tre steder var godt besøgt, selvom snevejret søndag den 9. december dog satte nogle naturlige grænser for lysten til at driste sig ud på vejene. Vi fulgte bl.a. op på sidste års salgssucces af metalengle til ophæng, og skønt der var flittige hjælpere, der havde fremstillet ikke mindre end 800 stk., fik vi totalt udsolgt. Men heldigvis havde vi også andre fine salgsartikler, ligesom vi fik udbredt kendskabet til Støtteforeningens arbejde og tegnet nogle medlemskaber. Vi vil derfor gerne bringe en tak til alle, der har støttet os enten ved køb, indmeldelse eller ved at vise interesse for vores arbejde og medvirke til, at vi fik nogle gode oplevelser på julemarkederne. Tusind, tusind tak til alle der har ydet sponsorater til harpemusik og terapi på Svanevig Hospice i 2013 Maltezerordenen - Aarslew Jensen A/S i Nykøbing F. Rotary i Nykøbing F. Den Bøhmske Fond (Søsterloge nr.23 Elisabeth i Vordingborg) Inner Wheel i Sakskøbing Logen Urania i Maribo Soroptimisterne i Nykøbing F. Rotary i Nakskov - Aktive Kvinder i Nykøbing F. Rotary i Præstø Private gaver ALS-foreningen har igen i 2012 sponseret kr., som skal anvendes til indretning af de nye patientstuer. Nærmere beskrivelse i kommende Nyhedsbrev. Tusind, tusind tak. Støtteforeningen på facebook Ja, det måtte jo komme! Efter flere opfordringer er Støtteforeningen nu også på facebook, og vi vil bruge dette medie til at sprede nyheder, som f.eks. begivenheder, der arrangeres af foreningen. Vi indrømmer gerne, at det er nyt for os at arbejde med denne kommunikationsform, men vi håber, at rigtig mange vil klikke på synes godt om og også blive venner med os, og vi håber, at vi ad denne vej yderligere kan sprede budskabet om Støtteforeningens eksistens, formål og arrangementer. 4

5 Indkaldelse til Støtteforeningens generalforsamling onsdag d. 13. marts 2013, kl Sundkirken, Linde Allé 34, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F. Program Fællessang Den blå anemone Velkomst ved formand Hjørdis Høegh-Andersen Generalforsamling med følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning for 2012 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen 4. Aflæggelse af regnskab for 2012 ved kasserer Jette Thesbjerg 5. Fremlæggelse af budget for 2013 ved kasserer Jette Thesbjerg 6. Fastsættelse af kontingent for Behandling af indkomne forslag 8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: På valg er: Hjørdis Høegh-Andersen (villig til genvalg) Inger Vibeke Svanekier (villig til genvalg) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: På valg er: Poul Erik Carlsen (villig til genvalg) Lis Høegh-Andersen (villig til genvalg) 9. Valg af revisor: Knud Henning Kofoed ønsker ikke genvalg Valg af revisorsuppleant: Jesper Løw (villig til genvalg) 10. Valg af 4 delegerede til Hospice Forums årsmøde lørdag d. 20. april Indlæg fra Svanevig Hospice v/birgitte Anthonsen, Birgitte Bülow og Mette Kottwitz 12. Eventuelt Pause kaffe/te - billetter af 50 kr. købes ved indgangen Via støtte fra flere loger og fonde er det blevet muligt at få harpespiller Trine Opsahl til at komme på Svanevig Hospice én gang om måneden i fire timer. Trine Opsahl har specialiseret sig i musikterapi via sit instrument, en keltisk harpe, og udtrykker det således: Musik skaber samvær, fordybelse, smil og tårer, ro og afspænding. Harpespilsterapien kan give dagen indhold og skabe et åndehul i en hverdag, hvor man som uhelbredelig syg eller pårørende kan være både fysisk og følelsesmæssigt belastet. Vi har været heldige at få en aftale med Trine Opsahl, der som afslutning på årets generalforsamling vil give os et indblik i denne musikform ved dels at spille nogle stykker for os og dels fortælle om denne særlige terapiform. Afslutning ved formand Hjørdis Høegh-Andersen Fællessang Det er forår, og alting klippes ned Bestyrelsen for Støtteforeningen for Svanevig Hospice 5

6 Husk at give besked ved ændring af postadresse til Jette Thesbjerg, Virketvej 27, 4863 Eskilstrup, telf mail: eller ved ændring af mailadresse til Hjælp os med at spare papir og porto send en mail til hvis du kan undvære den trykte udgave af Nyhedsbrevet, så får du i stedet sendt det elektronisk, hver gang der udkommer et nyt Nyhedsbrevet. Oplys gerne både navn, adresse og telefonnummer i samme mail. Bidrag/gaver til støtteforeningen kan fradrages i skat op til et beløb på kr. årligt. Ægtefæller har ret til hver sit fradrag årligt. Det er dog en forudsætning for fradrag, at bidragsyderen oplyser sit cpr.nr., som Støtteforeningen herefter indberetter til SKAT. Åben have 2013 se omtale i næste nummer af Nyhedsbrevet eller på Støtteforeningens bestyrelse Hjørdis Høegh-Andersen, formand, tlf.: / Inger Vibeke Svanekier, næstformand og bestyrelsens repr. i Hospicebestyrelsen, tlf.: Sonja Davidsen, sekretær, tlf.: Jette Thesbjerg, kasserer, tlf.: / Jane Andersen, tlf.: Poul Erik Carlsen, suppleant, tlf.: Lis Høegh-Andersen, suppleant, tlf.: / Redaktion af Nyhedsbrevet: Inger Vibeke Svanekier og Hjørdis Høegh-Andersen 6

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds Parkinsonforeningen P a r L ø b e t Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Onsdag Onsdag den 12. den oktober, 8. april kl. 15-17: Morten GENERALFORSAMLING Meyer: Stamceller og genterapi som behandling

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Børn, unge og demens

Børn, unge og demens Nr. 2, 23. årgang, juni 2013 Tema Børn, unge og demens Alzheimer foreningen Livet med demens Klumme af Preben Harris Per er jo stadig deres far Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Egebladet NR. 1 FEBRUAR 2009 12. årgang HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Læs om: Så gik Krydsord Fællesvirkets 15 års jubilæum Det Danske Spejderkorps laver vandringstur Følg med på www.egebjerg-ballerup.dk

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Marts 2014 Det skjulte integrationsproblem side 2 Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6 De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Elevrådet er kommet godt i gang side 10 Det skjulte integrationsproblem

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2015

Tale til sommerafslutning 2015 Tale til sommerafslutning 2015 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. Vi starter

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere