Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning"

Transkript

1 Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning Side 1 af 16

2 Indhold 1. Adgang til databasen 3 2. Login 3 3. Patient fremsøgning 3 3. Hvad skal registreres i BIOIBD? 3 4. Registrering i BIOIBD Basisregistreringsskema Kontrolskema 3 5. Sletning af data i databasen 3 6. Flyt patient til anden afdeling 3 7. LPR Data 3 8. Kontaktperson oplysninger 3 Side 2 af 16 sider

3 1. Adgang til databasen Databasen for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) benytter en Topicadatabase, som indtastningsflade. Tilgang til databasen bør ske ved brug af Internet Explorer idet alternative browsere kan give problemer. Adgang til databasen er personlig, og der føres log over al adgang og brug af databasen. For at blive oprettet som bruger, skal der udfyldes en tilmeldingsblanket som kan tilgås her; Tilmeldingsblanketten returneres til hvorefter brugeren vil modtage oplysninger om brugeradgang. Følgende oplysninger skal fremsendes: navn, ønske om brugernavn, afdeling og adresse. Efter aftale kan den enkelte bruger oprettes som: 1. Superbruger, med rettighed til at; oprette, indtaste, redigere og slette 2. Standardbruger, med rettighed til at; oprette og indtaste. BIOIBD kan kun tilgås gennem sundhedsdatanettet. Benyt følgende adresse: OBS. husk at informere hvis en bruger skal nedlægges grundet ansættelsesophør og lignende. Side 3 af 16 sider

4 2. Login Figur 1 Login Indtast det tilsendte brugernavn samt adgangskoden og klik på [Log ind], hvorefter nedenstående skærmbillede fremkommer. B C A Figur 2 Startbillede efter log ind Forklaring til de grønne bogstaver A: Navnet på personen og ansættelsessted der har logget ind. B: Velkomsttekst C: Patientsøgning (se flere detaljer, afsnit 0) I øverste venstre hjørne (ved den røde pil) ses [Start], som altid kan bruges for at komme tilbage til startbilledet. Side 4 af 16 sider

5 Figur 2 (klik [Start], og derefter [Startside]). I dropdown for [Start] findes desuden mulighederne [Log ud], [Log ind som anden bruger] og [Skift adgangskode]. 3. Patient fremsøgning Ved at klikke [Vælg Patient] 1 fremkommer et skærmbillede som vist i Figur 3 Figur 3 Skærmbillede efter klik på [Vælg patient] Cpr-nummeret indtastes, der trykkes på [Søg] og patienten fremkommer såfremt vedkommende er oprettet i databasen (se Figur 7) Indtastning af første ciffer i cpr-nummeret efterfulgt af klik på [Søg], giver en liste over alle patienter med dette ciffer. Klik på det ønskede cpr-nummer i listen forneden og skærmbilledet i Figur 7 kommer frem. Hvis det er første gang en patient indtastet i databasen, indtastes cpr-nummeret, og klikkes på [Søg], hvorefter skærmbillede i figur 3 fremkommer, klik herefter på [Opret] 1 Alternativt kan klikkes på Patient til højre for Start (figur 2, rød pil), hvorved mulighederne [Søg] og [Opret] fremkommer Side 5 af 16 sider

6 Figur 4 Patienten findes ikke i databasen Cpr-nummeret er indtastet i feltet CPR-nr, klik i det grå felt [Hent cpr oplysninger], og afslut med at klikke forneden i det grå felt [Gem]. [Hent cpr oplysninger] henter relevante data fra cpr-registeret. Såfremt der mod forventning ikke kan hentes oplysninger fra cpr-registeret, skal felterne Fornavn og Efternavn udfyldes inden man kan klikke på Gem. På nuværende tidspunkt er det påkrævet, at felterne Sygesikringsgruppe og Personstatus skal udfyldes, disse udfyldes ikke automatisk når der klikkes på [Hent cpr oplysninger]. Hvis dette ikke kendes for patienten, kan der derfor vælges [uoplyst] i Sygesikringsgruppe og [aktiv] i Personstatus. Figur 5 Skærmbillede efter Opret patient Side 6 af 16 sider

7 3. Hvad skal registreres i BIOIBD? Patienter der efter den 1. marts 2016 starter i et nyt biologisk behandlingsforløb, eller hvor der sker et skift i den nuværende biologiske behandling, skal registreres i BIOIBD. Patienter som er i biologisk terapi ved databasens opstart den 1. marts 2016 skal dermed først registreres ved skift af biologisk lægemiddel eller ved start af nyt behandlingsforløb efter længerevarende pause (>3 måneder). Registreringen i BIOIBD foregår ud fra nedenstående struktur, se Figur 6; Basisregistreringsskemaet, skal udfyldes én gang for hvert biologiske behandlingsforløb patienten modtager. Et biologisk behandlingsforløb defineres ud fra det medikament patienten har fået ordineret. For hvert biologisk behandlingsforløb kan der indtastes et ubegrænset antal kontrolskemaer. Hvis patienten skifter medikament, registreres det på kontrolskemaet at patienten skifter, og systemet vil automatisk oprette et nyt basisregistreringsskema, med autoudfyldning af flere felter fra forrige basisregistreringsskema. Hvis patienten stopper i det biologiske behandlingsforløb registreres dette på kontrolskemaet. Figur 6 Registreringsstruktur Side 7 af 16 sider

8 4. Registrering i BIOIBD Første gang en patient indtastes i BIOIBD fremkommer nedenstående billede. Hvis der allerede er registreret skemaer på patienten, vil disse kunne ses i oversigtstræet, markeret med et grønt A i Figur 7. C A B C D E Figur 7 Første gang patienten registreres i BIOIBD Forklaring til de grønne bogstaver i Figur 7: A: Oversigtstræet, over de skemaer der er registreret på patienten, samt LPR oplysninger B: xxxx C: Opret en ny patient D: Fremsøg ny patient E: Oversigt over seneste indtastede patienter Hvert skema består af felter med og uden rød stjernemarkering (*). Skemaer som ikke færdigudfyldes kan gemmes, men vil indtil alle felter med * er udfyldt, været markeret med gult i oversigtstræet. Når alle felter med * er udfyldt bliver markeringen grøn. Skemaerne vil dog være markeret røde i oversigtstræet, hvis forløbet er lukket for patienten (ved fx skift til andet biologisk medikament, eller den biologiske behandling ikke fortsættes), også selvom alle felter med * er udfyldt. Side 8 af 16 sider

9 Gem skemaer Når skemaet er udfyldt skal der klikkes på [gem] nederst på hvert skema. Dette kan også benyttes, hvis det ikke det er muligt at færdigudfylde skemaet. Bemærk: Har du svært ved at finde knapper og felter eller skal scrolle meget, kan du ændre på skærmbilledstørrelsen i din browser ved [ctrl +] eller [ctrl -] 4.1 Basisregistreringsskema Basisregistreringsskemaet oprettes ved at klikke på [Opret Basisoplysninger], se Figur 8 Figur 8 Opret basisregistreringsskema På basisregistreringsskemaet skal følgende felter udfyldes Patienttype Angiver om det drejer sig om barn eller voksen (klinisk vurdering) Diagnose Angiver den diagnose patienten behandles efter Colitis ulcerosa (DK ), Mb Crohn (DK ), IBD-unclassified Diagnosetidspunkt angives som dd.mm.åååå eksempelvis , i tilfælde af at den præcise dato ikke kendes, angives måned og år. Oplysninger om tidligere biologisk behandling Angiver patientens indgang i BIOIBD Biologisk naiv defineres som patienter, der aldrig har modtaget biologisk behandling før. Skift i igangværende biologisk behandling defineres som patienter, hvor der sker et skift i det biologiske lægemiddel. Et skift fra et originalt til et biosimilært præparat (som f.eks. remsima til remicade) defineres ikke som et skift. Tidligere biologisk behandling defineres som patienter, hvor der har været ophør i den biologiske behandling på mere end tre måneder. Side 9 af 16 sider

10 Valg af biologisk medikament Det er på nuværende tidspunkt muligt at vælge følgende medikamenter for voksne: Infliximab, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab, Natalizumab, Vedolizumab, Ustekinumab og Andet. Samt følgende medikamenter for børn: Infliximab, Adalimumab, Vedolizumab og Andet Listen vil løbende blive opdateret, når nye biologiske medikamenter bliver tilgængelige. Dato for start af biologisk behandling Dato for hvornår biologisk behandling starter. Feltet er for-udfyldt med dd. Det er muligt at ændre denne dato. Klinisk manifestation Defineres for patienter med Colitis ulcerosa (DK ) og IBD-unclassified; som enten o Svær akut UC, Kronisk aktiv UC eller Pouchitis Defineres for patienter med Mb Crohn (DK ); som enten o Fistulerende CD eller Luminal CD (hvis patienten har både fistulerende og luminal sygdom, indtastes den kliniske manifestation som fistulerende sygdom) Ekstraintestinal manifestation kan angives for alle patienter som: o Arthropati (ledgener), Uveitis (regnbuehindebetændelse), Erythema nodosum (Knuderosen), Pyoderma gangrenosum (dyb sårdannelse i huden) eller andet med mulighed for fritekst. Indikation for start af biologisk behandling Angiver om indikation for behandling, er behandling af aktiv sygdom eller recidivprofylakse. Respons på tidligere behandling Angiver patientens respons på tidligere behandling med Steroid, Budesonid, 5-ASA/SASP, AZA/6- MP, MTX, antibiotika, ernæringsterapi og andet Definitioner: Ikke relevant hvor der ikke er indikation for den anførte behandling for den inflammatoriske tarmlidelse (eksempel Budesonid for colitis ulcerosa eller 5-ASA behandling for Crohn s sygdom) Der har ikke været indikation for behandlingsforsøg med pågældende medikament, hvorfor det ikke er forsøgt anvendt Utilstrækkelig effekt - patienten har ikke haft tilstrækkelig effekt af den pågældende behandling. Intolerant - patienten tåler ikke denne behandling.. Aktivt fravalg - klinikeren har aktiv fravalgt at sætte patienten i denne behandling Dependens - Højde Angiver patientens højde (heltal mellem 50cm og 250cm) Side 10 af 16 sider

11 4.2 Kontrolskema Kontrolskemaet oprettes ved at klikke på [Opret Basisoplysninger], se Figur 9 Figur 9 Opret kontrolskema På kontrolskemaet skal følgende felter udfyldes Kontrol dato Angiver dato for kontrolbesøg Bivirkninger siden sidste besøg Angiver om patienten har oplevet bivirkninger i forbindelse med det aktuelle biologiske medikament; ift. Injektionssmerter, Infusionsreaktion, Anafylaksi, Dyspnø, Ledgener, Infektion, Hudgener, Neurologiske symptomer og/eller andet. Bivirkningerne kategoriseres efter nedenstående definitioner; o Grad 1; defineres som asymptomatisk eller milde symptomer; klinisk eller diagnostisk observation; Behandling ikke indiceret. o Grad 2; defineres som minimal; lokal eller non-invasiv indgriben indiceret o Grad 3; defineres som svær eller medicinsk signifikant, men ikke umiddelbart livstruende; behov for hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hospitalsophold. o Grad 4; defineres som livstruende konsekvenser; behov for hasteindgreb o Grad 5; defineres som død relateret til bivirkninger. Fortsat biologisk behandling Der angives om patienten skal fortsætte den biologiske behandling o Ja, angiver at patienten fortsætter i det aktuelle biologiske medikament o Nej, angiver at patienten stopper med det aktuelle biologiske medikament, patienten fortsætter ikke i et andet biologisk medikament o Skift, angiver at der skal ske et skift i valg af biologisk medikament Hvis der angives Nej eller Skift; skal der angives en eller flere årsager: Side 11 af 16 sider

12 o Remission, Operation, Bivirkninger, Patientønske, Infektion, Graviditet, Cancer, Ophør af effekt, Projekt, Manglende effekt eller Andet SCCAI HBI PUCAI Udfyldes kun for voksne patienter med en af diagnoserne colitis ulcerosa (DK51.0-9) og IBDunclassified, eller hvor den kliniske manifestation er pouchitis. Angiv for hvert af punkterne, ud fra patientens udsagn; o Antal afføringer, Afføringstrang, Blod i afføring, Almentilstand, Komplikationer Systemet udregner en samlet score, når alle punkter er udfyldt Udfyldes kun for voksne patienter med Crohns sygdom (DK50.0-9) Angiv for hvert af punkterne, ud fra patientens udsagn; o Almentilstand, Antal flydende afføringer, Abdominal udfyldning, Mavesmerter, Komplikationer Punktet antal flydende afføringer fremkommer ikke hvis det angives at patienten har stomi Punktet abdominal udfyldning er defineret ved en klinisk vurdering Systemet udregner en samlet score, når alle punkter er udfyldt Udfyldes kun for børn og unge patienter med colitis ulcerosa (DK51.0-9) og IBD-unclassified Angiv for hvert af punkterne, ud fra patientens udsagn; o Mavesmerter, rektal blødning, konsistens, antal afføringer per 24 t, natlig afføring og aktivitetsniveau Systemet udregner en samlet score, når alle punkter er udfyldt abrpcdai Udfyldes kun for børn og unge patienter med med Crohns sygdom (DK50.0-9) Angiv for hvert af punkterne, ud fra patientens udsagn; o Mavesmerter, Alment velbefindende, Afføringer (pr. dag), Sygdom omkring anus, Vægt, Abdominal undersøgelse Systemet udregner en samlet score, når alle punkter er udfyldt Det er muligt at angive ekstra-intestinale manifestationer, hvorefter systemet udregner endnu en samlet score SHS Angiv på en skala fra 0-10 følgende punkter ud fra patientens udsagn o Sværhedsgrad af symptomer, Påvirkning af daglig aktiviteter, Bekymring over sygdom, Alment velbefindende Global assessment Angiver aktivitetsniveauet ud fra en klinisk vurdering Side 12 af 16 sider

13 Graviditet og amning Der angives om patienten er gravid og/eller om patienten ammer Punktet vises kun for kvinder i alderen år Vægt Højde Angiver patientens vægt i heltal Angiver patientens højde (heltal mellem 50 og 250 cm) Punktet vises kun på kontrolskemaet, hvis det er angivet, at patienten er barn/ung Biologisk behandling Hvis det aktuelle medikament er Infliximab, er der mulighed for at vælge mellem remsima og remicade. Angiver antal mg givet Angiver hvis det aktuelle medikament er Infliximab, ordination mg pr. kg. legemsvægt Angiv for medikamenterne Adalimumab, Golimumab og Certolizumab det fremadrettede behandlingsinterval Anden medicin anvendt siden sidste kontrolbesøg og anden samtidig IBD medicin Angiv om der er anvendt anden behandling siden sidste kontrolbesøg i form af; o Steroid, Budesonid, 5-ASA/SASP, AZA/6-MP, MTX, Antibiotika, Ernæringsterapi eller andet o For Steroid og 5-ASA/SASP angives om behandlingen har været lokal eller systemisk 5. Sletning af data i databasen Det er muligt, at der oprettes en superbruger på hver afdeling, som får adgang til at slette data i databasen. Sletning af data må kun benyttes i situationer, hvor der er tastet forkert ind i et skema. Funktionen må ikke misbruges. Slet knappen til at slette et skema, findes nederst på siden, som ses på figur 10. Side 13 af 16 sider

14 Figur 10 Slet skema Hvis der er sket fejl i indtastningen af diagnose eller medikament, skal hele basisskemaet slettes og derefter skal der oprettes et nyt med de rigtige informationer. Det er derfor vigtigt, at skemaerne printes ud på forhånd, så de kan indtastes igen. Før basisskemaet kan slettes, skal kontrolskemaerne, der er tilknyttet til dette, slettes først. Når skemaerne er slettet, indtastes basisoplysningsskemaet på ny med de korrekte oplysninger og derefter indtastes kontrolskemaerne i kronologisk rækkefølge med det ældste kontrolskema først osv. Hvis der er sket en indtastningsfejl i et af de øvrige felter, kan ændringen blot foretages i det nuværende skema, uden at slette skemaer først. 6. Flyt patient til anden afdeling I databasen er det kun muligt at indtaste skemaer for patienter, der er tilknyttet den samme afdeling, som brugeren der indtaster, er tilknyttet. Øverst i basisoplysningsskemaet, er det angivet, hvilken organisatorisk enhed, som patienten er tilknyttet. Dette ses ved nummer 1 i figur 11. Ved nummer 2 i figur 11, vises det, hvilken organisatorisk enhed, der i første omgang oprettede patienten i databasen. Hvis en patient flytter afdeling, skal alle skemaer der er tilknyttet patienten, flyttes over på den nye afdeling. Det er kun superbrugeren på afdelingen, der har mulighed for at gøre dette. Ved nummer 1 i figur 11, fremkommer en drop down menu, hvor den nye afdeling vælges. Herefter trykkes på gem nederst på siden. Det er vigtigt, at den afgivende afdeling har tastet alle deres skemaer ind i databasen, inden den nye afdeling overtager patienten. Side 14 af 16 sider

15 Figur 11 Organisatorisk enhed for patient 7. LPR Data Følgende data trækkes ud fra LPR og vises i BIOIBD på patienter, der er indtastet i databasen. Data trækkes fra LPR d. 10. i hver måned, og vil blive indlæst i databasen sidst på måneden. Data indlæses automatisk i databasen, og man skal derfor ikke oprette LPR. Operationskoder KJFB00 KJFB01 KJFB20 KJFB21 KJFB30 KJFB31 KJFB33 KJFB34 KJFB40 KJFB41 KJFB43 KJFB44 KJFB46 KJFB47 KJFB50 KJFB51 KJFB60 KJFB61 KJFB63 KJFB64 KJFB96 KJFB97 KJFH00 KJFH01 KJFH10 KJFH11 KJFH20 Tyndtarmsresektion Laparoskopisk tyndtarmsresektion Ileocækal resektion Laparoskopisk ileocækal resektion Højresidig hemikolektomi Laparoskopisk højresidig hemikolektomi Anden samtidig resektion af tyndtarm og tyktarm Anden laparoskopisk samtidig resektion af tyndtarm og tyktarm Resektion af colon transversum Laparoskopisk resektion af colon transversum Venstresidig hemikolektomi Laparoskopisk venstresidig hemikolektomi Resektion af colon sigmoideum Laparoskopisk resektion af colon sigmoideum Anden colonresektion Anden laparoskopisk colonresektion Resektion af colon sigmoideum med kolostomi Laparoskopisk resektion af colon sigmoideum med kolostomi og distal lukning Anden tyktarmsresektion med kolostomi og distal lukning Anden laparoskopisk colonresektion med kolostomi og distal lukning Anden tarmresektion Anden laparoskopisk tarmresektion Kolektomi og ileorektostomi Laparoskopisk kolektomi og ileorektostomi Kolektomi og ileostomi Laparoskopisk kolektomi og ileostomi Proktokolektomi og ileostomi Side 15 af 16 sider

16 KJFH96 KJGB00 KJGB01 KJGB10 KJGB11 KJGB30 KJGB31 KUJF82 KUJF85 MR skanninger UXMD UXMD10 UXMD15 UXMD20 UXMD22 UXMD25 UXMD25A UXMD25B CT skanninger UXCD UXCD00 UXCD10 UXCD15 UXCD20 Endoskopier KUJ KUJC KUJC02 KUJC05 KUJC12 KUJC15 Rtg af thorax UXRC00 UXRC05 Rtg af Abdomen UXRD UXRD15 UXRD20 UXRD35 UXZ16 Anden kolektomi Resektion af endetarm Laparoskopisk resektion af endetarm med kolorektal eller koloanal anastomose Resektion af endetarm med kolostomi Laparoskopisk resektion af endetarm med kolostomi Abdominoperineal resektion af endetarm Laparoskopisk og perineal excision af endetarm Double balloon endoscopy Double balloon endoscopy with biopsy MR-skanninger af abdomen og bækken MR-skanning af øvre abdomen MR-skanning af nedre abdomen, inkl. bækken MR-skanning af retroperitoneum MR-skanning af abdominalvæg MR-skanning af mave-tarmkanal MR-skanning af tyndtarm MR-skanning af tyktarm CT-skanninger af abdomen og bækken CT-skanning af abdomen CT-skanning af øvre abdomen CT-skanning af nedre abdomen, inkl. bækken CT-skanning af retroperitoneum Endoskopier af fordøjelseskanalen Øsofagoskopier Øsofagoskopi Øsofagoskopi med biopsi Fleksibel øsofagoskopi Fleksibel øsofagoskopi med biopsi Rtg af thorax Gennemlysnig af thorax røntgenundersøgelser af abdomen tyndtarmspassage tyndtarmspassage m kontrast i sonde pouchografi Fistulography Dexa Scanning WKBDXXXXX DEXA, helkropssammensætning Side 16 af 16 sider

17 8. Kontaktperson oplysninger Kommentarer og evt. rettelser til denne vejledning fremsendes til: Esra Öztoprak, Kvalitetskonsulent, cand.scient.san Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik Vest Tlf.: Side 17 af 16 sider

Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning

Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning http://www.kcks-vest.dk/kliniske-kvalitetsdatabaser/databasen-for-biologisk-behandling-af-inflammatorisketarmsygdomme/

Læs mere

Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning

Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Version 1.6 Maj 2017 http://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/database-for-biologisk-behandling-afinflammatoriske-tarmsygdomme/

Læs mere

Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning

Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning http://www.kcks-vest.dk/kliniske-kvalitetsdatabaser/databasen-for-biologisk-behandling-af-inflammatorisketarmsygdomme/

Læs mere

Kvalitetsindikatorer for biologisk behandling af inflammatorisk tarmsygdom (BIOIBD)

Kvalitetsindikatorer for biologisk behandling af inflammatorisk tarmsygdom (BIOIBD) Kvalitetsindikatorer for biologisk behandling af inflammatorisk tarmsygdom (BIOIBD) Indikatoroversigt 11. januar 2016 Indikator Indikator beskrivelse Indikator standard (%) Indikator type Bemærkning 1-CD

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Databasen for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD)

Databasen for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Databasen for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Version 1.5 Januar 2016 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (KCKS) Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

DANBIO vejledning for nye brugere

DANBIO vejledning for nye brugere DANBIO vejledning for nye brugere SØG EFTER EN PATIENT... 2 OPRETTE EN NY PATIENT... 3 OPRET NYT VISIT 1: HVIS PATIENTEN HAR BESVARET SPØRGSMÅL PÅ TOUCHSKÆRM... 6 OPRET NYT VISIT 2: HVIS AFD. IKKE HAR

Læs mere

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Version 3, 10. august 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 4 Startbilleder efter login (forsiderapport)... 5 Generelt om formularer og felter

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 14. september 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt,

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet på baggrund af Baggrundsnotat for biologisk behandling af reumatologiske lidelser Baggrundsnotat

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet på baggrund af Baggrundsnotat for biologisk behandling af reumatologiske lidelser Baggrundsnotat

Læs mere

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Perianale fistler ved Crohns sygdom - forekomst, hospitalsbehandling og hospitalsomkostninger

Perianale fistler ved Crohns sygdom - forekomst, hospitalsbehandling og hospitalsomkostninger Rapport Perianale fistler ved Crohns sygdom - forekomst, hospitalsbehandling og hospitalsomkostninger En registeranalyse 2010-2016 Christine Marie Bækø Halling og Betina Højgaard Perianale fistler ved

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet af Baggrundsnotat for biologisk behandling

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING Indhold: INDLEDNING... 2 PRINCIPPER FOR INDTASTNING AF PATIENTER... 3 HVORDAN KOMMER MAN TIL INDTASTNING?... 4 LOGIN... 6 FELTER... 9 UDFYLDELSE

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet af Baggrundsnotat for biologisk behandling

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

Videomodulet opkald. Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord)

Videomodulet opkald. Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord) Videomodulet opkald Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord) Log ind på Remind.appinux.com med dit regionsid og din adgangskode. (Du kan lave en genvej til Remind i din bogmærkelinje

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning Den Uroonkologiske Fællesdatabase Testiscancer Registreringsvejledning Introduktion til Testiscancerdatabasen! Denne registreringsvejledning er ment som en hjælp i registreringsarbejdet. Registreringsvejledningen

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

Kom godt i gang www.pengeuge.dk

Kom godt i gang www.pengeuge.dk Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Opret og login kontaktperson 3. Rediger profil og skift password 4. Vælg

Læs mere

DugaBase Brugermanual 02.01.2014

DugaBase Brugermanual 02.01.2014 DugaBase Brugermanual 02.01.2014 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH egastro Klinisk Integreret Hjemmemonitorering E-Health Sygeplejerskens rolle Herlev Universits Hospital i København IBD sygeplejerske: Dorte Marker Gastroenheden Overskrifter Disease course in IBD

Læs mere

www.conventus.dk Holbæk 31/3-2010. Til: Foreninger i Holbæk Kommune Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale).

www.conventus.dk Holbæk 31/3-2010. Til: Foreninger i Holbæk Kommune Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale). (infoforenstart_vejledning-1) Side 1af 13 www.conventus.dk Til: Foreninger i Holbæk Kommune Holbæk 31/3-2010. Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale). Den email-adresse, som er

Læs mere

Sådan tager du grundkurset i hjv.dk

Sådan tager du grundkurset i hjv.dk Sådan tager du grundkurset i hjv.dk Hjemmeværnskompagni Jyske Ås 30. april 2015 1 Kom i gang med Forsvarets Elektroniske Skole (FELS) Alle medlemmer i HJV skal tage et grundkursus i at bruge hjv.dk. Dette

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Indhold LG NEXUS 4... 1

Indhold LG NEXUS 4... 1 LG NEXUS 4 Her er en guide til softwareopdatering af LG NEXUS 4, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold LG NEXUS

Læs mere

Emply Hire. Job-relaterede spørgsmål. Senest opdateret: 15. oktober 2015 Version 1/MO/2015

Emply Hire. Job-relaterede spørgsmål. Senest opdateret: 15. oktober 2015 Version 1/MO/2015 Emply Hire Job-relaterede spørgsmål Senest opdateret: 15. oktober 2015 Version 1/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at

Læs mere

NMSC. databasen BRUGERVEJLEDNING

NMSC. databasen BRUGERVEJLEDNING NMSC databasen BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TIL REGISTRERING I NMSC DATABASEN FOR PATIENTER MED FØLGENDE DIAGNOSER: BASALCELLE KARCINOM PLANOCELLULÆRT KARCINOM MB. BOWEN KERATOAKANTOM DENNE BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Kom godt i gang

Kom godt i gang Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Definition af kontaktpersoner og gæsteundervisere 3. Opret og login kontaktperson

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Al indtastning i Sclerosebehandlingsregistret foregår nu elektronisk i systemet KMS. Dette er en vejledning til denne KMS-indtastning. På

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Handling Forklaring Illustration

Handling Forklaring Illustration 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Registreringsvejledning - Onkologi

Registreringsvejledning - Onkologi Den Uroonkologiske Fællesdatabase Prostatacancer Registreringsvejledning - Onkologi Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær prostatacancer skal indberettes til Dansk Prostata Cancer

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

3. Medarbejderdatabase

3. Medarbejderdatabase 3. Medarbejderdatabase 3.1 Tjek om medarbejderen allerede findes i RES Inden man går i gang med oprettelsen af en medarbejder i RES, skal man tjekke om vedkommende allerede er oprettet i RES. Dette gøres

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 Udarbejdet af Ulla Darling og Rikke Guldberg (Version 1 - November 2014) Side 1 af 8 Indhold Adgang til rapportdannelse... 2 Opbevaring af data udenfor

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

XMO Quickguide V8 - 1 -

XMO Quickguide V8 - 1 - XMO Quickguide V8-1 - XMO Quickguide Menu... - 4 - Generel beskrivelse af XMO menu punkter.... - 4 - Hjælpemenuen.... - 5 - Patient ... - 6 - Søg patient... - 6 - Søg patient & patientstamkort...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen. Opret rejseafregning Velkommen til RejsUd vores system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering. Denne vejledning viser, hvordan du opretter en rejseafregning i RejsUd, så du nemt og ubesværet kan oprette

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen

Vejledning i brug af CPOP databasen Vejledning i brug af CPOP databasen Indledning... 2 Log på databasen... 3 Muligheder i databasen... 4 Patientoplysninger... 6 CPOP Ergoterapeut protokol... 11 CPOP Fysioterapeut protokol... 16 CPOP Neuropaediater

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Nexus Mobil. Personalevejledning

Nexus Mobil. Personalevejledning Nexus Mobil Personalevejledning Indhold Grundlæggende funktioner... 2 Navigationsbjælken... 2 Borgerbanner... 2 Borgermenu... 3 Borgermenuen giver adgang til 5 elementer man kan skifte imellem... 3 Køreliste...

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex September 2014 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Stamdata...5 Historik...6

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Vejledning i Logbog for gylletanke

Vejledning i Logbog for gylletanke Vejledning i Logbog for gylletanke Sådan bruger du elektronisk logbog for gylletanke Oversigt 1. Logbog for gylletanke på Landmand.dk 2. Logbogen - Oversigt 3. Opret gylletanke 4. Notér udbringning(er)

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Registreringsvejledning - Urologi

Registreringsvejledning - Urologi Den Uroonkologiske Fællesdatabase Prostatacancer Registreringsvejledning - Urologi Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær prostatacancer skal indberettes til Dansk Prostata Cancer

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere